Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2006-04-06 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:29

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:29
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och
yttre förbindelser
inklusive bistånd (GAERC)
-utrikesrådet Olof Skoog
-kanslirådet Jakob Kiefer

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

4. Granskning av utkast till betänkande UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2005 (MB,EK)

5. Granskning av utkast till betänkande UU17 Internationella miljöfrågor (EK)

6. Övrigt

Bilagor


-Underlag inför föredragning (dp1)
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 28 mars 2006
-Faktapromemoria 2005/06:FPM71 Effektivisering av EU:s utvecklingssamarbete
-Utkast till betänkande UU10
-Utkast till betänkande UU17