Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2010-10-14 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:2

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:2
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Utskottets arbetsordning

2. Information om utskottets sammanträdesplan

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Övrigt

Bilagor


- Utkast till protokoll från sammanträdet den 12 oktober 2010
- Arbetsordning
- Internationella händelser
- Frågeformulär/blankett om utskick m.m.