Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2008-10-30 kl. 09:30

Utskottsmöte 2008/09:6

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:6
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande UU1 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (JM)

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Granskning av utkast till betänkande UU8 Lissabonfördraget (MB)

5. Granskning av utkast till betänkande UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (EK)

6. Övrigt

Bilagor


- Utkast till bet. UU1
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 28 oktober 2008
- FPM 2008/09:20 Livsmedelsfacilitet
- Utkast till bet. UU8
- Utkast till bet. UU2
- PM RiR och Sida om oegentligheter i biståndet