Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2008-05-22 kl. 09:30

Utskottsmöte 2007/08:33

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2007/08:33

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2007/08:33
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om EU:s utrikestjänst
- Kabinettssekreterare Frank Belfrage

Kl. 09:50

2. Föredragning inför GAERC-möte (inklusive försvarsfrågor)
- Kabinettssekreterare Frank Belfrage
- Departementsrådet Magnus Schöldtz
- Kanslirådet Anders Kalin

Kl. 10.30
Föredragning inför GAERC-möte (biståndsfrågor)
- Statssekreterare Joakim Stymne
- Departementsrådet Petra Åhman
- Kanslirådet Anna Olsson Vrang
- Departementssekreterare Christian Fogelström
- Departementssekreterare Karl Backéus

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Övrigt

Bilagor


- PM Frågeställningar kring upprättandet av EU:s gemensamma utrikestjänst (EAS) och utrikesrelaterade frågor i Lissabonfördraget
- Kommenterad dagordning inför GAERC
- Återrapporter från 29 april och 13 maj
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 20 maj 2008
- FPM 120 Meddelande om västra Balkan