Totalt 334 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2021

Motion 2021/22:345 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Nationell djurskyddspolis

Motion 2021/22:344 av Amineh Kakabaveh (-)
Folkbildningen ska motverka hedersförtryck och religiös fundamentalism

Motion 2021/22:343 av Amineh Kakabaveh (-)
Ekonomisk rättvisa krävs på bostadsmarknaden

Motion 2021/22:342 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik

Motion 2021/22:341 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förbättrat arbete med public service

Motion 2021/22:340 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förenklingar för företagare

Motion 2021/22:339 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Proportionella bötesbelopp

Motion 2021/22:338 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Reformerad plastpåseskatt

Motion 2021/22:337 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Reformering av hotellagen

Motion 2021/22:336 av Markus Wiechel (SD)
Rekrytering av rektorer

Motion 2021/22:335 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Religionsfrihet på riktigt

Motion 2021/22:334 av Markus Wiechel och Bo Broman (båda SD)
Riksdagsledamöternas placering i kammaren

Motion 2021/22:333 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Rymningar, samhällstjänst för dömda och betalning av skulder

Motion 2021/22:332 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Rätt till kejsarsnitt

Motion 2021/22:331 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Rättvist förfarande vid arbetstvister

Motion 2021/22:330 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Samlad satsning för den svenska diasporan

Motion 2021/22:329 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten

Motion 2021/22:328 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Skärpta krav på kycklingindustrin

Motion 2021/22:327 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Slopat skattefinansierat stöd och utökad granskning av trossamfund

Motion 2021/22:326 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter

Motion 2021/22:325 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Småhus och egna hem

Motion 2021/22:324 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Starkare skydd av fornlämningar

Motion 2021/22:323 av Markus Wiechel (SD)
Statligt huvudmannaskap för sjukvården

Motion 2021/22:322 av Markus Wiechel (SD)
Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift

Motion 2021/22:321 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Stärkt medborgerlig identitet

Motion 2021/22:320 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Suicidpreventiva åtgärder

Motion 2021/22:319 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män

Motion 2021/22:318 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ursprungsmärkning och minskad användning av skadliga produkter i livsmedel

Motion 2021/22:317 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utbetalning av skadestånd till brottsmisstänkta och kriminella

Motion 2021/22:316 av Markus Wiechel och Björn Söder (båda SD)
Utmärkelser, minnesdagar och priser

Motion 2021/22:315 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete

Motion 2021/22:314 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utvidgad nödvärnsrätt

Motion 2021/22:313 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utvisningsdömda och anmälningsplikten

Motion 2021/22:312 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utökad avdragsrätt och skattefrihet

Motion 2021/22:311 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utökad möjlighet att använda sig av elfordon

Motion 2021/22:310 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utökat skydd för personer som drabbats av pressetiska övertramp

Motion 2021/22:309 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utökat stöd till hemlösa, villkorat försörjningsstöd samt ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar

Motion 2021/22:308 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Vaccineringsfrågor

Motion 2021/22:306 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Akut översyn av behandling vid tidigt debuterande könsdysfori

Motion 2021/22:305 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Entreprenörskap som obligatoriskt gymnasieämne

Motion 2021/22:304 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Inköpspris för permanentbostad justerat efter inflationsindex vid beräkning av realisationsvinst

Motion 2021/22:303 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Värdighet för äldre och professionalisering av äldreomsorgen

Motion 2021/22:302 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare och hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande

Motion 2021/22:301 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta utsatta

Motion 2021/22:300 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Åtgärder för att minska rökning

Motion 2021/22:299 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Åtgärder för en effektivare byggprocess

Motion 2021/22:298 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Åtgärder för en ökad möjlighet till en egen bostad

Motion 2021/22:297 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer

Motion 2021/22:296 av Markus Wiechel (SD)
Ändrade regler för studiestöd

Motion 2021/22:295 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Ändrat förhållningssätt gentemot poliser i nödvärn

Motion 2021/22:294 av Markus Wiechel (SD)
Ändrat regelverk för Stockholmstraktamente och övernattningslägenheter

Motion 2021/22:293 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Ökad användning av avfall och restprodukter

Motion 2021/22:292 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökad organdonation och fler blodgivare

Motion 2021/22:291 av Markus Wiechel (SD)
Ökad transparens i utskott och tydliggörande av handlingar

Motion 2021/22:290 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökade befogenheter för och upprustning av Tullverket

Motion 2021/22:289 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökat stöd för veteraner

Motion 2021/22:288 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Nationellt förbud mot böneutrop från religiösa byggnader

Motion 2021/22:287 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Värnandet av yttrandefrihet och åsiktsfrihet på internet och sociala medier

Motion 2021/22:286 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Ökat kunskapsstöd rörande vård av sköldskörtelsjuka

Motion 2021/22:285 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Allmänna arvsfonden

Motion 2021/22:284 av Markus Wiechel (SD)
Antibiotikaresistens

Motion 2021/22:283 av Markus Wiechel (SD)
Assisterad dödshjälp för svårt sjuka

Motion 2021/22:282 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Avskaffa EBO-lagen

Motion 2021/22:281 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Avskaffa Systembolagets monopol

Motion 2021/22:280 av Markus Wiechel (SD)
Beredskapslag

Motion 2021/22:279 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Bolån riktat till unga

Motion 2021/22:278 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Brottsprovokation, anonyma vittnen och övervakning av tidigare dömda

Motion 2021/22:277 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Bättre matchning inför framtida yrkesval

Motion 2021/22:276 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Cancerpreventiv kost

Motion 2021/22:275 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Civilkuragelag

Motion 2021/22:274 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område

Motion 2021/22:273 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Djurbalk och djurskyddsmyndighet

Motion 2021/22:272 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
En levande och välmående skärgård

Motion 2021/22:271 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
En samhällsförberedande skola

Motion 2021/22:270 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
En utvecklad förlossnings- och mödravård

Motion 2021/22:269 av Markus Wiechel (SD)
Etisk avel

Motion 2021/22:268 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ett reellt tjänstemannaansvar

Motion 2021/22:267 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Ett starkare nordiskt samarbete

Motion 2021/22:266 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Ett transparent skattesystem och ett ökat skydd för känsliga personuppgifter

Motion 2021/22:265 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förbud av försäljning av foie gras

Motion 2021/22:264 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förbud mot koldioxidbedövning vid slakt

Motion 2021/22:263 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förbud mot snabblån, stöd till skuldsatta och åtgärder mot reafusk

Motion 2021/22:262 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förbud mot valar i fångenskap

Motion 2021/22:261 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förenklingar för företagare

Motion 2021/22:260 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förhindra vanvård av katter

Motion 2021/22:259 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förlorad vårdnad vid mord

Motion 2021/22:258 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förslag för en sundare fastighetsmarknad

Motion 2021/22:257 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Försäljning av statliga bolag

Motion 2021/22:256 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förtroendevaldas närvaro och arvodessystemet

Motion 2021/22:255 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förändrad prioritering gällande arbetskraftsinvandring

Motion 2021/22:254 av Markus Wiechel (SD)
Förändrad strandskyddslagstiftning

Motion 2021/22:253 av Markus Wiechel (SD)
Förändringar i läroplanen

Motion 2021/22:252 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Gemensamma valsedlar

Motion 2021/22:251 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Grovt djurplågeri och djurplågeri mot tjänstedjur

Motion 2021/22:250 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:249 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Hot mot och ansvar som förtroendevalda

Motion 2021/22:248 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Hälsosam och individanpassad mat inom vården

Motion 2021/22:247 av Markus Wiechel (SD)
Hälsosam och kvalitetssäkrad skolmat

Motion 2021/22:246 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Import av odlad fisk

Motion 2021/22:245 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Indraget medborgarskap och utvisning av terrorister

Motion 2021/22:244 av Markus Wiechel (SD)
Införande av e-petitioner samt tydligare uppgift för Riksrevisionen

Motion 2021/22:243 av Markus Wiechel (SD)
Kontroll av och förbud mot konfessionella friskolor

Motion 2021/22:242 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kontroll av PPM-rådgivning och ökad lönsamhet för amortering

Motion 2021/22:241 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan

Motion 2021/22:240 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Krigs- och terrorbrott

Motion 2021/22:239 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kvalitativ kost inom offentlig verksamhet

Motion 2021/22:238 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården

Motion 2021/22:237 av Markus Wiechel (SD)
Löpande och transparent redovisning av korruptionsärenden vid svenska utrikesmyndigheter

Motion 2021/22:236 av Markus Wiechel och Ludvig Aspling (båda SD)
Medvetenhet kring skador av plast i livsmedel

Motion 2021/22:235 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Muslimska Brödraskapet

Motion 2021/22:234 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Nationell handlingsplan rörande våld mot barn

Motion 2021/22:233 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet

Motion 2021/22:232 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga

Motion 2021/22:231 av Markus Wiechel och Charlotte Quensel (båda SD)
Obedövad slakt

Motion 2021/22:230 av Markus Wiechel (SD)
Obligatorisk hemförsäkring

Motion 2021/22:229 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen och minskat missbruk av tunga mediciner

Motion 2021/22:228 av Markus Wiechel (SD)
Privatisera distriktsveterinärverksamheten

Motion 2021/22:227 av Magnus Jacobsson (KD)
Oberoende internationell utredning av M/S Estonias förlisning

Motion 2021/22:226 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Förbättrad kvalitet och stärkt jämställdhet i sexualundervisningen i skolan

Motion 2021/22:225 av Tobias Andersson (SD)
Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga

Motion 2021/22:224 av Tobias Andersson och Jonas Andersson i Linghem (båda SD)
Nationellt mål om återvandringsnetto och återvandringsmyndighet

Motion 2021/22:223 av Tobias Andersson (SD)
Stoppad finansiering av genusteori inom högre utbildning

Motion 2021/22:222 av Tobias Andersson (SD)
Åtgärd mot falsk folkbokföring

Motion 2021/22:221 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)
En familjevänlig tågtrafik

Motion 2021/22:220 av Julia Kronlid (SD)
Förebyggande arbete för att stötta kvinnor vid oönskade graviditeter

Motion 2021/22:219 av Julia Kronlid (SD)
Östersjötumlaren

Motion 2021/22:218 av Julia Kronlid (SD)
Tillåta dubbdäck fram till 30 april

Motion 2021/22:217 av Julia Kronlid (SD)
Översyn av praxis vid sen abort

Motion 2021/22:216 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Vårda Sveriges kristna kulturarv

Motion 2021/22:215 av Ulrika Heie (C)
Arvode för vigselförrättare

Motion 2021/22:214 av Mikael Larsson (C)
Småföretagarlots

Motion 2021/22:213 av Mikael Larsson (C)
Beslut inom sex månader för småföretagare

Motion 2021/22:212 av Mikael Larsson (C)
Testning för att tidigare upptäcka prostatacancer

Motion 2021/22:211 av Mikael Larsson (C)
Implementering av livsmedelsstrategin

Motion 2021/22:210 av Mikael Larsson (C)
Demokratiutvecklingspengar till föreningsrörelsen

Motion 2021/22:209 av Mikael Larsson (C)
Utveckla gymnasieskolans program mot ekonomisk redovisning

Motion 2021/22:208 av Mikael Larsson (C)
Klassning av miljöfarligt avfall

Motion 2021/22:207 av Mikael Larsson (C)
Naturvårdsavtal mellan markägare och staten

Motion 2021/22:206 av Mikael Larsson (C)
Ökad avskjutning av vildsvin

Motion 2021/22:205 av Mikael Larsson (C)
Sekretess inom djurskydd

Motion 2021/22:204 av Mikael Larsson (C)
Övervakningsorgan för illegala penningflöden

Motion 2021/22:203 av Mikael Larsson (C)
Kostnadsförslag vid nya kraftledningar

Motion 2021/22:202 av Mikael Larsson (C)
Nationell enhet inom polisen för utredning av brott mot lantbrukare av djurrättsaktivister

Motion 2021/22:201 av Mikael Larsson (C)
Ersättning för markinlösen

Motion 2021/22:200 av Mikael Larsson (C)
Avverkningsanmälan och dess offentlighet

Motion 2021/22:199 av Mikael Larsson (C)
Bedrägerier med personnummer

Motion 2021/22:198 av Mikael Larsson (C)
Bildande av naturreservat

Motion 2021/22:197 av Mikael Larsson (C)
Säkerställ att skadestånd utbetalas till de drabbade

Motion 2021/22:196 av Mikael Larsson (C)
Bekämpning av ogräsen stånds och renkavle

Motion 2021/22:195 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C)
Psykisk ohälsa kan leda till diskriminering

Motion 2021/22:194 av Alireza Akhondi (C)
Politiskt tillsatta nämndemän

Motion 2021/22:193 av Alireza Akhondi (C)
Ett tryggt Sverige, fritt från brott och extremism

Motion 2021/22:192 av Alireza Akhondi (C)
Flaggning av adresser för ambulans

Motion 2021/22:191 av Alireza Akhondi (C)
Framtidssäkring av det svenska vägnätet

Motion 2021/22:189 av Eric Westroth (SD)
Inkludera ”politisk åsikt” som diskrimineringsgrund i svensk diskrimineringslagstiftning

Motion 2021/22:188 av Fredrik Lindahl (SD)
Åtgärder mot lootlådor och andra lotteriliknande moment inom dataspel

Motion 2021/22:187 av Fredrik Lindahl (SD)
Insatser mot missbruk av förkomna pass

Motion 2021/22:186 av Fredrik Lindahl (SD)
Insatser mot djurrättsextremisters brottslighet

Motion 2021/22:185 av Fredrik Lindahl (SD)
Förbättringar och andra åtgärder kring arbetsmiljö och arbetsmarknad för nattarbete

Motion 2021/22:184 av Jonas Andersson i Linghem (SD)
Skarven i Roxen

Motion 2021/22:183 av Eric Westroth (SD)
Välfärdspengar

Motion 2021/22:182 av Eric Westroth (SD)
Skyldighet för mobil- och teleoperatörer att samverka med rättsvårdande myndigheter

Motion 2021/22:181 av Eric Westroth (SD)
Regelverk om tillåtet antal folkbokförda i en och samma bostad

Motion 2021/22:180 av Jonas Andersson i Linghem (SD)
Framtiden för Sancta Birgitta Klostermuseum

Motion 2021/22:179 av Eric Westroth (SD)
Driftsstöd till icke-statliga flygplatser

Motion 2021/22:178 av Jan Ericson (M)
Ökat fokus på klimatanpassning

Motion 2021/22:177 av Saila Quicklund (M)
Lantmäteriets handläggningstider

Motion 2021/22:176 av Saila Quicklund (M)
Förutsättningar för kvinnliga innovatörer

Motion 2021/22:175 av Mats Green (M)
Specifika krav för skydd av natur

Motion 2021/22:174 av Mats Green (M)
Royalties for Regions

Motion 2021/22:173 av Magdalena Schröder (M)
Ökat skydd mot hedersbrottslighet

Motion 2021/22:172 av Magdalena Schröder (M)
Minskat regelkrångel för företagare

Motion 2021/22:171 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Se över lagar och regler för att trygga framtiden för det rullande kulturarvet

Motion 2021/22:170 av Jan Ericson (M)
Främja hållbarhet genom utvecklat återbruk i kommuner och regioner

Motion 2021/22:169 av Jan Ericson (M)
Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud

Motion 2021/22:168 av Jan Ericson (M)
Strategi för omhändertagande av industriavfall från förnybar energi

Motion 2021/22:167 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Strategi för sanering av skeppsvrak i Östersjön

Motion 2021/22:166 av Jan Ericson (M)
Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp

Motion 2021/22:165 av Jan Ericson (M)
Strategi för att säkerställa tillgång till bränsle för historiska fordon

Motion 2021/22:164 av Edward Riedl (M)
Villkor för turism i Sverige

Motion 2021/22:163 av Edward Riedl (M)
Villkor för småföretag

Motion 2021/22:162 av Edward Riedl (M)
Ekonomiska frizoner i glesbygd

Motion 2021/22:161 av Edward Riedl (M)
Stärkt äganderätt

Motion 2021/22:160 av Edward Riedl (M)
Offentlig upphandling av mat bör ske utifrån minimikraven i svensk lag

Motion 2021/22:159 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd för våldtäkt

Motion 2021/22:158 av Edward Riedl (M)
Ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav

Motion 2021/22:157 av Edward Riedl (M)
Skärpt straff för övergrepp i rättssak

Motion 2021/22:156 av Edward Riedl (M)
Olaglig yrkestrafik

Motion 2021/22:155 av Edward Riedl (M)
Nationellt tiggeriförbud

Motion 2021/22:154 av Edward Riedl (M)
Krafttag mot svarttaxi

Motion 2021/22:153 av Edward Riedl (M)
Cancerscreening

Motion 2021/22:152 av Edward Riedl (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:151 av Edward Riedl (M)
Organdonationer

Motion 2021/22:150 av Edward Riedl (M)
Tester av artärstelhet

Motion 2021/22:149 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd vid grova brott

Motion 2021/22:148 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd vid försäljning av narkotika

Motion 2021/22:147 av Eric Palmqvist (SD)
Åldersbegränsning av däck

Motion 2021/22:146 av Eric Palmqvist (SD)
Utökad diskrimineringslagstiftning – politisk åskådning som diskrimineringsgrund

Motion 2021/22:145 av Eric Palmqvist och Eric Westroth (båda SD)
Utred utbildningskrav för piloter som flyger fallskärmshoppare

Motion 2021/22:144 av Eric Palmqvist (SD)
Utred anmälnings- eller tillståndsplikt för kyltornsanläggningar

Motion 2021/22:143 av Eric Palmqvist (SD)
Totalförsvarskunskap i skolan

Motion 2021/22:142 av Eric Palmqvist (SD)
Synskadade och valsystemet

Motion 2021/22:141 av Eric Palmqvist (SD)
Hörselskadade och riksdagen

Motion 2021/22:140 av Eric Palmqvist (SD)
En grundlig översyn av miljöbalken

Motion 2021/22:139 av Caroline Nordengrip (SD)
Sjuklön vid icke medicinskt ingrepp

Motion 2021/22:138 av Caroline Nordengrip (SD)
Sekretess vid våldtäkt

Motion 2021/22:137 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD)
Förbud mot kommersiellt bruk av allemansrätten

Motion 2021/22:136 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)
Applåder under debatt

Motion 2021/22:133 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Vårdsamverkan över gränserna

Motion 2021/22:132 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Nordiskt skatteavtal

Motion 2021/22:131 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Annandag pingst som helgdag

Motion 2021/22:130 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Ett starkare Norden

Motion 2021/22:129 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Enskilda vägar

Motion 2021/22:128 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Delgivning

Motion 2021/22:125 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Skyndsamt införande av standardtid

Motion 2021/22:124 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
En optimalt nyttjad järnväg

Motion 2021/22:123 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Digitalisera Myndighetssverige

Motion 2021/22:122 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Sanktionsmöjlighet mot övergivna fordon

Motion 2021/22:121 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Preventiva insatser mot självmord hos äldre

Motion 2021/22:120 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Rätten att få bestämma över att avsluta sitt liv

Motion 2021/22:119 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Språktest för arbete i omsorg/äldreomsorg

Motion 2021/22:118 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Rätten till ledarhund för synskadade

Motion 2021/22:117 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Hinder för fusk med assistansersättningar

Motion 2021/22:116 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
En övergripande säkrad elinfrastruktur

Motion 2021/22:115 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Förenkla administrationen för företag – en uppgift en gång

Motion 2021/22:114 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Bevilja jakt efter säkrad bevarandestatus

Motion 2021/22:113 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Årliga inventeringar för att säkra lantbruk och fiskerinäring

Motion 2021/22:112 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Undantag för skarv från nationella fågeldirektivet

Motion 2021/22:111 av Magnus Jacobsson (KD)
Balkankonferens för handel och försoning

Motion 2021/22:110 av Magnus Jacobsson (KD)
Ökat handelsutbyte med Kosovo

Motion 2021/22:109 av Magnus Jacobsson (KD)
Översyn av va-lagen

Motion 2021/22:108 av Magnus Jacobsson (KD)
Hotbilden mot jägare och samer

Motion 2021/22:107 av Magnus Jacobsson (KD)
Höga kostnader med liten miljönytta

Motion 2021/22:106 av Magnus Jacobsson (KD)
En svensk industriplan

Motion 2021/22:105 av Magnus Jacobsson (KD)
Översyn av strandskyddet

Motion 2021/22:104 av Magnus Jacobsson (KD)
Skaderekvisit avseende va och småskalig vattenkraft

Motion 2021/22:101 av Ingemar Kihlström (KD)
Agera för att stoppa förföljelse av kristna minoriteter

Motion 2021/22:100 av Ingemar Kihlström (KD)
Bevara ångerrätten för reparationstjänster när företaget aktivt kontaktat konsumenten

Motion 2021/22:99 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)
Förvaltandet av fäbodmiljöer

Motion 2021/22:98 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)
Vindkraft i fjällmiljöer

Motion 2021/22:97 av Charlotte Quensel (SD)
Sveriges erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2021/22:96 av Dennis Dioukarev (SD)
Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Motion 2021/22:95 av Dennis Dioukarev (SD)
Samlokalisera Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan

Motion 2021/22:94 av Dennis Dioukarev och Eric Palmqvist (båda SD)
Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2021/22:93 av Dennis Dioukarev och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Alkoholservering i Svenska hockeyligan (SHL)

Motion 2021/22:92 av Dennis Dioukarev (SD)
Statliga startlån

Motion 2021/22:91 av Dennis Dioukarev (SD)
Så får fler unga sin första bostad

Motion 2021/22:90 av Dennis Dioukarev (SD)
Hållbar semesterstart

Motion 2021/22:89 av Dennis Dioukarev (SD)
Uppskjutna avgifter för nystartade företag till Bolagsverket

Motion 2021/22:88 av Dennis Dioukarev (SD)
Statligt ägande i Sunpine

Motion 2021/22:87 av Dennis Dioukarev (SD)
Starta eget-lån för unga vuxna

Motion 2021/22:86 av Dennis Dioukarev (SD)
Marknadskompletterande riskkapitalfond

Motion 2021/22:85 av Dennis Dioukarev (SD)
Företagsamhet bland unga

Motion 2021/22:84 av Dennis Dioukarev (SD)
Eget utträde

Motion 2021/22:83 av Amineh Kakabaveh (-)
Analfabetismen – farligare än vi tror

Motion 2021/22:82 av Amineh Kakabaveh (-)
Förbud mot synliga religösa symboler för barn i skolan och förskolan

Motion 2021/22:81 av Amineh Kakabaveh (-)
Utvärdering av insatser mot hedersförtryck och hedersnormer

Motion 2021/22:80 av Amineh Kakabaveh (-)
Om nödvändigheten av att bekämpa hedersförtrycket

Motion 2021/22:79 av Amineh Kakabaveh (-)
Sanktioner mot repressiva kvinnofientliga regimer som Iran och Saudiarabien m.fl.

Motion 2021/22:78 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Valobservatörer i valet 2022

Motion 2021/22:77 av Björn Söder (SD)
Ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal

Motion 2021/22:76 av Björn Söder (SD)
Ändrad placering av ledamöter i plenisalen

Motion 2021/22:75 av Björn Söder (SD)
Verka för att Taiwan tillåts delta i WHO

Motion 2021/22:74 av Björn Söder (SD)
Villa Bonnier som talmansbostad

Motion 2021/22:73 av Björn Söder (SD)
Återför ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen

Motion 2021/22:71 av Björn Söder (SD)
Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2021/22:70 av Björn Söder (SD)
Upphörande av bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer

Motion 2021/22:69 av Björn Söder (SD)
Strategi för inlemmande av Taiwan i internationella organisationer

Motion 2021/22:68 av Björn Söder (SD)
Rätt att framföra lätt motorcykel med körkortsbehörighet B

Motion 2021/22:67 av Björn Söder (SD)
Riksmötets öppnande i Rikssalen

Motion 2021/22:66 av Björn Söder (SD)
Minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2021/22:65 av Björn Söder (SD)
Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2021/22:64 av Björn Söder (SD)
Erkännande av folkmordet 1915

Motion 2021/22:63 av Bo Broman (SD)
Ökad skattetransparens

Motion 2021/22:62 av Bo Broman (SD)
Portal för myndigheters tjänster och webbplatser

Motion 2021/22:61 av Bo Broman (SD)
Avskaffa krav på matservering för alkoholtillstånd

Motion 2021/22:58 av Angelika Bengtsson (SD)
Förbättrad mödravård

Motion 2021/22:57 av Angelika Bengtsson (SD)
Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling

Motion 2021/22:56 av Angelika Bengtsson (SD)
Ökade insatser för det förebyggande arbetet mot självmord

Motion 2021/22:55 av Angelika Bengtsson (SD)
Översyn av momssats

Motion 2021/22:54 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Hälsofrämjande kultur och organiserad idrott för äldre

Motion 2021/22:53 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Begränsat antal elever för handledare vid privat övningskörning

Motion 2021/22:52 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Genomförande av en folkräkning i Sverige

Motion 2021/22:51 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Förstärkt samverkan mellan staten och Svenska kyrkan

Motion 2021/22:50 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Insyn i barns läkemedelslista

Motion 2021/22:49 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Omvandla Allmänna arvsfonden

Motion 2021/22:48 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Värna kontanterna

Motion 2021/22:47 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Skolans sexualundervisning

Motion 2021/22:46 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Reformera äldreomsorgen

Motion 2021/22:45 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD)
Nationella beredskapslager

Motion 2021/22:44 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD)
Produktionsomställning vid samhällskris

Motion 2021/22:43 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Prostatacancerbehandling

Motion 2021/22:42 av Anne Oskarsson (SD)
Hjärnskador vid ECT-behandling

Motion 2021/22:41 av Anne Oskarsson (SD)
Rekommendationer gällande adhd-medicin

Motion 2021/22:40 av Anne Oskarsson (SD)
Sfi – uttalets betydelse för språkinlärning

Motion 2021/22:39 av Anne Oskarsson (SD)
Äldres rätt till ett värdigt, respektfullt bemötande och rätten till den egna kroppen

Motion 2021/22:38 av Aron Emilsson (SD)
Ökad synlighet i trafik

Motion 2021/22:37 av Aron Emilsson (SD)
Utbyggnad av Bohusbanan

Motion 2021/22:36 av Aron Emilsson (SD)
Hållbart fiske i Östersjön

Motion 2021/22:35 av Angelica Lundberg (SD)
Avskaffa flerbarnstillägget

Motion 2021/22:34 av Angelica Lundberg (SD)
Barnsäkerhet i bil

Motion 2021/22:33 av Angelica Lundberg (SD)
Högre straff för brott mot griftefriden

Motion 2021/22:32 av Angelica Lundberg (SD)
Förhindra att unga blir rökare

Motion 2021/22:31 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Låsta föräldradagar vid vårdnadstvister

Motion 2021/22:30 av Angelica Lundberg (SD)
Höjd åldersgräns för könsbyte

Motion 2021/22:29 av Angelica Lundberg (SD)
Lämplighetspröva äldre förare

Motion 2021/22:28 av Angelica Lundberg (SD)
Nya bestämmelser gällande däck

Motion 2021/22:27 av Angelica Lundberg (SD)
Skatteväxla för folkhälsan

Motion 2021/22:26 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Slopat stöd för produktion av socker

Motion 2021/22:25 av Angelica Lundberg (SD)
Öka antalet dubbeldagar

Motion 2021/22:24 av Johnny Skalin och Angelica Lundberg (båda SD)
Översyn av tillsatser i mat

Motion 2021/22:23 av Angelica Lundberg (SD)
Reserverat barnbidrag vid vårdnadstvister

Motion 2021/22:22 av Emma Berginger och Emma Hult (båda MP)
Ingen människa ska behöva dö av och i trafiken

Motion 2021/22:21 av Emma Berginger (MP)
Utveckla trafikprognoser och samhällsekonomiska bedömningar för tillförlitliga beslutsunderlag

Motion 2021/22:20 av Emma Berginger m.fl. (MP)
Öka cyklandet och tydliggör statens ansvar för en tillgänglig cykelinfrastruktur

Motion 2021/22:19 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Smällare, raketer och fyrverkerier endast vid offentliga arrangemang

Motion 2021/22:18 av Emma Berginger (MP)
Avståndsbaserad skatt på lätt trafik

Motion 2021/22:17 av Ingemar Kihlström (KD)
Begränsning av myndigheters offentliggörande och försäljning av personuppgifter

Motion 2021/22:16 av Ingemar Kihlström och Magnus Oscarsson (båda KD)
Erkännande av Somaliland som en självständig stat

Motion 2021/22:15 av Ingemar Kihlström (KD)
Postnords postutdelning och pakethantering i hela Sverige

Motion 2021/22:14 av Ingemar Kihlström (KD)
Åtgärder för att motverka den spanska skogssnigelns utbredning och skadeverkningar

Motion 2021/22:13 av Ingemar Kihlström (KD)
Skolavslutning och firanden av högtider med konfessionella inslag i kyrkolokaler

Motion 2021/22:12 av Ingemar Kihlström (KD)
Utred förutsättningarna för att utöka rotavdraget

Motion 2021/22:11 av Ingemar Kihlström (KD)
Kontanter som betalningsmedel

Motion 2021/22:10 av Ingemar Kihlström (KD)
Sista etappen av vägförbättrande ombyggnation av väg 181

Motion 2021/22:9 av Ingemar Kihlström (KD)
Fortsatt satsning på säkra och trygga stationsmiljöer

Motion 2021/22:8 av Ingemar Kihlström (KD)
Samordna regelverk för bevattningsförbud

Motion 2021/22:7 av Ingemar Kihlström (KD)
Ljudnivåer från idrottsanläggningar

Motion 2021/22:6 av Ingemar Kihlström (KD)
Registrering av testamenten

Motion 2021/22:5 av Ingemar Kihlström (KD)
Utbyggnad, planskilda korsningar och utökat underhåll för Västra stambanan

Motion 2021/22:4 av Amineh Kakabaveh (-)
Om Sveriges roll i FN och stormaktsspelet om kvinnors rättigheter

Motion 2021/22:3 av Amineh Kakabaveh (-)
Folkomröstning om utträde ur EU

Motion 2021/22:2 av Gudrun Brunegård (KD)
Sveriges avvägningar i samband med utredningarna av Dag Hammarskjölds död

Motion 2021/22:1 av Robert Stenkvist (SD)
Lex Botkyrka – skarpare lag angående deponering av avfallUppdaterad: 2021-09-24 03:14:00