Utrikesutskottets sammanträde Torsdag 2010-11-18 kl. 09:30

Utskottsmöte 2010/11:6

Föredragningslista

Utrikesutskottet 2010/11:6

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2010/11:6
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 5-30

Föredragningslista

1. Utrikesförvaltningen (UU1y)
Justering
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: AH

2. Subsidiaritetsprövningen i riksdagen (UU2y)
Justering
Föredragande: CM

3. Föredragning inför allmänna rådet (GAC) respektive
utrikesrådet (FAC)
- Kabinettssekreterare Frank Belfrage
- Utrikesrådet Björn Lyrvall
- Kanslirådet Andrés Jato
- Kanslirådet Martin Rahm

4. Föredragning om Natos toppmöte i Lissabon den 19-20
november 2010
- Kabinettssekreterare Frank Belfrage
- Utrikesrådet Björn Lyrvall
- Företrädare för UD SP
- Företrädare för SB

5. Justering av protokoll

6. Meddelanden och administrativa frågor

7. Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes-
och försvarsutskott (UFöU)

8. Utgiftsområde 5 Internationell samverkan (UU1)
Fortsatt beredning
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: AH

9. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd (UU2)
Beredning
Prop. 2010/11:1 och motioner
Föredragande: EK

10. Grönbok om budgetstöd för yttre förbindelser (UU4)
Beredning
KOM(2010) 586
Föredragande: EK

11. Övriga frågor

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 november 2010 kl. 11.00.

Bilagor


Punkt 1: Förslag till yttrande 2010/11:UU1y (Obs! Delas separat under onsdagen den 17 november, elektroniskt samt i postfacken på RV)
Punkt 2: Förslag till yttrande 2010/11:UU2y
Punkt 3:
- Kommenterad dagordning inför GAC
- Kommenterad dagordning inför FAC
- Annoterad dagordning inför Europeiska rådet
Punkt 4:
- Briefs från UI:s forskare
- Utskriven information om Natos toppmöte (endast i pappersform)
- Länkar till information om Natos toppmöte (endast elektroniskt)
Punkt 5: Protokoll 2010/11:5
Punkt 8: Förslag till betänkande 2010/11:UU1
Punkt 9:
- Förslag till betänkande 2010/11:UU2
- Följebrev från Riksrevisionen
- PM från Riksrevisionen
- Verksamhetsrinriktning 2011-12 från Sida (endast i pappersform)
Punkt 10: KOM(2010) 586