Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2008-10-16 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:2

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:2
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning om UD:s budgetarbete m.m.
- Kabinettssekreterare Frank Belfrage
- Expeditionschef Inga Eriksson Fogh
- tf enhetschef Anna Hammargren

2. Granskning av utkast till yttrande UU1y Utrikesförvaltningen (JM)

3. Justering av utkast till betänkande 2008/09:UU3 Norden (JM)

4. Meddelanden och administrativa frågor

5. Beredning av utkast till yttrande UU2y Försvarsindustrin till försvarsutskottet (JM)

6. Övrigt

Bilagor


- Utkast till yttrande UU1y
- Utkast till bet. UU3
- Utkast till yttrande UU2y
- Meddelande från Kommissionen KOM (2007) 764 En strategi för starkare och mer konkurrenskraftig försvarsindutri i EU (dp 5)
- Faktapromemoria 2007/08:FPM124 Strategi för en konkurrenskraftig försvarsindustri (dp 5)