Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2007-04-26 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:26

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2006/07:26

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:26
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande 2006/07:UU10 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2006 (MB)

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Granskning av utkast till betänkande UU12 Strategisk exportkontroll 2006 (EK)

5. Övrigt

Bilagor


- Utkast till betänkande UU10
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 24 april 2007