Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2007-04-19 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:24

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2006/07:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:24
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och
yttre förbindelser (GAERC)

- kabinettssekreterare Frank Belfrage

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

Kl. 11.00

4. Besök av Moldaviens president

5. Övrigt

Bilagor


- PM Kommenterad dagordning GAERC
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 17 april 2007
- Underlag inför besök av Moldaviens president (Bilagor endast via länk [ej papperskopior])