Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2006-06-08 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:38

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:38

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:38
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och
yttre förbindelser (GAERC)

-utrikesrådet Olof Skoog
-kanslirådet Magnus Schöldtz

2. Föredragning inför högnivåmöte om FN:s bistånd
-utrikesrådet Ruth Jacoby

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) aktuella frågor
d) inkomna faktapromemorior

5. Övrigt

Bilagor


-Underlag inför föredragning (dp1)
-Utkast till reseberättelse för utrikesutskottets resa till Sydafrika
-Enkät angående utrikesutskottets verksamhet riksmötet 2005/06