Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-10 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:28

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2006/07:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:28
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och
yttre förbindelser (GAERC)

- utrikesrådet Olof Skoog, UD
- utrikesrådet Jan Knutsson, UD

2. Justering av utkast till betänkande 2006/07:UU12 Strategisk exportkontroll 2006 (EK)

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Granskning av utkast till betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor (EK)

6. Övrigt

Bilagor


- Underlag inför föredragning (dp. 1)
- Utkast till bet.UU12
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 8 maj 2007
- Utkast till bet. UU8