Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2009-04-23 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:21

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:21

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:21
Datum och tid: 09:00
Plats: 09.00 Försvarsutskottets sessionssal RÖ5-32 09.30 Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

kl. 09.00-09.30 (tillsammans med försvarsutskottet) RÖ5-32

1. Föredragning om operation ATALANTA
- kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD
- statssekreterare Håkan Jevrell, Fö

kl. 09.30 RÖ5-30

2. Justering av utkast till betänkande UU10 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 (MB)

3. Justering av utkast till utlåtande UU17 Kommissionens årliga politiska strategi för år 2010 (SS)

4. Justering av utkast till betänkande UU16 Internationella frågor om hållbar utveckling och miljö (EK)

5. Föredragning inför GAERC-möte
- kabinettssekreterare Frank Belfrage, UD
- departementsrådet Magnus Schöldtz, UD
- kanslirådet Jonas Wendel, UD

6. Justering av protokoll

7. Meddelanden och administrativa frågor

8. Granskning av utkast till betänkande UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor (JM)

9. Granskning av utkast till yttrande UU4y Ett användbart försvar till försvarsutskottet (JM)

10. Övrigt

Bilagor


- Utkast till bet. UU10
- Utkast till utl. UU17
- Utkast till bet. UU16
- Underlag inför föredragning
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 21 april 2009
- Utkast till bet. UU11
- Utkast till yttr. UU4y