Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2009-05-14 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:24

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:24

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:24
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

Kl. 09.30

1. Föredragning inför GAERC-möte (inklusive försvarsfrågor)
- Kabinettssekreterare Frank Belfrage


Kl. 10.30
Föredragning inför GAERC-möte (biståndsfrågor)
- Statssekreterare Joakim Stymne

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Övrigt

Bilagor


- Kommenterad dagordning inför Gaerc 18 maj.
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 7 maj 2009
- PM aktuella EU-frågor (dp. 3)
- KOM(2009) 188 Genomförandet av den europeiska grannskapspolitiken
(dp. 3)
- KOM(2009) 196 Halvtidsöversyn av finansieringsinstrumenten för yttre åtgärder (dp. 3)
- KOM(2009) 143 Meddelande om icke-spridning av kärnvapen
(dp. 3)
- KOM(2009) 160 Att hjälpa utvecklingsländerna hantera finanskrisen
(dp. 3)