Allmänna motionstiden 2018

Uttag 2018/19

2018/19
Totalt 2938 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2018

Motion 2018/19:2997
av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2018/19:2996
av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2018/19:2995
av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2018/19:2994
av Robert Hannah m.fl. (L)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2018/19:2993
av Gulan Avci m.fl. (L)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2018/19:2992
av Christian Carlsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2018/19:2991
av Ebba
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida