Totalt 2938 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2018

Motion 2018/19:2997 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2018/19:2996 av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2018/19:2995 av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2018/19:2994 av Robert Hannah m.fl. (L)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2018/19:2993 av Gulan Avci m.fl. (L)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2018/19:2992 av Christian Carlsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2018/19:2991 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)
Reformer för vård, jobb och trygghet – Kristdemokraternas budgetmotion för 2019

Motion 2018/19:2990 av Paula Bieler m.fl. (SD)
En hållbar och rättssäker asylpolitik

Motion 2018/19:2989 av Ebba Busch Thor m.fl. (KD)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2018/19:2988 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberalernas budgetmotion 2019

Motion 2018/19:2987 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige

Motion 2018/19:2986 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
En ansvarsfull migrationspolitik

Motion 2018/19:2985 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Anhöriginvandring

Motion 2018/19:2984 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:2983 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Ett stärkt medborgarskap

Motion 2018/19:2982 av Paula Bieler (SD)
Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser

Motion 2018/19:2981 av Aron Emilsson (SD)
Villkor för framförandet av vattenskoter

Motion 2018/19:2980 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2018/19:2979 av Mats Persson m.fl. (L)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2018/19:2978 av Joar Forssell m.fl. (L)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2018/19:2977 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2018/19:2976 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2018/19:2975 av Allan Widman m.fl. (L)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2018/19:2974 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2018/19:2973 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2018/19:2972 av Christian Carlsson (KD)
Översyn av diskrimineringslagstiftningen

Motion 2018/19:2971 av Christian Carlsson (KD)
Låt polisen bära vapen utanför tjänst och förstärk tjänstemannaskyddet

Motion 2018/19:2970 av Christian Carlsson (KD)
Motion om att lokalt begränsa tiggeriet på vissa platser

Motion 2018/19:2969 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD)
Säkra Götaälvdalen

Motion 2018/19:2968 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk järnväg

Motion 2018/19:2967 av Markus Wiechel och Paula Bieler (båda SD)
Genomförande av tidigare tillkännagivanden

Motion 2018/19:2966 av Martin Kinnunen (SD)
En smalare public service

Motion 2018/19:2965 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2018/19:2964 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2018/19:2963 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2018/19:2962 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2018/19:2961 av Gulan Avci m.fl. (L)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2018/19:2960 av Roger Haddad m.fl. (L)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2018/19:2959 av Roger Haddad m.fl. (L)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2018/19:2958 av Christer Nylander m.fl. (L)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2018/19:2957 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2018/19:2956 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2018/19:2955 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2018/19:2954 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2018/19:2953 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2018/19:2952 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2018/19:2951 av Mats Persson m.fl. (L)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2018/19:2950 av Mats Persson m.fl. (L)
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Motion 2018/19:2949 av Mats Persson m.fl. (L)
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen

Motion 2018/19:2948 av Mats Green m.fl. (M)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2018/19:2947 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2018/19:2945 av Marta Obminska m.fl. (M)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2018/19:2944 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2018/19:2943 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2018/19:2942 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP)
Receptbelägg läkemedel med miljöpåverkan

Motion 2018/19:2941 av Rasmus Ling och Jonas Eriksson (båda MP)
Förbjud lotteriförsäljning på kredit

Motion 2018/19:2940 av Rebecka Le Moine (MP)
Nationellt centrum för solidarisk ekonomi

Motion 2018/19:2939 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2018/19:2938 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2018/19:2937 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2018/19:2936 av Tomas Tobé m.fl. (M)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2018/19:2935 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2018/19:2934 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)
Sverige ska hålla ihop – reformer för ökad tillväxt och ett återupprättat samhällskontrakt

Motion 2018/19:2933 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2018/19:2932 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2018/19:2931 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2018/19:2930 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2018/19:2929 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2018/19:2928 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2018/19:2927 av Johan Forssell m.fl. (M)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2018/19:2926 av Roger Haddad (L)
Inga statsbidrag till icke-demokratiska organisationer

Motion 2018/19:2925 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

Motion 2018/19:2924 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Klimatsmart och stabil elproduktion

Motion 2018/19:2923 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal integrationspolitik: Stärk indviden och motverka parallellsamhällen

Motion 2018/19:2922 av Fredrik Malm m.fl. (L)
En human och realistisk asylpolitik

Motion 2018/19:2921 av Johan Forssell m.fl. (M)
En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2018/19:2920 av Johan Forssell m.fl. (M)
Uppvärdera medborgarskapet

Motion 2018/19:2919 av Johan Forssell m.fl. (M)
Slå vakt om arbetskraftsinvandringen

Motion 2018/19:2918 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Ett ja ska vara ett ja – Sverige måste ta tag i integrationen

Motion 2018/19:2917 av Ann-Sofie Alm (M)
I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot

Motion 2018/19:2916 av Jakob Forssmed (KD)
Åtgärder för att främja cykling

Motion 2018/19:2915 av Sofia Damm m.fl. (KD)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2018/19:2914 av Larry Söder m.fl. (KD)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2018/19:2913 av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2018/19:2912 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa Allmänna arvsfonden

Motion 2018/19:2911 av Boriana Åberg (M)
Informera om riskerna med kusingifte

Motion 2018/19:2910 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2018/19:2909 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)
Jakt för personer med funktionsnedsättning

Motion 2018/19:2908 av Linda Ylivainio (C)
Lagstadgad toleransnivå för rovdjursskadad ren

Motion 2018/19:2907 av Linda Ylivainio (C)
Finsk-svenska gränsälvskommissionens betydelse

Motion 2018/19:2906 av Robert Stenkvist och Ludvig Aspling (båda SD)
Särskild antagningsgrupp till juristprogrammet för sökande med erfarenhet av polisyrket

Motion 2018/19:2905 av Ludvig Aspling och Robert Stenkvist (båda SD)
Reformera ungdomsrabatten för brott

Motion 2018/19:2904 av Roland Utbult m.fl. (KD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2018/19:2903 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Frihet, fred och utveckling i världen

Motion 2018/19:2902 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi

Motion 2018/19:2901 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Transporter för jobb och tillväxt

Motion 2018/19:2900 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Sverige ska vara ett digitalt föregångsland

Motion 2018/19:2899 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2018/19:2898 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2018/19:2897 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2018/19:2896 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Bättre förutsättningar för svenskt jordbruk och svensk livsmedelsproduktion

Motion 2018/19:2895 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Klimatpolitik för hoppfulla

Motion 2018/19:2894 av Margareta Cederfelt (M)
Förbättrat tandvårdsstöd för personer med epilepsi

Motion 2018/19:2893 av Jimmy Loord m.fl. (KD)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2018/19:2892 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Livskraftiga ekosystem

Motion 2018/19:2891 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Sverige som ett resurseffektivt samhälle

Motion 2018/19:2890 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Jakt och viltvård

Motion 2018/19:2889 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Fiske och vattenbruk

Motion 2018/19:2888 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Skogspolitik

Motion 2018/19:2887 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
En giftfri vardag

Motion 2018/19:2886 av Jimmy Loord m.fl. (KD)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2018/19:2885 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Levande hav och vattendrag

Motion 2018/19:2884 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Redovisning om innehåll i livsmedel

Motion 2018/19:2883 av Lotta Finstorp m.fl. (M, C, KD)
Sörmland som pilotlän för att minska arbetslösheten

Motion 2018/19:2882 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärk vårdens medarbetare

Motion 2018/19:2881 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En ny uppdaterad nationell cancerstrategi

Motion 2018/19:2880 av Tomas Tobé m.fl. (M)
Förstärkta åtgärder mot terrorism

Motion 2018/19:2879 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Uppföljning av lagstiftning

Motion 2018/19:2878 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Underlätta UF-företagande

Motion 2018/19:2877 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Permanent skyddad folkbokföring

Motion 2018/19:2876 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Skatteförfarande och folkbokföring

Motion 2018/19:2875 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Bättre konsekvensutredningar

Motion 2018/19:2874 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Synliggörande av och information om skatter

Motion 2018/19:2873 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Stadigvarande bostad

Motion 2018/19:2872 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Tullverket - upprätthåll gränsskyddet

Motion 2018/19:2871 av Tomas Tobé m.fl. (M)
Åtgärder mot gängbrottsligheten

Motion 2018/19:2870 av Tomas Tobé m.fl. (M)
Stöldligor och annan mängdbrottslighet

Motion 2018/19:2869 av Tomas Tobé m.fl. (M)
Kraftfulla åtgärder mot sexualbrott

Motion 2018/19:2868 av Tomas Tobé m.fl. (M)
En effektiv polis

Motion 2018/19:2867 av Tomas Tobé m.fl. (M)
En modern, tydlig och effektiv kriminalvård

Motion 2018/19:2866 av Tomas Tobé m.fl. (M)
Ett nationellt förbud mot tiggeri

Motion 2018/19:2865 av Tomas Tobé m.fl. (M)
Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet

Motion 2018/19:2864 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Skogsägares ägande- och brukanderätt behöver förstärkas

Motion 2018/19:2863 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Ett starkt och självständigt civilsamhälle

Motion 2018/19:2862 av Lotta Finstorp m.fl. (M)
Kultur- och mediepolitisk motion

Motion 2018/19:2861 av Johan Hedin m.fl. (C)
Trygghet i hela landet

Motion 2018/19:2860 av Solveig Zander m.fl. (C)
Rättvis trygghetsförsäkring

Motion 2018/19:2859 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Utrikes, omvärld och utveckling

Motion 2018/19:2858 av Solveig Zander och Eskil Erlandsson (båda C)
Avkriminalisering av försent inlämnade årsredovisningar

Motion 2018/19:2857 av Helena Vilhelmsson (C)
Begränsa tillgången till pornografi för barn och ungdomar

Motion 2018/19:2856 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)
Västra stambanan

Motion 2018/19:2855 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Polisen ska finnas i hela landet

Motion 2018/19:2854 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Parkeringsavgift elbilar

Motion 2018/19:2853 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Trängselavgifter elbilar

Motion 2018/19:2852 av Martin Ådahl (C)
Vapenexport till Saudiarabien

Motion 2018/19:2851 av Per Lodenius och Johan Hedin (båda C)
Import, export och bevarande av historiska fordon

Motion 2018/19:2850 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C)
UF-företag och skolan

Motion 2018/19:2849 av Per Lodenius och Johan Hedin (båda C)
Åtgärder mot skarv

Motion 2018/19:2848 av Lars Thomsson och Martin Ådahl (båda C)
En grön flyglinje mellan Visby och Bromma

Motion 2018/19:2847 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Digitala plattformstjänster

Motion 2018/19:2846 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Skärpta straff för djurplågeri

Motion 2018/19:2845 av Richard Jomshof (SD)
Krafttag mot radikala muslimer och jihadresenärer

Motion 2018/19:2844 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Registerkontroll vid arbete med barn

Motion 2018/19:2843 av Annika Qarlsson m.fl. (C)
Liberal feminism

Motion 2018/19:2842 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Klyvningen av svensk arbetsmarknad

Motion 2018/19:2841 av Fredrik Christensson m.fl. (C)
Utbildning

Motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Försvar och samhällets säkerhet

Motion 2018/19:2839 av Johanna Jönsson m.fl. (C)
Migration och mottagande

Motion 2018/19:2838 av Ola Johansson m.fl. (C)
Starkare skydd och rättigheter för individer

Motion 2018/19:2837 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
En mer flexibel gymnasieskola

Motion 2018/19:2836 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
En skola och utbildning som främjar social rörlighet

Motion 2018/19:2835 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige

Motion 2018/19:2834 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
En bättre förskola

Motion 2018/19:2833 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
En bättre lärarutbildning och fler skickliga lärare

Motion 2018/19:2832 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
Forskning och innovation för mer kunskap och fler jobb i Sverige

Motion 2018/19:2831 av Mats Green m.fl. (M)
Fler bostäder och ökat byggande

Motion 2018/19:2830 av Mats Green m.fl. (M)
Konsumentpolitik

Motion 2018/19:2829 av Mats Green m.fl. (M)
Associationsrätt

Motion 2018/19:2828 av Mats Green m.fl. (M)
Familjerätt

Motion 2018/19:2827 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
Universitet och högskolor

Motion 2018/19:2826 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
Bättre kunskap om elevernas kunskaper

Motion 2018/19:2825 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
Utbildning som leder till jobb

Motion 2018/19:2824 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)
Trygghet och studiero, kränkande behandling, frånvaro och psykisk ohälsa

Motion 2018/19:2823 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M, C, KD)
Ålafiske som kulturarv

Motion 2018/19:2822 av Jakob Forssmed (KD)
Bryt den ofrivilliga ensamheten

Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M)
En robust krisberedskap och ett starkt totalförsvar

Motion 2018/19:2820 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
En effektiv klimatpolitik

Motion 2018/19:2819 av Tobias Billström m.fl. (M, C, KD, L)
Reformagenda för Sverige

Motion 2018/19:2818 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Säkerhetspolitik för att värna Sverige

Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Civil beredskap

Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Ett starkt försvar för att säkra Sverige

Motion 2018/19:2815 av Pål Jonson (M)
Bankers närvaro i landsbygdskommuner

Motion 2018/19:2814 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Ofrivillig ensamhet

Motion 2018/19:2813 av Marta Obminska m.fl. (M)
Åtgärder för att stärka demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt motverka hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2018/19:2812 av Marta Obminska m.fl. (M)
Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor

Motion 2018/19:2811 av Marta Obminska m.fl. (M)
Skydd för medieredaktioner

Motion 2018/19:2810 av Marta Obminska m.fl. (M)
Förebyggande av våldsbejakande extremism

Motion 2018/19:2809 av Marta Obminska m.fl. (M)
Motverka hybridkrigföring i form av propaganda

Motion 2018/19:2808 av Marta Obminska m.fl. (M)
Frihet för Svenska kyrkan – möjlighet att införa fri församlingstillhörighet samt tak och golv för kyrkoavgiften

Motion 2018/19:2807 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)
Hela Sverige ska jobba

Motion 2018/19:2806 av Jessica Polfjärd m.fl. (M)
Jämställdhet

Motion 2018/19:2805 av Sten Bergheden och Cecilie Tenfjord Toftby (båda M)
Svensk biodling

Motion 2018/19:2804 av Markus Wiechel (SD)
Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet

Motion 2018/19:2803 av Markus Wiechel (SD)
Samordnat ansvar och ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar

Motion 2018/19:2802 av Markus Wiechel (SD)
Statligt utredningsstöd inför utbetalningar av skattemedel

Motion 2018/19:2801 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
Religionsfrihet på riktigt

Motion 2018/19:2800 av Markus Wiechel (SD)
Medvetenhet kring skador av plast i livsmedel

Motion 2018/19:2799 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården

Motion 2018/19:2798 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
Hälsosam mat inom den offentliga verksamheten

Motion 2018/19:2797 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)
Ett transparent skattesystem

Motion 2018/19:2796 av Paula Bieler och Markus Wiechel (båda SD)
Utbildning om arbetsrätt och arbetsmarknadens villkor

Motion 2018/19:2795 av Markus Wiechel (SD)
Krigsbrottskommissionen

Motion 2018/19:2794 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärk äldres livskvalitet – trygg äldreomsorg

Motion 2018/19:2793 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Psykiatrin – en samlad strategi

Motion 2018/19:2792 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Nationell handlingsplan för socialtjänsten

Motion 2018/19:2791 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En bättre start i livet - insatser för socialt utsatta barn

Motion 2018/19:2790 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En trygg diabetesvård

Motion 2018/19:2789 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Tandvård och tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade

Motion 2018/19:2788 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärk hjärt-kärlsjukvården

Motion 2018/19:2787 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En nationell hälso- och sjukvårdsagenda

Motion 2018/19:2786 av Åsa Coenraads (M)
Strandskydd i Västmanland

Motion 2018/19:2785 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Statlig samordning för AT- och ST-tjänstgöring

Motion 2018/19:2784 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Ett tryggt och hållbart energisystem

Motion 2018/19:2783 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Fler företag och stärkt konkurrenskraft

Motion 2018/19:2782 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Post och it i hela landet

Motion 2018/19:2781 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Regional tillväxt

Motion 2018/19:2780 av Sten Bergheden (M)
Beredskap och strategi för ett eventuellt svinpestutbrott i Sverige

Motion 2018/19:2779 av Emma Hult m.fl. (MP)
En hållbar bostadspolitik

Motion 2018/19:2778 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Förbud mot s.k. frackning, prospektering och utvinning av fossila bränslen

Motion 2018/19:2777 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2018/19:2776 av Sofia Damm (KD)
Ny Tysklandsstrategi

Motion 2018/19:2775 av Sofia Damm (KD)
Ett tryggare Malmö och Skåne

Motion 2018/19:2774 av Edward Riedl (M)
Dubbdäck efter den 15 april

Motion 2018/19:2773 av Edward Riedl (M)
Miljözoner

Motion 2018/19:2772 av Sten Bergheden m.fl. (M)
En moderniserad vapenlagstiftning

Motion 2018/19:2771 av Sten Bergheden (M)
Förenkla för enskilda väghållare

Motion 2018/19:2770 av Sofia Westergren (M)
LSS

Motion 2018/19:2769 av Sten Bergheden (M)
Borttagande av tidsbegränsning för vapenlicenser

Motion 2018/19:2768 av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2018/19:2767 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2018/19:2766 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2018/19:2765 av Mikael Oscarsson (KD)
Åtgärder mot utländska stöldligor

Motion 2018/19:2764 av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2018/19:2763 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2018/19:2761 av Hampus Hagman m.fl. (KD)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2018/19:2760 av Johan Forssell m.fl. (M)
Föräldraförsäkringen

Motion 2018/19:2759 av Johan Forssell m.fl. (M)
Ett reformerat underhållsstöd

Motion 2018/19:2758 av Johan Forssell m.fl. (M)
Sjukförsäkringen

Motion 2018/19:2757 av Sultan Kayhan (S)
Översyn av varför kvinnor är mer sjukskrivna än män

Motion 2018/19:2756 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)
Regelförändringar för ökat cyklande

Motion 2018/19:2755 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Stärk möjligheterna att ge stöd till barn som far illa

Motion 2018/19:2754 av Janine Alm Ericson och Emma Berginger (båda MP)
En hållbar sjöfart för framtiden

Motion 2018/19:2753 av Rebecka Le Moine (MP)
Standardisera naturvårdsbedömningar

Motion 2018/19:2752 av Rebecka Le Moine (MP)
Bonus–malus för markanvändning

Motion 2018/19:2751 av Rebecka Le Moine (MP)
Basinkomst

Motion 2018/19:2750 av Rebecka Le Moine (MP)
Kortare arbetstid

Motion 2018/19:2749 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden

Motion 2018/19:2748 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2018/19:2747 av Rasmus Ling m.fl. (MP)
Förbud mot autonoma vapensystem

Motion 2018/19:2746 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP)
Trafiksäkerhetskameror i tätort

Motion 2018/19:2745 av Rebecka Le Moine (MP)
Hushållning av skogens resurser

Motion 2018/19:2744 av Jonas Eriksson (MP)
Översyn av hetslagen

Motion 2018/19:2743 av Leila Ali-Elmi (MP)
Utveckla Diskrimineringsombudsmannens arbete för att motverka diskriminering bl.a. på arbetsmarknaden

Motion 2018/19:2742 av Annika Hirvonen Falk och Rebecka Le Moine (båda MP)
Sjukskrivning och rehabilitering för studenter

Motion 2018/19:2741 av Maria Gardfjell m.fl. (MP)
Utveckling av den svenska livsmedelsstrategin för att minska sårbarheten i jordbruket och livsmedelssektorn

Motion 2018/19:2740 av Leila Ali-Elmi (MP)
Motverka ungdomsarbetslöshet i särskilt utsatta områden

Motion 2018/19:2739 av Annika Hirvonen Falk och Leila Ali-Elmi (båda MP)
Ett rättvist betygssystem med eleven i fokus

Motion 2018/19:2738 av Annica Hjerling m.fl. (MP)
Agenda 2030 – målstyrning mot en hållbar värld

Motion 2018/19:2737 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP)
Hälsofrämjande och pedagogiska utemiljöer för elever

Motion 2018/19:2736 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2018/19:2735 av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2018/19:2734 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2018/19:2733 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Effektiv styrning mot klimatmålen

Motion 2018/19:2732 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Klimatet kan inte vänta

Motion 2018/19:2731 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Psykisk ohälsa hos barn och unga

Motion 2018/19:2730 av Lorentz Tovatt (MP)
Trafiksäkerhet för aktiva transportslag

Motion 2018/19:2729 av Jonas Eriksson (MP)
Ökad konkurrens på internet

Motion 2018/19:2728 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Möjlighet till uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder

Motion 2018/19:2727 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Värna och utveckla det öppna regelverket för arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:2726 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2018/19:2725 av Cecilia Widegren m.fl. (M, C)
Valkretsnamn

Motion 2018/19:2724 av Annika Qarlsson och Mikael Larsson (båda C)
Sänkt åldersgräns för folkhögskolor

Motion 2018/19:2723 av Per Åsling och Solveig Zander (båda C)
Utrikesfödda kvinnors möjlighet till inträde på arbetsmarknaden

Motion 2018/19:2722 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Värdepapperisering av svenska försäkringsrisker

Motion 2018/19:2721 av Solveig Zander (C)
Vård av anhörig med närståendepenning

Motion 2018/19:2720 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Turisttrafik

Motion 2018/19:2719 av Daniel Bäckström (C)
Begränsa inte skogsbruket

Motion 2018/19:2718 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)
Sportskyttar och jägare i totalförsvaret

Motion 2018/19:2717 av Daniel Bäckström (C)
Utbetalning av EU-stöd till jordbrukare

Motion 2018/19:2716 av Ola Johansson m.fl. (C)
Hindra pornografi i miljöer med barn och unga

Motion 2018/19:2715 av Sofia Nilsson (C)
Minskat regelkrångel för besöksnäringen

Motion 2018/19:2714 av Daniel Bäckström (C)
Farledsavgifter

Motion 2018/19:2713 av Daniel Bäckström (C)
Projektering av E18 på sträckan Valnäs–Riksgränsen

Motion 2018/19:2712 av Jonny Cato Hansson och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Fast förbindelse Helsingborg–Helsingör

Motion 2018/19:2711 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C)
ROT-avdrag för renovering av fönsterbågar

Motion 2018/19:2710 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)
Fjärrundervisning i skolan

Motion 2018/19:2709 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C)
Gränshinder mellan Sverige och Norge

Motion 2018/19:2708 av Daniel Bäckström (C)
Signering vid röstningstillfället

Motion 2018/19:2707 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Nationellt meänkielicentrum till Övertorneå

Motion 2018/19:2706 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)
Hårdare straff för de som förstör för och terroriserar lantbrukare

Motion 2018/19:2705 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)
Bildande av naturreservat

Motion 2018/19:2704 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)
Avskaffa kravet på att företagare och deras anhöriga ska skrivas in i personalliggaren

Motion 2018/19:2703 av Solveig Zander (C)
En hälso- och sjukvård utan åldersdiskriminering

Motion 2018/19:2702 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)
Viltförvaltningsdelegationerna

Motion 2018/19:2701 av Per Åsling m.fl. (C)
Inlandsbanan

Motion 2018/19:2700 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)
Ett nytt stickår

Motion 2018/19:2699 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C)
Rovdjur

Motion 2018/19:2698 av Per Åsling m.fl. (C)
Skatter för företagande och tillväxt i hela landet

Motion 2018/19:2697 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Tillåt gårdsförsäljning av öl och vin samt i licensierade livsmedelsbutiker

Motion 2018/19:2696 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
Cirkulära livsmedelssystem

Motion 2018/19:2695 av Niels Paarup-Petersen och Jonny Cato Hansson (båda C)
Malmö Metro

Motion 2018/19:2694 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Politik för fler jobb, företag och stärkt konkurrenskraft i hela landet

Motion 2018/19:2693 av Jonny Cato Hansson m.fl. (C)
Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2018/19:2692 av Henrik Vinge m.fl. (SD)
Obligatorisk samhällsorientering och sfi

Motion 2018/19:2691 av Henrik Vinge (SD)
Obligatorisk märkning av djurtestade produkter

Motion 2018/19:2690 av Roland Utbult m.fl. (KD)
Politik för ett stärkt civilsamhälle

Motion 2018/19:2689 av Pia Steensland m.fl. (KD)
Förstärkt antidopningsarbete

Motion 2018/19:2688 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Instiftandet av internationell konvention som förbjuder kärnvapen

Motion 2018/19:2687 av Mats Wiking m.fl. (S)
Underlätta för besöksnäringen i Västsverige

Motion 2018/19:2686 av Jörgen Hellman (S)
Trafiksäkerhet

Motion 2018/19:2685 av Rikard Larsson m.fl. (S)
Utveckling av Skånes infrastruktur

Motion 2018/19:2684 av Sultan Kayhan (S)
Helhetsansvar för den som är sjukskriven

Motion 2018/19:2683 av Emilia Töyrä (S)
Ett reformerat inackorderingsbidrag

Motion 2018/19:2682 av Patrik Björck m.fl. (S)
Satsa på Högskolan i Skövde

Motion 2018/19:2681 av Isak From (S)
Stärk möjligheten för samhället att vid behov nyttja privata helikopterföretag

Motion 2018/19:2680 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)
Trygga socialförsäkringar i ny tid

Motion 2018/19:2679 av Gustaf Lantz (S)
Avskaffa begreppet särskola

Motion 2018/19:2678 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Gps-övervakning

Motion 2018/19:2677 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen

Motion 2018/19:2676 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Yrkeshögskola för jobben i hela landet

Motion 2018/19:2675 av Laila Naraghi och Sanne Lennström (båda S)
Skyddsklassning av M/S Sigrid

Motion 2018/19:2674 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Minnesmonument över folkmordet i Srebrenica

Motion 2018/19:2673 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige

Motion 2018/19:2672 av Hans Ekström m.fl. (S)
Fler kontrollplatser för tunga fordon i Sörmland

Motion 2018/19:2671 av Olle Thorell (S)
Strömsholms kanal

Motion 2018/19:2670 av Pia Nilsson m.fl. (S)
E18 Köping–Västjädra

Motion 2018/19:2669 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Trygga och moderna utemiljöer på skolor och förskolor

Motion 2018/19:2668 av Laila Naraghi (S)
Betydelsen av leveranssäkerhet

Motion 2018/19:2667 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2018/19:2666 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Förbättrad infrastruktur

Motion 2018/19:2665 av Mathias Tegnér (S)
Om höghastighetståg och en fungerande tågtrafik i Europa

Motion 2018/19:2664 av Petter Löberg (S)
Gemensam maxtaxa

Motion 2018/19:2663 av Petter Löberg (S)
Införlivandet av tandvården i sjukvårdssystemet

Motion 2018/19:2662 av Patrik Björck m.fl. (S)
Förändring av andelstal för enskilda vägar

Motion 2018/19:2661 av Sultan Kayhan (S)
En välfungerande sjukskrivningsprocess

Motion 2018/19:2660 av Sultan Kayhan (S)
Den som blir sjuk ska inte bli fattig

Motion 2018/19:2659 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Infrastrukturen inom Fyrbodal

Motion 2018/19:2658 av Ann-Christin Ahlberg och Petter Löberg (båda S)
Översyn av rehabiliteringskedjan

Motion 2018/19:2657 av Thomas Hammarberg (S)
Åtgärder för genomförande av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Motion 2018/19:2656 av Saila Quicklund (M)
En fristående antidopningsenhet

Motion 2018/19:2655 av Saila Quicklund (M)
Hälsofarliga substanser i kosttillskott

Motion 2018/19:2654 av Saila Quicklund (M)
Skapa ett äldrelyft

Motion 2018/19:2653 av Saila Quicklund (M)
Sociala avgifter i friluftslivet

Motion 2018/19:2652 av Saila Quicklund (M)
Statligt finansierad hälso- och sjukvård

Motion 2018/19:2651 av Saila Quicklund (M)
Landsbygden och införande av självkörande fordon

Motion 2018/19:2650 av Saila Quicklund (M)
Inför tidsbestämda krav för polisiär utryckning

Motion 2018/19:2649 av Saila Quicklund (M)
Kunders behov av betaltjänster och kontanthantering

Motion 2018/19:2648 av Saila Quicklund (M)
Svenskt mathantverk

Motion 2018/19:2647 av Saila Quicklund (M)
Utbilda idrottsledare i barnrättsperspektivet

Motion 2018/19:2646 av Saila Quicklund (M)
Utbildningscentrum för högre utbildning

Motion 2018/19:2645 av Saila Quicklund (M)
Återinförandet av fritidspengen

Motion 2018/19:2644 av Saila Quicklund (M)
Lagändringar i föräldrabalken

Motion 2018/19:2643 av Saila Quicklund (M)
Pris för jaktkort

Motion 2018/19:2642 av Ellen Juntti (M)
Anonyma vittnen

Motion 2018/19:2641 av Ellen Juntti (M)
En samlad nationell strategi och handlingsplan för att bekämpa våld mot barn

Motion 2018/19:2640 av Ellen Juntti (M)
Höj straffet betydligt för brott mot griftefriden

Motion 2018/19:2639 av Ellen Juntti m.fl. (M)
Utvisa fler utländska brottslingar som begår hedersrelaterade brott samt vålds- och sexualbrott

Motion 2018/19:2638 av Ellen Juntti (M)
Nationellt förbud mot tiggeri

Motion 2018/19:2637 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Motion 2018/19:2636 av Fredrik Christensson m.fl. (C)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2018/19:2635 av Fredrik Christensson m.fl. (C)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2018/19:2634 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2018/19:2633 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2018/19:2632 av Emil Källström m.fl. (C)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2018/19:2631 av Per Lodenius m.fl. (C)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2018/19:2630 av Ola Johansson m.fl. (C)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2018/19:2629 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2018/19:2628 av Rickard Nordin m.fl. (C)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2018/19:2627 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2018/19:2626 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2018/19:2625 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2018/19:2624 av Linda Ylivainio m.fl. (C)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2018/19:2623 av Emil Källström m.fl. (C)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2018/19:2622 av Per Åsling och Helena Vilhelmsson (båda C)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2018/19:2621 av Johan Hedin m.fl. (C)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2018/19:2620 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2018/19:2619 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2018/19:2618 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2018/19:2617 av Johanna Jönsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2018/19:2616 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2018/19:2615 av Solveig Zander m.fl. (C)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2018/19:2614 av Solveig Zander m.fl. (C)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2018/19:2613 av Solveig Zander m.fl. (C)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2018/19:2612 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism

Motion 2018/19:2611 av Lars Beckman (M)
Den svenska vargstammen

Motion 2018/19:2610 av Annie Lööf m.fl. (C)
Centerpartiets budgetmotion 2019

Motion 2018/19:2609 av Erik Bengtzboe (M)
Låt lärosätena äga sina fastigheter och sälj Akademiska Hus

Motion 2018/19:2608 av Maria Stockhaus (M)
Fler kvinnliga politiker i riksdagskonsten

Motion 2018/19:2607 av Karin Enström (M)
Rätt till ersättning vid avspärrning

Motion 2018/19:2606 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)
Jakt och viltvård

Motion 2018/19:2605 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Hållbart fiske

Motion 2018/19:2604 av Magnus Jacobsson (KD)
Stärk medborgarnas ställning gentemot it-jättarna

Motion 2018/19:2603 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)
Vindkraft i fjällvärlden

Motion 2018/19:2602 av Ida Drougge m.fl. (M)
Skatteutjämningssystemet

Motion 2018/19:2601 av Ida Drougge (M)
Staten och kommunerna bör redovisa underlag för avgifter

Motion 2018/19:2600 av Louise Meijer och Noria Manouchi (båda M)
Kommunala kostnadsutjämningssystemet

Motion 2018/19:2599 av John Widegren (M)
Öka säljakten för det östgötska fisket

Motion 2018/19:2598 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal politik för stärkt skydd mot våld i nära relationer och sexualbrott

Motion 2018/19:2597 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter

Motion 2018/19:2596 av Jan Björklund m.fl. (L)
Rättsstaten åter

Motion 2018/19:2595 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberala reformer för en dynamisk och fri arbetsmarknad

Motion 2018/19:2594 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2018/19:2593 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter

Motion 2018/19:2592 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Insatser för unga lagöverträdare

Motion 2018/19:2591 av Robert Hannah m.fl. (L)
Liberal familjerätt

Motion 2018/19:2590 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal bostadspolitik

Motion 2018/19:2589 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Insatser mot grov organiserad brottslighet och vapenbrott

Motion 2018/19:2588 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Liberal demokrati- och integritetspolitik

Motion 2018/19:2587 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Principer för en flexibel och jämställd föräldraförsäkring

Motion 2018/19:2586 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Renare stränder i Sverige

Motion 2018/19:2585 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Gemensam nordisk linje gällande skogsnäringarna

Motion 2018/19:2584 av Ida Drougge (M)
Kommunalt självbestämmande i fråga om strandskydd

Motion 2018/19:2583 av Ida Drougge (M)
Regleringsgiljotin

Motion 2018/19:2582 av Ida Drougge (M)
Skatter och subventioner synliggjorda på kvitton

Motion 2018/19:2581 av Ida Drougge (M)
Anpassning av högskoleprovet för allas rätt att antas till högskolan på lika villkor

Motion 2018/19:2580 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M)
Transporter med släp

Motion 2018/19:2579 av Ida Drougge och Erik Bengtzboe (båda M)
Trängselskatt

Motion 2018/19:2578 av Ida Drougge (M)
Översyn och granskning av Lärarnas ansvarsnämnd

Motion 2018/19:2577 av Ida Drougge (M)
Ung Företagsamhet på gymnasiet

Motion 2018/19:2576 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Stockholm - Sveriges tillväxtmotor

Motion 2018/19:2575 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Stockholm - Sveriges tillväxtmotor

Motion 2018/19:2574 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen

Motion 2018/19:2573 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen

Motion 2018/19:2572 av Ida Drougge (M)
Konvertering av arbetsgivaravgift till inkomstskatt

Motion 2018/19:2571 av Ida Drougge (M)
Din rätt att veta när och hur mycket du betalat i skatt

Motion 2018/19:2570 av Ida Drougge (M)
Definition av avgift

Motion 2018/19:2569 av Ida Drougge (M)
Trygghet i kollektivtrafiken

Motion 2018/19:2568 av Ida Drougge (M)
Översyn och modernisering av ämnena bild, slöjd, musik samt hem- och konsumentkunskap

Motion 2018/19:2567 av Ida Drougge (M)
Östlig förbindelse

Motion 2018/19:2566 av Ann-Sofie Alm (M)
Nationell samordning för att trygga människor och miljö runt Vänern och Göta älv

Motion 2018/19:2565 av Ulrika Jörgensen (M)
Modernisera sjuksköterskeutbildningen

Motion 2018/19:2564 av Annicka Engblom (M)
Tydliggör förbud mot icke-domesticerade djur på cirkus

Motion 2018/19:2563 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C)
Psykisk ohälsa kan leda till diskriminering

Motion 2018/19:2562 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)
Äganderätt

Motion 2018/19:2561 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)
Gårdsförsäljning av lokalproducerad cider, vin och öl

Motion 2018/19:2560 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)
Allmänna arvsfonden

Motion 2018/19:2559 av Ulrika Heie (C)
Ranstad

Motion 2018/19:2558 av Ulrika Heie (C)
Arvode vigselförrättare

Motion 2018/19:2557 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C)
Visa att landsbygdsföretagarna finns

Motion 2018/19:2556 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)
Översyn av den svenska sjöfarten

Motion 2018/19:2555 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)
Ökat driftsbidrag till kommunala flygplatser med statligt upphandlad flygtrafik

Motion 2018/19:2554 av Rickard Nordin (C)
Förslag för ökad cyklism i Sverige

Motion 2018/19:2553 av Rickard Nordin (C)
Ljusföroreningar

Motion 2018/19:2552 av Rickard Nordin (C)
Utveckla e-sporten och spelandet i Sverige

Motion 2018/19:2551 av Rickard Nordin (C)
Stärkt valhemlighet och bättre miljö med ny teknik

Motion 2018/19:2550 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Etablera en haverikommission för offentliga it-projekt

Motion 2018/19:2549 av Rickard Nordin (C)
Servering av mat som inte får produceras i Sverige

Motion 2018/19:2548 av Rickard Nordin (C)
En modern föräldraskapslagstiftning

Motion 2018/19:2547 av Rickard Nordin (C)
Ett trygghetssystem som inkluderar jobbskaparna

Motion 2018/19:2546 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C)
Nedskräpning

Motion 2018/19:2545 av Rickard Nordin och Fredrik Christensson (båda C)
Marint skräp

Motion 2018/19:2544 av Rickard Nordin och Peter Helander (båda C)
Panoramafrihet

Motion 2018/19:2543 av Helena Lindahl och Per Åsling (båda C)
Regionalt ansvar hos statliga företag

Motion 2018/19:2542 av Rickard Nordin (C)
Synliggöra miljöbilar

Motion 2018/19:2541 av Rickard Nordin (C)
Olagliga komposter

Motion 2018/19:2540 av Peter Helander och Fredrik Christensson (båda C)
Rättvisare folkräkning

Motion 2018/19:2539 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet

Motion 2018/19:2538 av Kristina Yngwe (C)
Skåne som pilotlän för gårdsförsäljning

Motion 2018/19:2537 av Per Åsling (C)
Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter

Motion 2018/19:2536 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C)
Mer solenergi

Motion 2018/19:2535 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Bredband i hela landet

Motion 2018/19:2534 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C)
Utvärdera den svenska missbrukspolitiken

Motion 2018/19:2533 av Magnus Ek (C)
Underlätta kollektivt boende

Motion 2018/19:2532 av Magnus Ek (C)
Valfria inträdesavgifter till statliga museer

Motion 2018/19:2531 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C)
Rösträtt under året man fyller 18 år

Motion 2018/19:2530 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Lokalisering av statliga myndigeter

Motion 2018/19:2529 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)
Naturbruksskolorna och de gröna näringarna är framtiden

Motion 2018/19:2528 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)
En ny egnahemsrörelse

Motion 2018/19:2527 av Anders Åkesson (C)
Kooperationen i Sverige

Motion 2018/19:2526 av Per Åsling (C)
Etablera en sanningskommission om relationen mellan svenska staten och det samiska folket

Motion 2018/19:2525 av Per Åsling (C)
Förutsägbara regler för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten för enskilda näringsidkare

Motion 2018/19:2524 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Företagskredit

Motion 2018/19:2523 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Rättvisare folkräkning stärker kommunkassor

Motion 2018/19:2522 av Per Åsling (C)
Infrastruktursatsningar i Jämtlands län

Motion 2018/19:2521 av Betty Malmberg (M)
Strandskydd, LIS-områden och landsbygdsutveckling

Motion 2018/19:2520 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C)
Lantmäteriet

Motion 2018/19:2519 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)
Ökat ekonomiskt stöd för statlig flygtrafik

Motion 2018/19:2518 av Helena Lindahl och Linda Ylivainio (båda C)
Förverkligande av Norrbotniabanan

Motion 2018/19:2517 av Rickard Nordin (C)
En föräldrapenning för båda föräldrarna

Motion 2018/19:2516 av Rickard Nordin (C)
Barnrättssäker och jämställd folkbokföring och myndighetskommunikation

Motion 2018/19:2515 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Fjällnära skog

Motion 2018/19:2514 av Rickard Nordin (C)
Rättvisa reseavdrag

Motion 2018/19:2513 av Rickard Nordin (C)
En start i livet med båda föräldrarna

Motion 2018/19:2512 av Rickard Nordin (C)
Krav på vinterdäck för tunga lastbilar

Motion 2018/19:2511 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)
Ökad avskjutning av vildsvin

Motion 2018/19:2510 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)
Fågeln skarv

Motion 2018/19:2509 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)
Dansbandsmomsen

Motion 2018/19:2508 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)
Dalhalla – en nationell sommarscen för Kungliga Operan

Motion 2018/19:2507 av Peter Helander (C)
Investeringar i Dalabanan

Motion 2018/19:2506 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)
Exportindustrin och besöksnäringens behov av transporter

Motion 2018/19:2505 av Peter Helander och Daniel Bäckström (båda C)
Allemansrätten

Motion 2018/19:2504 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Bäddpeng för att stärka besöksnäringen

Motion 2018/19:2503 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Konkurrenskraftsmål

Motion 2018/19:2502 av Kristina Yngwe (C)
Effektivisera Lantmäteriet

Motion 2018/19:2501 av Kristina Yngwe (C)
Äganderätt och proportionalitet

Motion 2018/19:2500 av Kristina Yngwe (C)
Skydda den värdefulla åkermarken

Motion 2018/19:2499 av Kristina Yngwe (C)
Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystads hamn

Motion 2018/19:2498 av Per Åsling (C)
OPS-finansiering av större infrastrukturprojekt

Motion 2018/19:2497 av Per Åsling (C)
Vinter-OS

Motion 2018/19:2496 av Per Åsling (C)
Växa-stöd – även för enkla bolag

Motion 2018/19:2495 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Garanterad samhällsservice

Motion 2018/19:2494 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Enskilda vägar

Motion 2018/19:2493 av Per Åsling och Daniel Bäckström (båda C)
Biobaserad samhällsekonomi utan råvara

Motion 2018/19:2492 av Per Åsling (C)
Decentraliserade myndigheter och statliga bolag

Motion 2018/19:2491 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C)
Sparbankers kapitalförsörjning och mindre bankers regelverk

Motion 2018/19:2490 av Per Åsling (C)
Beskattning av naturvårdsavtal

Motion 2018/19:2489 av Per Åsling (C)
Förmånsbeskattningen

Motion 2018/19:2488 av Per Åsling (C)
Kontanthantering

Motion 2018/19:2487 av Per Åsling (C)
Utvecklingspaket för Jämtlands län

Motion 2018/19:2486 av Per Åsling (C)
Utveckling av Jämtlands län

Motion 2018/19:2485 av Helena Vilhelmsson (C)
Kvinnors hälsa och klimakteriet

Motion 2018/19:2484 av Helena Vilhelmsson (C)
Utökad rätt till reflektionsperiod för människor utsatta för människohandel

Motion 2018/19:2483 av Kristina Yngwe (C)
Hållbart jordbruk för global fattigdomsbekämpning

Motion 2018/19:2482 av Kristina Yngwe (C)
Tydligare redovisning av skatt på arbete

Motion 2018/19:2481 av Kristina Yngwe (C)
Djurrättsrelaterad brottslighet

Motion 2018/19:2480 av Boriana Åberg (M)
Reformera lagen om arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:2479 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)
Ändrad praxis för sena aborter

Motion 2018/19:2478 av Julia Kronlid och Angelica Lundberg (båda SD)
Samvetsfrihet för vårdpersonal

Motion 2018/19:2477 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Förebyggande arbete för att stötta kvinnor vid oönskad graviditet

Motion 2018/19:2476 av Boriana Åberg (M)
Förändring av den svenska alkoholpolitiken

Motion 2018/19:2475 av Margareta Cederfelt (M)
Ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Motion 2018/19:2474 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Kriminalvården

Motion 2018/19:2473 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare

Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)
Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning

Motion 2018/19:2471 av Andreas Carlson (KD)
Avskaffande av reklamskatten för ideella föreningar

Motion 2018/19:2470 av Andreas Carlson (KD)
Utbyggnad av riksväg 40

Motion 2018/19:2469 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Tydliga reaktioner mot brott

Motion 2018/19:2468 av Andreas Carlson (KD)
Ombyggnation av riksväg 26/47 och väg 195

Motion 2018/19:2467 av Mikael Oscarsson (KD)
Barnomsorgspeng för vård av egna barn

Motion 2018/19:2466 av Mikael Oscarsson (KD)
Den allmänna löneavgiften

Motion 2018/19:2465 av Mikael Oscarsson (KD)
Döp om Arlanda till Raoul Wallenberg Airport

Motion 2018/19:2464 av Mikael Oscarsson (KD)
Fler övervakningskameror i våra städer

Motion 2018/19:2463 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Brottsoffer

Motion 2018/19:2462 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M)
Brott under tiden som asylsökande

Motion 2018/19:2461 av Lars Beckman (M)
Möjligheten för jägare att jaga med lampa

Motion 2018/19:2460 av Lars Beckman (M)
Upphandling av tv- och radioprogram

Motion 2018/19:2459 av Robert Halef (KD)
Erkänn syrianer som ursprungsfolk i Turkiet

Motion 2018/19:2458 av Robert Halef (KD)
Konsumentskydd vid köp av nyproduktion

Motion 2018/19:2457 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
En svensk författningsdomstol

Motion 2018/19:2456 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Meddelarskydd

Motion 2018/19:2455 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Kränkningar på nätet

Motion 2018/19:2454 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Terrorism

Motion 2018/19:2453 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Polisen

Motion 2018/19:2452 av Mikael Oscarsson (KD)
Återinför gåvoskatteavdraget

Motion 2018/19:2450 av Mikael Oscarsson (KD)
Om nya riktlinjer för fosterdiagnostik

Motion 2018/19:2449 av Mikael Oscarsson (KD)
Offentliggör all information om Raoul Wallenberg

Motion 2018/19:2448 av Mikael Oscarsson (KD)
Myggbekämpning i nedre Dalälven

Motion 2018/19:2447 av Mikael Oscarsson (KD)
Inrätta en internationell tribunal för IS-krigare

Motion 2018/19:2446 av Per Lodenius m.fl. (C)
Kultur, civilsamhälle och media i hela landet

Motion 2018/19:2445 av Lars Thomsson (C)
En tredje elkabel till Gotland

Motion 2018/19:2444 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Vård- och omsorgsfrågor

Motion 2018/19:2443 av Lars Thomsson (C)
Effekter av torkskador på Gotland

Motion 2018/19:2442 av Lars Thomsson (C)
Ändra lagstiftning kring säkerhet för demenssjuka

Motion 2018/19:2441 av Lars Thomsson (C)
Statligt ansvar för merkostnader i den gotländska sjukvården

Motion 2018/19:2440 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)
Gårdsförsäljning

Motion 2018/19:2439 av Anders Åkesson och Eskil Erlandsson (båda C)
Vilt och övervakningskameror

Motion 2018/19:2438 av Ola Johansson (C)
Energieffektivisering och ökad trygghet med belysning

Motion 2018/19:2437 av Ola Johansson (C)
Jämställt bistånd för entreprenörskap och miljö

Motion 2018/19:2436 av Martina Johansson (C)
Undersöka skillnader för olika utförare

Motion 2018/19:2435 av Mikael Larsson (C)
Kraftfull regionalisering

Motion 2018/19:2434 av Martina Johansson (C)
Pedagogiska tjänster samt fjärrundervisning

Motion 2018/19:2433 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Likabehandlingsprincip vid statligt stöd för lokal dagspress

Motion 2018/19:2432 av Anders Åkesson (C)
Höj kunskapen om kooperativt företagande och ekonomiska föreningar

Motion 2018/19:2431 av Mikael Larsson (C)
Reseavdraget och bensinpriset

Motion 2018/19:2430 av Anders Åkesson (C)
Friskvårdsbidraget måste gälla för alla företagsformer

Motion 2018/19:2429 av Mikael Larsson (C)
Arvodet för borgerliga vigselförrättare

Motion 2018/19:2428 av Ola Johansson m.fl. (C)
Bostäder

Motion 2018/19:2427 av Anders Åkesson m.fl. (C)
En hållbar infrastruktur för hela landet

Motion 2018/19:2426 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Miljö och grön tillväxt

Motion 2018/19:2425 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Landsbygd och regional utveckling

Motion 2018/19:2424 av Lars Thomsson (C)
Breddade kriterier för Allmänna arvsfonden

Motion 2018/19:2423 av Peter Helander (C)
Älvdalskan som eget språk

Motion 2018/19:2422 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)
Rester av kolmilor

Motion 2018/19:2421 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C)
Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar

Motion 2018/19:2420 av Sofia Nilsson och Johanna Jönsson (båda C)
Hedersrelaterat förtryck i skolan

Motion 2018/19:2419 av Sofia Nilsson (C)
Förbättra trygghetssystemet

Motion 2018/19:2418 av Helena Vilhelmsson (C)
Lex Lotta-lagstiftning

Motion 2018/19:2417 av Peter Helander (C)
Det regionala flygets betydelse för norra och västra Dalarna

Motion 2018/19:2416 av Alireza Akhondi (C)
Handel med utsläppsrätter

Motion 2018/19:2415 av Alireza Akhondi (C)
Fossildrivna bilar

Motion 2018/19:2414 av Helena Vilhelmsson (C)
Våld mot barn

Motion 2018/19:2413 av Alireza Akhondi (C)
Nytt regelverk för religiösa friskolor

Motion 2018/19:2412 av Mikael Larsson (C)
Enklare att starta eget företag på landsbygden

Motion 2018/19:2411 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C)
Markavvattning

Motion 2018/19:2410 av Lars Thomsson (C)
Statligt ansvar för reservhamn i Gotlandstrafiken

Motion 2018/19:2409 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C)
Behovet av förvaltande allmän jakt på säl

Motion 2018/19:2408 av Anders Åkesson och Sofia Nilsson (båda C)
Gasutvinning

Motion 2018/19:2407 av Eskil Erlandsson och Per Lodenius (båda C)
Strandskydd som skapar utveckling

Motion 2018/19:2406 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Markintrång

Motion 2018/19:2405 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)
Glasriket

Motion 2018/19:2404 av Eskil Erlandsson (C)
Tyngre och längre fordon vid vägtransporter

Motion 2018/19:2403 av Eskil Erlandsson och Sofia Nilsson (båda C)
Förenkling av licenshantering vid vapenbyte

Motion 2018/19:2402 av Eskil Erlandsson (C)
Enskilda vägnätet

Motion 2018/19:2401 av Eskil Erlandsson och Anders Åkesson (båda C)
Budgetfördelningssystem för forskning

Motion 2018/19:2400 av Sofia Nilsson och Eskil Erlandsson (båda C)
Svenska djurskyddsregler som krav

Motion 2018/19:2399 av Niels Paarup-Petersen (C)
Statlig kontrollstyrka mot livsmedelsfusk

Motion 2018/19:2398 av Niels Paarup-Petersen och Rickard Nordin (båda C)
Ändra statliga myndigheters hantering av böter och krav

Motion 2018/19:2397 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)
Järnväg Göteborg–Oslo

Motion 2018/19:2396 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)
Mer RUT

Motion 2018/19:2395 av Magnus Ek (C)
En svensk modell för ”regulatory sandboxes”

Motion 2018/19:2394 av Magnus Ek (C)
Utred möjligheten att tillåta koscherslakt

Motion 2018/19:2393 av Linda Ylivainio och Eskil Erlandsson (båda C)
Behovet av licensjakt på gråsäl och vikare i Bottenviken och Östersjön

Motion 2018/19:2392 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)
Sommartid året om

Motion 2018/19:2391 av Rickard Nordin (C)
Slopa onödiga skarvar i LSS-lagstiftningen

Motion 2018/19:2390 av Kristina Yngwe (C)
Fakturering av styrelseuppdrag i bolag

Motion 2018/19:2389 av Lars Thomsson och Martina Johansson (båda C)
En grön omställning i Gotlandstrafiken

Motion 2018/19:2388 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)
Utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygdsutveckling

Motion 2018/19:2387 av Mikael Larsson (C)
Stöd till samlingslokalshållarna

Motion 2018/19:2386 av Niels Paarup-Petersen (C)
Inför lex Ahmed för polisen

Motion 2018/19:2385 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C)
Regionalt inflytande över kompetensförsörjning

Motion 2018/19:2384 av Niels Paarup-Petersen (C)
Upphandling och offentliga inköp under EU:s tröskelvärde

Motion 2018/19:2383 av Niels Paarup-Petersen (C)
Stärk insatser till skolor med låga skolresultat

Motion 2018/19:2382 av Niels Paarup-Petersen (C)
Skapa enhetlig myndighetssyn på risker

Motion 2018/19:2381 av Niels Paarup-Petersen (C)
Gör avsättningar till periodiseringsfond SGI-grundande

Motion 2018/19:2380 av Niels Paarup-Petersen och Sofia Nilsson (båda C)
Ta bort gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark

Motion 2018/19:2379 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2018/19:2378 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2018/19:2377 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2018/19:2376 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Utgiftsområdesmotion 19 Regional tillväxt

Motion 2018/19:2375 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2018/19:2374 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2018/19:2373 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2018/19:2372 av Henrik Vinge m.fl. (SD)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2018/19:2371 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2018/19:2370 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2018/19:2369 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2018/19:2368 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2018/19:2367 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2018/19:2366 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2018/19:2365 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2018/19:2364 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2018/19:2363 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2018/19:2362 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2018/19:2361 av Roger Richtoff m.fl. (SD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2018/19:2360 av Björn Söder m.fl. (SD)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2018/19:2359 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2018/19:2358 av David Lång m.fl. (SD)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2018/19:2357 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2018/19:2356 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2018/19:2355 av Jonas Millard m.fl. (SD)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2018/19:2354 av Kerstin Lundgren (C)
Gårdsförsäljning ska tillåtas

Motion 2018/19:2353 av Kerstin Lundgren (C)
Översyn av studiestartsstödet för integration

Motion 2018/19:2352 av Kerstin Lundgren (C)
Tydligare uppdrag för vigselförrättare

Motion 2018/19:2351 av Kerstin Lundgren (C)
16-årsgräns för kommunalval

Motion 2018/19:2350 av Kerstin Lundgren (C)
Lex Peter Lincoln

Motion 2018/19:2349 av Kerstin Lundgren (C)
Kontrollmakten måste upprätthållas för övergångsregering

Motion 2018/19:2348 av Magnus Ek (C)
Utveckla och värna Vätterbygden

Motion 2018/19:2347 av Magnus Ek (C)
Stångådalsbanan och Tjustbanan

Motion 2018/19:2346 av Kerstin Lundgren (C)
Allmän jakttid på skarv

Motion 2018/19:2345 av Magnus Ek (C)
Integrera pulshöjande aktivitet i skoldagen

Motion 2018/19:2344 av Magnus Ek (C)
Inför psykiska hälsokontroller för skolungdomar

Motion 2018/19:2343 av Magnus Ek (C)
Behovsprövning av barnbidraget

Motion 2018/19:2342 av Pia Steensland (KD)
Kunskapsöversikt av effekten på hälsan efter intag av stora mängder av energi- och funktionsdrycker

Motion 2018/19:2341 av Jörgen Warborn (M)
Ett enklare momssystem

Motion 2018/19:2340 av Jörgen Warborn (M)
Ersätt nuvarande krav på personalliggare med den danska modellen

Motion 2018/19:2339 av Lars Beckman (M)
Återkalla medborgarskap

Motion 2018/19:2338 av Jonas Eriksson (MP)
Estetiska ämnen i gymnasieskolan

Motion 2018/19:2337 av Emma Berginger (MP)
Starkare nationell cykelpolitik

Motion 2018/19:2336 av Rasmus Ling (MP)
Försöksverksamhet med injektionsrum för heroinister

Motion 2018/19:2335 av Jonas Eriksson (MP)
Tillhandahållande av nikotinläkemedel

Motion 2018/19:2334 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Överbrygga läsklyftorna

Motion 2018/19:2333 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP)
Prisfonder för läkemedel

Motion 2018/19:2332 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
En hållbar mineralpolitik

Motion 2018/19:2331 av Rebecka Le Moine (MP)
Tydliggör Sveaskogs uppdrag

Motion 2018/19:2330 av Rebecka Le Moine (MP)
Förvilda Sverige

Motion 2018/19:2329 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Utöka barnahusen och deras uppdrag

Motion 2018/19:2328 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Bättre tillgång till teckenspråksutbildning för anhöriga

Motion 2018/19:2327 av Åsa Lindhagen (MP)
Ekonomiska livsvillkor och stärkta möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning

Motion 2018/19:2326 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP)
Ett hållbart modeunder

Motion 2018/19:2325 av Lorentz Tovatt (MP)
Underlätta för personalägda företag

Motion 2018/19:2324 av Åsa Lindhagen (MP)
Inför initiativrätt för individer och anhöriga gällande SIP, samordnad individuell plan

Motion 2018/19:2323 av Lorentz Tovatt och Janine Alm Ericson (båda MP)
Tryggare gräsrotsfinansiering för ökat företagande

Motion 2018/19:2322 av Maria Ferm m.fl. (MP)
En mer medmänsklig flyktingpolitik

Motion 2018/19:2321 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Friluftsliv för folkhälsa

Motion 2018/19:2320 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Hästnäring - kultur, fritid och näring

Motion 2018/19:2319 av Roger Richtoff (SD)
Miljöprövning för Försvarsmakten

Motion 2018/19:2318 av Roger Richtoff (SD)
Byggnation inom bullerzoner

Motion 2018/19:2317 av Rebecka Le Moine (MP)
Göta kanal 2.0 bör värna ålen

Motion 2018/19:2316 av Maria Gardfjell och Elisabeth Falkhaven (båda MP)
Långsiktigt skydd av vårt dricksvatten

Motion 2018/19:2315 av Maria Gardfjell m.fl. (MP)
En kraftfull naturpolitik

Motion 2018/19:2314 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Sex- och samtyckesundervisning

Motion 2018/19:2313 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Förbättra skolsituationen för elever med särskild begåvning

Motion 2018/19:2312 av Emma Hult (MP)
Tandvård för våldsutsatta kvinnor

Motion 2018/19:2311 av Emma Hult (MP)
Krav vid förnyelse av körkort

Motion 2018/19:2310 av Emma Hult m.fl. (MP)
Skydda Vätterns vatten

Motion 2018/19:2309 av Åsa Lindhagen och Annika Hirvonen Falk (båda MP)
Sällsynta diagnoser

Motion 2018/19:2308 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Förbättra och stärk LSS

Motion 2018/19:2307 av Amanda Palmstierna och Rebecka Le Moine (båda MP)
Minskad miljöpåverkan från läkemedel

Motion 2018/19:2306 av Anna Sibinska (MP)
Stärk konstnärernas sociala och ekonomiska trygghet

Motion 2018/19:2305 av Maria Ferm m.fl. (MP)
En extern granskningskommission om medicinska åldersbedömningar av asylsökande

Motion 2018/19:2304 av Björn Söder och Roger Richtoff (båda SD)
Sydafrika

Motion 2018/19:2303 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Kvotering i bolagsstyrelser

Motion 2018/19:2302 av Anna Sibinska och Elisabeth Falkhaven (båda MP)
Ekologisk matproduktion och miljöanpassat växtskydd

Motion 2018/19:2301 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
En jämlik skola

Motion 2018/19:2300 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Förbättra situationen för ensamkommande ungdomar

Motion 2018/19:2299 av Maria Gardfjell m.fl. (MP)
Ny skatt för att främja minimal antibiotikaanvändning i djuruppfödningen inom EU och globalt

Motion 2018/19:2298 av Elisabeth Falkhaven och Lorentz Tovatt (båda MP)
Ny miljöbilsdefinition

Motion 2018/19:2297 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Nya reformer för hbtq-personers rättigheter

Motion 2018/19:2296 av Åsa Lindhagen m.fl. (MP)
Arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2018/19:2295 av Anna Sibinska m.fl. (MP)
Frihet och föränderlighet

Motion 2018/19:2294 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP)
Tillåt endast användandet av smällare, raketer och fyrverkerier vid offentliga arrangemang

Motion 2018/19:2293 av Lorentz Tovatt (MP)
Mål för flexibilitet i elsystemet

Motion 2018/19:2292 av John Weinerhall (M)
En skärpt biståndspolitik

Motion 2018/19:2291 av Lotta Finstorp (M)
Bättre tandvård

Motion 2018/19:2290 av Viktor Wärnick (M)
Skarven förstör svensk kust och skärgård

Motion 2018/19:2289 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Ny slussled i Trollhättan och Lilla Edet

Motion 2018/19:2288 av Camilla Waltersson Grönvall och Maria Stockhaus (båda M)
Hinder mot fiberutbyggnad måste avskaffas

Motion 2018/19:2287 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Konkret handlingsplan för att stoppa olagliga körkort

Motion 2018/19:2286 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Körkortskrav för motorcykel

Motion 2018/19:2285 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Dansbandsmomsen

Motion 2018/19:2284 av Hans Rothenberg (M)
Extraordinära räddningsinsatser

Motion 2018/19:2283 av Roza Güclü Hedin (S)
Digitalt utanförskap

Motion 2018/19:2282 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Regionala flygplatser

Motion 2018/19:2281 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Justerat regelverk gällande strandskydd

Motion 2018/19:2280 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Mer lönsamt att investera i kompetensutveckling

Motion 2018/19:2279 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Samma villkor för alla länder gällande åkerier

Motion 2018/19:2278 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Kapitalvinstbeskattning av bostäder

Motion 2018/19:2277 av Jörgen Warborn (M)
Avskaffa reklamskatten

Motion 2018/19:2276 av Jörgen Warborn (M)
Fler unga entreprenörer

Motion 2018/19:2275 av Jörgen Warborn (M)
Lokala säkerhetsnämnderna

Motion 2018/19:2274 av Jörgen Warborn m.fl. (M)
Synliga skatter skapar ett legitimt skattesystem

Motion 2018/19:2273 av Jörgen Warborn (M)
Strandskydd för ökat byggande

Motion 2018/19:2272 av Per Lodenius och Johanna Jönsson (båda C)
Sänkt dansmoms

Motion 2018/19:2271 av Solveig Zander och Ulrika Heie (båda C)
Barns sommarlov i ensamhet

Motion 2018/19:2270 av Noria Manouchi m.fl. (M)
En nationell Öresundsagenda

Motion 2018/19:2269 av Noria Manouchi (M)
Ökade befogenheter till Tullverket

Motion 2018/19:2268 av Noria Manouchi (M)
Legalisering av surrogatmoderskap

Motion 2018/19:2267 av Jan Björklund m.fl. (L)
Stärk barns rättigheter

Motion 2018/19:2266 av Jan Björklund m.fl. (L)
Skärpta sanktioner mot Ryssland

Motion 2018/19:2265 av Solveig Zander och Johanna Jönsson (båda C)
Lipödem – en sjukdom där det behövs mer forskning och kunskap och bättre vård

Motion 2018/19:2264 av Solveig Zander (C)
Förtydligande och skärpning av överförmyndarverksamheten och de som berörs

Motion 2018/19:2263 av Solveig Zander (C)
Förbättra förhållandena för det kustnära fisket

Motion 2018/19:2262 av Solveig Zander (C)
Obligatoriskt test av GBS på gravida inför födseln

Motion 2018/19:2261 av Solveig Zander (C)
Stoppa förvandlingen av stora mängder statliga vägar till enskilda vägar

Motion 2018/19:2260 av Solveig Zander (C)
Stärk äganderätten

Motion 2018/19:2259 av Christer Nylander m.fl. (L)
Ett levande civilsamhälle

Motion 2018/19:2258 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Folkhälsofrågor

Motion 2018/19:2257 av Robert Hannah (L)
Det svenska samhällskontraktet

Motion 2018/19:2256 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:2255 av Jan Björklund m.fl. (L)
Grön liberal politik för miljö och klimat

Motion 2018/19:2254 av Solveig Zander (C)
Förebyggande hälsa för äldre

Motion 2018/19:2253 av Per Lodenius (C)
Lättläst svenska i Statens offentliga utredningar

Motion 2018/19:2252 av Solveig Zander (C)
Fritidsledarutbildning i Uppsala

Motion 2018/19:2251 av Solveig Zander (C)
Mälardalens infrastruktur

Motion 2018/19:2250 av Solveig Zander (C)
Åtgärder för att förhindra antal rökare

Motion 2018/19:2249 av Per Lodenius (C)
Elöverföringsavgiften till Åland

Motion 2018/19:2248 av Per Lodenius (C)
Tiden för användning av dubbade vinterdäck

Motion 2018/19:2247 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Julita gård som världsarv

Motion 2018/19:2246 av Magnus Manhammar (S)
Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa

Motion 2018/19:2245 av Magnus Manhammar (S)
Spelreklam bör ha samma restriktioner som alkoholreklam

Motion 2018/19:2244 av Mathias Tegnér (S)
En anläggningsfond för fler och bättre idrottsanläggningar

Motion 2018/19:2243 av Elin Lundgren (S)
Säkra tillgången till byggnadsvårdsvirke

Motion 2018/19:2242 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Byggnation av en ny Hjulstabro

Motion 2018/19:2241 av Peter Persson m.fl. (S)
Kombidirektivet

Motion 2018/19:2240 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Sydostlänken en nationell angelägenhet

Motion 2018/19:2239 av Kadir Kasirga (S)
Krav på verksamhetsövergång och meddelarfrihet vid upphandlingar i kollektivtrafiken

Motion 2018/19:2238 av Kadir Kasirga (S)
Inför fastighetsboxar i flerfamiljshus

Motion 2018/19:2237 av Peter Persson m.fl. (S)
Götalandsbanan

Motion 2018/19:2236 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Fysisk aktivitet i skolan

Motion 2018/19:2235 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Ta vara på samtyckeslagstiftningen

Motion 2018/19:2234 av Magnus Manhammar (S)
Översyn av Migrationsverkets tolkningar av lagreglerna kring arbetstillstånd

Motion 2018/19:2233 av Teres Lindberg (S)
Inför regional rådighet över trängselskatter

Motion 2018/19:2232 av Sultan Kayhan (S)
Jämställt bemötande inom hälso- och sjukvården

Motion 2018/19:2231 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S)
Avskaffa informationsplikten för hivsmittade

Motion 2018/19:2230 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Psykisk ohälsa – en fråga om jämlik behandling

Motion 2018/19:2229 av Maj Karlsson m.fl. (V)
Att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar

Motion 2018/19:2228 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)
En demokratisk, jämlik och hållbar stad

Motion 2018/19:2227 av Maj Karlsson m.fl. (V)
Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

Motion 2018/19:2226 av Jörgen Warborn (M)
Omvänd ordning vid organdonationer

Motion 2018/19:2225 av Jörgen Warborn (M)
Aktivt skolval

Motion 2018/19:2224 av Jörgen Warborn (M)
Regelförenklingar för företag genom solnedgångsparagrafer

Motion 2018/19:2223 av Linda Ylivainio och Helena Lindahl (båda C)
Förbättrade förutsättningar för transportpolitiskt motiverad flygtrafik

Motion 2018/19:2222 av Linda Ylivainio (C)
Ändring av förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Motion 2018/19:2221 av Linda Ylivainio och Helena Lindahl (båda C)
Förbättrad infrastruktur för den norrbottniska gruvnäringen

Motion 2018/19:2220 av Linda Ylivainio (C)
Forskning om flickor och kvinnor med autism

Motion 2018/19:2219 av Linda Ylivainio (C)
Tillkallande av särskild utredare för samhällsomvandlingarna i Malmfälten

Motion 2018/19:2218 av Linda Ylivainio (C)
Resurseffektiv etablering av datacenter

Motion 2018/19:2217 av Linda Ylivainio och Magnus Ek (båda C)
Behovet av regelförenkling av Systembolagets krav på mikrobryggerier m.fl.

Motion 2018/19:2216 av Linda Ylivainio (C)
Ökad trafiksäkerhet utefter E10 sträckningen Töre–Narvik

Motion 2018/19:2215 av Yasmine Eriksson (SD)
Förbjud hets till suicid

Motion 2018/19:2214 av Yasmine Eriksson (SD)
Sommartid som standardtid

Motion 2018/19:2213 av Ida Karkiainen (S)
Säkra tillgången till ledarhundar

Motion 2018/19:2212 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Bättre vård vid endometrios

Motion 2018/19:2211 av Magnus Manhammar (S)
Översyn av reglerna kring riksfärdtjänst

Motion 2018/19:2210 av Monica Haider (S)
Mobiltäckning i hela landet

Motion 2018/19:2209 av Marlene Burwick (S)
Samhällsviktiga infrastrukturprojekt får inte försenas

Motion 2018/19:2208 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Mora flygplats

Motion 2018/19:2207 av Serkan Köse (S)
Ny strategi mot digitalt utanförskap

Motion 2018/19:2206 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Satsningar på E20

Motion 2018/19:2205 av Erik Ezelius m.fl. (S)
Västra stambanan

Motion 2018/19:2204 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Öresundsmetro – en nationell angelägenhet

Motion 2018/19:2203 av Jasenko Omanovic (S)
Rehabilitering för återvändande soldater

Motion 2018/19:2202 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)
Gymnasieutbildningar och arbetsmarknadsbehov

Motion 2018/19:2201 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)
Förbättringar kring SGI i ett livslångt lärande

Motion 2018/19:2200 av Pia Nilsson (S)
Uppdrag till Sjöfartsverket

Motion 2018/19:2199 av Matilda Ernkrans (S)
Alla barns rätt till idrott

Motion 2018/19:2198 av Pia Nilsson (S)
Sala silvergruva

Motion 2018/19:2197 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
En rättvisare finansiering av fornminnesutgrävningar

Motion 2018/19:2196 av Carina Ödebrink (S)
Ökad kulturell jämlikhet

Motion 2018/19:2195 av Marianne Pettersson och Per-Arne Håkansson (båda S)
Statliga insatser för infrastruktur kring hamnar av nationellt intresse

Motion 2018/19:2194 av Hillevi Larsson (S)
Samhällsmaster för mobil och internet

Motion 2018/19:2193 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Kompetensförsörjning på gles- och landsbygd

Motion 2018/19:2192 av Magnus Manhammar (S)
Satsning på cykelbanor

Motion 2018/19:2191 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Upphandling

Motion 2018/19:2190 av Magnus Manhammar (S)
Motion om systemet kring organdonation

Motion 2018/19:2189 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S)
Möjliggör för fler att få vaccin mot TBE

Motion 2018/19:2188 av Joakim Järrebring (S)
E20 och infrastrukturen i Alingsås

Motion 2018/19:2187 av Linus Sköld m.fl. (S)
Posttjänster i ett Sverige som håller ihop

Motion 2018/19:2186 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Färjetrafiken till och från Gotland

Motion 2018/19:2185 av Serkan Köse m.fl. (S)
Helhetsöversyn på taxibranschen

Motion 2018/19:2184 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Satsningar på Kinnekullebanan

Motion 2018/19:2183 av Jasenko Omanovic och Malin Larsson (båda S)
Idrott för att främja intresset för teknik och naturvetenskap

Motion 2018/19:2182 av Eva Lindh m.fl. (S)
Civilsamhällets roll för äldres välfärd

Motion 2018/19:2181 av Jasenko Omanovic (S)
Biodling på Riksdagshusets tak

Motion 2018/19:2180 av Saila Quicklund (M)
Utöka möjligheten att erbjuda barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2018/19:2179 av Saila Quicklund (M)
Stärk förutsättningarna för svensk turist- och besöksnäring

Motion 2018/19:2178 av Saila Quicklund (M)
Förbättrad elevhälsa

Motion 2018/19:2177 av Saila Quicklund (M)
Fastighetsskatt på vindkraftsanläggningar

Motion 2018/19:2176 av Saila Quicklund (M)
Tydligare färdtjänstregler

Motion 2018/19:2175 av Saila Quicklund (M)
Idrott för nyanlända

Motion 2018/19:2174 av Saila Quicklund (M)
Anpassade utbildningar för de lokala arbetsmarknaderna

Motion 2018/19:2173 av Saila Quicklund (M)
Ändrade beräkningsgrunder för Trafikverkets anslag

Motion 2018/19:2172 av Saila Quicklund (M)
Främja entreprenörskap i skolan

Motion 2018/19:2171 av Saila Quicklund (M)
Fysisk aktivitet på fritis

Motion 2018/19:2170 av Saila Quicklund (M)
Socioekonomiska faktorers påverkan på barns och ungdomars idrottande

Motion 2018/19:2169 av Saila Quicklund (M)
Vi behöver fler kvinnliga innovatörer

Motion 2018/19:2168 av Saila Quicklund (M)
Osunda kroppsideal

Motion 2018/19:2167 av Saila Quicklund (M)
Samlad strategi för svensk friluftsnäring

Motion 2018/19:2166 av Saila Quicklund (M)
Postservice på glesbygden

Motion 2018/19:2165 av Saila Quicklund (M)
Upprustning av Inlandsbanan

Motion 2018/19:2164 av Saila Quicklund (M)
Vattenkraftsproduktion

Motion 2018/19:2163 av Saila Quicklund (M)
Statliga myndigheters ansvar för landsbygdsutvecklingen

Motion 2018/19:2162 av Saila Quicklund (M)
Ökad polisnärvaro på landsbygden

Motion 2018/19:2161 av Saila Quicklund (M)
Begränsa och precisera riksintressenas arealer

Motion 2018/19:2160 av Boriana Åberg (M)
Kriminalvården och privata företag

Motion 2018/19:2159 av Arin Karapet (M)
Motverkande av fusk med statliga bidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Motion 2018/19:2158 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Tvångsgifte utomlands

Motion 2018/19:2157 av Maria Stockhaus och Sofia Westergren (båda M)
Nationella riktlinjer för en enhetlig vård, behandling och ett enhetligt stöd till kvinnor med foglossning

Motion 2018/19:2156 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Utöka jakten på skarv och säl

Motion 2018/19:2155 av Pål Jonson (M)
Ökad samordning mellan Sverige och Norge vid förvaltningen av den gemensamma vargstammen

Motion 2018/19:2154 av Alexandra Anstrell (M)
Reglering av vildsvinskött

Motion 2018/19:2153 av Jan R Andersson (M)
Villkor för svensk e-sport

Motion 2018/19:2152 av Betty Malmberg (M)
Skydda Vätterns dricksvatten

Motion 2018/19:2151 av Betty Malmberg (M)
Kilometerskatt

Motion 2018/19:2150 av Betty Malmberg (M)
Livsmedelstrygghet i händelse av kris

Motion 2018/19:2148 av Elin Gustafsson och Anna Wallentheim (båda S)
Samtyckeslagens implementering kräver samtycke även i skolans läroplan

Motion 2018/19:2147 av Ingela Nylund Watz (S)
Estetiska behandlingar

Motion 2018/19:2146 av Kalle Olsson (S)
Investeringsmedel mellan länstransportplanerna

Motion 2018/19:2145 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Säkra kapaciteten över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje för fordonstrafik

Motion 2018/19:2144 av Roza Güclü Hedin (S)
Öka insatserna för trafiksäkerhet

Motion 2018/19:2143 av Hans Ekström m.fl. (S)
Gör MDH till tekniskt universitet

Motion 2018/19:2142 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
En trygg integration med reformerad EBO-lagstiftning

Motion 2018/19:2141 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Jämlik sjukvård

Motion 2018/19:2140 av Carina Ohlsson (S)
Rätt till ideellt skadestånd

Motion 2018/19:2139 av Carina Ohlsson (S)
Mammografi utan åldersdiskriminering

Motion 2018/19:2138 av Eva Lindh m.fl. (S)
Ungdomsmottagningar

Motion 2018/19:2137 av Eva Lindh m.fl. (S)
Obligatoriskt informationssamtal

Motion 2018/19:2136 av Carina Ödebrink (S)
Reglera apotekens marginaler för receptfria läkemedel utanför läkemedelsförmånerna

Motion 2018/19:2135 av Denis Begic och Matilda Ernkrans (båda S)
Psykisk ohälsa bland unga

Motion 2018/19:2134 av Lars Mejern Larsson och Gunilla Svantorp (båda S)
Bevara LSS-lagens intentioner

Motion 2018/19:2133 av Monica Haider och ClasGöran Carlsson (båda S)
Ändrade faktureringsrutiner för vägtullar m.m.

Motion 2018/19:2132 av Petter Löberg (S)
Återupprätta LSS intentioner

Motion 2018/19:2131 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Utveckla nödvändigt kunskapsstöd/nationella riktlinjer för behandling av sköldkörtelsjukdomar

Motion 2018/19:2130 av Annelie Karlsson (S)
En trygg och mänsklig sjukförsäkring

Motion 2018/19:2129 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Bättre vård efter förlossning

Motion 2018/19:2128 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Älvdalska

Motion 2018/19:2127 av Serkan Köse och Anna Vikström (båda S)
Konsument- och privatekonomi på gymnasiet

Motion 2018/19:2126 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Registerkontroll även för gymnasieskolepersonal

Motion 2018/19:2125 av Roza Güclü Hedin m.fl. (S)
Likvärdig insats för barns bästa

Motion 2018/19:2124 av Hanna Westerén (S)
Villkoren för gotländsk flygtrafik

Motion 2018/19:2123 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Västsvensk infrastruktur

Motion 2018/19:2122 av Ingemar Nilsson och Malin Larsson (båda S)
Ostkustbanan

Motion 2018/19:2121 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Förbjud sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam

Motion 2018/19:2120 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Retuscherad reklam

Motion 2018/19:2119 av Teres Lindberg (S)
Fortsätt avvecklingen av monarkin

Motion 2018/19:2118 av Hans Hoff (S)
Riksdagens chefsjurist

Motion 2018/19:2117 av Åsa Westlund (S)
En bra skola även för barn med neuropsykiatriska funktionshinder

Motion 2018/19:2116 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Barns rätt till kunskap om sina rättigheter

Motion 2018/19:2115 av Teres Lindberg (S)
Resurssätt sfi på ett seriöst och likvärdigt sätt med kvaliteten i fokus

Motion 2018/19:2114 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Underlätta omställning på arbetsmarknaden

Motion 2018/19:2113 av Patrik Engström m.fl. (S)
Satsningar på Dalabanan

Motion 2018/19:2112 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Strategiska hamnar

Motion 2018/19:2111 av Sanne Lennström m.fl. (S)
Bilbarnstolar på bussar

Motion 2018/19:2110 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)
Infrastruktursatsningar i Blekinge

Motion 2018/19:2109 av Magnus Manhammar (S)
Högre straff vid fortkörning vid vägarbeten

Motion 2018/19:2108 av Malin Larsson och Ingemar Nilsson (båda S)
Statligt ansvar för utbyggnad och underhåll av Sveriges järnvägsnät

Motion 2018/19:2107 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Åtgärder mot den illegala cabotagetrafiken

Motion 2018/19:2106 av Fredrik Olovsson (S)
Insatser mot spårspring

Motion 2018/19:2105 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Principbeslut för hela Europabanan

Motion 2018/19:2104 av Ida Karkiainen (S)
Förutsättningarna för små glesbygdskommuner

Motion 2018/19:2103 av Pia Nilsson m.fl. (S)
ROT-avdrag utomlands

Motion 2018/19:2102 av Marlene Burwick (S)
Boendestöd bör bli en insats inom LSS

Motion 2018/19:2101 av Marlene Burwick (S)
Rätten till sexuell hälsa för personer med LSS-beslut

Motion 2018/19:2100 av Ingemar Nilsson (S)
Bilanpassning

Motion 2018/19:2099 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Jämlik tandvård

Motion 2018/19:2098 av Peter Persson m.fl. (S)
Stärk välfärden

Motion 2018/19:2097 av Niklas Karlsson och Rikard Larsson (båda S)
Tänderna är en del av kroppen

Motion 2018/19:2096 av Anders Österberg (S)
Sveriges sockerkonsumtion

Motion 2018/19:2095 av Eva Lindh m.fl. (S)
Nordiskt register för yrken inom hälso- och sjukvården

Motion 2018/19:2094 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Vårdskador

Motion 2018/19:2093 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Hälso- och sjukvård på lika villkor i hela landet

Motion 2018/19:2092 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Geriatrisk kunskap nödvändig på vårdcentraler och hälsocentraler

Motion 2018/19:2091 av Aylin Fazelian (S)
Organdonation

Motion 2018/19:2090 av Marlene Burwick (S)
Samordningsnummer till asylsökande

Motion 2018/19:2089 av Isak From (S)
Ålderskrav och kompetensbevis för vattenskoter

Motion 2018/19:2088 av Isak From och Kristina Nilsson (båda S)
Säkerställ staten som garant för de små flygplatserna

Motion 2018/19:2087 av Joakim Järrebring m.fl. (S)
Minska flygets CO2-utsläpp

Motion 2018/19:2086 av Adnan Dibrani (S)
Förbättrad infrastruktur Gekås–Ullared

Motion 2018/19:2085 av Roza Güclü Hedin (S)
Kostnadsfri skola och förskola

Motion 2018/19:2084 av Mathias Tegnér och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Stärk flerspråkigheten i Sverige

Motion 2018/19:2083 av Teres Lindberg (S)
Likställ skattelagstiftningen för elektrifierad kollektivtrafik

Motion 2018/19:2082 av Jennie Nilsson (S)
Vardagsbrott

Motion 2018/19:2081 av Aylin Fazelian (S)
Integrerade bostadsområden

Motion 2018/19:2080 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M)
Underlätta för internationellt biståndsarbete

Motion 2018/19:2079 av Anders Hansson m.fl. (M)
Stranderosion

Motion 2018/19:2078 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Företagsamhet i skolan

Motion 2018/19:2077 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Enhetlig åldersgräns för köp av alkohol

Motion 2018/19:2076 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Kvaliteten i konsekvensutredningar

Motion 2018/19:2075 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Kränkningsersättning för ordningsvakter

Motion 2018/19:2074 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Ersätt naturreservat med samförvaltning

Motion 2018/19:2073 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Svenskt lantbruk är samhällsviktig verksamhet

Motion 2018/19:2072 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Gemensam nordisk linje i energipolitiken för ett starkt Sverige

Motion 2018/19:2071 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Trafikpolisernas roll och omvärldsbevakning

Motion 2018/19:2070 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Skatt på energi

Motion 2018/19:2069 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Trakasserier och mobbning på internet

Motion 2018/19:2068 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Reflexväst i personbilar

Motion 2018/19:2067 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Hållbarhetskrav i vindkraftsplanering

Motion 2018/19:2066 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Säkrad effektbalans

Motion 2018/19:2065 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Modernisera miljöbalken

Motion 2018/19:2064 av Gulan Avci m.fl. (L)
Det livslånga lärandet och företagens kompetensbehov

Motion 2018/19:2063 av Jan Björklund m.fl. (L)
Ett tydligt avstånd till populism och diktaturer

Motion 2018/19:2062 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal försvarspolitik

Motion 2018/19:2061 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Liberal biståndspolitik

Motion 2018/19:2060 av Gulan Avci m.fl. (L)
Förebygg diskriminering på arbetsplatser och gör det lättare att anmäla trakasserier

Motion 2018/19:2059 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal infrastruktur för en hållbar framtid

Motion 2018/19:2058 av Jan Björklund m.fl. (L)
En politik för hela Sverige

Motion 2018/19:2057 av Jan Björklund m.fl. (L)
Högre utbildning med kvalitet

Motion 2018/19:2056 av Roger Haddad m.fl. (L)
En skola fri från mobbning

Motion 2018/19:2055 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Underlätta för idéburna företag

Motion 2018/19:2054 av Jan Björklund m.fl. (L)
En gymnasieskola för alla

Motion 2018/19:2053 av Jan Björklund m.fl. (L)
Funktionshinderspolitik

Motion 2018/19:2052 av Jörgen Warborn (M)
Innovativ livsmedelsforskning

Motion 2018/19:2051 av Jörgen Warborn och Annicka Engblom (båda M)
Natomedlemskap för Sverige

Motion 2018/19:2050 av Sten Bergheden (M)
Underlätta ansökningar om EU-stöd

Motion 2018/19:2049 av Jörgen Warborn (M)
Teknikneutral lagstiftning på upphovsrättsområdet

Motion 2018/19:2048 av Jörgen Warborn m.fl. (M)
Kärnkraft för klimatet, jobben och trygg elförsörjning

Motion 2018/19:2047 av Jan Björklund m.fl. (L)
En grundskola för alla

Motion 2018/19:2046 av Jan Björklund m.fl. (L)
Höj läraryrkets status

Motion 2018/19:2045 av Arman Teimouri m.fl. (L)
En liberal företagarpolitik

Motion 2018/19:2044 av Jan Björklund m.fl. (L)
En statlig skola för likvärdig utbildning i hela landet

Motion 2018/19:2043 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Liberal digitaliseringspolitik

Motion 2018/19:2042 av Jan Björklund m.fl. (L)
En förskola för lärande och integration

Motion 2018/19:2041 av Jan Björklund m.fl. (L)
Vård i tid och tid i vården

Motion 2018/19:2040 av Jan Björklund m.fl. (L)
Sveriges roll i Europeiska unionen

Motion 2018/19:2039 av Jan Björklund m.fl. (L)
Leva livet hela livet

Motion 2018/19:2038 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Läkemedel, nytta och risker

Motion 2018/19:2037 av Christer Nylander m.fl. (L)
En liberal kulturpolitik

Motion 2018/19:2036 av Jan Björklund m.fl. (L)
Liberal politik för färre och enklare regler

Motion 2018/19:2035 av Jan Björklund m.fl. (L)
Sverige hör hemma i demokratiernas försvarsförbund

Motion 2018/19:2034 av Gulan Avci m.fl. (L)
En modern och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Motion 2018/19:2033 av Allan Widman m.fl. (L)
Riksdagens hedersmedalj för berömvärd insats

Motion 2018/19:2032 av Allan Widman m.fl. (L)
Gotland är värt att försvara

Motion 2018/19:2031 av Mats Persson m.fl. (L)
Avskaffa det skärpta amorteringskravet

Motion 2018/19:2030 av Jan Björklund m.fl. (L)
Ny genomgripande skattereform för välstånd och välfärd

Motion 2018/19:2029 av Roger Haddad m.fl. (L)
En lärarutbildning av hög kvalitet

Motion 2018/19:2028 av Erik Bengtzboe (M)
Motivera fler människor till högre utbildning genom att göra CSN-lånen avdragsgilla

Motion 2018/19:2027 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Det arbetsintegrerande sociala företaget

Motion 2018/19:2026 av Magnus Manhammar och Aylin Fazelian (båda S)
Stärk skyddet för hotade journalister

Motion 2018/19:2025 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Västsahara

Motion 2018/19:2024 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Försäkringskassan

Motion 2018/19:2023 av Johanna Haraldsson (S)
Tryggare sjukförsäkring

Motion 2018/19:2022 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Forskning kring kvinnors hälsa

Motion 2018/19:2021 av Åsa Lindestam (S)
Livslångt lärande

Motion 2018/19:2020 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Ge Södertörns högskola universitetsstatus

Motion 2018/19:2019 av Johanna Haraldsson (S)
Omställning och livslångt lärande

Motion 2018/19:2018 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Initiativ för ett fördjupat Östersjösamarbete

Motion 2018/19:2017 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)
Sälj Sveaskog

Motion 2018/19:2016 av Erik Bengtzboe och John Widegren (båda M)
Omprövning av Natura 2000-områden

Motion 2018/19:2015 av Erik Bengtzboe (M)
Sälj Bilprovningen

Motion 2018/19:2014 av Erik Bengtzboe (M)
Översyn av strandskyddet

Motion 2018/19:2013 av Erik Bengtzboe (M)
Gör utbildning avdragsgillt

Motion 2018/19:2012 av Erik Bengtzboe (M)
Översyn av ärvdabalken

Motion 2018/19:2011 av Erik Bengtzboe (M)
Avreglera spelmarknaden och sälj Svenska Spel

Motion 2018/19:2010 av Erik Bengtzboe (M)
Erbjud HPV-vaccin även till unga män

Motion 2018/19:2009 av Erik Bengtzboe (M)
Barns rätt att testamentera sin kvarlåtenskap

Motion 2018/19:2008 av Erik Bengtzboe (M)
Gör det återigen möjligt att köpa paracetamol i dagligvaruhandeln

Motion 2018/19:2007 av Erik Bengtzboe (M)
Straffavgifter vid försenad trängselavgift

Motion 2018/19:2006 av Erik Bengtzboe (M)
Export och försäljning av snus

Motion 2018/19:2005 av John Widegren och Erik Bengtzboe (båda M)
Frys grön infrastruktur tills det utretts hur brukanderätten påverkas

Motion 2018/19:2004 av Erik Bengtzboe (M)
Gör det möjligt att skriva av utbildning

Motion 2018/19:2003 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)
Tillåt fler vårdnadshavare för barn

Motion 2018/19:2002 av Rikard Larsson m.fl. (S)
Nationell strategi för Öresundsregionen

Motion 2018/19:2001 av Denis Begic (S)
Kompetensförsörjning

Motion 2018/19:2000 av Hanna Westerén (S)
Införande av ämnesbetyg

Motion 2018/19:1999 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Alla barns rätt till förskola

Motion 2018/19:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Avdragsrätt för a-kassa

Motion 2018/19:1997 av Johan Büser (S)
Underrättelse och samtycke vid folkbokföring

Motion 2018/19:1996 av Joakim Sandell och Jamal El-Haj (båda S)
Förstärk Tullverket

Motion 2018/19:1995 av Hanna Westerén (S)
Gotländsk reservhamn

Motion 2018/19:1994 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Åldersverifikation för att skydda barn mot porr

Motion 2018/19:1993 av Hans Hoff (S)
Mindfulness i skolan

Motion 2018/19:1992 av Magnus Manhammar (S)
Fler lagliga vägar för att söka asyl

Motion 2018/19:1991 av Magnus Manhammar och Emilia Töyrä (båda S)
Förändrat arbetssätt för riksdagsledamöter

Motion 2018/19:1990 av Olle Thorell m.fl. (S)
En trygg sjukförsäkring med människan i centrum

Motion 2018/19:1989 av Anna Wallentheim (S)
Förstärkning av skolans normkritiska arbete

Motion 2018/19:1988 av Mattias Jonsson (S)
Blåljuspersonal och utryckning

Motion 2018/19:1987 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Brytning av mineraler på jordbruksmark i Skåne

Motion 2018/19:1986 av Marlene Burwick (S)
Samordningsnummer till asylsökande

Motion 2018/19:1985 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Nationellt centrum för cirkulär livsmedelsproduktion

Motion 2018/19:1984 av Ola Möller och Per-Arne Håkansson (båda S)
Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2018/19:1983 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Skatteöversyn

Motion 2018/19:1982 av Magnus Manhammar (S)
Underlätta egenförsörjning genom samordningsnummer och bankkonto

Motion 2018/19:1981 av Marianne Pettersson och Anna Wallentheim (båda S)
ROT- och RUT-tjänster utomlands

Motion 2018/19:1980 av Lawen Redar m.fl. (S)
Skattereform för ökad jämlikhet

Motion 2018/19:1979 av Leif Nysmed (S)
Bättre förutsättningar för ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2018/19:1978 av Mathias Tegnér (S)
Om jämlikhet och skatter

Motion 2018/19:1977 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S)
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2018/19:1976 av Åsa Lindestam (S)
Lantmäteriutbildning

Motion 2018/19:1975 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Utbildning

Motion 2018/19:1974 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Barnomsorg på de tider då föräldrarna arbetar

Motion 2018/19:1973 av Patrik Engström m.fl. (S)
Stoppa mobbningen i skolan

Motion 2018/19:1972 av Isak From och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)
Riksdagsledamöternas e-postkorgar översvämmas

Motion 2018/19:1971 av Denis Begic och Jasenko Omanovic (båda S)
Förbjud rasistiska organisationer

Motion 2018/19:1970 av Hanna Westerén och Carina Ödebrink (båda S)
Förstärkta insatser mot skattefusk

Motion 2018/19:1969 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Internationellt tågresande

Motion 2018/19:1968 av Peter Persson (S)
Bolagsstyrning inför framtiden

Motion 2018/19:1967 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S)
Identifiera och bekämpa arbetssjukdomar och psykosocial ohälsa

Motion 2018/19:1966 av Magnus Manhammar (S)
Skapa möjligheter för ökad transparens och samarbete mellan Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan

Motion 2018/19:1965 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Datacenter och big data

Motion 2018/19:1964 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Campus Norrköping

Motion 2018/19:1963 av Hanna Westerén (S)
Rättvisa villkor mellan upplåtelseformer

Motion 2018/19:1962 av Sultan Kayhan (S)
Hot och våld mot anställda i staten ska upphöra

Motion 2018/19:1961 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Översyn av schablonbelopp för traktamente

Motion 2018/19:1960 av Olle Thorell m.fl. (S)
Avveckla EBO-lagen

Motion 2018/19:1959 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Stärkt arbetsmarknad i Västsverige

Motion 2018/19:1958 av Magnus Manhammar (S)
Se över möjligheterna att kombinera studiemedel och sjukpenning

Motion 2018/19:1957 av Eva Lindh m.fl. (S)
Underlätta samordning

Motion 2018/19:1956 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Sverigedemokraternas biståndspolitik

Motion 2018/19:1955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Den skånska modernäringen

Motion 2018/19:1954 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2018/19:1953 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Skogsbruket i Skåne

Motion 2018/19:1952 av Lars Hjälmered (M)
Kraftfulla åtgärder mot organiserade bilstölder och bildelsstölder

Motion 2018/19:1951 av Lotta Olsson (M)
Ärenden rörande beviljande av personlig assistent bör kunna få en ”second opinion”

Motion 2018/19:1950 av Ulrika Heindorff (M)
Idrott och hälsa i grundskolan

Motion 2018/19:1949 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Beloppsgränsen vid avdrag för resor

Motion 2018/19:1947 av Fredrik Christensson och Peter Helander (båda C)
Möjligheten att dela kommunalskatten mellan flera kommuner

Motion 2018/19:1946 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Krafttag för helhetssyn vid tillståndsprövning

Motion 2018/19:1945 av Sofia Nilsson och Fredrik Christensson (båda C)
Bättre förutsättningar för det kustnära yrkesfisket

Motion 2018/19:1944 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)
Effektiv markanvändning

Motion 2018/19:1943 av Johanna Jönsson (C)
Princip om skademinimering

Motion 2018/19:1942 av Johanna Jönsson (C)
Minskat antal riksdagsledamöter

Motion 2018/19:1941 av Johanna Jönsson (C)
Personlig utveckling i skolan

Motion 2018/19:1940 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)
Delgivning vid inskränkning av äganderätten

Motion 2018/19:1939 av Jan R Andersson (M)
Fjärrvärme och kärnkraft

Motion 2018/19:1938 av Jan R Andersson m.fl. (M)
Travsportens framtid

Motion 2018/19:1937 av Pål Jonson (M)
Åtgärder mot störningar från fordon

Motion 2018/19:1936 av Pål Jonson (M)
Bättre förutsättningar för polisens it-forensiska verksamhet

Motion 2018/19:1935 av Pål Jonson (M)
Tullstation på E16

Motion 2018/19:1934 av Pål Jonson (M)
Samlokalisering av polisstationer i gränsområden

Motion 2018/19:1933 av Pål Jonson (M)
Omlokaliserade myndigheters ansvar för att främja regional forskning och utveckling

Motion 2018/19:1932 av Pål Jonson (M)
Konkurrensvillkor för privata ambulanshelikoptrar och ambulansflyg

Motion 2018/19:1931 av Pål Jonson (M)
Åtgärder för att förhindra banvallsbränder

Motion 2018/19:1930 av Pål Jonson (M)
Drivmedelsskatt

Motion 2018/19:1929 av Pål Jonson och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Reformering av strandskyddet

Motion 2018/19:1928 av Pål Jonson (M)
Hindra utförsel av stöldgods

Motion 2018/19:1927 av Pål Jonson (M)
Inrätta en ny viltmyndighet

Motion 2018/19:1926 av Pål Jonson (M)
Stärkt konkurrenskraft för det svenska jordbruket genom minskad regelbörda

Motion 2018/19:1925 av Pål Jonson (M)
En starkare skogsnäring i Värmland

Motion 2018/19:1924 av Pål Jonson (M)
Stärkt infrastruktur inom stråket Stockholm–Oslo

Motion 2018/19:1923 av Per Lodenius och Helena Lindahl (båda C)
Möjlighet för personer med funktionsnedsättning att välja bostadsort

Motion 2018/19:1922 av Johanna Jönsson (C)
Ökat personval

Motion 2018/19:1921 av Ola Johansson m.fl. (C)
Motverka människohandel, prostitution och sexköp

Motion 2018/19:1920 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Låt berörda kommuner/regioner ta del av vind- och vattenkraftens värden

Motion 2018/19:1919 av Fredrik Christensson (C)
Möjlighet att ersätta färjor med bro

Motion 2018/19:1918 av Fredrik Christensson (C)
Innovationsvänlig lagstiftning

Motion 2018/19:1917 av Ola Johansson och Rickard Nordin (båda C)
Jämställd ekonomi – gender budgeting

Motion 2018/19:1916 av Johanna Jönsson (C)
Förebyggande av psykisk ohälsa

Motion 2018/19:1915 av Johanna Jönsson och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Utred gråzoner i livets slutskede inklusive dödshjälp

Motion 2018/19:1914 av Louise Meijer (M)
Villkorlig frigivning

Motion 2018/19:1913 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Budgetproposition för 2019

Motion 2018/19:1912 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Ordbok över Sveriges dialekter

Motion 2018/19:1911 av Runar Filper m.fl. (SD)
Erkännande av svenskbefolkningen i historiska svenskbygder

Motion 2018/19:1910 av Johan Hultberg (M)
Förbättra järnvägen i Fyrbodal

Motion 2018/19:1909 av Johan Hultberg (M)
Bygg dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo

Motion 2018/19:1908 av Annicka Engblom (M)
Införliva säl och skarv i viltförvaltningen

Motion 2018/19:1907 av John Weinerhall (M)
Stöd till mänskliga rättigheter, demokrati och ett fritt Tibet

Motion 2018/19:1906 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Fler bostäder på seniorers villkor

Motion 2018/19:1905 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Öka äldres valfrihet i omsorgen

Motion 2018/19:1904 av John Weinerhall (M)
En pension att kunna leva på

Motion 2018/19:1903 av John Weinerhall (M)
En skola som präglas av kvalitet och konkurrens

Motion 2018/19:1902 av Louise Meijer (M)
Minskad hänsyn till anknytning vid utvisning

Motion 2018/19:1901 av Louise Meijer m.fl. (M)
Högre utbildning och forskning

Motion 2018/19:1900 av Louise Meijer (M)
Kriminalisering av hedersbrott

Motion 2018/19:1899 av Louise Meijer (M)
Oskuldskontroller

Motion 2018/19:1898 av Louise Meijer (M)
Utvisningspröva hat- och hedersbrott

Motion 2018/19:1897 av Louise Meijer och Noria Manouchi (båda M)
Lagen om anställningsskydd

Motion 2018/19:1896 av Louise Meijer (M)
Sexuellt ofredande

Motion 2018/19:1895 av Hampus Hagman (KD)
Möjliggör för fler att starta företag

Motion 2018/19:1894 av Lars Beckman (M)
En uppdaterad alkohollagstiftning

Motion 2018/19:1893 av Lars Beckman (M)
Utbyggnad av E4 mellan Gävle och Sundsvall

Motion 2018/19:1892 av Lars Beckman (M)
Lägre marginalskatt

Motion 2018/19:1891 av Lars Beckman (M)
Tillåt försäljning av pepparsprej för personskydd

Motion 2018/19:1890 av Lars Beckman (M)
Nationellt tiggeriförbud

Motion 2018/19:1889 av John Widegren (M)
Stärkt rättssäkerhet

Motion 2018/19:1888 av Marta Obminska och Jessika Roswall (båda M)
Fyra järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm

Motion 2018/19:1887 av Erik Ottoson (M)
Avgift för försenad trängselavgift

Motion 2018/19:1886 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
En hållbar sjukförsäkring

Motion 2018/19:1885 av Johan Hultberg (M)
Världens mest ambitiösa klimatmål kan nås genom nordiskt samarbete

Motion 2018/19:1884 av Johan Hultberg (M)
Hållbart fiske

Motion 2018/19:1882 av Marianne Pettersson (S)
Rättvis skatt vid sjuk- och aktivitetsersättning

Motion 2018/19:1881 av Anders Hansson m.fl. (M)
Bevarande av ett hållbart ålfiske

Motion 2018/19:1880 av Betty Malmberg (M)
Satsningar på infektionsforskning

Motion 2018/19:1879 av Sten Bergheden (M)
Avskaffad skatt på RUT-tjänster för äldre

Motion 2018/19:1878 av Anders Hansson (M)
Förbättra situationen för utlandssvenskar

Motion 2018/19:1877 av Edward Riedl (M)
Valhemligheten

Motion 2018/19:1876 av Sten Bergheden (M)
Licenskravet på mynningsladdare

Motion 2018/19:1875 av Sten Bergheden (M)
Ta bort antibiotikamaten i EU

Motion 2018/19:1874 av Edward Riedl (M)
Lägre bränsleskatt i glesbygden

Motion 2018/19:1873 av Edward Riedl (M)
Lägre bensinskatt i Norrland

Motion 2018/19:1872 av Cecilia Widegren (M)
Intäkter från avyttrat stöldgods bör gå till Brottsofferfonden

Motion 2018/19:1871 av Boriana Åberg (M)
Tolkningen av beviskravet "ställt utom rimligt tvivel"

Motion 2018/19:1870 av Jan Ericson (M)
Studielån för körkort

Motion 2018/19:1869 av Boriana Åberg (M)
Reformera alkohollagen

Motion 2018/19:1868 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa dagsböter som straffpåföljd

Motion 2018/19:1867 av Boriana Åberg (M)
Annan påföljd vid risk för att böter inte betalas

Motion 2018/19:1866 av Boriana Åberg (M)
Reformering av LAS

Motion 2018/19:1865 av Boriana Åberg (M)
Lagen om rättshjälp

Motion 2018/19:1864 av Boriana Åberg (M)
Förverkande av kriminellas egendom

Motion 2018/19:1863 av Helena Bouveng (M)
Avskaffande av övre åldersgräns

Motion 2018/19:1862 av Boriana Åberg (M)
Avskaffande av laglotten

Motion 2018/19:1861 av Boriana Åberg (M)
Ändring i bostadsrättslagen

Motion 2018/19:1860 av Boriana Åberg (M)
Överklagandeprocessen vid detaljplaneärenden och bygglov

Motion 2018/19:1859 av Cecilia Widegren (M)
Alltid sommartid

Motion 2018/19:1858 av Jan Ericson (M)
Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering

Motion 2018/19:1857 av Jan Ericson (M)
Förbjud kvotering

Motion 2018/19:1856 av Jan Ericson (M)
Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen

Motion 2018/19:1855 av Jan Ericson (M)
Översyn av inkomstkravet vid arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:1854 av Jan Ericson (M)
Lindra regelverket för evenemang och uppvisning av historiska fordon

Motion 2018/19:1853 av Jan Ericson (M)
Tillfällig hastighetsbegränsning vid vägarbeten

Motion 2018/19:1852 av Jan Ericson (M)
Säkerställande av identiteten på vittnen

Motion 2018/19:1851 av Jan Ericson (M)
Skärpning av straff för smuggling av djur

Motion 2018/19:1850 av Jan Ericson (M)
Bevarandet av det rörliga kulturarvet

Motion 2018/19:1849 av Jan Ericson (M)
Inrättande av konstitutionsdomstol

Motion 2018/19:1848 av Jan Ericson (M)
Tillämpningen av EU-bestämmelser

Motion 2018/19:1847 av Jan Ericson (M)
Avskaffande av fastighetstaxeringen

Motion 2018/19:1846 av Jan Ericson (M)
Sänkt förseningsavgift vid mindre skattebetalningar

Motion 2018/19:1845 av Jan Ericson (M)
Översyn av regelverk och kostnader för körkort

Motion 2018/19:1844 av Jan Ericson (M)
Statistik över brottslighet

Motion 2018/19:1843 av Jan Ericson (M)
Se över överimplementeringen av EU-lagstiftning

Motion 2018/19:1842 av Jan Ericson (M)
Grundlagsskydd för äganderätten

Motion 2018/19:1841 av Jan Ericson (M)
Översyn av stämpelskatter vid fastighetsköp

Motion 2018/19:1840 av Jan Ericson (M)
Utvidgning av REP-avdraget

Motion 2018/19:1839 av Jan Ericson (M)
Begränsa möjligheten till undantag för lottförsäljning på kredit

Motion 2018/19:1838 av Jan Ericson (M)
Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud

Motion 2018/19:1837 av Jan Ericson (M)
Alternativa arbetsförmedlingar

Motion 2018/19:1836 av Jan Ericson (M)
Begränsa barnbidraget

Motion 2018/19:1835 av Jan Ericson (M)
Förbjud svenska myndigheter att ägna sig åt opinionsbildning

Motion 2018/19:1834 av Jan Ericson (M)
Regelverk vid global handel med historiska fordon

Motion 2018/19:1833 av Jan Ericson (M)
Ta bort förmånsbeskattning av parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatser

Motion 2018/19:1832 av Jan Ericson (M)
Avskaffa Jämställdhetsmyndigheten

Motion 2018/19:1831 av Jan Ericson (M)
Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning

Motion 2018/19:1830 av Jan Ericson (M)
Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete

Motion 2018/19:1829 av Jan Ericson (M)
Återinförande och utveckling av vårdnadsbidraget

Motion 2018/19:1828 av Jan Ericson (M)
Redovisning av infrastrukturinvesteringar

Motion 2018/19:1827 av Jan Ericson (M)
Avskaffa avgiften för av- och påställning av fordon

Motion 2018/19:1826 av Jan Ericson (M)
Avskaffa statens stöd till genusforskning

Motion 2018/19:1825 av Jan Ericson (M)
Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak

Motion 2018/19:1824 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
En bättre granskning för public service

Motion 2018/19:1823 av Jan Ericson (M)
Lätta på regelverket för hur djur får vistas utomhus

Motion 2018/19:1822 av Jan Ericson (M)
Avskaffa kravet på kontrollansvarig vid byggande av småhus

Motion 2018/19:1821 av Jan Ericson (M)
Manlig omskärelse

Motion 2018/19:1820 av Jan Ericson m.fl. (M)
Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

Motion 2018/19:1819 av Jan Ericson (M)
Översyn av statens stöd till organisationer

Motion 2018/19:1818 av Jan Ericson (M)
Gårdsförsäljning av livsmedel och alkohol

Motion 2018/19:1817 av Jan Ericson (M)
Pant på lågenergilampor

Motion 2018/19:1816 av Jan Ericson (M)
Pant på batterier

Motion 2018/19:1815 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Statliga servicekontor i hela landet

Motion 2018/19:1814 av Hanna Westerén (S)
Beakta ö-läge i kostnadsutjämningen

Motion 2018/19:1813 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)
Marint reservat på Arktis

Motion 2018/19:1812 av Marianne Pettersson m.fl. (S)
En inkluderande arbetsmarknad

Motion 2018/19:1811 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Lagstiftning för att motverka olovlig handel med svarta hyreskontrakt

Motion 2018/19:1810 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Öka andelen byggande i trä

Motion 2018/19:1809 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Jämlikhet

Motion 2018/19:1808 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Lokala sparbanker

Motion 2018/19:1807 av Monica Haider (S)
Hästnäringen och plan- och bygglagen

Motion 2018/19:1806 av Gunilla Carlsson (S)
Förbud mot eller märkning av retuscherade reklambilder

Motion 2018/19:1805 av Kadir Kasirga m.fl. (S)
Reglera andrahandsmarknaden

Motion 2018/19:1804 av Lawen Redar (S)
Strategier för ett klimatförändrat samhälle

Motion 2018/19:1803 av Åsa Lindestam (S)
Försvarsmaktens frivilligorganisationer

Motion 2018/19:1802 av Eva Lindh m.fl. (S)
Offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2018/19:1801 av Pia Nilsson (S)
Konsumentpolitik om förstärkta möjligheter för resenärer att påverka kollektivtrafiken

Motion 2018/19:1800 av Linus Sköld m.fl. (S)
Information om totalförsvaret

Motion 2018/19:1799 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Likvärdiga villkor

Motion 2018/19:1798 av Mathias Tegnér (S)
Om att planera för klimatkatastrofer och öka krisberedskapen

Motion 2018/19:1797 av Johanna Haraldsson och Leif Nysmed (båda S)
Reformera F-skattesystemet

Motion 2018/19:1796 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)
Genomlysning av skattesystemet

Motion 2018/19:1795 av Kristina Nilsson (S)
Återinför indexering av alkoholskatten

Motion 2018/19:1794 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S)
Bygg i trä

Motion 2018/19:1793 av Teres Lindberg (S)
Ett hållbart skattesystem

Motion 2018/19:1792 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)
Svenska kraftnät

Motion 2018/19:1791 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Sörmlands kraftförsörjning

Motion 2018/19:1790 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Forskningsanslag till Högskolan i Skövde

Motion 2018/19:1789 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Ett fritt Västsahara

Motion 2018/19:1788 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Infrastruktur

Motion 2018/19:1787 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Statliga bolagsstyrelser

Motion 2018/19:1786 av Dag Larsson (S)
Moderniserat uniformsförbud

Motion 2018/19:1785 av Anders Österberg (S)
Försvåra för nazistisk organisering

Motion 2018/19:1784 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Myndigheters regionalpolitiska ansvar

Motion 2018/19:1783 av Markus Selin m.fl. (S)
Minska företagens administrativa börda

Motion 2018/19:1782 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Regionala utvecklingsmedel

Motion 2018/19:1781 av Ingela Nylund Watz (S)
Brott mot äldre

Motion 2018/19:1780 av Jennie Nilsson (S)
Motverka hatbrott på nätet

Motion 2018/19:1779 av Åsa Lindestam (S)
Försvarsupplysning och AFF

Motion 2018/19:1778 av Hanna Westerén (S)
Fler insatser för att främja fred och säkerhet

Motion 2018/19:1777 av Markus Selin och Mathias Tegnér (båda S)
Ordna och begränsa spelreklamen i Sverige

Motion 2018/19:1776 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Norra Skandinaviens viktiga öst–västliga utvecklingsperspektiv

Motion 2018/19:1775 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Avställda bilar

Motion 2018/19:1774 av Elin Gustafsson (S)
Barns rätt till en porrfri barndom

Motion 2018/19:1773 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Banker och kontanthantering i glesbygd

Motion 2018/19:1772 av Lawen Redar och Leif Nysmed (båda S)
Stoppa arbetslivskriminaliteten

Motion 2018/19:1771 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Kooperativt företagande

Motion 2018/19:1770 av Hanna Westerén (S)
Kostnadsutjämning för lika villkor

Motion 2018/19:1769 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Isbrytning i Vänern

Motion 2018/19:1768 av Carina Ohlsson (S)
Haverikommission för att begränsa spridning av porr

Motion 2018/19:1767 av Marlene Burwick och Maria Gardfjell (S, MP)
Planeringen av det svenska stamnätet för el och behovet av ökat effektutrymme

Motion 2018/19:1766 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Anställda som äger

Motion 2018/19:1765 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Översyn av karensdagarna i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2018/19:1764 av Teresa Carvalho (S)
Avgiftsfri YH-utbildning

Motion 2018/19:1763 av Anders Österberg (S)
Förbättra villkoren för ungas organisering

Motion 2018/19:1762 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En fungerande och tillgänglig järnväg

Motion 2018/19:1761 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Försvarsmakten, klimat och miljö

Motion 2018/19:1760 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Jämställdhet i utbildningssektorn – från förskola till högskola

Motion 2018/19:1759 av Johan Hultberg (M)
Bilmålvakter

Motion 2018/19:1758 av Johan Hultberg (M)
Reformer för en bättre fungerande bostadsmarknad

Motion 2018/19:1757 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Elområden

Motion 2018/19:1756 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Lotsplikt

Motion 2018/19:1755 av Johan Hultberg (M)
Statistik över gränspendlare

Motion 2018/19:1754 av Johan Hultberg (M)
Möjligheten att använda AML i Sverige

Motion 2018/19:1753 av Erik Bengtzboe m.fl. (M, C, KD)
Säkra elnätsinfrastrukturen genom Södermanland

Motion 2018/19:1752 av Christian Carlsson (KD)
Uppvärdera medborgarskapet

Motion 2018/19:1751 av Christian Carlsson och Hans Eklind (båda KD)
Stoppa offentliga böneutrop

Motion 2018/19:1750 av Christian Carlsson (KD)
Skattereformer för ett företagsklimat i världsklass

Motion 2018/19:1749 av Sten Bergheden (M)
Public services uppdrag

Motion 2018/19:1748 av Sten Bergheden (M)
Ett separat jordbruks- och skogsbruksutskott i riksdagen

Motion 2018/19:1747 av Edward Riedl (M)
Anslag för skolresor till Auschwitz

Motion 2018/19:1746 av Sten Bergheden (M)
Bättre tillgänglighet till allmänna lokaler och allmänna platser

Motion 2018/19:1745 av Sten Bergheden (M)
Kontanthantering i hela landet

Motion 2018/19:1744 av Anders Hansson (M)
Utöka Bolagsverkets uppdrag

Motion 2018/19:1743 av Edward Riedl (M)
Återinförande av kömiljarden

Motion 2018/19:1742 av Sofia Westergren (M)
Bygg- och färdigställandeförsäkringarna

Motion 2018/19:1741 av Sten Bergheden (M)
Telefonförsäljning

Motion 2018/19:1740 av Edward Riedl (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2018/19:1739 av Sten Bergheden (M)
Äldres valfrihet

Motion 2018/19:1738 av Edward Riedl (M)
Upphävande av uranutvinningsförbudet

Motion 2018/19:1737 av Edward Riedl (M)
Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri

Motion 2018/19:1736 av Sten Bergheden (M)
Gårdsförsäljning i Sverige

Motion 2018/19:1735 av Edward Riedl (M)
Kontroll i fråga om assistansersättning

Motion 2018/19:1734 av Edward Riedl (M)
Ekonomiska frizoner i glesbygden

Motion 2018/19:1733 av Mats Green (M)
Samverkan mellan Almi och Nyföretagarcentrum

Motion 2018/19:1732 av Mats Green (M)
Landsbygden och införande av Royalties for Regions vid gruvverksamhet

Motion 2018/19:1731 av Mats Green m.fl. (M)
Ekologisk odling ett problem för livsmedelsförsörjningen

Motion 2018/19:1730 av Mats Green (M)
Art- och habitatdirektivet

Motion 2018/19:1729 av Mats Green (M)
Återvinning av glykol

Motion 2018/19:1728 av Mats Green m.fl. (M)
Trappa ned statens stöd till ekologisk odling

Motion 2018/19:1727 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M)
Götalandsbanan och Europabanan

Motion 2018/19:1726 av Edward Riedl (M)
Migrationsverkets förvar i Norrland

Motion 2018/19:1725 av Sten Bergheden (M)
Ta vara på den småskaliga vattenkraften

Motion 2018/19:1724 av Sten Bergheden (M)
Avskaffa licensplikten för ljuddämpare

Motion 2018/19:1723 av Edward Riedl (M)
Organdonationer

Motion 2018/19:1722 av Sten Bergheden (M)
Stöd till vaccinering mot TBE

Motion 2018/19:1721 av Edward Riedl (M)
Centrum för samisk hälsa

Motion 2018/19:1720 av Sten Bergheden (M)
Förenklad recepthantering för kroniskt sjuka

Motion 2018/19:1719 av Sten Bergheden (M)
Maxtaxan i äldreomsorgen

Motion 2018/19:1718 av Sten Bergheden (M)
Äldres rätt att välja bra mat i välfärden

Motion 2018/19:1717 av Edward Riedl (M)
Tester av artärstelhet

Motion 2018/19:1716 av Edward Riedl (M)
Cancerscreening

Motion 2018/19:1715 av Sofia Westergren m.fl. (M)
Bohusbanan

Motion 2018/19:1714 av Sten Bergheden (M)
Förbättrad brandberedskap

Motion 2018/19:1713 av Edward Riedl (M)
Framtidens infektioner

Motion 2018/19:1712 av Sten Bergheden (M)
Tandvård för asylsökande och tillfälliga besökare

Motion 2018/19:1711 av Edward Riedl (M)
Tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp

Motion 2018/19:1710 av Sten Bergheden (M)
Enskilda fastighetsägares rätt över avloppslösningar

Motion 2018/19:1709 av Edward Riedl (M)
Ökat bostadsbyggande

Motion 2018/19:1708 av Sten Bergheden (M)
Hornborgasjön

Motion 2018/19:1707 av Sten Bergheden (M)
Kustbevakningen och gränspolisen

Motion 2018/19:1706 av Edward Riedl (M)
Ytterligare skärpta straff för olaga vapeninnehav

Motion 2018/19:1705 av Edward Riedl (M)
Stärkt äganderätt

Motion 2018/19:1704 av Edward Riedl (M)
Förenklade strandskyddsregler

Motion 2018/19:1703 av Sten Bergheden (M)
Försenade EU-ersättningar till lantbruket

Motion 2018/19:1702 av Sten Bergheden (M)
Byggnation av djurstallar

Motion 2018/19:1701 av Edward Riedl (M)
Förtroendet för allemansrätten

Motion 2018/19:1700 av Edward Riedl (M)
Återvinning av nedskräpande och uttjänta fritidsbåtar

Motion 2018/19:1699 av Edward Riedl (M)
Lantbrukets konkurrenskraft

Motion 2018/19:1698 av Edward Riedl (M)
Tydligare definition av cider

Motion 2018/19:1697 av Edward Riedl (M)
Svensk livsmedelsproduktion och offentlig upphandling

Motion 2018/19:1696 av Edward Riedl (M)
Toatömningslagen

Motion 2018/19:1695 av Anders Hansson (M)
Återinförande av revisionsplikten

Motion 2018/19:1694 av Edward Riedl (M)
Centralisering av journalister

Motion 2018/19:1693 av Edward Riedl (M)
SVT:s närvaro på Facebook

Motion 2018/19:1692 av Edward Riedl (M)
SVT:s sändningstillstånd

Motion 2018/19:1691 av Edward Riedl (M)
Public service och onlinetjänster

Motion 2018/19:1690 av Edward Riedl (M)
SVT:s användning av licenspengar

Motion 2018/19:1689 av Joar Forssell (L)
Intersexpersoners rättigheter

Motion 2018/19:1688 av Juno Blom (L)
Norrköpings skolmuseum

Motion 2018/19:1687 av Erik Ottoson och Alexandra Anstrell (båda M)
Tvärförbindelse Södertörn

Motion 2018/19:1686 av John Widegren (M)
Varg ska förvaltas för att accepteras

Motion 2018/19:1685 av John Widegren och Cecilia Widegren (båda M)
Den svenska hästen

Motion 2018/19:1684 av John Widegren (M)
Strandskydd

Motion 2018/19:1683 av John Widegren (M)
Skarven

Motion 2018/19:1682 av John Widegren (M)
Stärk svenska lantbrukares konkurrenskraft

Motion 2018/19:1681 av John Widegren (M)
Förbättrad förvaltning av vildsvin

Motion 2018/19:1680 av John Widegren (M)
Begränsa problemet med betande fåglar i jordbruket

Motion 2018/19:1678 av John Widegren (M)
Förbättrade förutsättningar för de jägare som genomför trafikeftersök

Motion 2018/19:1677 av John Widegren och John Weinerhall (båda M)
Östergötlands skogsägare

Motion 2018/19:1676 av John Widegren (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2018/19:1675 av Erik Ottoson (M)
Jägar-id som identifiering vid åtelkameror och fällor

Motion 2018/19:1674 av Marta Obminska (M)
Ökad upplysning om sepsis

Motion 2018/19:1673 av Marta Obminska (M)
Översyn av efterlevnad av stöd i skolan till elever med autismspektrumtillstånd

Motion 2018/19:1672 av Marta Obminska (M)
Översyn av regelverket för sjukvårdsanställda för att kunna kvarstå i tjänst till 69 år

Motion 2018/19:1671 av Marta Obminska (M)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:1670 av Marta Obminska (M)
Förtydligande av socionomutbildningarnas examensmål avseende hedersrelaterat förtryck och våld

Motion 2018/19:1669 av Marta Obminska (M)
Ett fungerande system för att meddela allmänheten om fara

Motion 2018/19:1668 av Marta Obminska (M)
Förenklad handläggning av uppehållstillstånd för utländska doktorander och gästforskare

Motion 2018/19:1667 av Betty Malmberg (M)
Sjukvård för drogberoende

Motion 2018/19:1666 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Medföljande av personlig assistent till skola och daglig verksamhet

Motion 2018/19:1665 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)
Medicinsk rådgivning

Motion 2018/19:1664 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Certifiering för brandsäkra braskaminer

Motion 2018/19:1663 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)
Reformera turordningsreglerna

Motion 2018/19:1662 av Betty Malmberg (M)
Miljökrav vid köp av generika

Motion 2018/19:1661 av Betty Malmberg (M)
Uppmaningen att tillåta gårdsförsäljning av alkoholprodukter

Motion 2018/19:1660 av Betty Malmberg (M)
Samhällsekonomisk perspektiv gällande socialt arbete

Motion 2018/19:1659 av Marta Obminska (M)
Höjning av RUT-avdraget

Motion 2018/19:1658 av Marta Obminska (M)
Medlemskap i Nato

Motion 2018/19:1657 av Marta Obminska (M)
Regelförenkling för företag

Motion 2018/19:1656 av Marta Obminska (M)
Skyddslagstiftningen och Svensk Kärnbränslehantering AB:s transporter av kärnämne

Motion 2018/19:1655 av Marta Obminska (M)
Stärk kunskapen hos lärare om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar hos barn och ungdomar

Motion 2018/19:1654 av Marta Obminska (M)
Upplysning om kommunismens brott

Motion 2018/19:1653 av Marta Obminska (M)
Ökad spridning av information avseende endometrios

Motion 2018/19:1652 av Marta Obminska (M)
Krav på uppföljning av frånvaro i skolan på grund av eventuellt hedersförtryck

Motion 2018/19:1651 av Marta Obminska (M)
Avskaffande av fribelopp

Motion 2018/19:1650 av John Weinerhall (M)
Hårdare tag mot gängkriminaliteten

Motion 2018/19:1649 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2018/19:1648 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Scenkonst

Motion 2018/19:1647 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kulturkanon

Motion 2018/19:1646 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Skärpning av språklagen

Motion 2018/19:1645 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Svenska ortnamn i fjällen

Motion 2018/19:1644 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Svenskt kulturarvsår 2022

Motion 2018/19:1643 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Mediefrågor

Motion 2018/19:1642 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Public service i en demokrati

Motion 2018/19:1641 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
En sjukförsäkring för trygghet och återgång i arbete

Motion 2018/19:1640 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Ekonomisk trygghet för barn och familj

Motion 2018/19:1639 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Barnvänlig familjepolitik

Motion 2018/19:1638 av John Weinerhall (M)
En familjevänlig barnomsorg

Motion 2018/19:1637 av John Weinerhall (M)
Avskaffa den statliga inkomstskatten

Motion 2018/19:1636 av John Weinerhall (M)
Ett fritt och konkurrenskraftigt jordbruk

Motion 2018/19:1635 av John Weinerhall (M)
Omkörningsförbud för tung trafik

Motion 2018/19:1634 av John Weinerhall (M)
Sänkt bensin- och dieselskatt

Motion 2018/19:1633 av John Weinerhall (M)
Effektiv klimatpolitik

Motion 2018/19:1632 av Lotta Olsson (M)
Brandlarm som fungerar för alla

Motion 2018/19:1631 av Lotta Olsson (M)
Alarmknapp på nätet

Motion 2018/19:1630 av Lotta Olsson (M)
Dold adress och personuppgifter för poliser

Motion 2018/19:1629 av Lotta Olsson (M)
Person som mördat sitt eget barns förälder ska förlora vårdnaden

Motion 2018/19:1628 av Lotta Olsson (M)
Jämställdhetsutbildning

Motion 2018/19:1627 av Gustaf Lantz (S)
Avskaffa begreppet särskola

Motion 2018/19:1626 av Lotta Olsson (M)
Inför yrkestiteln legitimerad personlig tränare

Motion 2018/19:1625 av Lotta Olsson (M)
Enklare tolkutbildning

Motion 2018/19:1624 av Linus Sköld m.fl. (S)
Styrning bortom new public management

Motion 2018/19:1623 av Gunilla Svantorp (S)
Utöka överförmyndares möjligheter att inhämta information

Motion 2018/19:1622 av Åsa Karlsson (S)
Avdragsrätt för arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2018/19:1621 av Mathias Tegnér (S)
Om klimatobligationer och en grön investmentbank

Motion 2018/19:1620 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Ett demokratiskt statsskick

Motion 2018/19:1619 av Peter Persson och Niklas Karlsson (båda S)
Skydd för gemensam egendom

Motion 2018/19:1618 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Uttjänta fordon

Motion 2018/19:1617 av Magnus Manhammar (S)
Energisnål belysning i riksdagens byggnader

Motion 2018/19:1616 av Magnus Manhammar (S)
Servering av veganska matalternativ i riksdagens restauranger

Motion 2018/19:1615 av Marlene Burwick (S)
Enhetlig definition av begreppet nyanländ

Motion 2018/19:1614 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Marknadsföringen av appläkarföretag

Motion 2018/19:1613 av Denis Begic (S)
Förbjud rasistiska organisationer

Motion 2018/19:1612 av Hans Ekström m.fl. (S)
Skydda Mälaren

Motion 2018/19:1611 av Mathias Tegnér (S)
Om att minska klimatpåverkan från maten

Motion 2018/19:1610 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Långsiktighet och ansvar i frågan om stickmyggsplågan

Motion 2018/19:1609 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Värmlands framtid

Motion 2018/19:1608 av Matilda Ernkrans (S)
Stockholm–Oslo 2.55

Motion 2018/19:1607 av Elisabeth Svantesson (M)
Hatbrott mot troende

Motion 2018/19:1606 av Elisabeth Svantesson (M)
Förhindra och straffa hedersrelaterat förtryck

Motion 2018/19:1605 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Borttagande av det skatterättsliga företrädaransvaret

Motion 2018/19:1604 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Återaktivering av Svärdsorden

Motion 2018/19:1603 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Införande av avdragsrätt för friskvård i enskild firma

Motion 2018/19:1602 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Rätten att bruka sin egen skog

Motion 2018/19:1601 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Införande av licensjakt på sälar och skarvar

Motion 2018/19:1600 av Runar Filper (SD)
Vägtrafikskatt för tävlingsfordon

Motion 2018/19:1599 av Runar Filper (SD)
Föräldrapåverkan och umgängessabotage m.m.

Motion 2018/19:1598 av Kadir Kasirga (S)
Högre bötesbelopp och utökad hastighetsövervakning vid vägarbetsplatser

Motion 2018/19:1597 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)
EU:s TEN-T Core Network till målåret 2030

Motion 2018/19:1596 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S)
Bredbandsutbyggnad i hela landet

Motion 2018/19:1595 av Hanna Westerén och ClasGöran Carlsson (båda S)
Säkra långsiktigt hållbar energiförsörjning i hela landet

Motion 2018/19:1594 av Matilda Ernkrans (S)
Pant på mobiler, andra elektroniska produkter och vissa batterier

Motion 2018/19:1593 av Markus Selin (S)
Särskilda krav på ledarskapsmodeller för statliga organisationer som arbetsgivare

Motion 2018/19:1592 av Markus Selin (S)
Särskild statstjänstemannautbildning för chefer och ledare inom statliga myndigheter

Motion 2018/19:1591 av Marlene Burwick (S)
Informationsutbyte över myndighetsgränserna

Motion 2018/19:1590 av Magnus Manhammar (S)
Inför klimatkompensation för riksdagens inrikes flygresor

Motion 2018/19:1589 av Magnus Manhammar (S)
Nollvision mot plast i riksdagen

Motion 2018/19:1588 av Magnus Manhammar (S)
Solpaneler på riksdagens tak

Motion 2018/19:1587 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Opinionsundersökningars påverkan på valresultat

Motion 2018/19:1586 av Magnus Manhammar (S)
Servering av vegansk kost som norm i riksdagens restauranger

Motion 2018/19:1585 av Lotta Olsson (M)
Reseförsäkring som täcker sjuktransport hem till Sverige

Motion 2018/19:1584 av Lotta Olsson (M)
Kvalitetssäkring av skönhetsoperationer

Motion 2018/19:1583 av Lotta Olsson (M)
Utvärdering av lagstiftningen om gödsling av våra åkrar

Motion 2018/19:1582 av Lotta Olsson (M)
Tydligare nyttjande av allemansrätten

Motion 2018/19:1581 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Borgerliga vigselförrättare

Motion 2018/19:1580 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Mat för människor i behov av hjälp och stöd i alla åldrar

Motion 2018/19:1579 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Högskolepoäng för utbildning i offentlig upphandling

Motion 2018/19:1578 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Marta Obminska (båda M)
Öppenvårdspsykiatrin

Motion 2018/19:1577 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Bättre villkor för människor med funktionsnedsättning

Motion 2018/19:1576 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Personer i behov av särskilt stöd

Motion 2018/19:1575 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Hyrläkare

Motion 2018/19:1574 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Kunskap om och behandling av endometrios

Motion 2018/19:1573 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Lagen om trossamfundet Svenska kyrkan och församlingstillhörighet

Motion 2018/19:1572 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Upphandla innehåll

Motion 2018/19:1571 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Offentlig upphandling

Motion 2018/19:1570 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Gode män

Motion 2018/19:1569 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Kriminalitet bland unga

Motion 2018/19:1568 av Noria Manouchi (M)
Kronvittnessystem

Motion 2018/19:1567 av Lotta Olsson (M)
Alla bidrag och ersättningar utbetalas via Skatteverket

Motion 2018/19:1566 av Lotta Olsson och Lotta Finstorp (båda M)
Vite då förlossningsvård inte kan erbjudas

Motion 2018/19:1565 av Lotta Olsson (M)
Kunskap inom äldreomsorgen om hörselnedsättning

Motion 2018/19:1564 av Lotta Olsson (M)
Kommunalt ansvar för suicidprevention

Motion 2018/19:1563 av Lotta Olsson (M)
Kriterier för vinterdäck

Motion 2018/19:1562 av Lotta Olsson (M)
REP- och ROST-avdrag

Motion 2018/19:1561 av Lotta Olsson (M)
Översyn av förarutbildningssystemet

Motion 2018/19:1560 av Lotta Olsson (M)
Skärpta straff för uppsåtligt bidragsfusk

Motion 2018/19:1559 av Lotta Olsson (M)
Polisutbildning i Örebro

Motion 2018/19:1558 av Lotta Olsson (M)
Brottsrubriceringen hedersbrott

Motion 2018/19:1557 av Lotta Olsson (M)
Fartkontroller

Motion 2018/19:1556 av Lotta Olsson (M)
Hörselscreening av nyanlända

Motion 2018/19:1555 av Lotta Olsson och Jan R Andersson (båda M)
Molntjänster

Motion 2018/19:1554 av Lotta Olsson (M)
Undersköterska som legitimationsyrke

Motion 2018/19:1553 av Lotta Olsson (M)
Ursprungsmärkning av kött på restaurang

Motion 2018/19:1552 av Lars Hjälmered (M)
Utökad användning av längre och tyngre lastbilar (74 och 90 ton) för att minska bränsleförbrukning och utsläpp

Motion 2018/19:1551 av Lars Hjälmered (M)
Grov och organiserad brottslighet

Motion 2018/19:1550 av Lars Hjälmered (M)
Slopad mängdrabatt vid upprepade återfall i brottslighet

Motion 2018/19:1549 av Lars Hjälmered (M)
Fler talanger till Sverige – nya migrationsregler för forskare, investerare, företagare och arbetstagare

Motion 2018/19:1548 av Lars Hjälmered (M)
Gör det lagligt att använda självkörande fordon i Sverige

Motion 2018/19:1547 av Lars Hjälmered (M)
Strategi för utbyggnad av elvägar

Motion 2018/19:1546 av Lars Hjälmered (M)
Avskaffa villkorlig frigivning för återfallskriminella

Motion 2018/19:1545 av Lars Hjälmered (M)
Etablera pilotområde för moderna transportlösningar

Motion 2018/19:1544 av Lars Hjälmered (M)
Utveckla och stärk Göteborgs hamn

Motion 2018/19:1543 av Lars Hjälmered (M)
En bättre lärarutbildning för bättre skolresultat

Motion 2018/19:1542 av Lotta Olsson (M)
Bortförsel av fordon

Motion 2018/19:1541 av Lotta Olsson (M)
Invandrade lärare som lärarassistenter

Motion 2018/19:1540 av Lotta Olsson (M)
God kompetens i fråga om adhd och dyslexi

Motion 2018/19:1539 av Lotta Olsson och Sten Bergheden (båda M)
Entreprenörskapsutbildning till alla

Motion 2018/19:1538 av Lotta Olsson (M)
Bakgrundskontroll vid utbildning i att hantera sprängämnen

Motion 2018/19:1537 av Lotta Olsson (M)
Mobiltelefontäckning i hela landet

Motion 2018/19:1536 av Lotta Olsson (M)
Rätt för polisen att använda kroppsskanner

Motion 2018/19:1535 av Lotta Olsson (M)
Eftersupning

Motion 2018/19:1534 av Lotta Olsson (M)
Preskriptionstiden för sexualvåld mot barn

Motion 2018/19:1533 av Lotta Olsson (M)
Sfi-undervisning för asylsökande

Motion 2018/19:1532 av Lars Hjälmered (M)
Digital kompetens – it i skolan

Motion 2018/19:1531 av Lars Hjälmered (M)
Stärk Fiskebäcks hamn samt utveckla kustnära fiske och vattenbruk

Motion 2018/19:1530 av Lars Hjälmered (M)
Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2018/19:1529 av Lars Hjälmered (M)
It och digitalisering för att utveckla vård och omsorg

Motion 2018/19:1528 av Lars Hjälmered (M)
Översyn och värnande av skydds- och licensjakt på varg och andra rovdjur

Motion 2018/19:1527 av Lars Hjälmered (M)
Kraftiga regelförenklingar och ökat bostadsbyggande

Motion 2018/19:1526 av Lars Hjälmered (M)
Reformera strandskyddet

Motion 2018/19:1525 av Lars Hjälmered (M)
Kapade handläggningstider samt grön gräddfil för näringslivet

Motion 2018/19:1524 av David Josefsson (M)
Möjliggör för andra aktörer att sälja biljetter via SJ:s webbplats och app

Motion 2018/19:1523 av Lotta Finstorp (M)
De statliga veterinärerna

Motion 2018/19:1522 av Lotta Finstorp (M)
Försäljning av viltkött

Motion 2018/19:1521 av Annicka Engblom (M)
Veterandagen som allmän helgdag

Motion 2018/19:1520 av Annicka Engblom (M)
Villkorsskillnader inom camping- och gästhamnsnäringen

Motion 2018/19:1519 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Entreprenörskap i skolan

Motion 2018/19:1518 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Satsningar på geriatrisk och gerontologisk forskning

Motion 2018/19:1517 av Lotta Finstorp (M)
Åtgärder för ökat bostadsbyggande

Motion 2018/19:1516 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Jämförelser i omsorgen som speglar äldres behov

Motion 2018/19:1515 av Lotta Finstorp (M)
Information om socialförsäkringar i skolan

Motion 2018/19:1514 av Annicka Engblom (M)
Registrering och id-märkning av katter

Motion 2018/19:1513 av Lotta Finstorp (M)
Utbilda fler hantverkare

Motion 2018/19:1512 av Ann-Britt Åsebol (M)
Nyckelbiotoperna

Motion 2018/19:1511 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Vaccinationsprogram för seniorer

Motion 2018/19:1510 av Viktor Wärnick (M)
Regiondifferentierad bensin- och dieselskatt

Motion 2018/19:1509 av Viktor Wärnick (M)
Värna riksvägarnas kvalitet

Motion 2018/19:1508 av Viktor Wärnick (M)
Utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspårig järnväg

Motion 2018/19:1507 av Viktor Wärnick (M)
Bygg ut E4 Söderhamn–Gävle till fyrfältsväg

Motion 2018/19:1506 av Lotta Finstorp (M)
Översyn av de svenska särreglerna för kemikalier

Motion 2018/19:1505 av Annicka Engblom (M)
Fortsatta satsningar på E22

Motion 2018/19:1504 av Lotta Finstorp (M)
Tydliggörande i hälso- och sjukvårdslagen

Motion 2018/19:1503 av Lotta Finstorp (M)
Kontanthantering i landsorten

Motion 2018/19:1502 av Lotta Finstorp (M)
Översyn av lagen om ersättning för fysioterapi

Motion 2018/19:1501 av Lotta Finstorp och Edward Riedl (båda M)
Trygghetsboenden

Motion 2018/19:1500 av Lotta Finstorp (M)
Gallring av handlingar på socialtjänsten

Motion 2018/19:1499 av Lotta Finstorp (M)
Behovet av skyddsrum

Motion 2018/19:1498 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Underlätta för fler att ta del av det digitala samhället

Motion 2018/19:1497 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Statliga kvalitetsgränser och kännbara sanktioner för en bättre äldreomsorg

Motion 2018/19:1496 av Ann-Britt Åsebol (M)
Olika slags boendeformer

Motion 2018/19:1495 av Ann-Britt Åsebol (M)
Bättre boendeformer för seniorer

Motion 2018/19:1494 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Allemansrätten

Motion 2018/19:1493 av Annicka Engblom (M)
Införliva HPV-vaccination i det allmänna vaccinationsprogrammet även för pojkar

Motion 2018/19:1492 av Lotta Finstorp (M)
Strandskydd

Motion 2018/19:1491 av Sofia Nilsson (C)
Ålfiske

Motion 2018/19:1490 av Martina Johansson (C)
IUC Installatörernas Utbildningscentrum

Motion 2018/19:1489 av Solveig Zander (C)
Måltider med kvalitet, valfrihet och närproducerade produkter i äldreomsorgen

Motion 2018/19:1488 av Ola Johansson (C)
Nytt organdonationssystem

Motion 2018/19:1487 av Ola Johansson och Annika Qarlsson (båda C)
Lika villkor för hästnäringen

Motion 2018/19:1486 av Anders Åkesson och Mikael Larsson (båda C)
Forskning och rådgivning kring insjöfisk och vattenbruk

Motion 2018/19:1485 av Sofia Nilsson (C)
Låt logopeder vara intygsskrivare

Motion 2018/19:1484 av Sofia Nilsson (C)
Ändring av lagen om finansiell samordning

Motion 2018/19:1483 av Ola Johansson och Peter Helander (båda C)
Plats för cykling, hållbarhet och hälsa

Motion 2018/19:1482 av Annika Qarlsson och Solveig Zander (båda C)
Abortregister

Motion 2018/19:1481 av Per Lodenius (C)
Eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Motion 2018/19:1480 av Mikael Larsson (C)
Skarpare krav på samarbete mellan kommun och landsting/region för individens bästa

Motion 2018/19:1479 av Mikael Larsson (C)
Råd- och stödorgan till landets socialtjänster

Motion 2018/19:1478 av Mikael Larsson (C)
Skarpare krav på anmälningsplikt när man misstänker att barn far illa

Motion 2018/19:1477 av Ola Johansson (C)
Handläggningstider vid utbyggnad av elnätet

Motion 2018/19:1476 av Ola Johansson (C)
Främja plusenergihus och cirkulära energisystem

Motion 2018/19:1475 av Ola Johansson (C)
Stoppa förekomsten av fruimport och våld mot anknytningskvinnor

Motion 2018/19:1474 av Ola Johansson (C)
Tillåt fler språk än svenska vid myndighetsutövning

Motion 2018/19:1473 av Anders Åkesson och Ola Johansson (båda C)
Överlåtelse av tillstånd att fiska ål

Motion 2018/19:1472 av Per Lodenius (C)
Likvärdig utbildning för åländska studenter på svenska lärosäten

Motion 2018/19:1471 av Solveig Zander och Anders Åkesson (båda C)
Egenanställning

Motion 2018/19:1470 av Sofia Nilsson (C)
Inför nationella riktlinjer för behandling av övervikt och fetma

Motion 2018/19:1469 av Ola Johansson (C)
Byggnation med trä - ett bioekonomiskt hållbart alternativ

Motion 2018/19:1468 av Ola Johansson (C)
Båtcharterföretag och föreningsdriven passagerartrafik

Motion 2018/19:1467 av Per Lodenius (C)
Förvaltning av samfälligheter

Motion 2018/19:1466 av Per Lodenius (C)
Eget företagande för personer med funktionsnedsättning

Motion 2018/19:1465 av Per Lodenius (C)
Visitkort med punktskrift

Motion 2018/19:1464 av Per Lodenius (C)
Tillgänglig samhällsinformation med ett standardiserat grafiskt symbolsystem

Motion 2018/19:1463 av Per Lodenius (C)
Sveriges roll som garantstat för Ålandsöverenskommelsen

Motion 2018/19:1462 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående familjehem, inhemska adoptioner och en översyn av vårdnadsreglerna

Motion 2018/19:1461 av Ann-Sofie Alm (M)
Vildsvin passar bäst i frysen!

Motion 2018/19:1460 av Katarina Brännström (M)
Se över hindren i flyttkedjan

Motion 2018/19:1459 av Katarina Brännström (M)
Stärk äganderätten för Sveriges skogsägare

Motion 2018/19:1458 av Lotta Finstorp (M)
Försäljning av cider på 3,5 procent i svensk detaljhandel

Motion 2018/19:1457 av Ann-Sofie Alm (M)
Åtgärder för nationellt strandstädningsansvar

Motion 2018/19:1456 av Ann-Sofie Alm (M)
Stärk svensk livsmedelsproduktion

Motion 2018/19:1455 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Äldres rättigheter

Motion 2018/19:1454 av Katarina Brännström (M)
Se över åldersgränser för avgiftsfria medicinska kontroller

Motion 2018/19:1453 av Katarina Brännström (M)
Luckra upp strandskyddet

Motion 2018/19:1452 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Skogsmuseet i Lycksele

Motion 2018/19:1451 av Ann-Sofie Alm (M)
Strandskyddet

Motion 2018/19:1450 av Magdalena Schröder (M)
Reformerat barnbidrag

Motion 2018/19:1449 av Magdalena Schröder (M)
Omformat fribelopp

Motion 2018/19:1448 av Erik Bengtzboe och Carl-Oskar Bohlin (båda M)
Svenskt Natomedlemskap

Motion 2018/19:1447 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Hastighetssänkningar

Motion 2018/19:1446 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Fler statliga jobb på mindre orter

Motion 2018/19:1445 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Ett reformerat strandskydd

Motion 2018/19:1444 av Carl-Oskar Bohlin och Erik Bengtzboe (båda M)
Avveckling av landsting som huvudman för offentlig vård

Motion 2018/19:1443 av Kristina Axén Olin (M)
Utrikes födda akademiker

Motion 2018/19:1442 av Kristina Axén Olin (M)
Läkemedelsförsörjning vid krig och kris

Motion 2018/19:1441 av Kristina Axén Olin (M)
Faddersystem för nyanlända

Motion 2018/19:1440 av Kristina Axén Olin och Lotta Olsson (båda M)
Illegala trafikutbildningar

Motion 2018/19:1439 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M)
Redovisa vad skattepengarna gått till på deklarationen

Motion 2018/19:1438 av Josefin Malmqvist (M)
Stoppa stödet till de som vistas olagligt i landet

Motion 2018/19:1437 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M)
Vuxenutbildningen är nyckeln till en fungerande integration

Motion 2018/19:1436 av Josefin Malmqvist (M)
Reformera samhällsorienteringen

Motion 2018/19:1435 av Josefin Malmqvist (M)
Modernisering av familjerätten

Motion 2018/19:1434 av Josefin Malmqvist (M)
Begränsa rätten till skattefinansierad tolk

Motion 2018/19:1433 av Josefin Malmqvist (M)
Skärp insatserna mot bidragsfusk

Motion 2018/19:1432 av Josefin Malmqvist (M)
Reformera socialtjänstlagen

Motion 2018/19:1431 av Josefin Malmqvist (M)
Lika för alla måste gälla på bostadsmarknaden

Motion 2018/19:1430 av Josefin Malmqvist (M)
Lägg ned Arbetsförmedlingen

Motion 2018/19:1429 av Alexandra Anstrell (M)
Bättre mat för våra äldre

Motion 2018/19:1428 av Alexandra Anstrell (M)
Hårdare tag mot huliganism

Motion 2018/19:1427 av Alexandra Anstrell (M)
Register över och kvalitetsuppföljning av familjehem och jourhem

Motion 2018/19:1426 av Alexandra Anstrell (M)
Privatekonomi i skolan

Motion 2018/19:1425 av Alexandra Anstrell (M)
Snabbare utvisningsbeslut

Motion 2018/19:1424 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Tillståndsgivning

Motion 2018/19:1423 av Alexandra Anstrell (M)
Rätt att erbjuda sociala tjänster utan biståndsbedömning

Motion 2018/19:1422 av Alexandra Anstrell (M)
Tre terminer i skolan

Motion 2018/19:1421 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Utveckla polisens karriärmöjligheter

Motion 2018/19:1420 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Skolmat

Motion 2018/19:1419 av Lars Beckman (M)
Lätt motorcykel på B-körkort

Motion 2018/19:1418 av Lars Beckman (M)
Användning av konsumentprisindex vid anpassning av pensionerna till kostnadsläget

Motion 2018/19:1417 av Lars Beckman (M)
Öka andelen kvinnliga företagare

Motion 2018/19:1416 av Lars Beckman (M)
Stöd för innovatörer och uppfinnare

Motion 2018/19:1415 av Lars Beckman (M)
Rapportering av däck vid trafikolyckor

Motion 2018/19:1414 av Lars Beckman (M)
LSS och rätten att välja utförare

Motion 2018/19:1413 av Lars Beckman (M)
Dubbelspår Gävle–Härnösand

Motion 2018/19:1412 av Lars Beckman (M)
Länsvis i stället för regionvis statistik

Motion 2018/19:1411 av Lars Beckman (M)
Höjd maxhastighet till 130 kilometer i timmen

Motion 2018/19:1410 av Lars Beckman (M)
Synliga skatter

Motion 2018/19:1409 av Lars Beckman (M)
Enskilda vägar

Motion 2018/19:1408 av Lars Beckman (M)
Avskaffa Systembolagets monopol

Motion 2018/19:1407 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Rätt till rökfritt boende

Motion 2018/19:1406 av Emma Berginger (MP)
Sverige behöver en nollvision för tågstrul

Motion 2018/19:1405 av Rasmus Ling och Emma Berginger (båda MP)
Spårvägsutbyggnad i Skåne

Motion 2018/19:1404 av Rasmus Ling (MP)
Brottsförebyggande arbete redan från vaggan

Motion 2018/19:1403 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Situationen för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Motion 2018/19:1402 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Skolavbrott på grund av hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2018/19:1401 av Jonas Eriksson och Rebecka Le Moine (båda MP)
Kebnekaise som nationalpark

Motion 2018/19:1400 av Lorentz Tovatt och Emma Berginger (båda MP)
Markåtkomst och cykelinfrastruktur för ökad cykling

Motion 2018/19:1399 av Lorentz Tovatt och Emma Berginger (båda MP)
Låt staten medfinansiera åtgärder för att påverka transportmönster

Motion 2018/19:1398 av Maria Ferm m.fl. (MP)
Nyanländas företagande

Motion 2018/19:1397 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)
Fasa ut fossila subventioner

Motion 2018/19:1396 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)
Ny bolagsform för mikroföretagare

Motion 2018/19:1395 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Stoppa destruktiva fiskemetoder

Motion 2018/19:1394 av Maria Gardfjell (MP)
Minska föroreningar av silver i miljön

Motion 2018/19:1393 av Jonas Eriksson (MP)
Reglering av träd och häckar på fastigheter

Motion 2018/19:1392 av Åsa Lindhagen (MP)
Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll och klagorätt

Motion 2018/19:1391 av Jonas Eriksson och Janine Alm Ericson (båda MP)
Lokal närvaro, konkurrens och transparens hos banker

Motion 2018/19:1390 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP)
Stärkt konsumentskydd för bostadsrättsköpare vid nyproduktion

Motion 2018/19:1389 av Jonas Eriksson och Emma Hult (båda MP)
Reklamation av fel på småhus

Motion 2018/19:1388 av Margareta Cederfelt (M)
Yrkesmässig förmedling av hyreskontrakt

Motion 2018/19:1387 av Karin Enström (M)
Ökad användning av hjärtstartare

Motion 2018/19:1386 av Björn Söder m.fl. (SD)
Brasilien

Motion 2018/19:1385 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ryssland

Motion 2018/19:1384 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Seyfo – folkmordet 1915

Motion 2018/19:1383 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Somalia och Somaliland

Motion 2018/19:1382 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Sveriges arbete i Europarådet

Motion 2018/19:1381 av Björn Söder m.fl. (SD)
Säkerhetspolitik

Motion 2018/19:1380 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kurdistan och Nineveslätten

Motion 2018/19:1379 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Myanmar

Motion 2018/19:1378 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

Motion 2018/19:1377 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Nepal

Motion 2018/19:1376 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Riktade åtgärder för en positiv utveckling i Syrien

Motion 2018/19:1375 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030

Motion 2018/19:1374 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Tydligare redovisning av genomförande parters arbete rörande multilateralt bistånd

Motion 2018/19:1373 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utvecklat samarbete med utvecklingsländer

Motion 2018/19:1372 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Avräkningar för flyktingmottagande

Motion 2018/19:1371 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Avtalsstyrning, kontroll och frysta betalningar inom det multilaterala biståndet

Motion 2018/19:1370 av Björn Söder m.fl. (SD)
Den svenska utbildningsinsatsen i Irak

Motion 2018/19:1369 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
En svensk Magnitskijlagstiftning

Motion 2018/19:1368 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Erkännande av Islamiska statens folkmord

Motion 2018/19:1367 av Björn Söder m.fl. (SD)
Fredsprocessen i Israel-Palestina

Motion 2018/19:1366 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förenta nationerna

Motion 2018/19:1365 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationellt demokratiarbete

Motion 2018/19:1364 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationellt stöd till utsatta kristna

Motion 2018/19:1363 av Jessika Roswall (M)
Privatekonomi i skolan

Motion 2018/19:1362 av Jessika Roswall och Marta Obminska (båda M)
Utbyggnad av riksväg 55

Motion 2018/19:1361 av Jessika Roswall (M)
Förtydliga strandskyddsreglerna

Motion 2018/19:1360 av Jessika Roswall (M)
Skarv och säl

Motion 2018/19:1359 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)
Ungas psykiska ohälsa

Motion 2018/19:1358 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)
Solidariskt skadestånd

Motion 2018/19:1357 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)
Jämlik sjukvård i hela Sverige

Motion 2018/19:1356 av Erik Bengtzboe (M)
Låt staten överta finansieringsansvaret för allmän tjänstgöring

Motion 2018/19:1355 av Erik Bengtzboe (M)
Översyn av strandskyddet

Motion 2018/19:1354 av Erik Bengtzboe (M)
Legalisera försäljningen av sättpotatis i lösvikt

Motion 2018/19:1353 av Josef Fransson (SD)
Övervakningsansvar vid tvångsavvisningar

Motion 2018/19:1352 av Maria Malmer Stenergard (M)
Distansutmätning

Motion 2018/19:1351 av Runar Filper (SD)
Svenska som nationalspråk

Motion 2018/19:1350 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Antal vapen i vapengarderoben

Motion 2018/19:1349 av Jan R Andersson (M)
Lök- och bönodling på Öland

Motion 2018/19:1348 av Jan R Andersson (M)
Lantmäteriet

Motion 2018/19:1347 av Jan R Andersson (M)
Bensinmackar och lanthandlare på landsbygden

Motion 2018/19:1346 av Jan R Andersson (M)
Privatkopieringsersättning

Motion 2018/19:1345 av Jan R Andersson (M)
Spel via Svenska Spel och ATG genom landsbygdsföretag

Motion 2018/19:1344 av Jan R Andersson (M)
Magnitskijsanktioner i Sverige och Europa

Motion 2018/19:1343 av Lars Püss (M)
Servitut för störande verksamhet

Motion 2018/19:1342 av Jan R Andersson (M)
Restaurangkasinon

Motion 2018/19:1341 av Jan R Andersson (M)
Kostbidrag vid celiaki

Motion 2018/19:1340 av Jan R Andersson (M)
Miljöprövning av uranbrytning i Sverige

Motion 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Biogas - en viktig energikälla för ett fossilfritt samhälle

Motion 2018/19:1338 av Boriana Åberg (M)
Obligatorisk hälsokontroll för asylsökande

Motion 2018/19:1337 av Boriana Åberg (M)
Möjligheten för nationalparker att bedriva kommersiell verksamhet

Motion 2018/19:1336 av Cecilia Widegren (M)
Skaraborg, Sveriges kornbod

Motion 2018/19:1335 av Boriana Åberg (M)
Begränsa möjligheterna för utländska aktörer att köpa och hyra strategiskt belägna fastigheter i Sverige

Motion 2018/19:1334 av Kjell Jansson (M)
Reformera PBL

Motion 2018/19:1333 av Cecilia Widegren (M)
Jakten på privat ägande

Motion 2018/19:1332 av Boriana Åberg (M)
Stoppa bidrag till religiösa förbund

Motion 2018/19:1331 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M)
Reformera strandskyddet

Motion 2018/19:1330 av Kjell Jansson (M)
Allmän jakttid på skarv

Motion 2018/19:1329 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)
Gårdsförsäljning av småländska alkoholhaltiga drycker

Motion 2018/19:1328 av Kjell Jansson och Maria Stockhaus (båda M)
Stärk äganderätten

Motion 2018/19:1327 av Cecilia Widegren (M)
Ett utvecklat strandskydd i Skaraborg

Motion 2018/19:1326 av Cecilia Widegren (M)
Hästens betydelse för Sverige

Motion 2018/19:1325 av Serkan Köse och Mathias Tegnér (båda S)
Stöd ett turkiskt medlemskap i EU

Motion 2018/19:1324 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Strandskydd

Motion 2018/19:1323 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Rovdjur och jakt

Motion 2018/19:1322 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Översyn av reglering av sportfiske

Motion 2018/19:1321 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Det stolta matlänet Sörmland

Motion 2018/19:1320 av Aylin Fazelian och Emilia Töyrä (båda S)
Stärkt miljöskydd för Arktis

Motion 2018/19:1319 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Ordningsvakter

Motion 2018/19:1318 av Johan Andersson m.fl. (S)
Barns cyklande

Motion 2018/19:1317 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Olyckor på vägarbetsplatser

Motion 2018/19:1316 av Kristina Nilsson och Malin Larsson (båda S)
Postförsändelser till rättspsykiatrisk klinik

Motion 2018/19:1315 av Niklas Karlsson och Per-Arne Håkansson (båda S)
E6 genom Skåne

Motion 2018/19:1314 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Styr ägandet av Telia i en samhällsbärande riktning

Motion 2018/19:1313 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Omlokalisera myndighet till Blekinge

Motion 2018/19:1312 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)
Samordning internationella investeringar

Motion 2018/19:1311 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
Om att minska utsläppen från EU:s utsläppshandel

Motion 2018/19:1310 av Joakim Järrebring (S)
Lägre utsläpp med fler jobb och bättre välfärd

Motion 2018/19:1309 av Magnus Manhammar (S)
Fler åtgärder för att förebygga skador från asbest

Motion 2018/19:1308 av Johan Andersson m.fl. (S)
Säkra välfärden genom utbildningsinsatser

Motion 2018/19:1307 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Avdragsrätt för a-kassa

Motion 2018/19:1306 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
Om klimateffektiva vägtransporter

Motion 2018/19:1305 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Åldersgräns för köp av energidryck

Motion 2018/19:1304 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Uttjänta fordon

Motion 2018/19:1303 av Heléne Björklund m.fl. (S)
Skärp straffen för hot mot förtroendevalda

Motion 2018/19:1302 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Åtgärder mot illegala trafikskolor

Motion 2018/19:1301 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Bredband i glesbygd

Motion 2018/19:1300 av Denis Begic och Matilda Ernkrans (båda S)
Blåljuspersonal

Motion 2018/19:1299 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Teknisk infrastruktur i glesbygd

Motion 2018/19:1298 av Isak From (S)
Underlätta arrangemang med historiska fordon

Motion 2018/19:1297 av Markus Selin (S)
Utred införande av digital 180-dagarsgaranti genom kabel eller radio

Motion 2018/19:1296 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Infrastrukturinvesteringar i Dalarna

Motion 2018/19:1295 av Per-Arne Håkansson (S)
Samordnad digitalisering för välfärd och samhälle

Motion 2018/19:1294 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Sammanhållen bredbandsutbyggnad i hela landet

Motion 2018/19:1293 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
Äganderätt i Sverige

Motion 2018/19:1292 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)
Svenska livsmedel

Motion 2018/19:1291 av Runar Filper m.fl. (SD)
Jakt och vilt

Motion 2018/19:1290 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)
För ett stärkt djurskydd

Motion 2018/19:1289 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Marin miljö och vattenvård

Motion 2018/19:1288 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)
En ändamålsenlig kemikaliepolitik

Motion 2018/19:1287 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)
Det svenska jordbruket

Motion 2018/19:1286 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Idrottsfrågor

Motion 2018/19:1285 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Kultur på recept

Motion 2018/19:1284 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Avfall och kretslopp

Motion 2018/19:1283 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Matchfixning och straffskärpningar

Motion 2018/19:1282 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Regelverk och tillsyn i föreningslivet

Motion 2018/19:1281 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
En svensk skogspolitik

Motion 2018/19:1280 av Birger Lahti och Linda Ylivainio (V, C)
Järnvägsutbyggnad i Norrbotten

Motion 2018/19:1279 av David Josefsson (M)
Ett nytt förhållningssätt till tobakspolitiken - det är skillnad på tobak och tobak

Motion 2018/19:1278 av David Josefsson (M)
Återinrätta ett regemente i Göteborg

Motion 2018/19:1277 av David Josefsson (M)
Underlätta för Försvarsmakten att bedriva övningsverksamhet

Motion 2018/19:1276 av David Josefsson (M)
Möjliggör RUT-avdrag i boende med serviceutbud

Motion 2018/19:1275 av David Josefsson (M)
Begränsa kommuners rätt att köpa bostadsrätter utan prövning av medlemskap

Motion 2018/19:1274 av David Josefsson (M)
Underlätta för unga vuxna att spara till en bostad

Motion 2018/19:1273 av David Josefsson (M)
Uppmuntra användande av miljöbilar och bilpooler

Motion 2018/19:1272 av David Josefsson (M)
Inför möjligheten att avtjäna bötesstraff genom samhällstjänst

Motion 2018/19:1271 av Runar Filper (SD)
Pumplagens negativa effekt för landsbygden

Motion 2018/19:1270 av Runar Filper (SD)
Skolavslutning på traditionellt sätt

Motion 2018/19:1269 av Runar Filper (SD)
Information och upplysning om kommunismens brott mot mänskligheten

Motion 2018/19:1268 av Runar Filper (SD)
Flodkräftans reproduktion

Motion 2018/19:1267 av Runar Filper (SD)
Dansband är kulturbärare

Motion 2018/19:1266 av Runar Filper (SD)
Folkparken som kulturarv

Motion 2018/19:1265 av Runar Filper (SD)
Dialektundervisning på skolschemat

Motion 2018/19:1264 av Margareta Cederfelt (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2018/19:1263 av Hans Wallmark (M)
Forskningsinsatser om Sverige, Stasi och DDR

Motion 2018/19:1262 av Margareta Cederfelt (M)
Stärkt äganderätt i minerallagen

Motion 2018/19:1261 av Karin Enström (M)
Mobilförbud på cykel

Motion 2018/19:1260 av Hans Rothenberg (M)
Efter extra val påbörjas ny mandatperiod

Motion 2018/19:1259 av Runar Filper (SD)
Värmlands vägnät

Motion 2018/19:1258 av Runar Filper (SD)
Landsbygden saknar polisnärvaro

Motion 2018/19:1257 av Runar Filper (SD)
Morgonsamling i skolan för gemenskap

Motion 2018/19:1256 av Runar Filper (SD)
Mobilfria lektioner i skolan

Motion 2018/19:1255 av Hans Rothenberg (M)
Politiska vildar i folkvalda församlingar

Motion 2018/19:1254 av Annicka Engblom (M)
Ett nationellt centre of excellence inom dykeri, undervattensteknik och medicin

Motion 2018/19:1253 av Betty Malmberg (M)
Systematiskt arbete mot antibiotikaresistens

Motion 2018/19:1252 av Betty Malmberg (M)
Effektivare system för organ- och vävnadsdonation

Motion 2018/19:1251 av Betty Malmberg (M)
Insatser mot psykisk ohälsa

Motion 2018/19:1250 av Betty Malmberg (M)
Omtag för nollvisionen

Motion 2018/19:1249 av Betty Malmberg (M)
Organ- och vävnadsdonation

Motion 2018/19:1248 av Betty Malmberg (M)
Försändelser till patienter inom slutenvård

Motion 2018/19:1247 av Ulrika Heindorff och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2018/19:1246 av Ulrika Heindorff och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Västkustbanan

Motion 2018/19:1245 av Ann-Sofie Alm (M)
Glesbygd och landsbygd blir glansbygd

Motion 2018/19:1244 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Hörselinstruktörer

Motion 2018/19:1243 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående specialistläkare

Motion 2018/19:1242 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående gemensamma läkemedelsrekommendationer

Motion 2018/19:1241 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående möjligheten att fritt välja vård i Norden

Motion 2018/19:1240 av Ann-Sofie Alm (M)
En trygg demokrati

Motion 2018/19:1239 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Farmaceuter i primärvården

Motion 2018/19:1238 av Jan R Andersson och Lotta Finstorp (båda M)
Enklare regler för förmånsbeskattning av bilar

Motion 2018/19:1237 av Jan R Andersson (M)
Engagemangsrapporter för borgensåtaganden och fullmakter

Motion 2018/19:1236 av Katarina Brännström (M)
Trygga framtida elproduktion till rimligt pris

Motion 2018/19:1235 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Hemtjänst – deltidsbrandmän

Motion 2018/19:1234 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Organdonation

Motion 2018/19:1233 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående ambulanshelikoptrar

Motion 2018/19:1232 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Sällsynta diagnoser

Motion 2018/19:1231 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas av

Motion 2018/19:1230 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)
Mikrobryggerier

Motion 2018/19:1229 av Jan R Andersson (M)
Tillsynsavgifter för kommersiell service

Motion 2018/19:1228 av Jan R Andersson (M)
Övervakning av tung trafik

Motion 2018/19:1227 av Jan R Andersson (M)
Forskningsreaktor i Oskarshamn

Motion 2018/19:1226 av Jan R Andersson (M)
Center för marinarkeologi vid Linnéuniversitetet i Kalmar

Motion 2018/19:1225 av Jan R Andersson (M)
Avdragsrätt för gåvor

Motion 2018/19:1224 av Jan R Andersson (M)
Avdragsrätt för resor i samband med högskolestudier

Motion 2018/19:1223 av Jan R Andersson (M)
Skatt på biodrivmedel

Motion 2018/19:1222 av Beatrice Ask (M)
Betydelsen av fungerande välfärdsföretag

Motion 2018/19:1221 av Beatrice Ask (M)
Tullens brottsbekämpande verksamhet

Motion 2018/19:1220 av Beatrice Ask m.fl. (M)
Katastrofsjukhus på Södermalm

Motion 2018/19:1219 av Jan R Andersson (M)
ROT-avdrag för fönsterrenovering

Motion 2018/19:1218 av Jan R Andersson och Sten Bergheden (båda M)
Servicenäringens kostnader för tillsyn

Motion 2018/19:1217 av Jan R Andersson (M)
Förmånsbeskattning av fri parkering

Motion 2018/19:1216 av Tobias Billström m.fl. (M)
Infrastruktur i Skåne

Motion 2018/19:1215 av Jan R Andersson (M)
Brottsbekämpande befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2018/19:1214 av Roland Utbult (KD)
Ompröva det palestinska biståndet

Motion 2018/19:1213 av Roland Utbult (KD)
Hoten från vrak på havets botten

Motion 2018/19:1212 av Roland Utbult (KD)
Förskotterat skadestånd till brottsoffren

Motion 2018/19:1211 av Roland Utbult (KD)
Skadeståndsansvar för kommunerna när barn vanvårdas

Motion 2018/19:1210 av Lars Beckman (M)
Öppna fjärrvärmenäten för ny restvärme

Motion 2018/19:1209 av Lars Beckman (M)
Tillfällig föräldrapenning för föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Motion 2018/19:1208 av Lars Beckman (M)
Översyn av bilstödet

Motion 2018/19:1207 av Lars Beckman (M)
Krafttag mot svarta körskolor

Motion 2018/19:1206 av Sten Bergheden (M)
Utrustning och beredskap vid bränder och katastrofer

Motion 2018/19:1205 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Brandskydd i särskilda boenden

Motion 2018/19:1204 av Betty Malmberg (M)
Enskilda vägar och väghållaransvar

Motion 2018/19:1203 av Maria Malmer Stenergard (M)
Positionering vid nödsamtal

Motion 2018/19:1202 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Skyddsnät för brottsutsatta barn

Motion 2018/19:1201 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Nationell jourtelefon till socialtjänsten för barn och unga

Motion 2018/19:1200 av Åsa Coenraads (M)
Gårdsförsäljning i Västmanland

Motion 2018/19:1199 av Åsa Coenraads (M)
Donatorers rätt till anonymitet

Motion 2018/19:1198 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M)
Stärkt svensk beredskap

Motion 2018/19:1197 av Maria Stockhaus (M)
Förhindra att stulna bilar, husvagnar och husbilar lämnar landet

Motion 2018/19:1196 av Edward Riedl (M)
Säkerhetspolitisk handlingsfrihet

Motion 2018/19:1195 av Anders Hansson (M)
Utökat samarbete avseende utrikesrepresentation

Motion 2018/19:1194 av Anders Hansson och Alexandra Anstrell (båda M)
Kostnader för tolk

Motion 2018/19:1193 av Anders Hansson (M)
Brandsäkerhet inom hemtjänsten

Motion 2018/19:1192 av Maria Stockhaus (M)
Politiska vildar

Motion 2018/19:1191 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
En skarpare public service

Motion 2018/19:1190 av Hans Rothenberg (M)
Full ersättning för rättegångskostnader vid vinst i skattemål

Motion 2018/19:1189 av Margareta Cederfelt (M)
Drogtester i skolan

Motion 2018/19:1188 av Lawen Redar (S)
Förebyggande insatser i brottsutsatta bostadsområden

Motion 2018/19:1187 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Omtag för nollvision om dödsolyckor på arbetsplatserna

Motion 2018/19:1186 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Stärkta utbildningsinsatser ger fler jobb

Motion 2018/19:1185 av Caroline Helmersson Olsson och Fredrik Olovsson (båda S)
Nolltolerans mot döden på jobbet – oavsett arbetsolycka eller arbetssjukdom

Motion 2018/19:1184 av Hillevi Larsson (S)
Tänderna är en del av kroppen

Motion 2018/19:1183 av Åsa Eriksson (S)
Samverkan för modernt och tillgängligt skogsbrandflyg

Motion 2018/19:1182 av Ingela Nylund Watz (S)
Inför ett nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier i Sverige

Motion 2018/19:1181 av Peter Persson och Erik Ezelius (båda S)
Lagstifta om kontanter nu

Motion 2018/19:1180 av Johan Andersson m.fl. (S)
Kompetensförsörjning i samband med byggandet av Ostlänken

Motion 2018/19:1179 av Joakim Järrebring m.fl. (S)
Utbildningssatsning i väst

Motion 2018/19:1178 av Hans Rothenberg (M)
Styrelsearvoden

Motion 2018/19:1177 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Sydsvenskt försvar

Motion 2018/19:1176 av Caroline Helmersson Olsson och Hans Ekström (båda S)
Identifiera och bekämpa arbetssjukdomar och psykosocial ohälsa

Motion 2018/19:1175 av Hanna Westerén m.fl. (S)
Samhällsberedskap vid vattenbrist

Motion 2018/19:1174 av Eva Lindh m.fl. (S)
Ställföreträdare

Motion 2018/19:1173 av Patrik Engström m.fl. (S)
Bosättningslagen

Motion 2018/19:1172 av Ola Möller (S)
Öka kraven på bankerna

Motion 2018/19:1171 av Per-Arne Håkansson (S)
Värna skyddsrummens kvalitet

Motion 2018/19:1170 av Teresa Carvalho (S)
Digitalisering och service till företag

Motion 2018/19:1169 av Lawen Redar m.fl. (S)
Erkänn det kurdiska folkets rätt till självbestämmande

Motion 2018/19:1168 av Teresa Carvalho (S)
Resursfördelning till skolor med tuffast förutsättningar

Motion 2018/19:1167 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Jönköping University

Motion 2018/19:1166 av Heléne Björklund m.fl. (S)
Skärp straffen för hot mot förtroendevalda

Motion 2018/19:1165 av Heléne Björklund (S)
Se över påföljden för att köra ifrån polisen

Motion 2018/19:1164 av Ida Karkiainen (S)
Kunskapslyft för offentliga arbetsgivare

Motion 2018/19:1163 av Ingela Nylund Watz (S)
Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien

Motion 2018/19:1162 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Stävja missbruket av subventionerade anställningar

Motion 2018/19:1161 av Teresa Carvalho (S)
Fler vägar till jobb och bättre studiefinansiering

Motion 2018/19:1160 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)
Entreprenörsansvar

Motion 2018/19:1159 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)
Specialdomstol för mark- och miljömål

Motion 2018/19:1158 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S)
Direktutbildning till barnmorska

Motion 2018/19:1157 av Ingela Nylund Watz (S)
Utöka polisens möjligheter att motverka buskörning med mc och moped

Motion 2018/19:1156 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)
Förvärv och inventering inför försäljning av vapenhandel

Motion 2018/19:1155 av Ingela Nylund Watz (S)
Turkiet och EU

Motion 2018/19:1154 av Joakim Järrebring (S)
Skydd för uigurerna i Kina

Motion 2018/19:1153 av Malin Larsson och Jasenko Omanovic (båda S)
Arbetsmarknad för personer med funktionsvariationer

Motion 2018/19:1152 av Åsa Eriksson (S)
Sjysta villkor i gig- och plattformsekonomin

Motion 2018/19:1151 av Pia Nilsson (S)
Ändamålsenlig organisation för trafikpolisen

Motion 2018/19:1150 av Niklas Karlsson (S)
Återinför och förenkla förköpslagen

Motion 2018/19:1149 av Hillevi Larsson (S)
Mammografi för äldre kvinnor

Motion 2018/19:1148 av Magnus Manhammar (S)
Fler psykologer i primärvården

Motion 2018/19:1147 av Carina Ödebrink (S)
Bättre styrning av nätläkare och digital vård

Motion 2018/19:1146 av Marianne Pettersson (S)
Vård för kvinnor med lipödem

Motion 2018/19:1145 av Elin Lundgren (S)
Förbjud alkoholreklam

Motion 2018/19:1144 av Teres Lindberg (S)
En värdig sjukförsäkring

Motion 2018/19:1143 av Dag Larsson m.fl. (S)
Kontanter som betalningsmedel i Sverige

Motion 2018/19:1142 av Elin Lundgren och Kristina Nilsson (båda S)
Djur i samhällets tjänst

Motion 2018/19:1141 av Anna Vikström (S)
Nationellt kompetenscentrum för amning

Motion 2018/19:1140 av Hans Hoff (S)
Förbud mot smygreklam för cigaretter till barn

Motion 2018/19:1139 av Magnus Manhammar (S)
Näringsriktiga måltider för äldre

Motion 2018/19:1138 av Magnus Manhammar (S)
Sverige bör se över möjligheten att ställa upp med fältsjukhus för att undsätta skadade och sjuka i det krigsdrabbade Jemen

Motion 2018/19:1137 av Malin Larsson (S)
Vräkningsförebyggande åtgärder

Motion 2018/19:1136 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Utveckla bostadsbidraget

Motion 2018/19:1135 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)
Förändra snabbhetspremien i föräldraförsäkringen

Motion 2018/19:1134 av Edward Riedl (M)
Lotteriförsäljning

Motion 2018/19:1133 av Anders Hansson (M)
Obligatorisk hemförsäkring för boende i flerfamiljshus

Motion 2018/19:1132 av Edward Riedl (M)
Fribelopp vid högre studier

Motion 2018/19:1131 av Edward Riedl (M)
Kunskapscentrum för deep brain stimulation (DBS) i Umeå

Motion 2018/19:1130 av Edward Riedl (M)
Rättsprocesser vid ekobrottmål

Motion 2018/19:1129 av Sten Bergheden (M)
Entreprenörskapsutbildning i skolan

Motion 2018/19:1128 av Edward Riedl (M)
Värna Umeå universitet

Motion 2018/19:1127 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Privata arbetsförmedlingar för fler jobb och en bättre matchning på arbetsmarknaden

Motion 2018/19:1126 av Sten Bergheden (M)
Effektiviseringar hos Lantmäteriet

Motion 2018/19:1125 av Sten Bergheden (M)
Branddammar

Motion 2018/19:1124 av Edward Riedl (M)
Brott under pågående asylprocess

Motion 2018/19:1123 av Edward Riedl (M)
Färdplan för ett Natomedlemskap

Motion 2018/19:1122 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk sjöfart

Motion 2018/19:1121 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem

Motion 2018/19:1120 av Roger Hedlund m.fl. (SD)
Sverigedemokraternas bostadspolitik

Motion 2018/19:1119 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Barnvänlig familjerätt

Motion 2018/19:1118 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk flygindustri

Motion 2018/19:1117 av Erik Bengtzboe (M)
Sälj Telia

Motion 2018/19:1116 av Erik Bengtzboe (M)
Utveckla möjligheterna till arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:1115 av Erik Bengtzboe (M)
Fler avdragsgilla RUT-tjänster

Motion 2018/19:1114 av Erik Bengtzboe (M)
Förbud mot att använda statliga medel för att bedriva lobbning gentemot svenska beslutsfattare

Motion 2018/19:1113 av Erik Bengtzboe (M)
Gör det möjligt att hyra ut bostäder skattefritt till studenter

Motion 2018/19:1112 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)
Sälj SBAB

Motion 2018/19:1111 av Erik Bengtzboe och Ida Drougge (båda M)
Gör skatterna mer synliga

Motion 2018/19:1110 av Erik Bengtzboe (M)
Uppföljning av beslut fattade av riksdagen

Motion 2018/19:1109 av Erik Bengtzboe (M)
Oberoende granskningsinstitut

Motion 2018/19:1108 av Erik Bengtzboe (M)
Stämpelskatten vid fastighetsköp

Motion 2018/19:1107 av Erik Bengtzboe (M)
Reformera Arbetsförmedlingen

Motion 2018/19:1106 av Erik Bengtzboe (M)
Regelrådets arbete

Motion 2018/19:1105 av Erik Bengtzboe (M)
Ett lobbningsförbud för statliga myndigheter och statliga företag

Motion 2018/19:1104 av Erik Bengtzboe (M)
Försäljning av statens resterande ägande i SAS

Motion 2018/19:1103 av Erik Bengtzboe (M)
Låt riksdagen pröva utnämningen av varje minister

Motion 2018/19:1102 av Betty Malmberg (M)
Modernisera ärvdabalken

Motion 2018/19:1101 av Marléne Lund Kopparklint och Arin Karapet (båda M)
Biologiska smittor

Motion 2018/19:1100 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Rättssäkerhet och bra vård vid trafikskador

Motion 2018/19:1099 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Ändra strandskyddsreglerna

Motion 2018/19:1098 av Patrik Engström m.fl. (S)
Strandskydd

Motion 2018/19:1097 av Lawen Redar (S)
Avveckla fideikommissen

Motion 2018/19:1096 av Ingemar Nilsson m.fl. (S)
Mittuniversitetet

Motion 2018/19:1095 av Petter Löberg m.fl. (S)
Stärkt kompetens om psykisk ohälsa inom äldreomsorgen

Motion 2018/19:1094 av Anders Österberg (S)
Stärk äldres tandhälsa

Motion 2018/19:1093 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Investeringsstöd för sjukhusbyggen

Motion 2018/19:1092 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Gör en ordentlig genomlysning av Statens institutionsstyrelse (Sis)

Motion 2018/19:1091 av Magnus Manhammar (S)
Garantera studentbostäder

Motion 2018/19:1090 av Lawen Redar (S)
Frigivning av Selahattin Demirtaş

Motion 2018/19:1089 av Lawen Redar m.fl. (S)
Stoppa vinstuttaget i skolan

Motion 2018/19:1088 av Mathias Tegnér (S)
Om rätten till abort

Motion 2018/19:1087 av Serkan Köse (S)
En ny strategi mot hemlöshet

Motion 2018/19:1086 av Pyry Niemi (S)
Förbättra äldres brandskydd genom åtgärder i dagens och framtidens socialtjänstlag

Motion 2018/19:1085 av Johan Andersson m.fl. (S)
Uttag på e-recept i de nordiska länderna

Motion 2018/19:1084 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Apoteken - förbättrad tillgänglighet och service

Motion 2018/19:1083 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S)
Idrottsplatser måste bli en del av samhällsplaneringen

Motion 2018/19:1082 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Anställningstrygghet

Motion 2018/19:1081 av Patrik Engström m.fl. (S)
Kompetensutveckling för konkurrens och arbete

Motion 2018/19:1080 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Fler yrkeshögskoleplatser till Blekinge

Motion 2018/19:1079 av Gustaf Lantz (S)
Avskaffa fideikommiss

Motion 2018/19:1078 av Olle Thorell m.fl. (S)
Vikten av en lokalt förankrad polis

Motion 2018/19:1077 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
E-sport

Motion 2018/19:1076 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Om minskade utsläpp från flyget

Motion 2018/19:1075 av Eva Lindh m.fl. (S)
Skydda barn mot porr

Motion 2018/19:1074 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Ungdomsförbunden i skolan

Motion 2018/19:1073 av Åsa Lindestam (S)
Forskning med statliga medel

Motion 2018/19:1072 av Mats Wiking m.fl. (S)
Högskolan Väst

Motion 2018/19:1071 av Magnus Manhammar (S)
Märk varor från ockuperade områden

Motion 2018/19:1070 av Sanne Lennström m.fl. (S)
Vildsvin

Motion 2018/19:1069 av Jennie Nilsson (S)
Palestinas barn

Motion 2018/19:1068 av Teres Lindberg och Kadir Kasirga (båda S)
Använd Vattenfall som ett instrument för omställning

Motion 2018/19:1067 av Emilia Töyrä och Linus Sköld (båda S)
Effektiva tillståndsprocesser

Motion 2018/19:1066 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Hela landet ska kompetensförsörjas

Motion 2018/19:1065 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Decentralisering

Motion 2018/19:1064 av Johan Andersson m.fl. (S)
Småföretagare

Motion 2018/19:1063 av Johan Andersson m.fl. (S)
Landsbygdsjobb

Motion 2018/19:1062 av Maria Strömkvist och Roza Güclü Hedin (båda S)
Omlokaliseringar av statliga jobb

Motion 2018/19:1061 av Adnan Dibrani (S)
Trafikskadeförsäkring

Motion 2018/19:1060 av Magnus Manhammar (S)
Toleransprojekt bör spridas till hela Sverige

Motion 2018/19:1059 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Reglera undervisningstiden i gymnasieskolan

Motion 2018/19:1058 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Rätt till försäkring för för tidigt födda barn

Motion 2018/19:1057 av Lawen Redar (S)
En brottsbalk utan hedersrubricering eller straffskärpningsgrund kastar en skugga över statistiken

Motion 2018/19:1056 av Isak From och Björn Wiechel (båda S)
Kompetensförsörjning i arbetslivet

Motion 2018/19:1055 av Eva Lindh m.fl. (S)
Utbildning inom vård och omsorg

Motion 2018/19:1054 av Per-Arne Håkansson (S)
Stärk sfi-lärarna i deras yrkesroll

Motion 2018/19:1053 av Mats Wiking (S)
Pedagogisk omsorg

Motion 2018/19:1052 av Helén Pettersson och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)
Dawit Isaak måste friges

Motion 2018/19:1051 av Joakim Järrebring (S)
Internationell rätt och mänskliga rättigheter i relationen till Israel

Motion 2018/19:1050 av Hillevi Larsson (S)
Rättvisande mått på Sveriges välstånd

Motion 2018/19:1049 av Teresa Carvalho (S)
Långsiktiga förutsättningar för science parks

Motion 2018/19:1048 av Kristina Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S)
Åldersgräns för energidrycker

Motion 2018/19:1047 av Kristina Nilsson och Elin Lundgren (båda S)
Märkning och registrering av katter

Motion 2018/19:1046 av Johan Andersson m.fl. (S)
Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena

Motion 2018/19:1045 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Våld och diskriminering av kvinnors rättigheter

Motion 2018/19:1044 av Lawen Redar (S)
Kriminalisera sexköp utomlands

Motion 2018/19:1043 av Teres Lindberg m.fl. (S)
Teknik för att främja trygghet och säkerhet

Motion 2018/19:1042 av Serkan Köse (S)
Fredlig lösning av Kashmirkonflikten

Motion 2018/19:1041 av Markus Selin (S)
Utred möjligheten att starta en fond som ska investera i patent från småföretag

Motion 2018/19:1040 av Helena Bouveng (M)
En effektivare och snabbare bodelning

Motion 2018/19:1039 av Helena Bouveng (M)
Trähusbyggande

Motion 2018/19:1038 av Boriana Åberg (M)
Tillsätta ett sjöfartsråd

Motion 2018/19:1037 av Boriana Åberg (M)
Förstärkt trafikundervisning i grundskolan

Motion 2018/19:1036 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Omlokalisera statliga myndigheter

Motion 2018/19:1035 av Isak From och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Nästa steg för landsbygden

Motion 2018/19:1034 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Underlätta för kooperativt och socialt företagande

Motion 2018/19:1033 av Fredrik Lundh Sammeli och Mathias Tegnér (båda S)
Minskad användning av plastpåsar

Motion 2018/19:1032 av Hans Hoff (S)
Barnperspektivet vid utredningar av sexuella övergrepp mot barn

Motion 2018/19:1031 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Förebygg vålds- och sexualbrott

Motion 2018/19:1030 av Hillevi Larsson (S)
Preskriptionstiden för övergrepp och grovt våld mot barn

Motion 2018/19:1029 av Marianne Pettersson m.fl. (S)
Arbetskläder inom förskolan

Motion 2018/19:1028 av Olle Thorell och Pia Nilsson (båda S)
Ett starkare näringsliv i Västmanland och Mälardalen

Motion 2018/19:1027 av Ingela Nylund Watz (S)
Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet

Motion 2018/19:1026 av John Widegren (M)
Polisnärvaron på Östergötlands landsbygd

Motion 2018/19:1025 av Åsa Coenraads (M)
Underlätta för donation

Motion 2018/19:1024 av Betty Malmberg (M)
Synfält och körkortskrav

Motion 2018/19:1023 av Betty Malmberg (M)
Valdeltagande för utlandssvenskar

Motion 2018/19:1022 av Maria Malmer Stenergard (M)
Sverige behöver en författningsdomstol

Motion 2018/19:1021 av Betty Malmberg (M)
Personliga integriteten och datalagring

Motion 2018/19:1020 av Johan Hultberg (M)
Skydd av identitetsuppgifter

Motion 2018/19:1019 av Johan Hultberg (M)
Företags uppgiftslämnande

Motion 2018/19:1018 av Johan Hultberg (M)
Minska utsläppen från riksdagens flygresor

Motion 2018/19:1017 av Boriana Åberg (M)
Reformering av riksdagen

Motion 2018/19:1016 av Lotta Finstorp (M)
Angående krisberedskapen

Motion 2018/19:1015 av Lotta Finstorp (M)
Översyn och uppföljning av kassaregisterlagen

Motion 2018/19:1014 av Lotta Finstorp (M)
Sommartid som standardtid

Motion 2018/19:1013 av Lotta Finstorp (M)
Demokratibrott

Motion 2018/19:1012 av Cecilia Widegren (M)
Förenkla för vägsamfällighetsföreningar

Motion 2018/19:1011 av Boriana Åberg (M)
Översyn av lagen om Svenska skeppshypotekskassan

Motion 2018/19:1010 av Boriana Åberg (M)
Bygg ut E6

Motion 2018/19:1009 av Boriana Åberg (M)
Slopat krav på domarerfarenhet

Motion 2018/19:1008 av Boriana Åberg (M)
Lägg ned Myndigheten för stöd till trossamfund

Motion 2018/19:1007 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Modernisera för A- och epatraktorer

Motion 2018/19:1006 av Boriana Åberg (M)
Tolkservice

Motion 2018/19:1005 av Boriana Åberg (M)
Avskaffande av länsstyrelserna

Motion 2018/19:1004 av Boriana Åberg (M)
Hindra hatpredikanter från att resa in i Sverige

Motion 2018/19:1003 av Boriana Åberg (M)
Minskning av antalet myndigheter

Motion 2018/19:1002 av Sten Bergheden (M)
Det ska löna sig att ha arbetat

Motion 2018/19:1001 av Edward Riedl (M)
Förvara vapen hos annan

Motion 2018/19:1000 av Sten Bergheden (M)
Polisiära befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2018/19:999 av Edward Riedl (M)
Barnperspektiv hos myndigheter

Motion 2018/19:998 av Sofia Westergren (M)
Registrering av och handel med upphovsrätt och immateriella rättigheter i Sverige

Motion 2018/19:997 av Edward Riedl (M)
Valhemligheten för synskadade

Motion 2018/19:996 av Sten Bergheden (M)
Effektiv handläggning hos myndigheter

Motion 2018/19:995 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd för våldtäkt

Motion 2018/19:994 av Anders Hansson (M)
Ledamotsstöd i Sveriges riksdag

Motion 2018/19:993 av Erik Bengtzboe (M)
Startjobbskatteavdrag

Motion 2018/19:992 av Erik Bengtzboe (M)
Inför en anmälan till donationsregistret via deklarationen

Motion 2018/19:991 av Erik Bengtzboe (M)
Bygg ut riksväg 53 mellan Eskilstuna och Nyköping

Motion 2018/19:990 av Erik Bengtzboe (M)
Centralisera flyktingmottagandet

Motion 2018/19:989 av Erik Bengtzboe (M)
Högersväng vid rödljus på svenska vägar

Motion 2018/19:988 av Erik Bengtzboe (M)
Gör körkort till nationella id-kort

Motion 2018/19:987 av Ulrika Jörgensen m.fl. (M)
Bättre brygga mellan akademi och näringsliv

Motion 2018/19:986 av Lars Püss m.fl. (M)
Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag

Motion 2018/19:985 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)
Behovet av utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet för låssmedsföretag

Motion 2018/19:984 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)
Myndigheternas vägledningsansvar

Motion 2018/19:983 av Lars Püss m.fl. (M)
Bygg testreaktorn Electra

Motion 2018/19:982 av Caroline Nordengrip och Josef Fransson (båda SD)
Sjukersättning vid icke-medicinska ingrepp

Motion 2018/19:981 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Sverigevänlig konsumentpolitik

Motion 2018/19:980 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Inrätta en värdekommission

Motion 2018/19:979 av Hans Eklind (KD)
Stopp för överindexering av drivmedel

Motion 2018/19:977 av Erik Ottoson (M)
Flygning med drönare i fågelskyddsområden, nationalparker och andra skyddsvärda naturområden

Motion 2018/19:976 av Erik Ottoson (M)
Polisens roll vid räddningsinsatser

Motion 2018/19:975 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Partnerskap Inland-Akademi Norr

Motion 2018/19:974 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående e-tjänster

Motion 2018/19:973 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Gemensamt register för företagsdata

Motion 2018/19:972 av Katarina Brännström (M)
Bättre stöd till äldre när det gäller att hantera det digitala samhället

Motion 2018/19:971 av Ann-Sofie Alm (M)
Efterlevandeskydd

Motion 2018/19:970 av Ann-Sofie Alm (M)
Järnvägslänk mellan Oslo, Fyrstadsregionen, Göteborg och Köpenhamn

Motion 2018/19:969 av Katarina Brännström (M)
Skärpta åtgärder och straff för brott mot äldre

Motion 2018/19:968 av Ann-Sofie Alm (M)
Nyttoeffekter av en upprustning av Bohusbanan

Motion 2018/19:967 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Förarutbildning för utryckningsfordon

Motion 2018/19:966 av Cecilia Widegren (M)
Tillstånd för vissa fordon

Motion 2018/19:965 av Boriana Åberg (M)
Trafiklärarlegitimation

Motion 2018/19:964 av Boriana Åberg (M)
Ändra postlagen

Motion 2018/19:963 av Margareta Cederfelt (M)
Placering i kammaren

Motion 2018/19:962 av Hans Rothenberg (M)
Skilda valdagar

Motion 2018/19:961 av Margareta Cederfelt och Saila Quicklund (båda M)
Kvinnliga innovatörer

Motion 2018/19:960 av Margareta Cederfelt (M)
En förstärkt och mer effektiv polis

Motion 2018/19:959 av Hans Wallmark (M)
Samkörd adressregistrering för utlandssvenskar

Motion 2018/19:958 av Johan Hultberg (M)
Myndigheters handel med personuppgifter

Motion 2018/19:957 av Kadir Kasirga m.fl. (S)
Hårdare tag mot arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Motion 2018/19:956 av Pia Nilsson och Olle Thorell (båda S)
Förbättrad energiförsörjning i Mälardalen

Motion 2018/19:955 av Helén Pettersson (S)
Värna det allmänna uppdraget

Motion 2018/19:954 av Lawen Redar (S)
Bekämpa kommersialiseringen av kvinnokroppen – för ett samhälle utan sexköp, sexistisk pornografi och digital bearbetning av fysiska kroppar i reklam

Motion 2018/19:953 av Kadir Kasirga och Teres Lindberg (båda S)
Kriminalvården

Motion 2018/19:952 av Monica Haider (S)
Hästnäringen och EU-stöd

Motion 2018/19:951 av Patrik Engström m.fl. (S)
Utbetalningar från välfärdssystemen

Motion 2018/19:950 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Idrottsanläggningar behövs i planprocessen

Motion 2018/19:949 av Hans Hoff (S)
Lagstiftning i samband med målvakter

Motion 2018/19:948 av Anna Wallentheim (S)
Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden

Motion 2018/19:947 av Pyry Niemi (S)
Avskaffa allmän visstid

Motion 2018/19:946 av Markus Selin (S)
Se över, ordna och begränsa möjligheten till korttidsuthyrning av bostadsrätter

Motion 2018/19:945 av Hans Hoff (S)
Vård och särskilt boende för demenssjuka

Motion 2018/19:944 av Hampus Hagman (KD)
Mildra de orimliga konsekvenserna för enskilda fel med trängselskatten

Motion 2018/19:943 av Hampus Hagman (KD)
Inrätta ett sjöfartsråd

Motion 2018/19:942 av Edward Riedl (M)
Förstärkning av polisen i Norrland

Motion 2018/19:941 av Edward Riedl (M)
Traktamente för soldater

Motion 2018/19:940 av Hans Wallmark (M)
Skattskrivning

Motion 2018/19:939 av Karin Enström (M)
Ledarskapsprogram om tydligare krav och regler i skolan för rektorer

Motion 2018/19:938 av Hans Rothenberg (M)
Äganderätten

Motion 2018/19:937 av Margareta Cederfelt (M)
Avskaffande av taxeringsvärdet på bostäder

Motion 2018/19:936 av Margareta Cederfelt (M)
Egen bostad för unga med sparande

Motion 2018/19:935 av Margareta Cederfelt (M)
Sänkta skatter för ökad egenmakt

Motion 2018/19:934 av Margareta Cederfelt (M)
Olovliga bosättningar

Motion 2018/19:933 av Margareta Cederfelt (M)
Skydd för vittnen

Motion 2018/19:932 av Hans Rothenberg m.fl. (M)
Långsiktiga villkor för välfärdsföretagandet

Motion 2018/19:931 av Hans Rothenberg (M)
Sjömäns skattevillkor

Motion 2018/19:930 av Sten Bergheden (M)
Åtgärder för ett växande näringsliv

Motion 2018/19:929 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Skredrisken i Götaälvdalen

Motion 2018/19:928 av Sten Bergheden (M)
Svensk turistnäring

Motion 2018/19:927 av Sten Bergheden (M)
Skötsamma företagare

Motion 2018/19:926 av Edward Riedl (M)
Villkor för småföretag

Motion 2018/19:925 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av vindkraften

Motion 2018/19:924 av Sten Bergheden och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Riskbedömning av höga vattennivåer i Vänern och höga vattenflöden i Göta älv

Motion 2018/19:923 av Edward Riedl (M)
Myndigheternas informationssäkerhet

Motion 2018/19:922 av Sten Bergheden (M)
Polis och polisutbildning i Skaraborg

Motion 2018/19:921 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Undantag för utbildningen för yrkeskompetensbevis

Motion 2018/19:920 av Anders Hansson (M)
Utvidgning av penningtvättslagen

Motion 2018/19:919 av Edward Riedl (M)
Möjlighet till upphävande av sekretess

Motion 2018/19:918 av Edward Riedl (M)
Olaglig yrkestrafik

Motion 2018/19:917 av Anders Hansson (M)
Lagring av trafikuppgifter i underrättelsesyfte

Motion 2018/19:916 av Anders Hansson och Annicka Engblom (båda M)
Gemensam grundutbildning för brottsbekämpningspersonal

Motion 2018/19:915 av Edward Riedl (M)
Förenklad handel mellan Sverige och Norge

Motion 2018/19:914 av Anders Hansson (M)
Införandet av skyddsrumsavgift

Motion 2018/19:913 av Anders Hansson (M)
SMO-utbildning för brandmän

Motion 2018/19:912 av Edward Riedl (M)
Försvarets skyddscentrum i Umeå

Motion 2018/19:911 av Anders Hansson (M)
Hemvärnets mörkerkapacitet

Motion 2018/19:910 av Anders Hansson (M)
Ökad användning av Rakel

Motion 2018/19:909 av Edward Riedl (M)
Mer hushållsekonomi i skolan

Motion 2018/19:908 av Sten Bergheden (M)
Politisk påverkan från statliga myndigheter

Motion 2018/19:907 av Sten Bergheden (M)
Branschspecifika kostnader och regler

Motion 2018/19:906 av Rasmus Ling (MP)
Förtur för jurister med språkkunskaper

Motion 2018/19:905 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
En nationell utvecklingsplan för hästsektorn

Motion 2018/19:904 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
Utökad definition av konfliktmineraler

Motion 2018/19:903 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
En ny politik för det samiska folket

Motion 2018/19:902 av Jonas Eriksson m.fl. (MP)
En mer effektiv minoritetspolitik

Motion 2018/19:901 av Annika Hirvonen Falk och Janine Alm Ericson (båda MP)
Lag mot sexistisk reklam

Motion 2018/19:900 av Maria Gardfjell och Rasmus Ling (båda MP)
Krafttag mot allvarligare miljöbrott

Motion 2018/19:899 av Sten Bergheden (M)
Dispenser vid start av företag

Motion 2018/19:898 av Cecilia Widegren (M)
Sjöfarten på Vänern

Motion 2018/19:897 av Betty Malmberg (M)
Förbättrad kvalitet i valdebatten

Motion 2018/19:896 av Betty Malmberg (M)
Kommittéförordningen bör kompletteras

Motion 2018/19:895 av Betty Malmberg (M)
Regelförbättringar för myndigheter

Motion 2018/19:894 av Betty Malmberg (M)
Test- och demoanläggningar för kärnkraft

Motion 2018/19:893 av Cecilia Widegren (M)
Civil olydnad

Motion 2018/19:892 av Cecilia Widegren (M)
E20 som projektväg för laddstolpar

Motion 2018/19:891 av Cecilia Widegren (M)
Polis med lokal förankring för ökad trygghet

Motion 2018/19:890 av Edward Riedl (M)
Svarttaxi på nätet

Motion 2018/19:889 av Anders Hansson (M)
Lunds universitets historiska museum

Motion 2018/19:888 av Sten Bergheden (M)
Jourdomstolar

Motion 2018/19:887 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd för grova våldsbrott

Motion 2018/19:886 av Edward Riedl (M)
Skärpt straff för övergrepp i rättssak

Motion 2018/19:885 av Edward Riedl (M)
Straffpåföljd vid försäljning av narkotika

Motion 2018/19:884 av Edward Riedl (M)
Stoppa stöldligorna

Motion 2018/19:883 av Edward Riedl (M)
Inför ett nationellt tiggeriförbud

Motion 2018/19:882 av Anders Hansson (M)
Tillåtande av brottsprovokation vid sexualbrott

Motion 2018/19:881 av Sten Bergheden (M)
Återfallsförbrytare

Motion 2018/19:880 av Sten Bergheden (M)
Skärpta straff för brott mot knivlagen

Motion 2018/19:879 av Edward Riedl (M)
Åtgärder mot stöld av båtmotorer

Motion 2018/19:878 av Sten Bergheden (M)
Ett rättvist bostadstillägg till pensionärer

Motion 2018/19:877 av Sten Bergheden (M)
Ett modernt bostadstillägg till pensionärer

Motion 2018/19:876 av Anders Hansson (M)
Information från Försäkringskassan

Motion 2018/19:875 av Sten Bergheden (M)
Trafikpolisens organisering

Motion 2018/19:874 av Sten Bergheden (M)
Bekämpa den olagliga arbetskraften

Motion 2018/19:873 av Anders Hansson (M)
Kostnader för avlyssning

Motion 2018/19:872 av Edward Riedl (M)
Reglerna för SVT

Motion 2018/19:871 av Edward Riedl (M)
Bredda granskningsnämndens uppdrag

Motion 2018/19:870 av Edward Riedl (M)
Förstärkning av journalistiken

Motion 2018/19:869 av Edward Riedl (M)
Utvisning vid brott

Motion 2018/19:868 av Edward Riedl (M)
All public services verksamhet ska vara möjlig att granska

Motion 2018/19:867 av Edward Riedl (M)
Ideellt arbetande idrottslärare

Motion 2018/19:866 av Sten Bergheden (M)
Garantera den demokratiska tillgången till det offentliga rummet

Motion 2018/19:865 av Edward Riedl (M)
Exportstöd till svensk småbåtsindustri

Motion 2018/19:864 av Edward Riedl (M)
Kyrkobyggnadernas förvaltande

Motion 2018/19:863 av Edward Riedl (M)
Nationellt skogsmuseum

Motion 2018/19:862 av Edward Riedl (M)
Nationell strategi mot nätmobbning

Motion 2018/19:861 av Edward Riedl (M)
Villkor för turism i Sverige

Motion 2018/19:860 av Edward Riedl (M)
Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Motion 2018/19:859 av Edward Riedl (M)
Uppvisande av körkort

Motion 2018/19:858 av Edward Riedl (M)
Krafttag mot svarttaxi

Motion 2018/19:857 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)
Vård och omsorg i fråga om äldre

Motion 2018/19:856 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)
Funktionsrätt - för allas rätt till deltagande och mening

Motion 2018/19:855 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
En tillgänglig vård i världsklass

Motion 2018/19:854 av Johan Hultberg (M)
Läkemedelsbrist vid kris och krig

Motion 2018/19:853 av Johan Hultberg (M)
Fartygsfinansiering för en levande kust

Motion 2018/19:852 av Betty Malmberg (M)
Minska regelkrånglet för företag

Motion 2018/19:851 av Betty Malmberg (M)
Fossilfri energi

Motion 2018/19:850 av Betty Malmberg (M)
Strategi för svensk forskningsinfrastruktur

Motion 2018/19:849 av Betty Malmberg (M)
Jämställt företagande

Motion 2018/19:848 av Betty Malmberg (M)
Gold-plating i Sverige

Motion 2018/19:847 av Betty Malmberg (M)
Hot och våld mot lantbrukare

Motion 2018/19:846 av Betty Malmberg (M)
Ett ökat entreprenörskap

Motion 2018/19:845 av Betty Malmberg (M)
Stoppa utvecklingen av sexualbrott

Motion 2018/19:844 av Isak From och Emilia Töyrä (båda S)
Konkurrenskraftig klimatsmart industri

Motion 2018/19:843 av Markus Selin (S)
Myndighetsansvaret för uppfinningar och uppfinnare

Motion 2018/19:842 av Eva Lindh m.fl. (S)
Familjehemsregister

Motion 2018/19:841 av Anders Österberg (S)
Våld i samkönade relationer

Motion 2018/19:840 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Stopp för övervinster i välfärden

Motion 2018/19:839 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S)
Ökat byggande i trä

Motion 2018/19:838 av Johanna Haraldsson (S)
Lika tillgång till konsumentvägledning

Motion 2018/19:837 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Årsredovisningslagen

Motion 2018/19:836 av Åsa Lindestam (S)
Rörligt skyddsobjekt

Motion 2018/19:835 av Hans Hoff (S)
Omlokalisering av myndigheter till Halland

Motion 2018/19:834 av Patrik Engström m.fl. (S)
Översyn av lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

Motion 2018/19:833 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Äldreombudsman

Motion 2018/19:832 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Utländska uppköp

Motion 2018/19:831 av Hillevi Larsson (S)
Lagstadgat brukarinflytande inom missbruksvården

Motion 2018/19:830 av Pyry Niemi och Anna Wallentheim (båda S)
Begreppet idrott bör föras in i PBL

Motion 2018/19:829 av Ingemar Nilsson (S)
Registrering av testamenten

Motion 2018/19:828 av Anders Österberg och Thomas Hammarberg (båda S)
En nationell handlingsplan för att skapa mer jämlika uppväxtvillkor för barn

Motion 2018/19:827 av Johan Andersson m.fl. (S)
Ersättning för vigselförrättare

Motion 2018/19:826 av Markus Selin (S)
Uppfinnarombud

Motion 2018/19:825 av Sten Bergheden (M)
Minskat skatteslöseri och tydlig information om skatter

Motion 2018/19:824 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för gymkort

Motion 2018/19:823 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för motionstävlingar

Motion 2018/19:822 av Edward Riedl (M)
Skatteregler för barnvaktstjänster

Motion 2018/19:821 av Edward Riedl (M)
Skatteregler för cyklar

Motion 2018/19:820 av Edward Riedl (M)
Förändrad förmånsbeskattning av blåljuspersonal

Motion 2018/19:819 av Sten Bergheden (M)
Friskvårdsavdrag för egenföretagare

Motion 2018/19:818 av Sten Bergheden (M)
Uppmuntra privat pensionssparande igen

Motion 2018/19:817 av Sten Bergheden (M)
Avdragsrätt för gåvor till hjälporganisationer

Motion 2018/19:816 av Sten Bergheden (M)
Översyn av kassaregisterlagen

Motion 2018/19:815 av Sten Bergheden (M)
Ränteavdraget på bostäder

Motion 2018/19:814 av Sten Bergheden (M)
Rättvisa skattekonton

Motion 2018/19:813 av Sten Bergheden (M)
Avskaffa indexuppräkningen på bensin- och dieselskatten

Motion 2018/19:812 av Sten Bergheden (M)
Sänkt skatt på diesel för svenska åkerier

Motion 2018/19:811 av Jörgen Berglund (M)
Värdet av vattenkraftsproduktion

Motion 2018/19:810 av Jörgen Berglund (M)
Lokalisering av statliga företag och myndigheter

Motion 2018/19:809 av Helena Bouveng (M)
Idrottens betydelse för integration

Motion 2018/19:808 av Boriana Åberg (M)
Forskningsinfrastruktur

Motion 2018/19:807 av Cecilia Widegren (M)
Ridsport och integrationsarbete

Motion 2018/19:806 av Boriana Åberg (M)
Konkurrensneutral biljettplattform

Motion 2018/19:805 av Edward Riedl (M)
Kilometerskatt

Motion 2018/19:804 av Edward Riedl (M)
Avskaffa flygskatten

Motion 2018/19:803 av Sten Bergheden (M)
För ett mer transparent och effektivt skattesystem

Motion 2018/19:802 av Sten Bergheden (M)
Indexuppräkning på bensin- och dieselskatten

Motion 2018/19:801 av Sten Bergheden (M)
En mer effektiv trängselavgift

Motion 2018/19:800 av Edward Riedl (M)
Ta bort överindexeringen av bensin och diesel

Motion 2018/19:799 av Sten Bergheden (M)
Sänkt bensin- och dieselskatt

Motion 2018/19:798 av Edward Riedl (M)
RUT-avdrag för taxiresor

Motion 2018/19:797 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för sjukgymnastik

Motion 2018/19:796 av Ann-Britt Åsebol (M)
Stärkt innovationskraft

Motion 2018/19:795 av Annicka Engblom och Ulrika Heindorff (båda M)
Inför kameraövervakning på slakterier

Motion 2018/19:794 av Ann-Britt Åsebol och Lotta Finstorp (båda M)
Villkoren för äldre på arbetsmarknaden

Motion 2018/19:793 av Lotta Finstorp (M)
Handläggningstiderna hos Patent- och registreringsverket

Motion 2018/19:792 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Skärpta straff för brott mot särskilt utsatta personer och äldre

Motion 2018/19:791 av Lotta Finstorp (M)
Hästnäringen är viktig för Sverige

Motion 2018/19:790 av Lotta Finstorp (M)
Förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkringen

Motion 2018/19:789 av Ann-Britt Åsebol (M)
Moms på scenkonst

Motion 2018/19:788 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
ROT-avdrag för den ideella sektorn

Motion 2018/19:787 av Lotta Finstorp (M)
Böter för fordon som överges vid vägren, parkeringsplats eller dike

Motion 2018/19:786 av Ann-Britt Åsebol (M)
Utökat RUT-avdrag för pensionärer

Motion 2018/19:785 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Konkurrensutsättande av Arbetsförmedlingen

Motion 2018/19:784 av Ann-Britt Åsebol (M)
Arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning

Motion 2018/19:783 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Översyn av förmånsbeskattning av färdigproducerad mat

Motion 2018/19:782 av Lotta Finstorp (M)
En reformerad arbetsskadeförsäkring som gynnar god arbetsmiljö

Motion 2018/19:781 av Lotta Finstorp (M)
Arbetslöshetskassornas möjlighet att förebygga arbetslöshet

Motion 2018/19:780 av Sten Bergheden (M)
Lantbruks- och skogsbruksskolor

Motion 2018/19:779 av Sten Bergheden (M)
Möjligheten för idrottsrörelsen och föreningslivet att använda försvarsmark

Motion 2018/19:778 av Sten Bergheden (M)
Offentlig upphandling

Motion 2018/19:777 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för unga på arbetsmarknaden

Motion 2018/19:776 av Sten Bergheden (M)
Alternativ finansiering av infrastrukturen

Motion 2018/19:775 av Betty Malmberg (M)
Digitalisering och äldre

Motion 2018/19:774 av Betty Malmberg (M)
Strategi för mobiltelefoni

Motion 2018/19:773 av Betty Malmberg (M)
Slopa överindexering av skatt på drivmedel

Motion 2018/19:772 av Betty Malmberg (M)
Sänk dieselskatten inom jord- och skogsbruk

Motion 2018/19:771 av Boriana Åberg (M)
Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet

Motion 2018/19:770 av Helena Bouveng (M)
Utjämnande av barns livschanser

Motion 2018/19:769 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn

Motion 2018/19:768 av Boriana Åberg (M)
Avslag på asylansökan för personer som begår brott

Motion 2018/19:767 av Boriana Åberg (M)
Tidsbegränsat förordnande för myndigheter

Motion 2018/19:766 av Roger Richtoff m.fl. (SD)
Totalförsvarspolitik

Motion 2018/19:765 av Roger Richtoff m.fl. (SD)
Veteranfrågor

Motion 2018/19:764 av Roger Richtoff m.fl. (SD)
El- och strålsäkerhet

Motion 2018/19:763 av Boriana Åberg (M)
Brottsrubricering vid bilbrand

Motion 2018/19:762 av Boriana Åberg (M)
Uppgradera det svenska medborgarskapet

Motion 2018/19:761 av Boriana Åberg (M)
Språkkunskap för medborgarskap

Motion 2018/19:760 av Boriana Åberg (M)
Krafttag mot ringa stöld

Motion 2018/19:759 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Brottsoffer

Motion 2018/19:758 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
Vårdnad och umgänge

Motion 2018/19:757 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

Motion 2018/19:756 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Rättighetsbaserat flyktingmottagande byggt på välfärd

Motion 2018/19:755 av Yasmine Larsson m.fl. (S, C, L, MP, V)
Dags för ett modernt statsskick

Motion 2018/19:754 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)
Lönetvisteförhandlingar i domstol

Motion 2018/19:753 av Ingemar Nilsson (S)
Registerkontroll

Motion 2018/19:752 av Anna Wallentheim (S)
Högre krav på certifierad palmolja

Motion 2018/19:751 av Hans Hoff (S)
Preskriptionstiden vid sexualbrott

Motion 2018/19:750 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson (båda S)
Bättre arbetsmiljö vid höjd pensionsålder

Motion 2018/19:749 av Mats Wiking (S)
Stärkt djurskydd

Motion 2018/19:748 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Obligatorisk ursprungsmärkning av kött på restaurang

Motion 2018/19:747 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Gemensamt pantsystem i EU

Motion 2018/19:746 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Om konsumtionsbaserade klimatmål

Motion 2018/19:745 av Hillevi Larsson (S)
Äldres tillgång till banktjänster

Motion 2018/19:744 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Allmän visstid

Motion 2018/19:743 av Anna Wallentheim (S)
Blodgivning

Motion 2018/19:742 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Hyvling av arbetstid

Motion 2018/19:741 av Kristina Nilsson (S)
Bättre tillgänglighet till återvinning

Motion 2018/19:740 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Samlad strategi för åtgärder mot stranderosionen vid Skånes och Hallands kuster

Motion 2018/19:739 av Monica Haider (S)
Strandskyddsregler och hästhållning

Motion 2018/19:738 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Nationellt undantag gällande rastuttag för förare i bygg- och anläggningstrafik

Motion 2018/19:737 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Nationellt undantag gällande daglig körtid

Motion 2018/19:736 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Översyn av vägmärkens placering

Motion 2018/19:735 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Åtgärdsprogram för kvinnors trygghet i vardagen

Motion 2018/19:734 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Säkerställande av kvaliteten i Transportstyrelsens information till allmänheten

Motion 2018/19:733 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Sydsamiskans bevarande

Motion 2018/19:732 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Störande vid polismans ingripande

Motion 2018/19:731 av Michael Rubbestad och Patrick Reslow (båda SD)
Anmälningsplikt avseende konfessionell fristående utbildningsverksamhet

Motion 2018/19:730 av Michael Rubbestad (SD)
Förändrad mervärdesskatt för utövande konstnärer och danstillställningar

Motion 2018/19:729 av Michael Rubbestad (SD)
Uppmärksamma studiestödet 100 år

Motion 2018/19:728 av Maria Stockhaus och Lars Püss (båda M)
Om osund konkurrens

Motion 2018/19:727 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Nationellt förbud mot böneutrop

Motion 2018/19:726 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Spel- och lotteripolitik

Motion 2018/19:725 av Michael Rubbestad (SD)
Klädbidrag till personal inom förskola

Motion 2018/19:724 av Michael Rubbestad (SD)
Sänkt påminnelse- och tilläggsavgift för trängselskatt

Motion 2018/19:723 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Demokratins krympande utrymme

Motion 2018/19:722 av Betty Malmberg (M)
Torghandel och kassaregisterlagen

Motion 2018/19:721 av Betty Malmberg (M)
Kostnadsansvar vid arkeologiska utgrävningar

Motion 2018/19:720 av Maria Malmer Stenergard (M)
Avskaffa stämpelskatten

Motion 2018/19:719 av Betty Malmberg (M)
Kassaregisterlagen inom restaurangbranschen

Motion 2018/19:718 av Betty Malmberg (M)
Expertskatten

Motion 2018/19:717 av Patrik Engström m.fl. (S)
Omarrondering

Motion 2018/19:716 av Kalle Olsson m.fl. (S)
Utveckla upplåtelseformen kooperativ hyresrätt

Motion 2018/19:715 av Hillevi Larsson (S)
Avveckling av fideikommiss

Motion 2018/19:714 av Sanne Lennström (S)
Kriminalisera sexköp utomlands

Motion 2018/19:713 av Anders Österberg (S)
Hemförsäkring för allmännyttan

Motion 2018/19:712 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Ökade möjligheter för kommunerna att upptäcka och stävja välfärdsbrottslighet

Motion 2018/19:711 av Hanna Westerén (S)
Avgiftsfri bröstskanning

Motion 2018/19:710 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Nytt regelverk för ett mer hållbart och effektivt skogsbruk

Motion 2018/19:709 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Förändring av regelverket kring övergivna motorfordon

Motion 2018/19:708 av Ingemar Nilsson (S)
Patientskadeförsäkringen

Motion 2018/19:707 av Heléne Björklund (S)
Främja vaccination mot TBE

Motion 2018/19:706 av Heléne Björklund (S)
Nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser

Motion 2018/19:705 av Hanna Westerén (S)
Premiera gröna inflygningar

Motion 2018/19:704 av Hanna Westerén (S)
Kvinnors arbetsvillkor

Motion 2018/19:703 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Tidsplan för individualiserad föräldraförsäkring

Motion 2018/19:702 av Hillevi Larsson (S)
Bemanning dygnet runt i äldreomsorgen

Motion 2018/19:701 av Peter Persson (S)
Vättern och dess vatten

Motion 2018/19:700 av Lawen Redar och Anna Vikström (båda S)
Samtyckeskultur

Motion 2018/19:699 av Heléne Björklund m.fl. (S)
Minska utsläppen av mikroplast

Motion 2018/19:698 av Heléne Björklund (S)
Förbättra miljöarbetet i och kring Östersjön

Motion 2018/19:697 av Peter Persson och Carina Ödebrink (båda S)
Förstärkt arbetsmiljöarbete

Motion 2018/19:696 av Heléne Björklund (S)
Konkurrensneutralitet mellan fiskare från olika länder

Motion 2018/19:695 av Hanna Westerén och Heléne Björklund (båda S)
Fler hyresrätter på Sveriges landsbygd

Motion 2018/19:694 av Jörgen Berglund (M)
Synliggjorda arbetsgivaravgifter

Motion 2018/19:693 av Helena Bouveng (M)
Sänkta trösklar till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Motion 2018/19:692 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Bättre förutsättningar för polisens arbete

Motion 2018/19:691 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Vissa frågor om brottsskadeersättning för kvinnor utsatta för mäns våld

Motion 2018/19:690 av Betty Malmberg (M)
Id-kapningar hotar rättssamhället

Motion 2018/19:689 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)
Alkoholservering i Svenska Hockeyligan (SHL)

Motion 2018/19:688 av Alexander Christiansson och Dennis Dioukarev (båda SD)
Västlänken

Motion 2018/19:686 av Johan Andersson m.fl. (S)
Vapenlicens och digital teknik

Motion 2018/19:685 av Peter Persson (S)
Säkra returpappershanteringen

Motion 2018/19:684 av Ingemar Nilsson (S)
Skrotbilspremie

Motion 2018/19:683 av Heléne Björklund (S)
Stärk forskningen kring kemikalier och läkemedel i Östersjön

Motion 2018/19:682 av Heléne Björklund (S)
Småskaligt kustnära fiske

Motion 2018/19:681 av Johan Andersson m.fl. (S)
Bildandet av Ombergs nationalpark

Motion 2018/19:680 av Johan Andersson m.fl. (S)
Skrotning av bilar

Motion 2018/19:679 av Ingemar Nilsson och Jasenko Omanovic (båda S)
Tillståndsprocesser

Motion 2018/19:678 av Yasmine Larsson och Hillevi Larsson (båda S)
Västsahara

Motion 2018/19:677 av Yasmine Larsson (S)
Dödligt våld mot kvinnor, barn och djur

Motion 2018/19:676 av Sanne Lennström (S)
Vildsvin

Motion 2018/19:675 av Sanne Lennström (S)
Politik för hållbart fiske

Motion 2018/19:674 av Per-Arne Håkansson (S)
Motverka oseriösa hyresvärdar

Motion 2018/19:673 av Heléne Björklund och Annelie Karlsson (båda S)
Friköpsrätt för historiska arrenden

Motion 2018/19:672 av Jörgen Berglund (M)
Ådalsbanan mellan Västeraspby och Långsele

Motion 2018/19:671 av Jörgen Berglund (M)
Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand

Motion 2018/19:670 av Jörgen Berglund (M)
Handlares rätt att avvisa notoriska snattare

Motion 2018/19:669 av Elin Segerlind m.fl. (V)
Biologisk mångfald

Motion 2018/19:668 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Lärarbristen

Motion 2018/19:667 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Undersökningskommission för Dawit Isaak

Motion 2018/19:666 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V, S, M, C, KD, L, MP)
Dawit Isaak

Motion 2018/19:665 av Jonas Eriksson (MP)
Karenstid för ändring av fastighetsavgift till fastighetsskatt efter brand

Motion 2018/19:664 av Emma Hult (MP)
Avgiftsfria studier

Motion 2018/19:663 av Lorentz Tovatt (MP)
Främja lokala företagslotsar

Motion 2018/19:662 av Lorentz Tovatt (MP)
Förenkla myndighetskontakten för företag

Motion 2018/19:661 av Lorentz Tovatt (MP)
Sänk kravet på aktiekapital

Motion 2018/19:660 av Rasmus Ling (MP)
Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Motion 2018/19:659 av Rasmus Ling (MP)
Förstärkt stöd till avhopparverksamhet från kriminalitet

Motion 2018/19:658 av Betty Malmberg (M)
Bredbandsutbyggnaden måste fortsätta

Motion 2018/19:657 av Maria Malmer Stenergard (M)
Skärpta straff för drograttfylleri

Motion 2018/19:656 av Betty Malmberg (M)
Kunskapsstudie angående brott

Motion 2018/19:655 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Samiska språk- och utbildningsfrågor

Motion 2018/19:654 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Punktskriftens ställning

Motion 2018/19:653 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Nordens hus i Sverige

Motion 2018/19:652 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Nationell handlingsplan för kyrkor som tas ur bruk

Motion 2018/19:651 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kyrkohistoriskt museum

Motion 2018/19:650 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kulturmiljöfrågor

Motion 2018/19:649 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Immateriellt kulturarv

Motion 2018/19:648 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Inköpspris för permanentbostad justerat efter inflationsindex vid beräkning av realisationsvinst

Motion 2018/19:647 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Folkbildningsfrågor

Motion 2018/19:646 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Filmpolitik

Motion 2018/19:645 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Evenemangslista

Motion 2018/19:644 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Dataspel som kulturform

Motion 2018/19:643 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Biblioteksfrågor

Motion 2018/19:642 av Jonas Andersson i Linköping m.fl. (SD)
Politik för arkitektur och offentliga miljöer

Motion 2018/19:641 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Grön omsorg

Motion 2018/19:640 av Ingemar Nilsson och Kristina Nilsson (båda S)
Sjukförsäkringen

Motion 2018/19:639 av Dennis Dioukarev (SD)
Så får fler unga sin första bostad

Motion 2018/19:638 av Dennis Dioukarev (SD)
Statliga startlån

Motion 2018/19:637 av Dennis Dioukarev (SD)
Starta-eget-lån till unga vuxna

Motion 2018/19:636 av Dennis Dioukarev (SD)
Uppskjutna avgifter till Bolagsverket för nystartade företag

Motion 2018/19:635 av Dennis Dioukarev (SD)
Eget utträde

Motion 2018/19:634 av Dennis Dioukarev (SD)
Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2018/19:633 av Dennis Dioukarev (SD)
Statligt ägande i Sunpine

Motion 2018/19:632 av Dennis Dioukarev (SD)
Kreditvärdighet efter kreditupplysning

Motion 2018/19:631 av Dennis Dioukarev (SD)
Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Motion 2018/19:630 av Dennis Dioukarev (SD)
Räntetak

Motion 2018/19:629 av Dennis Dioukarev (SD)
Marknadskompletterande riskkapitalfond

Motion 2018/19:628 av Dennis Dioukarev (SD)
Samlokalisera Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan

Motion 2018/19:627 av Dennis Dioukarev (SD)
Företagsamhet bland unga

Motion 2018/19:626 av Dennis Dioukarev (SD)
Flyttavgifter för pensionsförsäkringar

Motion 2018/19:625 av Åsa Lindestam (S)
Skarv

Motion 2018/19:624 av Yasmine Larsson (S)
Nollvision för barnfattigdom

Motion 2018/19:623 av Hillevi Larsson (S)
Uppräkning av sjukersättning

Motion 2018/19:622 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Avskaffa EBO

Motion 2018/19:621 av Carina Ödebrink och Peter Persson (båda S)
Höjt tak i arbetslöshetsförsäkringen

Motion 2018/19:620 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Landsbygdslån för egnahem

Motion 2018/19:619 av Åsa Lindestam (S)
Sälar

Motion 2018/19:618 av Johan Hultberg (M)
Körkort för personer med synfältsbortfall

Motion 2018/19:617 av Johan Hultberg (M)
Ett mer rättvist pensionssystem

Motion 2018/19:616 av Johan Hultberg (M)
Se över skatteinbetalningar för äkta gränsgångare

Motion 2018/19:615 av Johan Hultberg (M)
Stärkta incitament för buffert- och pensionssparande

Motion 2018/19:614 av Magnus Jacobsson (KD)
En bostadspolitik som gynnar integration

Motion 2018/19:613 av Magnus Oscarsson och Mikael Oscarsson (båda KD)
Ställ krav på biståndet till den palestinska myndigheten

Motion 2018/19:612 av Magnus Oscarsson (KD)
Buller från vindkraftverk

Motion 2018/19:611 av Magnus Jacobsson och Hampus Hagman (båda KD)
Bättre infrastruktur på Västkusten stärker hela Skandinavien

Motion 2018/19:610 av Lotta Finstorp (M)
Avskaffa kravet om momspliktig verksamhet vid fastighetsupplåtelse

Motion 2018/19:609 av Sten Bergheden och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Reavinstbeskattningen vid bostadsflytt och en översyn av bostadspolitiken

Motion 2018/19:608 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Avskaffa beskattningen av analog utomhusreklam

Motion 2018/19:607 av Lotta Finstorp (M)
Kollektivtrafiken och kundvalsmodellen

Motion 2018/19:606 av Lotta Finstorp (M)
Dispens för att få köra motorfordon i terräng

Motion 2018/19:605 av Betty Malmberg (M)
Öka kunskapen om skatten

Motion 2018/19:604 av Åsa Coenraads och Alexandra Anstrell (båda M)
Extremistgrupperingar

Motion 2018/19:603 av Jörgen Berglund (M)
Dubbelspår Sundsvall–Gävle

Motion 2018/19:602 av Emma Hult (MP)
Nässjö–Oskarshamns järnväg

Motion 2018/19:601 av Maria Ferm (MP)
Spårbyte för fler

Motion 2018/19:600 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP)
HNJ-banan

Motion 2018/19:599 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot muslimska friskolor

Motion 2018/19:598 av Niklas Wykman (M)
Förstärkt revision i landets kommuner och landsting

Motion 2018/19:597 av Hans Rothenberg (M)
Införande av tolvdagarsregeln vid inrikes persontrafikuppdrag

Motion 2018/19:596 av Margareta Cederfelt (M)
Vård av förälder

Motion 2018/19:595 av Margareta Cederfelt (M)
Företagsvänlig offentlig upphandling

Motion 2018/19:594 av Hans Rothenberg m.fl. (M)
Investeraravdraget

Motion 2018/19:593 av Betty Malmberg (M)
Staten bör anställa fler med funktionsvariationer

Motion 2018/19:592 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Begravningsavgift

Motion 2018/19:591 av Lotta Finstorp (M)
Däckbyte

Motion 2018/19:590 av Lotta Finstorp (M)
Krafttag mot fordonsmålvakter

Motion 2018/19:589 av Lotta Finstorp (M)
Översyn av fördelning av statliga medel

Motion 2018/19:588 av Åsa Coenraads (M)
Klampning

Motion 2018/19:587 av Åsa Coenraads (M)
Påskynda utbyggnaden av E18

Motion 2018/19:586 av Åsa Coenraads och Jessica Polfjärd (båda M)
Västerås flygplats

Motion 2018/19:585 av Roger Hedlund (SD)
Utbyggnad av E16 mellan Gävle och Oslo

Motion 2018/19:584 av Roger Hedlund (SD)
Utbyggnad av E4:an i Gävleborg

Motion 2018/19:583 av Roger Hedlund (SD)
Rätt till heltid

Motion 2018/19:582 av Roger Hedlund (SD)
Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2018/19:581 av Roger Hedlund (SD)
Drogtester i skolan

Motion 2018/19:580 av Eric Westroth (SD)
Inkludera politisk uppfattning som diskrimineringsgrund i svensk lagstiftning

Motion 2018/19:579 av Patrik Jönsson (SD)
Ta bort onödig administration i vården

Motion 2018/19:578 av Patrik Jönsson (SD)
Effektivare persontransporter med 130 km/tim på motorvägar

Motion 2018/19:577 av Patrik Jönsson (SD)
Mobiltäckning

Motion 2018/19:576 av Patrik Jönsson (SD)
Modernisera regelverket för uppkörning på motorcykel

Motion 2018/19:575 av Patrik Jönsson (SD)
Gör E6 genom Skåne sexfilig

Motion 2018/19:574 av Patrick Reslow (SD)
Val av vice talmän i Sveriges riksdag

Motion 2018/19:573 av Patrick Reslow (SD)
Ytterligare förenklingar i plan- och bygglagen

Motion 2018/19:572 av Patrick Reslow (SD)
Slopa den kvoterade föräldraförsäkringen

Motion 2018/19:571 av Patrick Reslow (SD)
Malmömetro

Motion 2018/19:570 av Patrick Reslow (SD)
Fastställande av faderskap

Motion 2018/19:569 av Patrick Reslow (SD)
Tillämpning av proportionalitetsprincipen vid val av presidieposter i riksdagens utskott

Motion 2018/19:568 av Mikael Eskilandersson (SD)
Underlätta omställning till skogsmark

Motion 2018/19:567 av Mikael Eskilandersson (SD)
Tillåt dikning av skogsmark

Motion 2018/19:566 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Slopat stöd för produktion av socker

Motion 2018/19:565 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)
Inför ett gravregister

Motion 2018/19:564 av Mikael Eskilandersson (SD)
Barns användning av cykelhjälm

Motion 2018/19:563 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)
Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2018/19:562 av Maria Nilsson (L)
Öka säkerheten för den judiska nationella minoriteten

Motion 2018/19:561 av Maria Nilsson (L)
Fler centrum för svåra förlossningsskador

Motion 2018/19:560 av Maria Nilsson (L)
Fördjupa Göteborgs hamn

Motion 2018/19:559 av Maria Nilsson (L)
Inför Magnitskijsanktioner i Sverige och EU

Motion 2018/19:558 av Maria Nilsson (L)
Mer vätgas för ett fossilfritt Sverige

Motion 2018/19:557 av Maria Nilsson (L)
Förbättrat miljöarbete på kommunal nivå

Motion 2018/19:556 av Maria Nilsson (L)
Romskt förvaltningsområde för att öka romsk inkludering

Motion 2018/19:555 av Maria Nilsson (L)
Utred Skolinspektionens verktyg

Motion 2018/19:554 av Maria Nilsson (L)
Ett reformerat komvux på grundläggande nivå

Motion 2018/19:553 av Maria Nilsson (L)
Elevhälsa på komvux

Motion 2018/19:552 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Ett jämställt bistånd

Motion 2018/19:551 av Lina Nordquist (L)
Akademiska Hus uppdrag

Motion 2018/19:550 av Ingemar Kihlström (KD)
Sista etappen av vägförbättrande ombyggnation av väg 181

Motion 2018/19:549 av Lotta Finstorp (M)
Fler naturvetare behövs

Motion 2018/19:548 av Lotta Finstorp (M)
Förbindelse mellan elev, skola och vårdnadshavare

Motion 2018/19:547 av Ann-Britt Åsebol (M)
Förbättrad information och större flexibilitet vid uttag av tjänstepension

Motion 2018/19:546 av Tobias Andersson och Ebba Hermansson (båda SD)
Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga

Motion 2018/19:545 av Christina Östberg (SD)
Läkares förskrivningsrätt

Motion 2018/19:544 av Christina Östberg (SD)
Beslagta tobak från minderårig

Motion 2018/19:543 av Christina Östberg (SD)
Nationell kartläggning av alla dödfödda och barn som dör före ett års ålder

Motion 2018/19:542 av Clara Aranda (SD)
Strategi för hantering av ökad förskrivning av psykofarmaka till barn och unga

Motion 2018/19:541 av Clara Aranda (SD)
Översyn av lagstiftning och huvudmannaansvar för missbruksvård samt psykiatrisk tvångsvård

Motion 2018/19:540 av Eric Westroth (SD)
Välfärdspengar

Motion 2018/19:539 av Angelica Lundberg (SD)
Lämplighetspröva äldre förare

Motion 2018/19:538 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Ändra reglerna kring betalningsanmärkning

Motion 2018/19:537 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Prostatacancerbehandling

Motion 2018/19:536 av Markus Wiechel (SD)
Pressetik

Motion 2018/19:535 av Markus Wiechel (SD)
En levande och välmående skärgård

Motion 2018/19:534 av Helena Gellerman (L)
Energiomställningens förutsättningar - elnät och elektrifiering

Motion 2018/19:533 av Lina Nordquist och Helena Gellerman (båda L)
Låt människor i nöd hittas enklare när de ringer 112

Motion 2018/19:532 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)
Avskaffa preliminärskatten

Motion 2018/19:531 av Robert Hannah m.fl. (L)
Adoptioner för samkönade par

Motion 2018/19:530 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)
Förbjud terapi som ska "bota" hbtq-personer

Motion 2018/19:529 av Robert Hannah (L)
Förbjud social förtur för återvändande terrorister

Motion 2018/19:528 av Robert Hannah (L)
Landsförräderi

Motion 2018/19:527 av Johan Pehrson (L)
Fler läkare, fler utbildningsplatser och rakare finansiering

Motion 2018/19:526 av Gulan Avci (L)
Prioritera brottsutsatta kvinnor

Motion 2018/19:525 av Robert Hannah (L)
Försöksverksamhet med rösträtt från 16 år i 2026 års kommunalval

Motion 2018/19:524 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)
Det fria ordets dag

Motion 2018/19:523 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)
Förtryck och våld på asylboenden

Motion 2018/19:522 av Markus Wiechel (SD)
Rättvist förfarande vid arbetstvister

Motion 2018/19:521 av Robert Hannah m.fl. (L)
Rätten till teckenspråkstolk

Motion 2018/19:520 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)
Säkerställ individens integritet vid datainsamling

Motion 2018/19:519 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)
Stöd till män för ett mer jämställt Sverige

Motion 2018/19:518 av Johan Pehrson (L)
Bredda RUT till att omfatta även säkerhets- och trygghetstjänster

Motion 2018/19:517 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)
Flytta Kemikalieinspektionen till Göteborg

Motion 2018/19:516 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)
En feministisk asylpolitik

Motion 2018/19:515 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L)
Höghastighetsbana Oslo-Göteborg-Köpenhamn

Motion 2018/19:514 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)
Inför medborgerlig förslagsrätt till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige

Motion 2018/19:513 av Joar Forssell (L)
Förenklade regler för alkoholservering

Motion 2018/19:512 av Joar Forssell (L)
Behovspröva barnbidraget

Motion 2018/19:511 av Joar Forssell (L)
Privat ägande av himlakroppar

Motion 2018/19:510 av Joar Forssell (L)
Korta föräldraförsäkringen

Motion 2018/19:509 av Joar Forssell (L)
Komplettera straffsystemet med ett utbyggt skadeståndssystem

Motion 2018/19:508 av Joar Forssell (L)
Sälj statliga bolag

Motion 2018/19:507 av Joar Forssell (L)
Inför psykiska hälsokontroller i skolan

Motion 2018/19:506 av Joar Forssell (L)
Stärkt skydd för särskilt utsatta grupper

Motion 2018/19:505 av Joar Forssell och Lina Nordquist (båda L)
Friare jakt på säl och skarv

Motion 2018/19:504 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)
Hedersförtryck mot svenska hbtq-personer

Motion 2018/19:503 av Robert Hannah (L)
Gör det möjligt att studera esperanto i Sverige

Motion 2018/19:502 av Robert Hannah (L)
Begränsa apanage till statschef och tronarvinge

Motion 2018/19:501 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)
Folkmordet seyfo i läroplanen

Motion 2018/19:500 av Roger Haddad (L)
Bättre information vid tågförseningar

Motion 2018/19:499 av Roger Haddad (L)
Dimensioneringen av polisutbildningen

Motion 2018/19:498 av Roger Haddad (L)
Ansvaret för Sveriges nationella arbete mot extremism

Motion 2018/19:497 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)
Underlätta för fler snubbelstenar

Motion 2018/19:496 av Robert Hannah (L)
Lägg ned skolor som inte håller måttet

Motion 2018/19:495 av Robert Hannah (L)
Informera skolungdomar om islamismens brott mot mänskligheten

Motion 2018/19:494 av Robert Hannah (L)
Döp om Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport

Motion 2018/19:493 av Robert Hannah (L)
Avskaffa personvalsspärrarna

Motion 2018/19:492 av Robert Hannah (L)
Överför Diskrimineringsombudsmannens uppgifter till MR-institutionen och diskrimineringsjurister

Motion 2018/19:491 av Robert Hannah (L)
Värdigt eget boende (VEBO) för asylsökande

Motion 2018/19:490 av Robert Hannah (L)
Vitbok om svenska samhällets brott mot hbt-personer

Motion 2018/19:489 av Robert Hannah (L)
Vi måste sluta ta emot män som hatar kvinnor

Motion 2018/19:488 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)
Uppmärksamma de kvinnliga pionjärerna till demokratins 100-årsdag

Motion 2018/19:487 av Robert Hannah (L)
Stoppa våldet i förorterna

Motion 2018/19:486 av Robert Hannah (L)
Stoppa kriminaliteten på deep web

Motion 2018/19:485 av Robert Hannah m.fl. (L)
Statliga myndighetsjobb i hela Sverige

Motion 2018/19:484 av Robert Hannah (L)
Skapa en FN-konvention om cyberkrigföring

Motion 2018/19:483 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)
Situationen för hbt-flyktingar

Motion 2018/19:482 av Arman Teimouri (L)
Kartläggning av svensk mötesindustri

Motion 2018/19:481 av Robert Hannah (L)
Ingen pensionär ska leva under fattigdomsgränsen

Motion 2018/19:480 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)
Internationalisering av svenska gymnasieskolan

Motion 2018/19:479 av Robert Hannah m.fl. (L)
Jämställd idrott

Motion 2018/19:478 av Robert Hannah (L)
Namnändring av Landvetter till Landvetter Torgny Segerstedt flygplats (Airport)

Motion 2018/19:477 av Allan Widman (L)
Vårdnadshavares roll vid lagföring av omyndig

Motion 2018/19:476 av Allan Widman (L)
Förbud mot skyddsvästar

Motion 2018/19:475 av Lina Nordquist (L)
Sekretess till invånarens skydd

Motion 2018/19:474 av Lina Nordquist (L)
Påföljden efter brott ska inte bero på bostadsort

Motion 2018/19:473 av Emma Carlsson Löfdahl (L)
Utbyggnad av riksväg 40 till motorväg och två-plus-ett-väg

Motion 2018/19:472 av Bengt Eliasson och Emma Carlsson Löfdahl (båda L)
Riksväg 26 (Nissastigen)

Motion 2018/19:471 av Emma Carlsson Löfdahl (L)
En ny Ölandsbro

Motion 2018/19:470 av Lina Nordquist (L)
Vildsvin på tallriken, inte framför bilen

Motion 2018/19:469 av Gulan Avci (L)
Nationella riktlinjer för hur man undersöker, upptäcker och behandlar förlossningsskador

Motion 2018/19:468 av Gulan Avci (L)
Föräldraledighet vid plötslig spädbarnsdöd

Motion 2018/19:467 av Gulan Avci (L)
Bekämpa våldet mot kvinnor

Motion 2018/19:466 av Joar Forssell (L)
En modern skyddslag

Motion 2018/19:465 av Arman Teimouri och Maria Nilsson (båda L)
En översyn av mervärdesskattesatserna

Motion 2018/19:464 av Arman Teimouri (L)
Se över ersättningsnivån för vigselförrättare

Motion 2018/19:463 av Arman Teimouri (L)
En riksomfattande kommunsammanslagningsreform

Motion 2018/19:462 av Arman Teimouri (L)
Uppmuntra unga till entreprenörskap

Motion 2018/19:461 av Arman Teimouri (L)
En hållbar strategi för regionala flygplatser

Motion 2018/19:460 av Arman Teimouri (L)
Ökat byggande med trä - en klimatsmart väg fram

Motion 2018/19:459 av Arman Teimouri (L)
Ökad satsning på självkörande bilar, trafiksäkerhet och underhåll i det svenska vägnätet

Motion 2018/19:458 av Tuve Skånberg och Hans Eklind (båda KD)
Tidsgränser för sena aborter

Motion 2018/19:457 av Annika Hirvonen Falk och Rasmus Ling (båda MP)
Nordiska personnummer

Motion 2018/19:456 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Miljövänligare utrikesresor för riksdagens ledamöter och utskott

Motion 2018/19:455 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Ökade möjligheter för studenter att vara förtroendevalda

Motion 2018/19:454 av Markus Wiechel (SD)
Ökad användning av avfall och restprodukter

Motion 2018/19:453 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder för en effektivare byggprocess

Motion 2018/19:452 av Markus Wiechel och Johnny Skalin (båda SD)
Åtgärder för att förhindra rökning

Motion 2018/19:451 av Markus Wiechel (SD)
Utökad möjlighet att använda sig av elfordon

Motion 2018/19:450 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD)
Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete

Motion 2018/19:449 av Markus Wiechel (SD)
Uthyrning av bostäder

Motion 2018/19:448 av Markus Wiechel (SD)
Medborgarskapets betydelse

Motion 2018/19:447 av Markus Wiechel (SD)
Ungas möjlighet till en egen bostad

Motion 2018/19:446 av Markus Wiechel (SD)
Stärkt nationalkänsla

Motion 2018/19:445 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD)
Stärkt demokrati och förbättrad representation

Motion 2018/19:444 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik

Motion 2018/19:443 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
Slopat skattestöd till trossamfund

Motion 2018/19:442 av Markus Wiechel (SD)
Skärpta krav för bl.a. trubbnosdjur

Motion 2018/19:441 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Rättsväsendets åtkomst till hälso- och sjukvårdsuppgifter rörande krigs- eller terrorbrott

Motion 2018/19:440 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)
Muslimska brödraskapet

Motion 2018/19:439 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan

Motion 2018/19:438 av Markus Wiechel (SD)
Kontroll av och förbud mot konfessionella friskolor

Motion 2018/19:437 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
Import av odlad fisk

Motion 2018/19:436 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD)
Hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande

Motion 2018/19:435 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD)
Hot mot och ansvar som förtroendevalda

Motion 2018/19:434 av Markus Wiechel (SD)
Förändrad prioritering gällande arbetskraftsinvandring

Motion 2018/19:433 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD)
Förhindra vanvård av katter

Motion 2018/19:432 av Markus Wiechel (SD)
Förenklingar för företagare

Motion 2018/19:431 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD)
En samhällsförberedande skola

Motion 2018/19:430 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD)
Ett starkare skydd för fornlämningar

Motion 2018/19:429 av Markus Wiechel (SD)
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område

Motion 2018/19:428 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Cancerpreventiv kost

Motion 2018/19:427 av David Lång m.fl. (SD)
Tullverkets inriktning 2019

Motion 2018/19:426 av Betty Malmberg och Erik Bengtzboe (båda M)
Arbete och utbildning ska löna sig

Motion 2018/19:425 av Christian Carlsson (KD)
Hedersbrott som särskild brottsrubricering

Motion 2018/19:424 av Christian Carlsson (KD)
Reformera lagen om anställningsskydd (LAS)

Motion 2018/19:423 av Christian Carlsson (KD)
Inträdesjobb som ny anställningsform

Motion 2018/19:422 av Christian Carlsson (KD)
Intensifiera kampen mot terrorismen

Motion 2018/19:421 av Christian Carlsson (KD)
Proportionalitetsprincip för fackliga stridsåtgärder

Motion 2018/19:420 av Christian Carlsson (KD)
Skärpta krav för försörjningsstöd

Motion 2018/19:419 av Christian Carlsson (KD)
Äganderätten i skogsbruket

Motion 2018/19:418 av Christian Carlsson (KD)
Reformer för en skola med ordning

Motion 2018/19:417 av Christian Carlsson (KD)
Straffrättsreform för hårdare straff

Motion 2018/19:416 av Christian Carlsson (KD)
Stöd våra soldater

Motion 2018/19:415 av Betty Malmberg (M)
Fortkörning vid vägarbeten

Motion 2018/19:414 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Rymdturism

Motion 2018/19:413 av Betty Malmberg (M)
Nedmontering av kopparnätet

Motion 2018/19:412 av Robert Halef (KD)
Auktoriserade tolkar

Motion 2018/19:411 av Hans Eklind (KD)
Nationell samordning av interreligiösa råd

Motion 2018/19:410 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Bra bostäder åt alla

Motion 2018/19:409 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Åtgärder mot sexuella övergrepp, trakasserier och diskriminering i Försvarsmakten

Motion 2018/19:408 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Alla ska kunna leva på sin pension

Motion 2018/19:407 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Barns rättigheter och skydd i krig och konflikt

Motion 2018/19:406 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En hälso- och sjukvård tillgänglig för alla

Motion 2018/19:405 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Digitalisering i näringslivet

Motion 2018/19:404 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Nationellt kompetenscentrum gällande ME/CFS

Motion 2018/19:403 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Stärkt stöd till civilsamhället

Motion 2018/19:402 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Brottsprovokation och övervakning av tidigare dömda

Motion 2018/19:401 av Markus Wiechel (SD)
Förbättrat arbete med public service

Motion 2018/19:400 av Markus Wiechel (SD)
Hyresnämndens möjligheter vid tvister om hyran

Motion 2018/19:399 av Markus Wiechel (SD)
Samhällstjänst för dömda, betalning av skulder och indrivning av skadestånd

Motion 2018/19:398 av Markus Wiechel (SD)
Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift

Motion 2018/19:397 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Utbildningspraktik och bättre matchning inför framtida yrkesval

Motion 2018/19:396 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer

Motion 2018/19:395 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Ökat stöd till veteraner

Motion 2018/19:394 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Kulturpolitiska frågor

Motion 2018/19:393 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Samers rättigheter

Motion 2018/19:392 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Klimaträttvisa

Motion 2018/19:391 av Magnus Oscarsson (KD)
Erkänn Somaliland

Motion 2018/19:390 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Rättvisande märkning av honung

Motion 2018/19:389 av Joar Forssell (L)
Gör Sverige till delstat i Europas förenta stater

Motion 2018/19:388 av Magnus Jacobsson (KD)
Höga kostnader med liten miljönytta

Motion 2018/19:387 av Ingemar Kihlström (KD)
Se över möjligheten att utöka ROT-avdraget

Motion 2018/19:386 av Magnus Jacobsson (KD)
Flytta Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2018/19:385 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Statlig fond för arkitektur

Motion 2018/19:384 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Idrottspolitiska frågor

Motion 2018/19:383 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
Ett tryggt och hållbart arbetsliv

Motion 2018/19:382 av Ingemar Kihlström (KD)
Åtgärda farliga korsningar mellan väg och järnväg på Västra stambanan

Motion 2018/19:381 av Ingemar Kihlström (KD)
Ytterligare dubbelspår på Västra stambanan mellan Alingsås och Göteborg

Motion 2018/19:380 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En förskola i världsklass

Motion 2018/19:379 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En högskolepolitik för framtiden

Motion 2018/19:378 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En skola i världsklass

Motion 2018/19:377 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Forskning - en satsning för framtiden

Motion 2018/19:376 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Politik för friskolorna

Motion 2018/19:375 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Svensk gymnasieskola och vuxenutbildning

Motion 2018/19:374 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Utveckla fritidshemsverksamheten

Motion 2018/19:373 av Amineh Kakabaveh (V)
Sveriges roll i förverkligandet av kvinnors och barns mänskliga rättigheter

Motion 2018/19:372 av Amineh Kakabaveh (V)
Sveriges ansvar att skydda kvinnors och barns mänskliga rättigheter

Motion 2018/19:371 av Amineh Kakabaveh (V)
Kurdistan

Motion 2018/19:370 av Amineh Kakabaveh (V)
En jämställd skola och ett samhälle utan barn- och tvångsäktenskap

Motion 2018/19:369 av Markus Wiechel (SD)
Ökad transparens i utskott och tydliggörande av handlingar

Motion 2018/19:368 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökade befogenheter för och upprustning av Tullverket

Motion 2018/19:367 av Henrik Vinge (SD)
Sex timmars arbetsdag för personal inom hemtjänst och omsorg

Motion 2018/19:366 av Henrik Vinge (SD)
Förbättrat djurskydd i Europa och stärkt konkurrenskraft för svenska bönder

Motion 2018/19:365 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Ökat skydd av känsliga personuppgifter

Motion 2018/19:364 av Markus Wiechel (SD)
Ökad organdonation och fler blodgivare

Motion 2018/19:363 av Markus Wiechel (SD)
Ändrat förhållningssätt gentemot poliser i nödvärn

Motion 2018/19:362 av Markus Wiechel (SD)
Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare

Motion 2018/19:361 av Markus Wiechel (SD)
Valfrihet för äldre oavsett kommun

Motion 2018/19:360 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Utökat stöd till hemlösa och villkorat försörjningsstöd

Motion 2018/19:359 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Suicidpreventiva åtgärder

Motion 2018/19:358 av Markus Wiechel (SD)
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter

Motion 2018/19:357 av Markus Wiechel (SD)
Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten

Motion 2018/19:356 av Markus Wiechel (SD)
Rättvisare hantering av kassaregister vid torghandel och fäbodverksamhet

Motion 2018/19:355 av Markus Wiechel (SD)
Rekrytering av rektorer

Motion 2018/19:354 av Markus Wiechel (SD)
Reformering av hotellagen

Motion 2018/19:353 av Markus Wiechel (SD)
Privatisera distriktsveterinärverksamheten

Motion 2018/19:352 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen och minskat missbruk av tunga mediciner

Motion 2018/19:351 av Markus Wiechel (SD)
Nationellt register för hyres- och bostadsrätter

Motion 2018/19:350 av Markus Wiechel (SD)
Nationellt och enhetligt journalsystem

Motion 2018/19:349 av Markus Wiechel (SD)
Minskad användning av palmolja samt märkning av höga salt- och sockerhalter i livsmedel

Motion 2018/19:348 av Markus Wiechel (SD)
Könsmönster i läroplanen

Motion 2018/19:347 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Krafttag mot drogmissbruket

Motion 2018/19:346 av Markus Wiechel (SD)
Kontroll av PPM-rådgivning och ökad lönsamhet för amortering

Motion 2018/19:345 av Markus Wiechel (SD)
Införande av e-petitioner samt tydligare uppgift för Riksrevisionen

Motion 2018/19:344 av Markus Wiechel och Jennie Åfeldt (båda SD)
Hepatit C, HPV och vaccineringsfrågor

Motion 2018/19:343 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Handlingsplan mot tbc

Motion 2018/19:342 av Markus Wiechel (SD)
Gemensamma valsedlar och översyn av rutiner

Motion 2018/19:341 av Markus Wiechel (SD)
Förtroendevaldas närvaro och arvodessystemet

Motion 2018/19:340 av Markus Wiechel (SD)
Försäljning av statliga bolag

Motion 2018/19:339 av Markus Wiechel (SD)
Ett starkare nordiskt samarbete

Motion 2018/19:338 av Markus Wiechel (SD)
Förslag för en sundare fastighetsmarknad

Motion 2018/19:337 av Markus Wiechel (SD)
Förbud mot snabblån och stöd till skuldsatta

Motion 2018/19:336 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Förenklad bygglovshantering

Motion 2018/19:335 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)
Förbud mot delfinarier

Motion 2018/19:334 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)
Obedövad slakt och foie gras

Motion 2018/19:333 av Markus Wiechel (SD)
Energimedvetenhet inom bostadspolitiken

Motion 2018/19:332 av Markus Wiechel och Richard Jomshof (båda SD)
Djurskyddsfrågor

Motion 2018/19:331 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Civilkuragelag

Motion 2018/19:330 av Markus Wiechel (SD)
Avskaffa Systembolagets monopol

Motion 2018/19:329 av Markus Wiechel (SD)
Avskaffa EBO-lagen

Motion 2018/19:328 av Markus Wiechel (SD)
Avskaffa Arbetsförmedlingen

Motion 2018/19:327 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Allmänna arvsfonden

Motion 2018/19:326 av Mikael Strandman (SD)
Avskaffande av lag (2014:227) om färdigställandeskydd

Motion 2018/19:325 av Michael Anefur (KD)
Kommunal polis

Motion 2018/19:324 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Informationsplikten för hivpositiva

Motion 2018/19:323 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Legitimation för socialsekreterare inom myndighetsutövning gällande barn och unga

Motion 2018/19:322 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Assisterad befruktning för alla familjer

Motion 2018/19:321 av Annika Hirvonen Falk m.fl. (MP)
Barns rätt till alla sina föräldrar

Motion 2018/19:320 av Robert Halef (KD)
Humanitärt bistånd via kyrkor i Syrien och Irak

Motion 2018/19:319 av Robert Halef (KD)
Kriminalvårdens personal och namnbricka

Motion 2018/19:318 av Robert Halef (KD)
Återuppbyggnad av kristna områden i Irak

Motion 2018/19:317 av Robert Halef (KD)
Folkmordet 1915

Motion 2018/19:316 av Hans Eklind (KD)
Förbud mot eftersupning i trafikbrottslagen

Motion 2018/19:315 av Hans Eklind (KD)
Likvärdiga ekonomiska villkor för läkarutbildningen i Örebro

Motion 2018/19:314 av Clara Aranda (SD)
Standardiserad uppföljning av självmordsnära patienter

Motion 2018/19:313 av Jimmy Ståhl (SD)
Uppkörning

Motion 2018/19:312 av Jimmy Ståhl (SD)
Sjökort

Motion 2018/19:311 av Jimmy Ståhl (SD)
Nationella id-kort

Motion 2018/19:310 av Jimmy Ståhl (SD)
Handikapparkering

Motion 2018/19:309 av Jimmy Ståhl (SD)
Friskvårdsbidrag

Motion 2018/19:308 av Jimmy Ståhl (SD)
Fastighetsskatt

Motion 2018/19:307 av Jimmy Ståhl (SD)
Bortforsling av fordon

Motion 2018/19:306 av Jimmy Ståhl (SD)
Attefallshus

Motion 2018/19:305 av Jimmy Ståhl (SD)
Alkometer

Motion 2018/19:304 av Mikael Strandman (SD)
Motion om begränsning av personbilsinnehav

Motion 2018/19:303 av Eric Westroth (SD)
Skyldighet för mobiloperatörer att samverka med rättsvårdande myndigheter

Motion 2018/19:302 av Eric Westroth (SD)
Reglering av antalet boende i en bostad

Motion 2018/19:301 av Eric Westroth (SD)
Skärpta påföljder för trafikförseelser vid vägarbeten

Motion 2018/19:300 av Angelica Lundberg (SD)
Öka antalet dubbeldagar

Motion 2018/19:299 av Angelika Bengtsson (SD)
Utbyggnad av fisktrappor vid vattenkraftverk

Motion 2018/19:298 av Angelika Bengtsson (SD)
Översyn av säl och skarv i Blekinge

Motion 2018/19:297 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V)
En mänsklig och rättssäker flyktingpolitik

Motion 2018/19:296 av Ali Esbati m.fl. (V)
Lönebildning

Motion 2018/19:295 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
En modern kriminalvård

Motion 2018/19:294 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Brottslighet riktad mot välfärden

Motion 2018/19:293 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Vård och underhåll av synagogor

Motion 2018/19:292 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Systemfelen i den svenska skolan

Motion 2018/19:291 av Annika Hirvonen Falk (MP)
Tillgång till modersmålsundervisning för barn som placerats av socialtjänsten

Motion 2018/19:290 av Rasmus Ling m.fl. (MP)
Självbestämmande i livets slutskede - utred förutsättningarna för aktiv dödshjälp

Motion 2018/19:289 av Rasmus Ling m.fl. (MP)
Införande av ett tredje juridiskt kön

Motion 2018/19:288 av Angelika Bengtsson (SD)
Ökade insatser för det förebyggande arbetet mot självmord

Motion 2018/19:286 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Översyn av strandskyddslagstiftningen

Motion 2018/19:285 av Markus Wiechel (SD)
Ökad möjlighet för etablering av ägarlägenheter och tredimensionella fastigheter

Motion 2018/19:284 av Markus Wiechel och Sara Seppälä (båda SD)
Utökad skattefrihet för förmåner

Motion 2018/19:283 av Markus Wiechel (SD)
Utvidgade trafiksäkerhetsåtgärder

Motion 2018/19:282 av Markus Wiechel (SD)
Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män

Motion 2018/19:281 av Markus Wiechel (SD)
Studiestöd baserat på studieort

Motion 2018/19:280 av Angelika Bengtsson (SD)
Översyn av momssatsen

Motion 2018/19:279 av Markus Wiechel (SD)
ROT- och RUT-avdrag ämnade åt Sverige

Motion 2018/19:278 av Markus Wiechel (SD)
Slopat avdrag för medlemskap i fackförening

Motion 2018/19:277 av Markus Wiechel (SD)
Riksdagsledamöters placering i kammaren

Motion 2018/19:276 av Markus Wiechel (SD)
Haverikommission vid terrordåd

Motion 2018/19:275 av Markus Wiechel (SD)
Erkännande för polis, räddningstjänst och enskilda för extraordinära insatser

Motion 2018/19:274 av Hampus Hagman (KD)
Ett samlat ansvar för alla transportslag

Motion 2018/19:273 av Hampus Hagman (KD)
Förenklade möjligheter att bedriva kustnära sjöfartsverksamhet

Motion 2018/19:272 av Hampus Hagman (KD)
Stoppa de orimliga skillnaderna över landet i möjligheten till kontaktförbud

Motion 2018/19:269 av Richard Jomshof (SD)
Polisregister med känsliga uppgifter

Motion 2018/19:268 av Richard Jomshof (SD)
Krafttag mot det illegala gatuspelet

Motion 2018/19:267 av Richard Jomshof (SD)
Förhindrande av oskäliga skadestånd enligt lagen om ersättning vid frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

Motion 2018/19:266 av Richard Jomshof (SD)
Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare

Motion 2018/19:265 av Richard Jomshof (SD)
Tjänstevapen för tullinspektörer

Motion 2018/19:264 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot halal- och koscherslakt

Motion 2018/19:263 av Magnus Oscarsson (KD)
Museum Wallenberg

Motion 2018/19:262 av Magnus Oscarsson (KD)
Stångådalsbanan

Motion 2018/19:261 av Magnus Oscarsson (KD)
Alternativ sträckning av E22 genom Blekinge

Motion 2018/19:260 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Rusta upp E18

Motion 2018/19:259 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Reseavdrag för icke-arbetsresor

Motion 2018/19:258 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Nordiska skatteavtalet och gränshinder

Motion 2018/19:257 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Gårdsnära slakt

Motion 2018/19:256 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Skrotningspremie för vapen och ändrade rutiner vid vapenamnesti

Motion 2018/19:254 av Magnus Jacobsson (KD)
Hot och våld mot lantbrukare och eftersöksjägare

Motion 2018/19:253 av Magnus Jacobsson och Kjell-Arne Ottosson (båda KD)
Rättvisare rovdjurspolitik

Motion 2018/19:252 av Magnus Jacobsson (KD)
Översyn av strandskydd

Motion 2018/19:251 av Magnus Jacobsson (KD)
Underlätta vildsvinsjakt

Motion 2018/19:250 av Linda Lindberg (SD)
Barnombud

Motion 2018/19:249 av Linda Lindberg (SD)
Värna småföretagarnas utveckling

Motion 2018/19:248 av Sara Seppälä och Markus Wiechel (båda SD)
Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta hedersutsatta

Motion 2018/19:247 av Linda Lindberg (SD)
Stärk skyddet för näringsidkare med enskild firma

Motion 2018/19:244 av Barbro Westerholm (L)
Barns umgängesrätt med sina mor- och farföräldrar

Motion 2018/19:243 av Lina Nordquist (L)
Skydd från våld - förtur till bostad för människor som utsatts för hot, våld eller andra övergrepp

Motion 2018/19:242 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Rovdjursförvaltning för ökad livsmedelsproduktion och levande landsbygd

Motion 2018/19:241 av Lina Nordquist (L)
Aroslänken - se över möjligheten till järnväg Uppsala-Enköping

Motion 2018/19:238 av Camilla Brodin (KD)
Öppna geodata

Motion 2018/19:237 av Tony Haddou m.fl. (V)
Skatteflykt och skattebrott

Motion 2018/19:235 av Larry Söder (KD)
Utred konsekvenserna av kemikalieskatten

Motion 2018/19:234 av Larry Söder och Lars Adaktusson (båda KD)
Upprustning av Dalabanan

Motion 2018/19:233 av Larry Söder (KD)
Stimulera arbete genom förändrat grundavdrag

Motion 2018/19:232 av Larry Söder (KD)
Minska regelkrånglet med 10 procent

Motion 2018/19:231 av Larry Söder (KD)
Inför näringslivsbokslut i varje kommun

Motion 2018/19:230 av Larry Söder (KD)
Företrädaransvaret måste reformeras

Motion 2018/19:229 av Larry Söder (KD)
Forskning om biokol vid SLU

Motion 2018/19:228 av Larry Söder (KD)
Bygg ut fler spår mellan Göteborg och Falkenberg

Motion 2018/19:227 av Larry Söder (KD)
Utveckla 3:12-reglerna till förmån för småföretagaren

Motion 2018/19:226 av Camilla Brodin (KD)
Inled en Arlandaförhandling

Motion 2018/19:225 av Camilla Brodin (KD)
Fler korta utbildningar på högskolor och universitet

Motion 2018/19:224 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Införande av republik

Motion 2018/19:223 av Clara Aranda (SD)
Nationell krishanteringsplan för svensk hälso- och sjukvård

Motion 2018/19:222 av Jörgen Grubb (SD)
Sänkt reavinstskatt vid försäljning av privatbostad

Motion 2018/19:221 av Jörgen Grubb (SD)
Ny landsväg för lastbil sträckan Malmö-Helsingborg

Motion 2018/19:220 av Jörgen Grubb (SD)
Retroaktiv åldersbedömning av ensamkommande

Motion 2018/19:219 av Jörgen Grubb (SD)
Minskad tillgång till utbildningssystemet

Motion 2018/19:218 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad (båda SD)
Utökad diskrimineringslagstiftning

Motion 2018/19:217 av Johnny Skalin (SD)
Avgiftsfri E4-bro

Motion 2018/19:216 av Johnny Skalin (SD)
Begäran om lov från skolan

Motion 2018/19:215 av Johnny Skalin (SD)
Byggande av ett dubbelspår till Sundsvall

Motion 2018/19:214 av Johnny Skalin (SD)
Direktdemokrati och folkomröstningar

Motion 2018/19:213 av Johnny Skalin (SD)
Förpackningsdatum på livsmedel

Motion 2018/19:212 av Johnny Skalin (SD)
Förstatligande av sjukvården

Motion 2018/19:211 av Johnny Skalin (SD)
Förändrat nämndemannasystem

Motion 2018/19:210 av Johnny Skalin (SD)
Identitetsstölder

Motion 2018/19:209 av Johnny Skalin (SD)
Indraget bistånd för länder som inte tecknar återtagandeavtal

Motion 2018/19:208 av Johnny Skalin (SD)
Införande av författningsdomstol

Motion 2018/19:207 av Johnny Skalin (SD)
Innehållsförteckning på mat i restauranger

Motion 2018/19:206 av Johnny Skalin (SD)
Klarare redovisning av ekonomiskt bistånd

Motion 2018/19:205 av Johnny Skalin (SD)
Lagför innehav av falska produkter

Motion 2018/19:204 av Johnny Skalin (SD)
Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk

Motion 2018/19:203 av Johnny Skalin (SD)
Mobbning i skolan

Motion 2018/19:202 av Johnny Skalin (SD)
Noll promille

Motion 2018/19:201 av Johnny Skalin (SD)
Obevakade järnvägsövergångar

Motion 2018/19:200 av Johnny Skalin (SD)
Risksäkring av Sjunde AP-fonden

Motion 2018/19:199 av Johnny Skalin (SD)
Rätt att beslagta fordon

Motion 2018/19:198 av Johnny Skalin (SD)
Rätt till vårdinformation för gemensamma vårdnadshavare

Motion 2018/19:197 av Johnny Skalin (SD)
Rättvisa sista betalningsdatum

Motion 2018/19:196 av Johnny Skalin (SD)
Statlig livsmedelskontroll

Motion 2018/19:195 av Johnny Skalin (SD)
Straffskärpning för misshandel av gravida

Motion 2018/19:194 av Johnny Skalin (SD)
Svenskt självbestämmande gällande regler för snus

Motion 2018/19:193 av Johnny Skalin (SD)
Sänkta grundarvoden för riksdagsledamöter

Motion 2018/19:192 av Johnny Skalin (SD)
Tvingande folkomröstningar

Motion 2018/19:191 av Johnny Skalin (SD)
Ändrat system för förfallna fakturor

Motion 2018/19:190 av Johnny Skalin (SD)
Översyn av fullvärdesförsäkringsvillkor

Motion 2018/19:189 av Johnny Skalin (SD)
Översyn av tillsatser i mat

Motion 2018/19:188 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Riksdagsledamöternas arvoden och ersättningar

Motion 2018/19:187 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Utökad rösträtt

Motion 2018/19:186 av Ali Esbati m.fl. (V)
Statlig utredning om tolktjänst

Motion 2018/19:185 av Michael Rubbestad (SD)
Fri spridning av offentlig konst

Motion 2018/19:184 av Michael Rubbestad (SD)
Inför pantsystem för färgpatroner

Motion 2018/19:183 av Michael Rubbestad (SD)
Obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor

Motion 2018/19:182 av Jimmy Loord (KD)
En arbetsmarknad för alla

Motion 2018/19:181 av Jörgen Grubb (SD)
Testa körkortsinnehavare från 65 år

Motion 2018/19:180 av Magnus Jacobsson (KD)
Deltidsbrandmännens försäkringsskydd

Motion 2018/19:179 av Magnus Jacobsson (KD)
Upprätta en nationell insatsstyrka för brand

Motion 2018/19:178 av Ingemar Kihlström (KD)
Revidera riktlinjer och förordningar gällande myndigheters hantering och försäljning av personuppgifter

Motion 2018/19:177 av Thomas Morell (SD)
Sanktionsavgift för manipulerade färdskrivare och avgasreningsutrustning

Motion 2018/19:176 av Ingemar Kihlström (KD)
Avdragsrätten för gåvor till hjälporganisationer och ideella föreningar

Motion 2018/19:175 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Förmånsbeskattning inom den nationella insatsverksamheten

Motion 2018/19:174 av Hans Eklind och Lars Adaktusson (båda KD)
Religionsfrihet för kristna flyktingar och konvertiter

Motion 2018/19:173 av Hans Eklind (KD)
Skatter och avgifter på lönebeskedet

Motion 2018/19:172 av Tuve Skånberg (KD)
Kommunalt veto mot prospektering av alunskiffer

Motion 2018/19:171 av Mattias Ingeson (KD)
Statliga arbetsgivares särskilda ansvar för en jämlik arbetsmarknad

Motion 2018/19:170 av Mattias Ingeson (KD)
Lika villkor för civilsamhället

Motion 2018/19:169 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
En hållbar energipolitik

Motion 2018/19:168 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Avskaffa kemikalieskatten

Motion 2018/19:167 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Business Sweden

Motion 2018/19:166 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Det svenska stålet

Motion 2018/19:165 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
En handelspolitik för tillväxt

Motion 2018/19:164 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
En tillväxtorienterad politik för industrilandet Sverige

Motion 2018/19:163 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Exponentiella teknologier

Motion 2018/19:162 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Export av svenskt snus

Motion 2018/19:161 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Hårdare reglering av handel med metallskrot

Motion 2018/19:160 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Kapitalförsörjning och riskkapital

Motion 2018/19:159 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Krafttag mot bluffakturor

Motion 2018/19:158 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag

Motion 2018/19:157 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Mineralpolitik för en stark gruvnäring

Motion 2018/19:156 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Näringspolitik

Motion 2018/19:155 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Regional tillväxt

Motion 2018/19:154 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Serverhallar - en ny basnäring

Motion 2018/19:153 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)
SJ AB

Motion 2018/19:152 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma

Motion 2018/19:151 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)
Statligt ägande

Motion 2018/19:150 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Stärkt trygghet för Sveriges butiksägare

Motion 2018/19:149 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Stärkta förutsättningar för livsvetenskaperna

Motion 2018/19:148 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)
Sveaskog AB

Motion 2018/19:147 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Svenska institutet

Motion 2018/19:146 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)
Telia Company AB

Motion 2018/19:145 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Tillsättande av en industrikommission

Motion 2018/19:144 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Turism och besöksnäring

Motion 2018/19:143 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)
Upphovsrätt

Motion 2018/19:142 av Charlotte Quensel m.fl. (SD)
Vattenfall AB

Motion 2018/19:141 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Ökad flexibilitet för egenföretagare

Motion 2018/19:140 av Mattias Ingeson (KD)
Upprustning och utveckling av järnvägen Nässjö–Oskarshamn

Motion 2018/19:139 av Mattias Ingeson (KD)
Samverkan med civilsamhället vid behov av mindre trafiksäkerhetshöjande åtgärder

Motion 2018/19:138 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Åtgärder mot unga lagöverträdare

Motion 2018/19:137 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Sveriges vapenlagstiftning

Motion 2018/19:136 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Straff och påföljder

Motion 2018/19:135 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Ny Brårapport

Motion 2018/19:134 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Krafttag mot radikalism, extremism och terrorism

Motion 2018/19:133 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Krafttag mot brottslighet

Motion 2018/19:132 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
En modern och effektiv poliskår

Motion 2018/19:131 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
En mer effektiv kriminalvård

Motion 2018/19:130 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Civilkuragelag

Motion 2018/19:129 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Bättre användning av ordningsvakter

Motion 2018/19:128 av Birger Lahti m.fl. (V)
Förbud mot brytning av alunskiffer

Motion 2018/19:127 av Jonas Millard m.fl. (SD)
Grundlag

Motion 2018/19:126 av Jonas Millard m.fl. (SD)
Tidsgräns för framtida regeringsbildande

Motion 2018/19:125 av Jonas Millard m.fl. (SD)
Vissa kommunalrättsliga frågor

Motion 2018/19:124 av Jonas Millard m.fl. (SD)
Granskningsmakt

Motion 2018/19:123 av Jonas Millard m.fl. (SD)
Förvaltning

Motion 2018/19:122 av Jonas Millard m.fl. (SD)
Ett modernare valsystem med åtgärder mot valfusk och stärkt valhemlighet

Motion 2018/19:121 av Pia Steensland (KD)
Kombinationsanställning för forskare vid universitet eller högskola och lärare på gymnasieskola

Motion 2018/19:120 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Tåginfrastruktur i sydöstra Sverige

Motion 2018/19:119 av Josef Fransson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Polisbemanning på landsbygden

Motion 2018/19:118 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD)
Marinarkeologiskt museum

Motion 2018/19:117 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Öppen källkod

Motion 2018/19:116 av Mattias Bäckström Johansson och Anne Oskarsson (båda SD)
Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2018/19:115 av Jimmy Loord (KD)
Fler YH-utbildningar i hela landet

Motion 2018/19:114 av Magnus Persson (SD)
Likställ våld mot polis- och bevakningshund med våld mot tjänsteman i straffskalan

Motion 2018/19:113 av Magnus Persson (SD)
Förbud mot fällfångst av vildsvin

Motion 2018/19:112 av Magnus Persson (SD)
Licens på enhandsvapen för statliga eftersöksjägare

Motion 2018/19:111 av Richard Jomshof (SD)
Stopp för utländsk finansiering av moskéer

Motion 2018/19:110 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot heltäckande muslimsk slöja

Motion 2018/19:109 av Staffan Eklöf (SD)
Förfarande för faktagranskning av EU-domstolens underlag

Motion 2018/19:108 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Jämställdhet

Motion 2018/19:107 av Staffan Eklöf (SD)
Översyn av färdtjänstens funktion, sanktioner och kompensation

Motion 2018/19:106 av Robert Stenkvist (SD)
En andra chans för kommunala friskolor och fritidshem

Motion 2018/19:105 av Robert Stenkvist (SD)
Låt inte elever komma ohjälpligt efter i grundskolan

Motion 2018/19:104 av Robert Stenkvist (SD)
Garantera verksamheten vid Uppåkra

Motion 2018/19:103 av Jimmy Loord (KD)
Utöka uppdraget till samordningsförbunden

Motion 2018/19:102 av Angelika Bengtsson (SD)
Sverigeturné för Kungliga Operan

Motion 2018/19:101 av Angelika Bengtsson (SD)
Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling

Motion 2018/19:100 av Angelika Bengtsson (SD)
Valhemlighet med valsedel

Motion 2018/19:99 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Obligatoriska läkarkontroller av körkortsinnehavare

Motion 2018/19:98 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Nyckelfri hemtjänst

Motion 2018/19:97 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Ny förbindelse mellan Sverige och Danmark

Motion 2018/19:96 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Nationalsången

Motion 2018/19:95 av Jörgen Grubb (SD)
Gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten

Motion 2018/19:94 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Dansbandsmomsen

Motion 2018/19:93 av Angelica Lundberg (SD)
Barnsäkerhet i bil

Motion 2018/19:92 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Låsta föräldradagar vid vårdnadstvister

Motion 2018/19:91 av Angelica Lundberg (SD)
Skatteväxla för folkhälsan

Motion 2018/19:90 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Reserverat barnbidrag vid vårdnadstvister

Motion 2018/19:89 av Staffan Eklöf (SD)
Underlättande av folkinitiativ

Motion 2018/19:88 av Staffan Eklöf (SD)
Möjliggöra återinträde i akademisk forskning

Motion 2018/19:87 av Alexander Christiansson (SD)
Stöd förföljda kristna

Motion 2018/19:86 av Alexander Christiansson (SD)
Stoppa bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2018/19:85 av Alexander Christiansson (SD)
Flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem

Motion 2018/19:84 av Alexander Christiansson (SD)
Avkvotering av föräldraförsäkringen

Motion 2018/19:83 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Landsbygdens kulturarv

Motion 2018/19:82 av Runar Filper m.fl. (SD)
Kriminell djurrättsaktivism

Motion 2018/19:81 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Fiske och vattenbruk

Motion 2018/19:79 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)
Gör bankkontonummer flyttbara

Motion 2018/19:78 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Arbetsmarknad

Motion 2018/19:77 av Mikael Eskilandersson (SD)
Digitalt röstningsförfarande vid allmänna val

Motion 2018/19:76 av Mikael Eskilandersson (SD)
Minska antalet riksdagsledamöter

Motion 2018/19:75 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Rimlig rätt till försörjningsstöd

Motion 2018/19:74 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD)
Utse Granskningsnämnden genom en parlamentarisk grupp

Motion 2018/19:63 av David Lång m.fl. (SD)
Skatteverkets inriktning 2019

Motion 2018/19:62 av David Lång m.fl. (SD)
Kronofogdemyndighetens inriktning 2019

Motion 2018/19:51 av Björn Söder (SD)
Återför ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen

Motion 2018/19:47 av Richard Jomshof (SD)
Neutrala polisuniformer

Motion 2018/19:45 av Robert Stenkvist (SD)
Utländska investeringar av strategisk betydelse

Motion 2018/19:44 av Björn Söder m.fl. (SD)
Uppåkra Arkeologiska Center

Motion 2018/19:39 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)
En likvärdig och bra psykiatri över hela landet

Motion 2018/19:38 av Robert Stenkvist och Fredrik Lindahl (båda SD)
Inför tidsgränser för användandet av språktolk

Motion 2018/19:36 av Richard Jomshof (SD)
Folkomröstning om invandringspolitiken

Motion 2018/19:35 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot icke-medicinsk omskärelse

Motion 2018/19:34 av Richard Jomshof (SD)
Beslagtagande av asylsökandes ägodelar

Motion 2018/19:33 av Richard Jomshof (SD)
Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan

Motion 2018/19:32 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Förbud mot böneutrop

Motion 2018/19:31 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD)
Nationella riktlinjer och kontroll av valobservatörer

Motion 2018/19:30 av Robert Stenkvist och Michael Rubbestad (båda SD)
Utbildning i hedersproblematik för skolpersonal

Motion 2018/19:16 av Björn Söder (SD)
Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2018/19:15 av Björn Söder (SD)
Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2018/19:14 av Björn Söder (SD)
Ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal

Motion 2018/19:13 av Björn Söder (SD)
Ändring i riksdagsordningen gällande sammansättningen av krigsdelegationens presidium

Motion 2018/19:12 av Björn Söder (SD)
Låt Alma Johansson få en plats i de goda gärningarnas rum

Motion 2018/19:11 av Björn Söder (SD)
Ändrad placering av ledamöter i plenisalen

Motion 2018/19:10 av Björn Söder (SD)
Återinförande av det kungliga ordensväsendet

Motion 2018/19:9 av Björn Söder (SD)
Svensk minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2018/19:8 av Björn Söder (SD)
Avtal om användning av Nordostpassagen

Motion 2018/19:7 av Torkild Strandberg (L)
Förberedande studie av fast förbindelse mellan Sverige och Danmark

Motion 2018/19:6 av Jimmy Loord (KD)
Viltstängsel i Kalmar län

Motion 2018/19:5 av Robert Stenkvist (SD)
Skärp straffen för fornminnesbrott

Motion 2018/19:4 av Robert Stenkvist (SD)
Bevara och levandegör språket älvdalska

Motion 2018/19:3 av Robert Stenkvist (SD)
Krav på registrering av kontantkort

Motion 2018/19:2 av Robert Stenkvist (SD)
Ett läromedelsråd för skolan

Motion 2018/19:1 av Robert Stenkvist (SD)
Nya medel för slussarna i TrollhättanUppdaterad: 2019-09-04 16:50:49