Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-08 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:29

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2007/08:29

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:29
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor

3. Granskning av utkast till betänkande UU4 Afrika (EK)

4. Granskning av utkast till betänkande UU5 PGU (SS)

5. Granskning av utkast till betänkande UU9 Mänskliga rättigheter (EK)

6. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdena den 24 april samt
den 6 maj 2008
- PM Samråd mellan regering och riksdag i EU-frågor
- Svar på utrikesutskottets fråga kring civil-militär samverkan i Afghanistan
- PM Information om Världsbanken och IMF
- Utkast till UU4
- Utkast till UU5
- Utkast till UU9