Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-12 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:15

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:15

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:15
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ5-30 OBS Lokal!

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande UU12 Bosnien och Hercegovina

2. Föredragning inför GAERC-möte
- statssekreterare Maria Åsenius, SB
- kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Granskning av utkast till betänkande UU11 Säkerhetspolitik

6. Granskning av utkast till betänkande UU15 Mänskliga rättigheter

7. Övrigt

Bilagor


- Utkast till bet. UU12
- Kommenterad dagordning (dp 2)
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 19 februari 2009
- PM aktuella EU-frågor
- FaktaPM 85 Östliga partnerskapet
- KOM (2008) 73 Årliga politiska strategin
- KOM (2008) 79 Fem år med ett utvidgat EU
- KOM (2008) 84 EU:s strategin för stöd till katastrofförebyggande i utvecklingsländerna
- PM Svar på fråga om PAs begäran om överförelse av jurisdiktion till ICC
- Utkast till bet. UU11
- Utkast till bet. UU15