Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2010-05-27 kl. 09:30

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2009/10:31

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:31
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Ev. justering av utkast till betänkande 2009/10:UU18 Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken och de regionala utvecklingsbankerna under 2008-2009 (EK)

2. Ev. justering av utkast till betänkande 2009/10:UU19 Nordiskt samarbete (EÖ)

3. Ev. justering av utkast till betänkande 2009/10:UU23 Uppskov med behandling av vissa ärenden (AH)

4. Ev. justering av utkast till eventuellt yttrande 2009/10:UU3y Kommissionens handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet (EÖ)

5. Justering av protokoll

6. Meddelanden och administrativa frågor

7. Fortsatt diskussion om utskottets arbetsformer

8. Övrigt

Bilagor


- Utkast till betänkande 2009/10:UU18
- Utkast till betänkande 2009/10:UU19
- Utkast till betänkande 2009/10:UU23
- Utkast till yttrande 2009/10:UU3y
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 20 maj 2010
- Utvärdering Mandatperioden 2006-2010 (dp. 7)
- Enkät Mandatperioden 2006-2010 (dp. 7)
(Övrigt underlag för dp. 7 bifogas endast elektroniskt)