Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2009-06-11 kl. 08:30

Utskottsmöte 2008/09:25

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:25

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:25
Datum och tid: 08:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor

3. Granskning av utkast till betänkande 2009/10:UU3 Norden (JM)

Kl. 09.00

4. Föredragning inför GAERC-möte
- Utrikesrådet Björn Lyrvall

5. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdet den 14 maj 2009
- Utkast till bet. UU3
- 2008/09: FPM118 Förordning om utökade generella exportlicenser
- 2008/09 FPM127 Meddelande om EU och Arktis
- Kommenterad dagordning inför Gaerc