Totalt 4151 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2021

Motion 2021/22:4222 av Larry Söder m.fl. (KD)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2021/22:4221 av Ebba Busch m.fl. (KD)
Hela Sverige ska fungera - Kristdemokraternas budgetmotion för 2022

Motion 2021/22:4220 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Ingen klimatomställning utan ett starkt kraftsystem

Motion 2021/22:4219 av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2021/22:4218 av Elisabeth Falkhaven (MP)
Implementering av mål för ett hållbart fiske

Motion 2021/22:4217 av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2021/22:4216 av Camilla Hansén (MP)
Schyst internationell handel

Motion 2021/22:4215 av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2021/22:4214 av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2021/22:4213 av Hans Eklind m.fl. (KD)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2021/22:4212 av Sofia Damm m.fl. (KD)
Integration och samhällsgemenskap

Motion 2021/22:4211 av Camilla Hansén m.fl. (MP)
Bistånd för klimat och rättvisa

Motion 2021/22:4210 av Sofia Damm m.fl. (KD)
Jämställdhet och diskriminering

Motion 2021/22:4209 av Annika Hirvonen och Leila Ali-Elmi (båda MP)
Motverka skolsegregationen

Motion 2021/22:4208 av Maria Gardfjell och Anna Sibinska (båda MP)
Mångfaldsmat - mat med skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning

Motion 2021/22:4207 av Axel Hallberg och Lorentz Tovatt (båda MP)
Mål om minskad biltrafik

Motion 2021/22:4206 av Axel Hallberg (MP)
Minnesmärke för Vipeholmsexperimentens offer

Motion 2021/22:4205 av Nicklas Attefjord (MP)
Reglering och skydd av yrkestitlarna terapeut och psykolog

Motion 2021/22:4204 av Amanda Palmstierna och Lorentz Tovatt (båda MP)
Stoppa s.k. greenwashing – stöd seriösa företag

Motion 2021/22:4203 av Nicklas Attefjord och Rasmus Ling (båda MP)
Utvärdera narkotikastrafflagen och stärk de skademinimerande insatserna

Motion 2021/22:4202 av Hampus Hagman m.fl. (KD)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2021/22:4201 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2021/22:4200 av Jakob Forssmed m.fl. (KD)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2021/22:4199 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal klimatpolitik - omställning i en växande ekonomi

Motion 2021/22:4198 av Michael Anefur m.fl. (KD)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Det civila försvaret och krisberedskapen

Motion 2021/22:4196 av Elisabeth Falkhaven (MP)
Åtgärder för att minska hundsmugglingen

Motion 2021/22:4195 av Camilla Brodin m.fl. (KD)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2021/22:4194 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Kriminalvården

Motion 2021/22:4193 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Fri rörlighet och fattiga EU-medborgare

Motion 2021/22:4192 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2021/22:4191 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Terrorism

Motion 2021/22:4190 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Polisen

Motion 2021/22:4189 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Tydliga reaktioner mot brott

Motion 2021/22:4188 av Andreas Carlson (KD)
Utbyggnad av riksväg 40

Motion 2021/22:4187 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Brottsoffer

Motion 2021/22:4186 av Tuve Skånberg m.fl. (KD)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2021/22:4185 av Andreas Carlson (KD)
Ombyggnation av riksväg 26/47

Motion 2021/22:4184 av Andreas Carlson m.fl. (KD)
Välfärdsbrottslighet

Motion 2021/22:4183 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2021/22:4182 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2021/22:4181 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Ny start för Sverige – Liberalernas budgetmotion för 2022

Motion 2021/22:4180 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2021/22:4179 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2021/22:4178 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Stärk kvaliteten i grundskolan

Motion 2021/22:4177 av Lars Püss m.fl. (M)
Möjliggörande av mer kärnkraft i Sverige

Motion 2021/22:4176 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Högre kvalitet i vuxenutbildning och sfi

Motion 2021/22:4175 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Stärk kvaliteten i förskolan

Motion 2021/22:4174 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, L, C, MP, KD, S, V)
Fängslade och försvunna – Dawit Isaak, Ahmadreza Djalali och Gui Minhai m.fl.

Motion 2021/22:4173 av Pia Steensland m.fl. (KD)
En folkhälsopolitik att lita på

Motion 2021/22:4172 av Ebba Busch m.fl. (KD)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2021/22:4171 av Pia Steensland m.fl. (KD)
Apotek och läkemedel – en självklar del av hälso- och sjukvårdskedjan

Motion 2021/22:4170 av Ebba Busch m.fl. (KD)
En äldrepolitik att lita på

Motion 2021/22:4169 av Sofia Damm m.fl. (KD)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2021/22:4168 av Ebba Busch m.fl. (KD)
En hälso- och sjukvård att lita på

Motion 2021/22:4167 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)
En socialtjänst att lita på

Motion 2021/22:4166 av Ebba Busch m.fl. (KD)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2021/22:4165 av Pia Steensland m.fl. (KD)
En funktionshinderspolitik att lita på

Motion 2021/22:4164 av Roland Utbult m.fl. (KD)
Politik för ett stärkt civilsamhälle

Motion 2021/22:4163 av Christian Carlsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2021/22:4162 av Roland Utbult m.fl. (KD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2021/22:4161 av Pia Steensland m.fl. (KD)
Forskning och högre utbildning av internationellt hög kvalitet i hela landet

Motion 2021/22:4160 av Pia Steensland m.fl. (KD)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2021/22:4159 av Pia Steensland m.fl. (KD)
Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar

Motion 2021/22:4158 av Acko Ankarberg Johansson m.fl. (KD)
Psykisk hälsa

Motion 2021/22:4157 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2021/22:4156 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Bemötandet av barn i särskilt utsatta situationer

Motion 2021/22:4155 av Betty Malmberg (M)
Reglers konsekvenser för företag bör ses över

Motion 2021/22:4154 av Fredrik Schulte (M)
Ökad valfrihet i välfärden

Motion 2021/22:4153 av Fredrik Schulte (M)
Yttrandefrihet på nätet

Motion 2021/22:4152 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Hongkong och Xinjiang

Motion 2021/22:4151 av Mats Nordberg (SD)
Mer positiv politik för torvbruk på redan dikade marker

Motion 2021/22:4150 av Martina Johansson m.fl. (C)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2021/22:4149 av Martina Johansson m.fl. (C)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2021/22:4148 av Martina Johansson m.fl. (C)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2021/22:4147 av Jonny Cato m.fl. (C)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2021/22:4146 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2021/22:4145 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2021/22:4144 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2021/22:4143 av Johan Hedin m.fl. (C)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2021/22:4142 av Per Åsling m.fl. (C)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2021/22:4141 av Per Schöldberg m.fl. (C)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2021/22:4140 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2021/22:4139 av Alireza Akhondi m.fl. (C, S, L)
Dags för ett modernt statsskick

Motion 2021/22:4138 av Aphram Melki (C)
Inrätta en nationell gängkommission under Noa

Motion 2021/22:4137 av Aphram Melki (C)
Nationell strategi för att omvandla utsatta områden till trygga och säkra boendemiljöer

Motion 2021/22:4136 av Rickard Nordin m.fl. (C)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2021/22:4135 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2021/22:4134 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2021/22:4133 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2021/22:4132 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2021/22:4131 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Den svenska basindustrin

Motion 2021/22:4130 av Catarina Deremar m.fl. (C)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2021/22:4129 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2021/22:4128 av Sofia Nilsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2021/22:4127 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2021/22:4126 av Fredrik Christensson m.fl. (C)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2021/22:4125 av Fredrik Christensson m.fl. (C)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2021/22:4124 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2021/22:4123 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2021/22:4122 av Ola Johansson m.fl. (C)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2021/22:4121 av Annie Lööf m.fl. (C)
Centerpartiets budgetmotion 2022

Motion 2021/22:4119 av Pernilla Stålhammar (MP)
Fristäder för kulturarbetare och journalister

Motion 2021/22:4118 av Pernilla Stålhammar m.fl. (MP)
Ett fritt och föränderligt kulturliv i pandemins spår

Motion 2021/22:4117 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Gribshunden

Motion 2021/22:4116 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2021/22:4115 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2021/22:4114 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2021/22:4113 av Annika Hirvonen (MP)
Alla barns rätt till utbildning

Motion 2021/22:4112 av Nicklas Attefjord och Leila Ali-Elmi (båda MP)
Vuxenmobbning i arbetslivet

Motion 2021/22:4111 av Emma Hult m.fl. (MP)
Förläng livet på prylarna och planeten

Motion 2021/22:4110 av Rasmus Ling m.fl. (MP)
Fördjupat nordiskt samarbete

Motion 2021/22:4109 av Camilla Hansén och Anna Sibinska (båda MP)
Politik för det samiska folket

Motion 2021/22:4108 av Nicklas Attefjord och Anna Sibinska (båda MP)
Benefit corporations – eller hållbara företag till gagn för samhälle och miljö

Motion 2021/22:4107 av Mats Berglund m.fl. (MP)
Folkbildning för ett starkare samhälle

Motion 2021/22:4106 av Annika Hirvonen (MP)
Stärkt skydd mot diskriminering i skolan

Motion 2021/22:4105 av Camilla Hansén och Emma Hult (båda MP)
Distansundervisning för ökat samarbete med universitet i utvecklingsländer

Motion 2021/22:4104 av Annika Hirvonen och Camilla Hansén (båda MP)
Nationellt minoritetsspråk i skolan

Motion 2021/22:4103 av Mats Berglund (MP)
En modern föräldraförsäkring

Motion 2021/22:4102 av Camilla Hansén m.fl. (MP)
10 förslag för en starkare demokrati

Motion 2021/22:4101 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)
Hållbarhet, natur och friluftsliv i skolan

Motion 2021/22:4100 av Emma Hult (MP)
Ursprungsmärkning av blommor

Motion 2021/22:4099 av Nicklas Attefjord (MP)
Bättre skydd för personer som får insatser i hemmet

Motion 2021/22:4098 av Maria Gardfjell (MP)
Jakten på plasten – större fokus på klimataspekter av plast

Motion 2021/22:4097 av Emma Hult och Nicklas Attefjord (båda MP)
Bättre förutsättningar för svensk parasport

Motion 2021/22:4096 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)
Ågärder mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2021/22:4095 av Annika Hirvonen och Annika Strandhäll (MP, S)
Nationellt center för vård för sexualbrottsutsatta

Motion 2021/22:4094 av Annika Hirvonen och Annika Strandhäll (MP, S)
Pappadagar även för nyanlända och studenter

Motion 2021/22:4093 av Nicklas Attefjord och Emma Hult (båda MP)
Stärk intersexpersoners mänskliga rättigheter inom svensk vård

Motion 2021/22:4092 av Mats Berglund (MP)
Ett nationellt humanioralyft

Motion 2021/22:4090 av Mats Berglund m.fl. (MP)
Utgå från studentens perspektiv för att höja kvaliteten i utbildningen vid lärosätena

Motion 2021/22:4089 av Mats Berglund m.fl. (MP)
Särskilt cykelstöd för personer som behöver specialutformad cykel

Motion 2021/22:4088 av Mats Berglund (MP)
Förbättrat skydd av nationalstadsparken i Stockholm

Motion 2021/22:4087 av Maria Gardfjell och Anna Sibinska (båda MP)
Matsvinn

Motion 2021/22:4086 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)
Åtgärder mot rasism i vården

Motion 2021/22:4085 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP)
Bedövning av djur inför slakt

Motion 2021/22:4084 av Nicklas Attefjord och Anna Sibinska (båda MP)
Reglering av spelmarknaden och ökat skydd för personer med spelberoende

Motion 2021/22:4083 av Elisabeth Falkhaven och Maria Gardfjell (båda MP)
Rädda de bestånd av sill, strömming och torsk som finns kvar i Östersjön

Motion 2021/22:4082 av Elisabeth Falkhaven och Lorentz Tovatt (båda MP)
Ett globalt nedrustningsavtal för utvinning av fossila bränsen

Motion 2021/22:4081 av Maria Gardfjell (MP)
Miljö- och klimatvinster med ekologisk produktion

Motion 2021/22:4080 av Maria Gardfjell och Camilla Hansén (båda MP)
Förbättrad ersättning till lantbrukare i närheten av vargrevir

Motion 2021/22:4079 av Maria Gardfjell (MP)
Regenerativt jordbruk

Motion 2021/22:4078 av Axel Hallberg och Lorentz Tovatt (båda MP)
Hastighetsefterlevnad som i Norge

Motion 2021/22:4077 av Nicklas Attefjord och Margareta Fransson (båda MP)
Oberoende barnombud

Motion 2021/22:4076 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP)
En mineralpolitik inom planetens gränser

Motion 2021/22:4075 av Amanda Palmstierna (MP)
Minskade klimatutsläpp från konsumtion

Motion 2021/22:4074 av Rasmus Ling och Karolina Skog (båda MP)
Brottsbekämpande byråkrater

Motion 2021/22:4073 av Karolina Skog m.fl. (MP)
Minska konsumtionslånen

Motion 2021/22:4072 av Rasmus Ling och Emma Hult (båda MP)
Altruistiskt surrogat-/värdmoderskap

Motion 2021/22:4071 av Karolina Skog m.fl. (MP)
Tidigarelägg översynen av det finanspolitiska ramverket

Motion 2021/22:4070 av Karolina Skog (MP)
Se över finansieringen av el- och va-näten

Motion 2021/22:4069 av Amanda Palmstierna m.fl. (MP)
Stoppa regnskogsskövlingen

Motion 2021/22:4068 av Karolina Skog (MP)
Statens ansvar för etablering

Motion 2021/22:4067 av Karolina Skog (MP)
Släpp barnen fria

Motion 2021/22:4066 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)
Kraftfull politik för att möta klimatnödläget

Motion 2021/22:4065 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)
Ett rikare liv för äldre

Motion 2021/22:4064 av Lorentz Tovatt m.fl. (MP)
Skrotande av villkorstrappan

Motion 2021/22:4063 av Amanda Palmstierna och Emma Hult (båda MP)
Rädda soffan och planeten

Motion 2021/22:4062 av Maria Gardfjell m.fl. (MP)
En långsiktig strategi för hantering av vattenresursen och hållbar vattenförsörjning

Motion 2021/22:4061 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Djurpolitik för en postpandemisk värld

Motion 2021/22:4060 av Maria Gardfjell (MP)
Uppdatering av livsmedelsstrategin

Motion 2021/22:4059 av Maria Gardfjell (MP)
Distansrevolutionen

Motion 2021/22:4058 av Maria Gardfjell (MP)
Klimatanpassad skog

Motion 2021/22:4057 av Johan Forssell m.fl. (M)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2021/22:4056 av Karin Enström m.fl. (M)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2021/22:4055 av Mikael Oscarsson (KD)
Evidensbaserad vård saknas för barn och unga vuxna som får diagnosen könsdysfori

Motion 2021/22:4054 av Fredrik Malm (L)
Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige

Motion 2021/22:4053 av Fredrik Malm (L)
Begravningsavgift

Motion 2021/22:4052 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2021/22:4051 av Mikael Damsgaard (M)
Nationellt mål om ökad självförsörjningsgrad

Motion 2021/22:4050 av Mikael Damsgaard (M)
Stärkt koppling mellan slutbetyg och nationella prov i grundskolan

Motion 2021/22:4049 av Mikael Damsgaard (M)
Högre krav på utbildning och språkkunskaper inom äldreomsorgen

Motion 2021/22:4048 av Mikael Damsgaard (M)
Ökat samarbete för ett starkare Norden

Motion 2021/22:4047 av Mikael Damsgaard (M)
Järnväg Stockholm–Oslo via Västerås

Motion 2021/22:4046 av Mikael Damsgaard (M)
Mälarfarleden och Hjulstabron

Motion 2021/22:4045 av Mikael Damsgaard (M)
Förstärkning av Bergslagspendeln

Motion 2021/22:4044 av Mikael Damsgaard (M)
Utbyggnad av E18 mellan Köping och Västjädra

Motion 2021/22:4043 av Mikael Damsgaard (M)
Anställningsskydd

Motion 2021/22:4042 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Så får vi ordning på Sverige – Hälso- och sjukvård

Motion 2021/22:4041 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Hållbart fiske

Motion 2021/22:4040 av Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson (båda M)
Ökad trygghet och fler som arbetar - Moderaternas budgetmotion för 2022

Motion 2021/22:4039 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Så får vi ordning på Sverige – Utrikes och EU samt försvar och civil beredskap

Motion 2021/22:4038 av Edward Riedl (M)
Landsbygdsfrågors prioritet och en ny landsbygdsmyndighet i Lycksele

Motion 2021/22:4037 av Josefin Malmqvist och Niklas Wykman (båda M)
Vuxenutbildningen

Motion 2021/22:4036 av Mats Green m.fl. (M)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2021/22:4035 av Mats Green m.fl. (M)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2021/22:4034 av Josefin Malmqvist (M)
Sexualbrott

Motion 2021/22:4033 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Så får vi ordning på Sverige – Integration

Motion 2021/22:4032 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Så får vi ordning på Sverige – Jämställdhet

Motion 2021/22:4031 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Så får vi ordning på Sverige – Brottsbekämpning

Motion 2021/22:4030 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Så får vi ordning på Sverige – Klimat och energi

Motion 2021/22:4028 av Jasenko Omanovic (S)
Ökad fysisk aktivitet i skolan

Motion 2021/22:4027 av Mattias Vepsä (S)
Uppsökande studiemotiverande insatser och folkbildning för en rättvis omställning

Motion 2021/22:4026 av Eva Lindh m.fl. (S)
Möjligheten att ta del av förundersökning före rättegång

Motion 2021/22:4025 av Olle Thorell och Åsa Eriksson (båda S)
Åtgärder för att bryta skolsegregationen

Motion 2021/22:4024 av Kristina Nilsson och Anna-Belle Strömberg (båda S)
En likvärdig skola

Motion 2021/22:4023 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2021/22:4022 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2021/22:4020 av Viktor Wärnick m.fl. (M)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2021/22:4019 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
En trygg och rättvis familjepolitik

Motion 2021/22:4018 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2021/22:4017 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2021/22:4016 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2021/22:4015 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2021/22:4014 av Pål Jonson m.fl. (M)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2021/22:4013 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2021/22:4012 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2021/22:4011 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2021/22:4010 av Mats Persson m.fl. (L)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2021/22:4009 av Christer Nylander m.fl. (L)
Civilsamhället - en arena för frihet och gemenskap

Motion 2021/22:4008 av Christer Nylander m.fl. (L)
Mediepolitik för frihet

Motion 2021/22:4007 av Christer Nylander m.fl. (L)
Idrott för frihet och hälsa

Motion 2021/22:4006 av Maria Nilsson m.fl. (L)
En högre utbildning med högre ambitioner

Motion 2021/22:4005 av Maria Nilsson m.fl. (L)
Språk, färdigheter och kunskap för vuxna

Motion 2021/22:4004 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Liberal hbtq-politik, för allas rätt att vara sig själva

Motion 2021/22:4003 av Christer Nylander m.fl. (L)
Kulturpolitik för ett rikare land

Motion 2021/22:4002 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Ett skolsystem för kunskap och bildning

Motion 2021/22:4001 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Liberal sjukvårdspolitik

Motion 2021/22:4000 av Robert Hannah m.fl. (L)
Familjerätt och övrig civilrätt

Motion 2021/22:3999 av Joar Forssell m.fl. (L)
Liberal utrikespolitik

Motion 2021/22:3998 av Joar Forssell m.fl. (L)
Liberal Rysslandspolitik

Motion 2021/22:3997 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)
Bostadspolitik där alla får plats – Liberalernas bostadsmotion

Motion 2021/22:3996 av Joar Forssell m.fl. (L)
Liberal politik för ett grönt och fritt EU

Motion 2021/22:3995 av Joar Forssell m.fl. (L)
En liberal biståndspolitik

Motion 2021/22:3994 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2021/22:3993 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Högre utbildning på Sveriges universitet och högskolor

Motion 2021/22:3992 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Ökad forskning och innovation leder till förnyade kunskaper och fler jobb i Sverige

Motion 2021/22:3991 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Satsning för rektorer

Motion 2021/22:3990 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Stärkande av gymnasieskolan

Motion 2021/22:3989 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Framtidens virusforskning

Motion 2021/22:3988 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
En attraktiv lärarutbildning med kunskapsfokus

Motion 2021/22:3987 av Kristina Axén Olin m.fl. (M)
Bättre matchning för inträde på arbetsmarknaden och yrkesväxling senare i livet

Motion 2021/22:3986 av Roger Haddad m.fl. (L)
En arbetslöshetsförsäkring i förändring

Motion 2021/22:3985 av Juno Blom m.fl. (L)
Liberal politik mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2021/22:3984 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Insatser mot terrorism och våldsbejakande extremism

Motion 2021/22:3983 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Stärkta arbetsvillkor inom vård, stöd och omsorg

Motion 2021/22:3982 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)
Liberal politik för levande hav och vatten

Motion 2021/22:3981 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)
Liberal politik för naturvård och biologisk mångfald

Motion 2021/22:3980 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Politik för årsrika

Motion 2021/22:3979 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Liberal läkemedels- och apotekspolitik

Motion 2021/22:3978 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Liberal funktionsrättspolitik

Motion 2021/22:3977 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Liberal folkhälsopolitik

Motion 2021/22:3976 av Joar Forssell m.fl. (L)
Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2021/22:3975 av Johan Pehrson m.fl. (L)
En pakt mot gängen: Liberala insatser för unga som begår brott

Motion 2021/22:3974 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal rättspolitik

Motion 2021/22:3973 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberala insatser mot mäns våld mot kvinnor, unga killars våld mot unga tjejer, våld i samkönade relationer samt sexualbrott

Motion 2021/22:3972 av Juno Blom m.fl. (L)
Stärk barns rättigheter

Motion 2021/22:3971 av Joar Forssell m.fl. (L)
Kinas nya världsordning och det liberala svaret

Motion 2021/22:3970 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Republiken Kina (Taiwan)

Motion 2021/22:3969 av Roger Haddad m.fl. (L)
Liberal arbetsmiljöpolitik för trygga arbetsplatser

Motion 2021/22:3968 av Gulan Avci m.fl. (L)
Liberala skattereformer för bättre företagsvillkor och ökad rättssäkerhet

Motion 2021/22:3967 av Gulan Avci m.fl. (L)
Ett konkurrenskraftigt nordiskt skatteavtal

Motion 2021/22:3966 av Mats Persson m.fl. (L)
Ett förbättrat regelverk för investeringssparkonton

Motion 2021/22:3965 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Liberal integrationspolitik

Motion 2021/22:3964 av Roger Haddad m.fl. (L)
Liberal politik för fler funktionsvarierade i egen försörjning

Motion 2021/22:3963 av Roger Haddad m.fl. (L)
Liberal feministisk politik för lika rättigheter och möjligheter

Motion 2021/22:3962 av Christer Nylander m.fl. (L)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2021/22:3961 av Robert Hannah m.fl. (L)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2021/22:3960 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2021/22:3959 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2021/22:3958 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2021/22:3957 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2021/22:3956 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2021/22:3955 av Arman Teimouri m.fl. (L)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2021/22:3954 av Eric Westroth m.fl. (SD)
Sverigevänlig skatte- och indrivningspolitik för välfärd, trygghet och företagande

Motion 2021/22:3953 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2021/22:3952 av Roger Haddad m.fl. (L)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2021/22:3951 av Roger Haddad m.fl. (L)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2021/22:3950 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2021/22:3949 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2021/22:3948 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2021/22:3947 av Lina Nordquist m.fl. (L)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2021/22:3946 av Robert Hannah m.fl. (L)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2021/22:3945 av Joar Forssell m.fl. (L)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2021/22:3944 av Allan Widman m.fl. (L)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2021/22:3943 av Joar Forssell m.fl. (L)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2021/22:3942 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2021/22:3941 av Gulan Avci m.fl. (L)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2021/22:3940 av Mats Persson m.fl. (L)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2021/22:3939 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2021/22:3938 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Nu är det dags för Sverige – Sverigedemokraternas förslag till statsbudget 2022

Motion 2021/22:3937 av Linda Modig (C)
Förbättrad trafiksäkerhet för A-traktorer

Motion 2021/22:3936 av Markus Wiechel (SD)
Kvotering av föräldraförsäkringen

Motion 2021/22:3935 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ärekränkning

Motion 2021/22:3934 av Markus Wiechel (SD)
Kunskaps- och säkerhetskrav för framförandet av vissa fritidsbåtar

Motion 2021/22:3933 av Per Schöldberg och Linda Modig (båda C)
Forskningsavdraget och små och medelstora företag

Motion 2021/22:3932 av Niels Paarup-Petersen och Martin Ådahl (båda C)
Transport av avfall och återvinning

Motion 2021/22:3931 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
Borttagande av gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark

Motion 2021/22:3930 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
Cirkulära livsmedelssystem

Motion 2021/22:3929 av Per Åsling m.fl. (C)
Inlandsbanan

Motion 2021/22:3928 av Ola Johansson och Linda Modig (båda C)
Spelmissbruk en tickande folkhälsobomb

Motion 2021/22:3927 av Linda Modig och Helena Lindahl (båda C)
Förbättrade förutsättningar för transportpolitiskt motiverad flygtrafik

Motion 2021/22:3926 av Linda Modig och Helena Lindahl (båda C)
Elnätsutbyggnaden i Norrbotten och norra Västerbotten

Motion 2021/22:3925 av Helena Lindahl och Linda Modig (båda C)
Förverkligande av Norrbotniabanan

Motion 2021/22:3924 av Kristina Yngwe (C)
Myndigheters ansvar för värdefull åkermark

Motion 2021/22:3923 av Kristina Yngwe (C)
Ombyggnad av E65 för utveckling av Ystad hamn

Motion 2021/22:3922 av Kristina Yngwe (C)
Effektivisera Lantmäteriet

Motion 2021/22:3921 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2021/22:3920 av Linda Modig (C)
Fiske och rådighetsinskränkningar i Torne älv och Torne älvs havsområde

Motion 2021/22:3919 av Linda Modig (C)
Förbättrad infrastruktur för den norrbottniska gruvnäringen

Motion 2021/22:3918 av Linda Modig (C)
Nationellt stöd för mjölkproduktion

Motion 2021/22:3917 av Linda Modig (C)
Körlämplighetsbedömning efter stroke/TIA

Motion 2021/22:3916 av Linda Modig (C)
Effektiviserad gruvprövning

Motion 2021/22:3915 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)
Ålfisketillstånd

Motion 2021/22:3914 av Kristina Yngwe (C)
Modernisering av riksdagsarbetet

Motion 2021/22:3913 av Kristina Yngwe (C)
Tydligare redovisning av skatt på arbete

Motion 2021/22:3912 av Kristina Yngwe (C)
Djurrättsrelaterad brottslighet

Motion 2021/22:3911 av Martina Johansson m.fl. (C)
Ekonomisk trygghet för sjuka och funktionshindrade

Motion 2021/22:3910 av Martina Johansson m.fl. (C)
Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2021/22:3909 av Annie Lööf m.fl. (C)
Vård och omsorg av hög kvalitet i hela landet

Motion 2021/22:3908 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2021/22:3907 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2021/22:3906 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2021/22:3905 av Eric Westroth m.fl. (SD)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2021/22:3904 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2021/22:3903 av Björn Söder m.fl. (SD)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2021/22:3902 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2021/22:3901 av Björn Söder m.fl. (SD)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2021/22:3900 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2021/22:3899 av Clara Aranda m.fl. (SD)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2021/22:3898 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2021/22:3897 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2021/22:3896 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2021/22:3895 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2021/22:3894 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2021/22:3893 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2021/22:3892 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2021/22:3891 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2021/22:3890 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2021/22:3889 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2021/22:3888 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2021/22:3887 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2021/22:3886 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2021/22:3885 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2021/22:3884 av Robert Halef (KD)
Utvisning av utländska grova brottslingar

Motion 2021/22:3883 av Lars Adaktusson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2021/22:3882 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2021/22:3881 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2021/22:3880 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2021/22:3879 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2021/22:3878 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD)
Trafiksäkerhetspolitisk motion

Motion 2021/22:3877 av Kjell-Arne Ottosson m.fl. (KD)
Jakt och viltvård

Motion 2021/22:3876 av Lawen Redar (S)
Reglering av barnarbete på onlineplattformar

Motion 2021/22:3875 av Lawen Redar (S)
Frigivande av Dawit Isaak

Motion 2021/22:3874 av Lawen Redar (S)
Frigivande av Gui Minhai

Motion 2021/22:3873 av Lawen Redar (S)
En brottsbalk utan hedersbrott sätter skugga över statistiken

Motion 2021/22:3872 av Lawen Redar (S)
Boendesegregationen

Motion 2021/22:3871 av Johan Löfstrand (S)
Färdigställande av nya stambanor

Motion 2021/22:3870 av Lawen Redar (S)
Åtgärder för en levande, dynamisk och konkurrenskraftig konstmarknad

Motion 2021/22:3869 av Johan Andersson m.fl. (S)
Avskaffa EBO

Motion 2021/22:3868 av Eva Lindh m.fl. (S)
Utveckling av samordningsförbunden

Motion 2021/22:3867 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Teknisk infrastruktur i glesbygd

Motion 2021/22:3866 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Återinförande av korttidsstudiestödet

Motion 2021/22:3865 av Eva Lindh m.fl. (S)
Kontaktperson/kontaktfamilj för nyanlända

Motion 2021/22:3864 av Serkan Köse m.fl. (S)
Södertörns högskola

Motion 2021/22:3863 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Regionala arbetslivskriminalitetscenter

Motion 2021/22:3862 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Civilsamhällets roll i äldrepolitiken

Motion 2021/22:3861 av Kristina Nilsson m.fl. (S)
Nya Ostkustbanan

Motion 2021/22:3860 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Stärk Tullverkets möjligheter till brottsbekämpning

Motion 2021/22:3859 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Översyn av huvudmannaskapet för missbruks- och beroendevård

Motion 2021/22:3858 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Allmänna råd om buller kopplat till motorbanor

Motion 2021/22:3857 av Kalle Olsson m.fl. (S)
Nationell samling för en stärkt livsmedelsförsörjning

Motion 2021/22:3856 av Johan Andersson m.fl. (S)
Samordning av landsbygdens kollektivtrafik

Motion 2021/22:3855 av Marianne Fundahn m.fl. (S)
Bemanning, kompetens och rimliga villkor inom äldreomsorgen

Motion 2021/22:3854 av Eva Lindh m.fl. (S)
Förändring av skolvalssystemet

Motion 2021/22:3853 av Sanne Lennström m.fl. (S)
Åtgärder för en tobaksfri skola

Motion 2021/22:3852 av Sanne Lennström m.fl. (S)
TBE-vaccin

Motion 2021/22:3851 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Ungdomsförbund i skolan

Motion 2021/22:3850 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Livsmedelsstrategin och corona

Motion 2021/22:3849 av Björn Petersson m.fl. (S)
En hållbar population av skarv

Motion 2021/22:3848 av Heléne Björklund m.fl. (S)
Tillgänglig Arbetsförmedling i hela landet

Motion 2021/22:3847 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Klimatomställning och social hållbarhet

Motion 2021/22:3846 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Signera och ratificera FN:s kärnvapenförbud

Motion 2021/22:3845 av Louise Meijer m.fl. (M)
Högre utbildning och forskning

Motion 2021/22:3844 av Louise Meijer (M)
Stoppa slöseri med skattemedel och inför tjänstemannaansvar

Motion 2021/22:3843 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Uppvärdera medborgarskapet

Motion 2021/22:3842 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Ett väl fungerande återvändande

Motion 2021/22:3841 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Ett gott liv för äldre

Motion 2021/22:3840 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
En målstyrd och långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2021/22:3839 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2021/22:3838 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Bidragsbrott

Motion 2021/22:3837 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Reformerad arbetsskadeförsäkring

Motion 2021/22:3836 av Louise Meijer (M)
Rättvisa elpriser i Skåne – avskaffa elprisområdena

Motion 2021/22:3835 av Louise Meijer (M)
Åtgärder mot bidragsfusk genom en myndighet som genomför utbetalningarna

Motion 2021/22:3834 av Louise Meijer (M)
Åtgärder mot bidragsfusk genom elektronisk varning

Motion 2021/22:3833 av Louise Meijer (M)
Åtgärder mot bidragsfusk genom att godkänna information

Motion 2021/22:3832 av Louise Meijer (M)
Fler bostäder för studenter och unga

Motion 2021/22:3831 av Louise Meijer (M)
En kunskapsbaserad och kompensatorisk skola

Motion 2021/22:3830 av Louise Meijer (M)
Anmälan till donationsregistret via deklarationen

Motion 2021/22:3829 av Louise Meijer (M)
Omvandling av IB-elevers poäng till meritvärde

Motion 2021/22:3828 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Sjukförsäkringen

Motion 2021/22:3827 av Louise Meijer (M)
Kvalificering till välfärden

Motion 2021/22:3826 av Louise Meijer (M)
Införande av aktiv dödshjälp

Motion 2021/22:3825 av Louise Meijer (M)
Jämställda pensioner

Motion 2021/22:3824 av Louise Meijer (M)
Gör omplaceringar möjligt i annan skola under längre tid

Motion 2021/22:3823 av Louise Meijer (M)
Åtgärder mot bidragsfusk genom att dela information

Motion 2021/22:3822 av Louise Meijer (M)
Gör de första arbetsinkomsterna skattefria

Motion 2021/22:3821 av Louise Meijer (M)
Uppmuntra till studier och arbete genom CSN

Motion 2021/22:3820 av Louise Meijer (M)
Synliga skatter

Motion 2021/22:3819 av Louise Meijer (M)
Redovisa vad skattepengarna används till

Motion 2021/22:3818 av Louise Meijer (M)
Politiskt engagerade studenter

Motion 2021/22:3817 av Louise Meijer (M)
Prioritera flickor och kvinnor i kvotflyktingsystemet

Motion 2021/22:3816 av Louise Meijer (M)
Konsumenters rätt mot stora företag

Motion 2021/22:3815 av Louise Meijer och Josefin Malmqvist (båda M)
En förbättrad förlossningsvård

Motion 2021/22:3814 av Louise Meijer (M)
Avskaffa den statliga inkomstskatten

Motion 2021/22:3813 av Louise Meijer och Josefin Malmqvist (båda M)
En förbättrad kvinnosjukvård

Motion 2021/22:3812 av Louise Meijer (M)
En ny jobbpolitik - inför mål för självförsörjning

Motion 2021/22:3811 av Louise Meijer (M)
Ägdahem – en ny villapolitik för Sverige

Motion 2021/22:3810 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
En trygg och rättssäker socialtjänst

Motion 2021/22:3809 av Per Ramhorn m.fl. (SD)
En tillgänglig sjukvård i världsklass

Motion 2021/22:3808 av Clara Aranda m.fl. (SD)
Apotek och läkemedel

Motion 2021/22:3807 av Christina Tapper Östberg m.fl. (SD)
Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel – ANDTS

Motion 2021/22:3806 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)
En värdig funktionsrättspolitik

Motion 2021/22:3805 av Christina Tapper Östberg m.fl. (SD)
Folkhälsan i fokus

Motion 2021/22:3804 av Christina Tapper Östberg m.fl. (SD)
Förbättring av missbruks- och beroendevården

Motion 2021/22:3803 av Carina Ståhl Herrstedt m.fl. (SD)
God vård och omsorg om äldre

Motion 2021/22:3802 av Clara Aranda m.fl. (SD)
Kvinnors hälsa

Motion 2021/22:3801 av Clara Aranda m.fl. (SD)
Psykisk hälsa

Motion 2021/22:3800 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)
Ett starkare företagsklimat i Jönköpings län

Motion 2021/22:3799 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)
En levande landsbygd i Jönköpings län

Motion 2021/22:3798 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)
Fungerande transporter, nu och i framtiden

Motion 2021/22:3797 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)
Ett stärkt civilsamhälle i Jönköpings län

Motion 2021/22:3796 av Acko Ankarberg Johansson och Andreas Carlson (båda KD)
Värna Vättern

Motion 2021/22:3795 av Noria Manouchi (M)
Smärtfri vardag

Motion 2021/22:3794 av Annicka Engblom (M)
Utökad kapacitet på Ringhals kärnkraftverk

Motion 2021/22:3793 av Karin Enström m.fl. (M)
Starkare rättsstatliga principer, ett förstärkt fri- och rättighetsskydd och andra grundlagsfrågor

Motion 2021/22:3792 av Karin Enström m.fl. (M)
Moderat minoritetspolitik

Motion 2021/22:3791 av Karin Enström m.fl. (M)
En effektiv och rättssäker offentlig förvaltning

Motion 2021/22:3790 av Karin Enström m.fl. (M)
En svensk digitaliserad offentlig förvaltning i framkant

Motion 2021/22:3789 av Karin Enström m.fl. (M)
Värna demokratin och motverka våldsbejakande extremism

Motion 2021/22:3788 av Karin Enström m.fl. (M)
Åtgärder för att stärka och upprätthålla mänskliga rättigheter och motverka hedersförtryck

Motion 2021/22:3787 av Johan Forssell m.fl. (M)
Åtgärder mot sexualbrott

Motion 2021/22:3786 av Johan Forssell m.fl. (M)
Stöldligor och annan mängdbrottslighet

Motion 2021/22:3785 av Johan Forssell m.fl. (M)
Våld i nära relationer och hedersrelaterad brottslighet

Motion 2021/22:3784 av Johan Forssell m.fl. (M)
Krafttag mot ungdomsbrottsligheten

Motion 2021/22:3783 av Johan Forssell m.fl. (M)
Förstärkta åtgärder mot terrorism

Motion 2021/22:3782 av Johan Forssell m.fl. (M)
Förenklad hantering av legala vapen

Motion 2021/22:3781 av Johan Forssell m.fl. (M)
Framtidens polis

Motion 2021/22:3780 av Johan Forssell m.fl. (M)
Ett nationellt förbud mot tiggeri

Motion 2021/22:3779 av Johan Forssell m.fl. (M)
En effektiv kriminalvård med hög säkerhet och meningsfull verksamhet

Motion 2021/22:3778 av Johan Forssell m.fl. (M)
Bättre stöd till brottsoffer

Motion 2021/22:3777 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Ökat samarbete för mänskliga rättigheter

Motion 2021/22:3776 av Hans Wallmark m.fl. (M)
En utrikespolitik utifrån svenska intressen

Motion 2021/22:3775 av Jessika Roswall m.fl. (M)
Sverige och EU:s roll i världen

Motion 2021/22:3774 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Handel för en öppnare värld

Motion 2021/22:3773 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Bistånd och utveckling

Motion 2021/22:3772 av Sten Bergheden (M)
Landsbygdens påverkan av vindkraften

Motion 2021/22:3771 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering och översyn av elcertifikatssystemet och dess verkliga samhälls- och miljönytta

Motion 2021/22:3770 av Sten Bergheden (M)
Förteckning över vilka bemyndiganden regeringen har i lag

Motion 2021/22:3769 av Sten Bergheden (M)
Försenade EU-ersättningar till lantbruket

Motion 2021/22:3768 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för seniorer att flytta genom lindrade bolåneregler

Motion 2021/22:3766 av Sten Bergheden (M)
Sjukvård och tandvård för alla

Motion 2021/22:3765 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Reformer för en bättre beroendevård och ett minskat narkotikamissbruk

Motion 2021/22:3764 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Trygg och jämlik migränvård av hög kvalitet

Motion 2021/22:3763 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En ny uppdaterad nationell strategi mot hiv/aids

Motion 2021/22:3762 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Riv hinder för digitalisering av hälso- och sjukvård samt socialtjänsten

Motion 2021/22:3761 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En jämlik och tillgänglig tandvård för en bättre tandhälsa

Motion 2021/22:3760 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En moderniserad alkoholpolitik

Motion 2021/22:3759 av Abraham Halef m.fl. (S)
EBO-lagen

Motion 2021/22:3758 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
En hållbar och konkurrenskraftig sjöfart för jobb och tillväxt

Motion 2021/22:3757 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
En hållbar transportpolitik för jobb och tillväxt

Motion 2021/22:3756 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Sverige ska bli världens bästa land för delningsekonomi

Motion 2021/22:3755 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
En modern politik för cykel och ökad trafiksäkerhet

Motion 2021/22:3754 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Ett hållbart flyg för jobb och tillväxt

Motion 2021/22:3753 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Ett digitalt ledarskap för Sverige

Motion 2021/22:3752 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
En modern tågpolitik för pendling, gods, jobb och tillväxt

Motion 2021/22:3751 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Det rullande kulturarvet

Motion 2021/22:3750 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
En modern och hållbar infrastruktur för hela landet

Motion 2021/22:3749 av Heléne Björklund m.fl. (S)
Friköpsrätt för historiska arrenden

Motion 2021/22:3748 av Mattias Vepsä (S)
En skola fri från vinstjakt

Motion 2021/22:3747 av Serkan Köse och Mattias Vepsä (båda S)
Företagens ansvar gällande mänskliga rättigheter

Motion 2021/22:3746 av Mattias Vepsä (S)
Pant på all plast

Motion 2021/22:3745 av Mattias Vepsä (S)
Mer kultur och bildning i arbetslivet

Motion 2021/22:3744 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Stärkt uppföljning av skolan

Motion 2021/22:3743 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Utbildning till barnskötare

Motion 2021/22:3742 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S)
Ett hållbart och effektivt transportsystem

Motion 2021/22:3741 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S)
Sverige bör ta initiativ till ekocidlagstiftning

Motion 2021/22:3740 av Mattias Vepsä och Yasmine Bladelius (båda S)
En jämlik skola fri från avgifter

Motion 2021/22:3739 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S)
En nationell strategi för vätgasproduktion och koldioxidlagring

Motion 2021/22:3738 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2021/22:3737 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Bättre vård efter förlossning

Motion 2021/22:3736 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Insatser för att motverka den parallella svarta bostadsmarknaden

Motion 2021/22:3735 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)
Personalägda företag

Motion 2021/22:3734 av Anna Johansson m.fl. (S)
Hälso- och sjukvården efter coronapandemin

Motion 2021/22:3733 av Denis Begic m.fl. (S)
Yngre universitets läkarutbildning

Motion 2021/22:3732 av Hans Ekström m.fl. (S)
En långsiktig sammanhållen plan för Mälaren

Motion 2021/22:3731 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)
Kvinnor som lever under hot

Motion 2021/22:3730 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Vägledning för att säkerställa idrottens roll i bostadsområden

Motion 2021/22:3729 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Ökat fokus på kooperativt företagande inom akademi och högre utbildning

Motion 2021/22:3728 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Prioritering av jordbruk och kooperation i kampen mot hunger

Motion 2021/22:3727 av Solange Olame Bayibsa (S)
En förskola med alla barn

Motion 2021/22:3726 av Denis Begic (S)
Funktionsnedsatta på arbetsmarknaden

Motion 2021/22:3725 av Denis Begic (S)
Kompetensförsörjning

Motion 2021/22:3724 av Azadeh Rojhan Gustafsson (S)
Situationen i Iran

Motion 2021/22:3723 av Azadeh Rojhan Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)
Frånta våldsutövande föräldrar vårdnaden

Motion 2021/22:3722 av Azadeh Rojhan Gustafsson m.fl. (S)
Kooperativa hyresrättsföreningars rätt att äga dotterbolag

Motion 2021/22:3721 av Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Utveckla vården och behandlingsmetoderna för hypotyreos

Motion 2021/22:3720 av Mathias Tegnér och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)
Om moderna sociala försäkringar

Motion 2021/22:3719 av Mattias Vepsä och Anders Österberg (båda S)
Organiserad rastverksamhet i skolan

Motion 2021/22:3718 av Mattias Vepsä (S)
Standardiserade riktvärden för luktföroreningar i Sverige

Motion 2021/22:3717 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Kooperationens förutsättningar

Motion 2021/22:3716 av Magnus Manhammar och Mattias Vepsä (båda S)
Inrätta ett omställningsutskott i riksdagen

Motion 2021/22:3715 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
En social bostadspolitik och ökat byggande av hyresrätter

Motion 2021/22:3714 av Åsa Westlund och Azadeh Rojhan Gustafsson (båda S)
Lärdomar av den digitalisering som skett under pandemin

Motion 2021/22:3713 av Mattias Vepsä och Magnus Manhammar (båda S)
Hållbar offentlig upphandling för klimat och rättvisa

Motion 2021/22:3712 av Kalle Olsson m.fl. (S)
Stärkta förutsättningar för kooperativ företagsrådgivning

Motion 2021/22:3711 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Förbud mot vinster i välfärden

Motion 2021/22:3710 av Boriana Åberg (M)
Principen tredje gången gillt

Motion 2021/22:3709 av Fredrik Schulte (M)
Generella straffskärpningar

Motion 2021/22:3708 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)
Reformer för ett ökat byggande och en bättre fungerande bostadsmarknad

Motion 2021/22:3707 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)
Associationsrätt

Motion 2021/22:3706 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)
Familjerätt

Motion 2021/22:3705 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M)
Konsumenträtt

Motion 2021/22:3704 av Ludvig Aspling m.fl. (SD)
Sverigedemokraternas integrationspolitik – med fokus på anpassning, självförsörjning och frihet under ansvar

Motion 2021/22:3703 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Demokrativillkor för statliga bidrag till föreningar

Motion 2021/22:3702 av Betty Malmberg (M)
Öka valdeltagandet bland utlandssvenskar

Motion 2021/22:3701 av John Weinerhall (M)
Ett fritt och självständigt Tibet

Motion 2021/22:3700 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Prioritering av vård och forskning om kvinnors sjukdomar och hälsa

Motion 2021/22:3699 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Patienten har rätt till trygg och jämlik vård av kognitiva sjukdomar

Motion 2021/22:3698 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärk vårdens och omsorgens medarbetare

Motion 2021/22:3697 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En forskningsinriktad hälso- och sjukvård för drabbade av postcovid

Motion 2021/22:3696 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En nationell hälsofrämjande strategi – ett långsiktigt hälsosammare Sverige

Motion 2021/22:3695 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Trygg och tillgänglig hjärt-kärlsjukvård

Motion 2021/22:3694 av John Weinerhall (M)
En skärpt biståndspolitik

Motion 2021/22:3693 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Arbete och integration i ett rättssäkert Sverige

Motion 2021/22:3692 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Handel utvecklar världen

Motion 2021/22:3691 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
En konkurrenskraftig gruvnäring för framtiden

Motion 2021/22:3690 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Regelförbättringar för landets företagare

Motion 2021/22:3689 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
En tillväxtagenda för hela Sverige

Motion 2021/22:3688 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
En ny energipolitik för att säkra elförsörjningen nu och i framtiden

Motion 2021/22:3687 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
En politik för ökad svensk konkurrenskraft

Motion 2021/22:3686 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet

Motion 2021/22:3685 av Per Åsling m.fl. (C)
Skatter för företagande och tillväxt i hela landet

Motion 2021/22:3684 av Rickard Nordin m.fl. (C)
Ledarskap för klimat och grön omställning

Motion 2021/22:3683 av Mikael Larsson m.fl. (C)
Ökad motståndskraft för transporter

Motion 2021/22:3682 av Peter Helander m.fl. (C)
Skog och bioekonomi

Motion 2021/22:3681 av Magnus Ek m.fl. (C)
Cirkulär va och vatten

Motion 2021/22:3680 av Mikael Larsson m.fl. (C)
It som femte transportslaget

Motion 2021/22:3679 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Hållbara transporter med hög tillgänglighet i hela landet

Motion 2021/22:3678 av Peter Helander och Catarina Deremar (båda C)
Idrott in i plan- och bygglagen

Motion 2021/22:3677 av Peter Helander och Catarina Deremar (båda C)
Föråldrad författningssamling begränsar idrottsföreningars verksamheter

Motion 2021/22:3676 av Per Schöldberg m.fl. (C)
Åtgärder för hållbart byggande

Motion 2021/22:3675 av Niels Paarup-Petersen och Lars Thomsson (båda C)
Inför ett blått avdrag

Motion 2021/22:3674 av Niels Paarup-Petersen (C)
Gör Öresund till biosfärområde

Motion 2021/22:3673 av Niels Paarup-Petersen (C)
En fungerande arbetsmarknad i hela Öresundsområdet

Motion 2021/22:3672 av Niels Paarup-Petersen (C)
Gör avsättningar till en periodiseringsfond sjukpenninggrundande

Motion 2021/22:3671 av Niels Paarup-Petersen (C)
Lika villkor för alla blodgivare

Motion 2021/22:3670 av Niels Paarup-Petersen (C)
Ett miljöpaket för Öresund

Motion 2021/22:3669 av Niels Paarup-Petersen (C)
Kinas ökande makt

Motion 2021/22:3668 av Niels Paarup-Petersen (C)
Receptfria naloxonläkemedel

Motion 2021/22:3667 av Niels Paarup-Petersen (C)
Bygg fler broar och färre hinder i Öresundsregionen

Motion 2021/22:3666 av Annie Lööf m.fl. (C)
Jämställdhet för en hållbar utveckling

Motion 2021/22:3665 av Magnus Ek m.fl. (C)
Cirkulär ekonomi och kemikalier

Motion 2021/22:3664 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
En hållbar jakt

Motion 2021/22:3663 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Grön omställning av transportsektorn

Motion 2021/22:3662 av Niels Paarup-Petersen (C)
Införande av lex Ahmed för polisen

Motion 2021/22:3661 av Niels Paarup-Petersen (C)
Gör Sveriges städer roligare

Motion 2021/22:3660 av Niels Paarup-Petersen (C)
Utred gråzoner i livets slutskede inklusive dödshjälp

Motion 2021/22:3659 av Niels Paarup-Petersen (C)
Upphandling och offentliga inköp under EU:s tröskelvärde

Motion 2021/22:3658 av Niels Paarup-Petersen (C)
Upphandling av elsparkcyklar

Motion 2021/22:3656 av Niels Paarup-Petersen (C)
För ett tryggare Malmö och Sverige

Motion 2021/22:3655 av Niels Paarup-Petersen (C)
Finansiering av utgrävningar i Uppåkra

Motion 2021/22:3654 av Niels Paarup-Petersen (C)
Statlig kontrollstyrka mot livsmedelsfusk

Motion 2021/22:3653 av Niels Paarup-Petersen (C)
Sanering av Östersjön

Motion 2021/22:3652 av Niels Paarup-Petersen (C)
Stöd till barn på skyddat boende

Motion 2021/22:3651 av Niels Paarup-Petersen (C)
Utredning av elområden

Motion 2021/22:3650 av Kristina Yngwe m.fl. (C)
Hållbara gröna och blå näringar

Motion 2021/22:3649 av Martina Johansson m.fl. (C)
Ekonomisk trygghet för föräldrar och barn

Motion 2021/22:3648 av Noria Manouchi (M)
Legalisering av altruistiskt surrogatmoderskap

Motion 2021/22:3647 av Marie-Louise Hänel Sandström och Sofia Westergren (båda M)
Tobaksfri skoltid

Motion 2021/22:3646 av Marie-Louise Hänel Sandström och Sofia Westergren (båda M)
Reglering av tobaksprodukter

Motion 2021/22:3645 av Noria Manouchi (M)
Öresundsmetron stärker södra Sverige

Motion 2021/22:3644 av Lars Püss m.fl. (M)
Återkallande av medborgarskap

Motion 2021/22:3643 av Pål Jonson m.fl. (M)
Svensk materielförsörjning, forskning och försvarsindustri i teknologisk framkant

Motion 2021/22:3642 av Pål Jonson m.fl. (M)
Civil beredskap för en ökad motståndskraft mot kriser och krig

Motion 2021/22:3641 av Pål Jonson m.fl. (M)
Ett starkt försvar i en osäker omvärld

Motion 2021/22:3640 av Pål Jonson m.fl. (M)
Sveriges förmåga att stå emot hybridhot

Motion 2021/22:3639 av Pål Jonson m.fl. (M)
Cybersäkerhet och cyberförsvar

Motion 2021/22:3638 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Fler jobb, bättre integration och en växande ekonomi

Motion 2021/22:3637 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Rättvisa fordons- och miljöskatter

Motion 2021/22:3636 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Stärk gränsskyddet och Tullverket

Motion 2021/22:3635 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Ordning och reda i staten för att stävja fusk och brott

Motion 2021/22:3634 av Ulrika Karlsson och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Sexuella övergrepp mot barn och byxskyddslag

Motion 2021/22:3633 av Ulrika Karlsson (M)
Undervisning i sex och samlevnad

Motion 2021/22:3632 av Karin Enström (M)
Ökad användning av hjärtstartare

Motion 2021/22:3631 av Ida Drougge (M)
Anpassning av högskoleprovet för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

Motion 2021/22:3630 av Ann-Sofie Alm (M)
En pålitlig folkbildning med frihetliga och demokratiska värderingar

Motion 2021/22:3629 av Arin Karapet (M)
Lagen om ordningsvakter

Motion 2021/22:3628 av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)
Granskning av public service

Motion 2021/22:3627 av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)
Översyn av lagen om hets mot folkgrupp

Motion 2021/22:3626 av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)
Avveckling av Jämställdhetsmyndigheten

Motion 2021/22:3625 av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)
Gör det brottsligt att fuska vid förarprov

Motion 2021/22:3624 av Lars Beckman (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:3623 av Lars Beckman (M)
En uppdaterad alkohollagstiftning

Motion 2021/22:3622 av Lars Beckman (M)
Försäljning av öl och vin i landsbygdsbutiker

Motion 2021/22:3621 av Lars Beckman (M)
Stoppa skattehöjningar på bensin

Motion 2021/22:3620 av Lars Beckman (M)
Planerbar energi

Motion 2021/22:3619 av Lars Beckman (M)
Stöd vid nyföretagande

Motion 2021/22:3618 av Lars Beckman (M)
Värna strömmingen

Motion 2021/22:3617 av Lars Beckman (M)
Fler polishundar för ökad trygghet

Motion 2021/22:3616 av Lars Beckman (M)
Öka andelen kvinnliga företagare

Motion 2021/22:3615 av Lars Beckman (M)
Integration på arbetsmarknaden

Motion 2021/22:3614 av Lars Beckman (M)
Ansluta fler myndighetstjänster till Statens servicecenter

Motion 2021/22:3613 av Lars Beckman (M)
Länsvis brottsstatistik

Motion 2021/22:3612 av Lars Beckman (M)
Lägre alkoholskatt och moms för mindre producenter av alkohol

Motion 2021/22:3611 av Lars Beckman (M)
Cykelolyckor med personskador

Motion 2021/22:3610 av Lars Beckman (M)
Höjd hastighet för A-traktorer

Motion 2021/22:3609 av Lars Beckman (M)
Avskrivning av studieskuld

Motion 2021/22:3608 av Lars Beckman (M)
Flexibilitet i fråga om kör- och vilotider

Motion 2021/22:3607 av Lars Beckman (M)
Översyn av dubbdäcksförbuden

Motion 2021/22:3606 av Lars Beckman (M)
Rapportering av däck vid trafikolyckor

Motion 2021/22:3605 av Lars Beckman (M)
Kvalitetskrav vid upphandling av resor för funktionshindrade

Motion 2021/22:3604 av Lars Beckman och Ellen Juntti (båda M)
Brott under tiden som asylsökande

Motion 2021/22:3603 av Lars Beckman (M)
Stöd för innovatörer och uppfinnare

Motion 2021/22:3602 av Lars Beckman (M)
Översyn av bilstödet

Motion 2021/22:3601 av Lars Beckman (M)
Öppna fjärrvärmenäten för ny restvärme

Motion 2021/22:3600 av Lars Beckman (M)
LSS och rätten att välja utförare

Motion 2021/22:3599 av Lars Beckman (M)
Säl och skarv

Motion 2021/22:3598 av Lars Beckman (M)
Återkalla medborgarskap

Motion 2021/22:3597 av Lars Beckman (M)
Tillåt försäljning av pepparsprej för personskydd i Sverige

Motion 2021/22:3596 av Lars Beckman (M)
Rättssäkerhet vid jaktbrott

Motion 2021/22:3595 av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)
Begränsa möjligheten till undantag för lottförsäljning på kredit

Motion 2021/22:3594 av Lars Beckman (M)
Nationellt tiggeriförbud

Motion 2021/22:3593 av Lars Beckman (M)
Stängning av fordonsregistret för allmänheten

Motion 2021/22:3592 av Lars Beckman (M)
Post- och pakettjänster

Motion 2021/22:3591 av Lars Beckman (M)
Privatradiobranschen

Motion 2021/22:3590 av Lars Beckman (M)
Förmånsvärden för firmabilar

Motion 2021/22:3589 av Lars Beckman (M)
Fastighetsskatt

Motion 2021/22:3588 av Lars Beckman (M)
Kompetensbevis för reparationer av tunga fordon

Motion 2021/22:3587 av Lars Beckman (M)
Omfördela barnbidraget från flerbarnstillägg till förstabarnstillägg

Motion 2021/22:3586 av Lars Beckman (M)
Kustnära vindkraft

Motion 2021/22:3585 av Lars Beckman (M)
Förbjud deponi av vingar från vindkraften

Motion 2021/22:3584 av Lars Beckman (M)
Vindkraft

Motion 2021/22:3583 av Lars Beckman (M)
Möjlighet att sätta in och ta ut pengar

Motion 2021/22:3582 av Lars Beckman (M)
Sfi på kvällar och helger

Motion 2021/22:3581 av Peter Helander m.fl. (C)
Ett idrottsliv, friluftsliv och civilsamhälle tillgängligt för alla

Motion 2021/22:3580 av Per Schöldberg m.fl. (C)
Regelförenkling för bättre styrning, service och ökat företagande

Motion 2021/22:3579 av Johan Hedin m.fl. (C)
Rättspolitik

Motion 2021/22:3578 av Lars Beckman (M)
Förenklingar för legitima vapenbärare

Motion 2021/22:3577 av Lars Beckman (M)
Polisens bedömning av jaktvapen

Motion 2021/22:3576 av Lars Beckman (M)
Digitalisering av offentliga verksamhetsområden

Motion 2021/22:3575 av Lars Beckman (M)
Lönekartläggning hos statliga myndigheter

Motion 2021/22:3574 av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)
Översyn av oskäliga påföljder i diskrimineringslagstiftningen

Motion 2021/22:3573 av Lars Beckman (M)
Förstatligande av a-kassorna

Motion 2021/22:3572 av Lars Beckman (M)
Strategi för hemarbete

Motion 2021/22:3571 av Lars Beckman (M)
Avveckla extratjänster som arbetsmarknadspolitisk åtgärd

Motion 2021/22:3570 av Lars Beckman (M)
Mini-jobs på svensk arbetsmarknad

Motion 2021/22:3569 av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)
Avskaffa det nationella sekretariatet för genusforskning

Motion 2021/22:3568 av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)
Avskaffande av statens stöd till genusforskning

Motion 2021/22:3567 av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)
Långsiktig plan för skattesänkningar

Motion 2021/22:3566 av Lars Beckman m.fl. (M)
Bonus–malus och WLTP

Motion 2021/22:3565 av Lars Beckman och Jan Ericson (båda M)
Förbjud svenska myndigheter att ägna sig åt opinionsbildning

Motion 2021/22:3564 av Lars Beckman (M)
Förbjud regioner att ge planerad sjukvård till den som befinner sig illegalt i Sverige

Motion 2021/22:3563 av Lars Beckman (M)
Vinterväghållning

Motion 2021/22:3562 av Lars Beckman (M)
Förbättrat vägnät

Motion 2021/22:3561 av Lars Beckman (M)
Gaturenhållning

Motion 2021/22:3560 av Lars Beckman (M)
Försäljning av Arento AB

Motion 2021/22:3559 av Lars Beckman (M)
Vägbelysning i hela Sverige

Motion 2021/22:3558 av Lars Beckman (M)
Höjd hastighet på motorväg

Motion 2021/22:3557 av Lars Beckman (M)
Datum för däckbyte

Motion 2021/22:3556 av Lars Beckman (M)
Lätt motorcykel på B-körkort

Motion 2021/22:3555 av Lars Beckman (M)
Utbyggnad av E4:an mellan Gävle och Söderhamn

Motion 2021/22:3554 av Lars Beckman (M)
Dubbelspår Gävle–Härnösand

Motion 2021/22:3553 av Lars Beckman (M)
Avveckling av onödiga myndigheter

Motion 2021/22:3552 av Lars Beckman (M)
Livsmedelsverkets avgifter

Motion 2021/22:3551 av Lars Beckman (M)
Redovisning av arbetsgivaravgiften på slutliga skattebeskedet

Motion 2021/22:3550 av Lars Beckman (M)
Sänkning av marginalskatten

Motion 2021/22:3549 av Lars Beckman (M)
Avskaffa Systembolagets monopol

Motion 2021/22:3548 av Lars Beckman (M)
Privata sjukförsäkringar

Motion 2021/22:3547 av Lars Beckman (M)
Utveckla reseavdraget

Motion 2021/22:3546 av Lars Beckman (M)
Minskning av vargstammen

Motion 2021/22:3545 av Lars Beckman (M)
Utrikes födda företagares betydelse för Sverige

Motion 2021/22:3544 av Lars Beckman (M)
Heltäckande skatteredovisning från statliga arbetsgivare

Motion 2021/22:3543 av Lars Beckman (M)
Hyresmomsen

Motion 2021/22:3542 av Lars Beckman (M)
Gifttunnor

Motion 2021/22:3541 av Lars Beckman (M)
Export av klimatbonusbil

Motion 2021/22:3540 av Lars Beckman (M)
Minska regelkrånglet i Sverige

Motion 2021/22:3539 av Lars Beckman (M)
Överskott från vattenkraften

Motion 2021/22:3538 av Lars Beckman (M)
Statlig osund konkurrens

Motion 2021/22:3537 av Peter Helander och Per Schöldberg (båda C)
Bygg mer på gamla detaljplaner

Motion 2021/22:3536 av Martin Ådahl och Anders Åkesson (båda C)
Dalhalla – en nationell sommarscen för Kungliga Operan

Motion 2021/22:3535 av Magnus Ek (C)
Juridiska föräldrar

Motion 2021/22:3534 av Magnus Ek (C)
En finländsk modell för försäljning av öl

Motion 2021/22:3533 av Peter Helander och Magnus Ek (båda C)
Rösträtt under året man fyller 18 år

Motion 2021/22:3532 av Lars Thomsson (C)
Landsbygdens attefallsreform

Motion 2021/22:3531 av Lars Thomsson (C)
En grön flyglinje mellan Visby och Bromma

Motion 2021/22:3530 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Jakt på skarv

Motion 2021/22:3529 av Anders Åkesson och Lars Thomsson (båda C)
Markavvattning

Motion 2021/22:3528 av Ola Johansson och Helena Vilhelmsson (båda C)
Porrfilter i offentliga datorer

Motion 2021/22:3527 av Ola Johansson (C)
Jämställt bistånd för entreprenörskap och miljö

Motion 2021/22:3526 av Catarina Deremar m.fl. (C)
Ett fritt och brett kulturliv i hela landet

Motion 2021/22:3525 av Ola Johansson m.fl. (C)
Lika villkor för hästnäringen

Motion 2021/22:3524 av Ola Johansson (C)
Anpassade bemanningsregler för den mindre sjöfarten

Motion 2021/22:3523 av Ola Johansson (C)
Höjd maxfart för personbil med husvagn

Motion 2021/22:3522 av Ola Johansson (C)
Tillåt fler språk än svenska vid myndighetsutövning

Motion 2021/22:3521 av Ola Johansson (C)
Underlätta för långtidssjukskrivna att återgå i arbete

Motion 2021/22:3520 av Martina Johansson m.fl. (C)
En rättssäker familjepolitik i tiden

Motion 2021/22:3519 av Helena Lindahl och Per Schöldberg (båda C)
Ökat driftsbidrag till kommunala flygplatser med statligt upphandlad flygtrafik

Motion 2021/22:3518 av Johan Hedin (C)
Motorcykeln – till nytta och nöje

Motion 2021/22:3517 av Ola Johansson (C)
Förlängd nedfrysningstid för befruktade äggceller

Motion 2021/22:3516 av Jonny Cato m.fl. (C)
Migration och mottagande

Motion 2021/22:3515 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C)
Småskalig dryckesproduktion

Motion 2021/22:3514 av Johan Hedin m.fl. (C)
Våld i nära relation – ett samhällsproblem

Motion 2021/22:3513 av Catarina Deremar m.fl. (C)
Fri journalistik och opinionsbildning som bevakar hela Sverige

Motion 2021/22:3512 av Martina Johansson m.fl. (C)
En jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst i hela landet

Motion 2021/22:3511 av Annie Lööf m.fl. (C)
En stark och grön ekonomi med fler företag

Motion 2021/22:3510 av Sofia Nilsson m.fl. (C)
En stärkt folkhälsa från barndom till ålderdom

Motion 2021/22:3509 av Annie Lööf m.fl. (C)
En starkare liberal demokrati

Motion 2021/22:3508 av Jonny Cato m.fl. (C)
Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2021/22:3507 av Jonny Cato och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Fast HH-förbindelse

Motion 2021/22:3506 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
Parkeringsavgifter elbilar

Motion 2021/22:3505 av Martin Ådahl (C)
Delad föräldraförsäkring

Motion 2021/22:3504 av Martin Ådahl (C)
Belarus

Motion 2021/22:3503 av Martin Ådahl (C)
Vapenexport till Saudiarabien

Motion 2021/22:3502 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C)
Ökad trygghet i trafiken

Motion 2021/22:3501 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C)
Utvärdering av den svenska missbrukspolitiken

Motion 2021/22:3500 av Niels Paarup-Petersen och Jonny Cato (båda C)
Öresundsmetro

Motion 2021/22:3499 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Våld i nära relationer

Motion 2021/22:3498 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker

Motion 2021/22:3497 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Hållbara städer

Motion 2021/22:3496 av Anders Åkesson och Johan Hedin (båda C)
UF-företag och skolan

Motion 2021/22:3495 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Barns faktiska ålder ska viktas framför en förövares mening

Motion 2021/22:3494 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Markeringen i belastningsregistret för dömda sexualbrottslingar som utsatt barn

Motion 2021/22:3493 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Den personliga integriteten för personer med funktionsvariation måste bevaras i skolan

Motion 2021/22:3492 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Överväg utredning av identifieringskrav på icke-kommersiella plattformar med porr

Motion 2021/22:3491 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Sajter med grovt våld som inte har identifieringskrav

Motion 2021/22:3490 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Lämplighetsprövning vid licensansökningar av vapen avsedda för jakt och sportskytte

Motion 2021/22:3489 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Skärpning av straffen för sexualbrott mot barn

Motion 2021/22:3488 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Plan för att skydda dricksvatten och avloppsförsörjningen

Motion 2021/22:3487 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Motverka bidragsfusk inom studieförbund

Motion 2021/22:3486 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Hotbilden mot vårt dricksvatten med cyberattacker

Motion 2021/22:3485 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Utökade befogenheter för ordningsvakter

Motion 2021/22:3484 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Inför privatekonomi i skolan för att förebygga skulder

Motion 2021/22:3482 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Nationella riktlinjer gällande sexualbrottsutsatta

Motion 2021/22:3481 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Inför en nationell bedömningsfunktion gällande sociala frågor som rör barn

Motion 2021/22:3480 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Nationellt centrum för sexualbrottsutsatta

Motion 2021/22:3479 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Tillgång till specialiserad vård och behandling för sexualbrottsoffer

Motion 2021/22:3478 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Den sociala dygnsvården måste förändras för de allra minsta omhändertagna barnen

Motion 2021/22:3477 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Riktlinjer till kommuner om beredskapslager med skyddsutrustning

Motion 2021/22:3476 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Potentiella brottsverktyg på särskilda ungdomshem måste förbjudas

Motion 2021/22:3475 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Undantag i lagen för vårdnadshavare som bor tillsammans med sitt barn i skyddat boende

Motion 2021/22:3474 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Utred effekten av farmakologisk behandling för personer som begått sexualbrott

Motion 2021/22:3473 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Säkerställ att rättsväsendet har gedigen kunskap om barns utvecklingsfaser

Motion 2021/22:3472 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Socialtjänstens tillgänglighet för barn dygnet runt via 112

Motion 2021/22:3471 av Betty Malmberg (M)
Jämställt företagande

Motion 2021/22:3470 av Betty Malmberg (M)
Granskningskommitté mot överimplementering

Motion 2021/22:3469 av Betty Malmberg (M)
Satsningar på entreprenörskap

Motion 2021/22:3468 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Energi- och effektbrist i elsystemet

Motion 2021/22:3467 av Betty Malmberg (M)
Tusentals körkortsåterkallelser utan proportionalitet

Motion 2021/22:3466 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Skydd från smittsamma sjukdomar som används som biologiska vapen

Motion 2021/22:3465 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Dödsfall och sjukdomar bland äldre som orsakas av värme

Motion 2021/22:3464 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Brandskydd i behovsprövade särskilda boenden

Motion 2021/22:3463 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Skyddade bostadsuppgifter för extra utsatta yrkesgrupper

Motion 2021/22:3462 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Tillgång till socialtjänster för 112

Motion 2021/22:3461 av Marléne Lund Kopparklint (M)
När vårdnadshavare har förbrukat sin rätt att bestämma över sitt barn

Motion 2021/22:3460 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Utred vilka utsatta yrkesgrupper som behöver omfattas av anonymisering

Motion 2021/22:3459 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)
Orsakerna till psykisk ohälsa hos barn

Motion 2021/22:3458 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Ojämlikheter inom cancervården

Motion 2021/22:3457 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Skydd för fler extra utsatta yrkesgrupper

Motion 2021/22:3456 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Bevarad personlig integritet vid utbrott av matförgiftning

Motion 2021/22:3455 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)
Inför European Public Warning Service (EU-Alert) i Sverige

Motion 2021/22:3454 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Specialistvård för sexualbrottsutsatta

Motion 2021/22:3453 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vapenskåp hos privatpersoner

Motion 2021/22:3452 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Skyddad identitet för barn som bor i skyddat boende

Motion 2021/22:3451 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Kriminalvårdens metoder och behandlingar för de som dömts för sexualbrott mot barn

Motion 2021/22:3450 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Kunskapscentrum med inriktning på våldsbejakande extremism

Motion 2021/22:3449 av Marléne Lund Kopparklint m.fl. (M)
Trygghet för vittnen vid rättsfall med gängkriminella

Motion 2021/22:3448 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Utred solidariskt betalningsansvar för att förebygga fortsatt kriminalitet

Motion 2021/22:3447 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vistelseförbud för dömda för sexualbrott på platser som frekventeras av barn

Motion 2021/22:3446 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)
Effektivt arbete mot våld i nära relationer

Motion 2021/22:3445 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Översyn av skadeståndssystemet

Motion 2021/22:3444 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Nationell handlingsplan inom skolan för våldsutsatta barn på skyddade boenden

Motion 2021/22:3443 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Rätt vård i snabbare takt för långtidssjuka covid-19-patienter

Motion 2021/22:3442 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Nationella direktiv om vård och behandling av sexualbrottsutsatta barn

Motion 2021/22:3441 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Säkerställande av beredskapen inom hälso- och sjukvården inför nya kristider

Motion 2021/22:3440 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Stöd till frivilligorganisationer som tar emot samtal från barn och unga

Motion 2021/22:3439 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Förebygg missbruk bland personer som lider av psykisk ohälsa

Motion 2021/22:3438 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Biologisk mångfald

Motion 2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Ett starkt svenskt jordbruk – en blomstrande landsbygd

Motion 2021/22:3436 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Klimatpolitik för hoppfulla

Motion 2021/22:3435 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Hav och vatten

Motion 2021/22:3434 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
En hållbar fiskeripolitik

Motion 2021/22:3433 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
En ansvarsfull kemikaliepolitik

Motion 2021/22:3432 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Skogspolitik

Motion 2021/22:3431 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Cirkulär ekonomi

Motion 2021/22:3430 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Djurskydd

Motion 2021/22:3429 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)
Jakt och viltvård

Motion 2021/22:3428 av Kjell Jansson (M)
Havsbaserad vindkraft i ytterskärgården

Motion 2021/22:3427 av Kjell Jansson (M)
Det industriella trålfisket i Östersjön

Motion 2021/22:3426 av Boriana Åberg (M)
Avskaffande av dagsböter som straffpåföljd

Motion 2021/22:3425 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Bättre infrastruktur i Skåne

Motion 2021/22:3424 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärk utsatta barns trygghet – behov av reformer där barnets bästa ska väga tyngst

Motion 2021/22:3423 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Stärk seniorers livskvalitet, frihet och valfrihet

Motion 2021/22:3422 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Trygg och tillgänglig diabetesvård

Motion 2021/22:3421 av Emma Hult och Elisabeth Falkhaven (båda MP)
HNJ-banan

Motion 2021/22:3420 av Emma Hult och Camilla Hansén (båda MP)
Hinder för framkomlighet

Motion 2021/22:3419 av Emma Hult och Amanda Palmstierna (båda MP)
Minskat klimatavtryck för bostadssektorn genom resurseffektiv användning och återanvändning av byggmaterial

Motion 2021/22:3418 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP)
Ökat träbyggande

Motion 2021/22:3417 av Emma Hult (MP)
En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar bostadspolitik

Motion 2021/22:3416 av Emma Hult och Anna Sibinska (båda MP)
Rätt till rökfritt boende

Motion 2021/22:3415 av Emma Hult (MP)
Reglering av träd och häckar på fastigheter

Motion 2021/22:3414 av Anna Sibinska m.fl. (MP)
Förebyggande av bröstcancer

Motion 2021/22:3413 av Lorentz Tovatt (MP)
Samma krav på mopedbilar som mopeder

Motion 2021/22:3412 av Rasmus Ling m.fl. (MP)
Underlätta hemarbete efter corona

Motion 2021/22:3411 av Rasmus Ling (MP)
Ett förändrat reseavdrag

Motion 2021/22:3410 av Rasmus Ling och Emma Hult (båda MP)
Klimatflyktingar

Motion 2021/22:3409 av Anna Sibinska och Nicklas Attefjord (båda MP)
Yttre portar för att skydda Göteborg mot översvämningar och höjda havsnivåer

Motion 2021/22:3408 av Lorentz Tovatt och Emma Hult (båda MP)
Modernisera parkeringspolitiken

Motion 2021/22:3407 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Ett värdigt avslut

Motion 2021/22:3406 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP)
Skydda mer hav

Motion 2021/22:3405 av Mats Berglund m.fl. (MP)
Sänkt rösträttsålder

Motion 2021/22:3404 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)
Boplikt för att stärka landsbygden

Motion 2021/22:3403 av Nicklas Attefjord och Margareta Fransson (båda MP)
Barns möjlighet att få vara barn

Motion 2021/22:3402 av Nicklas Attefjord (MP)
En närvarande stat

Motion 2021/22:3401 av Nicklas Attefjord (MP)
Nationellt kunskapscentrum för matallergi

Motion 2021/22:3400 av Nicklas Attefjord (MP)
Barns medverkan i statens offentliga utredningar

Motion 2021/22:3399 av Nicklas Attefjord (MP)
Barnlots

Motion 2021/22:3398 av Nicklas Attefjord (MP)
Stärk forskningen om sjukdomen ALS

Motion 2021/22:3397 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)
Korsägande mellan apotek och förskrivare

Motion 2021/22:3396 av Leila Ali-Elmi och Nicklas Attefjord (båda MP)
Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2021/22:3395 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Elbristen i Skåne

Motion 2021/22:3394 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Liberal infrastrukturpolitik för framtiden

Motion 2021/22:3393 av Nina Lundström (L)
Restitution av konst och andra tillgångar

Motion 2021/22:3391 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)
Avveckling av minkfarmning

Motion 2021/22:3390 av Johan Pehrson m.fl. (L)
Nya åtgärder mot bilmålvakter

Motion 2021/22:3389 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Liberal politik för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

Motion 2021/22:3388 av Tina Acketoft m.fl. (L)
Liberal demokrati- och integritetspolitik

Motion 2021/22:3387 av Juno Blom m.fl. (L)
När ett barns liv går sönder – om barn som utsätts för sexuella övergrepp, prostitution och människohandel

Motion 2021/22:3386 av Allan Widman m.fl. (L)
Återinförande av militieombudsman

Motion 2021/22:3385 av Allan Widman m.fl. (L)
Solidaritetsförklaring till Storbritannien

Motion 2021/22:3384 av Allan Widman m.fl. (L)
Bidrag till Soldathemmen

Motion 2021/22:3383 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Ett reformerat arbetssätt för Försäkringskassan

Motion 2021/22:3382 av Bengt Eliasson m.fl. (L)
Liberala principer för en modern, flexibel och jämställd föräldraförsäkring

Motion 2021/22:3381 av Arman Teimouri m.fl. (L)
En liberal politik för statligt ägda bolag

Motion 2021/22:3380 av Arman Teimouri m.fl. (L)
En liberal näringspolitik för hela Sverige

Motion 2021/22:3379 av Arman Teimouri m.fl. (L)
En liberal politik för regional utveckling i hela Sverige

Motion 2021/22:3378 av Helena Gellerman m.fl. (L)
Liberal digitaliseringspolitik för Sverige

Motion 2021/22:3377 av Robert Hannah m.fl. (L)
En liberal migrationspolitik

Motion 2021/22:3376 av Viktor Wärnick (M)
Säkring av riksvägarnas kvalitet i hela landet

Motion 2021/22:3375 av Sten Bergheden (M)
Krafttag mot oseriös telefonförsäljning

Motion 2021/22:3374 av Viktor Wärnick m.fl. (M)
Kulturpolitisk motion

Motion 2021/22:3373 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Lars Püss (båda M)
Bromma flygplats i Swedavias basutbud

Motion 2021/22:3372 av Viktor Wärnick m.fl. (M)
Svenska kyrkan och trossamfundsfrågor

Motion 2021/22:3371 av Viktor Wärnick m.fl. (M)
Spelmarknadspolitik

Motion 2021/22:3370 av Viktor Wärnick m.fl. (M)
Kulturens roll i totalförsvaret

Motion 2021/22:3369 av Viktor Wärnick m.fl. (M)
Det samiska folkets språk, kultur och inflytande

Motion 2021/22:3368 av Viktor Wärnick m.fl. (M)
En mediepolitik för mångfald

Motion 2021/22:3367 av Viktor Wärnick m.fl. (M)
Ett hälsosamt Sverige genom idrott och friluftsliv

Motion 2021/22:3366 av Viktor Wärnick m.fl. (M)
Filmpolitisk motion

Motion 2021/22:3365 av Viktor Wärnick m.fl. (M)
Ett stärkt och självständigt civilsamhälle

Motion 2021/22:3364 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
En långsiktigt hållbar personlig assistans

Motion 2021/22:3363 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Cancervård utan köer

Motion 2021/22:3362 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Trygg och säker försörjning och användning av läkemedel – god och jämlik tillgång på nya effektivare läkemedelsbehandlingar

Motion 2021/22:3361 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Ett samlat omhändertagande av de mest sjuka och sköra

Motion 2021/22:3360 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2021/22:3359 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
E18

Motion 2021/22:3358 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Oslo–Stockholm

Motion 2021/22:3357 av Magnus Jacobsson (KD)
Utvärdera Migrationsverkets hantering av asylsökande afghaner

Motion 2021/22:3356 av Magnus Jacobsson (KD)
Fristående valdag för kommunal- och regionvalen

Motion 2021/22:3355 av Magnus Jacobsson (KD)
Stärk samernas rättigheter

Motion 2021/22:3354 av Magnus Jacobsson (KD)
Bistånd via ideella föreningar

Motion 2021/22:3353 av Magnus Jacobsson och Michael Anefur (båda KD)
Gör Nimis till ett kulturminnesmärke

Motion 2021/22:3352 av Magnus Jacobsson (KD)
Ordningsvakter

Motion 2021/22:3351 av Sten Bergheden (M)
Underlätta reglerna vid bygge av vatten- och branddammar

Motion 2021/22:3350 av Sten Bergheden (M)
Insatser för ökad turism i Sverige

Motion 2021/22:3349 av Sten Bergheden (M)
Möjliggör undervisning även utomhus för förskolor

Motion 2021/22:3348 av Sten Bergheden (M)
Avskaffa förbränningsskatten

Motion 2021/22:3347 av Sten Bergheden (M)
Stoppa hotet mot våra småskaliga vattenkraftverk

Motion 2021/22:3346 av Sten Bergheden (M)
Vindkraftverken hotar fågellivet

Motion 2021/22:3345 av Malin Larsson m.fl. (S)
Mittuniversitetet

Motion 2021/22:3344 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Alla barns rätt till förskola

Motion 2021/22:3343 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Inrätta en nationell insatsstyrka mot livsmedelsfusk

Motion 2021/22:3342 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Ny enhet för utredning av brott mot välfärdssystemen

Motion 2021/22:3341 av Laila Naraghi m.fl. (S)
Förbud mot införsel av kärnvapen

Motion 2021/22:3340 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Förbud mot omvandlingsterapi mot hbtq-plus-personer

Motion 2021/22:3339 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Nordiskt samarbete

Motion 2021/22:3338 av Anna-Belle Strömberg och Jasenko Omanovic (båda S)
Studiebidrag

Motion 2021/22:3337 av Malin Larsson och Jasenko Omanovic (båda S)
Vårdföretagares etableringsfrihet

Motion 2021/22:3336 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Industrins klimatomställning

Motion 2021/22:3335 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Brottsförebyggande åtgärder avseende mäns våld mot kvinnor

Motion 2021/22:3334 av Carina Ohlsson m.fl. (S)
Insatser för att stärka arbetsmarknaden

Motion 2021/22:3333 av Teres Lindberg (S)
Barnomsorg på heltid

Motion 2021/22:3332 av Sanne Lennström m.fl. (S)
Hållbar fiskeripolitik

Motion 2021/22:3330 av Saila Quicklund (M)
Åtgärder mot hälsofarliga kosttillskott

Motion 2021/22:3329 av Saila Quicklund (M)
Fjällräddningen i Sverige

Motion 2021/22:3328 av Saila Quicklund (M)
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker

Motion 2021/22:3327 av Sofia Westergren (M)
Ren miljö

Motion 2021/22:3326 av Sofia Westergren (M)
Uppdatering av barnbidraget

Motion 2021/22:3325 av Mats Green m.fl. (M)
Återupprätta arbetslinjen

Motion 2021/22:3324 av Sofia Westergren och Alexandra Anstrell (båda M)
Strandskydd och betande djur

Motion 2021/22:3323 av Sofia Westergren (M)
Svensk strategi för biogas i industrin

Motion 2021/22:3322 av Mats Green m.fl. (M)
Arbetsmiljö

Motion 2021/22:3321 av Mats Green m.fl. (M)
Omställning och kompetensförsörjning

Motion 2021/22:3320 av Josefin Malmqvist (M)
Avskaffande av strandskyddet

Motion 2021/22:3319 av Jan Ericson (M)
Den svenska krisberedskapen

Motion 2021/22:3318 av Jan Ericson (M)
Ändra expropriationslagen

Motion 2021/22:3317 av Jan Ericson (M)
Nationell folkräkning och biometriska id-handlingar

Motion 2021/22:3316 av Jan Ericson (M)
Skydd av yttrandefrihet på sociala medier

Motion 2021/22:3315 av Kjell Jansson m.fl. (M)
Konsekvensanalys av försäljningsförbud för fossila bränslen

Motion 2021/22:3314 av Jan Ericson (M)
Utöka kapaciteten vid Ringhals kärnkraftverk

Motion 2021/22:3313 av Jan Ericson (M)
Indraget uppehållstillstånd vid besök i tidigare hemlandet

Motion 2021/22:3312 av Jan Ericson (M)
Översyn av momsregler vid anställdas hemarbete

Motion 2021/22:3311 av Sofia Westergren m.fl. (M)
Bonus malus och WLTP

Motion 2021/22:3310 av Jan Ericson (M)
Sänkt förseningsavgift vid mindre skattebetalningar

Motion 2021/22:3309 av Jan Ericson (M)
Avskaffa Trafikverkets möjlighet att förbjuda nya utfarter på landsbygden

Motion 2021/22:3308 av Jan Ericson (M)
Avskaffande av rätten till skolgång för barn som befinner sig illegalt i Sverige

Motion 2021/22:3307 av Jan Ericson (M)
Grundlig reformering av Sida

Motion 2021/22:3306 av Saila Quicklund (M)
Utbyggnad av Rakelsystemet

Motion 2021/22:3305 av Saila Quicklund (M)
Kontanthantering och betaltjänster

Motion 2021/22:3304 av Magdalena Schröder (M)
Medgivande från fastighetsägare för att kunna genomföra flyttanmälan

Motion 2021/22:3303 av Mats Green (M)
Bluffakturor och konsekvenser för företag och enskilda av otillräckliga krav för inkassoverksamhet

Motion 2021/22:3302 av Josefin Malmqvist (M)
Modernisering av familjerätten

Motion 2021/22:3301 av Josefin Malmqvist (M)
Skärpta insatser mot bidragsfusk

Motion 2021/22:3300 av Josefin Malmqvist (M)
Reformering av socialtjänstlagen

Motion 2021/22:3299 av Magdalena Schröder (M)
Ta bort systemet med villkorlig frigivning

Motion 2021/22:3298 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2021/22:3297 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Översyn av vaccinationskampanj

Motion 2021/22:3296 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Jämförelser i omsorgen som speglar äldres behov

Motion 2021/22:3295 av Nicklas Attefjord (MP)
En förbättrad kvinnosjukvård

Motion 2021/22:3294 av Nicklas Attefjord (MP)
Respekt för de lokala folkomröstningarna i Öckerö kommun

Motion 2021/22:3293 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Förvaltningsfrågor

Motion 2021/22:3292 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Grundlag

Motion 2021/22:3291 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Yttrandefrihet på internet

Motion 2021/22:3290 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Granskning

Motion 2021/22:3289 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Några kommunala frågor

Motion 2021/22:3288 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Några parlamentariska frågor

Motion 2021/22:3287 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Några valfrågor

Motion 2021/22:3286 av Boriana Åberg (M)
Tidsbegränsat förordnande för myndigheter

Motion 2021/22:3285 av Boriana Åberg (M)
Trafikregler för elsparkcyklar

Motion 2021/22:3284 av Boriana Åberg (M)
Stödet till studieförbunden

Motion 2021/22:3283 av Boriana Åberg (M)
Ändra postlagen

Motion 2021/22:3282 av Boriana Åberg (M)
Gör beslut om asylsökandes ålder icke överklagningsbara

Motion 2021/22:3281 av Boriana Åberg (M)
Kommission om Sveriges agerande gentemot kommunistdiktaturerna

Motion 2021/22:3280 av Boriana Åberg (M)
Personer som utgör ett säkerhetshot

Motion 2021/22:3279 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Biologisk mångfald

Motion 2021/22:3278 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Röd politik för en grön omställning

Motion 2021/22:3277 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Klimatkrisen

Motion 2021/22:3276 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2021/22:3275 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2021/22:3274 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2021/22:3273 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2021/22:3272 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2021/22:3271 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2021/22:3270 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2021/22:3269 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2021/22:3268 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2021/22:3267 av John Widegren (M)
Polisen på Östergötlands landsbygd

Motion 2021/22:3266 av Betty Malmberg (M)
Förseningsavgiften för trängselskatt och bropassage är orimligt hög

Motion 2021/22:3265 av John Widegren (M)
Skenäsfärjan och andra vägfärjor

Motion 2021/22:3264 av John Widegren (M)
Mobilnät på landet

Motion 2021/22:3263 av John Widegren (M)
Myndighetsutövande när det kommer till utpekande av privat egendom

Motion 2021/22:3262 av John Widegren och Åsa Coenraads (båda M)
Översyn av expropriationslagen

Motion 2021/22:3261 av John Widegren (M)
Rättsordningen ska styra myndighetsutövningen

Motion 2021/22:3260 av John Widegren (M)
Förvaltningslagen måste få fullt genomslag hos alla myndigheter

Motion 2021/22:3259 av John Widegren (M)
Nej till certifierade pannskötare i jordbruket

Motion 2021/22:3258 av Betty Malmberg och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Rymdturism är ett faktum

Motion 2021/22:3257 av Betty Malmberg (M)
Moratorium för kompetensutvisningar

Motion 2021/22:3256 av John Widegren (M)
Stärkt rättssäkerhet

Motion 2021/22:3255 av John Widegren m.fl. (M)
Östergötlands skogsägare

Motion 2021/22:3254 av John Widegren (M)
Ny arrendelag

Motion 2021/22:3253 av John Widegren (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:3252 av John Widegren (M)
Förstärkning av tullens befogenheter

Motion 2021/22:3251 av John Widegren (M)
Utveckla svensk försvarsindustri

Motion 2021/22:3250 av John Widegren (M)
Handläggningstider för vapenlicens

Motion 2021/22:3249 av John Widegren (M)
Förbättrat vägunderhåll på Östergötlands landsbygd

Motion 2021/22:3248 av Linda Modig m.fl. (C)
Nordiskt samarbete

Motion 2021/22:3247 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
En liberal och internationell utvecklingspolitik bortom 2030

Motion 2021/22:3246 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Internationellt samarbete i en ny tid

Motion 2021/22:3245 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
En bättre digital säkerhet – stärkt cybersäkerhet för nutid och framtid

Motion 2021/22:3244 av Sofia Nilsson m.fl. (C)
En utvecklad sjukvård i hela landet

Motion 2021/22:3243 av Sofia Nilsson m.fl. (C)
En äldreomsorg med trygghet och valfrihet i hela landet

Motion 2021/22:3242 av Peter Helander m.fl. (C)
En hållbar besöksnäring

Motion 2021/22:3241 av Lotta Olsson (M)
Dold adress och dolda personuppgifter för poliser

Motion 2021/22:3240 av Anders Hansson (M)
Utlandssvenskar

Motion 2021/22:3239 av Anders Hansson (M)
Kostnader för avlyssning

Motion 2021/22:3238 av Viktor Wärnick (M)
Dubbelspår längs Ostkustbanan

Motion 2021/22:3237 av Viktor Wärnick (M)
Skärpta och utökade befogenheter vid förvar av utlänningar

Motion 2021/22:3236 av Viktor Wärnick (M)
Öppna fibernät för större frihet

Motion 2021/22:3235 av Annicka Engblom (M)
Införande av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2021/22:3234 av Noria Manouchi (M)
Uteblivet studiestöd

Motion 2021/22:3233 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Ett mer krigsdugligt militärt försvar i hela landet

Motion 2021/22:3232 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
En förbättrad landsbygdspolitik

Motion 2021/22:3231 av Martina Johansson m.fl. (C)
Hållbar konsumentpolitik

Motion 2021/22:3230 av Anders Hansson och Annicka Engblom (båda M)
Gemensam grundutbildning för Polismyndigheten, Tullverket och Kustbevakningen

Motion 2021/22:3229 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Helena Storckenfeldt (båda M)
Robotisering av byggbranschen och sjukvården

Motion 2021/22:3228 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Diplomatiska förbindelser med Taiwan

Motion 2021/22:3227 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
En hållbar digitalisering

Motion 2021/22:3226 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Arbetsmarknad

Motion 2021/22:3225 av Ola Johansson m.fl. (C)
Bostäder och grönt samhällsbyggande

Motion 2021/22:3224 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Utanförskapsområden

Motion 2021/22:3223 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Integration

Motion 2021/22:3222 av Fredrik Christensson m.fl. (C)
Utbildning för livslångt lärande

Motion 2021/22:3221 av Ola Johansson m.fl. (C)
En ekonomiskt och socialt hållbar bostadsmarknad

Motion 2021/22:3220 av Magnus Oscarsson och Mikael Oscarsson (båda KD)
Motkrav på det svenska biståndet till den palestinska myndigheten

Motion 2021/22:3219 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Barndomsgaranti

Motion 2021/22:3218 av Johan Hedin m.fl. (C)
När barn blir brottsoffer

Motion 2021/22:3217 av Per Schöldberg m.fl. (C)
Konstitutionella frågor

Motion 2021/22:3216 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Samhällets motståndskraft – en stärkt krisberedskap och ett stärkt civilt försvar

Motion 2021/22:3215 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Bensinmackar på landsbygden

Motion 2021/22:3214 av Jens Holm m.fl. (V)
Stärkt järnväg för en fossilfri transportsektor

Motion 2021/22:3213 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)
Marint skräp

Motion 2021/22:3212 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2021/22:3211 av Per Åsling (C)
Torvbrytning

Motion 2021/22:3210 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2021/22:3209 av Daniel Bäckström (C)
Elnätsbegränsningar för etableringar

Motion 2021/22:3208 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2021/22:3207 av Helena Vilhelmsson (C)
Likvärdig finansiering av läkarutbildningarna

Motion 2021/22:3206 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2021/22:3205 av Peter Helander (C)
Allemansrätten

Motion 2021/22:3204 av Per Åsling (C)
Biobaserad samhällsekonomi utan råvara

Motion 2021/22:3203 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Transporteffektivt och hållbart samhälle för framtiden

Motion 2021/22:3202 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)
Utökad rätt att bevilja reflektionsperiod gällande offer för människohandel

Motion 2021/22:3201 av Helena Lindahl (C)
Reservatsbildningar

Motion 2021/22:3200 av Per Åsling (C)
Vinter-OS

Motion 2021/22:3199 av Birger Lahti m.fl. (V)
En aktiv industripolitik

Motion 2021/22:3198 av Jens Holm m.fl. (V)
Ökad och förbättrad kollektivtrafik

Motion 2021/22:3197 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Översyn av det kommunala utjämningssystemet

Motion 2021/22:3196 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Ett levande kulturarv

Motion 2021/22:3195 av Jessica Thunander m.fl. (V)
Ett fossilfritt transportsystem för jämlika och jämställda transporter

Motion 2021/22:3194 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2021/22:3193 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2021/22:3192 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2021/22:3191 av Jens Holm m.fl. (V)
Ökad och säker cykling

Motion 2021/22:3190 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2021/22:3189 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2021/22:3188 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2021/22:3187 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2021/22:3186 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2021/22:3185 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2021/22:3184 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2021/22:3183 av Helena Bouveng (M)
Sänkta trösklar till arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Motion 2021/22:3182 av Helena Bouveng (M)
Jämlik fördelning av föräldrapenning

Motion 2021/22:3181 av Kjell Jansson (M)
Utökad kapacitet i Forsmarks kärnkraftverk

Motion 2021/22:3180 av Helena Bouveng (M)
Idrottens betydelse för integration

Motion 2021/22:3179 av Helena Bouveng (M)
En jämställd idrott

Motion 2021/22:3178 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)
Trähusbyggande

Motion 2021/22:3177 av Helena Bouveng (M)
Avskaffa flerbarnstillägget

Motion 2021/22:3176 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)
Gårdsförsäljning av småländska alkoholhaltiga drycker

Motion 2021/22:3175 av Helena Bouveng (M)
Delad pensionsrätt

Motion 2021/22:3174 av Helena Bouveng (M)
Utjämnande av barns livschanser

Motion 2021/22:3173 av Helena Bouveng och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
En effektivare och snabbare bodelning

Motion 2021/22:3172 av Camilla Brodin (KD)
Mikromobilitet

Motion 2021/22:3171 av Camilla Brodin och Larry Söder (båda KD)
Effektutvärdering av kemikalieskatten

Motion 2021/22:3170 av Helena Storckenfeldt (M)
Aktiv dödshjälp

Motion 2021/22:3169 av Pål Jonson (M)
Musikhögskolan Ingesund i mitten av Norden

Motion 2021/22:3168 av Larry Söder (KD)
Inget medborgarskap vid brottslighet

Motion 2021/22:3167 av Hampus Hagman (KD)
Minskning av antalet ledamöter i Sveriges riksdag

Motion 2021/22:3166 av Johan Hultberg (M)
Skötsel av skyddade områden

Motion 2021/22:3165 av Johan Hultberg (M)
Minskat statligt ägande

Motion 2021/22:3164 av Ulrika Jörgensen (M)
Behovet av fler fängelser

Motion 2021/22:3163 av Magnus Stuart (M)
Screening av bröst- och livmoderhalscancer

Motion 2021/22:3162 av Edward Riedl (M)
Fortkörning vid vägarbeten

Motion 2021/22:3161 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Avräkning på bistånd

Motion 2021/22:3160 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Särskild prövning till särskola

Motion 2021/22:3159 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Tidig simundervisning

Motion 2021/22:3158 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Språkkunskap för färdtjänstpersonal

Motion 2021/22:3157 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Valideringsutbildningar för stärkt kompetens inom bristyrken

Motion 2021/22:3156 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Utredning av huvudmannaskapet och ansvaret för elevhälsan

Motion 2021/22:3155 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Rätten till nationella prov för särskolan

Motion 2021/22:3154 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Koppla studiemedel till avklarade poäng

Motion 2021/22:3153 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Grovt åsidosättande av föräldraskap

Motion 2021/22:3152 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Barns rätt till gåvor utan att beräknas vid försörjningsstöd

Motion 2021/22:3151 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Sambandsansvarig för vård

Motion 2021/22:3150 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Regnbågsblod

Motion 2021/22:3149 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Organdonation

Motion 2021/22:3148 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Registerutdrag för arbete i hemtjänst och äldreomsorg

Motion 2021/22:3147 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Obligatoriska BVC-besök

Motion 2021/22:3146 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Samverkan med anhöriga kring psykiatrisk vård

Motion 2021/22:3145 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Nya rön kring anhörigas betydelse för psykiskt sjukas vårdplaner

Motion 2021/22:3144 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Utbildningskrav för personal inom psykiatrin

Motion 2021/22:3143 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
En reformerad hälso- och sjukvårdslag

Motion 2021/22:3142 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Preventiva insatser mot självmord hos unga

Motion 2021/22:3141 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Översyn av socialtjänstlagen i syfte att underlätta Sis-placering för att motverka kriminalitet

Motion 2021/22:3140 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Statligt övertagande av LSS

Motion 2021/22:3139 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Koppla skatt till poängsystem för skogs- och lantbruk

Motion 2021/22:3138 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Förändrat rotavdrag för säkerhetshöjande insatser på fordon

Motion 2021/22:3137 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Kompetenshöjande åtgärder via bruttolöneväxling

Motion 2021/22:3136 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Indraget svenskt stöd vid deltagande i krig

Motion 2021/22:3135 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
En utbildning, ett tillstånd - giltigt i hela landet

Motion 2021/22:3134 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Förenklad administration för företag - en uppgift en gång

Motion 2021/22:3133 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Register från topsning

Motion 2021/22:3132 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Skydd för polisers identitet

Motion 2021/22:3131 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Stärka skyddet för polisen

Motion 2021/22:3130 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Utökning av tullens befogenheter

Motion 2021/22:3129 av Ann-Sofie Alm och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M)
Helhetsbedömning av hur barn och unga påverkas av pornografi och sexualbrott

Motion 2021/22:3128 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Biometrisk identifiering för utfärdande av personnummer/samordningsnummer

Motion 2021/22:3127 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ansvarsfördelning och krisberedskap

Motion 2021/22:3126 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Befolkningsskydd anpassat för nutida förhållanden

Motion 2021/22:3125 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Nationell bank av förebilder och framgångsprojekt

Motion 2021/22:3124 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Tillgång till bank-id och bankkonto – en väg till självständighet

Motion 2021/22:3123 av Cecilia Widegren (M)
Papperskvitton

Motion 2021/22:3122 av Cecilia Widegren (M)
Förenkla för vägsamfällighetsföreningar

Motion 2021/22:3121 av Cecilia Widegren (M)
Lokal polis för ökad trygghet

Motion 2021/22:3120 av Cecilia Widegren (M)
Integrationsarbete med häst

Motion 2021/22:3119 av Cecilia Widegren (M)
Jakt med båge

Motion 2021/22:3118 av Cecilia Widegren (M)
Jakten på privat ägande

Motion 2021/22:3117 av Cecilia Widegren (M)
Fler åtgärder för att undvika brott

Motion 2021/22:3116 av Cecilia Widegren (M)
Skaraborg – Sveriges kornbod

Motion 2021/22:3115 av Cecilia Widegren (M)
Narkotikapolisens krav på familjeklassning

Motion 2021/22:3114 av Cecilia Widegren (M)
Nya cruisingtillstånd

Motion 2021/22:3113 av Cecilia Widegren (M)
Det rullande kulturarvet

Motion 2021/22:3112 av Cecilia Widegren m.fl. (M)
Modernisera för A- respektive EPA-traktorer

Motion 2021/22:3111 av Helena Storckenfeldt m.fl. (M)
Organdonation - en naturlig del av det livräddande uppdraget

Motion 2021/22:3110 av Margareta Cederfelt (M)
Återinför särskilda beredskapspolisen

Motion 2021/22:3109 av Cecilia Widegren (M)
Hästens betydelse för Sverige

Motion 2021/22:3108 av Cecilia Widegren (M)
Explosiv ökning av vildsvin

Motion 2021/22:3107 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Fler överlevare när fler donerar

Motion 2021/22:3106 av Cecilia Widegren (M)
Framtidens infrastruktur i Skaraborg

Motion 2021/22:3105 av Cecilia Widegren (M)
Ständig sommartid

Motion 2021/22:3104 av Cecilia Widegren (M)
E20 som ny väg för elektrifiering

Motion 2021/22:3103 av Cecilia Widegren och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Utlandssvenskar berikar handel och främjar export

Motion 2021/22:3102 av Cecilia Widegren (M)
Insjöfarten på Vänern och Vättern

Motion 2021/22:3101 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Satsa på ett internationellt elituniversitet i Stockholm

Motion 2021/22:3100 av Cecilia Widegren (M)
Köp och försäljning av häst och djur i konsumentköplagen

Motion 2021/22:3099 av Hans Rothenberg (M)
Särskilt begåvade barns möjligheter i skolan

Motion 2021/22:3098 av Cecilia Widegren (M)
Närproducerade livsmedel

Motion 2021/22:3097 av Hans Rothenberg (M)
Kontroll av säkerhetspersonal för att skydda företag och myndigheter mot grov brottslighet

Motion 2021/22:3096 av Cecilia Widegren (M)
Civil olydnad

Motion 2021/22:3095 av Cecilia Widegren (M)
Låt Skaraborg bli namnet återigen

Motion 2021/22:3094 av Cecilia Widegren (M)
Den svenska hästen

Motion 2021/22:3093 av Cecilia Widegren (M)
Utvecklat strandskydd

Motion 2021/22:3092 av Kalle Olsson m.fl. (S)
En robust läkemedelsförsörjning

Motion 2021/22:3091 av Hans Ekström m.fl. (S)
Behovet av bättre transporter och fler samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälarregionen

Motion 2021/22:3090 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Folkbildningen är demokratins självförsvar

Motion 2021/22:3089 av Rikard Larsson m.fl. (S)
Ett hållbart arbetsliv ger en pension som går att leva på

Motion 2021/22:3088 av Sofia Amloh m.fl. (S)
Elförsörjning produktionsöverföringar

Motion 2021/22:3087 av Elin Lundgren m.fl. (S)
Internationell solidaritet – en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter

Motion 2021/22:3086 av Daniel Andersson (S)
Digital utbildning för att få F-skatt

Motion 2021/22:3085 av Daniel Andersson (S)
Implementering av generisk förskrivning utan systemskifte

Motion 2021/22:3084 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Initiativ för ett fördjupat Östersjösamarbete

Motion 2021/22:3083 av Åsa Westlund (S)
En fungerande skola för barn med NPF

Motion 2021/22:3082 av Åsa Westlund (S)
Krav på att i större utsträckning beakta klimat och miljö i statens offentliga utredningar

Motion 2021/22:3081 av Åsa Westlund och Mathias Tegnér (båda S)
Möjliggör för fler att få vaccin mot TBE

Motion 2021/22:3080 av Åsa Westlund (S)
Sätt individen i centrum

Motion 2021/22:3079 av Joakim Sandell och Jasenko Omanovic (båda S)
Mobilförbud i vallokalerna

Motion 2021/22:3078 av Jasenko Omanovic och Johan Büser (båda S)
Sjöfartsutbildningar

Motion 2021/22:3077 av Daniel Andersson (S)
Energieffektiviseringar med inriktning privatbostäder

Motion 2021/22:3076 av Daniel Andersson (S)
God hälsa för var och en

Motion 2021/22:3075 av Sofia Amloh m.fl. (S)
Behovet av översyn av regelverket för rätten till tillfällig föräldrapenning

Motion 2021/22:3074 av Sofia Amloh m.fl. (S)
Utveckla elflyget - till gagn för Skavsta

Motion 2021/22:3073 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Teknikutvecklingen och äldre

Motion 2021/22:3072 av Hans Ekström m.fl. (S)
Förbättrad järnväg mellan Oslo och Stockholm

Motion 2021/22:3071 av Hans Ekström (S)
Översyn av parkeringslagstiftningen

Motion 2021/22:3070 av Tomas Kronståhl m.fl. (S)
Skärpta krav för vindkraftsetableringar

Motion 2021/22:3069 av Boriana Åberg (M)
Avskaffande av Systembolagets monopol

Motion 2021/22:3068 av Boriana Åberg (M)
Reformera alkohollagen

Motion 2021/22:3067 av Boriana Åberg (M)
Livstid ska vara på livstid

Motion 2021/22:3066 av Boriana Åberg (M)
Återkallande av uppehållstillstånd

Motion 2021/22:3065 av Boriana Åberg (M)
Utvisning av brottslingar

Motion 2021/22:3064 av Boriana Åberg (M)
Förbud för privatpersoners användning av fyrverkerier

Motion 2021/22:3063 av Fredrik Schulte (M)
En mer rättvis skadeståndsrätt

Motion 2021/22:3062 av Fredrik Schulte (M)
Det offentligas förhållningssätt till jämställdhetsbegreppet

Motion 2021/22:3060 av Kjell Jansson (M)
Reform av strandskyddet

Motion 2021/22:3059 av Kjell Jansson (M)
Körkortskrav för skotrar

Motion 2021/22:3058 av Kjell Jansson (M)
Stärk lagen för egendomsskydd

Motion 2021/22:3057 av Kjell Jansson (M)
Höjd hastighet på motorväg

Motion 2021/22:3056 av Kjell Jansson (M)
Ersättningsreglerna i anläggningslagen

Motion 2021/22:3055 av Kjell Jansson (M)
Ringhals kärnkraftverk

Motion 2021/22:3054 av Kjell Jansson (M)
Hantering av kontanter som betalningsmedel

Motion 2021/22:3053 av Kjell Jansson (M)
Stärkt egendomsskydd för bostadsrätter

Motion 2021/22:3052 av Kjell Jansson (M)
Kommunal samverkan inom fastighetsbildning

Motion 2021/22:3051 av Kjell Jansson (M)
Östlig förbindelse och Södertörnsleden

Motion 2021/22:3050 av Kjell Jansson (M)
Andrahandsuthyrning av bostadsrätter

Motion 2021/22:3049 av Kjell Jansson (M)
Reformera PBL

Motion 2021/22:3048 av Fredrik Schulte (M)
En långsiktigt hållbar migrationspolitik

Motion 2021/22:3047 av Boriana Åberg (M)
Olaglig införsel av hundvalpar

Motion 2021/22:3046 av Boriana Åberg (M)
Avslag på asylansökan för personer som begår brott

Motion 2021/22:3045 av Boriana Åberg (M)
Se över förtalslagstiftningen

Motion 2021/22:3044 av Boriana Åberg (M)
Sänkt ålder för att få handla på Systembolaget

Motion 2021/22:3043 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa mattvånget i alkohollagen

Motion 2021/22:3042 av Roger Hedlund (SD)
Bygg ut E4 på sträckan Gävle–Sundsvall

Motion 2021/22:3041 av Roger Hedlund (SD)
Utbyggnad av E16 på sträckan Gävle–Oslo

Motion 2021/22:3040 av Roger Hedlund (SD)
En utbyggnad av Ostkustbanan till dubbelspår

Motion 2021/22:3039 av Per Söderlund (SD)
Örebro flygplats som beredskapsflygplats

Motion 2021/22:3038 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Motion angående likabehandling av kärnbränsleföretag i EU och Ryssland

Motion 2021/22:3037 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Brukaravgifter i stället för trängselskatt

Motion 2021/22:3036 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Förbifart Göteborg

Motion 2021/22:3035 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Förbifart Västerås

Motion 2021/22:3034 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
Ett paket för Skåne – en utbyggd skånsk infrastruktur för framtiden

Motion 2021/22:3033 av Markus Wiechel (SD)
Förbud mot vilda djur på cirkus

Motion 2021/22:3032 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Fast förbindelse Göteborg-Öckerö

Motion 2021/22:3031 av Eric Westroth och Staffan Eklöf (båda SD)
Förbättringar av länsväg 153 och 154

Motion 2021/22:3030 av Markus Wiechel (SD)
Gårdsnära slakt

Motion 2021/22:3029 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Göteborg som föregångsstad för ny teknik

Motion 2021/22:3028 av Staffan Eklöf (SD)
Ingen åldersgräns för forskning

Motion 2021/22:3027 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Kryssningskaj vid Röda sten

Motion 2021/22:3026 av Markus Wiechel (SD)
Likvärdiga möjligheter för båtlivet

Motion 2021/22:3025 av Mats Nordberg och Runar Filper (båda SD)
Motverka inte import av gamla bilar

Motion 2021/22:3024 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Muddring av farleden till Fiskebäckshamn

Motion 2021/22:3023 av Per Söderlund (SD)
Oslo–Stockholm 2.55

Motion 2021/22:3022 av Fredrik Lindahl m.fl. (SD)
Satsa på Stockholms skärgård

Motion 2021/22:3021 av Markus Wiechel (SD)
Slakttransporter

Motion 2021/22:3020 av Aron Emilsson (SD)
Systematisk planering för tillgång till kvalitetsvirke

Motion 2021/22:3019 av Aron Emilsson (SD)
Undvik etablering av vindkraft i skärgårdsmiljö

Motion 2021/22:3018 av Staffan Eklöf och Eric Westroth (båda SD)
Utred statligt ansvar för järnvägen Halmstad–Nässjö

Motion 2021/22:3017 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Utse Stockholm-Västerås flygplats till en beredskapsflygplats

Motion 2021/22:3016 av Runar Filper (SD)
Värmlands regionala utveckling bromsas av vägarna

Motion 2021/22:3015 av Aron Emilsson (SD)
Ökad jakt på skarv

Motion 2021/22:3014 av Björn Söder m.fl. (SD)
Bevarandet av ålfiske

Motion 2021/22:3013 av Johnny Skalin (SD)
Bättre ekonomiska förutsättningar för jordbruket

Motion 2021/22:3012 av Robert Stenkvist (SD)
Sverige och andra länders roll i EU

Motion 2021/22:3011 av Eric Westroth (SD)
Förvaring av vapen på annan adress än folkbokföringsadressen

Motion 2021/22:3010 av Staffan Eklöf (SD)
Sverige ska under det svenska EU-ordförandeskapet 2023 resa frågan om hur EU-samarbetets överstatlighet kan minska

Motion 2021/22:3009 av Clara Aranda (SD)
Avskaffa befintlig skatt på plastbärkassar

Motion 2021/22:3008 av Runar Filper (SD)
Slopa vägtrafikskatten för tävlingsfordon

Motion 2021/22:3007 av Johnny Skalin (SD)
Ökad fördelning av vinst från företag

Motion 2021/22:3006 av Eric Palmqvist (SD)
Regelverk för kommunala konkurser

Motion 2021/22:3005 av Staffan Eklöf (SD)
Kartläggning och löpande uppföljning av offentlighetsprincipen och dess tillämpning

Motion 2021/22:3004 av Staffan Eklöf och Mats Nordberg (båda SD)
Precisera proportionalitetsprincipens tillämpning i förvaltningslagen

Motion 2021/22:3003 av Roger Hedlund (SD)
Stärk lagstiftningen till skydd för tjänstehundar och tjänstehästar

Motion 2021/22:3002 av Alexander Christiansson (SD)
Stöd förföljda kristna

Motion 2021/22:3001 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Kroppskameror för ökad trygghet

Motion 2021/22:3000 av Markus Wiechel (SD)
Nationellt maskeringsförbud

Motion 2021/22:2999 av Runar Filper (SD)
Polisiär närvaro ger ökad trygghet på landsbygden

Motion 2021/22:2998 av Markus Wiechel (SD)
Offentlig databas för grova brottslingar

Motion 2021/22:2997 av Markus Wiechel (SD)
Riktade åtgärder mot organiserad brottslighet

Motion 2021/22:2996 av Markus Wiechel (SD)
Slopade rabatter för kriminalitet

Motion 2021/22:2995 av Markus Wiechel (SD)
Stasiarkiv

Motion 2021/22:2994 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Stärk tryggheten i Stockholms län med särskilt fokus på kvinnor och ungdomar

Motion 2021/22:2993 av Markus Wiechel (SD)
Säkerhetsåtgärder för A- och epatraktorer samt mopedbilar

Motion 2021/22:2992 av Markus Wiechel (SD)
Utökad möjlighet att använda sig av trygghetskameror

Motion 2021/22:2991 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Ökad lokal polisnärvaro

Motion 2021/22:2990 av Christian Carlsson (KD)
Nej till offentliga böneutrop

Motion 2021/22:2989 av Christian Carlsson (KD)
Stoppa förföljelsen av Iraks kristna

Motion 2021/22:2988 av Christian Carlsson (KD)
Stöd Afrikas kamp mot islamistisk terror

Motion 2021/22:2987 av Christian Carlsson (KD)
Nato och den transatlantiska länken

Motion 2021/22:2986 av Christian Carlsson (KD)
Straffrätt med rättvisa i fokus

Motion 2021/22:2985 av Christian Carlsson (KD)
Kommunala ordningsvakter

Motion 2021/22:2984 av Christian Carlsson (KD)
En ansvarsfull migrationspolitik

Motion 2021/22:2983 av Christian Carlsson (KD)
Motverka tiggeri och utsatthet

Motion 2021/22:2982 av Christian Carlsson (KD)
Behåll Bromma flygplats - och bygg ut Arlanda Airport

Motion 2021/22:2981 av Christian Carlsson (KD)
Förstärk stödet till våra soldater

Motion 2021/22:2980 av Christian Carlsson (KD)
Bekämpning av terrorism

Motion 2021/22:2979 av Christian Carlsson (KD)
Uppvärdera medborgarskapet

Motion 2021/22:2978 av Christian Carlsson (KD)
Motprestation som krav för försörjningsstöd

Motion 2021/22:2977 av Christian Carlsson (KD)
Skogsägarnas rättigheter

Motion 2021/22:2976 av Christian Carlsson (KD)
Balansera fackföreningarnas makt

Motion 2021/22:2975 av Christian Carlsson (KD)
Språktest för medborgarskap

Motion 2021/22:2974 av Christian Carlsson (KD)
Hedersbrott som brottsrubricering

Motion 2021/22:2973 av Roger Hedlund (SD)
Ny lag om tvingande vård av vårdnadshavare (LVV)

Motion 2021/22:2972 av Johnny Skalin (SD)
Lagstiftning om Läkemedelsboken

Motion 2021/22:2971 av Cassandra Sundin (SD)
Användning av psykofarmaka vid behandling av odiagnostiserad psykisk ohälsa

Motion 2021/22:2970 av Runar Filper (SD)
Argentinasvenskarnas okända historia bör uppmärksammas

Motion 2021/22:2969 av Eric Palmqvist (SD)
Betalningsansvar för outnyttjade tolktjänster

Motion 2021/22:2968 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem

Motion 2021/22:2967 av Ulrika Karlsson (M)
Lagliga och säkra aborter

Motion 2021/22:2966 av Ulrika Karlsson (M)
Mödradödlighet

Motion 2021/22:2965 av Ulrika Karlsson (M)
Sänkta inkomstskatter för svenska soldater i utlandstjänst

Motion 2021/22:2964 av Ulrika Karlsson (M)
Utvidgad obligatorisk utmaningsrätt

Motion 2021/22:2963 av Ulrika Karlsson (M)
Vaccinationskrav

Motion 2021/22:2962 av Ulrika Karlsson (M)
Vikten av att skydda, värna och stärka mänskliga rättigheter, SRHR och ökad jämställdhet

Motion 2021/22:2961 av Ann-Sofie Alm (M)
Tryggare bevakning av kust och klimat

Motion 2021/22:2960 av Ann-Sofie Alm och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Betydelsen av Trollhättan Vänersborgs flygplats och dess långsiktiga utveckling

Motion 2021/22:2959 av Ann-Sofie Alm (M)
Tryggare vägar i Dalsland och Bohuslän

Motion 2021/22:2958 av Ann-Sofie Alm (M)
Bygg en större och gränslös arbetsmarknadsregion för invånarna i Fyrbodal

Motion 2021/22:2957 av Ann-Sofie Alm (M)
Nationellt samordnad översyn av Vänerns vattenreglering

Motion 2021/22:2956 av Ann-Sofie Alm (M)
Nolltorerans mot hederskulturens brott

Motion 2021/22:2955 av Ann-Sofie Alm och Lotta Olsson (båda M)
Tilläggsuppdrag: Kommunismens brott mot mänskligheten

Motion 2021/22:2954 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk sjöfart

Motion 2021/22:2953 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk järnväg

Motion 2021/22:2952 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk flygindustri

Motion 2021/22:2951 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
Uppdelning av Trafikverket i ett banverk och ett vägverk

Motion 2021/22:2950 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
Attraktivare och säkrare cykel- och elsparkcykeltrafik

Motion 2021/22:2949 av Ann-Sofie Alm (M)
Trygga betalningssystem även vid kris, katastrof och i händelse av ofred

Motion 2021/22:2948 av Ann-Sofie Alm (M)
Trygg transport av hund i bur

Motion 2021/22:2947 av Ann-Sofie Alm (M)
Reform av strandskyddet

Motion 2021/22:2946 av Ann-Sofie Alm (M)
Nordiskt ministerråd för infrastruktur

Motion 2021/22:2945 av Ann-Sofie Alm (M)
Klassning av vissa brandstationer som skyddsobjekt

Motion 2021/22:2944 av Ann-Sofie Alm (M)
Kvotfiske av den blåfenade tonfisken längs Bohuskusten

Motion 2021/22:2943 av Ann-Sofie Alm (M)
Nedskräpning av haven är ett gemensamt ansvar

Motion 2021/22:2942 av Ann-Sofie Alm (M)
Höj grundavdraget

Motion 2021/22:2941 av Ann-Sofie Alm (M)
En svensk flygstyrelse för klimat och arbeten

Motion 2021/22:2940 av Ann-Sofie Alm (M)
Ekvationen äganderätt, brukarrätt och stärkt områdesskydd

Motion 2021/22:2939 av Ann-Sofie Alm (M)
Minskning av den svenska vargstammen

Motion 2021/22:2938 av Ann-Sofie Alm (M)
Avbyråkratisera klövviltsjakten för en starkare grön ekonomi

Motion 2021/22:2937 av Ann-Sofie Alm (M)
Införande av systemet Amber Alert

Motion 2021/22:2936 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Hot och våld från våldsbejakande djurrättsaktivister

Motion 2021/22:2935 av Betty Malmberg (M)
Bredband i glesbygd

Motion 2021/22:2934 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Post och it i hela landet

Motion 2021/22:2933 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Rätten till digital post

Motion 2021/22:2932 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på A-traktorer

Motion 2021/22:2931 av Markus Wiechel (SD)
Översyn av dagens narkotikalagstiftning

Motion 2021/22:2930 av Aron Emilsson (SD)
Ökad nordisk undervisning i skolväsendet

Motion 2021/22:2929 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder mot bristande läkemedelshantering

Motion 2021/22:2928 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Åtgärder mot bidragsfusk

Motion 2021/22:2927 av Markus Wiechel (SD)
Återkallade uppehållstillstånd för hemvändare

Motion 2021/22:2926 av Runar Filper (SD)
Värmländsk finnskog med rökstugor som världsarv

Motion 2021/22:2925 av Dennis Dioukarev (SD)
Utveckling av Campus Grythyttan

Motion 2021/22:2924 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
Utmärkelse för framstående utlandssvenskar

Motion 2021/22:2923 av Cassandra Sundin (SD)
Turistbranschens förutsättningar i glesbygd med anledning av coronapandemin

Motion 2021/22:2922 av Runar Filper (SD)
Sverige och svenskan

Motion 2021/22:2921 av Markus Wiechel och Ann-Christine From Utterstedt (båda SD)
Slopad rätt till modersmålsundervisning

Motion 2021/22:2920 av Runar Filper (SD)
Rädda folkparken

Motion 2021/22:2919 av Markus Wiechel (SD)
Optimalt näringsintag

Motion 2021/22:2918 av Cassandra Sundin (SD)
Nordiskt samarbete för ökad psykisk hälsa hos barn och unga

Motion 2021/22:2917 av Clara Aranda (SD)
Nationellt centrum för att förebygga drunkningsolyckor

Motion 2021/22:2916 av Staffan Eklöf (SD)
Möjlighet att förvara och visa vissa kulturarvsföremål i deras hemort

Motion 2021/22:2915 av Clara Aranda och Christina Tapper Östberg (båda SD)
Lagreglerat sockerinnehåll i läsk

Motion 2021/22:2914 av Eric Westroth (SD)
Kriminalisera handel med folkbokföringsadresser

Motion 2021/22:2913 av Markus Wiechel och Mats Nordberg (båda SD)
Kost-, nutritions- och näringslära för sjukvårdspersonal

Motion 2021/22:2912 av Runar Filper (SD)
Kampanj om kommunismens brott mot mänskligheten

Motion 2021/22:2911 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationell utredning av den svenska hanteringen av coronapandemin

Motion 2021/22:2910 av Markus Wiechel (SD)
Integritetsskydd vid Ivo-anmälningar

Motion 2021/22:2909 av Runar Filper (SD)
Identifiera föräldraalienation och umgängessabotage

Motion 2021/22:2908 av Runar Filper (SD)
Gemenskap och trygghet med morgonsamling

Motion 2021/22:2907 av Johnny Skalin (SD)
Förbud mot att minska vårdplatser

Motion 2021/22:2906 av Staffan Eklöf (SD)
Flexibilitet för kommunerna i att erbjuda förskola för äldre barn med hemmavarande syskon

Motion 2021/22:2905 av Mats Nordberg och Markus Wiechel (båda SD)
En ansvarig läkare vid behandling av allvarlig sjukdom

Motion 2021/22:2904 av Ann-Sofie Alm (M)
Skärpning av sexualbrottslagen

Motion 2021/22:2903 av Ann-Sofie Alm (M)
Värdefull jakt på förenklingar

Motion 2021/22:2902 av Ann-Sofie Alm (M)
Ett frihetligt samhälle

Motion 2021/22:2901 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Minska strandskyddet vid bostadsbyggande

Motion 2021/22:2900 av Arin Karapet (M)
Slopad mängdrabatt

Motion 2021/22:2899 av Arin Karapet (M)
Krav på medlemsavgift för att motverka fusk med statliga bidrag till barn- och ungdomsorganisationer från MUCF

Motion 2021/22:2898 av Arin Karapet (M)
Obligatorisk språkförskola och särskilda insatser i svenska språket

Motion 2021/22:2897 av Arin Karapet (M)
Sänkt skatt på tjänstepension

Motion 2021/22:2896 av Arin Karapet (M)
Villkorlig frigivning

Motion 2021/22:2895 av Arin Karapet (M)
Återinförande av tunnelbanepolisen

Motion 2021/22:2894 av Runar Filper (SD)
Dansbandsmomsen

Motion 2021/22:2893 av Roger Hedlund (SD)
Överlåta föräldraledighet

Motion 2021/22:2892 av Roger Hedlund (SD)
Förebyggande drogtester i skolan

Motion 2021/22:2891 av Roger Hedlund (SD)
Heltidsarbete som norm inom offentlig sektor

Motion 2021/22:2890 av Clara Aranda (SD)
Åtgärder för att säkerställa att alla förskolebarn ska skyddas från solens skadliga UV-strålning

Motion 2021/22:2889 av Ulrika Karlsson (M)
Könsstympning

Motion 2021/22:2888 av Ulrika Karlsson (M)
Barnäktenskap

Motion 2021/22:2887 av Ulrika Karlsson (M)
Barnahus och barn som utsatts för sexuella övergrepp, sexuellt våld eller annat fysiskt våld

Motion 2021/22:2886 av Ulrika Karlsson (M)
Valfrihet och mångfald inom svensk hälso- och sjukvård

Motion 2021/22:2885 av Ulrika Karlsson (M)
Bättre företagarklimat

Motion 2021/22:2884 av Ulrika Karlsson och Jessika Roswall (båda M)
Förbindelse mellan Håbo kommun och Knivsta kommun

Motion 2021/22:2883 av Ulrika Karlsson (M)
Barn som bevittnar våld

Motion 2021/22:2882 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Avskaffa reglerna om krav att varsla vid driftsinskränkning

Motion 2021/22:2881 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Behov av proportionalitetsprincip för stridsåtgärder på arbetsmarknaden

Motion 2021/22:2880 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Reformerad bullerlagstiftning

Motion 2021/22:2879 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Förlängning av tid gällande tömning av förarkort och digitala skrivare

Motion 2021/22:2878 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Ge Post- och telestyrelsen i uppdrag att distribuera tid och frekvens till fler aktörer

Motion 2021/22:2877 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Införande av alternativt organisationsnummer för enskild firma

Motion 2021/22:2876 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Möjlighet till avdragsrätt för friskvård i enskild firma

Motion 2021/22:2875 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser

Motion 2021/22:2874 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Renodla kravet på personalliggare i byggverksamhet till ett arbetsgivaransvar

Motion 2021/22:2873 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Rätten att äga skötesrenar

Motion 2021/22:2872 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Stärka äganderättsprincipen i svensk skogspolitik

Motion 2021/22:2871 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Tillgång till modern innovativ behandling för Skelleftesjukan

Motion 2021/22:2870 av Betty Malmberg (M)
Dyslexi och nationella prov

Motion 2021/22:2869 av Betty Malmberg (M)
Tydliggör ärvdabalken

Motion 2021/22:2868 av Betty Malmberg (M)
Småskalig kärnkraft

Motion 2021/22:2867 av Betty Malmberg (M)
Strandskydd och landsbygdsutveckling

Motion 2021/22:2866 av Betty Malmberg (M)
Inför moratorium mot tvångsanslutning av enskilda avlopp som når miljö- och hälsokrav

Motion 2021/22:2865 av Betty Malmberg (M)
Att engagera medborgare ger resultat

Motion 2021/22:2864 av Betty Malmberg (M)
Utmaningar med digital teknik

Motion 2021/22:2863 av Betty Malmberg (M)
Säkrare vägarbetsplatser

Motion 2021/22:2862 av Betty Malmberg (M)
Stoppa id-kapningar

Motion 2021/22:2861 av Betty Malmberg (M)
Bättre mobiltäckning

Motion 2021/22:2860 av Betty Malmberg (M)
Vardagsbrotten måste minska

Motion 2021/22:2859 av Betty Malmberg (M)
Biståndsarbete ska grundas på vetenskap och evidens

Motion 2021/22:2858 av Betty Malmberg (M)
Hög tid att avskaffa danstillståndet

Motion 2021/22:2857 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Avskaffa plastpåseskatten

Motion 2021/22:2856 av Betty Malmberg (M)
Stärkt gränsskydd

Motion 2021/22:2855 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Totalförsvarsplanering och livsmedelsberedskap

Motion 2021/22:2854 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Vårdnadsdomar, riskbedömning och barn

Motion 2021/22:2853 av Betty Malmberg (M)
Ökad respekt för testators vilja

Motion 2021/22:2852 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Höj kvaliteten i äldreomsorgen

Motion 2021/22:2851 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Systematiskt arbete mot antibiotikaresistens

Motion 2021/22:2850 av Betty Malmberg (M)
Expertskatten – ett viktigt instrument

Motion 2021/22:2849 av Betty Malmberg (M)
Samhällsekonomiska analyser kan utveckla det sociala området

Motion 2021/22:2848 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Omstarta nollvisionen för självmord

Motion 2021/22:2847 av Betty Malmberg (M)
Gårdsförsäljning i Östergötland

Motion 2021/22:2846 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Kärnkraft – fossilfri energi

Motion 2021/22:2845 av Betty Malmberg (M)
Hinder med forskningsdata

Motion 2021/22:2844 av Betty Malmberg (M)
Nedmontering av kopparnätet

Motion 2021/22:2843 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Test- och demonstrationsanläggningar för fjärde generationens kärnkraft

Motion 2021/22:2842 av Betty Malmberg (M)
Försändelser med biologiska prover

Motion 2021/22:2841 av Betty Malmberg (M)
Regelförenklingar efterlyses

Motion 2021/22:2840 av Betty Malmberg (M)
Demokratin stärks av välinformerade väljare

Motion 2021/22:2839 av Betty Malmberg (M)
Gör dolda skatter synliga

Motion 2021/22:2838 av Betty Malmberg (M)
Lantbrukets produktionsskatter

Motion 2021/22:2837 av Betty Malmberg (M)
Arbete och utbildning ska löna sig

Motion 2021/22:2836 av Betty Malmberg (M)
Medlemsavgift – ett villkor

Motion 2021/22:2835 av Arin Karapet (M)
Obligatoriskt krav för kommuner att ställa krav på motprestation i försörjningsstödet på den som kan arbeta

Motion 2021/22:2834 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Friare hyressättning för allmännyttiga bostadsstiftelser

Motion 2021/22:2833 av Katarina Brännström (M)
Högre krav på opartiskhet hos anställda i myndighet

Motion 2021/22:2832 av Katarina Brännström (M)
Bättre möjligheter till skyltning på landsbygden

Motion 2021/22:2831 av Betty Malmberg (M)
Forskningsinfrastruktur är grunden

Motion 2021/22:2830 av Betty Malmberg (M)
Utvärdera utbildning för hållbar utveckling

Motion 2021/22:2829 av Betty Malmberg (M)
Värna Vättern

Motion 2021/22:2828 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Offentlig verksamhet bör anställa fler med funktionsvariationer

Motion 2021/22:2827 av Betty Malmberg (M)
Personlig integritet måste beaktas

Motion 2021/22:2826 av Betty Malmberg (M)
Kostnadsansvar vid arkeologiska utgrävningar

Motion 2021/22:2825 av Betty Malmberg (M)
Bioolja och metanol för uppvärmning

Motion 2021/22:2824 av Betty Malmberg (M)
Skrota kemikalieskatten på återbrukad elektronik

Motion 2021/22:2823 av Betty Malmberg (M)
Utred överskuldsättningen

Motion 2021/22:2822 av Betty Malmberg (M)
Vattenfalls ägarpolicy

Motion 2021/22:2821 av Betty Malmberg (M)
Postens leveranssäkerhet

Motion 2021/22:2820 av Katarina Brännström (M)
Låt kommuner anställa egna läkare

Motion 2021/22:2819 av Katarina Brännström (M)
Trygga elförsörjningen i södra Sverige

Motion 2021/22:2818 av Katarina Brännström (M)
Översyn av strandskyddet

Motion 2021/22:2817 av Katarina Brännström (M)
Översyn av matkravet i alkohollagen

Motion 2021/22:2816 av Katarina Brännström (M)
Skötsel av naturreservat

Motion 2021/22:2815 av Katarina Brännström (M)
Försvåra för bedragare att kapa företag

Motion 2021/22:2814 av Katarina Brännström (M)
Översyn av statens ersättningar till kriminella

Motion 2021/22:2813 av Katarina Brännström (M)
Möjlighet att göra uppehåll i utbetalningen av tjänstepensionen

Motion 2021/22:2812 av Katarina Brännström (M)
Översyn av Lantmäteriet

Motion 2021/22:2811 av Maria Malmer Stenergard (M)
Nytt val, ny mandatperiod

Motion 2021/22:2810 av Maria Malmer Stenergard och Jessika Roswall (båda M)
Föräldrars möjligheter att kontakta vårdgivare

Motion 2021/22:2809 av Maria Malmer Stenergard (M)
Skärpta krav för villkorlig frigivning

Motion 2021/22:2808 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Bevara ålfisket – ett nationellt kulturarv

Motion 2021/22:2807 av Maria Malmer Stenergard (M)
Skärpta straff för drograttfylleri

Motion 2021/22:2806 av Ida Drougge (M)
Kompetensförsörjning av lärare

Motion 2021/22:2805 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Att synliggöra osynliga skatter

Motion 2021/22:2804 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Tydligare krav på redovisning av innehållet i livsmedel

Motion 2021/22:2803 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)
Fler poliser även på mindre orter

Motion 2021/22:2802 av Viktor Wärnick (M)
Rektorsutbildningen

Motion 2021/22:2801 av Noria Manouchi (M)
Sekulär stat – på riktigt

Motion 2021/22:2800 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Värna det försvarshistoriska arvet i Göteborg

Motion 2021/22:2799 av Noria Manouchi och Boriana Åberg (båda M)
Införande av kommunala poliser

Motion 2021/22:2798 av Lars Püss m.fl. (M)
Likabehandling

Motion 2021/22:2797 av Lars Püss och Helena Storckenfeldt (båda M)
Bekämpa stöldligorna

Motion 2021/22:2796 av Mikael Oscarsson (KD)
Förföljelsen av kristna

Motion 2021/22:2795 av Mikael Oscarsson (KD)
Förbättra riksväg 282 mellan Uppsala och Almunge enligt åtgärdsvalsstudiens förslag

Motion 2021/22:2794 av Mikael Oscarsson (KD)
Halvera antalet vargar i Sverige

Motion 2021/22:2793 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD)
Erkänn Jerusalem som Israels huvudstad – och flytta Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2021/22:2792 av Mikael Oscarsson (KD)
Kommuners medverkan till ofrivillig bosättning i en annan kommun

Motion 2021/22:2791 av Mikael Oscarsson (KD)
Säg upp det rådande avtalet med allhjulsdrivna lastbilar

Motion 2021/22:2790 av Mikael Oscarsson (KD)
Utöka den palliativa vården – nej till dödshjälp

Motion 2021/22:2789 av Mikael Oscarsson (KD)
Åtgärder mot stölder av vapen i Regeringskansliet

Motion 2021/22:2788 av Mikael Oscarsson (KD)
Återinförande av barnomsorgspengen

Motion 2021/22:2787 av Mikael Oscarsson (KD)
Krav på skärpta EU-sanktioner mot regimen i Belarus

Motion 2021/22:2786 av Robert Halef (KD)
Dömda som avtjänat sitt straff bör ges en chans till arbete

Motion 2021/22:2785 av Mikael Oscarsson (KD)
Offentliga bidrag till extremism

Motion 2021/22:2784 av Mikael Oscarsson (KD)
En ny utredning om Raoul Wallenberg

Motion 2021/22:2783 av Mikael Oscarsson (KD)
Elförsörjning i Uppsala län

Motion 2021/22:2782 av Mikael Oscarsson (KD)
En förnyad utredning om Estonias militärtransporter

Motion 2021/22:2781 av Mikael Oscarsson (KD)
Landsbygdens möjligheter att bekämpa skogsbränder

Motion 2021/22:2780 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av konsekvenserna runt Hornborgasjön

Motion 2021/22:2779 av Sten Bergheden (M)
Ökad beredskap för svinpest i Sverige

Motion 2021/22:2778 av Sten Bergheden (M)
Sänk slakteriavgifterna

Motion 2021/22:2777 av Sten Bergheden (M)
Ta bort skrotbilarna snabbare från privata marker

Motion 2021/22:2776 av Sten Bergheden (M)
Stärka rätten över privatägd skog

Motion 2021/22:2775 av Sten Bergheden (M)
En konkurrenskraftsjämförelse årligen för lantbruket

Motion 2021/22:2774 av Sten Bergheden (M)
Märkning av importerat halalslaktat kött

Motion 2021/22:2773 av Sten Bergheden (M)
Beredskapslager för livsmedel

Motion 2021/22:2772 av Sten Bergheden (M)
Öka Livsmedelsverkets effektivitet när det gäller besiktning av slaktdjur

Motion 2021/22:2771 av Sten Bergheden (M)
Organisationers påverkan på skyddsjakt och licensjakt

Motion 2021/22:2770 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av samhällsnyttan av målen för ekologiska livsmedel inom offentlig upphandling

Motion 2021/22:2769 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för fler vildsvinsfällor

Motion 2021/22:2768 av Sten Bergheden (M)
Slopande av biotopskyddet för nya stenrösen

Motion 2021/22:2767 av Sten Bergheden (M)
Avsätta skog till reservat endast från statligt ägd skog

Motion 2021/22:2766 av Sten Bergheden (M)
Klassificeringen av jordbruk som en miljöfarlig verksamhet

Motion 2021/22:2765 av Sten Bergheden (M)
Ansvaret för tillståndsprövning av växtskyddsmedel

Motion 2021/22:2764 av Sten Bergheden (M)
Underlättande av försäljning av vildsvinskött

Motion 2021/22:2763 av Sten Bergheden (M)
Översyn av regler för fånggrödor

Motion 2021/22:2762 av Sten Bergheden (M)
Stärk markägaren angående allemansrätten

Motion 2021/22:2761 av Sten Bergheden (M)
Byggnation av nya djurstall

Motion 2021/22:2760 av Sten Bergheden (M)
Reservaten måste skötas så att granbarkborren ej orsakar skador på närliggande fastigheter

Motion 2021/22:2759 av Sten Bergheden (M)
Ökad skyddsjakt på varg

Motion 2021/22:2758 av Laila Naraghi (S)
Minnesmonument efter folkmordet i Srebrenica

Motion 2021/22:2757 av Laila Naraghi (S)
Inkludera ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen

Motion 2021/22:2756 av Laila Naraghi (S)
Tänderna är en del av kroppen

Motion 2021/22:2755 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Utöka antalet hyresnämnder för att snabbare stävja olovlig andrahandsuthyrning

Motion 2021/22:2754 av Gunilla Carlsson m.fl. (S)
Åtgärder för att bryta segregationen

Motion 2021/22:2753 av Anders Hansson (M)
Grovt drogfylleri vid framförande av tung lastbil

Motion 2021/22:2752 av Anders Hansson (M)
Brottsprovokation på internet

Motion 2021/22:2751 av Anders Hansson (M)
Obligatorisk hemförsäkring i flerfamiljshus

Motion 2021/22:2750 av Sten Bergheden (M)
Småskalig vattenkraft

Motion 2021/22:2749 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Förenklade regler för resegaranti

Motion 2021/22:2748 av Anders Hansson (M)
Brandsäkerhet inom hemtjänsten

Motion 2021/22:2747 av Lotta Olsson (M)
Certifiering av företag som omhändertar miljöfarligt avfall

Motion 2021/22:2746 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Föräldrars möjlighet att ta del av myndiga barns studieresultat

Motion 2021/22:2745 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Angående granskning av public service

Motion 2021/22:2744 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av pensionsreformen

Motion 2021/22:2743 av Sten Bergheden (M)
Bostadstillägg och avgifter i äldreomsorgen

Motion 2021/22:2742 av Anders Hansson (M)
Underrättelser från Försäkringskassan

Motion 2021/22:2741 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Kommunikationen mellan den sjukskrivne och Försäkringskassan

Motion 2021/22:2740 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Minska antalet sjukskrivna

Motion 2021/22:2739 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Översyn av regelverket kring förebyggande sjukpenning

Motion 2021/22:2738 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Översyn av omställning i stora myndigheter

Motion 2021/22:2737 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Enhetlighet i hanteringen av läkarintyg

Motion 2021/22:2736 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Översyn av Försäkringskassans beslutsstöd

Motion 2021/22:2735 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Tydliggörande av hur intyg bedöms av Försäkringskassan

Motion 2021/22:2734 av Lotta Olsson (M)
Utbetalning av alla bidrag via en myndighet

Motion 2021/22:2733 av Sten Bergheden (M)
Redovisning av totalkostnaden för naturreservat

Motion 2021/22:2732 av Sten Bergheden (M)
Plan för viktiga livsmedelsanläggningar

Motion 2021/22:2731 av Sten Bergheden (M)
Underlättad byggnation på landsbygden med andra krav och fler dispenser i fråga om avloppslösningar

Motion 2021/22:2730 av Sten Bergheden (M)
Underlättade ansökningar om EU-stöd

Motion 2021/22:2729 av Sten Bergheden (M)
Placering av den nya viltmyndigheten i Skaraborg

Motion 2021/22:2728 av Sten Bergheden (M)
Översyn av reglerna för äldre stenmurar

Motion 2021/22:2727 av Sten Bergheden (M)
Försäljning av Sveaskogs skogar

Motion 2021/22:2726 av Sten Bergheden (M)
Svensk lagstiftning vid offentlig upphandling av mat

Motion 2021/22:2725 av Sten Bergheden (M)
Behov av ökad skogsdikning

Motion 2021/22:2724 av Sten Bergheden (M)
Strategi för ökad produktion och export av svensk mat

Motion 2021/22:2723 av Sten Bergheden (M)
Information till markägare

Motion 2021/22:2722 av Lotta Olsson (M)
Fartkontroller

Motion 2021/22:2721 av Anders Hansson (M)
Lunds historiska museum

Motion 2021/22:2720 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
Skogsmuseet i Lycksele blir ett nationellt museum

Motion 2021/22:2719 av Sten Bergheden (M)
Minska antalet ledamöter i Sveriges riksdag

Motion 2021/22:2718 av Sten Bergheden (M)
Riksdagens tidningsrum utan landets tidningar

Motion 2021/22:2717 av Lars Hjälmered (M)
Attrahera fler experter till Sverige för att stärka forskning, investeringar, företagande och arbetsmarknad

Motion 2021/22:2716 av Lotta Olsson (M)
Vårdnaden om barn när en förälder mördat den andra föräldern

Motion 2021/22:2715 av Lotta Olsson (M)
Ackreditering av vattentorn

Motion 2021/22:2714 av Lotta Olsson (M)
Förtydliga kraven för byggbodar och moduler

Motion 2021/22:2713 av Anders Hansson (M)
Ordningsvakter

Motion 2021/22:2712 av Sten Bergheden (M)
Sverige behöver bygga ut elnätet

Motion 2021/22:2711 av Sten Bergheden (M)
Insatser för ökad turism i Sverige

Motion 2021/22:2710 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Sopdumpning – en del av ett kriminellt ekosystem

Motion 2021/22:2709 av Sten Bergheden (M)
Minskat regelkrångel för företag

Motion 2021/22:2708 av Sten Bergheden (M)
Utbyggnad av kärnkraften

Motion 2021/22:2707 av Sten Bergheden (M)
Förenklade regler och dispenser vid uppstart av mindre företag

Motion 2021/22:2706 av Sten Bergheden (M)
Värna Sveriges rullande kulturarv

Motion 2021/22:2705 av Sten Bergheden (M)
Ökad kontroll av avloppsvatten för att spåra pandemier

Motion 2021/22:2704 av Sten Bergheden (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:2703 av Sten Bergheden (M)
Stöd till vaccination mot TBE

Motion 2021/22:2702 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Fortsatt utveckling av vård och omsorg i hela landet

Motion 2021/22:2701 av Sten Bergheden (M)
Företagsvänligare myndigheter

Motion 2021/22:2700 av Sultan Kayhan m.fl. (S)
Romernas rättigheter

Motion 2021/22:2699 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Ny bro eller tunnel över Saltsjö-Mälarsnittet

Motion 2021/22:2698 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Stärk kommunernas roll i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad välfärdsbrottslighet

Motion 2021/22:2697 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)
Begränsad möjlighet till spelreklam

Motion 2021/22:2696 av Abraham Halef m.fl. (S)
Skriv in folkmordet Seyfo 1915 i läroplanen

Motion 2021/22:2695 av Abraham Halef och Ingela Nylund Watz (båda S)
Nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier

Motion 2021/22:2694 av Anna Vikström och Ingela Nylund Watz (båda S)
Nätläkare och vårdkontinuitet

Motion 2021/22:2693 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Gotländsk färjetrafik – en del av svensk infrastruktur

Motion 2021/22:2692 av Laila Naraghi (S)
Rätt till förskola på obekväma arbetstider

Motion 2021/22:2691 av Laila Naraghi (S)
Översyn av säkerhetspolitiska risker med inköp av kärnbränsle från Ryssland

Motion 2021/22:2690 av Laila Naraghi (S)
Sänkt moms på begagnade kläder

Motion 2021/22:2689 av Sten Bergheden (M)
Utbyggnad av elnätet

Motion 2021/22:2688 av Sten Bergheden (M)
Ett huvudmannaskap vid missbruksvård

Motion 2021/22:2687 av Sten Bergheden (M)
Äldres rätt att få välja sin mat

Motion 2021/22:2686 av Sten Bergheden (M)
Tillåtande av gårdsförsäljning på försök

Motion 2021/22:2685 av Sten Bergheden (M)
Bättre valmöjligheter för äldre

Motion 2021/22:2684 av Sten Bergheden (M)
Rutinmässig kontroll av diabetes typ 2

Motion 2021/22:2683 av Sten Bergheden (M)
Fortbildningsansvaret för läkare

Motion 2021/22:2682 av Sten Bergheden och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Större möjlighet för anhöriga att kunna få hjälpa till och bistå äldre och funktionsnedsatta

Motion 2021/22:2681 av Sten Bergheden (M)
Vargen är förvaltningsbar

Motion 2021/22:2680 av Sten Bergheden (M)
Livsmedelsproduktion som samhällsviktig verksamhet

Motion 2021/22:2679 av Sten Bergheden (M)
Ekologisk mat

Motion 2021/22:2678 av Sten Bergheden (M)
Stärkt konkurrenskraft för Sveriges bönder

Motion 2021/22:2677 av Sten Bergheden (M)
Tydliga mål för att uppnå livsmedelsstrategin

Motion 2021/22:2676 av Sten Bergheden (M)
Myndigheter ska beakta livsmedelsstrategin

Motion 2021/22:2675 av Sten Bergheden (M)
Det bottennära fisket

Motion 2021/22:2674 av Sten Bergheden (M)
Det allmänna uppdraget

Motion 2021/22:2673 av Sten Bergheden (M)
Avgiften för jaktkort

Motion 2021/22:2672 av Niklas Wykman m.fl. (M)
Minska skarvens påverkan i Stockholms skärgård och resten av Sverige

Motion 2021/22:2671 av Sten Bergheden (M)
Bekämpning av granbarkborren

Motion 2021/22:2670 av Sten Bergheden (M)
Möjlighet till ökad kemisk bekämpning av granbarkborren

Motion 2021/22:2669 av Sten Bergheden (M)
Skattebefria svensk biodling

Motion 2021/22:2668 av Sten Bergheden (M)
Minska reservatsytan och producera mer skog

Motion 2021/22:2667 av Sten Bergheden (M)
Antibiotikamat importeras från EU

Motion 2021/22:2666 av Sten Bergheden (M)
Ett rättvist bostadstillägg till pensionärer

Motion 2021/22:2665 av Sten Bergheden (M)
Se över regelverket för allemansrätten

Motion 2021/22:2664 av Lotta Olsson (M)
Tidsbegränsad fridlysning av fågel- och djurarter

Motion 2021/22:2663 av Lotta Olsson (M)
Märkning av material i kläder

Motion 2021/22:2662 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Tydliga regler för att söka pengar ur Viltvårdsfonden

Motion 2021/22:2661 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Minskning av antalet vargar i Sverige

Motion 2021/22:2660 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Allemansrätten

Motion 2021/22:2659 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Mattias Karlsson i Luleå (båda M)
Olika förutsättningar gällande fiske av siklöja

Motion 2021/22:2658 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Åtgärder för att underlätta insemination inom hästavel

Motion 2021/22:2657 av Sten Bergheden (M)
Regler och ersättning för Natura 2000-områden

Motion 2021/22:2656 av Sten Bergheden (M)
En minskning av vargstammen

Motion 2021/22:2654 av Sten Bergheden (M)
Förenkling av miljöbalken

Motion 2021/22:2653 av Lotta Olsson (M)
Entreprenörskapsutbildning till alla

Motion 2021/22:2652 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Partnerskap Inland – Akademi Norr

Motion 2021/22:2651 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Entreprenörskap i skolan

Motion 2021/22:2650 av Sten Bergheden (M)
Större möjlighet för skolpersonal att ingripa vid ordningsstörningar

Motion 2021/22:2649 av Sten Bergheden (M)
Flexibla avloppslösningar på landsbygden

Motion 2021/22:2648 av Lotta Olsson och Maria Stockhaus (båda M)
God pedagogisk kompetens om adhd, dyslexi och andra neuropsykiatriska diagnoser

Motion 2021/22:2647 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen

Motion 2021/22:2646 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Fastighetsnära sopsortering genom hyresreglering

Motion 2021/22:2645 av Sten Bergheden (M)
Miljöstyrande avgifter

Motion 2021/22:2644 av Lotta Olsson (M)
Ärenden om att bevilja personlig assistans

Motion 2021/22:2643 av Ann-Britt Åsebol (M)
Jämställt företagande

Motion 2021/22:2641 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Lars Püss (båda M)
Förverkande av olagliga fordon

Motion 2021/22:2640 av Sten Bergheden (M)
Länsstyrelsernas tillämpning av lagar

Motion 2021/22:2639 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för småskalig djurhållning på landsbygden

Motion 2021/22:2638 av Sten Bergheden (M)
Skottpengar på vildsvin

Motion 2021/22:2637 av Sten Bergheden (M)
Beräkningsgrunderna för investeringsstöd för att minska klimatgaser

Motion 2021/22:2636 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för ökad skogsdikning

Motion 2021/22:2635 av Anders Hansson (M)
Lagring av trafikuppgifter i underrättelsesyfte

Motion 2021/22:2634 av Maria Stockhaus och Kjell Jansson (båda M)
Reformera strandskyddet och stärk äganderätten

Motion 2021/22:2633 av Maria Stockhaus (M)
Nya bullerregler för ökat bostadsbyggande

Motion 2021/22:2632 av Maria Stockhaus (M)
Stulna bilar, husbilar och husvagnar förhindras att lämna landet

Motion 2021/22:2631 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)
En översyn av älgförvaltningssystemet

Motion 2021/22:2629 av Sten Bergheden (M)
Minska kostnaderna för public service

Motion 2021/22:2628 av Sten Bergheden (M)
Kostnaden för arkeologiska undersökningar

Motion 2021/22:2627 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av promillegränsen på sjön

Motion 2021/22:2626 av Sten Bergheden (M)
Exploatören bör stå för förrättningskostnaderna

Motion 2021/22:2625 av Sten Bergheden (M)
Underlätta byggnation inom lantbruket

Motion 2021/22:2623 av Sten Bergheden (M)
Minska strandskyddet och ta bort länsstyrelserna i strandskyddsärendena

Motion 2021/22:2622 av Sten Bergheden (M)
Möjligheterna att bygga även i störningsbelastade miljöer

Motion 2021/22:2621 av Sten Bergheden (M)
Stärkt äganderätt och underlättande för egna avloppslösningar

Motion 2021/22:2620 av Sten Bergheden (M)
Sjuklöneansvar för den först anställde

Motion 2021/22:2619 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående försäkringsskydd som utryckningspersonal omfattas av

Motion 2021/22:2618 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Likriktad utbildning i utryckningskörning

Motion 2021/22:2617 av Lotta Olsson m.fl. (M)
Polisutbildning till polisregion Bergslagen och Örebro

Motion 2021/22:2616 av Lotta Olsson (M)
Rätt att använda kroppsskanner

Motion 2021/22:2615 av Lotta Olsson (M)
Eftersupning

Motion 2021/22:2614 av Roger Haddad (L)
Översyn av trafikbestämmelser för EPA-traktor

Motion 2021/22:2613 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)
En starkare familjepolitik

Motion 2021/22:2612 av Ali Esbati m.fl. (V)
Aktiv arbetsmarknadspolitik

Motion 2021/22:2611 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
En familjepolitik med barnet i centrum

Motion 2021/22:2610 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Hyressättning

Motion 2021/22:2609 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
En demokratisk och jämlik skola

Motion 2021/22:2608 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)
Stärkt ställning för bostadsrättsinnehavare

Motion 2021/22:2607 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)
En politik för studenter

Motion 2021/22:2606 av Daniel Riazat m.fl. (V)
Komvux

Motion 2021/22:2605 av Daniel Riazat m.fl. (V)
En jämlik förskola

Motion 2021/22:2604 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Bättre livsvillkor för romer och resande

Motion 2021/22:2603 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)
Hyresrätt och allmännytta

Motion 2021/22:2602 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Bostadspolitik, planering och byggande

Motion 2021/22:2601 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
En samepolitik för framtiden

Motion 2021/22:2600 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
Konsumenträtt

Motion 2021/22:2599 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Stoppa mäns våld mot kvinnor – konkreta åtgärder

Motion 2021/22:2598 av Momodou Malcolm Jallow m.fl. (V)
Stärkt ställning och ökad trygghet för hyresgäster

Motion 2021/22:2597 av Tony Haddou m.fl. (V)
Skatteflykt

Motion 2021/22:2596 av Jessica Thunander m.fl. (V)
Hållbar sjöfart

Motion 2021/22:2595 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)
En fungerande sjukförsäkring

Motion 2021/22:2594 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
Svensk flyktingpolitik

Motion 2021/22:2593 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Jämlik idrott, friluftsliv och rätt till motion

Motion 2021/22:2592 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Vissa kulturpolitiska frågor

Motion 2021/22:2591 av Maj Karlsson m.fl. (V)
Mäns våld mot kvinnor och andra former av våld i nära relationer

Motion 2021/22:2590 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Pensioner att leva på

Motion 2021/22:2589 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Nord- och Centralamerika

Motion 2021/22:2588 av Håkan Svenneling m.fl. (V)
Iran och Centralasien

Motion 2021/22:2587 av Roger Hedlund m.fl. (SD)
Ansvarsfull bostadspolitik

Motion 2021/22:2586 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
Sverigedemokraternas biståndspolitik

Motion 2021/22:2585 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Svenska institutet

Motion 2021/22:2584 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Stöd för utsatta kvinnor i utrikespolitiken

Motion 2021/22:2583 av Björn Söder m.fl. (SD)
Ryssland

Motion 2021/22:2581 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

Motion 2021/22:2580 av Björn Söder m.fl. (SD)
Säkerhetspolitisk utredning

Motion 2021/22:2579 av Björn Söder m.fl. (SD)
Säkerhetspolitik

Motion 2021/22:2578 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Syrien

Motion 2021/22:2577 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Sveriges arbete i Europarådet

Motion 2021/22:2576 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kurdistan och Nineveslätten

Motion 2021/22:2575 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kuba

Motion 2021/22:2574 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationellt stöd till utsatta kristna

Motion 2021/22:2573 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationellt kris- och hälsosamarbete

Motion 2021/22:2572 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationellt demokratiarbete

Motion 2021/22:2571 av Björn Söder m.fl. (SD)
Internationella militära insatser

Motion 2021/22:2570 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förenta Nationerna

Motion 2021/22:2569 av Björn Söder m.fl. (SD)
Fredsprocessen Israel–Palestina

Motion 2021/22:2568 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Folkambassader

Motion 2021/22:2567 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Afrikas horn

Motion 2021/22:2566 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Arbetsmarknad och funktionsrätt

Motion 2021/22:2565 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Arbetsmarknad

Motion 2021/22:2564 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Arbetsmiljö

Motion 2021/22:2563 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)
Jämställdhet

Motion 2021/22:2562 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)
Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2021/22:2561 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)
Mäns våld mot kvinnor

Motion 2021/22:2560 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)
Våld i nära relationer

Motion 2021/22:2559 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Ansvarsfull associationsrätt

Motion 2021/22:2558 av Roger Hedlund m.fl. (SD)
Ansvarsfull hyres- och bostadsrätt

Motion 2021/22:2556 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Processrättsliga frågor

Motion 2021/22:2555 av Björn Söder m.fl. (SD)
Erkännande av folkmord

Motion 2021/22:2554 av Björn Söder m.fl. (SD)
Blockering av tillträdet till Belarus SDR-konto

Motion 2021/22:2553 av Björn Söder m.fl. (SD)
Arktis

Motion 2021/22:2552 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige

Motion 2021/22:2551 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Ett stärkt medborgarskap

Motion 2021/22:2550 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
En ansvarsfull migrationspolitik

Motion 2021/22:2549 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Asylpolitik

Motion 2021/22:2548 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Anhöriginvandring

Motion 2021/22:2547 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2021/22:2546 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En grundskola i världsklass

Motion 2021/22:2545 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En förskola i världsklass

Motion 2021/22:2544 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Kvalitet och frihet för en högskola i världsklass

Motion 2021/22:2543 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Ett studiestöd i världsklass

Motion 2021/22:2542 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Förutsättningar för en grundskola i världsklass

Motion 2021/22:2541 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Forskning i världsklass – en satsning för framtiden

Motion 2021/22:2540 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Barnvänlig familjerätt

Motion 2021/22:2539 av Roger Hedlund m.fl. (SD)
Finansiering inom bostads- och fastighetsområdet

Motion 2021/22:2538 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)
Krafttag mot överskuldsättning

Motion 2021/22:2537 av Roger Hedlund m.fl. (SD)
Långsiktigt planerande och byggande

Motion 2021/22:2536 av Roger Hedlund m.fl. (SD)
Sverigedemokratisk fastighetsrätt

Motion 2021/22:2535 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)
Sverigedemokratisk insolvensrätt

Motion 2021/22:2534 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)
Sverigevänlig konsumentpolitik

Motion 2021/22:2533 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Förstärkta rättigheter för sparande och investeringar

Motion 2021/22:2532 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Återkommande utvärdering av Sveriges arbete med Agenda 2030

Motion 2021/22:2531 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Totalförsvarsmotion

Motion 2021/22:2530 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
En effektiv lag om särskild utlänningskontroll

Motion 2021/22:2529 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Kriminalvårdsfrågor

Motion 2021/22:2528 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Polisfrågor

Motion 2021/22:2527 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Straffrättsliga frågor

Motion 2021/22:2526 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Terrorism

Motion 2021/22:2525 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En skola med studiemiljö i världsklass

Motion 2021/22:2524 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En gymnasieskola och vuxenutbildning i världsklass

Motion 2021/22:2523 av Alexandra Anstrell (M)
En bättre socionomutbildning

Motion 2021/22:2522 av Hans Rothenberg m.fl. (M)
Långsiktigt goda villkor för välfärdsföretagandet

Motion 2021/22:2521 av Hans Rothenberg (M)
Förtal mot enskild

Motion 2021/22:2520 av Hans Rothenberg (M)
Utveckling av genmodifierade grödor

Motion 2021/22:2519 av Hans Rothenberg (M)
Bättre möjligheter för den svenska sjöfartens konkurrenskraft

Motion 2021/22:2518 av Hans Rothenberg (M)
Avskaffande av tidsomställningen

Motion 2021/22:2517 av Hans Rothenberg (M)
Bättre villkor för den forskande life science-industrin i Sverige

Motion 2021/22:2516 av Alexandra Anstrell och Mats Green (båda M)
Rätten att själv bestämma över sin kvarlåtenskap

Motion 2021/22:2515 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Avskaffande av den dolda momsen för utbildningsföretag

Motion 2021/22:2514 av Alexandra Anstrell (M)
Hårdare tag mot huliganism

Motion 2021/22:2513 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Utred slöjförbud i grundskolor och förskolor

Motion 2021/22:2512 av Alexandra Anstrell och Åsa Coenraads (båda M)
Möjliggör skyddsjakt på varg på ett helt revir

Motion 2021/22:2511 av Alexandra Anstrell (M)
Storskaligt trålfiske får inte förekomma i Stockholms skärgård

Motion 2021/22:2510 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Tullfrågor

Motion 2021/22:2509 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Vapenfrågor

Motion 2021/22:2508 av Adam Marttinen m.fl. (SD)
Åtgärder mot unga lagöverträdare

Motion 2021/22:2507 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Ansvar för världsarven

Motion 2021/22:2506 av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD)
Politik för arkitektur och offentliga miljöer

Motion 2021/22:2505 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Bibliotek i tradition och förnyelse

Motion 2021/22:2504 av Runar Filper m.fl. (SD)
Erkännande av svenskbefolkningen i historiska svenskbygder

Motion 2021/22:2503 av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD)
Filmpolitik

Motion 2021/22:2502 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Folkbildningsfrågor

Motion 2021/22:2501 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
Framtidens e-sport

Motion 2021/22:2500 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Friluftsliv för folkhälsa

Motion 2021/22:2499 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Idrottspolitiska frågor

Motion 2021/22:2498 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Immateriellt kulturarv

Motion 2021/22:2497 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Kultur på recept

Motion 2021/22:2496 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kulturkanon

Motion 2021/22:2495 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Kulturmiljöfrågor

Motion 2021/22:2494 av Alexandra Anstrell och Sofia Westergren (båda M)
Förtydligande uppdrag till Skatteverket om hästnäringen

Motion 2021/22:2493 av Alexandra Anstrell (M)
En differentierad tullsats för en förbättrad miljö

Motion 2021/22:2492 av Alexandra Anstrell (M)
Bättre mat för våra äldre

Motion 2021/22:2491 av Alexandra Anstrell (M)
Register över och kvalitetsuppföljning av familjehem och jourhem

Motion 2021/22:2490 av Alexandra Anstrell och Erik Ottoson (båda M)
En Arlandaförhandling

Motion 2021/22:2489 av Alexandra Anstrell (M)
Höj hastighetsbegränsningen på A-traktorer/EPA-traktorer

Motion 2021/22:2488 av Alexandra Anstrell (M)
Sprinkler i Södra länken i Stockholm

Motion 2021/22:2487 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
God skolmat i trivsamma matmiljöer, miljöer som andas matglädje

Motion 2021/22:2486 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Ungdomars elitidrottande i kombination med gymnasiestudier

Motion 2021/22:2485 av Robert Halef (KD)
Förbud mot hijab och nikab i barnomsorg och på lågstadiet

Motion 2021/22:2484 av Robert Halef (KD)
Registrering vid köp av ammunition

Motion 2021/22:2483 av Robert Halef (KD)
Begränsa mopedbilar på vägar

Motion 2021/22:2482 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)
Ändamålsenlig kemikaliepolitik

Motion 2021/22:2481 av Runar Filper m.fl. (SD)
Åtgärder mot ekoterrorism

Motion 2021/22:2480 av Runar Filper m.fl. (SD)
Svenskt fiske och vattenbruk

Motion 2021/22:2479 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)
Svenska livsmedel

Motion 2021/22:2478 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Matchfixning och straffskärpningar

Motion 2021/22:2477 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Mediefrågor

Motion 2021/22:2476 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Museifrågor

Motion 2021/22:2475 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Nationell handlingsplan för kyrkor som tas ur bruk

Motion 2021/22:2474 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Nationella minoriteter i Sverige

Motion 2021/22:2473 av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD)
Regelverket för skattereduktion för gåvor

Motion 2021/22:2472 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Public service-frågor

Motion 2021/22:2471 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Samiska utbildningsfrågor

Motion 2021/22:2470 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Scenkonst

Motion 2021/22:2469 av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD)
Spelmarknadspolitik

Motion 2021/22:2468 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Språkfrågor

Motion 2021/22:2467 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Svenska ortnamn i fjällen

Motion 2021/22:2466 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Svenskt kulturarvsår

Motion 2021/22:2465 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Trossamfundsfrågor

Motion 2021/22:2464 av Björn Söder m.fl. (SD)
Uppåkra Arkeologiska Center

Motion 2021/22:2463 av Jonas Andersson i Linghem m.fl. (SD)
Åtgärder mot extremism i civilsamhället

Motion 2021/22:2462 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
Politik för värnad och stärkt äganderätt

Motion 2021/22:2461 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Marin miljö och vattenvård

Motion 2021/22:2460 av Runar Filper m.fl. (SD)
Kulturarv och miljöer i fädernas bygder

Motion 2021/22:2459 av Runar Filper m.fl. (SD)
Jakt, viltvård och tradition

Motion 2021/22:2458 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)
Hästnäring

Motion 2021/22:2457 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)
Ett starkare djurskydd

Motion 2021/22:2456 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
Skogspolitik med helhetssyn

Motion 2021/22:2455 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
En effektiv och grön politik för framtiden

Motion 2021/22:2454 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)
Låt det svenska jordbruket prestera

Motion 2021/22:2453 av Yasmine Eriksson m.fl. (SD)
Cirkulär ekonomi

Motion 2021/22:2452 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Hårdare reglering av handel med metallskrot

Motion 2021/22:2451 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Levande landsbygd

Motion 2021/22:2450 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Näringspolitikens inriktning

Motion 2021/22:2449 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Turism och besöksnäring

Motion 2021/22:2448 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Ökad kulturmiljöhänsyn vid exploatering

Motion 2021/22:2447 av Cassandra Sundin m.fl. (SD)
Ökad kunskap om allemansrätten i skolan

Motion 2021/22:2446 av Ida Drougge (M)
Spårväg City

Motion 2021/22:2445 av Ida Drougge (M)
Regleringsgiljotin

Motion 2021/22:2444 av Ida Drougge (M)
Organdonationsregistret

Motion 2021/22:2443 av Ida Drougge (M)
Undantag i förtalslagstiftningen

Motion 2021/22:2442 av Ida Drougge (M)
Taxeringsvärdering av fastigheter

Motion 2021/22:2441 av Ida Drougge (M)
Definition av avgift

Motion 2021/22:2440 av Ida Drougge (M)
Svenska statens innehav i SAS

Motion 2021/22:2439 av Ida Drougge (M)
Toatömning i skärgården

Motion 2021/22:2438 av Ida Drougge (M)
Statligt ägande av SBAB

Motion 2021/22:2437 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Avkriminalisering av för sent inlämnade årsredovisningar

Motion 2021/22:2436 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Utred carry back inom bolagsskattesystemet

Motion 2021/22:2435 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Uppfinningslandet Sverige

Motion 2021/22:2434 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Statligt ägande

Motion 2021/22:2433 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Rättvis konkurrens i näringslivet

Motion 2021/22:2432 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Regional tillväxt – för ett levande Sverige

Motion 2021/22:2431 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Mineralpolitik för en stark gruvnäring

Motion 2021/22:2430 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Immaterialrättsliga frågor i ett digitalt samhälle

Motion 2021/22:2429 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag

Motion 2021/22:2428 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Kapitalförsörjning och riskkapital

Motion 2021/22:2427 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Bättre villkor för småföretagen

Motion 2021/22:2426 av Ida Drougge (M)
Redovisning av avgiftsberäkningar

Motion 2021/22:2425 av Ida Drougge och Josefin Malmqvist (båda M)
Nytt skatteutjämningssystem

Motion 2021/22:2424 av Ida Drougge (M)
Gör skatten synlig på kvitton

Motion 2021/22:2423 av Ida Drougge (M)
En östlig förbindelse

Motion 2021/22:2422 av Ida Drougge (M)
Modernisering av ämnena bild, slöjd, musik samt hem- och konsumentkunskap

Motion 2021/22:2421 av Ida Drougge (M)
Ung Företagsamhet på gymnasiet

Motion 2021/22:2420 av Ida Drougge (M)
Ökad trygghet i kollektivtrafiken

Motion 2021/22:2419 av Ida Drougge (M)
Ändrad trängselskatt i Ropsten

Motion 2021/22:2418 av Ida Drougge (M)
Åtgärder för ett transparent skattesystem

Motion 2021/22:2417 av Ida Drougge (M)
Transparent skattesystem

Motion 2021/22:2416 av Ida Drougge (M)
Försäljning av Sveaskog

Motion 2021/22:2415 av Ida Drougge (M)
Konvertera arbetsgivaravgiften till inkomstskatt

Motion 2021/22:2414 av Ida Drougge (M)
För säkrare transporter av släp

Motion 2021/22:2413 av Ida Drougge (M)
Fler vårdnadshavare

Motion 2021/22:2412 av Hans Rothenberg (M)
Förbud mot digitala massiva upplopp på nätet

Motion 2021/22:2411 av Hans Rothenberg (M)
Politiska vildar

Motion 2021/22:2410 av Hans Rothenberg (M)
Rovdrift av fiske i världshaven

Motion 2021/22:2409 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Mäklarföretags avgift till Fastighetsmäklarinspektionen

Motion 2021/22:2408 av Hans Rothenberg (M)
Elskotrar i stadsmiljö

Motion 2021/22:2407 av Hans Rothenberg (M)
Tyska språkets betydelse i det europeiska samarbetet

Motion 2021/22:2406 av Alexandra Anstrell (M)
Lantmäteriets handläggningstider

Motion 2021/22:2405 av Alexandra Anstrell (M)
Differentierad taxa för servicenäring och obemannade butiker

Motion 2021/22:2404 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Utveckla polisens karriärmöjligheter

Motion 2021/22:2403 av Alexandra Anstrell och Åsa Coenraads (båda M)
Låt skyddsjaktsansökningar vara sekretessbelagda

Motion 2021/22:2402 av Alexandra Anstrell (M)
Behåll det kommunala vetot vad gäller vindkraftsetableringar

Motion 2021/22:2401 av Alexandra Anstrell (M)
Handel med sälprodukter

Motion 2021/22:2400 av Alexandra Anstrell (M)
Snabbare utvisningsbeslut

Motion 2021/22:2399 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Altruistiskt surrogatmödraskap

Motion 2021/22:2398 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Generell tillståndsplikt oavsett utförare

Motion 2021/22:2397 av Alexandra Anstrell (M)
Rätt att erbjuda sociala tjänster utan biståndsbedömning

Motion 2021/22:2396 av Alexandra Anstrell (M)
Tvärförbindelse Södertörn

Motion 2021/22:2395 av Alexandra Anstrell (M)
Tre terminer i skolan

Motion 2021/22:2394 av Alexandra Anstrell (M)
Mer privatekonomi i alla skolformer

Motion 2021/22:2393 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Export av snus

Motion 2021/22:2392 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Exponentiella teknologier

Motion 2021/22:2391 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
En tillväxtorienterad politik för industrilandet Sverige

Motion 2021/22:2390 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
En hållbar energipolitik

Motion 2021/22:2389 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
En handelspolitik för tillväxt

Motion 2021/22:2388 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Effektivare tillståndsprocesser

Motion 2021/22:2387 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Det svenska stålet

Motion 2021/22:2386 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Brott mot företagare

Motion 2021/22:2385 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Krafttag mot bidragsfusk och felaktiga utbetalningar

Motion 2021/22:2384 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
En tryggare merkostnadsersättning och anhörigstöd

Motion 2021/22:2383 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
En trygg och värdig pension

Motion 2021/22:2382 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
En trygg och human sjukförsäkring med individen i centrum

Motion 2021/22:2381 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
En trygg familjepolitik med barnet i centrum

Motion 2021/22:2380 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
En arbetsskadeförsäkring i behov av förändring

Motion 2021/22:2379 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Bosättningsbaserade förmåner och medborgarskap

Motion 2021/22:2378 av Lars Püss m.fl. (M)
Infrastruktur i Halland

Motion 2021/22:2377 av Viktor Wärnick (M)
Behåll kopparnäten så länge de behövs

Motion 2021/22:2376 av Annicka Engblom (M)
Osund konkurrens från det offentliga

Motion 2021/22:2375 av Noria Manouchi (M)
Sänkt straffbarhetsålder

Motion 2021/22:2374 av Noria Manouchi (M)
Hämta hem barnen

Motion 2021/22:2373 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Ofrivillig ensamhet och isolering

Motion 2021/22:2372 av Lars Püss (M)
Avskaffande av reklamskatten

Motion 2021/22:2371 av Noria Manouchi m.fl. (M)
Nationell Öresundsagenda

Motion 2021/22:2370 av Viktor Wärnick (M)
Myndigheters utlokalisering i hela Sverige

Motion 2021/22:2369 av Lars Püss (M)
Trafikverkets dysfunktionalitet

Motion 2021/22:2368 av Marie-Louise Hänel Sandström och Åsa Hartzell (båda M)
Minska den antimikrobiella resistensen nationellt och internationellt

Motion 2021/22:2367 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Underlätta för samarbete mellan bup och elevhälsan

Motion 2021/22:2366 av Nina Lundström (L)
Kustfiske och trålgräns i Stockholmsregion

Motion 2021/22:2365 av Robert Hannah (L)
Kvinnor med förlossningspsykos måste få rätt hjälp

Motion 2021/22:2364 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)
Jämställd idrott

Motion 2021/22:2363 av Robert Hannah (L)
Inför medborgerlig förslagsrätt till de beslutande församlingarna

Motion 2021/22:2362 av Robert Hannah och Maria Nilsson (båda L)
Höghastighetsbana Oslo–Göteborg–Köpenhamn

Motion 2021/22:2361 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)
Förbjud terapi som ska ”bota” hbtq-personer

Motion 2021/22:2360 av Robert Hannah (L)
Folkmordet seyfo i läroplanen

Motion 2021/22:2359 av Helena Gellerman och Robert Hannah (båda L)
Flytta Kemikalieinspektionen till Göteborg

Motion 2021/22:2358 av Christer Nylander (L)
Ett Selma Lagerlöf-initiativ för nya läroböcker i skolan

Motion 2021/22:2357 av Christer Nylander (L)
Hörselscreening för sfi-elever och komvuxkurs i teckenspråk

Motion 2021/22:2356 av Christer Nylander (L)
Undantag i strandskyddslagen för tillfälliga evenemang

Motion 2021/22:2355 av Christer Nylander (L)
Makt

Motion 2021/22:2354 av Robert Hannah (L)
Vitbok om svenska samhällets brott mot hbt-personer

Motion 2021/22:2353 av Robert Hannah (L)
Underlätta för fler snubbelstenar

Motion 2021/22:2352 av Robert Hannah (L)
Ta bort förbudet mot att göra reklam för modersmjölksersättning

Motion 2021/22:2351 av Robert Hannah (L)
En konvention om cyberkrigföring

Motion 2021/22:2350 av Robert Hannah (L)
Statliga myndighetsjobb i hela Sverige

Motion 2021/22:2349 av Helena Gellerman och Robert Hannah (båda L)
Skydd av människors privatliv vid datainsamling

Motion 2021/22:2348 av Robert Hannah (L)
Religiösa minoriteters överlevnad i Mellanöstern

Motion 2021/22:2347 av Robert Hannah (L)
Prioritera en modernisering av Kinnekullebanan

Motion 2021/22:2346 av Robert Hannah (L)
Nationell minnesdag för seyfo/det armeniska folkmordet

Motion 2021/22:2345 av Robert Hannah (L)
Namnändring av Landvetter flygplats till Landvetter Torgny Segerstedt flygplats (Airport)

Motion 2021/22:2344 av Robert Hannah (L)
Restaurangers servering av alkohol

Motion 2021/22:2343 av Robert Hannah (L)
Låt den med flest kryss bli folkvald

Motion 2021/22:2342 av Nina Lundström (L)
Kontanthantering

Motion 2021/22:2341 av Nina Lundström (L)
Jordbruksmark och livsmedelsförsörjning i Stockholmsregionen

Motion 2021/22:2340 av Nina Lundström (L)
Hästnäringen i Stockholmsregionen

Motion 2021/22:2339 av Nina Lundström (L)
Gode män för ensamkommande barn

Motion 2021/22:2338 av Robert Hannah och Arman Teimouri (båda L)
Döp om Arlanda Airport till Raoul Wallenberg Airport

Motion 2021/22:2337 av Robert Hannah (L)
Begränsa apanage till statschef och tronarvinge

Motion 2021/22:2336 av Robert Hannah (L)
Avskaffa preliminärskatten för företag

Motion 2021/22:2335 av Robert Hannah (L)
Adoptioner för samkönade par

Motion 2021/22:2334 av Roger Haddad (L)
Höj straffskalan för handgranater

Motion 2021/22:2333 av Roger Haddad (L)
Förebyggande insatser i riskområden

Motion 2021/22:2332 av Roger Haddad (L)
Uppföljning av polisutbildningens kvalitet

Motion 2021/22:2331 av Malin Danielsson (L)
Ökade möjligheter för kommuner att ingripa vid miljöfarlig avfallshantering

Motion 2021/22:2330 av Malin Danielsson (L)
Bristande tillgänglighet för ledarhundsförare

Motion 2021/22:2329 av Malin Danielsson och Nina Lundström (båda L)
Södertörns infrastruktur

Motion 2021/22:2328 av Malin Danielsson m.fl. (L)
Stockholm som motor för innovation och utveckling

Motion 2021/22:2327 av Malin Danielsson (L)
Kvinnors hälsa efter förlossning och graviditet

Motion 2021/22:2326 av Christer Nylander (L)
Folkhemmets styvbarn

Motion 2021/22:2325 av Jakob Olofsgård (L)
Underlätta för ideella föreningar att skaffa banktjänster

Motion 2021/22:2324 av Jakob Olofsgård (L)
Se över möjligheten till REP-avdrag

Motion 2021/22:2323 av Jakob Olofsgård (L)
Se över möjligheten att införa ett jobbahemmabidrag

Motion 2021/22:2322 av Joar Forssell (L)
Stoppa inte festen

Motion 2021/22:2321 av Joar Forssell (L)
Skymningsläge för rättsstaten

Motion 2021/22:2320 av Joar Forssell (L)
Omreglering av rökförbudet

Motion 2021/22:2319 av Joar Forssell (L)
Promillegränser för sjöfylleri

Motion 2021/22:2318 av Lina Nordquist (L)
Fastighetsskatten för vattenkraft

Motion 2021/22:2317 av Lina Nordquist och Joar Forssell (båda L)
Statens vilt är statens ansvar: låt rovdjurens ägare betala för sig

Motion 2021/22:2316 av Lina Nordquist (L)
Glappet i djurskyddsförordningen

Motion 2021/22:2315 av Lina Nordquist (L)
Skolskjuts med barnfokus när grundskoleelever har vårdnadshavare i olika kommuner

Motion 2021/22:2314 av Lina Nordquist och Barbro Westerholm (båda L)
Skatt vid säsongsboende

Motion 2021/22:2313 av Lina Nordquist och Joar Forssell (båda L)
Länsstyrelsen behöver inga djurskinn

Motion 2021/22:2312 av Nina Lundström (L)
Demokratikanon

Motion 2021/22:2311 av Nina Lundström (L)
Cykling och trafikregler

Motion 2021/22:2310 av Nina Lundström (L)
Cykelinfrastruktur och markåtkomst

Motion 2021/22:2309 av Nina Lundström (L)
Bredband i Stockholmsregionen

Motion 2021/22:2308 av Nina Lundström (L)
Ökningen av vildsvin i Stockholmsregionen

Motion 2021/22:2307 av Nina Lundström (L)
Avveckling av fideikommissinstitutet

Motion 2021/22:2306 av Nina Lundström (L)
Ägarlägenheter

Motion 2021/22:2305 av Nina Lundström (L)
Värna kvinnors frihet och rätten till sexuell och reproduktiv hälsa

Motion 2021/22:2304 av Nina Lundström (L)
Väg 225 i Stockholms län

Motion 2021/22:2303 av Nina Lundström (L)
Vattenkraftens miljöansvar, biologisk mångfald och fiskars vandringsvägar

Motion 2021/22:2302 av Nina Lundström (L)
Territorialprincipen vid medborgarskap

Motion 2021/22:2301 av Nina Lundström (L)
Industriell trålning vid Svenska Högarna

Motion 2021/22:2300 av Nina Lundström (L)
Skydd av tätortsnära skog i Stockholmsregionen

Motion 2021/22:2299 av Lina Nordquist (L)
Hundsmuggling

Motion 2021/22:2298 av Lina Nordquist (L)
Förbättrade villkor för cirkulär ekonomi och återbruk

Motion 2021/22:2297 av Lina Nordquist (L)
Aroslänken

Motion 2021/22:2296 av Lina Nordquist (L)
Cykelvägar utmed järnvägsspår

Motion 2021/22:2295 av Lina Nordquist (L)
Bind samman Uppsala län

Motion 2021/22:2294 av Helena Gellerman (L)
Sveriges nyföretagaranda

Motion 2021/22:2293 av Helena Gellerman (L)
Kompletterande utbildning till polis för akademiker

Motion 2021/22:2292 av Helena Gellerman (L)
Internationalisering av svenska gymnasieskolan

Motion 2021/22:2291 av Helena Gellerman (L)
Ge alla barn och ungdomar tillgång till de bästa pedagogerna

Motion 2021/22:2290 av Helena Gellerman (L)
Frigör potentialen i svensk turistnäring

Motion 2021/22:2289 av Helena Gellerman (L)
Effektivare hantering av bilstödet för anpassning av fordon

Motion 2021/22:2288 av Malin Danielsson (L)
Mervärdesskatt på interna tjänster i civilsamhällesorganisationer

Motion 2021/22:2287 av Malin Danielsson (L)
Försvarsmaktens ansvar för att säkra tillgång på rent vatten

Motion 2021/22:2286 av Maria Nilsson (L)
Öka det svenska bidraget till missionen Unifier i Ukraina

Motion 2021/22:2285 av Maria Nilsson (L)
En strategi för att motverka medicinbrist

Motion 2021/22:2284 av Maria Nilsson (L)
Uppdatering av lagstiftningen för parkering via appar

Motion 2021/22:2283 av Maria Nilsson (L)
Trygghet i det offentliga rummet

Motion 2021/22:2282 av Maria Nilsson (L)
Omtag om strategin för romsk inkludering

Motion 2021/22:2281 av Maria Nilsson (L)
Inrättandet av en strategi för Ryssland

Motion 2021/22:2280 av Maria Nilsson (L)
Inrätta en hybridhotsambassadör

Motion 2021/22:2279 av Maria Nilsson (L)
Inrätta en cybersolidaritetspakt

Motion 2021/22:2278 av Maria Nilsson (L)
Förekomsten av privata arméer – ett hot mot världsordningen

Motion 2021/22:2277 av Maria Nilsson (L)
Utred sponsorsystem för flyktingmottagande enligt kanadensisk modell

Motion 2021/22:2276 av Bengt Eliasson (L)
Att utveckla Halland stärker sydväst och är bra för Sverige

Motion 2021/22:2275 av Bengt Eliasson (L)
Samla, utveckla och stärk elevhälsan för barnens skull

Motion 2021/22:2274 av Bengt Eliasson (L)
Psykisk ohälsa

Motion 2021/22:2273 av Bengt Eliasson (L)
HH-förbindelse

Motion 2021/22:2272 av Allan Widman (L)
Sänkt straffmyndighetsålder

Motion 2021/22:2271 av Allan Widman (L)
Olycksutvecklingen med A-traktorer

Motion 2021/22:2270 av Nina Lundström (L)
Skatteutjämningssystemet och Stockholmsregionen

Motion 2021/22:2269 av Nina Lundström (L)
Rovdjur och illegal jakt

Motion 2021/22:2268 av Nina Lundström (L)
Naturvärden och allemansrätten i Stockholmsregionen

Motion 2021/22:2267 av Nina Lundström (L)
Minsta avstånd vid omkörning av cyklist – 1,5-metersregel

Motion 2021/22:2266 av Arman Teimouri (L)
Surrogatmödraskap i Sverige och utlandet

Motion 2021/22:2265 av Arman Teimouri (L)
Sveriges position inom dataområdet

Motion 2021/22:2264 av Arman Teimouri (L)
Stärk hbtqi-personers mänskliga rättigheter

Motion 2021/22:2263 av Arman Teimouri (L)
Snabbspår för utlandssvenskar

Motion 2021/22:2262 av Arman Teimouri (L)
Skogen – det gröna guldet

Motion 2021/22:2261 av Arman Teimouri (L)
Störande musik från bilar

Motion 2021/22:2260 av Arman Teimouri (L)
Genomlysning av myndigheter under regeringen

Motion 2021/22:2259 av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M)
Skadereduceringsperspektiv i ANDT-strategin

Motion 2021/22:2258 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för mindre företag vid offentliga upphandlingar

Motion 2021/22:2257 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Inför obligatoriskt vaccinationsprogram

Motion 2021/22:2256 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Låt fler bli blodgivare

Motion 2021/22:2255 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Vikten av en fast vårdkontakt

Motion 2021/22:2254 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Sjukdomen endometrios

Motion 2021/22:2253 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Psykisk ohälsa

Motion 2021/22:2252 av Anders Hansson (M)
Föräldrars tillgång till sina barns sjukjournaler

Motion 2021/22:2251 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Offentlig upphandling utifrån funktion

Motion 2021/22:2250 av Sten Bergheden (M)
Bekämpning av den olagliga arbetskraften

Motion 2021/22:2249 av Lotta Olsson (M)
Inför yrkestiteln legitimerad personlig tränare

Motion 2021/22:2248 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
En trygg Stockholmsregion

Motion 2021/22:2247 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Bibehållna kompetenskrav i utbildningar

Motion 2021/22:2246 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M)
Förutsättningar för bra yrkesvägval i grundskolan

Motion 2021/22:2245 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Lars Beckman (båda M)
Bättre villkor för personer med funktionsvariationer

Motion 2021/22:2244 av Lotta Olsson (M)
Hälso- och sjukvårdsutbildning

Motion 2021/22:2243 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Villkor för fristående aktörer i välfärdssektorn

Motion 2021/22:2242 av Sten Bergheden (M)
Belopp under 100 kronor på skattekontot

Motion 2021/22:2241 av Maria Stockhaus (M)
Bättre behandling för människor med diagnosen ME/CFS

Motion 2021/22:2240 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Angående ambulanshelikoptrar

Motion 2021/22:2239 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Individanpassade måltider

Motion 2021/22:2238 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av bildandet av Västra Götalandsregionen

Motion 2021/22:2237 av Sten Bergheden (M)
Inrätta ett renodlat jord- och skogsbruksutskott i riksdagen

Motion 2021/22:2236 av Erik Ottoson (M)
Samordnat statligt ansvar för läkarutbildningen

Motion 2021/22:2235 av Erik Ottoson (M)
Trafiksäkerhet för jakthundar

Motion 2021/22:2234 av Erik Ottoson (M)
Utökade möjligheter till predatorkontroll

Motion 2021/22:2233 av Erik Ottoson (M)
Märkning av åtelkameror och fällor med jägar-id

Motion 2021/22:2232 av Erik Ottoson (M)
Förseningsavgiften för sent inbetald trängselavgift

Motion 2021/22:2231 av Erik Ottoson (M)
Östlig förbindelse

Motion 2021/22:2230 av Erik Ottoson (M)
Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram för barn och särskilda åtgärder för att öka vaccinationsviljan mot covid-19

Motion 2021/22:2229 av Erik Ottoson (M)
Motverkande av missbruk av attefallsreglerna

Motion 2021/22:2228 av Erik Ottoson (M)
Vissa frågor om statens roll som ledare i digitaliseringen av svensk allmän förvaltning

Motion 2021/22:2227 av Erik Ottoson (M)
Tvärförbindelse Södertörn

Motion 2021/22:2226 av Erik Ottoson (M)
Jakt som förvaltningsmetod av vilt och tider för allmän jakt

Motion 2021/22:2225 av Erik Ottoson (M)
Etablerandet av en ny myndighet för jakt- och viltförvaltningsfrågor

Motion 2021/22:2224 av Erik Ottoson (M)
Förvaltningen av den svenska vargstammen

Motion 2021/22:2223 av Jan R Andersson (M)
Föråldrad bullerlagstiftning begränsar idrottsföreningars verksamheter

Motion 2021/22:2222 av Helena Storckenfeldt (M)
Angående en hållbar biavel

Motion 2021/22:2221 av Helena Storckenfeldt m.fl. (M)
Melatonin som ett kosttillskott

Motion 2021/22:2220 av Helena Storckenfeldt m.fl. (M)
Angående en sömlös vård

Motion 2021/22:2219 av Helena Storckenfeldt (M)
Innovativ livsmedelsforskning

Motion 2021/22:2218 av Helena Storckenfeldt m.fl. (M)
Ett legitimt skattesystem

Motion 2021/22:2217 av Helena Storckenfeldt (M)
Straffbart att springa från polis

Motion 2021/22:2216 av Helena Storckenfeldt (M)
Angående polisens rätt att omhänderta egendom

Motion 2021/22:2215 av Helena Storckenfeldt (M)
Angående att kunna jobba av skadestånd i fängelset

Motion 2021/22:2214 av Helena Storckenfeldt (M)
Lagen om belastningsregister

Motion 2021/22:2213 av Helena Storckenfeldt m.fl. (M)
Minskat arbetsgivaransvar vid bristande egenansvar

Motion 2021/22:2212 av Jörgen Berglund m.fl. (M)
Höjd vägstandard i norra Sverige

Motion 2021/22:2211 av Jörgen Berglund m.fl. (M)
En modern järnväg längs hela Norrlandskusten

Motion 2021/22:2210 av Jörgen Berglund (M)
Höjd standard på E14

Motion 2021/22:2209 av Jörgen Berglund (M)
Förbifart Härnösand

Motion 2021/22:2208 av Jörgen Berglund (M)
Synliggjorda arbetsgivaravgifter

Motion 2021/22:2207 av Jörgen Berglund (M)
Lokalisering av statliga bolag och myndigheter

Motion 2021/22:2206 av Helena Storckenfeldt (M)
Standardnivåer i fängelset

Motion 2021/22:2205 av Pål Jonson (M)
Riktade åtgärder för gränskommuner som är hårdast påverkade av pandemin

Motion 2021/22:2204 av Jörgen Berglund (M)
Ådalsbanan mellan Sundsvall och Härnösand

Motion 2021/22:2203 av Jörgen Berglund (M)
Förbifart Örnsköldsvik

Motion 2021/22:2202 av Jörgen Berglund (M)
Dubbelspår Sundsvall–Gävle

Motion 2021/22:2201 av Jörgen Berglund (M)
Värdet av vattenkraftsproduktion

Motion 2021/22:2200 av Jörgen Berglund (M)
Gifttunnor i Bottenhavet

Motion 2021/22:2199 av Jörgen Berglund (M)
En moderniserad delgivningslag

Motion 2021/22:2198 av Margareta Cederfelt (M)
Åtgärder för fler barnmorskor inom förlossningsvården

Motion 2021/22:2197 av Jörgen Berglund (M)
Kommunala poliser

Motion 2021/22:2196 av Margareta Cederfelt (M)
Svenskt företagande i skolan

Motion 2021/22:2195 av Margareta Cederfelt (M)
Omsorgstagares munhälsa

Motion 2021/22:2194 av Margareta Cederfelt (M)
Förbud mot konverteringsterapi

Motion 2021/22:2193 av Margareta Cederfelt (M)
En enhetlig moms

Motion 2021/22:2192 av Margareta Cederfelt (M)
Konkurrens på lika villkor

Motion 2021/22:2191 av Margareta Cederfelt (M)
Stoppa de internationella stöldligorna

Motion 2021/22:2190 av Pål Jonson (M)
Bättre infrastruktur utmed stråket Stockholm–Oslo

Motion 2021/22:2189 av Pål Jonson (M)
Bättre mobiltäckning på landsbygden

Motion 2021/22:2188 av Pål Jonson (M)
Enklare klarering för godstrafik

Motion 2021/22:2187 av Pål Jonson (M)
Bättre möjligheter att bekämpa översvämningsmyggor

Motion 2021/22:2186 av Pål Jonson (M)
Förutsättningar för att utreda it-relaterad brottslighet

Motion 2021/22:2185 av Pål Jonson (M)
Hindra utförsel av stöldgods från Sverige

Motion 2021/22:2184 av Pål Jonson (M)
Mäns våld mot kvinnor

Motion 2021/22:2183 av Pål Jonson (M)
Bättre förutsättningar för byggande på landsbygden

Motion 2021/22:2182 av Helena Storckenfeldt (M)
Avskaffa fribeloppet

Motion 2021/22:2181 av Helena Storckenfeldt (M)
Automatisk anslutning till donationsregistret

Motion 2021/22:2180 av Helena Storckenfeldt m.fl. (M)
Genomförande av en nationell folkräkning

Motion 2021/22:2179 av Helena Storckenfeldt (M)
Privat försäljning av vildsvinskött

Motion 2021/22:2178 av Helena Storckenfeldt (M)
Försäljning av ägg från hägnat tamfjäderfä

Motion 2021/22:2177 av Helena Storckenfeldt (M)
En säkrare myndighetsutövning

Motion 2021/22:2176 av Helena Storckenfeldt m.fl. (M)
Förvaring av vapen i annans vapenskåp

Motion 2021/22:2175 av Helena Storckenfeldt (M)
Nya ungdomsstraff

Motion 2021/22:2174 av Helena Storckenfeldt (M)
Personlig skuldsättning

Motion 2021/22:2173 av Jan R Andersson (M)
Rättvis fördelning av medel i nationell plan 2022–2033

Motion 2021/22:2172 av Jörgen Berglund (M)
Mittuniversitetet

Motion 2021/22:2171 av Margareta Cederfelt (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:2170 av Margareta Cederfelt (M)
En bättre äldreomsorg med stöd av kvalitetsregister

Motion 2021/22:2169 av Margareta Cederfelt (M)
Gör om försörjningsstöd till förskottslån

Motion 2021/22:2168 av Pål Jonson (M)
Bättre möjligheter att direktupphandla flyglinjer

Motion 2021/22:2167 av Pål Jonson (M)
Ett starkare vägnät på landsbygden

Motion 2021/22:2166 av Pål Jonson (M)
Äldres valfrihet

Motion 2021/22:2165 av Pål Jonson (M)
Bättre villkor för mikrobryggerier

Motion 2021/22:2164 av Pål Jonson (M)
Gränshinder mellan Sverige och Norge

Motion 2021/22:2163 av Pål Jonson (M)
Förutsättningar för landbaserade fiskodlingar

Motion 2021/22:2162 av Pål Jonson (M)
Viltolyckor som jaktbrott

Motion 2021/22:2161 av Patrik Engström och Niklas Karlsson (båda S)
Energibranschen

Motion 2021/22:2160 av Abraham Halef (S)
Kommunala aktivitetsansvaret, KAA

Motion 2021/22:2159 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Det offentliga rummet

Motion 2021/22:2158 av Elin Lundgren och Yasmine Bladelius (båda S)
Barnkonventionens roll i migrationspolitiken

Motion 2021/22:2157 av Yasmine Bladelius (S)
Barns säkerhet i bilen är vårt ansvar

Motion 2021/22:2156 av Niklas Karlsson och Elin Gustafsson (båda S)
Tillträde till universitet och högskolor

Motion 2021/22:2155 av Sanne Lennström och Elin Gustafsson (båda S)
Frågor om våldsutsatthet

Motion 2021/22:2154 av Joakim Sandell m.fl. (S)
En jämlik sjukvård

Motion 2021/22:2153 av Johan Büser (S)
Västsahara

Motion 2021/22:2152 av Helén Pettersson och Isak From (båda S)
Avdragsrätt för fackföreningsavgiften

Motion 2021/22:2151 av Carina Ohlsson (S)
Begränsad spridning av pornografi på nätet

Motion 2021/22:2150 av Anna Johansson m.fl. (S)
Placera myndigheten för utbetalningskontroll i Göteborg

Motion 2021/22:2149 av Carina Ohlsson och Elin Gustafsson (båda S)
Åldersgränsen för mammografi

Motion 2021/22:2148 av Johan Büser (S)
En fredsprocess gällande Kashmir

Motion 2021/22:2147 av Johan Büser (S)
Utökat skydd för myndighetspersonal och deras anhöriga

Motion 2021/22:2146 av Johan Büser och Anna Johansson (båda S)
Minnesstund till minne av Srebrenicas offer

Motion 2021/22:2145 av Sanne Lennström och Elin Gustafsson (båda S)
Mammografi för äldre

Motion 2021/22:2144 av Yasmine Bladelius m.fl. (S)
Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar

Motion 2021/22:2143 av Yasmine Bladelius (S)
Cykelhjälmstvång

Motion 2021/22:2142 av Abraham Halef (S)
Religiösa friskolor

Motion 2021/22:2141 av Abraham Halef (S)
Barns rätt till förskola

Motion 2021/22:2140 av Roland Utbult (KD)
Överföringar av fiskerättigheter i det demersala fisket

Motion 2021/22:2139 av Roland Utbult (KD)
Näringslivets sponsring av kultur

Motion 2021/22:2138 av Roland Utbult (KD)
Miljöfarliga vrak på havets botten

Motion 2021/22:2137 av Roland Utbult (KD)
Flytt av Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem

Motion 2021/22:2136 av Roland Utbult (KD)
En fungerande ordning för utbyggnaden av den havsbaserade vindkraften

Motion 2021/22:2135 av Roland Utbult (KD)
Förföljelsen av religiösa minoriteter i Indien

Motion 2021/22:2134 av Roland Utbult (KD)
Möjliggörande av stöd från EU till miljömotorer i fiskebåtar

Motion 2021/22:2133 av Roland Utbult (KD)
Utvärdera Ersättningsnämndens arbete

Motion 2021/22:2132 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Investeringar i kompetensutveckling för ett konkurrenskraftigt Sverige

Motion 2021/22:2131 av John Weinerhall (M)
Barn som olovligen förs ut ur Sverige

Motion 2021/22:2129 av Camilla Waltersson Grönvall och Ulrika Heindorff (båda M)
IB-elevers rättigheter

Motion 2021/22:2128 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Momsfria vårdtjänster

Motion 2021/22:2127 av John Weinerhall (M)
En pension att kunna leva på

Motion 2021/22:2126 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2021/22:2125 av Ulrika Jörgensen och Helena Storckenfeldt (båda M)
Brobyggande mellan akademin och näringslivet

Motion 2021/22:2124 av Johan Hultberg (M)
Bättre villkor för buffert- och pensionssparande

Motion 2021/22:2123 av Ulrika Heindorff och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Idrott och hälsa i grundskolan

Motion 2021/22:2122 av Magnus Stuart (M)
Stiftelser i välfärden

Motion 2021/22:2121 av Magnus Stuart (M)
Utbildad personal inom äldrevården

Motion 2021/22:2119 av Johan Hultberg (M)
Kartläggning av elkrisens konsekvenser

Motion 2021/22:2118 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Översyn av vägnätet i hela landet

Motion 2021/22:2117 av Lars Adaktusson (KD)
Trakasserier mot kristna i Sverige

Motion 2021/22:2116 av Lars Adaktusson (KD)
Nationell samling kring människovärdet

Motion 2021/22:2115 av Lars Adaktusson (KD)
Dalarnas turistindustri ett riksintresse

Motion 2021/22:2114 av Lars Adaktusson (KD)
Public service-lyft för mer kvalitetsjournalistik

Motion 2021/22:2113 av Lars Adaktusson (KD)
Mora flygplats

Motion 2021/22:2112 av Lars Adaktusson (KD)
Dalabanan i en ny tid

Motion 2021/22:2111 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)
Erkänn älvdalska som språk

Motion 2021/22:2110 av Gudrun Brunegård (KD)
Förbättrad ventilationskontroll (OVK) i takt med ökade krav på energieffektiva hus

Motion 2021/22:2109 av Gudrun Brunegård (KD)
Stöd pilotprojekt för fossilfri järnvägstrafik

Motion 2021/22:2108 av Lars Püss (M)
Utvärdera kassaregistren

Motion 2021/22:2107 av Lars Püss (M)
Regelförenklingar för företag genom solnedgångsparagrafer

Motion 2021/22:2106 av Kristina Axén Olin och Lars Jilmstad (båda M)
Tomträttsavgäld

Motion 2021/22:2105 av Martina Johansson m.fl. (C)
Lagstiftning om distansarbete

Motion 2021/22:2104 av Martina Johansson och Malin Björk (båda C)
Ekonomiska garantier för avfallsplatser

Motion 2021/22:2103 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Bredband i hela landet

Motion 2021/22:2102 av Per Åsling (C)
Ny viltmyndighet till Jämtlands län

Motion 2021/22:2101 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Enskilda vägar

Motion 2021/22:2100 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Rättvisare folkräkning för att stärka kommunkassor

Motion 2021/22:2099 av Per Åsling och Peter Helander (båda C)
Företagskredit

Motion 2021/22:2098 av Sofia Nilsson (C)
Minskat regelkrångel för besöksnäringen

Motion 2021/22:2097 av Sofia Nilsson (C)
Utveckling av studenthälsan

Motion 2021/22:2096 av Sofia Nilsson (C)
Svenska djurskyddsregler som krav

Motion 2021/22:2095 av Sofia Nilsson (C)
Oberoende statistik och utvärdering av den svenska alkoholpolitiken

Motion 2021/22:2094 av Kerstin Lundgren (C)
Ansvar för rovdjursförvaltningen

Motion 2021/22:2093 av Johnny Skalin (SD)
Risksäkring av Sjunde AP-fonden

Motion 2021/22:2092 av Johnny Skalin (SD)
Rätt vårdinformation

Motion 2021/22:2091 av Johnny Skalin (SD)
0 promille

Motion 2021/22:2090 av Noria Manouchi (M)
Modernisering av alkohollagen

Motion 2021/22:2089 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Utfasning av djurförsök

Motion 2021/22:2088 av Viktor Wärnick (M)
Återvändandearbetet vid avslagsbeslut

Motion 2021/22:2087 av Lars Püss (M)
Ersättande av nuvarande krav på personalliggare med den danska modellen

Motion 2021/22:2086 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)
Enklare momsregler

Motion 2021/22:2085 av Lars Püss (M)
Systemkostnaderna

Motion 2021/22:2084 av Noria Manouchi (M)
Aktivitetskrav

Motion 2021/22:2083 av Lars Püss (M)
Rikets säkerhet måste gå före miljöbalken

Motion 2021/22:2082 av Lars Püss m.fl. (M)
Placera den nya myndigheten mot fusk och fel i välfärdssystemen i Halland

Motion 2021/22:2081 av Kristina Axén Olin (M)
Nationell tak-över-huvudet-garanti

Motion 2021/22:2080 av Johnny Skalin (SD)
Förändrat nämndemannasystem

Motion 2021/22:2079 av Johnny Skalin (SD)
Mobbning i skolan

Motion 2021/22:2078 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)
Effektivare markanvändning

Motion 2021/22:2077 av Helena Vilhelmsson och Annika Qarlsson (båda C)
Moderniserad lagstiftning för att motverka spridning av våldsam pornografi

Motion 2021/22:2076 av Helena Vilhelmsson och Annika Qarlsson (båda C)
Gömda kvinnor

Motion 2021/22:2075 av Sofia Nilsson (C)
Översyn av optikerföreskriften

Motion 2021/22:2074 av Sofia Nilsson (C)
Tryggare studietid för studenter

Motion 2021/22:2073 av Sofia Nilsson (C)
Rättvisa taxor för vatten och avlopp

Motion 2021/22:2072 av Sofia Nilsson (C)
Förbättra trygghetssystemet

Motion 2021/22:2071 av Sofia Nilsson (C)
Rotavdrag för den ideella sektorn

Motion 2021/22:2070 av Sofia Nilsson (C)
Ålfiske

Motion 2021/22:2069 av Sofia Nilsson (C)
Jordbrukets benämning i miljöbalken

Motion 2021/22:2068 av Sofia Nilsson och Per Åsling (båda C)
Snabbare hantering av tillståndsärenden hos myndigheter och domstolar

Motion 2021/22:2067 av Fredrik Christensson och Sofia Nilsson (båda C)
Bättre förutsättningar för det kustnära yrkesfisket

Motion 2021/22:2066 av Kerstin Lundgren (C)
Ny modern ordning för vigselförrättare i hela landet

Motion 2021/22:2065 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)
Översyn av sexsomni och sexualbrott

Motion 2021/22:2064 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Läkarbedömning i personskadeärenden hos försäkringsbolag ska vara mer objektiv

Motion 2021/22:2063 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Snabb tillgång till permanent bostad efter att ett barn vistats på skyddat boende

Motion 2021/22:2062 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Särskilt skydd av skjutbanor

Motion 2021/22:2061 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Motverka otillbörlig påverkan och övergrepp i rättssak

Motion 2021/22:2060 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Utvecklingen av gängkriminalitet i Värmland måste stoppas genom fler poliser

Motion 2021/22:2059 av Marléne Lund Kopparklint och Sofia Westergren (båda M)
Statushöjande personliga saker inom kriminalvården och SiS

Motion 2021/22:2058 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)
Skydda det rörliga kulturarvet

Motion 2021/22:2057 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Fribelopp för personer med funktionsvariation

Motion 2021/22:2056 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Hemmavarande barn i kritiska patientsituationer

Motion 2021/22:2055 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Förebygg brand i braskaminer

Motion 2021/22:2054 av Marléne Lund Kopparklint (M)
För den som köper fastighet intill befintlig skjutbana

Motion 2021/22:2053 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Skydda barn från grovt våld på internet

Motion 2021/22:2052 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vittnesmål måste anonymiseras vid fall med gängkriminella och organiserad brottslighet

Motion 2021/22:2051 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Brottsprovokation som möjlig arbetsmetod

Motion 2021/22:2050 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Utredning och stängselansvar kring gamla gruvhål ska inte ligga på polisen

Motion 2021/22:2049 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Fler sysselsättningsmodeller för personer med funktionsvariation

Motion 2021/22:2048 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Utför traumabehandlingsstudier för sexuell våldsexponering

Motion 2021/22:2047 av Marléne Lund Kopparklint och Ulrika Karlsson (båda M)
Stärk upp sexualbrottslagen för barn mellan 15–17 år

Motion 2021/22:2046 av Lars Hjälmered (M)
Utveckling av kustnära fiske och vattenbruk, förstärkning av Fiskebäcks hamn samt en utveckling av statliga verksamheter på havet

Motion 2021/22:2045 av Lars Jilmstad (M)
Redovisa arbetsgivaravgiften

Motion 2021/22:2044 av Johnny Skalin (SD)
Förstöra fordon

Motion 2021/22:2043 av Johnny Skalin (SD)
Självbestämmande gällande snus

Motion 2021/22:2042 av Johnny Skalin (SD)
Sista betalningsdatum

Motion 2021/22:2041 av Johnny Skalin (SD)
Avgiftsfri E4-bro

Motion 2021/22:2039 av Johnny Skalin (SD)
Redovisning av ekonomiskt bistånd

Motion 2021/22:2038 av Johnny Skalin (SD)
Innehållsförteckning på mat

Motion 2021/22:2037 av Johnny Skalin (SD)
Innehav av falska produkter

Motion 2021/22:2036 av Johnny Skalin (SD)
Indraget bistånd

Motion 2021/22:2035 av Johnny Skalin (SD)
Förfallna fakturor

Motion 2021/22:2034 av Johnny Skalin (SD)
Direktdemokrati

Motion 2021/22:2033 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Försäkringskassans uppdrag

Motion 2021/22:2032 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Maria Stockhaus (båda M)
Nationella riktlinjer och best practice för personer i behov av hjälp och stöd

Motion 2021/22:2031 av Sten Bergheden (M)
Äganderätten måste stärkas i minerallagen

Motion 2021/22:2030 av Lars Jilmstad (M)
Motverkande av åldersdiskriminering

Motion 2021/22:2029 av Lotta Olsson (M)
Vägmärke för plötsligt kommande dold nedförsbacke

Motion 2021/22:2028 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Skatt på transporter

Motion 2021/22:2027 av Sten Bergheden (M)
Uppgiftslämning till olika myndigheter

Motion 2021/22:2026 av Sten Bergheden (M)
Utbyggnad och utveckling av vätgas i Skaraborg

Motion 2021/22:2025 av Sten Bergheden (M)
Luftledningar

Motion 2021/22:2024 av Sten Bergheden (M)
Tydligare uppdrag till myndigheter och verk att hjälpa företagen att göra rätt

Motion 2021/22:2023 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Sverige behöver små modulära reaktorer

Motion 2021/22:2022 av Sten Bergheden (M)
Öka vår försvarsförmåga

Motion 2021/22:2021 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Mönsterbrytande åtgärder för att knäcka den grova brottsligheten i Göteborg och övriga landet

Motion 2021/22:2020 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Lagstiftning för att stoppa målvakter

Motion 2021/22:2019 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
En modern och trygg lagstiftning för ställföreträdare och huvudman

Motion 2021/22:2018 av Sten Bergheden (M)
I dag missbrukas allemansrätten

Motion 2021/22:2017 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Strandskyddet

Motion 2021/22:2016 av Maria Stockhaus (M)
Politiska vildar

Motion 2021/22:2015 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Samma krav på vilotid för ambulans som övrig tung trafik

Motion 2021/22:2014 av Sten Bergheden (M)
Riksdagsledamöternas övernattningsbostäder

Motion 2021/22:2013 av Lars Hjälmered (M)
Kraftiga regellättnader, lättnader i strandskydd samt ökad rörlighet för ett ökat bostadsbyggande

Motion 2021/22:2012 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Rättvisa infrastrukturförhållanden i hela landet

Motion 2021/22:2011 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Rotavdrag för den ideella sektorn

Motion 2021/22:2010 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Satsning på geriatrisk och gerontologisk forskning

Motion 2021/22:2009 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Väntetiderna för sjukskrivna

Motion 2021/22:2008 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Vårdmoms förstör vård på lika villkor

Motion 2021/22:2007 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Vård som inte kan anstå

Motion 2021/22:2006 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Översyn av arbetsmiljön för att minska psykisk ohälsa

Motion 2021/22:2005 av Sten Bergheden (M)
Språkkrav för vissa jobb inom omsorgen

Motion 2021/22:2004 av Lotta Olsson (M)
Hörselscreening av nyanlända

Motion 2021/22:2003 av Lotta Olsson (M)
Undersköterska som legitimationsyrke

Motion 2021/22:2002 av Lotta Olsson (M)
Vite då förlossningsvård inte kan erbjudas

Motion 2021/22:2001 av Lotta Olsson (M)
Kunskap om hörselnedsättning i äldreomsorgen

Motion 2021/22:2000 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Effektivt krisstöd som rutin

Motion 2021/22:1999 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Översyn av lagstiftning inom LSS

Motion 2021/22:1998 av Sten Bergheden (M)
Minskning av regelbördan för företag

Motion 2021/22:1997 av Anders Hansson (M)
Översyn av konkurrensförhållandena på den svenska postmarknaden

Motion 2021/22:1996 av Sten Bergheden (M)
Tandvårdskostnader för asylsökande och tillfälliga besökare

Motion 2021/22:1995 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Motverka ensamhet och psykisk ohälsa hos äldre

Motion 2021/22:1994 av Lotta Olsson (M)
Örebro flygplats som beredskapsflygplats

Motion 2021/22:1993 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Hörselinstruktörer

Motion 2021/22:1992 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Organdonation

Motion 2021/22:1991 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Möjlighet att fritt välja vård i Norden

Motion 2021/22:1990 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Farmaceuter inom primärvården

Motion 2021/22:1989 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Statliga kvalitetsgränser och kännbara sanktioner för en bättre äldreomsorg

Motion 2021/22:1988 av Sten Bergheden (M)
Översyn av reavinstbeskattningen vid flytt och av bostadspolitiken i allmänhet

Motion 2021/22:1987 av Sten Bergheden (M)
Förbättra redovisning av välfärdstjänster

Motion 2021/22:1986 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Utvecklat försvar av Göteborg och västkusten

Motion 2021/22:1985 av Lotta Olsson (M)
Bakgrundskontroll vid utbildning i att hantera sprängämnen

Motion 2021/22:1984 av Sten Bergheden och Sofia Westergren (båda M)
Pausa trängselskatterna under pandemin

Motion 2021/22:1983 av Sten Bergheden (M)
Ta bort flygskatten för ökad sysselsättning och företagande

Motion 2021/22:1982 av Sten Bergheden (M)
Översyn och slopande av kemikalieskatten

Motion 2021/22:1981 av Sten Bergheden (M)
Sänk avgifterna som Lantmäteriet tar ut

Motion 2021/22:1980 av Sten Bergheden (M)
Kravet på personalliggare i mindre företag behöver ses över

Motion 2021/22:1979 av Sten Bergheden (M)
Se över fordonsskatterna

Motion 2021/22:1978 av Sten Bergheden (M)
Ett mer transparent och effektivt skattesystem

Motion 2021/22:1977 av Sten Bergheden (M)
Slopa indexuppräkningen av bensin- och dieselskatten

Motion 2021/22:1976 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av kassaregisterlagen

Motion 2021/22:1975 av Sten Bergheden (M)
Minska reavinstbeskattningen vid bostadsflytt

Motion 2021/22:1974 av Sten Bergheden (M)
Sänk fordonsskatterna

Motion 2021/22:1973 av Sten Bergheden (M)
Ta bort momsen på körkort och inför ett RATT-avdrag

Motion 2021/22:1972 av Sten Bergheden (M)
Översyn av ränteavdraget på bostäder

Motion 2021/22:1971 av Sten Bergheden (M)
Sänkning av bensin- och dieselskatten

Motion 2021/22:1969 av Sten Bergheden (M)
Gemensam nordisk linje kring beredskap och större kriser

Motion 2021/22:1968 av Lars Jilmstad (M)
Inför förvaringsstraff

Motion 2021/22:1967 av Lars Jilmstad (M)
Trygghet med kontanter

Motion 2021/22:1966 av Lars Jilmstad (M)
Utförsel av stöldgods

Motion 2021/22:1965 av Lars Jilmstad (M)
Snabbspår till ökad trygghet

Motion 2021/22:1964 av Lars Jilmstad (M)
Pålitligt personligt pensionssparande

Motion 2021/22:1963 av Lars Jilmstad (M)
Omprövning av uppehållstillstånd

Motion 2021/22:1962 av Lars Jilmstad (M)
Konkurrenskraftiga ägarskatter

Motion 2021/22:1961 av Lars Jilmstad (M)
Inrättande av en beredskapskommission

Motion 2021/22:1960 av Lars Jilmstad (M)
Försvåra bilstölder

Motion 2021/22:1959 av Lars Jilmstad (M)
Stopp för snedvridande konkurrens

Motion 2021/22:1958 av Ellen Juntti m.fl. (M)
Begränsning av rätten till gratis tolk

Motion 2021/22:1957 av Ellen Juntti m.fl. (M)
Utredning gällande ett slöjförbud i för- och grundskolan

Motion 2021/22:1956 av Sten Bergheden (M)
Även offentliga bespisningar och kök måste kunna uppge ursprungsland på maten

Motion 2021/22:1955 av Sten Bergheden (M)
Underlätta tillståndsprocesserna och genomför Konkurrenskraftsutredningens (SOU 2015:15) förslag

Motion 2021/22:1954 av Sten Bergheden (M)
Självförsörjningsgraden av livsmedel

Motion 2021/22:1953 av Sten Bergheden (M)
Avveckling av Havs- och vattenmyndigheten

Motion 2021/22:1952 av Sten Bergheden (M)
Översyn av beteskravet

Motion 2021/22:1951 av Lars Hjälmered (M)
Kortare handläggningstider för miljötillstånd

Motion 2021/22:1950 av Anders Hansson m.fl. (M)
Stranderosion

Motion 2021/22:1949 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2021/22:1948 av Lotta Olsson (M)
Oslo–Stockholm 2.55

Motion 2021/22:1947 av Lotta Olsson (M)
Mobiltäckning i hela landet

Motion 2021/22:1946 av Lotta Olsson (M)
Kriterier för vinterdäck

Motion 2021/22:1945 av Lotta Olsson (M)
Bortforsling av fordon

Motion 2021/22:1944 av Lotta Olsson (M)
Digitalisering av dispenshanteringen av mobilkranar

Motion 2021/22:1943 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Prioritera inhemsk adoption

Motion 2021/22:1942 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Lätta på strandskyddet

Motion 2021/22:1941 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff (båda M)
Borgerlig vigselförrättare

Motion 2021/22:1940 av Sten Bergheden (M)
Möjligheten för idrottsrörelsen och föreningslivet att använda försvarsmark

Motion 2021/22:1939 av Lars Hjälmered (M)
Utveckla och stärk Göteborgs hamn

Motion 2021/22:1938 av Sten Bergheden (M)
Tydligare redovisning av kommunernas användning av skattepengar

Motion 2021/22:1936 av Sten Bergheden (M)
Öka gränsbevakningen

Motion 2021/22:1935 av Sten Bergheden (M)
Minskad ölskatt för de små bryggerierna

Motion 2021/22:1934 av Sten Bergheden (M)
Sänkt dieselskatt

Motion 2021/22:1933 av Sten Bergheden (M)
Öka reseavdragen för bilresor

Motion 2021/22:1932 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Nationella insatser mot djurrättsextremism

Motion 2021/22:1931 av Åsa Coenraads och Lars Püss (båda M)
Förvaring av ammunition

Motion 2021/22:1930 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Det kommunala utjämningssystemet

Motion 2021/22:1929 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Indelning av länder och språk på biblioteken

Motion 2021/22:1928 av Sten Bergheden (M)
Regelbunden översyn av konkurrenskraft

Motion 2021/22:1927 av Sten Bergheden (M)
Bankkonton för barn och ungdomar

Motion 2021/22:1926 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Liktydiga beslutsstöd gällande symtombaserade diagnoser

Motion 2021/22:1925 av Sten Bergheden (M)
Myndigheters kontrolluppdrag

Motion 2021/22:1924 av Sten Bergheden (M)
Tydligare besked angående strandnära byggnation

Motion 2021/22:1923 av Sten Bergheden (M)
Organisationer och personer som inte är sakägare

Motion 2021/22:1922 av Sten Bergheden (M)
Ta bort kravet på detaljplan för ett fåtal hus på landsbygden

Motion 2021/22:1921 av Sten Bergheden (M)
Pensionärers utsatthet för höga elpriser

Motion 2021/22:1920 av Sten Bergheden (M)
Ett mer följsamt bostadstillägg för pensionärer

Motion 2021/22:1919 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Livskraftig skånsk landsbygd

Motion 2021/22:1918 av Åsa Coenraads (M)
Handlingsplan för växtbaserade livsmedel

Motion 2021/22:1917 av Åsa Coenraads (M)
Ett effektivt skogsbruk

Motion 2021/22:1916 av Sten Bergheden (M)
Avdrag för hemmakontoret

Motion 2021/22:1915 av Johnny Skalin (SD)
Tvingande folkomröstningar

Motion 2021/22:1914 av Johnny Skalin (SD)
Sänkta grundarvoden för riksdagsledamöter

Motion 2021/22:1913 av Johnny Skalin (SD)
Obevakade järnvägsövergångar

Motion 2021/22:1912 av Johnny Skalin (SD)
Statlig livsmedelskontroll

Motion 2021/22:1910 av Johnny Skalin (SD)
Integrering av LULUCF i Sveriges EU-interna åtaganden

Motion 2021/22:1909 av Karin Enström (M)
Rätt till ersättning vid avspärrning

Motion 2021/22:1908 av Karin Enström (M)
Mobilförbud på cykel

Motion 2021/22:1907 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
En nordisk, digital plattform för betalningar

Motion 2021/22:1906 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Åldersgräns för köp av alkohol

Motion 2021/22:1905 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
God levnadsnivå för våra äldre

Motion 2021/22:1904 av Lars Hjälmered m.fl. (M)
Åtgärder för att stärka företagsamheten

Motion 2021/22:1903 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Friare församlingstillhörighet

Motion 2021/22:1902 av Sten Bergheden (M)
Minska antalet vargar

Motion 2021/22:1901 av Sten Bergheden (M)
Ersättning vid inskränkning av ägande- och bestämmanderätt

Motion 2021/22:1900 av Sten Bergheden (M)
Sveriges lantbrukare ska inte få dubbel ekonomisk bestraffning vid fel

Motion 2021/22:1899 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Skogsnäring i Skåne

Motion 2021/22:1898 av Sten Bergheden (M)
Brist på veterinärer

Motion 2021/22:1897 av Sten Bergheden (M)
Blyammunition

Motion 2021/22:1896 av Sten Bergheden (M)
Sluta köra fyllnadsmaterial och bergkross till deponi

Motion 2021/22:1895 av Sten Bergheden (M)
Länsstyrelsens tillsynsarbete mot illegal jakt

Motion 2021/22:1894 av Sten Bergheden (M)
Rätten att skydda tamdjur och hundar från varg

Motion 2021/22:1893 av Sten Bergheden (M)
Mer flexibel va-taxa

Motion 2021/22:1892 av Sten Bergheden (M)
Lämna matavfall

Motion 2021/22:1891 av Sten Bergheden (M)
Skaraborgs valkrets

Motion 2021/22:1890 av Åsa Coenraads (M)
Vargpopulationen i Västmanland

Motion 2021/22:1889 av Lars Hjälmered (M)
Etablera och underlätta för pilotområde för moderna transportlösningar

Motion 2021/22:1888 av Åsa Coenraads (M)
Viltförvaltningsdelegationernas decentralisering

Motion 2021/22:1887 av Lars Hjälmered (M)
Åtgärder för att utöka användning av längre och tyngre lastbilar (74 och 90 ton) för att minska bränsleförbrukning och utsläpp

Motion 2021/22:1886 av Åsa Coenraads (M)
Skydd av skog

Motion 2021/22:1885 av Lars Hjälmered (M)
Beredskapsplan för drivmedelsförsörjning

Motion 2021/22:1884 av Åsa Coenraads (M)
Handel med sälprodukter

Motion 2021/22:1883 av Lars Hjälmered (M)
Strategi för utbyggnad av laddinfrastruktur och elvägar

Motion 2021/22:1882 av Sten Bergheden (M)
Kulgevärsmetoden

Motion 2021/22:1881 av Lars Hjälmered (M)
Effektiva åtgärder för att komma åt organiserade bilstölder och bildelsstölder

Motion 2021/22:1880 av Sten Bergheden (M)
RUT-avdrag för hemleverans av mat

Motion 2021/22:1879 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Ge polisen rätt verktyg för att bekämpa brottsligheten

Motion 2021/22:1878 av Sten Bergheden (M)
Privat pensionssparande behöver uppmuntras genom skattesystemet

Motion 2021/22:1877 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Ungas kriminalitet

Motion 2021/22:1876 av Anders Hansson (M)
Utrikesrepresentationen

Motion 2021/22:1875 av Sten Bergheden (M)
Politisk påverkan från statliga myndigheter

Motion 2021/22:1874 av Sten Bergheden (M)
Genomförande av tillkännagivanden

Motion 2021/22:1873 av Sten Bergheden (M)
Stödet till politiska sekreterare

Motion 2021/22:1872 av Sten Bergheden (M)
Ett utvidgat tjänstemannaansvar

Motion 2021/22:1871 av Sten Bergheden (M)
Krav på ökad effektivitet hos myndigheter

Motion 2021/22:1870 av Sten Bergheden (M)
Ett lagstiftningskansli i riksdagen

Motion 2021/22:1869 av Lotta Olsson (M)
Lagstiftning för otillbörliga bilder

Motion 2021/22:1868 av Anders Hansson m.fl. (M)
Tolkkostnader

Motion 2021/22:1867 av Sten Bergheden (M)
Företagsutbildning i skolan

Motion 2021/22:1866 av Sten Bergheden (M)
Central rättning av centrala prov

Motion 2021/22:1865 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Jämställdhetsmyndigheten

Motion 2021/22:1864 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Åldersgränser för screening av sjukdomar

Motion 2021/22:1863 av Sten Bergheden (M)
Försvarets valmöjligheter att köpa in försvarsmateriel

Motion 2021/22:1862 av Sten Bergheden (M)
Kulturstöd till samlingar

Motion 2021/22:1861 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Hemtjänst/deltidsbrandmän

Motion 2021/22:1860 av Sten Bergheden (M)
Vapensamlingar

Motion 2021/22:1859 av Sten Bergheden (M)
Revidera krisberedskapen efter torkan 2018

Motion 2021/22:1858 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Incitament för fler deltidsbrandmän

Motion 2021/22:1857 av Sten Bergheden (M)
Beredskapslager med skydd och mediciner

Motion 2021/22:1856 av Sten Bergheden (M)
Ökad trygghet mot brand på äldreboenden med bättre släcksystem

Motion 2021/22:1855 av Sten Bergheden (M)
Fullgod kontanthantering i hela landet

Motion 2021/22:1854 av Sten Bergheden (M)
Avskaffande av plastpåseskatten

Motion 2021/22:1853 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av nyttan med plastpåseskatten

Motion 2021/22:1852 av Sten Bergheden (M)
Ta bort momsen på trähus

Motion 2021/22:1851 av Anders Hansson (M)
Utvidgning av penningtvättslagen

Motion 2021/22:1850 av Sten Bergheden (M)
Minska svensk byråkrati och dess kostnader

Motion 2021/22:1849 av Sten Bergheden (M)
Avskaffad skatt på ruttjänster för seniorer

Motion 2021/22:1848 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Lokala kontrollanter för skjutbanor

Motion 2021/22:1847 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för ungdomar till jobb och bostad

Motion 2021/22:1846 av Sten Bergheden (M)
Jakt och skytte som friskvård

Motion 2021/22:1845 av Sten Bergheden (M)
Skatteavdrag för att ta buss- och lastbilskörkort

Motion 2021/22:1844 av Sten Bergheden (M)
Dansbandsmoms

Motion 2021/22:1842 av Anders Hansson (M)
Hemvärnets mörkerförmåga

Motion 2021/22:1841 av Maria Stockhaus och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
En smalare, skarpare och mer oberoende public service

Motion 2021/22:1840 av Lotta Olsson (M)
Jämställdhetsutbildning

Motion 2021/22:1839 av Anders Hansson (M)
SMO-utbildning

Motion 2021/22:1838 av Åsa Coenraads (M)
Säkerställande av arbetskraft för viktiga samhällsprojekt

Motion 2021/22:1837 av Anders Hansson (M)
Skyddsrumsavgift

Motion 2021/22:1836 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Ängelholm-Helsingborg flygplats

Motion 2021/22:1835 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Transportsektorns villkor och konkurrenskraft

Motion 2021/22:1834 av Lars Püss (M)
Principiellt viktiga prejudicerande domar

Motion 2021/22:1833 av Annicka Engblom (M)
Antibiotikaresistensen – ett hot mot den globala hälsan

Motion 2021/22:1832 av Annicka Engblom m.fl. (M)
Obligatorisk kameraövervakning på svenska slakterier

Motion 2021/22:1831 av Annicka Engblom m.fl. (M)
E22 – en strategisk vägsträcka för södra och sydöstra Sverige

Motion 2021/22:1830 av Annicka Engblom och Anders Hansson (båda M)
Karl XI:s drabanter

Motion 2021/22:1829 av Annicka Engblom (M)
Gör veterandagen till allmän helgdag

Motion 2021/22:1828 av Annicka Engblom (M)
Svenskt medlemskap i Nato

Motion 2021/22:1827 av Annicka Engblom (M)
Utvärdera systemet med personalliggare

Motion 2021/22:1826 av Annicka Engblom (M)
Ett nationellt center inom dykeri, undervattensteknik och medicin

Motion 2021/22:1825 av Annicka Engblom (M)
Utveckla skogsnäringen

Motion 2021/22:1824 av Annicka Engblom (M)
Införlivande av säl och skarv i viltförvaltningen

Motion 2021/22:1823 av Annicka Engblom (M)
Undantag för användning av glyfosat i bekämpningen av parkslide

Motion 2021/22:1822 av Annicka Engblom (M)
Underlätta rekrytering av personal till räddningsvärnen

Motion 2021/22:1821 av Annicka Engblom (M)
Behåll Bromma flygplats

Motion 2021/22:1820 av Annicka Engblom (M)
Nationella utbildningskrav för brandmän och deltidsbrandmän

Motion 2021/22:1819 av Lars Püss (M)
Omvänd ordning vid organdonationer

Motion 2021/22:1818 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)
Unga entreprenörer

Motion 2021/22:1817 av Lars Püss och Åsa Coenraads (båda M)
Myndigheternas vägledningsansvar

Motion 2021/22:1816 av Lars Püss m.fl. (M)
Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag

Motion 2021/22:1815 av Lars Püss m.fl. (M)
Bostadsbyggande

Motion 2021/22:1814 av Lars Püss m.fl. (M)
Danstillstånd

Motion 2021/22:1813 av Lars Püss m.fl. (M)
Natomedlemskap för Sverige

Motion 2021/22:1812 av Lars Püss m.fl. (M)
En svensk strategi för relationerna med Kina

Motion 2021/22:1811 av Olle Thorell m.fl. (S)
En nollvision för mäns våld mot kvinnor

Motion 2021/22:1810 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Statens fastighetsverk ska bidra till regional utveckling

Motion 2021/22:1809 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Ingen ska behöva dö på jobbet

Motion 2021/22:1808 av Markus Selin (S)
Halvledarkomponenter

Motion 2021/22:1807 av Markus Selin (S)
Civilsamhället och det svenska föreningslivet i läroplanen

Motion 2021/22:1806 av Markus Selin (S)
Kommersialisering av innovation

Motion 2021/22:1805 av Eva Lindh m.fl. (S)
Lagen om valfrihetssystem

Motion 2021/22:1804 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Mer samordnad jakt på dovhjort och vildsvin

Motion 2021/22:1803 av Teresa Carvalho (S)
Resursfördelning i skolan

Motion 2021/22:1802 av Eva Lindh m.fl. (S)
Nordiskt register inom hälso- och sjukvården

Motion 2021/22:1801 av Eva Lindh (S)
Ersättning för utbildningskostnader

Motion 2021/22:1800 av Olle Thorell (S)
Snabbare avskrivning av studielån i glesbygdskommuner

Motion 2021/22:1799 av Olle Thorell och Maria Strömkvist (båda S)
Strömsholms kanal

Motion 2021/22:1798 av Markus Selin (S)
Immaterialrättscenter

Motion 2021/22:1797 av Markus Selin (S)
Statistik för den kulturella och den kreativa sektorn

Motion 2021/22:1796 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Enskilda vägar, en del av vår krisberedskap

Motion 2021/22:1795 av Teresa Carvalho (S)
A-kassa under studietiden

Motion 2021/22:1794 av Teresa Carvalho (S)
Fler vägar till jobb och bättre studiefinansiering

Motion 2021/22:1792 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Stärkande av Sveriges arbete för ett fritt Västsahara

Motion 2021/22:1791 av Robert Halef (KD)
FN-erkännande av folkmordet 2014 på kristna folkgrupper i Irak

Motion 2021/22:1790 av Robert Halef (KD)
Syrianska kyrkor och kloster i Turkiet

Motion 2021/22:1789 av Robert Halef (KD)
Stöd till Libanon

Motion 2021/22:1788 av Robert Halef (KD)
Den väpnade konflikten om Nagorno-Karabach mellan Armenien och Azerbajdzjan

Motion 2021/22:1787 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Individualiserad föräldraförsäkring

Motion 2021/22:1786 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)
Strandskyddet

Motion 2021/22:1785 av Viktor Wärnick (M)
Sanering av mark för för att möjliggöra tillväxt

Motion 2021/22:1784 av Viktor Wärnick (M)
Fyrfilig E4 Söderhamn–Gävle

Motion 2021/22:1783 av Viktor Wärnick (M)
Ekonomiskt skydd vid skilsmässa

Motion 2021/22:1782 av Viktor Wärnick (M)
Länen norr om Dalälven

Motion 2021/22:1781 av Viktor Wärnick och John Weinerhall (båda M)
Allmän jakt på skarv samt andra åtgärder

Motion 2021/22:1780 av Viktor Wärnick (M)
Sänkning av hastighetsgränser

Motion 2021/22:1779 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Mensskydd för elever i grund- och gymnasieskola

Motion 2021/22:1778 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Skadestånd efter våld i nära relationer

Motion 2021/22:1777 av Anna Vikström (S)
Utökad förskrivningsrätt för barnmorskor

Motion 2021/22:1776 av Kristina Nilsson och Malin Larsson (båda S)
Bostäder för alla

Motion 2021/22:1775 av Anna Vikström och Mathias Tegnér (båda S)
Inkludering av ekocid i Romstadgan

Motion 2021/22:1774 av Sultan Kayhan (S)
Helhetsgrepp om sjukförsäkringen

Motion 2021/22:1773 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Utbildning i hela landet

Motion 2021/22:1772 av Isak From (S)
Ett fungerande och rättvist bilstöd

Motion 2021/22:1771 av Isak From och Erik Ezelius (båda S)
Det rullande kulturarvet

Motion 2021/22:1770 av Isak From (S)
Välfärden i fritidshustunga kommuner

Motion 2021/22:1769 av Elin Gustafsson (S)
Ansvaret för vattenvården

Motion 2021/22:1768 av Elin Gustafsson (S)
Ökad lärarledd tid på högskola och universitet

Motion 2021/22:1767 av Elin Gustafsson och Carina Ohlsson (båda S)
Förbud mot sexistisk, rasistisk och homofobisk reklam

Motion 2021/22:1766 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Livräntan måste ses över

Motion 2021/22:1765 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Bostadstillägg då den ene i ett pensionärspar måste flytta till ett boende

Motion 2021/22:1764 av Maria Strömkvist m.fl. (S)
Arbetsförmedlingen i alla kommuner

Motion 2021/22:1763 av Johan Büser m.fl. (S)
Statlig närvaro

Motion 2021/22:1762 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Bättre infrastruktur i Västsverige

Motion 2021/22:1761 av Patrik Lundqvist m.fl. (S)
Ökat samarbete och delat ansvar för bekämpning av översvämningsmygg

Motion 2021/22:1760 av Elin Gustafsson (S)
Jämlik och stärkt fritidsverksamhet i hela landet

Motion 2021/22:1759 av Elin Gustafsson (S)
Stärk diskrimineringslagen och rätt till hjälpmedel

Motion 2021/22:1758 av Ann-Christin Ahlberg m.fl. (S)
Arbetskläder/skyddskläder

Motion 2021/22:1757 av Pyry Niemi och Emilia Töyrä (båda S)
Högre växel i minoritetspolitiken, dags att utreda sanktioner

Motion 2021/22:1756 av Isak From (S)
Slåtter- och fiskerätt i enlighet med sedvanerätt

Motion 2021/22:1755 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)
Samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Motion 2021/22:1754 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Järnvägstrafik mellan Sverige och Finland

Motion 2021/22:1753 av Isak From och Malin Larsson (båda S)
Fler industriellt producerade byggnader i trä

Motion 2021/22:1752 av Malin Larsson och Kristina Nilsson (båda S)
Översyn av regelverken för epatraktorer

Motion 2021/22:1751 av Malin Larsson och Anna-Belle Strömberg (båda S)
Vräkningsförebyggande åtgärder för att bryta hemlösheten

Motion 2021/22:1750 av Elin Gustafsson m.fl. (S)
Jämlik vård för klimakteriebesvär

Motion 2021/22:1749 av Johan Hultberg (M)
Pånyttfödelse för det nordiska samarbetet

Motion 2021/22:1748 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Hastighetssänkningar

Motion 2021/22:1747 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Åtgärder mot trafikbrott

Motion 2021/22:1746 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Svenskt Natomedlemskap

Motion 2021/22:1745 av Carl-Oskar Bohlin (M)
Ny normgivningsprincip för att minska regelkrånglet för företag

Motion 2021/22:1744 av Åsa Hartzell (M)
Avskaffande av flerbarnstillägget

Motion 2021/22:1743 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Tydliga exitstrategier för effektiva stödsystem

Motion 2021/22:1742 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Sveriges lantbruk är samhällsviktig verksamhet

Motion 2021/22:1741 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Säkra effektbalansen för jobb och hushåll

Motion 2021/22:1740 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Ge klimatet utrymme i miljöbalken

Motion 2021/22:1739 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Marin nedskräpning är ett gränsöverskridande miljöhot

Motion 2021/22:1738 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Anmäla brott

Motion 2021/22:1737 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Energiskatter

Motion 2021/22:1736 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Gränslöst samarbete mot nättrakasserier

Motion 2021/22:1735 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Modernisera miljöbalken

Motion 2021/22:1734 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Nordisk kraft i EU:s energipolitik

Motion 2021/22:1733 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Stärkande av ordningsvakternas rätt till kränkningsersättning

Motion 2021/22:1732 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)
Reflexvästar räddar liv

Motion 2021/22:1731 av Niklas Wykman (M)
Värnande av Östersjötumlaren

Motion 2021/22:1730 av Niklas Wykman och Carl-Oskar Bohlin (båda M)
Förstärkt revision i landets kommuner

Motion 2021/22:1729 av Niklas Wykman (M)
Bättre förutsättningar för tillväxt och jobb i finanssektorn

Motion 2021/22:1728 av Emma Hult (MP)
Krav vid förnyelse av körkort

Motion 2021/22:1727 av Emma Hult (MP)
Barnfamiljer med osäkra boendeförhållanden

Motion 2021/22:1726 av Emma Hult (MP)
Stärkt konsumentskydd för köpare av nyproducerade bostadsrätter

Motion 2021/22:1725 av Emma Hult m.fl. (MP)
Skydd av Vätterns vatten

Motion 2021/22:1724 av Rasmus Ling (MP)
En metro mellan Malmö och Köpenhamn

Motion 2021/22:1723 av Rasmus Ling (MP)
Spårvagnsutbyggnad i Skåne

Motion 2021/22:1722 av Emma Hult och Annika Hirvonen (båda MP)
Tandvård för personer som utsätts för våld i nära relationer

Motion 2021/22:1721 av Emma Hult och Mats Berglund (båda MP)
Avgiftsfri utbildning för alla

Motion 2021/22:1720 av Nicklas Attefjord (MP)
Rätt till bistånd för egen del av hushållssysslor

Motion 2021/22:1719 av Nicklas Attefjord (MP)
Ökat skydd för patienter som söker vård för psykisk ohälsa

Motion 2021/22:1718 av Nicklas Attefjord och Annika Hirvonen (båda MP)
Ökad kunskap om sjukdomen EDS

Motion 2021/22:1717 av Annika Hirvonen (MP)
Modernisering av sex- och samlevnadsundervisningen

Motion 2021/22:1716 av Gudrun Brunegård (KD)
Underlätta kommunernas hantering av övergivna hus

Motion 2021/22:1715 av Gudrun Brunegård (KD)
Tillkännagivande av mottagare av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

Motion 2021/22:1714 av Gudrun Brunegård (KD)
Viltstängsel i Kalmar län

Motion 2021/22:1713 av Gudrun Brunegård (KD)
Inrättande av en nationell Astrid Lindgren-dag

Motion 2021/22:1712 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Friskvårdsbidrag för jakt och jaktskytte

Motion 2021/22:1711 av Magnus Jacobsson (KD)
Gemensam viltvårdsförvaltning mellan Sverige och Norge

Motion 2021/22:1710 av Magnus Jacobsson (KD)
En bostadspolitik som gynnar integration

Motion 2021/22:1709 av Magnus Jacobsson (KD)
Handlingsplan för att motverka förföljelse av kristna

Motion 2021/22:1708 av Magnus Jacobsson (KD)
Skydd av kristna i världen

Motion 2021/22:1707 av Magnus Jacobsson (KD)
Stopp för hädelselagar och dödsstraff för konvertiter

Motion 2021/22:1706 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)
Skredrisken i Götaälvdalen

Motion 2021/22:1705 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Samordnad slussled och skredsäkring

Motion 2021/22:1704 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)
Regionala flygplatser

Motion 2021/22:1703 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Dansbandsmoms och övriga förutsättningar för kultursektorn

Motion 2021/22:1702 av Camilla Waltersson Grönvall (M)
Kapitalvinstbeskattning av bostäder

Motion 2021/22:1701 av Camilla Waltersson Grönvall och Sten Bergheden (båda M)
Bättre matchning med privata arbetsförmedlingar

Motion 2021/22:1700 av Magnus Stuart (M)
Lantmäteriets handläggningstider och organisation

Motion 2021/22:1699 av Magnus Stuart (M)
Allmän jakt på skarv

Motion 2021/22:1698 av Magnus Stuart (M)
Öka skyddet mot cyberbrott

Motion 2021/22:1697 av Magnus Manhammar (S)
Grundkrav på kollektivavtal

Motion 2021/22:1696 av Magnus Manhammar (S)
Undersök möjligheterna att skapa en ny internationell Östersjömyndighet

Motion 2021/22:1695 av Magnus Manhammar (S)
Riksomfattande informationskampanj om romernas situation i Sverige och Europa

Motion 2021/22:1694 av Magnus Manhammar (S)
Reglering av marknadsföring av ohälsosamma livsmedel

Motion 2021/22:1693 av Magnus Manhammar (S)
Enprocentsregeln om konstnärlig utsmyckning vid byggnation

Motion 2021/22:1692 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S)
Ny lag om könstillhörighet

Motion 2021/22:1691 av Magnus Manhammar (S)
Fler psykologer i primärvården

Motion 2021/22:1690 av Magnus Manhammar (S)
Högskole- och universitetsutbildning på distans

Motion 2021/22:1689 av Magnus Manhammar (S)
Undersök möjligheten att införa en sockerskatt i Sverige vid en skattereform

Motion 2021/22:1688 av Magnus Manhammar (S)
Fler lagliga vägar för att söka asyl

Motion 2021/22:1687 av Magnus Manhammar (S)
Garantera studentbostäder

Motion 2021/22:1686 av Magnus Manhammar (S)
Se över räntetaket för högkostnadskrediter

Motion 2021/22:1685 av Magnus Manhammar (S)
Stegvis utfasning av ränteavdragen

Motion 2021/22:1684 av Magnus Manhammar (S)
Uppmärksamma islamofobi med en dag

Motion 2021/22:1683 av Magnus Manhammar (S)
Statligt stöd till Sveriges kvinno- och tjejjourer

Motion 2021/22:1682 av Magnus Manhammar (S)
Möjlighet till vegansk kost i förskolor och skolor i alla kommuner

Motion 2021/22:1681 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Sydostlänken en nationell angelägenhet

Motion 2021/22:1680 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Yrkeshögskoleplatser i Blekinge

Motion 2021/22:1679 av John Weinerhall (M)
Sänkt bensin- och dieselskatt

Motion 2021/22:1678 av John Weinerhall (M)
Skattefrihet för arbetsgivarbetalda sjukvårdsförsäkringar

Motion 2021/22:1677 av John Weinerhall (M)
Ett riskreduktionsperspektiv i tobaksskattelagstiftningen

Motion 2021/22:1676 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)
Uranbrytning i Sverige

Motion 2021/22:1675 av Johan Hultberg (M)
Tåg- och flygförbindelser i Fyrbodal

Motion 2021/22:1674 av Johan Hultberg (M)
Kommunalskatt för delårsboende

Motion 2021/22:1673 av Johan Hultberg (M)
Stärkt arbetslinje för äldre

Motion 2021/22:1672 av Johan Hultberg (M)
Stärk den maritima besöksnäringen

Motion 2021/22:1671 av Johan Hultberg (M)
Syresätt svenskt vattenbruk

Motion 2021/22:1670 av Johan Hultberg (M)
Reformer för ett hållbart och konkurrenskraftigt yrkesfiske

Motion 2021/22:1669 av Johan Hultberg (M)
Reformer för fler poliser

Motion 2021/22:1668 av Johan Hultberg (M)
Bristen på deltidsbrandmän i Fyrbodal och Sverige i stort

Motion 2021/22:1667 av Magnus Manhammar och Hillevi Larsson (båda S)
Västsahara

Motion 2021/22:1665 av Magnus Manhammar (S)
Stärkande av rätten till fritis

Motion 2021/22:1664 av Magnus Manhammar (S)
Se över möjligheten att begränsa marknadsföring inom spelreklam

Motion 2021/22:1663 av Magnus Manhammar (S)
Stärkt asylrätt för hbtqi-flyktingar

Motion 2021/22:1662 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)
Infrastruktursatsningar i Blekinge

Motion 2021/22:1661 av Magnus Manhammar (S)
Specialdomstol för mark- och miljömål

Motion 2021/22:1660 av Björn Wiechel och Åsa Karlsson (båda S)
Gymnasieelevers rätt till information om arbetsmarknaden från parterna

Motion 2021/22:1659 av Sultan Kayhan (S)
Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män?

Motion 2021/22:1658 av Sultan Kayhan (S)
Hot och våld mot anställda i staten

Motion 2021/22:1657 av Rickard Nordin (C)
Ljusföroreningar

Motion 2021/22:1656 av Rickard Nordin (C)
Utveckling av e-sporten och spelandet i Sverige

Motion 2021/22:1655 av Rickard Nordin (C)
Regelförenklingar och minskad administration för privatpersoner och företag

Motion 2021/22:1654 av Rickard Nordin (C)
Synliggöra miljöbilar

Motion 2021/22:1653 av Rickard Nordin (C)
Stärkt valhemlighet och bättre miljö med ny teknik

Motion 2021/22:1652 av Rickard Nordin (C)
En föräldrapenning för båda föräldrarna

Motion 2021/22:1651 av Rickard Nordin (C)
Servering av mat som inte får produceras i Sverige

Motion 2021/22:1650 av Rickard Nordin (C)
Teknikneutral och målstyrd lagstiftning

Motion 2021/22:1649 av Rickard Nordin (C)
Införande av en konstitutionsdomstol

Motion 2021/22:1648 av Rickard Nordin (C)
En snabbare och effektivare tillståndsprocess

Motion 2021/22:1647 av Rickard Nordin (C)
Olagliga komposter

Motion 2021/22:1646 av Rickard Nordin (C)
Myndigheters besked i rättsliga frågor

Motion 2021/22:1645 av Rickard Nordin (C)
Inrättande av en förenklingskommission

Motion 2021/22:1644 av Rickard Nordin (C)
Införande av 18-årsgräns för lustgas och förbud mot försäljning i berusningssyfte

Motion 2021/22:1643 av Rickard Nordin (C)
En mer jämställd sponsring av idrott

Motion 2021/22:1642 av Rickard Nordin (C)
Arbetet mot mördarsniglar, kanadagäss och andra främmande och invasiva arter

Motion 2021/22:1641 av Fredrik Christensson och Rickard Nordin (båda C)
Nedskräpning

Motion 2021/22:1640 av Ola Johansson m.fl. (C)
Plats för cykling, hållbarhet och hälsa

Motion 2021/22:1639 av Per Åsling (C)
Förutsägbara regler för beräkning av den sjukpenninggrundande inkomsten för enskilda näringsidkare

Motion 2021/22:1638 av Per Åsling (C)
Rapportering till Skatteverket

Motion 2021/22:1637 av Per Åsling (C)
Utveckling av Jämtlands län

Motion 2021/22:1636 av Per Åsling (C)
Regionalt differentierade arbetsgivaravgifter

Motion 2021/22:1635 av Per Åsling (C)
Infrastruktursatsningar i Region Jämtland Härjedalen

Motion 2021/22:1634 av Per Åsling (C)
OPS-finansiering av större infrastrukturprojekt

Motion 2021/22:1633 av Per Åsling (C)
Bättre förutsättningar för fjällräddarna

Motion 2021/22:1632 av Helena Vilhelmsson (C)
Kontanthantering

Motion 2021/22:1631 av Helena Vilhelmsson (C)
Sträckan Oslo–Stockholm

Motion 2021/22:1630 av Helena Vilhelmsson (C)
Örebro flygplats som beredskapsflygplats

Motion 2021/22:1629 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Djurrättsextremism

Motion 2021/22:1628 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
En hållbar turist- och besöksnäring i hela landet

Motion 2021/22:1627 av Lars Thomsson m.fl. (C)
Delad kommunalskatt

Motion 2021/22:1626 av Per Schöldberg och Peter Helander (båda C)
Variabel hastighetsskyltning på landsbygdens vägar

Motion 2021/22:1625 av Per Åsling (C)
Utvecklingspaket för Jämtlands län

Motion 2021/22:1624 av Per Åsling (C)
Beskattning av naturvårdsavtal

Motion 2021/22:1623 av Per Åsling (C)
Växa-stöd – även för enkla bolag

Motion 2021/22:1622 av Per Åsling (C)
Stärkt finansiering för tillväxtföretag

Motion 2021/22:1621 av Per Åsling (C)
Rennäringens framtid

Motion 2021/22:1620 av Per Åsling och Anders Åkesson (båda C)
Sparbankers kapitalförsörjning och mindre bankers regelverk

Motion 2021/22:1619 av Martina Johansson och Peter Helander (båda C)
Turismöversiktsplan

Motion 2021/22:1618 av Peter Helander och Anders Åkesson (båda C)
Rester av kolmilor

Motion 2021/22:1617 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)
Naturbruksskolorna och de gröna näringarna är framtiden

Motion 2021/22:1616 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)
Förenklad metod för utbetalning av stöd till lantbruket och landsbygdsutveckling

Motion 2021/22:1615 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Skyddsnät för egenföretagare genom privat sjukvårdsförsäkring

Motion 2021/22:1614 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C)
Konkurrenskraftsmål

Motion 2021/22:1613 av Peter Helander och Per Åsling (båda C)
Värna ett levande fäbodbruk

Motion 2021/22:1612 av Peter Helander och Per Åsling (båda C)
Garanterad samhällsservice

Motion 2021/22:1611 av Magnus Ek och Jonny Cato (båda C)
Ett barnbidrag riktat efter behov

Motion 2021/22:1610 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Minskad saltanvändning på vägar med vinterväglag

Motion 2021/22:1609 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Ekonomiska frizoner för företag

Motion 2021/22:1608 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Låt berörda kommuner/regioner ta del av vind- och vattenkraftens värden

Motion 2021/22:1607 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Omprövning av beslut kring viltvårdsförvaltningen

Motion 2021/22:1606 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Krafttag för helhetssyn vid tillståndsprövning

Motion 2021/22:1605 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Utvidgat rotavdrag som omfattar enskilda avloppsanläggningar

Motion 2021/22:1604 av Helena Lindahl (C)
Nödvändigheten av en året-runt-färja till Holmön

Motion 2021/22:1603 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Samma vägstandard i Norrland som i resten av landet

Motion 2021/22:1602 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Snöröjning av enskilda vägar

Motion 2021/22:1601 av Helena Lindahl och Anne-Li Sjölund (båda C)
Utbyggnation av stamnätet i hela landet

Motion 2021/22:1600 av Per Åsling och Anne-Li Sjölund (båda C)
Kontinuerlig varumärkesvård, uppförandekod och goda kund- och medborgarrelationer för statliga bolag

Motion 2021/22:1599 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Tillägg och förtydligande i fastighetslagen angående hänsyn till landsbygdens lokala behov

Motion 2021/22:1598 av Helena Lindahl och Peter Helander (båda C)
Avkastningen av markköp ska gå till markägaren – inte till statens underentreprenörer

Motion 2021/22:1597 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Värdepapperisering av svenska försäkringsrisker

Motion 2021/22:1596 av Per Åsling och Helena Lindahl (båda C)
Turisttrafik

Motion 2021/22:1595 av Lars Thomsson och Anders Åkesson (båda C)
Regionalt inflytande över kompetensförsörjning

Motion 2021/22:1594 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C)
Systembolaget som en positiv kraft

Motion 2021/22:1593 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Kraftsamling mot stranderosionen vid Skånes kuster

Motion 2021/22:1592 av Tomas Kronståhl och Björn Petersson (båda S)
Insyn, algoritmer och AI

Motion 2021/22:1591 av Mikael Larsson och Anders Åkesson (båda C)
Byggnation på landsbygden

Motion 2021/22:1589 av Per Schöldberg m.fl. (C)
Reformerat lantmäteri

Motion 2021/22:1588 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (båda C)
Kortare handläggningstider för miljötillstånd

Motion 2021/22:1587 av Jonny Cato (C)
Slopande av rökförbud på uteserveringar

Motion 2021/22:1586 av Jonny Cato (C)
Utökad kontroll vid ansökan om personlig konkurs

Motion 2021/22:1585 av Ola Johansson och Helena Vilhelmsson (båda C)
Tvåårsregeln och våld mot anknytningskvinnor

Motion 2021/22:1584 av Ola Johansson och Helena Vilhelmsson (båda C)
Åtgärder mot övergrepp mot barn i den digitala världen

Motion 2021/22:1583 av Johnny Skalin (SD)
Försäkringsvillkor

Motion 2021/22:1582 av Johnny Skalin (SD)
Identitetsstölder

Motion 2021/22:1581 av Johnny Skalin (SD)
Höga straff för våld mot gravida

Motion 2021/22:1580 av Johnny Skalin (SD)
Förstatligad sjukvård

Motion 2021/22:1579 av Johnny Skalin (SD)
Förpackningsdatum på livsmedel

Motion 2021/22:1578 av Johnny Skalin (SD)
Författningsdomstol

Motion 2021/22:1577 av Johnny Skalin (SD)
Begäran om lov från skolan

Motion 2021/22:1576 av Johnny Skalin (SD)
Dubbelspår till Sundsvall

Motion 2021/22:1575 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
En ny och modern tandläkarutbildning

Motion 2021/22:1574 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Regnbågsblod

Motion 2021/22:1573 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Bättre omställningsmöjligheter för fler

Motion 2021/22:1572 av Serkan Köse (S)
Förhindra att dåligt genomförda upphandlingar hämmar utvecklingen av innovativa hjälpmedel

Motion 2021/22:1571 av Serkan Köse (S)
Barns idrottande ska inte vara en klassfråga

Motion 2021/22:1570 av Serkan Köse och Ola Möller (båda S)
Folkmord på yazidierna

Motion 2021/22:1569 av Serkan Köse (S)
Öka Almis möjligheter att investera

Motion 2021/22:1568 av Serkan Köse (S)
Nationellt förarbevis för utryckningspersonal

Motion 2021/22:1567 av Serkan Köse (S)
Offentlig verksamhet blir pådrivande i omställningen

Motion 2021/22:1566 av Sultan Kayhan (S)
För framstående forskning som tar människan till Mars behövs karriärsystem i världsklass

Motion 2021/22:1565 av Sultan Kayhan (S)
Rätt vård vid posttraumatiskt stressyndrom (PTSD)

Motion 2021/22:1564 av Sultan Kayhan (S)
Tryggare sjukskrivningsprocess

Motion 2021/22:1563 av Magnus Manhammar (S)
Ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om en individuell klagorätt för barn

Motion 2021/22:1562 av Magnus Manhammar (S)
Förstärkta informationsinsatser vid Sveriges världsarv

Motion 2021/22:1561 av Magnus Manhammar och Anna Wallentheim (båda S)
Avskaffa informationsplikten för hivsmittade

Motion 2021/22:1560 av Magnus Manhammar (S)
Tandvård en rättighet för alla

Motion 2021/22:1559 av Magnus Manhammar (S)
Fler åtgärder för att förebygga skador orsakade av asbest

Motion 2021/22:1558 av Magnus Manhammar (S)
Högre straff vid fortkörning vid vägarbeten

Motion 2021/22:1557 av Magnus Manhammar (S)
Satsning på cykelbanor

Motion 2021/22:1556 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Bättre förutsättningar för socialt företagande

Motion 2021/22:1555 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Omlokalisera statlig myndighet till Blekinge

Motion 2021/22:1554 av Heléne Björklund och Magnus Manhammar (båda S)
Bygg ut E22

Motion 2021/22:1553 av Magnus Manhammar (S)
Kostnadsfria mensskydd i Sverige

Motion 2021/22:1552 av Magnus Manhammar (S)
Hotade journalister behöver ökat skydd

Motion 2021/22:1551 av Magnus Manhammar (S)
Toleransarbetet inom skolan

Motion 2021/22:1550 av Magnus Manhammar (S)
Förtur i bostadsköerna för våldsutsatta kvinnor och barn

Motion 2021/22:1549 av Serkan Köse (S)
Skydda barnen – inte pedofiler

Motion 2021/22:1548 av Magnus Manhammar (S)
Sjukförsäkringen ska förstärkas

Motion 2021/22:1547 av Serkan Köse (S)
Utvärdering av vaccinationen mot covid-19

Motion 2021/22:1546 av Magnus Manhammar (S)
Stärk tillsynen av mänskliga rättigheter för personer med funktionsvariationer i Sverige

Motion 2021/22:1545 av Serkan Köse (S)
Rusta upp räddningstjänsten

Motion 2021/22:1544 av Magnus Manhammar (S)
En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2021/22:1543 av Serkan Köse och Thomas Hammarberg (båda S)
Mänskliga rättigheter kränks i Xinjiang

Motion 2021/22:1542 av Serkan Köse (S)
Situationen i Kashmir

Motion 2021/22:1541 av Magnus Manhammar (S)
Möjlighet för civilsamhällesorganisationer att driva asylboenden

Motion 2021/22:1540 av Serkan Köse (S)
En ny nationell strategi mot hemlöshet

Motion 2021/22:1539 av Magnus Manhammar (S)
Fördjupad MR- och demokratiutbildning i skolan

Motion 2021/22:1538 av Johanna Haraldsson (S)
Sjukersättning och studier på deltid

Motion 2021/22:1537 av Magnus Manhammar och Emilia Töyrä (båda S)
Förändrat arbetssätt för riksdagsledamöter

Motion 2021/22:1536 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Stopp för övervinster i välfärden

Motion 2021/22:1535 av Magnus Manhammar (S)
Systemet för organdonation

Motion 2021/22:1534 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Jönköping University som universitet

Motion 2021/22:1533 av Magnus Manhammar (S)
Stärkt forskning kring förlossningsskador

Motion 2021/22:1532 av Carina Ödebrink och Diana Laitinen Carlsson (båda S)
En stärkt nationellt samordnad kompetensförsörjningspolitik

Motion 2021/22:1531 av Magnus Manhammar (S)
En jämställd och feministisk handelspolitik

Motion 2021/22:1530 av Hanna Westerén (S)
Förbättra de ekonomiska villkoren för kommuner med stor andel deltidsboende

Motion 2021/22:1529 av Magnus Manhammar (S)
Minska det digitala utanförskapet

Motion 2021/22:1528 av Magnus Manhammar (S)
Skolan bör utbilda mer om svenska modellen på arbetsmarknaden

Motion 2021/22:1527 av Magnus Manhammar och Heléne Björklund (båda S)
Minska risken för förlossningsskador

Motion 2021/22:1526 av Camilla Brodin (KD)
Inför en klotterpolicy för Trafikverket

Motion 2021/22:1525 av Camilla Brodin (KD)
Införande av en strategi för beredskapslager av elstolpar och sliprar

Motion 2021/22:1524 av Camilla Brodin (KD)
Inför kontaktdagar för kroniskt sjuka barn

Motion 2021/22:1523 av Camilla Brodin och Magnus Jacobsson (båda KD)
Låt Åmål vara med och förbättra platsbristen hos Kriminalvården

Motion 2021/22:1522 av Camilla Brodin (KD)
Statligt statistikansvar för alkoholområdet

Motion 2021/22:1521 av Camilla Brodin (KD)
Synliggör skatter

Motion 2021/22:1520 av Camilla Brodin (KD)
Tillsätt en Arlandaförhandling

Motion 2021/22:1519 av Camilla Brodin (KD)
Förenkla regelverket för temporära byggnader

Motion 2021/22:1518 av Boriana Åberg (M)
Eftersupning

Motion 2021/22:1517 av Boriana Åberg (M)
Absolut skuldpreskription

Motion 2021/22:1516 av Boriana Åberg (M)
Brottsrubricering vid bilbrand

Motion 2021/22:1515 av Boriana Åberg (M)
Avskaffande av laglotten

Motion 2021/22:1514 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa Allmänna arvsfonden

Motion 2021/22:1513 av Boriana Åberg (M)
Vittnesskydd

Motion 2021/22:1512 av Boriana Åberg (M)
Produkter med dubbla användningsområden

Motion 2021/22:1511 av Boriana Åberg (M)
Störande av ordning i rättssalen

Motion 2021/22:1510 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa bosättningslagen

Motion 2021/22:1509 av Boriana Åberg (M)
Övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen

Motion 2021/22:1508 av Boriana Åberg (M)
Trängande fara

Motion 2021/22:1507 av Boriana Åberg (M)
Öka benägenheten att vittna

Motion 2021/22:1506 av Boriana Åberg (M)
Ersätt barnbidraget med skattesänkning på inkomst av arbete

Motion 2021/22:1505 av Boriana Åberg (M)
Skadestånd till frihetsberövade

Motion 2021/22:1504 av Boriana Åberg (M)
Avskaffa EBO

Motion 2021/22:1503 av Boriana Åberg (M)
Böter som straffpåföljd för ringa stöld

Motion 2021/22:1502 av Boriana Åberg (M)
Diskrimineringsombudsmannen

Motion 2021/22:1501 av Boriana Åberg (M)
Förverkande av kriminellas egendom

Motion 2021/22:1500 av Boriana Åberg (M)
Grovt brott mot tystnadsplikten

Motion 2021/22:1499 av Boriana Åberg (M)
Id-kort för efterlysta

Motion 2021/22:1498 av Boriana Åberg (M)
Kommunala ordningsvakter

Motion 2021/22:1497 av Boriana Åberg (M)
Kommunernas rätt att sätta upp bevakningskameror

Motion 2021/22:1496 av Boriana Åberg (M)
Bilmålvakter

Motion 2021/22:1495 av Hans Eklind (KD)
Synliggör löneskatter på lönebeskedet

Motion 2021/22:1494 av Boriana Åberg (M)
Återinföra särskilda beredskapspolisen

Motion 2021/22:1493 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Försvaret av Sydsverige

Motion 2021/22:1492 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Uppåkra

Motion 2021/22:1491 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Bostadsbyggandet i Skåne

Motion 2021/22:1490 av Boriana Åberg (M)
Avtal med Storbritannien om svenska studenters studieavgifter

Motion 2021/22:1489 av Boriana Åberg (M)
Minskning av antalet myndigheter

Motion 2021/22:1488 av Boriana Åberg (M)
Otillåten läsning av medicinska journaler

Motion 2021/22:1487 av Boriana Åberg (M)
Stoppa bedrägerierna med assistansersättning

Motion 2021/22:1486 av Boriana Åberg (M)
Samla välfärdsutbetalningarna i en myndighet

Motion 2021/22:1485 av Boriana Åberg (M)
Försörjningsstöd till personer som uppehåller sig illegalt i landet

Motion 2021/22:1484 av Boriana Åberg (M)
Etableringsstrategi för pråmtrafiken

Motion 2021/22:1483 av Boriana Åberg (M)
Ändring i bostadsrättslagen

Motion 2021/22:1482 av Boriana Åberg (M)
Ändring av åldersgränserna för adoption

Motion 2021/22:1481 av Boriana Åberg (M)
Sänkt straffmyndighetsålder

Motion 2021/22:1480 av Boriana Åberg (M)
Säkerhetsspärr för överföring av lagfart

Motion 2021/22:1479 av Pia Steensland (KD)
Minska de stora viltstammarna och deras skadeverkningar i Sörmland

Motion 2021/22:1478 av Pia Steensland (KD)
Begravningsavgift för personer som inte är folkbokförda i Sverige

Motion 2021/22:1477 av Pia Steensland (KD)
Ökad trafiksäkerhet kring A-traktorer och mopedbilar

Motion 2021/22:1476 av Pia Steensland (KD)
Stärkt straffrättsligt skydd för sjukvårdspersonal

Motion 2021/22:1475 av Pia Steensland (KD)
Stärkt markersättning vid intrång som medför en stor klimatnytta

Motion 2021/22:1474 av Pia Steensland (KD)
Stärkt rättssäkerhet för personer med intellektuell funktionsnedsättning som begår brott

Motion 2021/22:1473 av Pia Steensland (KD)
Stockholm Skavsta en värdefull flygplats för Sörmland och Sverige

Motion 2021/22:1472 av Pia Steensland (KD)
Obligatoriska synkontroller vid körkortsförnyelse

Motion 2021/22:1471 av Pia Steensland (KD)
Nationell strategi för drunkningsprevention

Motion 2021/22:1470 av Pia Steensland (KD)
Erkännande av folkmordet seyfo

Motion 2021/22:1469 av Boriana Åberg (M)
Förstärkt trafikundervisning i grundskolan

Motion 2021/22:1468 av Boriana Åberg (M)
CSN:s hemutrustningslån

Motion 2021/22:1467 av Boriana Åberg (M)
Avveckling av Barn- och elevombudet

Motion 2021/22:1466 av Boriana Åberg (M)
Reformering av LAS

Motion 2021/22:1465 av Boriana Åberg (M)
Slopat krav på domarerfarenhet

Motion 2021/22:1464 av Boriana Åberg (M)
Översyn av lagen om Svenska skeppshypotekskassan

Motion 2021/22:1463 av Boriana Åberg (M)
Avskaffande av public service

Motion 2021/22:1462 av Boriana Åberg (M)
Missbruk av pass och andra svenska resehandlingar

Motion 2021/22:1461 av Boriana Åberg (M)
Lagen om rättshjälp

Motion 2021/22:1460 av Boriana Åberg (M)
Riksdagens tillkännagivanden till regeringen

Motion 2021/22:1459 av Boriana Åberg (M)
Begränsa möjligheten för utländska aktörer att köpa strategiska fastigheter i Sverige

Motion 2021/22:1458 av Boriana Åberg (M)
Det svenska skyddsrumssystemet

Motion 2021/22:1457 av Boriana Åberg (M)
Den enskildes ansvar i händelse av olyckor och kris

Motion 2021/22:1456 av Boriana Åberg (M)
Förbjud kusingifte

Motion 2021/22:1455 av Boriana Åberg (M)
Krafttag mot svarta trafikskolor

Motion 2021/22:1454 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

Motion 2021/22:1453 av Boriana Åberg (M)
Tolkservice

Motion 2021/22:1452 av Boriana Åberg (M)
Kvalificering till välfärden

Motion 2021/22:1451 av Boriana Åberg (M)
Reglerna för arbetskraftsinvandring

Motion 2021/22:1450 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Den skånska flaggans officiella status

Motion 2021/22:1449 av Boriana Åberg (M)
Störningsservitut

Motion 2021/22:1448 av Boriana Åberg (M)
Stärka rätten till nödvärn

Motion 2021/22:1447 av Boriana Åberg (M)
Statistiken om svenskarnas konsumtion av alkohol, tobak och spel

Motion 2021/22:1446 av Boriana Åberg (M)
Säkerhetsåtgärder på sjukhusen

Motion 2021/22:1445 av Boriana Åberg (M)
Rymning från fängelse

Motion 2021/22:1444 av Boriana Åberg (M)
Presumtionen mot fängelse

Motion 2021/22:1443 av Boriana Åberg (M)
Tillsätta ett sjöfartsråd

Motion 2021/22:1442 av Boriana Åberg (M)
Tillgång till uppgifter i fordonsregistret

Motion 2021/22:1441 av Boriana Åberg (M)
Skyldighet att uppvisa körkort

Motion 2021/22:1440 av Boriana Åberg (M)
Sjöfartsverket

Motion 2021/22:1439 av Boriana Åberg (M)
Utvärdering av statliga myndigheter

Motion 2021/22:1438 av Boriana Åberg (M)
Begreppet sysselsättning

Motion 2021/22:1437 av Boriana Åberg (M)
Stoppa välfärdsbedrägerierna

Motion 2021/22:1436 av Boriana Åberg (M)
Skönstaxerade inkomster

Motion 2021/22:1435 av Boriana Åberg (M)
Uppgradering av det svenska medborgarskapet

Motion 2021/22:1434 av Boriana Åberg (M)
Språkkunskap för medborgarskap

Motion 2021/22:1433 av Boriana Åberg (M)
Migrationsverkets förvar

Motion 2021/22:1432 av Boriana Åberg (M)
Krafttag mot ringa stöld

Motion 2021/22:1431 av Boriana Åberg (M)
Konkurrensneutral biljettplattform

Motion 2021/22:1430 av Björn Wiechel och Åsa Karlsson (båda S)
Arbetstagarbegreppet

Motion 2021/22:1429 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
En tillfällig skrotbilspremie

Motion 2021/22:1428 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Infrastrukturen i Jämtlands län

Motion 2021/22:1427 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Digitalt utanförskap

Motion 2021/22:1426 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Trafiksäkra och bra underhållna vägar i hela landet

Motion 2021/22:1425 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Skogen – vårt gröna guld

Motion 2021/22:1424 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)
Reglering av hummerfisket

Motion 2021/22:1423 av Paula Örn m.fl. (S)
Västsverige är ett tillväxtområde

Motion 2021/22:1422 av Adnan Dibrani (S)
Viseringsfrihet Kosovo

Motion 2021/22:1421 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)
Förändrade åldersregler vid adoption

Motion 2021/22:1420 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Mål för sjukförsäkringen

Motion 2021/22:1419 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson (båda S)
Trafikskadeförsäkringen

Motion 2021/22:1418 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Myndigheter till Halland

Motion 2021/22:1417 av Adnan Dibrani (S)
Vägarna kring Ullared

Motion 2021/22:1416 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Trygga barn och unga i alla skolformer

Motion 2021/22:1415 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Förändrad a-kassa

Motion 2021/22:1414 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Båtregister

Motion 2021/22:1413 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Stoppa fler religiösa friskolor

Motion 2021/22:1412 av Mats Wiking (S)
Höjd ambitionsnivå på fritidshemmen

Motion 2021/22:1411 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Tillgång till bilprovning i hela landet

Motion 2021/22:1410 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Avskaffande av den allmänna motionstiden

Motion 2021/22:1409 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Säkrare metoder och snabbare bedövningseffekt vid avlivning av djur

Motion 2021/22:1408 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Koldioxidmärkning och pantsystem för en cirkulär ekonomi

Motion 2021/22:1407 av Fredrik Lundh Sammeli och Helén Pettersson (båda S)
Dawit Isaak måste friges och det fria ordet måste värnas

Motion 2021/22:1406 av Linus Sköld m.fl. (S)
Arbetsförmedlingstjänster i hela landet

Motion 2021/22:1405 av Linus Sköld m.fl. (S)
Elöverföringskapacitet i hela landet

Motion 2021/22:1404 av Linus Sköld m.fl. (S)
Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift

Motion 2021/22:1403 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Lagstadgad reflexanvändning

Motion 2021/22:1402 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Dubbelspår på Malmbanan

Motion 2021/22:1401 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Säkra förlossningar

Motion 2021/22:1400 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Könsbekräftande vård i hela landet

Motion 2021/22:1399 av Marianne Fundahn m.fl. (S)
Heltid som norm vid upphandling

Motion 2021/22:1398 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Utredning av porrens konsekvenser för ungas vardag

Motion 2021/22:1397 av Larry Söder (KD)
Kundtjänst

Motion 2021/22:1396 av Larry Söder (KD)
Näringslivsbokslut i varje kommun

Motion 2021/22:1395 av Larry Söder (KD)
Förkorta tillståndsprocesserna

Motion 2021/22:1394 av Larry Söder (KD)
It-säkerhet

Motion 2021/22:1393 av Michael Anefur (KD)
Kommunal polis

Motion 2021/22:1392 av Larry Söder (KD)
Avskaffande av straffrabatter

Motion 2021/22:1391 av Larry Söder (KD)
Försäljning vid exekutiva auktioner

Motion 2021/22:1390 av Larry Söder (KD)
Ny elproduktion i elområde 3 och 4

Motion 2021/22:1389 av Larry Söder (KD)
Vägarna kring Ullared

Motion 2021/22:1388 av Larry Söder (KD)
Myndighet borde lokaliseras till Halland

Motion 2021/22:1387 av Larry Söder (KD)
Klimatdeklarationer också för byggprojekt i utemiljöer

Motion 2021/22:1386 av Larry Söder (KD)
Användning av rotavdrag för klimatomställning

Motion 2021/22:1385 av Jessika Roswall och Ulrika Karlsson (båda M)
Utbyggnad av riksväg 55

Motion 2021/22:1384 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Flytt av icke brottsbekämpande arbetsuppgifter från polisen

Motion 2021/22:1383 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Behörighet för ordningsvakter att utfärda ordningsbot för mindre förseelser

Motion 2021/22:1382 av Marléne Lund Kopparklint och Pål Jonson (båda M)
Upprättelseutredning för personer som blivit utsatta som barn

Motion 2021/22:1381 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Säkerställande av att barn har enkel tillgång till socialtjänsten dygnet runt

Motion 2021/22:1380 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Tillsynsansvaret för skjutbanor

Motion 2021/22:1379 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Ökningen av sexualbrott

Motion 2021/22:1378 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vårdnadshavares rätt att bestämma över sitt barn när barnet familjehemsplaceras

Motion 2021/22:1377 av Marléne Lund Kopparklint och Betty Malmberg (båda M)
Bedömningssystemet för personer med funktionsvariation måste förenklas

Motion 2021/22:1376 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Införande av nationella kom ihåg-kort för att hjälpa våldsutsatta barn

Motion 2021/22:1375 av Jessika Roswall (M)
Snabbare implementering av BK4

Motion 2021/22:1374 av Jessika Roswall (M)
Förlängd giltighetstid för kunskapsprov för körkort

Motion 2021/22:1373 av Jessika Roswall och Maria Malmer Stenergard (båda M)
Ofödda barn

Motion 2021/22:1372 av Jessika Roswall och Ulrika Karlsson (båda M)
Minska förekomst av skarv

Motion 2021/22:1371 av Sten Bergheden (M)
Underlättande av redovisningen för UF-företag

Motion 2021/22:1370 av Sten Bergheden (M)
Skatt/avgift på elcyklar och elsparkcyklar

Motion 2021/22:1369 av Lotta Olsson (M)
Tillåtelse att skriva sig på en adress

Motion 2021/22:1368 av Sten Bergheden (M)
Sänkt skatt för pensionärer

Motion 2021/22:1367 av Sten Bergheden (M)
Minska slöseriet med skattepengar

Motion 2021/22:1366 av Anders Hansson (M)
Återinförande av revisorsplikten

Motion 2021/22:1365 av Sten Bergheden (M)
Undantag i kemikalieskatten för begagnade produkter

Motion 2021/22:1364 av Sten Bergheden (M)
Flytt av ansvaret för Tullverket till Justitiedepartementet

Motion 2021/22:1363 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Ett öppet och demokratiskt Belarus

Motion 2021/22:1362 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Transparens i biståndspolitiken

Motion 2021/22:1361 av Åsa Coenraads m.fl. (M)
Tydlig Hongkongstrategi

Motion 2021/22:1360 av Sten Bergheden (M)
Kommunpolitiken bör kunna utvecklas

Motion 2021/22:1359 av Sten Bergheden (M)
Stopp för överimplementering av EU-direktiv

Motion 2021/22:1358 av Åsa Coenraads och John Widegren (båda M)
Renodla statistiken om jaktbrott

Motion 2021/22:1357 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)
Brott som begås i samförstånd

Motion 2021/22:1356 av Sten Bergheden (M)
Göra det mer lönsamt att jobba

Motion 2021/22:1355 av Anders Hansson (M)
Ledamotsstöd i Sveriges riksdag

Motion 2021/22:1354 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)
Översyn av förmånsbeskattning av färdigproducerad mat

Motion 2021/22:1353 av Sten Bergheden (M)
Ökade polisiära befogenheter för tulltjänstemän

Motion 2021/22:1352 av Sten Bergheden (M)
Ökad brandberedskap mot skogsbränder

Motion 2021/22:1351 av Lars Hjälmered (M)
Svenskt Natomedlemskap för ökad säkerhet och samarbete

Motion 2021/22:1350 av Lotta Olsson (M)
Brandlarm som fungerar för alla

Motion 2021/22:1349 av Lotta Olsson (M)
Beredskapslager av elstolpar och sliprar

Motion 2021/22:1348 av Gustaf Lantz (S)
System för skrotning av mopeder

Motion 2021/22:1347 av Anna Johansson och Mattias Jonsson (båda S)
Stärkt områdespolis i utsatta områden

Motion 2021/22:1346 av Mattias Jonsson (S)
Öka användningen av trä som fasadmaterial

Motion 2021/22:1345 av Mattias Jonsson och Gunilla Carlsson (båda S)
Nolltolerans mot dödsolyckor

Motion 2021/22:1344 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)
Stärkt arbete i skolan mot hedersproblematik

Motion 2021/22:1343 av Mattias Jonsson och Anna Johansson (båda S)
Utökad kontroll av vapenhandel

Motion 2021/22:1342 av Elin Lundgren (S)
Krav på djurskydd och djurhållning vid offentlig upphandling

Motion 2021/22:1341 av Elin Lundgren (S)
Inga burar inom den svenska äggindustrin

Motion 2021/22:1340 av Gustaf Lantz och Sanne Lennström (båda S)
Insatser för att underlätta vildsvinsjakt i områden särskilt drabbade av Tjernobylolyckan

Motion 2021/22:1339 av Leif Nysmed (S)
Upphandlingskrav inom kollektivtrafiken

Motion 2021/22:1338 av Denis Begic (S)
Trygga jobb

Motion 2021/22:1337 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Sjukersättning och rehabilitering

Motion 2021/22:1336 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S)
Jämställd fördelning av ekonomiskt bistånd

Motion 2021/22:1335 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S)
Säkra och utveckla de ideella kvinnojourerna

Motion 2021/22:1334 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Infrastruktur i Jönköpings län

Motion 2021/22:1333 av Åsa Lindestam (S)
Bildningsverksamhet över längre tid

Motion 2021/22:1332 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Förvaltning av siklöja

Motion 2021/22:1331 av Linus Sköld m.fl. (S)
Expandering av kriminalvården i Norrbotten

Motion 2021/22:1330 av Roza Güclü Hedin och Linus Sköld (båda S)
Ta bort undantaget från kravet på innehållsförteckning för vin

Motion 2021/22:1329 av Roza Güclü Hedin (S)
Metalldetektorer – se över den danska modellen

Motion 2021/22:1328 av Patrik Engström m.fl. (S)
Vatten är vår gemensamma resurs

Motion 2021/22:1327 av Patrik Engström m.fl. (S)
Samordnare för samhällsomställning

Motion 2021/22:1326 av Per-Arne Håkansson (S)
Säkerställande av ett hållbart trygghetssystem för frilansande kulturskapare

Motion 2021/22:1325 av Kristina Nilsson och Anna-Belle Strömberg (båda S)
Förbifart Örnsköldsvik

Motion 2021/22:1324 av Eva Lindh m.fl. (S)
Ambulans- och sjuktransporter i Norden

Motion 2021/22:1323 av Johan Andersson (S)
Bildande av Ombergs nationalpark

Motion 2021/22:1322 av Mats Wiking m.fl. (S)
Högskolan Väst

Motion 2021/22:1321 av Gunilla Svantorp och Lars Mejern Larsson (båda S)
Apotekens glesbygdsbidrag och öppettider

Motion 2021/22:1320 av Teres Lindberg (S)
Statens institutionsstyrelse

Motion 2021/22:1319 av Eva-Lena Jansson (S)
Fastighetsboxar i flerfamiljshus

Motion 2021/22:1318 av Eva-Lena Jansson (S)
En jämlik sjukvård

Motion 2021/22:1317 av Mathias Tegnér (S)
Fortsatt stöd till idrotten genom Riksidrottsförbundet

Motion 2021/22:1316 av Anders Österberg (S)
Integrationsinsatser genom bildning och kunskap

Motion 2021/22:1315 av Anders Österberg (S)
Förebyggande arbete mot gängkriminalitet

Motion 2021/22:1314 av Abraham Halef (S)
Religiösa och etniska minoriteter i Irak och Syrien

Motion 2021/22:1313 av Patrik Engström och Maria Strömkvist (båda S)
Trygghet och studiero

Motion 2021/22:1312 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Barnomsorg på obekväm tid

Motion 2021/22:1311 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Vägförbättringar i inlands- och fjällområdena

Motion 2021/22:1310 av Jörgen Hellman (S)
Trafiksäkerhetsarbetet

Motion 2021/22:1309 av Ann-Christin Ahlberg och Paula Holmqvist (båda S)
A-traktorer och mopedbilar

Motion 2021/22:1308 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Marknadsföring av nätläkare

Motion 2021/22:1307 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Vänern och Göta älv

Motion 2021/22:1306 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Jordens öga

Motion 2021/22:1305 av Eva Lindh (S)
Arbetsrättsliga kunskaper i gymnasieskolan

Motion 2021/22:1304 av Abraham Halef (S)
Det historiska kristna kulturarvet i Turkiet

Motion 2021/22:1303 av Johan Andersson m.fl. (S)
Enhetlig utbildning för barnskötare

Motion 2021/22:1302 av Joakim Järrebring m.fl. (S)
Tillgång till högre utbildning oavsett bostadsort

Motion 2021/22:1301 av Mattias Jonsson (S)
Eget boende (EBO)

Motion 2021/22:1300 av Mattias Jonsson (S)
Skydd mot ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter

Motion 2021/22:1299 av Mattias Jonsson (S)
Reglera elsparkcyklar

Motion 2021/22:1298 av Teres Lindberg (S)
Utredning om elmarknadens funktionssätt

Motion 2021/22:1297 av Gustaf Lantz (S)
Likvärdiga möjligheter till organdonation i hela landet

Motion 2021/22:1296 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)
Utökat skydd mot föreningsrättskränkning

Motion 2021/22:1295 av Leif Nysmed (S)
Högre böter och utökad hastighetsövervakning vid vägarbetsplatser

Motion 2021/22:1294 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Jämlik färdtjänst

Motion 2021/22:1293 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Äldreomsorgens långsiktiga finansiering och kompetensförsörjning

Motion 2021/22:1292 av Diana Laitinen Carlsson m.fl. (S)
Jämlik och tillgänglig tandvård

Motion 2021/22:1291 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Ett principbeslut för nya stambanor

Motion 2021/22:1290 av Åsa Lindestam (S)
Registerutdrag för vuxna som arbetar med barn

Motion 2021/22:1289 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Beredskapslager för livsmedel

Motion 2021/22:1288 av Mattias Ottosson och Johan Löfstrand (båda S)
E-sport

Motion 2021/22:1287 av Roza Güclü Hedin (S)
En statlig identifieringstjänst – e-legitimation

Motion 2021/22:1286 av Roza Güclü Hedin (S)
Behandla narkotikapåverkade bilförare på samma sätt som alkoholpåverkade

Motion 2021/22:1285 av Patrik Engström m.fl. (S)
Kapital i hela landet

Motion 2021/22:1284 av Patrik Engström m.fl. (S)
Infrastruktur

Motion 2021/22:1283 av Anders Österberg (S)
Arbetsträning och sommarledighet

Motion 2021/22:1282 av Per-Arne Håkansson (S)
Nationellt perspektiv för långsiktigt hållbar va-försörjning

Motion 2021/22:1281 av Pia Nilsson (S)
Statligt bidrag till Sala silvergruva

Motion 2021/22:1280 av Jasenko Omanovic och Kristina Nilsson (båda S)
Migrationsverkets kompetens

Motion 2021/22:1279 av Johan Andersson m.fl. (S)
Ordning i trafiken

Motion 2021/22:1278 av Johan Andersson (S)
Sancta Birgitta Klostermuseum i Vadstena

Motion 2021/22:1277 av Mats Wiking m.fl. (S)
Producentavgift på sockersötade drycker

Motion 2021/22:1276 av Teres Lindberg (S)
Demokratiskt vald statschef

Motion 2021/22:1275 av Teres Lindberg (S)
Svenska kraftnät

Motion 2021/22:1274 av Eva-Lena Jansson (S)
Försäkringskassans handläggning av sjukförsäkringen

Motion 2021/22:1273 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Anstalt av högre säkerhetsklass i Östergötland

Motion 2021/22:1272 av Per-Arne Håkansson (S)
Stärkt yrkesroll och kompetensutveckling för fritidspedagoger

Motion 2021/22:1271 av Solange Olame Bayibsa (S)
Återhämtning för föreningslivet

Motion 2021/22:1270 av Heléne Björklund (S)
Nationell handlingsplan för sällsynta diagnoser

Motion 2021/22:1269 av Abraham Halef (S)
Båtskatt och båtregister

Motion 2021/22:1267 av Hans Hoff (S)
Screening med PSA-prov

Motion 2021/22:1266 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Reformera det statliga systemet för ersättning till enskilda vägar

Motion 2021/22:1265 av Anna Wallentheim (S)
Gör åter de estetiska ämnena obligatoriska på gymnasiet

Motion 2021/22:1264 av Anna Wallentheim (S)
Förstärkning av skolans normkritiska arbete

Motion 2021/22:1263 av Anna Wallentheim (S)
Skolans roll att stärka det demokratiska samtalet

Motion 2021/22:1262 av Hillevi Larsson (S)
Uppräkning av sjukersättning

Motion 2021/22:1261 av Hillevi Larsson (S)
Elever med behov av särskilt stöd

Motion 2021/22:1260 av Hillevi Larsson (S)
Förbättra pensionssystemet

Motion 2021/22:1259 av Hillevi Larsson (S)
Barnomsorg på de tider då föräldrarna arbetar

Motion 2021/22:1258 av Hillevi Larsson (S)
Lagstadgat brukarinflytande inom missbruksvården

Motion 2021/22:1257 av Hillevi Larsson (S)
Äldreombudsman

Motion 2021/22:1256 av Hillevi Larsson (S)
Tänderna är en del av kroppen

Motion 2021/22:1255 av Hillevi Larsson (S)
Bostadstillägg vid sjuk- och aktivitetsersättning

Motion 2021/22:1254 av Hillevi Larsson (S)
Mammografi för äldre kvinnor

Motion 2021/22:1253 av Marlene Burwick (S)
Etablering av fristående skolor

Motion 2021/22:1252 av Joakim Sandell (S)
Fordonsverkstäder

Motion 2021/22:1251 av Joakim Sandell (S)
Elsparkcyklar

Motion 2021/22:1250 av Joakim Sandell och Niklas Karlsson (båda S)
Kommunala hastighetskameror

Motion 2021/22:1249 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Öresundsmetron

Motion 2021/22:1248 av Niklas Karlsson och Joakim Sandell (båda S)
Skydd för gemensam egendom

Motion 2021/22:1247 av Marlene Burwick (S)
Utbildning för hållbar utveckling

Motion 2021/22:1246 av Mathias Tegnér (S)
Om behovet av mer idrott och rörelse för alla

Motion 2021/22:1245 av Johan Andersson m.fl. (S)
Språkutbildningsinsatser för vårdpersonal

Motion 2021/22:1244 av Carina Ödebrink och Diana Laitinen Carlsson (båda S)
Bättre arbetsmiljö

Motion 2021/22:1243 av Anders Österberg (S)
Flytta Kungliga Operan till Husby och Historiska museet till Tensta

Motion 2021/22:1242 av Anders Österberg (S)
Stärk skyddsombudens roll

Motion 2021/22:1241 av Abraham Halef (S)
Förebyggande arbete mot mobbning och utanförskap i skolan

Motion 2021/22:1240 av Johan Andersson m.fl. (S)
Kostnadsfria arbetsskor i vård och omsorg

Motion 2021/22:1239 av Patrik Engström och Maria Strömkvist (båda S)
Mänsklig sjukförsäkring är en självklarhet i ett välfärdsland som Sverige

Motion 2021/22:1238 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Landsbygdslån och statliga kreditgarantier

Motion 2021/22:1237 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Avskrivning av studieskulder

Motion 2021/22:1236 av Ann-Christin Ahlberg och Paula Holmqvist (båda S)
Elsparkcyklar

Motion 2021/22:1235 av Joakim Järrebring och Kenneth G Forslund (båda S)
Likvärdig skola

Motion 2021/22:1234 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Beslutsprocessen om skyddsjakt gällande varg

Motion 2021/22:1233 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Infrastrukturen inom Fyrbodal

Motion 2021/22:1232 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Ökad polisiär närvaro

Motion 2021/22:1231 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Ett demokratiskt statsskick

Motion 2021/22:1230 av Mathias Tegnér (S)
En vardag fri från kemikalier

Motion 2021/22:1229 av Solange Olame Bayibsa (S)
Ökade satsningar på elektrobränslen och vätgas

Motion 2021/22:1228 av Heléne Björklund (S)
Främja vaccinering mot TBE

Motion 2021/22:1227 av Abraham Halef och Anna Vikström (båda S)
Mammografi

Motion 2021/22:1226 av Abraham Halef (S)
En inkluderande arbetsmarknad är vägen in i samhället

Motion 2021/22:1225 av Abraham Halef (S)
Eftersupning

Motion 2021/22:1224 av Denis Begic (S)
Väl fungerande arbetsmarknadspolitik och närvarande arbetsförmedling i hela landet

Motion 2021/22:1223 av Hans Hoff (S)
Möjlighet att själv lägga valsedel i vallokalen

Motion 2021/22:1222 av Hans Hoff (S)
Utbildning av it-forensiker

Motion 2021/22:1221 av Ann-Britt Åsebol och Elisabeth Björnsdotter Rahm (båda M)
Gör val av tjänstepensionsuttag mer flexibelt och förbättra informationen

Motion 2021/22:1220 av Ola Johansson (C)
Hemmasittare

Motion 2021/22:1219 av Ola Johansson och Mikael Larsson (båda C)
Handläggningstider vid utbyggnad av elnätet

Motion 2021/22:1218 av Per Lodenius och Per Åsling (båda C)
Bättre förutsättningar för att bevara, använda och utveckla det motoriska kulturarvet

Motion 2021/22:1217 av Ola Johansson (C)
Nytt organdonationssystem – opt-out

Motion 2021/22:1216 av Ola Johansson (C)
Höjd hastighetsgräns till 45 km/tim för A-traktor

Motion 2021/22:1215 av Catarina Deremar (C)
En tobaksfri uppväxt

Motion 2021/22:1214 av Catarina Deremar (C)
Förhindra bedrägerier mot äldre

Motion 2021/22:1213 av Catarina Deremar (C)
Föräldrars insyn i barnens journaler

Motion 2021/22:1212 av Catarina Deremar (C)
Screening längre upp i åldrarna

Motion 2021/22:1211 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)
Dansbandsmoms

Motion 2021/22:1210 av Lars Thomsson (C)
En grön omställning i Gotlandstrafiken

Motion 2021/22:1209 av Lars Thomsson (C)
Gotland som pilotlän för omställning till 100 procent förnybart samhälle

Motion 2021/22:1208 av Lars Thomsson (C)
Statligt ansvar för merkostnader i den gotländska sjukvården

Motion 2021/22:1207 av Lars Thomsson (C)
Samexistens mellan militära och civila verksamheter

Motion 2021/22:1206 av Lars Thomsson (C)
En tredje elkabel till Gotland

Motion 2021/22:1205 av Lars Thomsson (C)
Plan för Gotlands infrastruktur

Motion 2021/22:1204 av Lars Thomsson (C)
Katastroffond för jordbruket

Motion 2021/22:1203 av Lars Thomsson (C)
Översyn av Allbolagen för att underlätta nyproduktion

Motion 2021/22:1202 av Lars Thomsson (C)
Gammalsvenskby

Motion 2021/22:1201 av Lars Thomsson (C)
Förhandsbesked för SÄBO

Motion 2021/22:1200 av Lars Thomsson (C)
Rättssäkerhet vid demenssjukdom

Motion 2021/22:1199 av Lars Thomsson (C)
Utveckla elflygsbranschen i Sverige

Motion 2021/22:1198 av Lars Thomsson (C)
Miljöbalken

Motion 2021/22:1197 av Lars Thomsson (C)
Breddade kriterier för Allmänna arvsfonden

Motion 2021/22:1196 av Lars Thomsson (C)
Artskyddsförordningen

Motion 2021/22:1195 av Lars Thomsson (C)
Statligt ansvar för en reservhamn i Gotlandstrafiken

Motion 2021/22:1194 av Peter Helander (C)
Älvdalskan som eget språk

Motion 2021/22:1193 av Peter Helander (C)
Investeringar i Dalabanan

Motion 2021/22:1192 av Peter Helander (C)
Översyn av lagen om förvaltning av skogssamfälligheter

Motion 2021/22:1191 av Peter Helander (C)
Det regionala flygets betydelse för norra och västra Dalarna

Motion 2021/22:1190 av Daniel Bäckström och Fredrik Christensson (båda C)
Sjöfarten på Vänern

Motion 2021/22:1189 av Fredrik Christensson och Daniel Bäckström (båda C)
Gränshinder mellan Sverige och Norge

Motion 2021/22:1188 av Daniel Bäckström (C)
Varningsljus för A-traktorer

Motion 2021/22:1187 av Daniel Bäckström (C)
Stöd till enskilda vägar och skogsvägar

Motion 2021/22:1186 av Daniel Bäckström (C)
Ordningsvakter

Motion 2021/22:1185 av Daniel Bäckström (C)
Direktavskrivning av polisanmälan

Motion 2021/22:1184 av Daniel Bäckström (C)
Information om vilka fordon en person äger

Motion 2021/22:1183 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C)
Rotavdrag för renovering av fönsterbågar

Motion 2021/22:1182 av Daniel Bäckström (C)
Avgifter för utbildning av ordningsvakter

Motion 2021/22:1181 av Anne-Li Sjölund (C)
Se över regelverket för AM-körkort

Motion 2021/22:1180 av Anne-Li Sjölund (C)
Regionalisera fastighetsskatten på vatten- och vindkraft

Motion 2021/22:1179 av Anne-Li Sjölund (C)
Skarv

Motion 2021/22:1178 av Anne-Li Sjölund (C)
Nya Ostkustbanan: Fullfölj dubbelspårsutbyggnaden mellan Gävle och Härnösand

Motion 2021/22:1177 av Anne-Li Sjölund (C)
Rusta upp och säkra vägarna i stället för att sänka hastigheten

Motion 2021/22:1176 av Anne-Li Sjölund (C)
Begränsad jakt på högdräktiga älgkor

Motion 2021/22:1175 av Magnus Ek (C)
Tillåt äggdonation inom en parrelation

Motion 2021/22:1174 av Magnus Ek (C)
Införande av läroplikt

Motion 2021/22:1173 av Magnus Ek (C)
Stångådals- och Tjustbanan

Motion 2021/22:1172 av Magnus Ek (C)
Daglig pulshöjande aktivitet i skolan

Motion 2021/22:1171 av Magnus Ek (C)
Underlätta kollektivt boende

Motion 2021/22:1170 av Magnus Ek (C)
Värna Vättern

Motion 2021/22:1169 av Magnus Ek (C)
Arbetsmarknadsinsatser som leder till jobb

Motion 2021/22:1168 av Magnus Ek (C)
Kyrkoantikvarisk ersättning

Motion 2021/22:1167 av Magnus Ek (C)
Sveriges nya stambanor

Motion 2021/22:1166 av Magnus Ek (C)
Hejda självstyrets urholkning

Motion 2021/22:1165 av Magnus Ek (C)
Ett hållbart hemarbete

Motion 2021/22:1164 av Lars Thomsson (C)
Avskrivningsregler för infrastrukturinvesteringar

Motion 2021/22:1163 av Lars Thomsson (C)
Vildsvin på Gotland

Motion 2021/22:1162 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Bättre polissamordning mot djurrättsrelaterad brottslighet

Motion 2021/22:1161 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
A-traktorer

Motion 2021/22:1160 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
A-kassan

Motion 2021/22:1159 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Biodling

Motion 2021/22:1158 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Finnskogen – ett världsarv

Motion 2021/22:1148 av Hans Eklind (KD)
Folkbibliotekens efterlevnad av objektivitet

Motion 2021/22:1147 av Hans Eklind (KD)
Förnyelse av svenska körkort utomlands

Motion 2021/22:1146 av Hans Eklind (KD)
Stopp för institutionaliserade och återkommande böneutrop

Motion 2021/22:1145 av Hans Eklind (KD)
Ett självförsörjningsmål i Sverige

Motion 2021/22:1144 av Hans Eklind (KD)
Ändra benämningen ”den allmänna löneavgiften” till ”allmän statlig löneskatt”

Motion 2021/22:1143 av Hans Eklind (KD)
Förbud mot eftersupning

Motion 2021/22:1142 av Hans Eklind m.fl. (KD, M, SD, L)
Likvärdigt statligt ansvar för läkarutbildningarna

Motion 2021/22:1141 av Magnus Stuart (M)
Ökad trafiksäkerhet på väg 55

Motion 2021/22:1140 av Magnus Stuart (M)
Ökad tillgång på laddstolpar

Motion 2021/22:1139 av Magnus Stuart (M)
Övergripande plan för bostäder till äldre

Motion 2021/22:1138 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Faderskap vid samboförhållande

Motion 2021/22:1137 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M)
Registrering och id-märkning av katter

Motion 2021/22:1136 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)
Falskskrivna bilar

Motion 2021/22:1135 av John Weinerhall (M)
Åtgärder mot gängkriminaliteten

Motion 2021/22:1134 av John Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)
Effektiv klimatpolitik

Motion 2021/22:1133 av John Weinerhall (M)
Omkörningsförbud för tung trafik

Motion 2021/22:1132 av John Weinerhall (M)
Ett fritt och konkurrenskraftigt jordbruk

Motion 2021/22:1131 av Magnus Stuart (M)
Avgift vid överklagande av bygglov och detaljplaner

Motion 2021/22:1130 av Magnus Stuart (M)
Ny lagstiftning om strandskyddet

Motion 2021/22:1129 av Magnus Stuart (M)
Brottskoder för ökad trygghet för företag

Motion 2021/22:1128 av Magnus Stuart (M)
Pensionärsråd i samtliga kommuner

Motion 2021/22:1127 av Magnus Stuart (M)
Färre statliga myndigheter

Motion 2021/22:1126 av Magnus Stuart (M)
Lag om idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Motion 2021/22:1125 av Magnus Stuart (M)
Minskat krångel för våra företag

Motion 2021/22:1124 av Magnus Stuart (M)
Snabb utbyggnad av bredband i hela landet

Motion 2021/22:1123 av Ulrika Heindorff och Annicka Engblom (båda M)
En starkare livsmedelsstrategi

Motion 2021/22:1122 av Ulrika Jörgensen (M)
Kommunens strandskydd

Motion 2021/22:1121 av Ulrika Jörgensen (M)
Kriminaliserande av rymningar

Motion 2021/22:1120 av Ulrika Jörgensen (M)
Syntest vid körkortsförnyelse

Motion 2021/22:1119 av Ulrika Jörgensen (M)
Incitament för att förhindra digitalt utanförskap

Motion 2021/22:1118 av Ulrika Jörgensen (M)
En cykelvänlig tågresa även inom Sverige

Motion 2021/22:1117 av Ulrika Jörgensen (M)
Inför en rutinfråga angående sexuella övergrepp under elevhälsans hälsosamtal

Motion 2021/22:1116 av Ulrika Jörgensen (M)
Säkra pendlingsvägar för cykel

Motion 2021/22:1115 av Ulrika Jörgensen (M)
Ökad användning av cykelhjälm

Motion 2021/22:1114 av Ulrika Jörgensen (M)
Stärk upp hem- och konsumentkunskapen i skolan

Motion 2021/22:1113 av Ulrika Jörgensen (M)
Kost och matvanor – obligatoriskt inslag under utbildningen till förskolepedagog och fritidsledare

Motion 2021/22:1112 av Ulrika Jörgensen (M)
Verka för mer rörelse i skolan och dess utemiljö

Motion 2021/22:1111 av Ann-Britt Åsebol (M)
Bättre företagsklimat i Västerbotten

Motion 2021/22:1110 av Ann-Britt Åsebol (M)
Minska regelkrånglet inom gruvnäringen

Motion 2021/22:1109 av Ann-Britt Åsebol m.fl. (M)
En modernisering av efterlevandeskyddet där pensionärer ingår

Motion 2021/22:1108 av Ulrika Jörgensen (M)
Underlätta implementeringen av evidensbaserade forskningsresultat som är statligt finansierade

Motion 2021/22:1107 av Ann-Britt Åsebol (M)
Se över ersättningssystemen till enskilda mackägare

Motion 2021/22:1106 av Ulrika Jörgensen (M)
Erbjuda förinspelad uppläsning av de verbala delarna på högskoleprovet för personer med diagnosen dyslexi

Motion 2021/22:1105 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2021/22:1104 av Edward Riedl (M)
Fängelseplatser i utlandet

Motion 2021/22:1103 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Dricks vid restaurangbesök

Motion 2021/22:1102 av Sofia Westergren m.fl. (M)
Sjösäkerhet

Motion 2021/22:1101 av Mats Green m.fl. (M)
Stärkt rättssamhälle och äganderätt genom rättighet till ersättning för enskilds rättegångskostnader vid rätt mot myndighet

Motion 2021/22:1100 av Magdalena Schröder (M)
Reformer för att fler ska kunna äga sin första bostad

Motion 2021/22:1099 av Magdalena Schröder (M)
Punktskatt på plastbärkassar

Motion 2021/22:1098 av Josefin Malmqvist och Ida Drougge (båda M)
Redovisa vad skattepengarna går till

Motion 2021/22:1097 av Jan Ericson (M)
Sänk stämpelskatten för lagfart och pantbrev

Motion 2021/22:1096 av Jan Ericson (M)
Avskaffande av fastighetstaxeringen

Motion 2021/22:1095 av Jan Ericson och Sten Bergheden (båda M)
Redovisning av arbetsgivaravgift

Motion 2021/22:1094 av Jan Ericson (M)
Utvidgning av reparationsavdraget

Motion 2021/22:1093 av Jan Ericson (M)
Översyn av förtalslagstiftningen

Motion 2021/22:1092 av Edward Riedl (M)
Frivilliga skatteinbetalningar

Motion 2021/22:1091 av Edward Riedl (M)
Stoppa införandet av kilometerskatt

Motion 2021/22:1090 av Edward Riedl (M)
Traktamente för soldater

Motion 2021/22:1089 av Edward Riedl (M)
Skatteregler för barnvaktstjänster

Motion 2021/22:1088 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för sjukgymnastik

Motion 2021/22:1087 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för motionstävlingar

Motion 2021/22:1086 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för ideella ledare inom ungdomsidrotten

Motion 2021/22:1085 av Edward Riedl (M)
Skatteavdrag för gymkort

Motion 2021/22:1084 av Edward Riedl (M)
Ta bort överindexeringen av bensin och diesel

Motion 2021/22:1083 av Edward Riedl (M)
Rutavdrag för taxiresor

Motion 2021/22:1082 av Edward Riedl (M)
Lägre bensin- och dieselskatt i Norrland

Motion 2021/22:1081 av Edward Riedl (M)
Bredda granskningsnämndens uppdrag

Motion 2021/22:1080 av Edward Riedl (M)
All public services verksamhet ska vara möjlig att granska

Motion 2021/22:1079 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Rotavdrag för miljövinst i boende

Motion 2021/22:1078 av Edward Riedl (M)
Myndigheternas informationssäkerhet

Motion 2021/22:1077 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Synliggör skatter, moms och avgifter

Motion 2021/22:1076 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Friskvårdsbidrag även till naprapat/kiropraktor

Motion 2021/22:1075 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ett hälsosammare liv med ett friskvårdsbidrag

Motion 2021/22:1074 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Återbetalning av fordonsskatt

Motion 2021/22:1073 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Föreningsekonomi

Motion 2021/22:1072 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Könsneutralt system för idrottssponsring

Motion 2021/22:1070 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Sänkt bensinskatt

Motion 2021/22:1069 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Utbildning – en skattefri förmån

Motion 2021/22:1068 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Utreda effekterna av skatt på plastpåsar

Motion 2021/22:1067 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Indraget medborgarskapet för personer med dubbelt medborgarskap

Motion 2021/22:1063 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, KD, M, C, L, MP)
Förbud mot oskuldsnormer

Motion 2021/22:1061 av Robert Stenkvist (SD)
Godkännande av utländska investeringar av strategisk betydelse

Motion 2021/22:1060 av Eva Lindh m.fl. (S)
Se över sekretesslagen

Motion 2021/22:1059 av Eva Lindh m.fl. (S)
Stärkande av det förebyggande arbetet i socialtjänstlagen

Motion 2021/22:1058 av Eva Lindh m.fl. (S)
Möjliggörande av mellantvång

Motion 2021/22:1057 av Eva Lindh m.fl. (S)
Stärkt medarbetarskydd

Motion 2021/22:1056 av Eva Lindh m.fl. (S)
Utveckla vård och behandling för ungdomar

Motion 2021/22:1055 av Hanna Westerén (S)
Flygets betydelse för Gotland

Motion 2021/22:1054 av Eva Lindh m.fl. (S)
Tidsgräns vid bodelning

Motion 2021/22:1053 av Eva Lindh m.fl. (S)
Stärkt vittnesskydd

Motion 2021/22:1052 av Monica Haider (S)
Nya stambanor

Motion 2021/22:1051 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Se över möjligheten till en sockerskatt

Motion 2021/22:1050 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)
Höjda ersättningar för nämndemän

Motion 2021/22:1049 av Rikard Larsson (S)
Tillvaratagande av lokala och nationella perspektiv vid infrastrukturplanering

Motion 2021/22:1048 av Anna-Belle Strömberg (S)
Skolmjölksstödet: För alla barns rätt till mjölk i skolan

Motion 2021/22:1047 av Jasenko Omanovic och Anna-Belle Strömberg (båda S)
Sjuk- och arbetslöshetsförsäkring och samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Motion 2021/22:1046 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Kostnader för bortforsling av dumpade bilar

Motion 2021/22:1045 av Anders Österberg (S)
Stadsnära jordbruk och odlingar i Stockholm

Motion 2021/22:1044 av Monica Haider (S)
Reglering av elsparkcyklar

Motion 2021/22:1043 av Magnus Jacobsson (KD)
Granskning av Kinas agerande i Sverige

Motion 2021/22:1042 av Magnus Jacobsson (KD)
Lika inför skollagen

Motion 2021/22:1041 av Magnus Jacobsson (KD)
Föräldrars och elevers rätt till information om skolor

Motion 2021/22:1036 av Magnus Oscarsson (KD)
Folkmord

Motion 2021/22:1035 av Magnus Oscarsson (KD)
Maxhastigheten för A-traktorer

Motion 2021/22:1034 av Magnus Oscarsson (KD)
Kostnader för arkeologi

Motion 2021/22:1033 av Magnus Oscarsson (KD)
Frisläppande av Dawit Isaak

Motion 2021/22:1032 av Magnus Oscarsson (KD)
Museum över Raoul Wallenbergs gärning

Motion 2021/22:1031 av Magnus Oscarsson (KD)
Vadstena klostermuseum

Motion 2021/22:1030 av Magnus Oscarsson (KD)
Länsväg 131

Motion 2021/22:1029 av Magnus Oscarsson (KD)
Wallenberg och vad som hände

Motion 2021/22:1028 av Lars Mejern Larsson (S)
E-recept i hela Norden

Motion 2021/22:1027 av Kerstin Lundgren och Mikael Larsson (båda C)
Producentansvar för fritidsbåtar och nationellt system för skrotbåtar

Motion 2021/22:1026 av Annika Qarlsson och Fredrik Christensson (båda C)
Utveckla klövviltsförvaltningen

Motion 2021/22:1025 av Ulrika Heie och Fredrik Christensson (båda C)
Vägskyltning vid allmänna vägar

Motion 2021/22:1024 av Fredrik Christensson och Annika Qarlsson (båda C)
Järnväg Oslo–Göteborg

Motion 2021/22:1023 av Fredrik Christensson (C)
Möjlighet att ersätta färjor med bro

Motion 2021/22:1022 av Fredrik Christensson (C)
Innovationsvänlig lagstiftning

Motion 2021/22:1021 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C)
Offentlig information på lättläst svenska

Motion 2021/22:1020 av Per Lodenius och Ulrika Heie (båda C)
Lättläst demokratisatsning

Motion 2021/22:1019 av Marlene Burwick (S)
En utrikespolitik för klimatet

Motion 2021/22:1018 av Johanna Haraldsson (S)
Lärlingsersättning i gymnasiesärskolan

Motion 2021/22:1017 av Mikael Dahlqvist (S)
Utrivning av dammar

Motion 2021/22:1016 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S)
Inrätta en motorcykelklass ämnad för B-körkort

Motion 2021/22:1015 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Entreprenadavdrag inom byggbranschen

Motion 2021/22:1014 av Marlene Burwick (S)
Konsumentvägledning och krav i fråga om läkemedels påverkan på miljön

Motion 2021/22:1013 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Utbyggnad av landets häkten

Motion 2021/22:1012 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S)
Långsiktig vargförvaltning

Motion 2021/22:1006 av Robert Stenkvist (SD)
Skärpta regler för passhantering och skärpta straff för otillåten passhantering

Motion 2021/22:1005 av Robert Stenkvist (SD)
Skärp kontrollen vid utbetalning av bidrag samt förändra lagen så att olika myndigheter kan samköra sina register

Motion 2021/22:1004 av Robert Stenkvist (SD)
Skärpning av straffen för fornminnesbrott

Motion 2021/22:1003 av Robert Stenkvist (SD)
Rimlig rätt till försörjningsstöd

Motion 2021/22:1002 av Robert Stenkvist (SD)
Garantera verksamheten vid Uppåkra

Motion 2021/22:1001 av Robert Stenkvist (SD)
Krav på registrering av kontantkort

Motion 2021/22:1000 av Robert Stenkvist (SD)
Införande av tidsgränser för språktolk

Motion 2021/22:999 av Robert Stenkvist (SD)
Bevara och levandegör språket älvdalska

Motion 2021/22:998 av Richard Jomshof (SD)
Översyn av svenska djurparker

Motion 2021/22:997 av Richard Jomshof (SD)
Uniformer fria från religiösa och politiska markörer

Motion 2021/22:996 av Richard Jomshof (SD)
Tjänstevapen för tullinspektörer

Motion 2021/22:995 av Richard Jomshof (SD)
Stopp för utländsk finansiering av moskéer

Motion 2021/22:994 av Richard Jomshof (SD)
Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan

Motion 2021/22:993 av Richard Jomshof (SD)
Skärpta straff för djurplågeri

Motion 2021/22:992 av Richard Jomshof (SD)
Nationell djurskyddspolis

Motion 2021/22:991 av Richard Jomshof (SD)
Radikala muslimer och jihadresenärer

Motion 2021/22:990 av Richard Jomshof (SD)
Krafttag mot det illegala gatuspelet

Motion 2021/22:989 av Richard Jomshof (SD)
Förhindrande av oskäliga skadestånd vid frihetsberövanden

Motion 2021/22:988 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot muslimska friskolor

Motion 2021/22:987 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot icke-medicinsk omskärelse

Motion 2021/22:986 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot heltäckande muslimsk slöja

Motion 2021/22:985 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot halal- och koscherslakt

Motion 2021/22:984 av Richard Jomshof (SD)
Annonskampanj i syfte att minska antalet asylsökande och anhöriginvandrare

Motion 2021/22:981 av Patrik Lundqvist och Elin Lundgren (båda S)
Inrapportering av lönekartläggning i forskningssyfte

Motion 2021/22:980 av Marianne Fundahn (S)
Forskning och riktlinjer vid lipödem

Motion 2021/22:979 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Statlig närvaro i Fyrbodal

Motion 2021/22:978 av Jörgen Hellman m.fl. (S)
Kommunernas möjligheter till investeringar i vatten- och avloppssystem

Motion 2021/22:977 av Paula Holmqvist och Jörgen Hellman (båda S)
Gör personlig assistans inom LSS mer jämlik

Motion 2021/22:976 av Lars Mejern Larsson (S)
Samhällets behov av beredskapslager

Motion 2021/22:975 av Lars Mejern Larsson (S)
Behovet av att stärka och samordna forskningen kring epilepsi

Motion 2021/22:974 av Paula Holmqvist och Jörgen Hellman (båda S)
Äldreomsorgslag

Motion 2021/22:973 av ClasGöran Carlsson m.fl. (S)
Policy för lokalanställd personal vid svenska internationella insatser

Motion 2021/22:972 av Mats Wiking och Paula Holmqvist (båda S)
Haven

Motion 2021/22:971 av Mats Wiking (S)
Fordonsägande vid dödsfall

Motion 2021/22:970 av Per-Arne Håkansson (S)
Producentavgift på sockersötade drycker

Motion 2021/22:969 av Denis Begic (S)
Karensdagen vid sjukdom

Motion 2021/22:968 av Denis Begic (S)
Social dumpning

Motion 2021/22:967 av Denis Begic (S)
Ett andrum från varg för Örebro län

Motion 2021/22:966 av Denis Begic (S)
Ersättningssystemet för rovdjursrivna tamdjur

Motion 2021/22:965 av Denis Begic (S)
En trygg äldreomsorg med hög kvalitet att lita på

Motion 2021/22:964 av Denis Begic (S)
En trygg äldreomsorg med ett boende för alla steg i livet och för ett bra åldrande

Motion 2021/22:963 av Denis Begic (S)
Vinster i välfärden

Motion 2021/22:962 av Denis Begic (S)
Biodrivmedel

Motion 2021/22:961 av Denis Begic (S)
Högkostnadsskydd inom tandvården

Motion 2021/22:960 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S)
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2021/22:959 av Joakim Järrebring (S)
Förstärkande av individens skydd av personuppgifter

Motion 2021/22:958 av Jasenko Omanovic (S)
Solenergi som uppvärmningsform

Motion 2021/22:957 av Anna Vikström (S)
Hälso- och sjukvård och ledning i äldreomsorgen

Motion 2021/22:956 av Anna Vikström (S)
God och nära mödrahälsovård och förlossningsvård

Motion 2021/22:955 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)
Krav på F-skatt för underentreprenörer vid rotavdrag

Motion 2021/22:954 av Johan Andersson m.fl. (S)
Stimulanser för ökat bostadsbyggande i trä

Motion 2021/22:953 av Johan Andersson m.fl. (S)
Landsbygdsjobb

Motion 2021/22:952 av Johan Andersson m.fl. (S)
Byggandet av Ostlänken

Motion 2021/22:951 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Översyn av mängdrabatten vid återkommande brottslighet

Motion 2021/22:950 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Strategiska Östersjöhamnar

Motion 2021/22:949 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Ordningsvakter

Motion 2021/22:948 av Sultan Kayhan och Anna Vikström (båda S)
Stärk äldres rättigheter genom lagstiftning

Motion 2021/22:947 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)
Bättre förutsättningar för ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2021/22:946 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
F-skatt och ofrivilligt egenföretagande

Motion 2021/22:945 av Björn Wiechel och Jennie Nilsson (båda S)
Klimatomställning för Sverige

Motion 2021/22:944 av Per-Arne Håkansson (S)
Ökad samverkan för ett långsiktigt hållbart skogsbruk i Skåne

Motion 2021/22:943 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Behovet av fler häktesplatser

Motion 2021/22:942 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Bilmålvakter

Motion 2021/22:941 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Bostadstilläggets mörkertal

Motion 2021/22:940 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Avskaffande av preskriptionstiden för fängelsestraff

Motion 2021/22:939 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Tänderna – en viktig del av kroppen

Motion 2021/22:938 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Fler kontrollplatser för tunga fordon

Motion 2021/22:937 av Olle Thorell (S)
Om prövningstillstånd i högre instans

Motion 2021/22:936 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Bättre förutsättningar för gods på sjöfart

Motion 2021/22:935 av Olle Thorell m.fl. (S)
Polis med lokal förankring i hela landet

Motion 2021/22:934 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Ny Hjulstabro

Motion 2021/22:933 av Eva Lindh och Åsa Eriksson (båda S)
Lag om att retuscherade bilder ska markeras

Motion 2021/22:932 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Försäkringsbolagens kontraheringsprincip i fråga om prematura barn

Motion 2021/22:931 av Åsa Lindestam (S)
Framtidsfullmakt

Motion 2021/22:930 av Pia Nilsson m.fl. (S)
Rot- och rutavdragen endast i Sverige

Motion 2021/22:929 av Helén Pettersson (S)
Vargföryngringar inom renskötselområdet

Motion 2021/22:928 av Helén Pettersson (S)
Avskaffande av fideikommiss

Motion 2021/22:927 av Åsa Karlsson och Helén Pettersson (båda S)
Skälig levnadsnivå och internet

Motion 2021/22:926 av Ida Karkiainen (S)
Säkra synskadades rätt till färdtjänst

Motion 2021/22:925 av Emilia Töyrä m.fl. (S)
Fysioterapi som en del av mödrahälsovården

Motion 2021/22:921 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
En svensk utvecklingspolitik för rättvisa, jämställdhet och hållbar utveckling

Motion 2021/22:920 av Jessica Thunander m.fl. (V)
Förbättrade arbetsvillkor i yrkestrafiken

Motion 2021/22:919 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Stärkt statligt ansvar för nyanländas etablering

Motion 2021/22:918 av Jon Thorbjörnson m.fl. (V)
Internationella adoptioner

Motion 2021/22:917 av Ilona Szatmari Waldau m.fl. (V)
Högre utbildning och forskning

Motion 2021/22:916 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
En kriminalvårdspolitik för framtiden

Motion 2021/22:915 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Sänk riksdagsledamöternas arvoden

Motion 2021/22:914 av Richard Jomshof (SD)
Folkomröstning om invandringspolitiken

Motion 2021/22:913 av Richard Jomshof (SD)
Beslagtagande av asylsökandes ägodelar

Motion 2021/22:912 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Förbud mot böneutrop

Motion 2021/22:911 av Richard Jomshof (SD)
Avveckla svensk minknäring

Motion 2021/22:910 av Richard Jomshof (SD)
Avskaffande av hemutrustningslånet

Motion 2021/22:909 av Per Söderlund (SD)
Vargfrågor

Motion 2021/22:908 av Per Söderlund (SD)
Rättshjälp vid tvist gentemot det allmänna

Motion 2021/22:907 av Per Söderlund (SD)
Folkmordet 1915

Motion 2021/22:906 av Patrik Jönsson (SD)
Ta bort onödig administration i vården

Motion 2021/22:905 av Patrick Reslow (SD)
Bindande beslut i Allmänna reklamationsnämnden

Motion 2021/22:904 av Patrick Reslow (SD)
Tillämpning av proportionalitetsprincipen vid val av presidieposter i riksdagens utskott

Motion 2021/22:903 av Patrick Reslow och Jörgen Grubb (båda SD)
Öresundsmetron – en klimatsmart investering

Motion 2021/22:902 av Patrik Jönsson (SD)
Ny trafikplats vid Boråstorpet på riksväg 40

Motion 2021/22:901 av Patrik Jönsson (SD)
Gör E6 genom Skåne sexfilig

Motion 2021/22:900 av Patrik Jönsson (SD)
Infrastrukturen kring Ystad hamn och E65

Motion 2021/22:899 av Patrik Jönsson (SD)
Modernisera regelverket för uppkörning på motorcykel

Motion 2021/22:898 av Patrik Jönsson (SD)
Räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare

Motion 2021/22:897 av Patrick Reslow (SD)
Ändringar i lagen om transplantationer m.m.

Motion 2021/22:896 av Saila Quicklund (M)
Vattenkraftsåterbäring

Motion 2021/22:895 av Saila Quicklund (M)
Stötta svenskt mathantverk

Motion 2021/22:894 av Saila Quicklund (M)
Halva basbeloppsregeln

Motion 2021/22:893 av Saila Quicklund (M)
Upprustning av Inlandsbanan

Motion 2021/22:892 av Saila Quicklund (M)
Stärk förutsättningarna för svensk turism- och besöksnäring

Motion 2021/22:891 av Saila Quicklund (M)
Prisnivåerna för jakt

Motion 2021/22:890 av Saila Quicklund (M)
Samlad strategi för svensk friluftsnäring

Motion 2021/22:889 av Saila Quicklund (M)
Spelregistrering och krav på legitimation vid landets minsta travbanor

Motion 2021/22:888 av Saila Quicklund (M)
Idrott för nyanlända

Motion 2021/22:887 av Saila Quicklund (M)
Idrott och fysisk aktivitet på fritidshem

Motion 2021/22:886 av Saila Quicklund (M)
Samverkan mot osunda kroppsideal

Motion 2021/22:885 av Saila Quicklund (M)
Kartläggning av socioekonomiska faktorers påverkan på barns och ungas idrottande

Motion 2021/22:884 av Saila Quicklund (M)
Polisnärvaro på landsbygden

Motion 2021/22:883 av Saila Quicklund (M)
Ökat barnperspektiv och förändringar i föräldrabalken

Motion 2021/22:882 av Saila Quicklund (M)
Förkorta Lantmäteriets handläggningstider

Motion 2021/22:881 av Saila Quicklund (M)
Precisera och begränsa riksintressenas areal

Motion 2021/22:880 av Jan Ericson (M)
Avskaffande av fasta mandatperioder

Motion 2021/22:879 av Jan Ericson (M)
Motionsrätt året runt

Motion 2021/22:878 av Edward Riedl (M)
Exportstöd till svensk småbåtsindustri

Motion 2021/22:877 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Pausa pensionsutbetalningar

Motion 2021/22:876 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Översyn av fördelningen av de statliga regionala utvecklingsresurserna

Motion 2021/22:875 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Utländska uppköp

Motion 2021/22:874 av Saila Quicklund (M)
Fritidspeng

Motion 2021/22:873 av Saila Quicklund (M)
Huvudmannaskapet för länssjukvården/specialistsjukvården

Motion 2021/22:872 av Saila Quicklund (M)
Prioritera landsbygden vid införandet av självkörande fordon

Motion 2021/22:871 av Saila Quicklund (M)
Nya beräkningsgrunder för infrastrukturmedel

Motion 2021/22:870 av Saila Quicklund (M)
Postutdelning i glesbygd

Motion 2021/22:869 av Saila Quicklund (M)
Förtydligande av färdtjänstregler

Motion 2021/22:868 av Saila Quicklund (M)
Vikten av utbildningscentrum för högre utbildning

Motion 2021/22:867 av Saila Quicklund (M)
Entreprenörskap för unga

Motion 2021/22:866 av Saila Quicklund (M)
Förstärka elevhälsan

Motion 2021/22:865 av Saila Quicklund (M)
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2021/22:864 av Saila Quicklund (M)
Gör utbildningarna mer relevanta för de lokala arbetsmarknaderna

Motion 2021/22:863 av Jan Ericson (M)
Inrättande av konstitutionsdomstol

Motion 2021/22:862 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Tillsätt en kriskommission för svensk elförsörjning

Motion 2021/22:861 av Magdalena Schröder (M)
Ta bort punktskatten på plastbärkassar

Motion 2021/22:860 av Mats Green (M)
Införande av s.k. declaration of interest för offentligt anställda

Motion 2021/22:859 av Mats Green (M)
Art- och habitatdirektivet

Motion 2021/22:858 av Mats Green m.fl. (M)
Ekologisk odling – ett problem för livsmedelsförsörjningen

Motion 2021/22:857 av Edward Riedl (M)
Stoppa stöldligorna

Motion 2021/22:856 av Edward Riedl (M)
Utvisning vid brott

Motion 2021/22:855 av Edward Riedl (M)
Avskaffa flygskatten

Motion 2021/22:854 av Mats Green (M)
Miljöbalk och äganderätt

Motion 2021/22:853 av Mats Green (M)
Återvinning av glykol

Motion 2021/22:852 av Mats Green m.fl. (M)
Trappa ned statens stöd till ekologisk odling

Motion 2021/22:851 av Mats Green (M)
Äganderätt och miljöundantag

Motion 2021/22:850 av Mats Green m.fl. (M)
Viltförvaltningsdelegationernas mandat och sammansättning

Motion 2021/22:849 av Mats Green och Helena Bouveng (båda M)
Jönköpings län, Götalandsbanan och Europakorridoren

Motion 2021/22:848 av Sofia Westergren och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Försäkringar vid byggnation

Motion 2021/22:847 av Sofia Westergren m.fl. (M)
Undanta levande djur från konsumentköplagen

Motion 2021/22:846 av Sofia Westergren och Alexandra Anstrell (båda M)
Veterinärintyg för transport av hästar som tävlar internationellt

Motion 2021/22:845 av Sofia Westergren m.fl. (M)
Handel med immateriella rättigheter med upphovsrätt

Motion 2021/22:844 av Sofia Westergren och Maria Stockhaus (båda M)
Nationella riktlinjer för att säkra god vård för kvinnor

Motion 2021/22:843 av Sofia Westergren och Camilla Waltersson Grönvall (båda M)
Bro mellan Stenungsund och Orust

Motion 2021/22:842 av Sofia Westergren och Alexandra Anstrell (båda M)
Distansutbildning för yrkeskompetensbevis

Motion 2021/22:841 av Sofia Westergren m.fl. (M)
Det rullande kulturarvet

Motion 2021/22:840 av Hanna Westerén (S)
Långsiktigt hållbar energiförsörjning i hela landet

Motion 2021/22:839 av Heléne Björklund (S)
Bygg ut mobiltäckning i hela landet

Motion 2021/22:838 av Hanna Westerén (S)
Gotländsk reservhamn

Motion 2021/22:837 av Åsa Lindestam (S)
Registrering av testamenten

Motion 2021/22:836 av Elin Lundgren (S)
Allas rätt till god tandhälsa

Motion 2021/22:835 av Elin Lundgren (S)
Rättvisare skatteregler på bostadsmarknaden

Motion 2021/22:834 av Anders Österberg m.fl. (S, -)
Förbud mot vinstuttag

Motion 2021/22:833 av Patrik Engström och Maria Strömkvist (båda S)
Bygg mer i trä

Motion 2021/22:832 av Roza Güclü Hedin och Maria Strömkvist (båda S)
Statliga jobb på mindre orter

Motion 2021/22:831 av Mattias Ottosson (S)
Stävja missbruk av F-skattsedel

Motion 2021/22:830 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Vapenlicens och digital teknik

Motion 2021/22:829 av Hanna Westerén (S)
Ö-läge

Motion 2021/22:828 av Jamal El-Haj (S)
Offensiv konsumentpolitik

Motion 2021/22:827 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)
Möjlighet till digitala fakturor

Motion 2021/22:826 av Pia Nilsson och Olle Thorell (båda S)
Förbättrad energiförsörjning

Motion 2021/22:825 av Per-Arne Håkansson och Heléne Björklund (båda S)
Stärk det lokala kustnära Östersjöfisket i Skåne och Blekinge för hållbara jobb och företagande inom näringen

Motion 2021/22:824 av Heléne Björklund (S)
Rädda det kustnära fisket

Motion 2021/22:823 av Heléne Björklund (S)
Skarvens utbredning och påverkan i Blekinge

Motion 2021/22:822 av Åsa Lindestam (S)
Rätt till plats vid vård- och omsorgsboende och hemtjänst för äldre vid viss ålder

Motion 2021/22:821 av Elin Lundgren (S)
Stöd till barn som växer upp i hem där problematiskt drickande av alkohol förekommer

Motion 2021/22:820 av Elin Lundgren (S)
Avdragsrätt för fackföreningsavgift

Motion 2021/22:819 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Säkra elförsörjningen till Gotland

Motion 2021/22:818 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Tydlig gränsdragning för skattefinansierad tolk

Motion 2021/22:817 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Digitalt valdeltagande

Motion 2021/22:815 av Edward Riedl (M)
Säkerhetspolitisk handlingsfrihet

Motion 2021/22:814 av Anders Österberg m.fl. (S, -)
Förbud mot religiösa friskolor

Motion 2021/22:813 av Anna Wallentheim (S)
Färdtjänst till och från idrottsträning

Motion 2021/22:812 av Roza Güclü Hedin (S)
Se över högkostnadsskyddet för läkemedel

Motion 2021/22:811 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Översyn av regelverket kring bolagskoncerner vid ägande av appläkartjänster, apotek och vårdcentraler

Motion 2021/22:810 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Olyckor vid vägarbetsplatser

Motion 2021/22:809 av Patrik Engström m.fl. (S)
Lantmäteriets handläggningstider

Motion 2021/22:808 av Åsa Karlsson (S)
Säkra övergången mellan aktivitetsersättning och sjukersättning

Motion 2021/22:807 av Caroline Helmersson Olsson och Sofia Amloh (båda S)
Sekretesslagstiftning

Motion 2021/22:806 av Pia Nilsson (S)
Ökade kunskaper om demenssjukdomar inom vård och omsorg

Motion 2021/22:805 av Pia Nilsson (S)
Fördjupad analys av att införa sockerskatt

Motion 2021/22:804 av Heléne Björklund (S)
Se över arrendelagstiftningen

Motion 2021/22:803 av Heléne Björklund (S)
Se över påföljden för att köra ifrån polisen

Motion 2021/22:802 av Heléne Björklund (S)
Stimulera mindre hyresrätter med subventioner

Motion 2021/22:801 av Eva Lindh och Johanna Haraldsson (båda S)
Förhindra avdragsrätten för rot och rut utomlands

Motion 2021/22:800 av David Lång (SD)
Kostnader för asyl- och anhöriginvandring

Motion 2021/22:799 av Michael Rubbestad (SD)
Kraftigare påföljd vid brott mot djur

Motion 2021/22:798 av Ingemar Kihlström (KD)
Flytta Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem

Motion 2021/22:797 av Ingemar Kihlström (KD)
Riksdagen bör fastställa att maxantalet för antal vargar i Sverige är 270 individer

Motion 2021/22:796 av Ingemar Kihlström (KD)
Beteslagstiftningen för mjölkkor i lösdrift bör bli mer flexibel

Motion 2021/22:795 av Anne Oskarsson (SD)
Reducerad arbetstid ger mervärde till barnen och ökad jämställdhet

Motion 2021/22:794 av Kerstin Lundgren (C)
Förnyelse av körkort utanför EU

Motion 2021/22:793 av Kerstin Lundgren (C)
Fira demokratin 100 år – 16-årsgräns för kommunval

Motion 2021/22:792 av Kerstin Lundgren (C)
Ge hen rätt till dödshjälp

Motion 2021/22:791 av Kerstin Lundgren (C)
Stärk det kustnära fisket – begränsa trålning och inför licensjakt på skarv och säl

Motion 2021/22:790 av Kerstin Lundgren (C)
Motorvägstunnel under Södertälje kanal

Motion 2021/22:789 av Kerstin Lundgren (C)
Tydliggör att avvikelse enligt PBL prövas generöst

Motion 2021/22:788 av Kerstin Lundgren (C)
Treterminssystem i skolan

Motion 2021/22:787 av Kerstin Lundgren (C)
Sverige behöver rusta för klimatförändringar

Motion 2021/22:786 av Kerstin Lundgren (C)
A-traktorer och nollvisionen i trafiken

Motion 2021/22:785 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Trängselskatt Lidingö

Motion 2021/22:784 av Ulrika Heie och Annika Qarlsson (båda C)
Västra stambanan

Motion 2021/22:783 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)
Certifiering av tjänsteföretag

Motion 2021/22:782 av Annika Qarlsson och Ulrika Heie (båda C)
Tydligt uppdrag för primärvården att förebygga ohälsa

Motion 2021/22:781 av Martina Johansson och Mikael Larsson (båda C)
Trafikpoliser

Motion 2021/22:780 av Martina Johansson och Annika Qarlsson (båda C)
Mer solenergi

Motion 2021/22:779 av Johan Hultberg (M)
Bygg dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo

Motion 2021/22:778 av Johan Hultberg (M)
Inventera betesskadorna orsakade av hjort

Motion 2021/22:777 av Johan Hultberg och Ann-Sofie Alm (båda M)
Bygg kriminalvårdsanstalt i Åmål

Motion 2021/22:776 av Johan Hultberg (M)
Förbättra Dalslands dåliga vägar

Motion 2021/22:775 av Kerstin Lundgren (C)
Äldreomsorgen måste utvecklas med vårdkompetens

Motion 2021/22:774 av Kerstin Lundgren (C)
Områdespoliser i varje kommun

Motion 2021/22:773 av Kerstin Lundgren (C)
Sverige behöver fler djurskötare

Motion 2021/22:772 av Kerstin Lundgren (C)
Gårdsförsäljning nu

Motion 2021/22:771 av Kerstin Lundgren (C)
Svenskt medborgarskap ska upphävas på begäran

Motion 2021/22:770 av Kerstin Lundgren (C)
Fossilfria AP-fonder 2040

Motion 2021/22:769 av Kerstin Lundgren (C)
Påskynda konvertering av utländska betyg

Motion 2021/22:768 av Kerstin Lundgren (C)
Underlätta för svenska medborgare att skriva sig i Sverige

Motion 2021/22:767 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Åtgärder och policy för bättre myndighets- och bolagsdialog med allmänheten

Motion 2021/22:766 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Friskvårdsbidrag för alla företagsformer

Motion 2021/22:765 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)
Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:764 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)
Fördelningssystem för bättre balans mellan utbildning och forskning

Motion 2021/22:763 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Åtgärder för balansering av vildsvinsstammen

Motion 2021/22:762 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Näringstillförsel i skogen

Motion 2021/22:761 av Per Schöldberg och Martina Johansson (båda C)
Harmoniserad hastighet för A-traktor och mopedbilar och förbättrad förarutbildning

Motion 2021/22:760 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Förbättrade villkor för energikooperativ

Motion 2021/22:759 av Per Schöldberg och Anders Åkesson (båda C)
Stärkta möjligheter för medarbetarägda och kooperativa företag

Motion 2021/22:758 av Mikael Eskilandersson (SD)
Ingen tillståndsplikt för virkesupplag på egen mark

Motion 2021/22:757 av Mikael Strandman (SD)
Inför en skatt på läsk innehållande socker

Motion 2021/22:756 av Mikael Strandman och Thomas Morell (båda SD)
Striktare krav för namnteckning vid identitetshandlingar utförda av myndigheter

Motion 2021/22:755 av Mikael Strandman (SD)
Avskaffande av lagen om färdigställandeskydd

Motion 2021/22:754 av Mikael Strandman (SD)
Avskaffa lagen om certifierad kontrollansvarig

Motion 2021/22:753 av Mikael Strandman (SD)
Stärk skyddet för etniska och kulturella svenskar inom hatbrottslagstiftningen

Motion 2021/22:752 av Mikael Eskilandersson (SD)
Barn ska aldrig placeras i fattigdom

Motion 2021/22:751 av Mikael Strandman (SD)
Möjliggöra jodtabletter

Motion 2021/22:750 av Mikael Strandman och Angelica Lundberg (båda SD)
Id-märkning av katt

Motion 2021/22:749 av Mikael Strandman (SD)
Höj gränsen för tillgångar vid förmögenhetsprövningen gällande bostadstillägg för pensionärer

Motion 2021/22:748 av Mikael Strandman (SD)
Förbjud kontanthantering för handel med järn- och metallskrot

Motion 2021/22:747 av Mikael Eskilandersson (SD)
Underlätta för jägare att träna skytte

Motion 2021/22:746 av Mikael Eskilandersson (SD)
Inför tak för antal barn i familjehem

Motion 2021/22:745 av Mikael Eskilandersson (SD)
Socialtjänstens utredningar

Motion 2021/22:744 av Mikael Eskilandersson (SD)
Möjlighet för arbetsgivare att betala av studielån

Motion 2021/22:743 av Mikael Eskilandersson (SD)
Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Jönköping

Motion 2021/22:742 av Mikael Eskilandersson (SD)
Nationell handlingsplan mot mobbning

Motion 2021/22:741 av Mikael Eskilandersson (SD)
Snabbare avskrivning av studielån

Motion 2021/22:740 av Magnus Jacobsson (KD)
Sociala företag vs det privata näringslivet

Motion 2021/22:739 av Magnus Jacobsson (KD)
Se över Ivos handläggningstider och rutiner

Motion 2021/22:738 av Magnus Jacobsson (KD)
Förseningsavgift Tillväxtverket

Motion 2021/22:737 av Magnus Jacobsson (KD)
Frys biståndet till Palestina

Motion 2021/22:736 av Magnus Jacobsson (KD)
En flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2021/22:735 av Magnus Jacobsson (KD)
Turkiets agerande i Mellanöstern

Motion 2021/22:734 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En politik för psykisk hälsa

Motion 2021/22:733 av Magnus Jacobsson (KD)
Gör en översyn av ädelreformen

Motion 2021/22:732 av Magnus Jacobsson (KD)
Ökad rättssäkerhet inom förvaltningsrätterna

Motion 2021/22:731 av David Lång (SD)
Vissa organisationer i regeringsformen

Motion 2021/22:730 av Joakim Järrebring (S)
Spärr för många fordon

Motion 2021/22:729 av Paula Örn och Joakim Järrebring (båda S)
Förändrat regelverk för tydligare trafiksäkerhet vid användning av A-traktorer

Motion 2021/22:728 av Paula Örn (S)
Rimliga villkor för nämndemän

Motion 2021/22:727 av Dag Larsson (S)
Moderniserat uniformsförbud

Motion 2021/22:726 av Johan Andersson (S)
Ersättning till vigselförrättare

Motion 2021/22:725 av Per-Arne Håkansson (S)
Betydelsen av utevistelse för hälsa och välbefinnande inom vård, omsorg och rehabilitering

Motion 2021/22:724 av Eva Lindh och Teresa Carvalho (båda S)
Att göra anmälningar som gäller barn sökbara

Motion 2021/22:723 av ClasGöran Carlsson (S)
Snabba på utbyggnadstakten av elnäten

Motion 2021/22:722 av Teresa Carvalho (S)
Enhetlig skatt på förvärvsinkomster

Motion 2021/22:721 av Joakim Järrebring (S)
Lag om idéburet offentligt partnerskap

Motion 2021/22:720 av Dag Larsson (S)
Inrätta ett nationellt testamentesregister

Motion 2021/22:719 av Eva Lindh (S)
Tidsgräns för överklagandeprocesser

Motion 2021/22:718 av Eva Lindh (S)
Tillståndsplikt för skyddade boenden

Motion 2021/22:717 av Per-Arne Håkansson (S)
Stärkt kunskap, främjande av rekrytering och kompetensutveckling av gode män, ställföreträdare och förvaltare

Motion 2021/22:716 av Teresa Carvalho (S)
Långsiktiga förutsättningar för s.k. science parks

Motion 2021/22:715 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Åtgärder för bättre balansering av sälstammen

Motion 2021/22:714 av Anders Åkesson m.fl. (C)
Marksnål teknik

Motion 2021/22:713 av Martina Johansson (C)
Utvärdering av fastighetsskatten

Motion 2021/22:712 av Martina Johansson (C)
Vidareutveckla sfi

Motion 2021/22:711 av Martina Johansson (C)
Förnybar energiomställning

Motion 2021/22:710 av Martina Johansson (C)
Differentierad vattentaxa

Motion 2021/22:709 av Martina Johansson (C)
Bidrag till riksföreningar

Motion 2021/22:708 av Martina Johansson (C)
Utbilda för arbete

Motion 2021/22:707 av Martina Johansson (C)
Förenkla för företag inom besöksnäringen

Motion 2021/22:706 av Martina Johansson (C)
Bedrägerier mot äldre ska vara grova brott

Motion 2021/22:705 av Martina Johansson (C)
Sanering av gamla industrier

Motion 2021/22:704 av Martina Johansson (C)
Pedagogiska tjänster samt fjärrundervisning

Motion 2021/22:703 av Martina Johansson (C)
Beredskapsflygplatser i hela landet

Motion 2021/22:702 av Martina Johansson (C)
Förenkla ansökan om dispens för att transportera vissa maskiner

Motion 2021/22:701 av Martina Johansson (C)
Förenklade tillståndsansökningar och tillsyn

Motion 2021/22:700 av Martina Johansson (C)
Förändrad lagstiftning för jakt

Motion 2021/22:699 av Mikael Larsson och Per Schöldberg (båda C)
Förenklade regler för omräkning av andelstal i vägsamfälligheter

Motion 2021/22:698 av Robert Stenkvist (SD)
Begränsa trafiken med A-traktorer och mopeder klass 1 med kaross under vissa tider på dygnet

Motion 2021/22:697 av Michael Rubbestad (SD)
Utse riksdagens presidier utifrån proportionalitet

Motion 2021/22:696 av Michael Rubbestad (SD)
Undanta dricks som skattepliktig ersättning för arbete

Motion 2021/22:695 av Michael Rubbestad (SD)
Passager vid betalstationer för trängselskatt

Motion 2021/22:694 av Michael Rubbestad (SD)
Tillgängliggör bortglömda byggnader av historisk betydelse

Motion 2021/22:693 av Michael Rubbestad (SD)
Olämpligt språkbruk i radio och tv

Motion 2021/22:692 av Mats Nordberg och Magnus Persson (båda SD)
Återställ hastighetsbegränsningarna

Motion 2021/22:691 av Mats Nordberg och Runar Filper (båda SD)
Ta bort onödiga hinder för privatimport av veteranbilar och delar till dessa

Motion 2021/22:690 av Mats Nordberg (SD)
Stoppa utförsel av stöldgods

Motion 2021/22:689 av Mats Nordberg (SD)
Mer fokus på kunskap och likvärdighet i skolan

Motion 2021/22:688 av Mats Nordberg (SD)
Förbud mot ansiktstäckande slöja inför IS-kvinnors återkomst

Motion 2021/22:687 av Mikael Eskilandersson (SD)
Utöka vapengarderoben för jägare

Motion 2021/22:686 av Mikael Eskilandersson (SD)
Utökat magasin på halvautomatiska hagelvapen

Motion 2021/22:685 av Mikael Eskilandersson (SD)
Tillsynsansvaret för skjutbanor

Motion 2021/22:684 av Mikael Eskilandersson (SD)
Skilj på brott med legala vapen och vapenbrott

Motion 2021/22:683 av Mikael Eskilandersson (SD)
Förvaring av jaktvapen i andras vapenskåp

Motion 2021/22:682 av Mikael Eskilandersson (SD)
Förlängda låneintyg för jaktvapen

Motion 2021/22:681 av Mattias Bäckström Johansson och Eric Palmqvist (båda SD)
Förenkla regelverket för användandet av metallsökare

Motion 2021/22:680 av Staffan Eklöf (SD)
Skydda och bevara älvdalskan

Motion 2021/22:679 av Staffan Eklöf (SD)
Modernisering av regler för A-traktorer

Motion 2021/22:678 av Staffan Eklöf (SD)
En mer demokratisk process vid ingående av avtal för Sveriges räkning

Motion 2021/22:677 av Per Söderlund och Mikael Strandman (båda SD)
Jakt på vildsvin

Motion 2021/22:676 av Per Söderlund m.fl. (SD)
Flytt av fordon

Motion 2021/22:675 av Jörgen Grubb m.fl. (SD)
Kärnkraftverk i Skåne

Motion 2021/22:674 av Caroline Nordengrip (SD)
Säkerhetsklass för utskottsledamöter

Motion 2021/22:673 av Caroline Nordengrip (SD)
Hemvärnets militärhistoriska arv

Motion 2021/22:672 av Michael Rubbestad (SD)
Olagligt att fota och filma olycksplats

Motion 2021/22:671 av Michael Rubbestad (SD)
En ny kostnadsmodell för veterinärvård

Motion 2021/22:670 av Michael Rubbestad (SD)
Förändra lagen om proportionellt valsätt

Motion 2021/22:669 av Michael Rubbestad (SD)
Fullmäktiges arbetsordning enligt kommunallagen

Motion 2021/22:668 av Michael Rubbestad (SD)
Ansvarsfrihet och anmärkning i kommunallagen

Motion 2021/22:667 av Michael Rubbestad (SD)
Avlivning av djur enligt djurskyddslagen

Motion 2021/22:666 av Linda Lindberg (SD)
Föräldrars tillgång till 1177 Vårdguiden

Motion 2021/22:665 av Angelica Lundberg (SD)
Schemalagda skolmåltider

Motion 2021/22:664 av Angelica Lundberg (SD)
Järnvägsförbindelse mellan Jönköping och Göteborg

Motion 2021/22:663 av Angelica Lundberg (SD)
Hantering av historiska dokument och kulturföremål

Motion 2021/22:662 av David Lång (SD)
Åtgärder mot tiggeri och prostitution

Motion 2021/22:661 av David Lång (SD)
Arbetet med Sveriges skatteavtal

Motion 2021/22:660 av David Lång (SD)
Kriskunskap i skolan

Motion 2021/22:659 av Patrick Reslow (SD)
Straff för brott kopplade till gängrelaterad brottslighet

Motion 2021/22:658 av David Lång (SD)
Arbetsgivaravgift i glesbygd

Motion 2021/22:657 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Ämnet ledarskap i alla vårdutbildningar

Motion 2021/22:656 av Alexander Christiansson (SD)
Översyn av vårdgarantin

Motion 2021/22:655 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Äldreombudsman

Motion 2021/22:654 av Alexander Christiansson och Markus Wiechel (båda SD)
Romansbedrägerier

Motion 2021/22:653 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Utökade krav på utförare av äldreomsorg

Motion 2021/22:652 av Alexander Christiansson och Runar Filper (båda SD)
Enskilda avlopp

Motion 2021/22:651 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Utbildning i palliativ vård

Motion 2021/22:650 av Alexander Christiansson (SD)
Bistånd till palestinska myndigheter

Motion 2021/22:649 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Tillräckligt antal sjuksköterskor inom äldreomsorgen

Motion 2021/22:648 av Alexander Christiansson (SD)
Flytta den svenska ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem

Motion 2021/22:647 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
SIP – framtagande av samordnad individuell utvecklingsplan för äldre

Motion 2021/22:646 av Alexander Christiansson (SD)
Avkvotering av föräldraförsäkringen

Motion 2021/22:645 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Parbogaranti och kvarbogaranti för äldre

Motion 2021/22:644 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Palmqvist (båda SD)
Integration

Motion 2021/22:643 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Äldres ensamhet

Motion 2021/22:642 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Suicidtalen bland äldre

Motion 2021/22:641 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Kostnadsfria halkskydd och minskning av fallolyckor

Motion 2021/22:640 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Kontroll av belastningsregister

Motion 2021/22:639 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Kompetensförsörjning inom omsorgen

Motion 2021/22:638 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Hemlösa äldre

Motion 2021/22:637 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Demensbyar

Motion 2021/22:636 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Avveckla de delade turerna och se över skiftarbetet

Motion 2021/22:635 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Avgiftsfritt larm

Motion 2021/22:634 av Robert Stenkvist (SD)
Översyn av hastighetsbegränsningarna

Motion 2021/22:633 av Mats Green (M)
Erkännande av EU:s vapenpass

Motion 2021/22:632 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Videoövervakning vid slakt och straffansvar för slakteriägare

Motion 2021/22:631 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Tvingande topsning och slopad preskriptionstid

Motion 2021/22:630 av Markus Wiechel (SD)
Svensk plaståtervinning

Motion 2021/22:629 av Markus Wiechel och Mats Nordberg (båda SD)
Samordnad cancervård och snabbare tillgång till nya behandlingar

Motion 2021/22:628 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Rättvis validering av utländska betyg

Motion 2021/22:627 av Markus Wiechel (SD)
Organstöld

Motion 2021/22:626 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Offentliga försvarare för yrkeskriminella

Motion 2021/22:625 av Markus Wiechel (SD)
Kommunala läkare

Motion 2021/22:624 av Markus Wiechel och Björn Söder (båda SD)
Granskning av svenskarnas användning av känslig teknik

Motion 2021/22:623 av Markus Wiechel (SD)
Folkräkning, folkbokföring och samordningsnummer

Motion 2021/22:622 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Antidepressiva läkemedel till seniorer

Motion 2021/22:621 av Tobias Andersson (SD)
Mobila slakterier

Motion 2021/22:620 av Tobias Andersson (SD)
Tredjelandsavtal för att motverka verkställighetshinder

Motion 2021/22:619 av Anne Oskarsson (SD)
Adhd-medicinering och ECT

Motion 2021/22:618 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Integritetsaspekter rörande förstörande av patientjournal

Motion 2021/22:617 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Beskattning av husbilar

Motion 2021/22:616 av Eric Palmqvist (SD)
Ett moderniserat regelverk för A-traktorn

Motion 2021/22:615 av Eric Palmqvist (SD)
Tillväxt ovanför odlingsgränsen

Motion 2021/22:614 av Josefin Malmqvist (M)
Begränsa rätten till tolk

Motion 2021/22:613 av Josefin Malmqvist (M)
Lika för alla på bostadsmarknaden

Motion 2021/22:612 av Josefin Malmqvist (M)
Reformera samhällsorienteringen

Motion 2021/22:611 av Mats Green (M)
Skarpare direktiv vad gäller myndigheterna och äganderätten

Motion 2021/22:610 av Mats Green (M)
Rätt till delaktighet och överklagan för markägare

Motion 2021/22:609 av Jan Ericson (M)
Alla barn ska delta på idrotts- och simlektioner

Motion 2021/22:608 av Jan Ericson (M)
Forskning om nästa generations kärnkraft

Motion 2021/22:607 av Jan Ericson (M)
Begränsning av rätten att ta ut parkeringsavgift

Motion 2021/22:606 av Jan Ericson (M)
Strikt ansvar för föräldrar som låter sina barn ”försvinna”

Motion 2021/22:605 av Jan Ericson (M)
Begränsning av barnbidrag och flerbarnstillägg

Motion 2021/22:604 av Jan Ericson (M)
Uppdatera kunskapsläget kring kejsarsnitt

Motion 2021/22:603 av Jan Ericson (M)
Begränsa rätten till sjukvård och tandvård för dem som befinner sig illegalt i Sverige

Motion 2021/22:602 av Jan Ericson (M)
Medborgarskap på prov

Motion 2021/22:601 av Jan Ericson (M)
Bred översyn av beskattning och avgifter kopplat till elkonsumtion

Motion 2021/22:600 av Jan Ericson (M)
Permanenta pandemins regelförenklingar för företagen

Motion 2021/22:599 av Jan Ericson (M)
Översyn av närståenderegler för småföretagare

Motion 2021/22:598 av Jan Ericson (M)
Ersättning till den som drabbas av strandskyddsregler

Motion 2021/22:597 av Jan Ericson (M)
Förenkling av regelverk för att gynna småskalig livsmedels- och djurproduktion

Motion 2021/22:596 av Jan Ericson (M)
Pant på batterier

Motion 2021/22:595 av Jan Ericson (M)
Tjänstemannaansvar

Motion 2021/22:594 av Mats Green (M)
En mer ändamålsenlig bullerlagstiftning genom bullerservitut

Motion 2021/22:593 av Magdalena Schröder (M)
Ökat skydd mot hedersbrottslighet

Motion 2021/22:592 av Magdalena Schröder (M)
Skärpt straff för utnyttjande av barn genom köp av sexuell tjänst

Motion 2021/22:591 av Magdalena Schröder (M)
Krafttag mot lagfartskapningar

Motion 2021/22:590 av Magdalena Schröder (M)
Höjd ersättning till följd av expropriation

Motion 2021/22:589 av Magdalena Schröder (M)
Förändrade regler för vad som kräver bygglov

Motion 2021/22:588 av Josefin Malmqvist (M)
Stoppa stödet till de som vistas olagligt i landet

Motion 2021/22:587 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Säkrad kompetens i bristyrken

Motion 2021/22:586 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Digitala nationella prov

Motion 2021/22:585 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Lämplighetstest för lärarutbildningen

Motion 2021/22:584 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Språktest för arbete i förskola och skola

Motion 2021/22:583 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Punktskrift – en rättighet i skollagen för synskadade

Motion 2021/22:582 av Edward Riedl (M)
Ökat bostadsbyggande

Motion 2021/22:581 av Jan Ericson (M)
Minska antalet riksdagsledamöter till 249

Motion 2021/22:580 av Jan Ericson (M)
Grundlagsskydd för äganderätten

Motion 2021/22:579 av Jan Ericson (M)
Begränsa rätten till tolk

Motion 2021/22:578 av Jan Ericson (M)
Översyn av stödet till organisationer

Motion 2021/22:577 av Jan Ericson (M)
Se över sekretessreglerna mellan myndigheter

Motion 2021/22:576 av Jan Ericson (M)
Anonyma vittnesmål

Motion 2021/22:575 av Jan Ericson (M)
Slopad straffrabatt för återfallsförbrytare

Motion 2021/22:574 av Jan Ericson (M)
Avskaffa kravet på hotelltillstånd

Motion 2021/22:573 av Jan Ericson (M)
Skärpta åtgärder mot övergrepp i rättssak

Motion 2021/22:572 av Jan Ericson (M)
Översyn av lagen om hets mot folkgrupp

Motion 2021/22:571 av Jan Ericson (M)
Inför straff för rymning från fängelse

Motion 2021/22:570 av Jan Ericson (M)
Avskaffa möjligheten att få ett fängelsestraff preskriberat

Motion 2021/22:569 av Jan Ericson (M)
Gör det straffbart att inte infinna sig för att avtjäna fängelsestraff

Motion 2021/22:568 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Privatekonomi på schemat

Motion 2021/22:567 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Utbilda fler hantverkare för att bidra i den cirkulära ekonomin

Motion 2021/22:566 av Edward Riedl (M)
Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring

Motion 2021/22:565 av Edward Riedl (M)
Bohmanhus på 100 kvadratmeter

Motion 2021/22:564 av Edward Riedl (M)
Stärkt äganderätt när staten tar mark för gemensamt ändamål

Motion 2021/22:563 av Edward Riedl (M)
Översyn av lagstiftningen om sjöfylleri

Motion 2021/22:562 av Edward Riedl (M)
Stoppa tvångsanslutningar till kommunalt vatten och avlopp

Motion 2021/22:561 av Edward Riedl (M)
Förstärkning av polisen i Norrland

Motion 2021/22:560 av Edward Riedl (M)
Förvara vapen hos annan

Motion 2021/22:559 av Edward Riedl (M)
Nationell strategi för nätmobbning

Motion 2021/22:558 av Edward Riedl (M)
Avskaffa möjligheten att sälja lotter på kredit

Motion 2021/22:557 av Edward Riedl (M)
Minska centraliseringen av journalister

Motion 2021/22:556 av Edward Riedl (M)
Barnperspektiv hos myndigheter

Motion 2021/22:555 av Edward Riedl (M)
Förenklade strandskyddsregler

Motion 2021/22:554 av Jan Ericson (M)
Legalisera innehav och användning av pepparsprej

Motion 2021/22:553 av Jan Ericson (M)
Skärpta åtgärder mot bortförsel av unga flickor för tvångsgifte

Motion 2021/22:552 av Edward Riedl och Josefin Malmqvist (båda M)
Försvåra möjligheten för män som dömts för misshandel och våldtäkt att använda förtalslagstiftningen mot sina tidigare offer

Motion 2021/22:551 av Jan Ericson (M)
Registrering av testamenten

Motion 2021/22:550 av Jan Ericson (M)
Begränsning av antalet registrerade fordon på en person

Motion 2021/22:549 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ökad möjlighet till blodgivning

Motion 2021/22:548 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Pilotprojekt - seniorhälsa

Motion 2021/22:547 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ett stärkt stöd för anhöriga till personer som tagit sitt liv

Motion 2021/22:546 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Översyn av tillgång till digitala kontaktytor under behandlingstid på Sis/HVB

Motion 2021/22:545 av Edward Riedl (M)
Förtroendet för allemansrätten

Motion 2021/22:544 av Edward Riedl (M)
Upphävande av uranutvinningsförbudet

Motion 2021/22:543 av Edward Riedl (M)
Brott under pågående asylprocess

Motion 2021/22:542 av Edward Riedl (M)
Framtidens infektioner

Motion 2021/22:541 av Edward Riedl (M)
Inför en nationell sköldkörtelstrategi i Sverige

Motion 2021/22:540 av Edward Riedl (M)
Kontroll i fråga om assistansersättning

Motion 2021/22:539 av Edward Riedl (M)
Möjlighet till upphävande av sekretess

Motion 2021/22:538 av Edward Riedl (M)
Fortkörning där blåljuspersonal arbetar

Motion 2021/22:537 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ersätta befintlig byggnad inom strandskydd

Motion 2021/22:536 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Översyn av offentlighets- och sekretesslagen för att värna transparens

Motion 2021/22:535 av Edward Riedl (M)
Höjd hastighet för A-traktorer

Motion 2021/22:534 av Edward Riedl (M)
Tillåt vinterdäck efter den 15 april

Motion 2021/22:533 av Edward Riedl (M)
Stärka Arlandas konkurrenskraft

Motion 2021/22:532 av Edward Riedl (M)
Uppvisande av körkort

Motion 2021/22:531 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Kommunala läkare som komplement till en trygg vård

Motion 2021/22:530 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Inverterat barnbidrag

Motion 2021/22:529 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Förenklat regelverk för egen finansiering för föreningar

Motion 2021/22:528 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Behovspröva barnbidraget

Motion 2021/22:527 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Delad pensionsavsättning under föräldraledighet

Motion 2021/22:526 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Obligatoriskt PCR-prov vid utvisning

Motion 2021/22:525 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Lättnad av sekretess i syfte att verkställa utvisningsbeslut

Motion 2021/22:524 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Godkänt språktest för svenskt medborgarskap

Motion 2021/22:523 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Fleråriga tågplaner

Motion 2021/22:522 av Edward Riedl (M)
Översyn av hastigheter

Motion 2021/22:521 av Edward Riedl (M)
Fribelopp vid högre studier

Motion 2021/22:520 av Edward Riedl (M)
Mer hushållsekonomi i skolan

Motion 2021/22:519 av Edward Riedl (M)
Värna Umeå universitet

Motion 2021/22:518 av Edward Riedl (M)
Starta en veterinärutbildning i Umeå

Motion 2021/22:517 av Jan Ericson (M)
Skärp lagstiftningen mot kvotering

Motion 2021/22:516 av Jan Ericson (M)
Avskaffa diskrimineringslagens krav på lönekartläggning

Motion 2021/22:515 av Jan Ericson (M)
Bygglov för solcellsparker

Motion 2021/22:514 av Edward Riedl (M)
Försvarets skyddscentrum i Umeå

Motion 2021/22:513 av Jan Ericson (M)
Ändrade arvsregler – arvsrätt för kusiner

Motion 2021/22:512 av Jan Ericson (M)
Ändrade arvsregler – slopat laglottsskydd

Motion 2021/22:511 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Pilotprojekt för Sörmland – nya möjligheter till körkortsprov

Motion 2021/22:510 av Jan Ericson (M)
Ersättning till närboende vid vindkraftsetablering

Motion 2021/22:509 av Ann-Sofie Lifvenhage m.fl. (M, C, KD)
Upprustning för säkrad trafiksäkerhet på riksväg 55

Motion 2021/22:508 av Jan Ericson (M)
Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus

Motion 2021/22:507 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Stärkt infrastruktur i Mälardalsområdet

Motion 2021/22:506 av Jan Ericson (M)
Minska Trafikverkets makt över kommunernas planarbete

Motion 2021/22:505 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Regelsystem för stöd till regionala/internationella flygplatser

Motion 2021/22:504 av Jan Ericson (M)
Tekniska specifikationer för småhus

Motion 2021/22:503 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Prioriteringsregler för spårlägen för tåg

Motion 2021/22:502 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ökad trafiksäkerhet mellan väg och järnväg

Motion 2021/22:501 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Viadukthöjdvarnare

Motion 2021/22:500 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Fler kvalificerade samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholm-Mälardalsregionen

Motion 2021/22:499 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Praktik i lärarutbildningen

Motion 2021/22:498 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Fler skoldagar för att stärka svenska elevers kunskaper

Motion 2021/22:497 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
För militär alliansfrihet

Motion 2021/22:496 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
En kompetent och säker äldreomsorg

Motion 2021/22:495 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)
Samordnad rehabilitering – Finsam

Motion 2021/22:494 av Fredrik Lindahl och Markus Wiechel (båda SD)
Östlig förbindelse

Motion 2021/22:493 av Fredrik Lindahl (SD)
Åtgärdsvalsstudie för kapacitetshöjning av E18 Stockholm Nordost

Motion 2021/22:492 av Fredrik Lindahl (SD)
Tryggheten för väktare och annan bevakningspersonal

Motion 2021/22:491 av Fredrik Lindahl (SD)
Löttingetunneln och länsväg 265

Motion 2021/22:490 av Lars Andersson och Markus Wiechel (båda SD)
Svenskar i utlandet

Motion 2021/22:489 av Michael Anefur (KD)
Stötta Bostad först

Motion 2021/22:488 av Michael Anefur och Magnus Jacobsson (båda KD)
Asylansökningsområden

Motion 2021/22:487 av Michael Rubbestad (SD)
Inför hastighetsbegränsning om 30 km/tim vid förskolor

Motion 2021/22:486 av Michael Rubbestad (SD)
Ändring av vapenlagen gällande pepparspray

Motion 2021/22:485 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad (båda SD)
Utökad diskrimineringslagstiftning

Motion 2021/22:484 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson (båda SD)
Sänkt påminnelse- och tilläggsavgift för trängselskatt

Motion 2021/22:483 av Michael Rubbestad (SD)
Skärmförbud på badanläggningar

Motion 2021/22:482 av Michael Rubbestad (SD)
Reklam – nej tack!

Motion 2021/22:481 av Michael Rubbestad (SD)
Parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter för blåljusfordon

Motion 2021/22:480 av Michael Rubbestad (SD)
Pant på saftflaskor – en stor miljövinst

Motion 2021/22:479 av Michael Rubbestad (SD)
Obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor

Motion 2021/22:478 av Michael Rubbestad (SD)
Kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster

Motion 2021/22:477 av Michael Rubbestad (SD)
Klädbidrag till personal inom förskola

Motion 2021/22:476 av Michael Rubbestad (SD)
Klassa sex- och kärleksberoende som beroendesjukdom

Motion 2021/22:475 av Michael Rubbestad (SD)
Införande av blåljuspersonalens dag

Motion 2021/22:474 av Michael Rubbestad (SD)
Inför pantsystem för färgpatroner

Motion 2021/22:473 av Michael Rubbestad (SD)
Förändrad mervärdesskatt för utövande konstnärer och danstillställningar

Motion 2021/22:472 av Michael Rubbestad (SD)
Förbjud försäljning av fjädrar av fågeldun

Motion 2021/22:471 av Michael Rubbestad och David Perez (båda SD)
Färjeförbindelse mellan Skokloster och Knivsta i Uppsala län

Motion 2021/22:470 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Stoppa den grova kriminaliteten

Motion 2021/22:469 av Ali Esbati m.fl. (V)
Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2021/22:468 av Ali Esbati m.fl. (V)
Arbetsmiljö och arbetstid

Motion 2021/22:467 av Ulla Andersson m.fl. (V)
En statlig folkbank

Motion 2021/22:466 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Inför ett tredje juridiskt kön

Motion 2021/22:465 av Ulla Andersson m.fl. (V)
Krispolitikens fördelningspolitiska effekter

Motion 2021/22:464 av Ali Esbati m.fl. (V)
Strejkrätt, föreningsrätt och integritet i arbetslivet

Motion 2021/22:463 av Ulla Andersson m.fl. (V)
AP-fonderna

Motion 2021/22:462 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Översyn av hemliga tvångsmedel ur ett integritetsperspektiv

Motion 2021/22:461 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
En starkare arbetsrätt för ökad trygghet

Motion 2021/22:460 av Ali Esbati m.fl. (V)
Arbetstidsförkortning

Motion 2021/22:459 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Utökad rösträtt

Motion 2021/22:458 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Skydda Estonia

Motion 2021/22:457 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Begravning på lika villkor

Motion 2021/22:456 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Böter vid trafikbrott

Motion 2021/22:455 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Upprättelse för brottsoffer

Motion 2021/22:454 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Framtidens polis

Motion 2021/22:453 av Mia Sydow Mölleby m.fl. (V)
Ett demokratiskt statsskick

Motion 2021/22:452 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Rutinfrågor om våldsutsatthet inom hälso- och sjukvården

Motion 2021/22:451 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Utred behovet av beredskapspolis

Motion 2021/22:450 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Medinflytande för totalförsvarspliktiga

Motion 2021/22:449 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
En feministisk utrikes- och säkerhetspolitik

Motion 2021/22:448 av Christina Höj Larsen m.fl. (V)
EU:s migrationspolitik

Motion 2021/22:447 av Jessica Thunander m.fl. (V)
Ordning och reda på taximarknaden och körkortsfrågor

Motion 2021/22:446 av Jens Holm m.fl. (V)
It och bredband

Motion 2021/22:445 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
Jämlik sjukvård

Motion 2021/22:444 av Maj Karlsson m.fl. (V)
Barn och unga i samhällets vård

Motion 2021/22:443 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)
En aktiv handelspolitik

Motion 2021/22:442 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En folkhälsa för välmående

Motion 2021/22:441 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)
En starkare arbetsskadeförsäkring

Motion 2021/22:440 av Jessica Thunander m.fl. (V)
Ett fungerande postväsen i hela landet

Motion 2021/22:439 av Birger Lahti m.fl. (V)
Förnybar vätgas

Motion 2021/22:438 av Jens Holm m.fl. (V)
Minska flygets klimatutsläpp

Motion 2021/22:437 av Per Lodenius (C)
Eget företagande för personer med funktionsnedsättning

Motion 2021/22:436 av Per Lodenius (C)
Eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Motion 2021/22:435 av Per Lodenius (C)
Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning

Motion 2021/22:434 av Per Lodenius (C)
Sänkt dansmoms för återstart efter pandemin

Motion 2021/22:433 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Egendomsbevakning

Motion 2021/22:432 av Ann-Sofie Lifvenhage och Ann-Sofie Alm (båda M)
Ändrad straffskala för barnpornografibrott

Motion 2021/22:431 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) och Pia Steensland (KD)
Pilotprojekt – för minskad arbetslöshet i Sörmland

Motion 2021/22:430 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Förbättrade villkor för årsrika

Motion 2021/22:429 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Prioritera brottsoffret

Motion 2021/22:428 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Fängelsestraff ska avtjänas i hemlandet

Motion 2021/22:427 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Inte gratis att överklaga

Motion 2021/22:426 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Tillnyktringsenheter för berusade personer

Motion 2021/22:425 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Hävd sekretess mellan bank, polis och socialtjänst

Motion 2021/22:424 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Lättad sekretess mellan myndigheter för ett tryggare Sverige

Motion 2021/22:423 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Utvärdering av svenska lagar

Motion 2021/22:422 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Rättsstatus för djur i tjänst

Motion 2021/22:421 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Se över straffskalan för upprepad brottslighet

Motion 2021/22:419 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Juridiskt skydd av förtroendevalda för att säkra demokratin

Motion 2021/22:418 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ett strandskydd för framtiden

Motion 2021/22:417 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Förändrat strandskydd i Södermanlands län

Motion 2021/22:416 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Deponering av återställningskostnader vid nystart av soptipp

Motion 2021/22:415 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Licensjakt på varg

Motion 2021/22:414 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Förenklade regler för familjeföretag

Motion 2021/22:413 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Miljöstationer på båtklubbar

Motion 2021/22:408 av Larry Söder (KD)
Elnät och elmarknadshubb

Motion 2021/22:407 av Mats Nordberg (SD)
Ordning i skolan

Motion 2021/22:406 av Mats Nordberg och Staffan Eklöf (båda SD)
Samsänd skandinaviska tv-nyheter

Motion 2021/22:405 av Anne Oskarsson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2021/22:404 av Anne Oskarsson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Marinarkeologiskt museum

Motion 2021/22:403 av Anne Oskarsson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Trafiksäkerheten på Ölandsbron och behovet av en ny förbindelse

Motion 2021/22:402 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Tåginfrastruktur i sydöstra Sverige

Motion 2021/22:401 av Anne Oskarsson och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Viltets ökning i Kalmar län

Motion 2021/22:400 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Ökad polisbemanning på landsbygden

Motion 2021/22:399 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Öppen källkod

Motion 2021/22:398 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Skåne som pilotregion för gårdsförsäljning av öl, vin och cider

Motion 2021/22:397 av Mats Nordberg (SD)
Förbättrade förutsättningar för kärnkraft och för Sveriges elförsörjning

Motion 2021/22:396 av Josef Fransson (SD)
Fingeravtrycksläsare för att kvittera ut bidrag

Motion 2021/22:395 av Josef Fransson (SD)
Försök inom medicinsk forskning

Motion 2021/22:394 av Josef Fransson (SD)
Kriminella och medborgarskap

Motion 2021/22:393 av Josef Fransson (SD)
Motorsport och motorhobby

Motion 2021/22:392 av Josef Fransson (SD)
Skapa incitament för ekonomisk tillväxt i Sveriges kommuner

Motion 2021/22:391 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
En tryggare skolmiljö

Motion 2021/22:390 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Registerkontroll av person som ska arbeta med barn

Motion 2021/22:389 av Linda Lindberg och Carina Ståhl Herrstedt (båda SD)
Tydlighet vid kortbetalning

Motion 2021/22:388 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Oseriös handel med hundar

Motion 2021/22:387 av Linda Lindberg (SD)
Stärk skyddet för näringsidkare med enskild firma

Motion 2021/22:386 av Staffan Eklöf (SD)
Översyn av färdtjänsten

Motion 2021/22:385 av Staffan Eklöf (SD)
Öka demokratin genom att underlätta folkinitiativ

Motion 2021/22:384 av Staffan Eklöf (SD)
Ta bort vistelsetid i Sverige som hinder för utvisning på grund av brott

Motion 2021/22:383 av Staffan Eklöf (SD)
Stävja att yttrandefriheten försvagas i en föränderlig tid

Motion 2021/22:382 av Staffan Eklöf (SD)
Staten ska betala kostnaden för folkinitiativ

Motion 2021/22:381 av Staffan Eklöf (SD)
Semester på landet en möjlighet för alla

Motion 2021/22:380 av Staffan Eklöf (SD)
Möjliggöra återinträde i akademisk forskning

Motion 2021/22:379 av Staffan Eklöf (SD)
Förändrad rättsprocess för att bekämpa organiserad brottslighet

Motion 2021/22:378 av Staffan Eklöf och Mats Nordberg (båda SD)
Förutsättningar för Sveriges fortsatta roll som kunskapsnation

Motion 2021/22:377 av Staffan Eklöf (SD)
Förfarande för faktagranskning av EU-domstolens underlag

Motion 2021/22:376 av Staffan Eklöf (SD)
Förenklade delgivningsregler

Motion 2021/22:375 av Staffan Eklöf (SD)
Färdigställande av riksväg 40 till dubbelfilig väg

Motion 2021/22:374 av Staffan Eklöf (SD)
Former för att säkerställa medborgarnas informerade och fria åsikter vid folkomröstning

Motion 2021/22:373 av Staffan Eklöf (SD)
Folklig granskning inför ratificering av internationella avtal

Motion 2021/22:372 av Jörgen Grubb (SD)
Ändringar i skollagen och liknande förordningar gällande bosatta i Sverige

Motion 2021/22:371 av Jörgen Grubb (SD)
Testa körkortsinnehavare från 65 år

Motion 2021/22:370 av Jörgen Grubb (SD)
Ny landsväg för lastbil, sträckan Malmö–Helsingborg

Motion 2021/22:369 av Jörgen Grubb (SD)
Möjlighet till lägre reavinstskatt vid försäljning av privatbostad

Motion 2021/22:368 av Jörgen Grubb (SD)
Kontroll av utgående gods, fordon och transporter

Motion 2021/22:367 av Jörgen Grubb (SD)
Gemensamt digitalt system för alla Sveriges vårdenheter för att öka patientsäkerheten

Motion 2021/22:366 av Jörgen Grubb (SD)
Förarbevis för övriga motordrivna fordon

Motion 2021/22:365 av Jörgen Grubb (SD)
Cyklar på cykelbanan

Motion 2021/22:364 av Thomas Morell och Mikael Strandman (båda SD)
Ta hand om äldre hemlösa

Motion 2021/22:363 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Sänkt fordonsskatt på personbilar och lätta lastbilar

Motion 2021/22:362 av Thomas Morell (SD)
Orimliga konsekvenser för företag

Motion 2021/22:361 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Nationellt undantag för husbilar över 7,5 ton

Motion 2021/22:360 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Förtydliga yrkestrafiklagen vid tillfälliga avställningar av fordon

Motion 2021/22:359 av Thomas Morell och Eric Palmqvist (båda SD)
Förbättra möjligheten till vila för vägtrafikanter

Motion 2021/22:358 av Yasmine Eriksson (SD)
Psykisk hälsa för unga

Motion 2021/22:357 av Yasmine Eriksson (SD)
Obligatorisk anmälan till donationsregistret

Motion 2021/22:356 av Yasmine Eriksson (SD)
Insatser mot hemlöshet

Motion 2021/22:355 av Yasmine Eriksson (SD)
Förbud mot erbjudanden och kampanjer på godis och läsk

Motion 2021/22:354 av Hampus Hagman (KD)
En ännu bättre tonnageskatt

Motion 2021/22:353 av Hampus Hagman (KD)
Ett tydligare statligt ansvar för de viktigaste hamnarna

Motion 2021/22:352 av Hampus Hagman (KD)
Ett samlat statligt ansvar för alla transportslag

Motion 2021/22:351 av Hampus Hagman (KD)
Planera för kraftigt ökat inrikesflyg

Motion 2021/22:350 av Hampus Hagman (KD)
Begränsad tillgång till fordonsregistret

Motion 2021/22:349 av Hampus Hagman (KD)
Europeiskt investeringsavtal med Taiwan

Motion 2021/22:348 av Hampus Hagman (KD)
Inrättande av en författningsdomstol i Sverige

Motion 2021/22:347 av Hampus Hagman (KD)
Begränsa användningsområdena för utdelning ur kommunala bolag

Motion 2021/22:346 av Hampus Hagman (KD)
Stärkta diplomatiska relationer med Taiwan

Motion 2021/22:345 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
En nationell djurskyddspolis

Motion 2021/22:344 av Amineh Kakabaveh (-)
Folkbildningen ska motverka hedersförtryck och religiös fundamentalism

Motion 2021/22:343 av Amineh Kakabaveh (-)
Ekonomisk rättvisa på bostadsmarknaden

Motion 2021/22:342 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik

Motion 2021/22:341 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förbättrat arbete med public service

Motion 2021/22:340 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förenklingar för företagare

Motion 2021/22:339 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Proportionella bötesbelopp

Motion 2021/22:338 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Reformerad plastpåseskatt

Motion 2021/22:337 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Reformering av hotellagen

Motion 2021/22:336 av Markus Wiechel (SD)
Rekrytering av rektorer

Motion 2021/22:335 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Religionsfrihet på riktigt

Motion 2021/22:334 av Markus Wiechel och Bo Broman (båda SD)
Riksdagsledamöternas placering i kammaren

Motion 2021/22:333 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Rymningar, samhällstjänst för dömda och betalning av skulder

Motion 2021/22:332 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Rätt till kejsarsnitt

Motion 2021/22:331 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Rättvist förfarande vid arbetstvister

Motion 2021/22:330 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Samlad satsning för den svenska diasporan

Motion 2021/22:329 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten

Motion 2021/22:328 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Skärpta krav på kycklingindustrin

Motion 2021/22:327 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Slopat skattefinansierat stöd och utökad granskning av trossamfund

Motion 2021/22:326 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter

Motion 2021/22:325 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Småhus och egnahem

Motion 2021/22:324 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Starkare skydd av fornlämningar

Motion 2021/22:323 av Markus Wiechel (SD)
Statligt huvudmannaskap för sjukvården

Motion 2021/22:322 av Markus Wiechel (SD)
Straffskärpning för vårdslöshet med hemlig uppgift

Motion 2021/22:321 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Stärkt medborgerlig identitet

Motion 2021/22:320 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Suicidpreventiva åtgärder

Motion 2021/22:319 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män

Motion 2021/22:318 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ursprungsmärkning och minskad användning av skadliga produkter i livsmedel

Motion 2021/22:317 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Översyn av rutinerna för utbetalning av skadestånd till brottsmisstänkta och kriminella

Motion 2021/22:316 av Markus Wiechel och Björn Söder (båda SD)
Utmärkelser, minnesdagar och priser

Motion 2021/22:315 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete

Motion 2021/22:314 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utvidgad nödvärnsrätt

Motion 2021/22:313 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utvisningsdömda och anmälningsplikten

Motion 2021/22:312 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utökad avdragsrätt och skattefrihet

Motion 2021/22:311 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utökad möjlighet att använda sig av elfordon

Motion 2021/22:310 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utökat skydd för personer som drabbats av pressetiska övertramp

Motion 2021/22:309 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utökat stöd till hemlösa, villkorat försörjningsstöd samt ökad kontroll vid vård av personer som lider av missbruk eller psykiska sjukdomar

Motion 2021/22:308 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Vaccineringsfrågor

Motion 2021/22:306 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Akut översyn av behandling vid tidigt debuterande könsdysfori

Motion 2021/22:305 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Entreprenörskap som obligatoriskt gymnasieämne

Motion 2021/22:304 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Inköpspris för permanentbostad justerat efter inflationsindex vid beräkning av realisationsvinst

Motion 2021/22:303 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Värdighet för äldre och professionalisering av äldreomsorgen

Motion 2021/22:302 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Återinförd registrering och kontroll av EU-medborgare och hänsyn till kvalifikationer i samband med flyktingmottagande

Motion 2021/22:301 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Åtgärder för att förebygga hedersbrott och stötta utsatta

Motion 2021/22:300 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Åtgärder för att minska rökning

Motion 2021/22:299 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Åtgärder för en effektivare byggprocess

Motion 2021/22:298 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Åtgärder för en ökad möjlighet till en egen bostad

Motion 2021/22:297 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Åtgärder mot terrorism och kriminella organisationer

Motion 2021/22:296 av Markus Wiechel (SD)
Ändrade regler för studiestöd

Motion 2021/22:295 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Ändrat förhållningssätt gentemot poliser i nödvärn

Motion 2021/22:294 av Markus Wiechel (SD)
Ändrat regelverk för Stockholmstraktamentet och övernattningslägenheter

Motion 2021/22:293 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Ökad användning av avfall och restprodukter

Motion 2021/22:292 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökad organdonation och fler blodgivare

Motion 2021/22:291 av Markus Wiechel (SD)
Ökad transparens i utskott och tydliggörande av handlingar

Motion 2021/22:290 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökade befogenheter för och upprustning av Tullverket

Motion 2021/22:289 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ökat stöd för veteraner

Motion 2021/22:288 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Nationellt förbud mot böneutrop från religiösa byggnader

Motion 2021/22:287 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Värnandet av yttrandefrihet och åsiktsfrihet på internet och sociala medier

Motion 2021/22:286 av Jonas Andersson i Skellefteå (SD)
Ökat kunskapsstöd rörande vård av sköldkörtelsjuka

Motion 2021/22:285 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Allmänna arvsfonden

Motion 2021/22:284 av Markus Wiechel (SD)
Antibiotikaresistens

Motion 2021/22:283 av Markus Wiechel (SD)
Assisterad dödshjälp för svårt sjuka

Motion 2021/22:282 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Avskaffa EBO-lagen

Motion 2021/22:281 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Avskaffa Systembolagets monopol

Motion 2021/22:280 av Markus Wiechel (SD)
Beredskapslag

Motion 2021/22:279 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Bolån riktat till unga

Motion 2021/22:278 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Brottsprovokation, anonyma vittnen och övervakning av tidigare dömda

Motion 2021/22:277 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Bättre matchning inför framtida yrkesval

Motion 2021/22:276 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Cancerpreventiv kost

Motion 2021/22:275 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Civilkuragelag

Motion 2021/22:274 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område

Motion 2021/22:273 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
Djurbalk och djurskyddsmyndighet

Motion 2021/22:272 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD)
En levande och välmående skärgård

Motion 2021/22:271 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
En samhällsförberedande skola

Motion 2021/22:270 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
En utvecklad förlossnings- och mödravård

Motion 2021/22:269 av Markus Wiechel (SD)
Etisk avel

Motion 2021/22:268 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ett reellt tjänstemannaansvar

Motion 2021/22:267 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Ett starkare nordiskt samarbete

Motion 2021/22:266 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Ett transparent skattesystem och ett ökat skydd för känsliga personuppgifter

Motion 2021/22:265 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förbud mot försäljning av foie gras

Motion 2021/22:264 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förbud mot koldioxidbedövning vid slakt

Motion 2021/22:263 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förbud mot snabblån, stöd till skuldsatta och åtgärder mot reafusk

Motion 2021/22:262 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förbud mot valar i fångenskap

Motion 2021/22:260 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förhindra vanvård av katter

Motion 2021/22:259 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förlorad vårdnad vid mord

Motion 2021/22:258 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förslag för en sundare fastighetsmarknad

Motion 2021/22:257 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Försäljning av statliga bolag

Motion 2021/22:256 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förtroendevaldas närvaro och arvodessystemet

Motion 2021/22:255 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förändrad prioritering gällande arbetskraftsinvandring

Motion 2021/22:254 av Markus Wiechel (SD)
Förändrad strandskyddslagstiftning

Motion 2021/22:253 av Markus Wiechel (SD)
Förändringar i läroplanen

Motion 2021/22:252 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Gemensamma valsedlar

Motion 2021/22:251 av Markus Wiechel och Sara Gille (båda SD)
Grovt djurplågeri och djurplågeri mot tjänstedjur

Motion 2021/22:250 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:249 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Hot mot och ansvar som förtroendevalda

Motion 2021/22:248 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Hälsosam och individanpassad mat inom vården

Motion 2021/22:247 av Markus Wiechel (SD)
Hälsosam och kvalitetssäkrad skolmat

Motion 2021/22:246 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Import av odlad fisk

Motion 2021/22:245 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Indraget medborgarskap och utvisning av terrorister

Motion 2021/22:244 av Markus Wiechel (SD)
Införande av e-petitioner samt tydligare uppgift för Riksrevisionen

Motion 2021/22:243 av Markus Wiechel (SD)
Kontroll av och förbud mot konfessionella friskolor

Motion 2021/22:242 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kontroll av PPM-rådgivning och ökad lönsamhet för amortering

Motion 2021/22:241 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Krav på uppehållsrätt från Försäkringskassan

Motion 2021/22:240 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Krigs- och terrorbrott

Motion 2021/22:239 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kvalitativ kost inom offentlig verksamhet

Motion 2021/22:238 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården

Motion 2021/22:237 av Markus Wiechel (SD)
Löpande och transparent redovisning av korruptionsärenden vid svenska utrikesmyndigheter

Motion 2021/22:236 av Markus Wiechel och Ludvig Aspling (båda SD)
Medvetenhet kring skador av plast i livsmedel

Motion 2021/22:235 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Muslimska brödraskapet

Motion 2021/22:234 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Nationell handlingsplan rörande våld mot barn

Motion 2021/22:233 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet

Motion 2021/22:232 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga

Motion 2021/22:231 av Markus Wiechel och Charlotte Quensel (båda SD)
Obedövad slakt

Motion 2021/22:230 av Markus Wiechel (SD)
Obligatorisk hemförsäkring

Motion 2021/22:229 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Patientvänlig hantering av läkemedelsförmånen och minskat missbruk av tunga mediciner

Motion 2021/22:228 av Markus Wiechel (SD)
Privatisera distriktsveterinärverksamheten

Motion 2021/22:227 av Magnus Jacobsson (KD)
Oberoende internationell utredning av M/S Estonias förlisning

Motion 2021/22:226 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Förbättrad kvalitet och stärkt jämställdhet i sexualundervisningen i skolan

Motion 2021/22:225 av Tobias Andersson (SD)
Krafttag mot psykisk ohälsa bland unga

Motion 2021/22:224 av Tobias Andersson och Jonas Andersson i Linghem (båda SD)
Nationellt mål om återvandringsnetto och återvandringsmyndighet

Motion 2021/22:223 av Tobias Andersson (SD)
Stoppad finansiering av genusteori inom högre utbildning

Motion 2021/22:222 av Tobias Andersson (SD)
Åtgärd mot falsk folkbokföring

Motion 2021/22:221 av Julia Kronlid och Linda Lindberg (båda SD)
En familjevänlig tågtrafik

Motion 2021/22:220 av Julia Kronlid (SD)
Förebyggande arbete för att stötta kvinnor vid oönskade graviditeter

Motion 2021/22:219 av Julia Kronlid (SD)
Östersjötumlaren

Motion 2021/22:218 av Julia Kronlid (SD)
Tillåta dubbdäck fram till 30 april

Motion 2021/22:217 av Julia Kronlid (SD)
Översyn av praxis vid sen abort

Motion 2021/22:216 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Vårda Sveriges kristna kulturarv

Motion 2021/22:215 av Ulrika Heie (C)
Arvode för vigselförrättare

Motion 2021/22:214 av Mikael Larsson (C)
Småföretagarlots

Motion 2021/22:213 av Mikael Larsson (C)
Beslut inom sex månader för småföretagare

Motion 2021/22:212 av Mikael Larsson (C)
Testning för att tidigare upptäcka prostatacancer

Motion 2021/22:211 av Mikael Larsson (C)
Implementering av livsmedelsstrategin

Motion 2021/22:210 av Mikael Larsson (C)
Demokratiutvecklingspengar till föreningsrörelsen

Motion 2021/22:209 av Mikael Larsson (C)
Utveckla gymnasieskolans program mot ekonomisk redovisning

Motion 2021/22:208 av Mikael Larsson (C)
Klassning av miljöfarligt avfall

Motion 2021/22:207 av Mikael Larsson (C)
Naturvårdsavtal mellan markägare och staten

Motion 2021/22:206 av Mikael Larsson (C)
Ökad avskjutning av vildsvin

Motion 2021/22:205 av Mikael Larsson (C)
Sekretess inom djurskydd

Motion 2021/22:204 av Mikael Larsson (C)
Övervakningsorgan för illegala penningflöden

Motion 2021/22:203 av Mikael Larsson (C)
Kostnadsförslag vid nya kraftledningar

Motion 2021/22:202 av Mikael Larsson (C)
Nationell enhet inom polisen för utredning av brott mot lantbrukare av djurrättsaktivister

Motion 2021/22:201 av Mikael Larsson (C)
Ersättning för markinlösen

Motion 2021/22:200 av Mikael Larsson (C)
Avverkningsanmälan och dess offentlighet.

Motion 2021/22:199 av Mikael Larsson (C)
Bedrägerier med personnummer

Motion 2021/22:198 av Mikael Larsson (C)
Bildande av naturreservat

Motion 2021/22:197 av Mikael Larsson (C)
Säkerställ att skadestånd utbetalas till de drabbade

Motion 2021/22:196 av Mikael Larsson (C)
Bekämpning av ogräsen stånds och renkavle

Motion 2021/22:195 av Ulrika Heie och Per Lodenius (båda C)
Psykisk ohälsa kan leda till diskriminering

Motion 2021/22:194 av Alireza Akhondi (C)
Politiskt tillsatta nämndemän

Motion 2021/22:193 av Alireza Akhondi (C)
Ett tryggt Sverige, fritt från brott och extremism

Motion 2021/22:192 av Alireza Akhondi (C)
Flaggning av adresser för ambulans

Motion 2021/22:191 av Alireza Akhondi (C)
Framtidssäkring av det svenska vägnätet

Motion 2021/22:189 av Eric Westroth (SD)
Inkludera "politisk åsikt" som diskrimineringsgrund i svensk diskrimineringslagstiftning

Motion 2021/22:188 av Fredrik Lindahl (SD)
Åtgärder mot lootlådor och andra lotteriliknande moment inom dataspel

Motion 2021/22:187 av Fredrik Lindahl (SD)
Insatser mot missbruk av förkomna pass

Motion 2021/22:186 av Fredrik Lindahl (SD)
Insatser mot djurrättsextremisters brottslighet

Motion 2021/22:185 av Fredrik Lindahl (SD)
Förbättringar och andra åtgärder kring arbetsmiljö och arbetsmarknad för nattarbete

Motion 2021/22:184 av Jonas Andersson i Linghem (SD)
Skarven i Roxen

Motion 2021/22:183 av Eric Westroth (SD)
Välfärdspengar

Motion 2021/22:182 av Eric Westroth (SD)
Skyldighet för mobil- och teleoperatörer att samverka med rättsvårdande myndigheter

Motion 2021/22:181 av Eric Westroth (SD)
Regelverk om tillåtet antal folkbokförda i en och samma bostad

Motion 2021/22:180 av Jonas Andersson i Linghem (SD)
Framtiden för Sancta Birgitta Klostermuseum

Motion 2021/22:179 av Eric Westroth (SD)
Driftsstöd till icke-statliga flygplatser

Motion 2021/22:178 av Jan Ericson (M)
Ökat fokus på klimatanpassning

Motion 2021/22:177 av Saila Quicklund (M)
Lantmäteriets handläggningstider

Motion 2021/22:176 av Saila Quicklund (M)
Förutsättningar för kvinnliga innovatörer

Motion 2021/22:175 av Mats Green (M)
Specifika krav för skydd av natur

Motion 2021/22:174 av Mats Green (M)
Royalties for Regions

Motion 2021/22:172 av Magdalena Schröder (M)
Minskat regelkrångel för företagare

Motion 2021/22:171 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Se över lagar och regler för att trygga framtiden för det rullande kulturarvet

Motion 2021/22:170 av Jan Ericson (M)
Främja hållbarhet genom utvecklat återbruk i kommuner och regioner

Motion 2021/22:169 av Jan Ericson (M)
Ökad rättssäkerhet vid beslut om djurförbud

Motion 2021/22:168 av Jan Ericson (M)
Strategi för omhändertagande av industriavfall från förnybar energi

Motion 2021/22:167 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M)
Strategi för sanering av skeppsvrak i Östersjön

Motion 2021/22:166 av Jan Ericson (M)
Ökade krav på kommunernas dokumentation vid underkännande av enskilt avlopp

Motion 2021/22:165 av Jan Ericson (M)
Strategi för att säkerställa tillgång till bränsle för historiska fordon

Motion 2021/22:164 av Edward Riedl (M)
Villkor för turism i Sverige

Motion 2021/22:163 av Edward Riedl (M)
Villkor för småföretag

Motion 2021/22:162 av Edward Riedl (M)
Ekonomiska frizoner i glesbygd

Motion 2021/22:161 av Edward Riedl (M)
Stärkt äganderätt

Motion 2021/22:160 av Edward Riedl (M)
Offentlig upphandling av mat bör ske utifrån minimikraven i svensk lag

Motion 2021/22:159 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd för våldtäkt

Motion 2021/22:158 av Edward Riedl (M)
Ytterligare skärpa straffen för olaga vapeninnehav

Motion 2021/22:157 av Edward Riedl (M)
Skärpt straff för övergrepp i rättssak

Motion 2021/22:156 av Edward Riedl (M)
Olaglig yrkestrafik

Motion 2021/22:155 av Edward Riedl (M)
Nationellt tiggeriförbud

Motion 2021/22:154 av Edward Riedl (M)
Krafttag mot svarttaxi

Motion 2021/22:153 av Edward Riedl (M)
Cancerscreening

Motion 2021/22:152 av Edward Riedl (M)
Gårdsförsäljning

Motion 2021/22:151 av Edward Riedl (M)
Organdonationer

Motion 2021/22:150 av Edward Riedl (M)
Tester av artärstelhet

Motion 2021/22:149 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd vid grova brott

Motion 2021/22:148 av Edward Riedl (M)
Skärpt straffpåföljd vid försäljning av narkotika

Motion 2021/22:147 av Eric Palmqvist (SD)
Åldersbegränsning av däck

Motion 2021/22:146 av Eric Palmqvist (SD)
Utökad diskrimineringslagstiftning - politisk åskådning som diskrimineringsgrund

Motion 2021/22:145 av Eric Palmqvist och Eric Westroth (båda SD)
Utred utbildningskrav för piloter som flyger fallskärmshoppare

Motion 2021/22:144 av Eric Palmqvist (SD)
Utred anmälnings- eller tillståndsplikt för kyltornsanläggningar

Motion 2021/22:143 av Eric Palmqvist (SD)
Totalförsvarskunskap i skolan

Motion 2021/22:142 av Eric Palmqvist (SD)
Synskadade och valsystemet

Motion 2021/22:141 av Eric Palmqvist (SD)
Hörselskadade och riksdagen

Motion 2021/22:140 av Eric Palmqvist (SD)
En grundlig översyn av miljöbalken

Motion 2021/22:139 av Caroline Nordengrip (SD)
Sjuklön vid icke medicinskt ingrepp

Motion 2021/22:138 av Caroline Nordengrip (SD)
Sekretess vid våldtäkt

Motion 2021/22:137 av Caroline Nordengrip och Matheus Enholm (båda SD)
Förbud mot kommersiellt bruk av allemansrätten

Motion 2021/22:136 av Caroline Nordengrip och Bo Broman (båda SD)
Applåder under debatt

Motion 2021/22:133 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Vårdsamverkan över gränserna

Motion 2021/22:132 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Nordiskt skatteavtal

Motion 2021/22:131 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Annandag pingst som helgdag

Motion 2021/22:130 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Ett starkare Norden

Motion 2021/22:129 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Enskilda vägar

Motion 2021/22:128 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Delgivning

Motion 2021/22:125 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Skyndsamt införande av standardtid

Motion 2021/22:124 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
En optimalt nyttjad järnväg

Motion 2021/22:123 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Digitalisera Myndighetssverige

Motion 2021/22:122 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Sanktionsmöjlighet mot övergivna fordon

Motion 2021/22:121 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Preventiva insatser mot självmord hos äldre

Motion 2021/22:120 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Rätten att få bestämma över att avsluta sitt liv

Motion 2021/22:119 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Språktest för arbete i omsorg/äldreomsorg

Motion 2021/22:118 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Rätten till ledarhund för synskadade

Motion 2021/22:117 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Hinder för fusk med assistansersättningar

Motion 2021/22:116 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
En övergripande säkrad elinfrastruktur

Motion 2021/22:115 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Förenkla administrationen för företag - en uppgift en gång

Motion 2021/22:114 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Bevilja jakt efter säkrad bevarandestatus

Motion 2021/22:113 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Årliga inventeringar för att säkra lantbruk och fiskerinäring

Motion 2021/22:112 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Undantag för skarv från nationella fågeldirektivet

Motion 2021/22:111 av Magnus Jacobsson (KD)
Balkankonferens för handel och försoning

Motion 2021/22:110 av Magnus Jacobsson (KD)
Ökat handelsutbyte med Kosovo

Motion 2021/22:109 av Magnus Jacobsson (KD)
Översyn av va-lagen

Motion 2021/22:108 av Magnus Jacobsson (KD)
Hotbilden mot jägare och samer

Motion 2021/22:107 av Magnus Jacobsson (KD)
Höga kostnader med liten miljönytta

Motion 2021/22:106 av Magnus Jacobsson (KD)
En svensk industriplan

Motion 2021/22:105 av Magnus Jacobsson (KD)
Översyn av strandskyddet

Motion 2021/22:104 av Magnus Jacobsson (KD)
Skaderekvisit avseende va och småskalig vattenkraft

Motion 2021/22:101 av Ingemar Kihlström (KD)
Agera för att stoppa förföljelse av kristna minoriteter

Motion 2021/22:100 av Ingemar Kihlström (KD)
Bevara ångerrätten för reparationstjänster när företaget aktivt kontaktat konsumenten

Motion 2021/22:99 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)
Förvaltandet av fäbodmiljöer

Motion 2021/22:98 av Cassandra Sundin och Aron Emilsson (båda SD)
Vindkraft i fjällmiljöer

Motion 2021/22:97 av Charlotte Quensel (SD)
Sveriges erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2021/22:96 av Dennis Dioukarev (SD)
Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Motion 2021/22:95 av Dennis Dioukarev (SD)
Samlokalisera Skatteverket, Kronofogden och Försäkringskassan

Motion 2021/22:94 av Dennis Dioukarev och Eric Palmqvist (båda SD)
Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2021/22:93 av Dennis Dioukarev och Mattias Bäckström Johansson (båda SD)
Alkoholservering i Svenska hockeyligan (SHL)

Motion 2021/22:92 av Dennis Dioukarev (SD)
Statliga startlån

Motion 2021/22:91 av Dennis Dioukarev (SD)
Så får fler unga sin första bostad

Motion 2021/22:90 av Dennis Dioukarev (SD)
Hållbar semesterstart

Motion 2021/22:89 av Dennis Dioukarev (SD)
Uppskjutna avgifter för nystartade företag till Bolagsverket

Motion 2021/22:88 av Dennis Dioukarev (SD)
Statligt ägande i Sunpine

Motion 2021/22:87 av Dennis Dioukarev (SD)
Starta eget-lån för unga vuxna

Motion 2021/22:86 av Dennis Dioukarev (SD)
Marknadskompletterande riskkapitalfond

Motion 2021/22:85 av Dennis Dioukarev (SD)
Företagsamhet bland unga

Motion 2021/22:84 av Dennis Dioukarev (SD)
Eget utträde

Motion 2021/22:83 av Amineh Kakabaveh (-)
Analfabetismen – farligare än vi tror

Motion 2021/22:82 av Amineh Kakabaveh (-)
Förbud mot synliga religiösa symboler för barn i skolan och förskolan

Motion 2021/22:81 av Amineh Kakabaveh (-)
Utvärdering av insatser mot hedersförtryck och hedersnormer

Motion 2021/22:80 av Amineh Kakabaveh (-)
Om nödvändigheten av att bekämpa hedersförtrycket

Motion 2021/22:79 av Amineh Kakabaveh (-)
Sanktioner mot bl.a. Iran och Saudiarabien

Motion 2021/22:78 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Valobservatörer i valet 2022

Motion 2021/22:77 av Björn Söder (SD)
Ändring i grundlagen och avlägsnande av EU-symbol i riksdagens plenisal

Motion 2021/22:76 av Björn Söder (SD)
Ändrad placering av ledamöter i plenisalen

Motion 2021/22:75 av Björn Söder (SD)
Verka för att Taiwan tillåts delta i WHO

Motion 2021/22:74 av Björn Söder (SD)
Villa Bonnier som talmansbostad

Motion 2021/22:73 av Björn Söder (SD)
Återför ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen

Motion 2021/22:72 av Björn Söder (SD)
Utredning om Allmänna arvsfondens verksamhet och framtid samt hur medel ur fonden ska fördelas

Motion 2021/22:71 av Björn Söder (SD)
Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2021/22:70 av Björn Söder (SD)
Upphörande av bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer

Motion 2021/22:69 av Björn Söder (SD)
Strategi för inlemmande av Taiwan i internationella organisationer

Motion 2021/22:68 av Björn Söder (SD)
Rätt att framföra lätt motorcykel med körkortsbehörighet B

Motion 2021/22:67 av Björn Söder (SD)
Riksmötets öppnande i Rikssalen

Motion 2021/22:66 av Björn Söder (SD)
Minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2021/22:65 av Björn Söder (SD)
Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2021/22:64 av Björn Söder (SD)
Erkännande av folkmordet 1915

Motion 2021/22:63 av Bo Broman (SD)
Ökad skattetransparens

Motion 2021/22:62 av Bo Broman (SD)
Portal för myndigheters tjänster och webbplatser

Motion 2021/22:61 av Bo Broman (SD)
Avskaffa krav på matservering för alkoholtillstånd

Motion 2021/22:58 av Angelika Bengtsson (SD)
Förbättrad mödravård

Motion 2021/22:57 av Angelika Bengtsson (SD)
Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling

Motion 2021/22:56 av Angelika Bengtsson (SD)
Ökade insatser för det förebyggande arbetet mot självmord

Motion 2021/22:55 av Angelika Bengtsson (SD)
Översyn av momssats

Motion 2021/22:54 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Hälsofrämjande kultur och organiserad idrott för äldre

Motion 2021/22:53 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Begränsat antal elever för handledare vid privat övningskörning

Motion 2021/22:52 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Genomförande av en folkräkning i Sverige

Motion 2021/22:51 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Förstärkt samverkan mellan staten och Svenska kyrkan

Motion 2021/22:50 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Insyn i barns läkemedelslista

Motion 2021/22:49 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Omvandla Allmänna arvsfonden

Motion 2021/22:48 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Värna kontanterna

Motion 2021/22:47 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Skolans sexualundervisning

Motion 2021/22:46 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Reformera äldreomsorgen

Motion 2021/22:45 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD)
Nationella beredskapslager

Motion 2021/22:44 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD)
Produktionsomställning vid samhällskris

Motion 2021/22:43 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Prostatacancerbehandling

Motion 2021/22:42 av Anne Oskarsson (SD)
Hjärnskador vid ECT-behandling

Motion 2021/22:41 av Anne Oskarsson (SD)
Rekommendationer gällande adhd-medicin

Motion 2021/22:40 av Anne Oskarsson (SD)
Sfi – uttalets betydelse för språkinlärning

Motion 2021/22:39 av Anne Oskarsson (SD)
Äldres rätt till ett värdigt, respektfullt bemötande och rätten till den egna kroppen

Motion 2021/22:38 av Aron Emilsson (SD)
Ökad synlighet i trafik

Motion 2021/22:37 av Aron Emilsson (SD)
Utbyggnad av Bohusbanan

Motion 2021/22:36 av Aron Emilsson (SD)
Hållbart fiske i Östersjön

Motion 2021/22:35 av Angelica Lundberg (SD)
Avskaffa flerbarnstillägget

Motion 2021/22:34 av Angelica Lundberg (SD)
Barnsäkerhet i bil

Motion 2021/22:33 av Angelica Lundberg (SD)
Högre straff för brott mot griftefriden

Motion 2021/22:32 av Angelica Lundberg (SD)
Förhindra att unga blir rökare

Motion 2021/22:31 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Låsta föräldradagar vid vårdnadstvister

Motion 2021/22:30 av Angelica Lundberg (SD)
Höjd åldersgräns för könsbyte

Motion 2021/22:29 av Angelica Lundberg (SD)
Lämplighetspröva äldre förare

Motion 2021/22:28 av Angelica Lundberg (SD)
Nya bestämmelser gällande däck

Motion 2021/22:27 av Angelica Lundberg (SD)
Skatteväxla för folkhälsan

Motion 2021/22:26 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Slopat stöd för produktion av socker

Motion 2021/22:25 av Angelica Lundberg (SD)
Öka antalet dubbeldagar

Motion 2021/22:24 av Johnny Skalin och Angelica Lundberg (båda SD)
Översyn av tillsatser i mat

Motion 2021/22:23 av Angelica Lundberg (SD)
Reserverat barnbidrag vid vårdnadstvister

Motion 2021/22:22 av Emma Berginger och Emma Hult (båda MP)
Ingen människa ska behöva dö av och i trafiken

Motion 2021/22:21 av Emma Berginger (MP)
Utveckla trafikprognoser och samhällsekonomiska bedömningar för tillförlitliga beslutsunderlag

Motion 2021/22:20 av Emma Berginger m.fl. (MP)
Öka cyklandet och tydliggör statens ansvar för en tillgänglig cykelinfrastruktur

Motion 2021/22:19 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Smällare, raketer och fyrverkerier endast vid offentliga arrangemang

Motion 2021/22:18 av Emma Berginger (MP)
Avståndsbaserad skatt på lätt trafik

Motion 2021/22:17 av Ingemar Kihlström (KD)
Begränsning av myndigheters offentliggörande och försäljning av personuppgifter

Motion 2021/22:16 av Ingemar Kihlström och Magnus Oscarsson (båda KD)
Erkännande av Somaliland som en självständig stat

Motion 2021/22:15 av Ingemar Kihlström (KD)
Postnords postutdelning och pakethantering i hela Sverige

Motion 2021/22:14 av Ingemar Kihlström (KD)
Åtgärder för att motverka den spanska skogssnigelns utbredning och skadeverkningar

Motion 2021/22:13 av Ingemar Kihlström (KD)
Skolavslutning och firanden av högtider med konfessionella inslag i kyrkolokaler

Motion 2021/22:12 av Ingemar Kihlström (KD)
Utred förutsättningarna för att utöka rotavdraget

Motion 2021/22:11 av Ingemar Kihlström (KD)
Kontanter som betalningsmedel

Motion 2021/22:10 av Ingemar Kihlström (KD)
Sista etappen av vägförbättrande ombyggnation av väg 181

Motion 2021/22:9 av Ingemar Kihlström (KD)
Fortsatt satsning på säkra och trygga stationsmiljöer

Motion 2021/22:8 av Ingemar Kihlström (KD)
Samordna regelverk för bevattningsförbud

Motion 2021/22:7 av Ingemar Kihlström (KD)
Ljudnivåer från idrottsanläggningar

Motion 2021/22:6 av Ingemar Kihlström (KD)
Registrering av testamenten

Motion 2021/22:5 av Ingemar Kihlström (KD)
Utbyggnad, planskilda korsningar och utökat underhåll för Västra stambanan

Motion 2021/22:4 av Amineh Kakabaveh (-)
Om Sveriges roll i FN och stormaktsspelet om kvinnors rättigheter

Motion 2021/22:3 av Amineh Kakabaveh (-)
Folkomröstning om utträde ur EU

Motion 2021/22:2 av Gudrun Brunegård (KD)
Sveriges avvägningar i samband med utredningarna av Dag Hammarskjölds död

Motion 2021/22:1 av Robert Stenkvist (SD)
Lex Botkyrka – skarpare lag angående deponering av avfallUppdaterad: 2022-09-26 09:52:54