Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2007-06-14 kl. 08:30

Utskottsmöte 2006/07:31

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2006/07:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2006/07:31
Datum och tid: 08:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och
yttre förbindelser (GAERC)

- kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Övrigt

Bilagor


- Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 18 juni 2007 (dp 1)
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 29 maj 2007
- Utkast till 2006/07:RFR7 Sveriges deltagande i EU:s biståndspolitik (dp 3)
- FPM 2006/07:FPM88 Jämställdhet inom EU:s utvecklingssamarbete (dp 3)