Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-06 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2009/10:28

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:28
Datum och tid: 09:30
Plats: Utrikesutskottets sessionssal RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Justering av utkast till betänkande 2009/10:UU14 Att möta globala utmaningar - om samstämmighet för utveckling (AH)

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Granskning av utkast till betänkande 2009/10:UU10 Verksamheten i Europeiska unionen under 2009, inklusive det svenska ordförandeskapet (KF)

5. Behandling av underlag till ev. yttranden till FiU över
- 2010 års ekonomiska vårproposition (AH)
- Tilläggsbudget för 2010 (AH)
- Årsredovisning för staten 2009 (AH)

6. Behandling av underlag till ev. yttranden till KU över
- 2010 års ekonomiska vårproposition (AH)

kl. 09.45
7. Föredragning inför allmänna rådet (GAC) respektive utrikesrådet (FAC)
- Kabinettssekreterare Frank Belfrage
- Departementsråd Magnus Schöldtz
- Kansliråd Kristin Forsgren Bengtsson

kl. 10.30
- Statssekreterare Joakim Stymne
- Kansliråd Henrik Cederin
- Kansliråd Jessica Olausson
- Departementssekreterare Johanna Gesteby-Tsokas

8. Övrigt

Bilagor


- Utkast till betänkande 2009/10:UU14
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 4 maj 2010
- Utkast till betänkande 2009/10:UU10

Bilagor för dp. 5 och 6 delas enbart i pappersutskicket.
- Proposition 2009/10:99 Vårtilläggsbudget för 2010, s. 25-26 (avsnitt 3.2.5) och s. 29 (avsnitt 3.2.7) (dp. 5)
- Skrivelse 2009/10:101 Årsredovisning för staten 2009, s. 162 och s. 164 (dp. 5)
- Proposition 2009/10:100 2010 års ekonomiska vårproposition, s. 288 (avsnitt 13.1.9) (dp. 6)

- Kommenterad dagordning för GAC 10 maj inför EUN den 7 maj (dp. 7)
- Kommenterad dagordning inför FAC den 10 maj (dp. 7)