Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2008-04-24 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:27

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2007/08:27

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:27
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande 2007/08:UU6 Europarådet (SS)

2. Justering av utkast till betänkande 2007/08:UU7 Strategisk exportkontroll (AH)

3. Justering av utkast till betänkande 2007/08:UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2007 (MB)

4. Justering av utkast till utlåtande 2007/08:UU11 Utlåtande om kommissionens årliga politiska strategi för år 2009 (MB)

5. Föredragning inför mötet med Rådet för allmänna frågor och
yttre förbindelser (GAERC)

- Kabinettssekreterare Frank Belfrage
- Departementsrådet Peter Teijler

6. Föredragning inför Internationell FN-konferens International Compact with Iraq (ICI)
- Kabinettssekreterare Frank Belfrage

7. Justering av protokoll

8. Meddelanden och administrativa frågor

9. Aktuella EU-frågor

10. Övrigt

Bilagor


- Utkast till UU6
- Utkast till UU7
- Utkast till UU10
- Utkast till UU11
- Kommenterad dagordning för möte med rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser
- KOM (2008) 164 Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2007
- PM Internationell FN-konferens om Irak
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 22 april 2008
- PM aktuella EU-frågor inför 080424
- KOM (2008) 177, Meddelande EU: global partner för utveckling Påskynda arbetet med att uppnå millennieutvecklingsmålen