Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2009-02-19 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:14

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:14
Datum och tid: 09:30
Plats: Bostadsutskottets sessionssal RÖ 5-37 OBS! Lokal

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande 2008/09:UU6 Frihet från förtryck–Sveriges demokratibistånd (EK)

2. Föredragning inför GAERC-möte
- kabinettssekreterare Frank Belfrage

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Övrigt

Bilagor


- Utkast till betänkande UU6
- Kommenterad dagordning (dp 2)
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 17 februari 2009
- Rapport: Nordisk samarbeid om utenriks- og sikkerhetspolitikk ("Stoltenbergrapporten")
- Reserapport: Berättelse över utrikesutskottets studieresa till Japan, Sydkorea och Kina den 23 augusti–6 september 2008
- Reserapport: Reseberättelse för utrikesutskottets delegationsresa den 23 augusti–6 september 2008 till Vietnam och Indonesien