Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-16 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:19

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:19

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:19
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande UU14 Strategisk exportkontroll 2008 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden (JM)

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Granskning av utkast till betänkande UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (MB)

5. Granskning av utkast till utlåtande UU17 Kommissionens årliga politiska strategi för år 2010 (SS)

6. Granskning av utkast till betänkande UU16 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö (EK)

7. Övrigt

Bilagor


- Utkast till bet. UU14
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 14 april 2009
- Utkast till bet. UU10
- Utkast till utl. UU17
- Utkast till bet. UU16