Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-02 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:17

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:17

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:17
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande UU13 Globalisering (MB)

2. Justering av utkast till betänkande UU15 Mänskliga rättigheter (EK)

3. Justering av protokoll

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Föredragning inför eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet över regeringens skrivelse 2008/09:75 Redogörelse för behandling av riksdagens skrivelser till regeringen (SS)

6. Granskning av utkast till betänkande UU14 Exportkontroll (JM)

7. Beredning av utkast till utlåtande UU17 Kommissionens årliga politiska strategi för år 2010 (SS)

8. Övrigt

Bilagor


- Utkast till bet. UU13
- Utkast till bet. UU15
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 26 mars 2009
- PM Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (dp 5)
- Utkast till bet. UU14
- Utkast till utl. UU17
- KOM (2008) 73 Årliga politiska strategin (dp 7)
- KOM (2008) 73 Årliga politiska strategin - läsanvisningar (dp 7)