Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2006-05-18 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:36

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:36

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:36
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

3. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

4. Uppföljning av Sveriges deltagande i EU:s utvecklingssamarbete
-Thomas Allvin, Hélène Bagge och Lena Sandström, RUT

5. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 16 maj 2006
-PM om UFöU
-Utkast till förstudie till uppföljningsprojekt om Sveriges deltagande i EU:s utvecklingssamarbete (dp 4)