Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2006-06-01 kl. 08:00

Utskottsmöte 2005/06:37

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:37

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:37
Datum och tid: 08:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

3. Justering av utkast till betänkande 2005/06:UU22 Uppskov med behandling av vissa ärenden (MH)

4. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 18 maj 2006
-Utkast till UU22