Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2008-11-13 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:8

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:8

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:8
Datum och tid: 09:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande 2008/09:UU8 Lissabonfördraget (MB)

2. Justering av utkast till betänkande 2008/09:UU2 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (EK)

3. Justering av utkast till betänkande 2008/09:UU9 Swedfund (EK)

4. Åtgärder med anledning av vissa inkomna EU-dokument (SS)

5. Justering av protokoll

6. Meddelanden och administrativa frågor

7. Övrigt

Bilagor


- Utkast till bet. UU8
- PM Reforming the Budget, Changing Europe – Sweden’s response to the Commission Communication
- Utkast till bet. UU2
- Utkast till bet. UU9
- PM Utvalda kommissionsmeddelanden remitterade till utrikesutskottet med bilagor
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 11 november 2008
- Utskottets besökverksamhet vid myndigheter m.m. (dp6)