Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2010-10-21 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:3

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:3

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:3
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Föredragning inför allmänna rådet (GAC) respektive utrikesrådet (FAC)
- Kabinettssekreterare Frank Belfrage

2. Justering av protokoll

3. Meddelanden och administrativa frågor

4. Aktuella EU-frågor

5. Övrigt

Bilagor


Punkt 1:
- Kommenterad dagordning för GAC
- Kommenterad dagordning inför FAC
- Herdabrevet inför det informella biståndsministermötet
Punkt 2:
- Utkast till protokoll från sammanträdet den 14 oktober 2010
Punkt 4:
- PM aktuella EU-frågor inför 101021
- 2009/10:FPM104
- 2009/10:FPM120
- Svar från kommissionen
- Motiverat yttrande från Portugal
- Rapport från FN:s högnivåmöte om millenniemålen