Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2008-10-23 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:4

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:4

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:4
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till yttrande 2008/09:UU1y Utrikesförvaltningen (JM)

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Granskning av utkast till betänkande UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (JM)

5. Övrigt

Bilagor


- Utkast till yttrande UU1y
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 21 oktober 2008
- Utkast till bet. UU1