Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-07 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:23

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:23

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:23
Datum och tid: 09:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30 Förstakammarsalen

Föredragningslista


kl. 09:00
RÖ5-30

1. Justering av utkast till yttrande 2008/09:UU4y Ett användbart försvar till försvarsutskottet (JM)

2. Justering av utkast till betänkande 2008/09:UU11 Vissa säkerhetspolitiska frågor (JM)

3. Granskning/ev. justering av utkast till yttrande 2008/09:UU5y 2009 års proposition om vårtilläggsbudget till finansutskottet (MB)

4. Justering av protokoll

5. Meddelanden och administrativa frågor

6. Övrigt

kl. 09:30-12:00 Förstakammarsalen

7. Offentlig utfrågning
Gasfrågan och energisäkerhet i EU:s yttre förbindelser - utvecklingen till 2020

Bilagor


- Utkast till yttr. UU4y
- Utkast till bet. UU11
- utkast till yttr. UU5y
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 5 maj 2009