Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2009-01-22 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:11

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:11

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:11
Datum och tid: 09:30
Plats: Bostadsutskottets sessionssal RÖ 5-37 OBS! Lokal

Föredragningslista

1. Föredragning inför GAERC-möte
- Kabinettssekreterare Frank Belfrage

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Slutredovisning Afrikagruppen (EK)

5. Aktuella EU-frågor

6. Övrigt

Bilagor


- Underlag inför föredragning
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 4 december 2008
- Slutrapport från Afrikagruppen
- PM Aktuella EU-frågor
- FPM 53 Utvidgningsstrategin
- FPM 63 Lokala myndigheter som utvecklingsaktörer
- KOM (2008)763 meddelande om EU och Arktis
- Information om EU:s uppförandekod
- PM Internationella organisationer/händelser