Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2009-03-26 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:16

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:16

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:16
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning inför Gymnich
- kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Granskning av utkast till betänkande UU13 Globalisering (MB)

5. Granskning av utkast till betänkande UU14 Exportkontroll (JM)

6. Granskning av utkast till betänkande UU15 Mänskliga rättigheter (EK)

7. Övrigt

Bilagor


- Inbjudningsbrev som gått ut inför det informella utrikesministermötet den 27-28 mars.
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 12 mars 2009
- Utkast till bet. UU13
- Utkast till bet. UU14
- Utkast till bet. UU15