Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2011-01-20 kl. 08:00

Utskottsmöte 2010/11:14

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:14

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:14
Datum och tid: 08:00
Plats: Östergårds i Danderyd

Föredragningslista

Del I

1. Justering av protokoll

2. Serbien (UU8)
Ev. justering
Prop. 2010/11:50 och motioner
Föredragande: CM

3. Kommissionens arbetsprogram (UU11)
Beredning
KOM(2010) 623
Föredragande: EK

4. Nedrustning/Säkerhetspolitik (UU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: KF

5. Globalisering och internationellt ekonomiskt samarbete (UU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: AH

6. Parlamentariska kontrollen av EU:s säkerhets- och försvarspolitik (GSFP)
Information
Föredragande: KF

7. EU:s anslutning till Europarådets konvention om mänskliga rättigheter
Information
Föredragande: KF

8. EUMOT-utredningen
Beredning
Utredningen
Föredragande: KF

9. Utskottsresan till Bryssel
Information
Föredragande: MH/CM/EEE

10. Utskottets ärenden våren 2011
Information
Föredragande: MB

11. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering samt prioriterade frågor/teman
Diskussion
Föredragande: EK

Del II

12. Skrivelser
Diskussion
Föredragande: AH

13. Utskottets arbete med EU-frågor m.m.
Diskussion
Föredragande: KF

Del III

14. Studiebesök
Diskussion
Föredragande: MH

15. Utskottsresor
Diskussion
Föredragande: MH

16. Meddelanden och administrativa frågor

17. Övriga frågor

18. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 januari kl. 09.30.

Bilagor


- Vägbeskrivning
- Program
Punkt 1:
- Besök i utskottet 2010/11:1
- Besök i utskottet 2010/11:2
- Besök i utskottet 2010/11:3
- Besök i utskottet 2010/11:4
- Besök i utskottet 2010/11:5
- Besök i utskottet 2010/11:6
- Besök i utskottet 2010/11:7
- Besök i utskottet 2010/11:8
- Protokoll 2010/11:12
- Protokoll 2010/11:13
Punkt 3:
- KOM(2010) 623, vol. I.
- KOM(2010) 623, vol. II.
- PM om Kommissionens arbetsprogram
- Preliminär tidplan
Punkt 6: PM om parlamentarisk kontroll
Punkt 8: Sammanfattning av EUMOT-utredningen (Utredningsrapporterna Riksdagens arbete med EU-frågor,2010/11:URF2, och Utskottsarbetet och motionsinstitutet,2010/11:URF3, har skickats till ledamöternas hemadress i separat försändelse)
Punkt 11:
- PM om uppföljning och utvärdering
- Teman
Punkt 12:
- PM om skrivelser
- Skrivelser 2002-2006
- Skrivelser 2006-2010
Punkt 13:
- PM om förenklad motionshantering
- PM om utskottets arbete med EU-frågor
- Aktuell ledamot & suppleant-lista för UU