Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2008-11-20 kl. 09:00

Utskottsmöte 2008/09:9

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2008/09:9

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2008/09:9
Datum och tid: 09:00
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av protokoll

2. Meddelanden och administrativa frågor

3. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU)

4. Granskning av utkast till yttrande UU3y Handlingsplan mot
prostitution och människohandel för sexuella ändamål
till justitieutskottet (SS)

5. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdet den 13 november 2008
- Utkast till yttrande UU3y