Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2010-12-02 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:10

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:10

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:10
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Justering (villkorad)
Prop. 2010/11:1 och motioner
Skr 2009/10:214
Föredragande: EK

2. Grönbok om budgetstöd för yttre förbindelser (UU4)
Fortsatt beredning
KOM(2010) 586
Föredragande: EK

3. Sidas stöd till kapacitetsutveckling (UU5)
Fortsatt beredning
Redogörelse 2009/10:RRS12
Föredragande: AH

4. Grönbok om EU:s utvecklingspolitik (UU9)
Beredning
KOM(2010) 629
Föredragande: KF

5. Justering av protokoll

6. Meddelanden och administrativa frågor

7. (Kl. 10.30) Inför FAC-mötet om bistånd
Information
Biståndsminister Gunilla Carlsson, Utrikesdepartementet

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 december kl. 09.30.

Bilagor


Punkt 1: Förslag till betänkande 2010/11:UU2
Punkt 2: Förslag till utlåtande 2010/11:UU4
Punkt 3: Förslag till betänkande 2010/11:UU5 (Obs! Delas separat under onsdagen den 1 december, elektroniskt samt i postfacken på RV)
Punkt 4: KOM(2010) 629
Punkt 5: Protokoll 2010/11:9
Punkt 7: Agenda för FAC-mötet