Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2005-10-20 kl. 10:00

Utskottsmöte 2005/06:5

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2005/06:5

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2005/06:5
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

kl. 10.00-11.00

1. Föredragning inför informellt ministermöte om EU:s utvecklingspolitik
- statssekreterare Annika Söder

2. Föredragning om Riga Graduate School of Law
-statssekreterare Annika Söder

kl. 11.00-11.15

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor
a) kanslimeddelanden m.m.
b) resor och konferenser
c) arbetsgrupper
d) aktuella frågor
e) inkomna faktapromemorior

5. Beredning av betänkande UU7 Riga Graduate School of Law (MB)

kl. 11.15-12.00

6. Föredragning om EU:s uppförandekod
-utrikesrådet Olof Skoog
-ämnessakkunnig Maria Velasco

7. Föredragning om insatsen i Aceh
-utrikesrådet Olof Skoog
-kanslirådet Johan Frisell
-departementsekreterare Jakob Hallgren

Bilagor


-Underlag inför föredragning under dp 2 och beredning under dp 5
-Utkast till protokoll från sammanträdet den 18 oktober 2005