Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2007-05-24 kl. 09:30

Utskottsmöte 2006/07:29

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2006/07:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:29
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande 2006/07:UU8 Sveriges politik för global utveckling och biståndsfrågor (EK)

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Granskning av utkast till betänkande UU3 Norden (MB)

5. Övrigt

Bilagor


- Utkast till bet. UU8
- 2006/07:FPM79 (dp 1)
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 10 maj 2007
- Utkast till bet. UU3