Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-04 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:33

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:33
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande 2005/06:UU16 Norden (RT)

2. Justering av utkast till betänkande 2005/06:UU17 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö (EK)

3. Justering av utkast till betänkande 2005/06:UU20 En svensk Asienpolitik (RT)

4. Justering av protokoll

5. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

6. Övrigt

Bilagor


-Utkast till betänkande UU17
-Utkast till betänkande UU20
-Utkast till betänkande UU16
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 25 april 2006