Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2008-12-04 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:10

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:10
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till yttrande UU3y Handlingsplan mot
prostitution och människohandel för sexuella ändamål
till justitieutskottet (SS)

2. Justering av utkast till betänkande UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (JM)

3. Föredragning inför GAERC-möte
- Kabinettssekreterare Frank Belfrage

4. Justering av protokoll

5. Meddelanden och administrativa frågor

6. Övrigt

Bilagor


- Utkast till yttrande UU3y
- Utkast till bet. UU1
- Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 8 december
- PM Ett fördjupat nordiskt försvarsmaktssamarbete
- PM MoU NORDSUP
- 2008/09:FPM41 Förhandlingsdirektiv om avtalet mellan Kanada och Euratom om kärnkraftens användning för fredliga ändamål
- KOM (2008) 658, Förslag till beslut om förhandlingsdirektiv för omförhandling av avtalet om samarbete mellan Kanadas regering och Euratom rörande kärnkraftens användning för fredliga ändamål
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 20 november 2008