Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-11 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:34

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:34

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:34
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och
yttre förbindelser
(GAERC)
-utrikesrådet Olof Skoog
-kanslirådet Magnus Schöldtz

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

4. Övrigt

Bilagor


-Underlag inför föredragning
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 4 maj 2006
-Underlag inför utskottets besök på Riksbanken den 16 maj.