Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2007-03-22 kl. 10:00

Utskottsmöte 2006/07:20

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2006/07:20

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:20
Datum och tid: 10:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Kompletterande val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott

3. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt konstitutions- och utrikesutskott

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Besök av Moçambiques utrikesminister

6. Övrigt

Bilagor


-Utkast till protokoll från sammanträdet den 20 mars 2007
-Underlag för PowerPoint presentation från utbildningen i EU:s utrikes- och säkerhetspolitik (Maria Strömvik)
-Underlag inför besök av Moçambiques utrikesminister