Totalt 2235 motioner i listan.
Sök i motionerna från allmänna motionstiden 2022

Motion 2022/23:2282 av Amanda Lind m.fl. (MP)
Ett fritt och tillgängligt kulturarv

Motion 2022/23:2281 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)
En ny könstillhörighetslag

Motion 2022/23:2280 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Stoppa handeln med utrotningshotade djur

Motion 2022/23:2279 av Nicklas Attefjord (MP)
En närvarande stat

Motion 2022/23:2278 av Rebecka Le Moine (MP)
Initiativ till ekocidlagstiftning

Motion 2022/23:2277 av Märta Stenevi m.fl. (MP)
Jämställdhetspolitik

Motion 2022/23:2276 av Nicklas Attefjord (MP)
Korsägande mellan apotek och förskrivare

Motion 2022/23:2275 av Märta Stenevi m.fl. (MP)
Vi bygger det nya gröna folkhemmet – Miljöpartiets budgetmotion för 2023

Motion 2022/23:2274 av Alexander Christiansson (SD)
Avkvotering av föräldraförsäkringen

Motion 2022/23:2273 av Alexander Christiansson (SD)
Enskilda avlopp

Motion 2022/23:2272 av Alexander Christiansson (SD)
Romansbedrägerier

Motion 2022/23:2271 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Vårda och bevara Sveriges kristna kulturarv

Motion 2022/23:2269 av Daniel Helldén (MP)
Revidering av ordningslagen

Motion 2022/23:2268 av Rebecka Le Moine (MP)
Utsatta människor och utsatta djur

Motion 2022/23:2267 av Katarina Luhr m.fl. (MP)
Stadsbyggnad för människa och miljö

Motion 2022/23:2266 av Emma Nohrén m.fl. (MP)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2022/23:2265 av Emma Nohrén m.fl. (MP)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2022/23:2264 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)
Samma rätt till arbete för personer med funktionsnedsättning

Motion 2022/23:2263 av Marielle Lahti m.fl. (MP)
Höj mineralavgiften och skapa en ”mineralfond”

Motion 2022/23:2262 av Emma Berginger m.fl. (MP)
Stärk det civila försvaret och krisberedskapen

Motion 2022/23:2261 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)
En grön feministisk utvecklings- och biståndspolitik

Motion 2022/23:2260 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)
Sexuell exploatering av barn

Motion 2022/23:2259 av Emma Berginger m.fl. (MP)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2022/23:2258 av Camilla Hansén m.fl. (MP)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2022/23:2257 av Camilla Hansén m.fl. (MP)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2022/23:2256 av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD)
Underlättande av åtgärder mot skarv och andra skadefåglar

Motion 2022/23:2255 av Fredrik Malm (L)
Eritreas ekonomiska indrivning i Sverige

Motion 2022/23:2254 av Fredrik Malm (L)
Begravningsavgift

Motion 2022/23:2253 av Fredrik Lindahl (SD)
Löttingetunneln och länsväg 265

Motion 2022/23:2252 av Fredrik Lindahl (SD)
Åtgärdsvalsstudie för kapacitetshöjning av E18 Stockholm nordost

Motion 2022/23:2251 av Runar Filper (SD)
Dansbandsmomsen

Motion 2022/23:2250 av Runar Filper (SD)
Identifiera föräldraalienation och umgängessabotage

Motion 2022/23:2249 av Runar Filper (SD)
Gemenskap och trygghet med morgonsamling

Motion 2022/23:2248 av Runar Filper (SD)
Värna om dialekterna

Motion 2022/23:2247 av Alireza Akhondi och Martin Ådahl (båda C)
Iran

Motion 2022/23:2246 av Mattias Eriksson Falk (SD)
Ändringar i kommunallagen för bättre protokollföring

Motion 2022/23:2245 av Mattias Eriksson Falk (SD)
En uppdaterad kommunallag i Sverige

Motion 2022/23:2244 av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD)
Dubbelspår på Ostkustbanan

Motion 2022/23:2243 av Mattias Eriksson Falk (SD)
Digitalt högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården

Motion 2022/23:2242 av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD)
Dubbelfilig E4 genom Gävleborg

Motion 2022/23:2241 av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD)
Tågstopp längs Ostkustbanan

Motion 2022/23:2240 av Mattias Eriksson Falk (SD)
Avskrivning av studielån vid tjänstgöring på landsbygden inom samhällsviktiga verksamheter

Motion 2022/23:2239 av Mattias Eriksson Falk och Roger Hedlund (båda SD)
Införande av ett statligt bryggstöd för skolan

Motion 2022/23:2238 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Politikens inriktning inom regional utveckling

Motion 2022/23:2237 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2022/23:2236 av Mikael Oscarsson (KD)
Jämlik palliativ vård

Motion 2022/23:2235 av Eric Palmqvist (SD)
Betalningsansvar för outnyttjade tolktjänster

Motion 2022/23:2234 av Eric Palmqvist (SD)
Synskadade och valsystemet

Motion 2022/23:2233 av Eric Palmqvist och Johnny Svedin (båda SD)
Regionalisering av fastighetsskatten för elproduktions- och industrifastigheter

Motion 2022/23:2232 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Beskattning av husbilar

Motion 2022/23:2231 av Eric Palmqvist och Eric Westroth (båda SD)
Utbildningskrav för piloter som flyger fallskärmshoppare

Motion 2022/23:2230 av Eric Palmqvist (SD)
Besiktningsgaranti

Motion 2022/23:2229 av Eric Palmqvist (SD)
En grundlig översyn av miljöbalken

Motion 2022/23:2228 av Eric Palmqvist (SD)
Förbättrad möjlighet till vila för vägtrafikanter

Motion 2022/23:2227 av Eric Palmqvist (SD)
Hörselskadade och riksdagen

Motion 2022/23:2226 av Eric Palmqvist (SD)
Nationellt undantag för husbilar över 7,5 ton

Motion 2022/23:2225 av Eric Palmqvist (SD)
Regelverk för kommunala konkurser

Motion 2022/23:2224 av Eric Palmqvist (SD)
Åldersbegränsning av däck

Motion 2022/23:2223 av Eric Palmqvist (SD)
Utökad diskrimineringslagstiftning – politisk åskådning som diskrimineringsgrund

Motion 2022/23:2222 av Eric Palmqvist (SD)
Utredning om sänkt fordonsskatt på dieseldrivna personbilar och lätta lastbilar

Motion 2022/23:2221 av Eric Palmqvist (SD)
Utredning av anmälnings- eller tillståndsplikt för kyltornsanläggningar

Motion 2022/23:2220 av Eric Palmqvist (SD)
Totalförsvarskunskap i skolan

Motion 2022/23:2219 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2022/23:2218 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Familjerätt

Motion 2022/23:2217 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Bostadspolitik

Motion 2022/23:2216 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2022/23:2215 av Jennie Nilsson m.fl. (S)
Konsumentpolitik

Motion 2022/23:2214 av Anna Lasses m.fl. (C)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2022/23:2213 av Jonny Cato m.fl. (C)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2022/23:2212 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2022/23:2211 av Martina Johansson m.fl. (C)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2022/23:2210 av Martina Johansson m.fl. (C)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2022/23:2209 av Martina Johansson m.fl. (C)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2022/23:2208 av Jonny Cato m.fl. (C)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2022/23:2207 av Jonny Cato m.fl. (C)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2022/23:2206 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2022/23:2205 av Malin Björk m.fl. (C)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2022/23:2204 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2022/23:2203 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2022/23:2202 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2022/23:2201 av Mikael Larsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2022/23:2200 av Catarina Deremar m.fl. (C)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2022/23:2199 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2022/23:2198 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C)
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2022/23:2197 av Stina Larsson m.fl. (C)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2022/23:2196 av Rickard Nordin m.fl. (C)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2022/23:2195 av Ulrika Heie m.fl. (C)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2022/23:2194 av Stina Larsson m.fl. (C)
Art- och habitatdirektivet

Motion 2022/23:2193 av Kerstin Lundgren och Mikael Larsson (båda C)
Ett nationellt system för skrotbåtar

Motion 2022/23:2192 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Skatter för företagande och tillväxt i hela landet

Motion 2022/23:2191 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Planering och byggnation av Österleden

Motion 2022/23:2190 av Annie Lööf m.fl. (C)
Ledarskap för klimat och grön omställning

Motion 2022/23:2189 av Muharrem Demirok m.fl. (C)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2022/23:2188 av Muharrem Demirok m.fl. (C)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2022/23:2187 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Stärkt trygghet i Stockholms län med särskilt fokus på kvinnor och unga

Motion 2022/23:2186 av Julia Kronlid (SD)
Värna Östersjötumlaren

Motion 2022/23:2185 av Julia Kronlid (SD)
En familjevänlig tågtrafik

Motion 2022/23:2184 av Julia Kronlid (SD)
Tillåta dubbdäck fram till den 30 april

Motion 2022/23:2183 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2022/23:2182 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2022/23:2181 av Martin Ådahl m.fl. (C)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2022/23:2180 av Annie Lööf m.fl. (C)
Jobben, klimatet och hela landet – Centerpartiets budgetmotion för 2023

Motion 2022/23:2179 av Marielle Lahti m.fl. (MP)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2022/23:2178 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2022/23:2177 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2022/23:2176 av Amanda Lind (MP)
Paket för att stärka den fria konsten

Motion 2022/23:2175 av Per Bolund m.fl. (MP)
En klimatpolitik som står upp för Parisavtalet

Motion 2022/23:2174 av Daniel Helldén m.fl. (MP)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2022/23:2173 av Jan Riise m.fl. (MP)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2022/23:2172 av Jacob Risberg m.fl. (MP)
Erkännande av Västsahara

Motion 2022/23:2171 av Elin Söderberg m.fl. (MP)
Lands- och glesbygd med stark samhällsutveckling

Motion 2022/23:2170 av Elin Söderberg m.fl. (MP)
För en stark grön näringslivsutveckling

Motion 2022/23:2169 av Marielle Lahti m.fl. (MP)
Skatteflykt och land-för-land-rapportering

Motion 2022/23:2168 av Marielle Lahti m.fl. (MP)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2022/23:2167 av Bassem Nasr m.fl. (MP)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2022/23:2166 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2022/23:2165 av Marielle Lahti m.fl. (MP)
Möjliggörande av krav på flexibilitet för elanslutning

Motion 2022/23:2164 av Yasmine Eriksson (SD)
Obligatoriskt ställningstagande i donationsregistret

Motion 2022/23:2163 av Yasmine Eriksson (SD)
Kommuners samverkan i arbetet för att motverka hemlöshet

Motion 2022/23:2162 av Yasmine Eriksson (SD)
Förbud mot erbjudanden och kampanjer på sockerrika livsmedel

Motion 2022/23:2161 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Riksdagsledamöternas övernattningslägenheter

Motion 2022/23:2160 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Tydligare uppgift för Riksrevisionen

Motion 2022/23:2159 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ärekränkning

Motion 2022/23:2158 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Internationell utredning av den svenska hanteringen av coronapandemin

Motion 2022/23:2157 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Muslimska brödraskapet

Motion 2022/23:2156 av Markus Wiechel och Ludvig Aspling (båda SD)
Medvetenhet kring skador av plast i livsmedel

Motion 2022/23:2155 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Slopat skattefinansierat stöd och utökad granskning av trossamfund

Motion 2022/23:2154 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Import av odlad fisk

Motion 2022/23:2153 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Religionsfrihet på riktigt

Motion 2022/23:2152 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förbud mot koldioxidbedövning vid slakt

Motion 2022/23:2151 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Förbud av försäljning av foie gras

Motion 2022/23:2150 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Avskaffande av Systembolagets monopol

Motion 2022/23:2149 av Markus Wiechel och Charlotte Quensel (båda SD)
Obedövad slakt

Motion 2022/23:2148 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Rätten till kejsarsnitt samt en utvecklad förlossnings- och mödravård

Motion 2022/23:2147 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kvalitativ kost inom offentlig verksamhet

Motion 2022/23:2146 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Ursprungsmärkning och minskad användning av skadliga produkter i livsmedel

Motion 2022/23:2145 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Cancerpreventiv kost och en hälsosam och individanpassad mat inom vården

Motion 2022/23:2144 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Satsningar på Stockholms skärgård

Motion 2022/23:2143 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Videoövervakning vid slakt och straffansvar för slakteriägare

Motion 2022/23:2142 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
Smidigare, miljövänligare och säkrare trafik

Motion 2022/23:2141 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
Svenskar i utlandet

Motion 2022/23:2140 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2022/23:2139 av Ardalan Shekarabi m.fl. (S)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2022/23:2138 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Skattepolitik

Motion 2022/23:2137 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2022/23:2136 av Sten Bergheden (M)
Register över misstänkta vargjägare

Motion 2022/23:2135 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)
Behovsprövning för arbetskraftsinvandring från tredjeland

Motion 2022/23:2134 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)
Regionala skyddsombud

Motion 2022/23:2133 av Johan Andersson m.fl. (S)
Kompetensförsörjning av arbetskraft vid byggandet av Ostlänken

Motion 2022/23:2132 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Högre utbildning och forskning för utveckling i hela landet

Motion 2022/23:2130 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2022/23:2129 av Åsa Westlund m.fl. (S)
Vuxenutbildning för fler utbildningsmöjligheter genom livet

Motion 2022/23:2128 av Åsa Westlund m.fl. (S)
En jämlik kunskapsskola utan vinstjakt

Motion 2022/23:2127 av Boriana Åberg (M)
Kommission om Sveriges agerande gentemot kommunistdiktaturerna

Motion 2022/23:2126 av Boriana Åberg (M)
Etikprövningslagen och forskningsfriheten

Motion 2022/23:2125 av Boriana Åberg (M)
Sjukskrivning efter skönhetsoperationer utan medicinska orsaker

Motion 2022/23:2124 av Boriana Åberg (M)
Kvalificering till välfärden

Motion 2022/23:2123 av Boriana Åberg (M)
Skönstaxerade inkomster

Motion 2022/23:2122 av Boriana Åberg (M)
Språkkunskap för medborgarskap

Motion 2022/23:2121 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Den skånska flaggans officiella status

Motion 2022/23:2120 av Boriana Åberg (M)
Tolkservice

Motion 2022/23:2119 av Boriana Åberg (M)
Sänkt straffmyndighetsålder

Motion 2022/23:2118 av Boriana Åberg (M)
Offentliga upphandlingar

Motion 2022/23:2117 av Boriana Åberg (M)
Förbud mot kusingifte

Motion 2022/23:2116 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Rösträtt och valbarhet i allmänna val bör kopplas till medborgarskap

Motion 2022/23:2115 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Uppåkra

Motion 2022/23:2114 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Bättre infrastruktur i Skåne

Motion 2022/23:2112 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
El- och energiförsörjning för ökad tillväxt och välstånd

Motion 2022/23:2111 av Daniel Persson (SD)
Fyrfilig E4 genom Gävleborg

Motion 2022/23:2110 av Per Bolund m.fl. (MP)
En kraftfull naturpolitik för starka ekosystem, biologisk mångfald och ökad klimatnytta

Motion 2022/23:2109 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2022/23:2108 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2022/23:2107 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2022/23:2106 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2022/23:2105 av Emma Berginger m.fl. (MP)
Ökning av cyklandet

Motion 2022/23:2104 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2022/23:2103 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2022/23:2102 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2022/23:2101 av Annika Hirvonen (MP)
Nationellt center för vård för sexualbrottsutsatta

Motion 2022/23:2100 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)
Gratis mensskydd i skolan och sänkt moms på mensskydd

Motion 2022/23:2099 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2022/23:2098 av Amanda Lind m.fl. (MP)
Politik för det samiska folket

Motion 2022/23:2097 av Amanda Lind m.fl. (MP)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2022/23:2096 av Amanda Lind m.fl. (MP)
Åtgärder för att främja barns och ungas rörelse

Motion 2022/23:2095 av Amanda Lind m.fl. (MP)
Friluftspolitisk motion

Motion 2022/23:2094 av Katarina Luhr m.fl. (MP)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2022/23:2093 av Jacob Risberg m.fl. (MP)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2022/23:2092 av Jacob Risberg m.fl. (MP)
Återinförande av den feministiska utrikespolitiken

Motion 2022/23:2091 av Elin Söderberg m.fl. (MP)
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2022/23:2090 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)
En familjepolitik för alla barns rätt till sina föräldrar

Motion 2022/23:2089 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)
Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för alla

Motion 2022/23:2088 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)
Förbättringar i den personliga assistansen

Motion 2022/23:2087 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)
Ett permanent statligt lyft för personal i hälso- och sjukvård, vård och omsorg

Motion 2022/23:2086 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2022/23:2085 av Viktor Wärnick (M)
Länen norr om Dalälven

Motion 2022/23:2084 av Saila Quicklund (M)
Vattenkraftsåterbäring

Motion 2022/23:2083 av Oliver Rosengren (M)
Rättvis skatt på snus

Motion 2022/23:2082 av Louise Meijer m.fl. (M)
Högre utbildning och forskning

Motion 2022/23:2081 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Tidig simundervisning

Motion 2022/23:2080 av Ann-Sofie Lifvenhage och Ann-Charlotte Hammar Johnsson (båda M)
Koppling av studiemedel till avklarade poäng

Motion 2022/23:2079 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Samhällsbyggnadsutbildningar i Stockholms- och Mälardalsregionen

Motion 2022/23:2078 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Digitalisering av grundskolans nationella prov

Motion 2022/23:2077 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Effekterna av skatt på plastpåsar

Motion 2022/23:2076 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Indraget stöd vid deltagande i krig utan svenskt uppdrag

Motion 2022/23:2075 av Ann-Sofie Alm och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M)
Helhetsbedömning av hur barn och unga påverkas av pornografi och sexualbrott

Motion 2022/23:2074 av Magdalena Andersson m.fl. (S)
Vårt Sverige kan bättre

Motion 2022/23:2073 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2022/23:2072 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2022/23:2071 av Robert Hannah (L)
Nationell minnesdag för det armeniska folkmordet seyfo

Motion 2022/23:2070 av Robert Hannah (L)
Ekonomiskt våld mot kvinnor

Motion 2022/23:2069 av Robert Hannah (L)
Iraks etniska och religiösa minoriteters överlevnad

Motion 2022/23:2068 av Robert Hannah (L)
Religiösa minoriteters överlevnad i Mellanöstern

Motion 2022/23:2067 av David Perez m.fl. (SD)
Utökad kraftproduktion i Forsmarks kärnkraftverk

Motion 2022/23:2066 av Jörgen Grubb (SD)
Testning av körkortsinnehavare från 65 år

Motion 2022/23:2065 av Jörgen Grubb m.fl. (SD)
Barsebäcks kärnkraftverk 2.0

Motion 2022/23:2064 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Handel och exportfrämjande

Motion 2022/23:2063 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Gruv- och mineralpolitik

Motion 2022/23:2062 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
En politik för ekonomisk resiliens och stärkt konkurrenskraft

Motion 2022/23:2061 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2022/23:2059 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2022/23:2057 av Fredrik Olovsson m.fl. (S)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2022/23:2056 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2022/23:2055 av Anders Ygeman m.fl. (S)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2022/23:2054 av Lawen Redar m.fl. (S)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund, fritid

Motion 2022/23:2053 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2022/23:2052 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2022/23:2051 av Mikael Oscarsson (KD)
En utredning om den officiella svenska hanteringen av Raoul Wallenbergs öde

Motion 2022/23:2050 av Mikael Oscarsson (KD)
Förföljelse av kristna

Motion 2022/23:2049 av Mikael Oscarsson (KD)
Estonias last under förlisningsnatten

Motion 2022/23:2048 av Mikael Oscarsson (KD)
Skärpning av EU:s sanktioner mot regimen i Belarus

Motion 2022/23:2047 av Mikael Oscarsson (KD)
Evidensbaserad vård saknas för barn och unga vuxna som får diagnosen könsdysfori

Motion 2022/23:2046 av Mikael Oscarsson (KD)
Valfrihet och barnomsorgspeng

Motion 2022/23:2045 av Daniel Persson (SD)
Stärkt ekonomi för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Motion 2022/23:2044 av Daniel Vencu Velasquez Castro m.fl. (S)
Vuxnas våld mot barn

Motion 2022/23:2043 av Markus Kallifatides m.fl. (S)
Innovation genom offentliga data

Motion 2022/23:2042 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2022/23:2041 av Morgan Johansson m.fl. (S)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2022/23:2040 av Azadeh Rojhan m.fl. (S)
Omprövning av Iranpolitiken

Motion 2022/23:2039 av Lawen Redar m.fl. (S)
Vårdföretagens etableringsfrihet och etableringskontroll

Motion 2022/23:2038 av Hans Ekström m.fl. (S)
Etablering och utveckling av övningsanläggningar i Stockholm-Mälarregionen

Motion 2022/23:2037 av Ida Ekeroth Clausson och Azra Muranovic (båda S)
Ersättning vid besök i socialtjänstens verksamhet

Motion 2022/23:2036 av Hans Ekström m.fl. (S)
Stockholm-Mälarregionens transportsystem

Motion 2022/23:2035 av Hans Ekström m.fl. (S)
En långsiktig sammanhållen plan för Mälaren

Motion 2022/23:2034 av Olle Thorell m.fl. (S)
En nollvision för mäns våld mot kvinnor

Motion 2022/23:2033 av Anna Vikström m.fl. (S)
Skärp regleringen av ombildningskonsulter

Motion 2022/23:2032 av Heléne Björklund m.fl. (S)
Arbetsförmedlingen ska finnas i hela landet

Motion 2022/23:2031 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)
Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2022/23:2030 av Dennis Dioukarev m.fl. (SD)
Alkoholservering i Svenska Hockeyligan (SHL)

Motion 2022/23:2029 av Anna Vikström m.fl. (S)
Klimatomställning

Motion 2022/23:2028 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
Stockholmsregionen som Sveriges gröna motor

Motion 2022/23:2027 av Daniel Vencu Velasquez Castro m.fl. (S)
Surrogatmoderskap

Motion 2022/23:2026 av Mattias Vepsä m.fl. (S)
En arbetsmarknad med goda villkor och en skola utan marknadskrafter

Motion 2022/23:2025 av Mathias Tegnér m.fl. (S)
Om att förenkla för företagande

Motion 2022/23:2024 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Samla tillsyn av förskola och fritidshem hos Skolinspektionen

Motion 2022/23:2023 av Sofia Skönnbrink m.fl. (S)
Avgiftsfri kollektivtrafik för unga och studerande

Motion 2022/23:2022 av Inga-Lill Sjöblom m.fl. (S)
En mer jämställd arbetsmiljö

Motion 2022/23:2021 av Mirja Räihä m.fl. (S)
Arbetslivskriminalitet i skattefinansierade verksamheter

Motion 2022/23:2020 av Markus Kallifatides m.fl. (S)
Nationell strategi för global cyberpolitik

Motion 2022/23:2019 av Dzenan Cisija m.fl. (S)
Behovet av insatser för att stärka arbetsmarknaden

Motion 2022/23:2018 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Förlängd satsning på Äldreomsorgslyftet

Motion 2022/23:2017 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Tillgång till statistik inom socialtjänstens område

Motion 2022/23:2016 av Paula Holmqvist m.fl. (S)
Hälso- och sjukvården efter coronapandemin

Motion 2022/23:2015 av Leif Nysmed m.fl. (S)
Utökat skydd mot föreningsrättskränkning

Motion 2022/23:2014 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Kunskapslyft för barns rättigheter

Motion 2022/23:2013 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Näringspolitik i Västsverige

Motion 2022/23:2012 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Försvar och samhällets krisberedskap

Motion 2022/23:2011 av Johanna Rantsi (M)
Språkkrav inom vård och äldreomsorg

Motion 2022/23:2010 av Johanna Rantsi (M)
Sexualbrott

Motion 2022/23:2009 av Johanna Rantsi (M)
Ordningsomdömen

Motion 2022/23:2008 av Johanna Rantsi (M)
Nationell strategi för särskilt begåvade elever

Motion 2022/23:2007 av Johanna Rantsi (M)
Kvalitetskontroll av förskolor och pedagogisk omsorg

Motion 2022/23:2006 av Johanna Rantsi (M)
Detektionsverktyg mot barnpornografi i offentlig verksamhets it-miljöer

Motion 2022/23:2005 av Johanna Rantsi och Sten Bergheden (båda M)
Ökad ordning i svenska klassrum

Motion 2022/23:2004 av Johanna Rantsi (M)
Yrkeshögskolan

Motion 2022/23:2003 av Sten Bergheden (M)
Stärkt landsbygd genom ökad försäljning av Sveaskogs skogar

Motion 2022/23:2002 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av samhällsnyttan av målen för ekologiska livsmedel inom offentlig upphandling

Motion 2022/23:2001 av Johanna Rantsi och Sten Bergheden (båda M)
Fler yrkesutbildade

Motion 2022/23:2000 av Sten Bergheden (M)
Ökad produktion i skogen

Motion 2022/23:1999 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Levande fiske i Skåne

Motion 2022/23:1998 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Gaza

Motion 2022/23:1997 av Denis Begic m.fl. (S)
Oslo–Stockholm 2.55

Motion 2022/23:1996 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Motion 2022/23:1995 av Johanna Rantsi (M)
Moderniserad hem- och konsumentkunskap i skolan

Motion 2022/23:1994 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Uppkoppling i hela Sverige

Motion 2022/23:1993 av Johanna Rantsi (M)
Entreprenörskap i gymnasieskolan

Motion 2022/23:1992 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Bättre och mer hållbar infrastruktur i Västsverige

Motion 2022/23:1991 av Johanna Rantsi (M)
Stärkt demokrati i landets gymnasieskolor

Motion 2022/23:1990 av Malin Larsson m.fl. (S)
Svenskt kött och svenska livsmedel i riksdagens restauranger

Motion 2022/23:1989 av Johanna Rantsi (M)
Kriminalisering av oskuldsoperationer och stävja hederskultur

Motion 2022/23:1988 av Isak From m.fl. (S)
Kompetensförsörjning för grön omställning

Motion 2022/23:1987 av Johanna Rantsi (M)
Utökad registerkontroll för anställda som arbetar med barn och unga

Motion 2022/23:1986 av Malin Larsson och Anna-Belle Strömberg (båda S)
Stärkt roll för länsstyrelserna i den regionala utvecklingspolitiken

Motion 2022/23:1985 av Johanna Rantsi (M)
Ny brottsrubricering för brott mot skolpersonal

Motion 2022/23:1984 av Kenneth G Forslund (S)
Höjd fartgräns för A- och epatraktorer

Motion 2022/23:1983 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff (båda M)
Indelning av länder och språk på bibliotek

Motion 2022/23:1982 av Aylin Fazelian m.fl. (S)
Göteborgsområdets elförsörjning

Motion 2022/23:1981 av Kenneth G Forslund m.fl. (S)
Tillgång till samhällsservice i samtliga kommuner runt Göteborg

Motion 2022/23:1980 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Ulrika Heindorff (båda M)
Borgerlig vigselförrättare

Motion 2022/23:1979 av Linnéa Wickman m.fl. (S)
En mer jämlik sjukvård

Motion 2022/23:1978 av Eva Lindh m.fl. (S)
Möjliggörande av mellantvång

Motion 2022/23:1977 av Eva Lindh m.fl. (S)
Stärkt vård och behandling för unga

Motion 2022/23:1976 av Eva Lindh och Mats Wiking (båda S)
Tillståndsplikt för skyddade boenden samt stärkt barnrättsperspektiv

Motion 2022/23:1975 av Eva Lindh m.fl. (S)
Sökbarhet för anmälningar som gäller barn

Motion 2022/23:1974 av Eva Lindh m.fl. (S)
Lagen om valfrihetssystem

Motion 2022/23:1973 av Eva Lindh m.fl. (S)
Ambulans- och sjuktransporter i Norden

Motion 2022/23:1972 av Eva Lindh m.fl. (S)
Gemensamma beredskapslager samt upphandlingar av läkemedel och vaccin i Norden

Motion 2022/23:1971 av Eva Lindh m.fl. (S)
Nordiskt register inom hälso- och sjukvården

Motion 2022/23:1970 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Nationellt förbud mot PFAS i matförpackningar

Motion 2022/23:1969 av Isak From m.fl. (S)
Infrastruktur i norra Sverige

Motion 2022/23:1968 av Johanna Rantsi (M)
Ökad studietakt

Motion 2022/23:1967 av Sten Bergheden (M)
Översyn av länsstyrelsernas verksamhet

Motion 2022/23:1966 av Sten Bergheden (M)
Översyn av reglerna rörande stenmurar och odlingshinder

Motion 2022/23:1965 av Lawen Redar m.fl. (S)
Åtgärder mot regimen i Iran

Motion 2022/23:1964 av Amalia Rud Pedersen och Gunilla Carlsson (båda S)
Ett utökat familjestöd med myndighetssamverkande kontaktpersoner

Motion 2022/23:1963 av Joakim Järrebring m.fl. (S)
Åtgärder för en fungerande bostadsmarknad

Motion 2022/23:1962 av Johan Andersson m.fl. (S)
Ordning och reda i upphandlingar

Motion 2022/23:1961 av Gunilla Carlsson (S)
De regionala skyddsombudens tillträdesrätt

Motion 2022/23:1960 av Gunilla Carlsson (S)
Ekocid som brott vid ICC i Haag

Motion 2022/23:1959 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2022/23:1958 av Isak From och Joakim Järrebring (båda S)
Likställande av regelverket för A-traktorer med det för mopedbilar

Motion 2022/23:1957 av Isak From m.fl. (S)
Metodutveckling i tillståndsprocesser

Motion 2022/23:1956 av Ida Drougge m.fl. (M)
Reformering av det kommunala utjämningssystemet

Motion 2022/23:1955 av Runar Filper m.fl. (SD)
Språkfrågor

Motion 2022/23:1954 av Sten Bergheden (M)
Återinför tjänstemannaansvaret

Motion 2022/23:1953 av Sten Bergheden (M)
Möjligheterna att bygga även i störningsbelastade miljöer

Motion 2022/23:1952 av Sten Bergheden (M)
Strategi för ökad produktion och export av svensk mat

Motion 2022/23:1951 av Sten Bergheden (M)
Översyn av miljöbalken

Motion 2022/23:1950 av Sten Bergheden (M)
Minskning av vargstammen

Motion 2022/23:1949 av Sten Bergheden (M)
Byggnation på landsbygden

Motion 2022/23:1948 av Sten Bergheden (M)
Bättre bekämpning av granbarkborren i reservaten

Motion 2022/23:1947 av Sten Bergheden (M)
Placeringen av den nya viltmyndigheten i Skaraborg

Motion 2022/23:1946 av Sten Bergheden (M)
Myndigheters anpassning efter livsmedelsstrategin

Motion 2022/23:1945 av Sten Bergheden (M)
Regler och ersättning för Natura 2000-områden

Motion 2022/23:1944 av Sten Bergheden (M)
Bottennära fiske

Motion 2022/23:1943 av Sten Bergheden (M)
Borttagande av plastpåseskatten

Motion 2022/23:1942 av Sten Bergheden (M)
Ytterligare ett jobbskatteavdrag

Motion 2022/23:1941 av Sten Bergheden (M)
Sänkt dansbandsmoms

Motion 2022/23:1940 av Sten Bergheden (M)
Svensk biodling

Motion 2022/23:1939 av Sten Bergheden (M)
Underlätta för ungdomar att få jobb och bostad

Motion 2022/23:1938 av Sten Bergheden (M)
Belopp under 100 kronor på skattekontot

Motion 2022/23:1937 av Sten Bergheden (M)
Ölskatten för de små bryggerierna

Motion 2022/23:1936 av Sten Bergheden (M)
Avdrag för hemmakontoret

Motion 2022/23:1935 av Sten Bergheden (M)
Översyn av kravet på personalliggaren i mindre företag

Motion 2022/23:1934 av Sten Bergheden (M)
Skatteavdrag för att ta buss- och lastbilskörkort

Motion 2022/23:1933 av Sten Bergheden (M)
Sänkt bensin- och dieselskatt

Motion 2022/23:1932 av Sten Bergheden (M)
Utvärdera pensionsreformen

Motion 2022/23:1931 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Ökad andel av nationella planen

Motion 2022/23:1930 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker

Motion 2022/23:1929 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Cyklar

Motion 2022/23:1928 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Tågförbindelse mellan Stockholm och Oslo

Motion 2022/23:1927 av Niels Paarup-Petersen och Alireza Akhondi (båda C)
Utvärdering av den svenska missbrukspolitiken

Motion 2022/23:1926 av Christofer Bergenblock och Stina Larsson (båda C)
Definition av begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark”

Motion 2022/23:1925 av Stina Larsson och Christofer Bergenblock (båda C)
Stärkt tillämpning av skydd av åkermark

Motion 2022/23:1924 av Christofer Bergenblock (C)
Utredning av ökad återvinning av plast

Motion 2022/23:1923 av Mikael Larsson och Christofer Bergenblock (båda C)
Förbättrad tillgänglighet på Viskadalsbanan

Motion 2022/23:1922 av Christofer Bergenblock (C)
Höjd gräns för tillståndsplikt vid biogasanläggningar

Motion 2022/23:1921 av Christofer Bergenblock och Anne-Li Sjölund (båda C)
Utökat och breddat skatteavdrag för gåvor

Motion 2022/23:1920 av Christofer Bergenblock (C)
Reformering av strandskyddslagstiftningen

Motion 2022/23:1919 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Förverkligande av Norrbotniabanan

Motion 2022/23:1918 av Sten Bergheden (M)
Kravet på detaljplan för ett fåtal hus på landsbygden

Motion 2022/23:1917 av Sten Bergheden (M)
Organisationer och personer som inte är sakägare

Motion 2022/23:1916 av Sten Bergheden (M)
Bankkonto för barn och ungdomar

Motion 2022/23:1915 av Sten Bergheden (M)
Minskning och effektivisering av den svenska byråkratin

Motion 2022/23:1914 av Sten Bergheden (M)
Myndigheters och verks förståelse för företagsamhet och näringslivets villkor

Motion 2022/23:1913 av Sten Bergheden (M)
Kravet på uppgiftslämnande till olika myndigheter

Motion 2022/23:1912 av Sten Bergheden (M)
Förbättrad redovisning av välfärdstjänster

Motion 2022/23:1911 av Malin Danielsson m.fl. (L)
Stockholm – möjligheternas storstadsregion

Motion 2022/23:1910 av Sten Bergheden (M)
Underlättande för bygge av vatten- och branddammar

Motion 2022/23:1909 av Sten Bergheden (M)
Stärkt försvarsförmåga med ett ökat samarbete mellan jägare, sportskyttar och försvaret

Motion 2022/23:1908 av Sten Bergheden (M)
Bekämpning av den olagliga arbetskraften

Motion 2022/23:1907 av Sten Bergheden (M)
Utvärdering av promillegränsen på sjön

Motion 2022/23:1906 av Sten Bergheden (M)
Aktivister och djurproduktionen

Motion 2022/23:1905 av Sten Bergheden och Marléne Lund Kopparklint (båda M)
Gamla historiska vapensamlingar

Motion 2022/23:1904 av Sten Bergheden (M)
Samhällets stöd och uppmuntran till landets samlare

Motion 2022/23:1903 av Sten Bergheden (M)
Flytt av ansvaret för Tullverket till Justitiedepartementet

Motion 2022/23:1902 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Skogsnäringen i Skåne

Motion 2022/23:1901 av Sten Bergheden (M)
Effektivisera Lantmäteriet

Motion 2022/23:1900 av Sten Bergheden (M)
Kostnadsfördelning vid exploatering

Motion 2022/23:1899 av Sten Bergheden (M)
Tydligare besked angående strandnära byggnation

Motion 2022/23:1898 av Sten Bergheden (M)
Underlättad byggnation inom lantbruket

Motion 2022/23:1897 av Helena Lindahl och Catarina Deremar (båda C)
Utvidgat rotavdrag till att omfatta enskilda avloppsanläggningar

Motion 2022/23:1896 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (båda C)
Stöd till enskilda vägar och skogsvägar

Motion 2022/23:1895 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Djurrättsaktivism

Motion 2022/23:1894 av Alireza Akhondi (C)
Flaggning av adresser för ambulans

Motion 2022/23:1893 av Alireza Akhondi (C)
Ett tryggt Sverige, fritt från brott och extremism

Motion 2022/23:1892 av Alireza Akhondi (C)
Politiskt tillsatta nämndemän

Motion 2022/23:1891 av Alireza Akhondi (C)
Framtidssäkring av det svenska vägnätet

Motion 2022/23:1890 av Alireza Akhondi (C)
Våld i nära relationer

Motion 2022/23:1889 av Alireza Akhondi (C)
Barnens rätt

Motion 2022/23:1888 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Fiske

Motion 2022/23:1887 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Strandskyddet och utvecklingen i skärgården och på landsbygden

Motion 2022/23:1886 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Klimatsmart Stockholmsregion

Motion 2022/23:1885 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Åtgärder mot skarv

Motion 2022/23:1884 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Östersjöns miljö- och fiskeripolitik

Motion 2022/23:1883 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Trängselskatt Lidingö

Motion 2022/23:1882 av Malin Björk m.fl. (C)
En starkare liberal demokrati

Motion 2022/23:1881 av Malin Björk m.fl. (C)
Konstitutionella frågor

Motion 2022/23:1880 av Jonny Cato m.fl. (C)
Integration

Motion 2022/23:1879 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
En fokuserad utvecklingsagenda bortom 2030

Motion 2022/23:1878 av Sten Bergheden (M)
Ett mer rättvist bostadstillägg till pensionärer

Motion 2022/23:1877 av Sten Bergheden (M)
Processer runt de småskaliga vattenkraftverken

Motion 2022/23:1876 av Sten Bergheden (M)
Ökad samordning av kontroller av företag

Motion 2022/23:1875 av Sten Bergheden (M)
Underlättande av redovisningen för UF-företag

Motion 2022/23:1874 av Sten Bergheden (M)
Tydligare uppdrag till myndigheter och verk om att hjälpa företagen att göra rätt

Motion 2022/23:1873 av Sten Bergheden (M)
Översyn av företags och föreningars avgifter för återvinning

Motion 2022/23:1872 av Sten Bergheden (M)
Blyammunition

Motion 2022/23:1871 av Sten Bergheden (M)
Sluta köra fyllnadsmaterial och bergkross till deponi

Motion 2022/23:1870 av Sten Bergheden (M)
Inskränkning av äganderätten utan att ersätta markägaren

Motion 2022/23:1869 av Sten Bergheden (M)
Organisationers påverkan på skyddsjakt och licensjakt på varg

Motion 2022/23:1868 av Sten Bergheden (M)
Stärkt markägare angående allemansrätten

Motion 2022/23:1867 av Sten Bergheden (M)
Möjlighet till ökad kemisk bekämpning av granbarkborren

Motion 2022/23:1866 av Sten Bergheden (M)
Skogsmark som är tagen ur produktion

Motion 2022/23:1865 av Sten Bergheden (M)
Byggnation av nya djurstall

Motion 2022/23:1864 av Sten Bergheden (M)
Ökad skyddsjakt på varg

Motion 2022/23:1863 av Sten Bergheden (M)
Vargen är förvaltningsbar

Motion 2022/23:1862 av Sten Bergheden (M)
Biotopskyddet för nya stenrösen

Motion 2022/23:1861 av Sten Bergheden (M)
En konkurrenskraftsjämförelse årligen för lantbruket

Motion 2022/23:1860 av Sten Bergheden (M)
Minskat strandskydd och borttagande av länsstyrelserna i strandskyddsärendena

Motion 2022/23:1859 av Sten Bergheden (M)
Det allmänna uppdraget

Motion 2022/23:1858 av Sten Bergheden (M)
Kunskapshöjande insats om allemansrätten

Motion 2022/23:1857 av Sten Bergheden (M)
Ekologisk mat

Motion 2022/23:1856 av Sten Bergheden (M)
Mer undervisning i praktiska kunskaper

Motion 2022/23:1855 av Sten Bergheden (M)
Gårdsförsäljning i Sverige

Motion 2022/23:1854 av Sten Bergheden (M)
Avgifter i äldreomsorgen

Motion 2022/23:1853 av Sten Bergheden (M)
Beredskapslager med skydd och mediciner

Motion 2022/23:1852 av Sten Bergheden (M)
Äldres rätt att få välja sin mat

Motion 2022/23:1851 av Sten Bergheden (M)
Vaccination mot TBE

Motion 2022/23:1850 av Sten Bergheden (M)
Språkkrav för vissa jobb inom omsorgen

Motion 2022/23:1849 av Sten Bergheden (M)
Rutinmässig kontroll av diabetes typ 2

Motion 2022/23:1848 av Sten Bergheden (M)
Sjukvård och tandvård för alla

Motion 2022/23:1847 av Sten Bergheden (M)
Fortbildningsansvaret för läkare

Motion 2022/23:1846 av Sten Bergheden (M)
Tandvårdskostnader för asylsökande och tillfälliga besökare

Motion 2022/23:1845 av Sten Bergheden (M)
Minskat antal ledamöter i Sveriges riksdag

Motion 2022/23:1844 av Sten Bergheden (M)
Politisk påverkan från statliga myndigheter

Motion 2022/23:1843 av Sten Bergheden (M)
Skaraborgs valkrets

Motion 2022/23:1842 av Sten Bergheden (M)
Implementering av EU-direktiv

Motion 2022/23:1841 av Maria Stockhaus (M)
Bättre behandling för människor med diagnosen ME/CFS

Motion 2022/23:1840 av Maria Stockhaus (M)
Politiska vildar

Motion 2022/23:1839 av Maria Stockhaus och Adam Reuterskiöld (båda M)
God pedagogisk kompetens om adhd, dyslexi och andra neuropsykiatriska diagnoser

Motion 2022/23:1838 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Villkor för fristående aktörer i välfärdssektorn

Motion 2022/23:1837 av Maria Stockhaus m.fl. (M)
Utredning av det kommunala utjämningssystemet

Motion 2022/23:1836 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson och Helena Bouveng (båda M)
Krav på bodelningsprocessen

Motion 2022/23:1835 av Sten Bergheden (M)
Självförsörjningsgraden av livsmedel

Motion 2022/23:1834 av Sten Bergheden (M)
Dubbla ekonomiska sanktioner för Sveriges lantbrukare

Motion 2022/23:1833 av Sten Bergheden (M)
Mål för att uppnå livsmedelsstrategin

Motion 2022/23:1832 av Sten Bergheden (M)
Underlättande av tillståndsprocesserna och genomförande av Konkurrenskraftsutredningen (SOU 2015:15)

Motion 2022/23:1831 av Sten Bergheden (M)
Underlättande av småskalig djurhållning på landsbygden

Motion 2022/23:1830 av Sten Bergheden (M)
Vindkraftverken hotar fågellivet

Motion 2022/23:1829 av Sten Bergheden (M)
Beredskapslager för livsmedel

Motion 2022/23:1828 av Sten Bergheden (M)
Brist på veterinärer

Motion 2022/23:1827 av Sten Bergheden (M)
Lämna matavfall

Motion 2022/23:1826 av Sten Bergheden (M)
Den småskaliga vattenkraften i Sverige

Motion 2022/23:1825 av Sten Bergheden (M)
Redovisning av kommunernas användning av skattepengar

Motion 2022/23:1824 av Sten Bergheden (M)
Regelbunden översyn av konkurrenskraft

Motion 2022/23:1823 av Sten Bergheden (M)
Stärkt äganderätten i minerallagen

Motion 2022/23:1822 av Sten Bergheden (M)
Skaraborg som utvecklingscentrum för vätgas

Motion 2022/23:1821 av Sten Bergheden (M)
Förenklade regler och fler dispenser vid uppstart av mindre företag

Motion 2022/23:1820 av Sten Bergheden (M)
Behålla och bygga ut kärnkraften

Motion 2022/23:1819 av Sten Bergheden (M)
Kostnaden för arkeologiska undersökningar

Motion 2022/23:1818 av Sten Bergheden (M)
Central rättning av nationella prov i skolan

Motion 2022/23:1817 av Sten Bergheden (M)
Ta bort flygskatten för ökad sysselsättning och företagande

Motion 2022/23:1816 av Sten Bergheden (M)
Översyn av kemikalieskatten

Motion 2022/23:1815 av Gudrun Brunegård (KD)
Kommunernas hantering av övergivna hus

Motion 2022/23:1814 av Lili André (KD)
Sveriges vattenförbrukning

Motion 2022/23:1813 av Christian Carlsson (KD)
Stopp för offentliga böneutrop

Motion 2022/23:1812 av Christian Carlsson (KD)
Rättvisa i straffrätten

Motion 2022/23:1811 av Christian Carlsson (KD)
Bekämpning av terrorism

Motion 2022/23:1810 av Magnus Jacobsson (KD)
Bistånd via ideella föreningar

Motion 2022/23:1809 av Magnus Jacobsson (KD)
En flytt av Sveriges ambassad till Jerusalem

Motion 2022/23:1808 av Mikael Oscarsson (KD)
Regelverk för stiftelser och premie- och stipendiefonder

Motion 2022/23:1807 av Christian Carlsson (KD)
Kommunala ordningsvakter

Motion 2022/23:1806 av Magnus Jacobsson (KD)
Ökning av stödet till Ukraina

Motion 2022/23:1805 av Magnus Jacobsson (KD)
Utbildning för taxiförarlegitimation

Motion 2022/23:1804 av Magnus Jacobsson (KD)
Balkankonferens för handel och försoning

Motion 2022/23:1803 av Magnus Jacobsson (KD)
Översyn av möjligheten att införa ungdomskörkort

Motion 2022/23:1802 av Magnus Jacobsson (KD)
Ökat handelsutbyte med Kosovo

Motion 2022/23:1801 av Magnus Jacobsson (KD)
Längre lastbilar

Motion 2022/23:1800 av Magnus Jacobsson (KD)
Möjligheterna att sälja fler statliga bolag

Motion 2022/23:1799 av Magnus Jacobsson och Mathias Bengtsson (båda KD)
Upprustning av Inlandsbanan och Kinnekullebanan

Motion 2022/23:1798 av Magnus Jacobsson (KD)
Underlättande av kommuners medfinansiering av infrastrukturprojekt

Motion 2022/23:1797 av Magnus Jacobsson (KD)
Järnvägarna i Fyrbodal

Motion 2022/23:1796 av Magnus Jacobsson (KD)
Vägnätet i Fyrbodal

Motion 2022/23:1795 av Magnus Jacobsson (KD)
Enskilda vägar

Motion 2022/23:1794 av Magnus Jacobsson (KD)
Infrastrukturen i östra Stockholm

Motion 2022/23:1793 av Magnus Jacobsson (KD)
Infrastruktur på västkusten

Motion 2022/23:1792 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Elkrisen påverkan på Skåne

Motion 2022/23:1791 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2022/23:1790 av Ulrika Heindorff (M)
En starkare livsmedelsstrategi

Motion 2022/23:1789 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2022/23:1788 av Ulrika Heindorff (M)
Ökad kunskap gällande ME/CFS

Motion 2022/23:1787 av Ulrika Heindorff (M)
Idrott och hälsa i grundskolan

Motion 2022/23:1786 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Fler blodgivare

Motion 2022/23:1785 av Ulrika Heindorff (M)
Utfasning av djurförsök

Motion 2022/23:1784 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Teknisk infrastruktur i glesbygd

Motion 2022/23:1783 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Vissa internationella militära insatser

Motion 2022/23:1782 av Sofia Amloh m.fl. (S)
En översyn av regelverket för rätten till tillfällig föräldrapenning

Motion 2022/23:1781 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Teknikutveckling och äldre

Motion 2022/23:1780 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Sekretesslagstiftning

Motion 2022/23:1779 av Jamal El-Haj m.fl. (S)
Israel och Palestina

Motion 2022/23:1778 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Kooperationens förutsättningar

Motion 2022/23:1777 av Jytte Guteland m.fl. (S)
Förtydligande av partipolitiska studentföreningars rätt att nyttja universitetens lokaler

Motion 2022/23:1776 av Jytte Guteland m.fl. (S)
Barns rätt till frihet från reklam på sociala medier

Motion 2022/23:1775 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Insatser för att motverka den parallella svarta bostadsmarknaden

Motion 2022/23:1774 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Återinförande av den kommunala förköpsrätten

Motion 2022/23:1773 av Jytte Guteland m.fl. (S)
Förbehåll om att inte tillåta kärnvapen på svensk mark

Motion 2022/23:1772 av Jytte Guteland m.fl. (S)
Stärkt finansiering av och kvalitet på högre utbildning

Motion 2022/23:1771 av Jytte Guteland m.fl. (S)
Utredning om hälsovarningar på alkoholprodukter

Motion 2022/23:1770 av Staffan Eklöf och Eric Westroth (båda SD)
Utredning av statligt ansvar för järnvägen Halmstad–Nässjö

Motion 2022/23:1769 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Mellanöstern

Motion 2022/23:1768 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Republiken Kina (Taiwan)

Motion 2022/23:1767 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Rymdstrategi

Motion 2022/23:1766 av Rasmus Giertz m.fl. (SD)
Stöd för utsatta kvinnor i utrikespolitiken

Motion 2022/23:1765 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Svenska institutet

Motion 2022/23:1764 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Säkerhetspolitik

Motion 2022/23:1763 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Säkerhetspolitisk utredning

Motion 2022/23:1762 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
E-sport

Motion 2022/23:1761 av Aron Emilsson m.fl. (SD)
Fredsprocessen Israel–Palestina

Motion 2022/23:1760 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Utländska uppköp

Motion 2022/23:1759 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Vapenlicens och digital teknik

Motion 2022/23:1758 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Afrikas horn

Motion 2022/23:1757 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Återinförande av korttidsstudiestödet

Motion 2022/23:1756 av Johan Andersson m.fl. (S)
Olyckor vid vägarbetsplatser

Motion 2022/23:1755 av Rasmus Giertz m.fl. (SD)
Arktis

Motion 2022/23:1754 av Johan Andersson m.fl. (S)
Ordning i trafiken

Motion 2022/23:1753 av Johan Andersson m.fl. (S)
Utveckling av utbyggnaden av alkobommar i alla våra hamnar

Motion 2022/23:1752 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Demokrati och mänskliga rättigheter i utrikespolitiken

Motion 2022/23:1751 av Annika Strandhäll (S)
Lex Lotta

Motion 2022/23:1750 av Annika Strandhäll (S)
En skattereform

Motion 2022/23:1749 av Mats Nordberg m.fl. (SD)
Sverigedemokraternas biståndspolitik

Motion 2022/23:1748 av Rasmus Giertz m.fl. (SD)
Erkännande av folkmord

Motion 2022/23:1747 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Europarådet

Motion 2022/23:1746 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Folkambassader

Motion 2022/23:1745 av Alexander Christiansson m.fl. (SD)
Internationellt stöd till utsatta kristna

Motion 2022/23:1744 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Kuba

Motion 2022/23:1743 av Hanna Westerén och Laila Naraghi (båda S)
Gotlandstrafiken

Motion 2022/23:1742 av Laila Naraghi (S)
Tänderna är en del av kroppen

Motion 2022/23:1741 av Laila Naraghi (S)
Rätt till förskola på obekväma arbetstider

Motion 2022/23:1740 av Laila Naraghi (S)
Insyn, algoritmer och AI

Motion 2022/23:1739 av Laila Naraghi (S)
Inkludering av ansökan om bostadstillägg för pensionärer i deklarationen

Motion 2022/23:1738 av Laila Naraghi (S)
Konkurrensneutralitet mellan medieföretag verksamma i Sverige

Motion 2022/23:1737 av Laila Naraghi (S)
Minnesmonument över folkmordet i Srebrenica

Motion 2022/23:1736 av Christian Carlsson (KD)
Ordning och trygghet i skolan

Motion 2022/23:1735 av Gudrun Brunegård (KD)
Skyddad yrkestitel för legitimerad skolkurator

Motion 2022/23:1734 av Christian Carlsson (KD)
Mindre barngrupper i förskolan

Motion 2022/23:1733 av Kalle Olsson m.fl. (S)
Kooperativ företagsrådgivning

Motion 2022/23:1732 av Eva Lindh m.fl. (S)
Avskaffad funkisskatt

Motion 2022/23:1731 av Eva Lindh m.fl. (S)
Tidsgräns vid bodelning

Motion 2022/23:1730 av Eva Lindh m.fl. (S)
Förändrat skolvalssystem och förbud mot vinstjakt i skolan

Motion 2022/23:1729 av Eva Lindh m.fl. (S)
Utveckling av Finsamlagstiftningen

Motion 2022/23:1728 av Eva Lindh m.fl. (S)
Stärkt vittnesskydd

Motion 2022/23:1727 av Eva Lindh m.fl. (S)
Grundlagsskydd för public service

Motion 2022/23:1726 av Eva Lindh m.fl. (S)
Civilsamhällets roll för äldres hälsa

Motion 2022/23:1725 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Marknadsföring av nätläkare

Motion 2022/23:1724 av Eva Lindh m.fl. (S)
Förundersökningssekretess

Motion 2022/23:1723 av Eva Lindh (S)
Statlig e-legitimation

Motion 2022/23:1722 av Eva Lindh (S)
Arbetsrättsliga kunskaper i gymnasieskolan

Motion 2022/23:1721 av Eva Lindh (S)
Lättillgängligare stöd

Motion 2022/23:1720 av Eva Lindh (S)
Översyn offentlighets- och sekretesslagen

Motion 2022/23:1719 av Johan Andersson m.fl. (S)
Skyddad yrkestitel för barnskötare

Motion 2022/23:1718 av Johan Andersson m.fl. (S)
Lagstadgad rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2022/23:1717 av Johan Andersson m.fl. (S)
Kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal

Motion 2022/23:1716 av Johan Andersson m.fl. (S)
Avskaffande av EBO

Motion 2022/23:1715 av Johan Andersson m.fl. (S)
Byggandet av Ostlänken

Motion 2022/23:1714 av Johan Löfstrand m.fl. (S)
Regelverket kring bolagskoncerner vid ägande av appläkartjänster, apotek och vårdcentraler

Motion 2022/23:1713 av Noria Manouchi m.fl. (M)
Nationell Öresundsagenda

Motion 2022/23:1712 av Josefin Malmqvist (M)
Reformera samhällsorienteringen

Motion 2022/23:1711 av Johan Andersson m.fl. (S)
Fackligt samråd vid arbetsmarknadspolitiska insatser

Motion 2022/23:1710 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Förbud mot statligt finansierad lobbning

Motion 2022/23:1709 av Peter Ollén (M)
Politiska uppdrag i 3:12-reglerna

Motion 2022/23:1708 av Josefin Malmqvist (M)
Sexualbrott

Motion 2022/23:1707 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Äganderätten

Motion 2022/23:1706 av Johan Andersson m.fl. (S)
Lärlingsutbildning för sotare

Motion 2022/23:1705 av Annika Strandhäll (S)
Beredskapsskatt

Motion 2022/23:1704 av Annika Strandhäll (S)
Individualiserad föräldraförsäkring

Motion 2022/23:1703 av Malin Danielsson (L)
Infrastrukturen på Södertörn

Motion 2022/23:1702 av Malin Danielsson (L)
Generationsskifte i bostadsbeståndet

Motion 2022/23:1701 av Lina Nordquist (L)
Friare vardag genom säkrad förvaring av elrullstolar

Motion 2022/23:1700 av Lina Nordquist (L)
Politik för minskat matsvinn

Motion 2022/23:1699 av Lina Nordquist (L)
Den saknade järnvägsstumpen Enköping–Uppsala

Motion 2022/23:1698 av Lina Nordquist (L)
Binda ihop Uppsala län

Motion 2022/23:1697 av Robert Hannah (L)
Modernisering av Kinnekullebanan

Motion 2022/23:1696 av Robert Hannah (L)
Kvinnor med förlossningspsykos

Motion 2022/23:1695 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)
Slöjor på flickor

Motion 2022/23:1694 av Robert Hannah och Cecilia Rönn (båda L)
Höghastighetsbana Oslo–Göteborg–Köpenhamn

Motion 2022/23:1693 av Robert Hannah och Juno Blom (båda L)
Ett sexuellt kulturskifte i förorterna

Motion 2022/23:1692 av Helena Gellerman (L)
Vidareutbildning av akademiker till polisyrket

Motion 2022/23:1691 av Cecilia Rönn (L)
Övernattningsbostad och straffavgifter

Motion 2022/23:1690 av Eric Westroth (SD)
Välfärdspengar

Motion 2022/23:1689 av Eric Westroth (SD)
Skyldighet för mobil- och teleoperatörer att samverka med rättsvårdande myndigheter

Motion 2022/23:1688 av Eric Westroth (SD)
Politisk åsikt som diskrimineringsgrund i svensk diskrimineringslagstiftning

Motion 2022/23:1687 av Eric Westroth (SD)
Driftsstöd till icke-statliga flygplatser

Motion 2022/23:1686 av Eric Westroth (SD)
Anonymisering av sjukvårdspersonal i patientjournaler

Motion 2022/23:1685 av Eric Westroth och Ann-Christine From Utterstedt (båda SD)
Nationella beredskapslager

Motion 2022/23:1684 av Ulrika Heie (C)
Information till myndigheter om elöverkänslighet som funktionshinder

Motion 2022/23:1683 av Ulrika Heie (C)
Tydligt uppdrag för primärvården att förebygga ohälsa

Motion 2022/23:1682 av Ulrika Heie (C)
Arvode för vigselförrättare

Motion 2022/23:1681 av Helena Vilhelmsson och Anne-Li Sjölund (båda C)
Sexsomni

Motion 2022/23:1680 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)
Situationen för kvinnor som tvingas leva gömda

Motion 2022/23:1679 av Helena Vilhelmsson m.fl. (C)
Moderniserad lagstiftning för att motverka spridning av våldsam pornografi

Motion 2022/23:1678 av Helena Vilhelmsson (C)
Detektering av pornografiskt material av barn

Motion 2022/23:1677 av Helena Vilhelmsson (C)
Frigörelsekapital

Motion 2022/23:1676 av Helena Vilhelmsson (C)
Utökad rätt att bevilja reflektionsperiod gällande offer för människohandel

Motion 2022/23:1675 av Rickard Nordin (C)
Vinstmarginalbeskattning på digitala tjänster och produkter

Motion 2022/23:1674 av Rickard Nordin och Ulrika Heie (båda C)
Förbättrad situation för personer i behov av ledar- eller assistanshund

Motion 2022/23:1673 av Annie Lööf m.fl. (C)
Jämställdhet för hållbar utveckling

Motion 2022/23:1672 av Annie Lööf m.fl. (C)
En levande landsbygd för Sveriges bästa

Motion 2022/23:1671 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C)
Skarv

Motion 2022/23:1670 av Kerstin Lundgren (C)
Utredning av dödshjälp – rätten att avsluta sitt liv

Motion 2022/23:1669 av Kerstin Lundgren (C)
Förbättrad miljöinformation i sjökort/båtsportskort

Motion 2022/23:1668 av Kerstin Lundgren (C)
Motorvägstunnel under Södertälje kanal och säkrande av förbindelserna E4/E20 genom Södertälje

Motion 2022/23:1667 av Mattias Bäckström Johansson och Johnny Svedin (båda SD)
Viltets ökning i Kalmar län

Motion 2022/23:1666 av Mattias Bäckström Johansson och Johnny Svedin (båda SD)
Trafiksäkerheten på Ölandsbron och behovet av en ny förbindelse

Motion 2022/23:1665 av Mattias Bäckström Johansson (SD)
Öppen källkod

Motion 2022/23:1664 av Mattias Bäckström Johansson och Eric Palmqvist (båda SD)
Regelverket för användandet av metallsökare

Motion 2022/23:1663 av Mattias Bäckström Johansson och Johnny Svedin (båda SD)
Färjetrafik mellan Oskarshamn och Byxelkrok

Motion 2022/23:1662 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD)
Tåginfrastruktur i sydöstra Sverige

Motion 2022/23:1661 av Rickard Nordin (C)
Öppenhet kring lokala partiers finansiering

Motion 2022/23:1660 av Ulrika Heie (C)
Översyn av det kommunala utjämningssystemet

Motion 2022/23:1659 av Anne-Li Sjölund och Ulrika Heie (båda C)
Offentlig information på lättläst svenska

Motion 2022/23:1658 av Anders Ådahl och Ulrika Heie (båda C)
Certifiering av tjänsteföretag

Motion 2022/23:1657 av Anders Ådahl (C)
Nationellt program för förbättrad hälsa hos unga

Motion 2022/23:1656 av Anders Ådahl (C)
Modernisering av ellagen

Motion 2022/23:1655 av Anders Ådahl (C)
Bostadsförsörjning

Motion 2022/23:1654 av Anders Ådahl (C)
Säkerhetspolitiskt orienterad doktrin för energi och livsmedel

Motion 2022/23:1653 av Anders Ådahl (C)
Minska förekomsten av invasiva djurarter

Motion 2022/23:1652 av Elisabeth Thand Ringqvist och Anders Ådahl (båda C)
Modern bokföring

Motion 2022/23:1651 av Anne-Li Sjölund och Helena Vilhelmsson (båda C)
Avskaffat krav om momspliktig verksamhet vid fastighetsupplåtelse

Motion 2022/23:1650 av Ulrika Heie (C)
Tidsgräns för domstolars handläggning av överklagande av detaljplaner

Motion 2022/23:1649 av Kerstin Lundgren (C)
Ge kommunerna samlat ansvar för brottsförebyggande arbete

Motion 2022/23:1648 av Kerstin Lundgren (C)
Avskaffande av EBO

Motion 2022/23:1647 av Kerstin Lundgren (C)
Gårdsförsäljning

Motion 2022/23:1646 av Kerstin Lundgren (C)
Ny djurskötarutbildning

Motion 2022/23:1645 av Kerstin Lundgren (C)
Ansvar för rovdjursförvaltningen

Motion 2022/23:1644 av Kerstin Lundgren (C)
AP-fondernas investeringar

Motion 2022/23:1643 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
En hållbar digitalisering

Motion 2022/23:1642 av Martina Johansson och Mikael Larsson (båda C)
Trafikpoliser

Motion 2022/23:1641 av Martina Johansson och Mikael Larsson (båda C)
Förnybar energiomställning

Motion 2022/23:1640 av Martina Johansson (C)
Sanering av gamla industrier

Motion 2022/23:1639 av Martina Johansson (C)
Bättre tillgång på cykelvägar

Motion 2022/23:1638 av Martina Johansson (C)
Differentierad vattentaxa

Motion 2022/23:1637 av Martina Johansson (C)
Förenklade tillståndsansökningar och tillsyn

Motion 2022/23:1636 av Martina Johansson (C)
Fler beredningsformer för cytostatika

Motion 2022/23:1635 av Martina Johansson (C)
Företag inom besöksnäringen

Motion 2022/23:1634 av Martina Johansson (C)
Delegationer i sjukvården

Motion 2022/23:1633 av Martina Johansson (C)
Pedagogiska tjänster samt fjärrundervisning

Motion 2022/23:1632 av Martina Johansson och Elisabeth Thand Ringqvist (båda C)
Turismöversiktsplan

Motion 2022/23:1631 av Martina Johansson (C)
Förändrad lagstiftning för jakt

Motion 2022/23:1630 av Martina Johansson (C)
Harmoniserad hastighet för A-traktor och mopedbilar och förbättrad förarutbildning

Motion 2022/23:1629 av Martina Johansson (C)
Mer solenergi

Motion 2022/23:1628 av Martina Johansson (C)
ROT-avdrag från utlandet

Motion 2022/23:1627 av Martina Johansson och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Fiber i hela landet

Motion 2022/23:1626 av Martina Johansson (C)
Utvärdering av fastighetsskatten

Motion 2022/23:1625 av Martina Johansson (C)
Utbildning för arbete

Motion 2022/23:1624 av Martina Johansson (C)
Bedrägerier mot äldre

Motion 2022/23:1623 av Martina Johansson (C)
Vidareutveckling av sfi

Motion 2022/23:1622 av Martina Johansson (C)
Översyn av hjälpmedel och bostadsanpassning

Motion 2022/23:1621 av Catarina Deremar (C)
Bedrägerier mot äldre

Motion 2022/23:1620 av Mikael Larsson och Catarina Deremar (båda C)
Sparbankers kapitalförsörjning och mindre bankers regelverk

Motion 2022/23:1619 av Kerstin Lundgren (C)
Fler valsedelsbås i vallokalerna

Motion 2022/23:1618 av Ulrika Heie och Martina Johansson (båda C)
Psykisk ohälsa kan leda till diskriminering

Motion 2022/23:1617 av Martin Ådahl (C)
Vapenexport till Saudiarabien

Motion 2022/23:1616 av Martin Ådahl (C)
Delad föräldraförsäkring

Motion 2022/23:1615 av Martin Ådahl (C)
Belarus

Motion 2022/23:1614 av Martin Ådahl (C)
Dalhalla – en nationell sommarscen för Kungliga Operan

Motion 2022/23:1613 av Martina Johansson och Malin Björk (båda C)
Ekonomiska garantier för avfallsplatser

Motion 2022/23:1612 av Martina Johansson m.fl. (C)
Lagstiftning för distansarbete

Motion 2022/23:1611 av Niels Paarup-Petersen och Jonny Cato (båda C)
Öresundsmetro

Motion 2022/23:1610 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
Parkeringsavgifter för elbilar

Motion 2022/23:1609 av Stina Larsson m.fl. (C)
Gårdsförsäljning av öl, vin och cider

Motion 2022/23:1608 av Stina Larsson (C)
Krafttag mot näthat

Motion 2022/23:1607 av Stina Larsson (C)
Tryggare studietid för studenter

Motion 2022/23:1606 av Catarina Deremar (C)
Screening längre upp i åldrarna

Motion 2022/23:1605 av Catarina Deremar (C)
Bygg mer på gamla detaljplaner

Motion 2022/23:1604 av Catarina Deremar (C)
En tobaksfri uppväxt

Motion 2022/23:1603 av Catarina Deremar (C)
Föräldrars tillgång till sina barns journaler

Motion 2022/23:1602 av Mikael Larsson och Catarina Deremar (båda C)
Reformerat lantmäteri

Motion 2022/23:1601 av Christian Carlsson (KD)
En skola där ingen lämnas efter

Motion 2022/23:1600 av Gudrun Brunegård (KD)
Sanningskommission för Sveriges agerande kring Dag Hammarskjölds död

Motion 2022/23:1599 av Gudrun Brunegård (KD)
Mandatet för Förenta Nationernas utredning av orsakerna till Dag Hammarskjölds död

Motion 2022/23:1598 av Zara Leghissa m.fl. (S)
Stärkt forskning om arbetsmiljö och arbetsliv

Motion 2022/23:1597 av Ingela Nylund Watz och Azadeh Rojhan (båda S)
Utvecklad vård och behandlingsmetoder för folksjukdomen hypotyreos

Motion 2022/23:1596 av Sanna Backeskog m.fl. (S)
Ekonomisk rättvisa mellan boendeformer

Motion 2022/23:1595 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)
Trygghet för barn och unga när de vistas på statens institutionsstyrelse (Sis)

Motion 2022/23:1594 av Caroline Helmersson Olsson m.fl. (S)
Behov av fler kontrollplatser för tunga fordon i Sörmland, inte minst på 55:an

Motion 2022/23:1593 av Sofia Amloh m.fl. (S)
Säkrad energiförsörjning genom samordning

Motion 2022/23:1592 av Sofia Amloh m.fl. (S)
Ostlänken

Motion 2022/23:1591 av Sofia Amloh m.fl. (S)
Beståndet av skarv

Motion 2022/23:1590 av Sofia Amloh m.fl. (S)
En strategi för elflyget – kan gynna Skavsta

Motion 2022/23:1589 av Sofia Amloh och Louise Thunström (båda S)
Jämställda pensioner

Motion 2022/23:1588 av Sofia Amloh m.fl. (S)
Snabbare tillståndsprocess

Motion 2022/23:1587 av Magnus Oscarsson och Yusuf Aydin (båda KD)
Erkännande av folkmordet Seyfo

Motion 2022/23:1586 av Magnus Oscarsson och Dan Hovskär (båda KD)
Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2022/23:1585 av Magnus Oscarsson (KD)
Frisläppande av Dawit Isaak

Motion 2022/23:1584 av Magnus Oscarsson (KD)
Ny utredning om vad som hände Raoul Wallenberg

Motion 2022/23:1583 av Magnus Oscarsson (KD)
Ett Raoul Wallenbergcentrum/-museum

Motion 2022/23:1582 av Roland Utbult (KD)
Införandet av ett flerårigt system för svenskt demersalt yrkesfiske

Motion 2022/23:1581 av Roland Utbult och Lili André (båda KD)
Avveckling av Havs- och vattenmyndigheten

Motion 2022/23:1580 av Roland Utbult (KD)
Skyddsjakt och allmän jakt på säl

Motion 2022/23:1579 av Roland Utbult (KD)
Kulturella och kreativa näringar

Motion 2022/23:1578 av Ingemar Kihlström (KD)
Utredning av kapacitetseffekt för utbyggnad av Västra stambanan

Motion 2022/23:1577 av Ingemar Kihlström (KD)
Utredning av förutsättningarna för att utöka ROT-avdraget

Motion 2022/23:1576 av Ingemar Kihlström (KD)
Krav på ljudnivåer från idrottsanläggningar

Motion 2022/23:1575 av Ingemar Kihlström (KD)
Skolavslutning och firanden av högtider med konfessionella inslag i kyrkolokaler

Motion 2022/23:1574 av Christian Carlsson (KD)
Flytt av ambassaden i Israel till Jerusalem

Motion 2022/23:1573 av Camilla Brodin (KD)
Statens statistikansvar på alkoholområdet

Motion 2022/23:1572 av Dan Hovskär (KD)
Ökad självförsörjningsgrad av livsmedel

Motion 2022/23:1571 av Dan Hovskär (KD)
Beredskapslager för livsmedel

Motion 2022/23:1570 av Dan Hovskär (KD)
Utbyggnad av järnvägen mellan Alingsås och Göteborg

Motion 2022/23:1569 av Dan Hovskär (KD)
Väg 46 mellan Falköping och Skövde

Motion 2022/23:1568 av Dan Hovskär (KD)
Kapacitetshöjande åtgärder på järnvägssträckan Falköping–Jönköping

Motion 2022/23:1567 av Hans Eklind (KD)
Kroppsvisitation i samband med transporter vid landets förvar m.m.

Motion 2022/23:1566 av Zara Leghissa m.fl. (S)
Reglering av nätdoktorers reklam

Motion 2022/23:1565 av Zara Leghissa m.fl. (S)
Mer jämställd arbetsmiljö

Motion 2022/23:1564 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Förbud mot vinster i välfärden

Motion 2022/23:1563 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Kommunklivet, en viktig del av omställningen

Motion 2022/23:1562 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)
Förbättring av nattågstrafiken till och från Norrland

Motion 2022/23:1561 av Ingela Nylund Watz och Denis Begic (båda S)
Undervisning om folkmordet seyfo

Motion 2022/23:1560 av Denis Begic (S)
Arbetsmarknad som fungerar för alla människor i Sverige

Motion 2022/23:1559 av Matilda Ernkrans och Denis Begic (båda S)
Bibehållande av rätt till tolk inom vården

Motion 2022/23:1558 av Aida Birinxhiku m.fl. (S)
Trygghet för skyddsombud

Motion 2022/23:1557 av Aida Birinxhiku m.fl. (S)
Tryggheten i socialförsäkringssystemen

Motion 2022/23:1556 av Aida Birinxhiku m.fl. (S)
Nya konstitutionella spelregler

Motion 2022/23:1555 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Främjande av religionsdialog

Motion 2022/23:1554 av Azadeh Rojhan m.fl. (S)
Främjande av tillkomsten av personalägda företag

Motion 2022/23:1553 av Gustaf Lantz och Petter Löberg (båda S)
Missbruk av förtroendevaldas ersättningar

Motion 2022/23:1552 av Gustaf Lantz och Petter Löberg (båda S)
Skärpt kontroll av lobbyister som verkar gentemot riksdagsledamöter

Motion 2022/23:1551 av Markus Selin och Mathias Tegnér (båda S)
Utvecklade företagsdata för ett starkare näringsliv

Motion 2022/23:1550 av Mathias Tegnér och Jennie Nilsson (båda S)
Trygghet för företagare

Motion 2022/23:1549 av Per-Arne Håkansson (S)
En översyn av kulturhistoriska platser med större allmänt intresse

Motion 2022/23:1548 av Patrik Björck (S)
Förbud mot filtercigaretter

Motion 2022/23:1547 av Patrik Björck och Marcus Andersson (båda S)
Högskolan i Skövde

Motion 2022/23:1546 av Patrik Björck (S)
Vargjakt

Motion 2022/23:1545 av Linus Sköld m.fl. (S)
Särskilda parkeringstillstånd efter behov

Motion 2022/23:1544 av Linus Sköld (S)
Beredskapsskatt

Motion 2022/23:1543 av Linus Sköld m.fl. (S)
Vuxnas tillgång till bildning genom livet

Motion 2022/23:1542 av Linus Sköld och Ida Karkiainen (båda S)
Alla barns tillgång till kulturskola

Motion 2022/23:1541 av Linus Sköld (S)
Individualiserad föräldraförsäkring

Motion 2022/23:1540 av Linus Sköld m.fl. (S)
Avståndet mellan stat och medborgare

Motion 2022/23:1539 av Linus Sköld m.fl. (S)
Stärkta förutsättningar för nyindustrialisering

Motion 2022/23:1538 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Dubbelspår på Malmbanan

Motion 2022/23:1537 av Zara Leghissa m.fl. (S)
Beredskapslager

Motion 2022/23:1536 av Bo Broman (SD)
Avskaffat krav på matservering för alkoholtillstånd

Motion 2022/23:1535 av Hans Eklind (KD)
Samma skatt på snus som nikotinpåsar

Motion 2022/23:1534 av Hans Eklind och Yusuf Aydin (båda KD)
Självförsörjningsmål

Motion 2022/23:1533 av Hans Eklind (KD)
Nationellt förbud mot böneutrop från religiösa byggnader

Motion 2022/23:1532 av Hans Eklind (KD)
Avskaffad tvångskvotering i föräldraförsäkringen

Motion 2022/23:1531 av Cecilia Engström (KD)
Permanent sommartid

Motion 2022/23:1530 av Cecilia Engström (KD)
Hälsosamtal från 40 år för alla

Motion 2022/23:1529 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Vårdsamverkan över gränsen

Motion 2022/23:1528 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Oslo–Stockholm 2.55

Motion 2022/23:1527 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Finnskogen som världsarv

Motion 2022/23:1526 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Strategi för mobiltelefonitäckning

Motion 2022/23:1525 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Vapenförvaring

Motion 2022/23:1524 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Ett starkare Norden

Motion 2022/23:1523 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
E18

Motion 2022/23:1522 av Gudrun Brunegård (KD)
Inrättande av en nationell Astrid Lindgren-dag

Motion 2022/23:1521 av Gudrun Brunegård (KD)
Tillkännagivande av mottagare av litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne (Alma) i Astrid Lindgrens stad Vimmerby

Motion 2022/23:1520 av Gudrun Brunegård (KD)
Avancerad specialistsjuksköterska

Motion 2022/23:1519 av Gudrun Brunegård (KD)
Komplettering av lagen om nedskräpning

Motion 2022/23:1518 av Larry Söder (KD)
Stöd till folkparker

Motion 2022/23:1517 av Larry Söder (KD)
Synskadades rätt till färdtjänst

Motion 2022/23:1516 av Larry Söder (KD)
Ledsagning

Motion 2022/23:1515 av Larry Söder (KD)
Myndighet i Halland

Motion 2022/23:1514 av Larry Söder (KD)
Utvärdering av kemikalieskatten

Motion 2022/23:1513 av Larry Söder (KD)
Ny elproduktion i elområde 3 och 4

Motion 2022/23:1512 av Larry Söder (KD)
Översyn av momssatserna

Motion 2022/23:1511 av Larry Söder (KD)
Omvänd skattskyldighet

Motion 2022/23:1510 av Larry Söder (KD)
En granskning av public services opartiskhet

Motion 2022/23:1509 av Larry Söder (KD)
Dubblerat barnbidrag

Motion 2022/23:1508 av Larry Söder (KD)
Införande av tjänstemannaansvar

Motion 2022/23:1507 av Sofia Amloh m.fl. (S)
Karensavdraget vid sjukdom

Motion 2022/23:1506 av Jim Svensk Larm m.fl. (S)
Barngruppernas storlek i förskolan

Motion 2022/23:1505 av Johan Büser (S)
Delning av aska vid gravsättning

Motion 2022/23:1504 av Dzenan Cisija och Amalia Rud Pedersen (båda S)
Utbyggnad av hållbar elproduktion

Motion 2022/23:1503 av Hanna Westerén (S)
Grundlagsfäst public service

Motion 2022/23:1502 av Hanna Westerén (S)
Öläge

Motion 2022/23:1501 av Joakim Järrebring och Petter Löberg (båda S)
En differentierad ölskatt för bättre konkurrens

Motion 2022/23:1500 av Azadeh Rojhan m.fl. (S)
Utvecklingsländers makt över sin egen matproduktion och handel

Motion 2022/23:1499 av Lili André och Cecilia Engström (båda KD)
Barns och ungas psykiska hälsa

Motion 2022/23:1498 av Lili André (KD)
Stärkt narkotikaförebyggande arbete i Sverige

Motion 2022/23:1497 av Lili André (KD)
Skyddsjakt på säl och skarv

Motion 2022/23:1496 av Yusuf Aydin (KD)
Syrisk-ortodoxa kloster och kyrkor i Turkiet

Motion 2022/23:1495 av Yusuf Aydin (KD)
Återuppbyggnad av Irak och Syrien

Motion 2022/23:1494 av Bo Broman (SD)
Portal för myndigheters tjänster och webbplatser

Motion 2022/23:1493 av Bo Broman (SD)
Regelverk om tillåtet antal folkbokförda i en och samma bostad

Motion 2022/23:1492 av Bo Broman (SD)
Ökad skattetransparens

Motion 2022/23:1491 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)
Sjöfartsforskning

Motion 2022/23:1489 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Motion 2022/23:1488 av Marianne Fundahn m.fl. (S)
Kvalitet i vård och omsorg genom utbyggnad av vuxenutbildningen

Motion 2022/23:1487 av Adrian Magnusson m.fl. (S)
Destinationsutveckling av östra Skåne

Motion 2022/23:1486 av Heléne Björklund och Adnan Dibrani (båda S)
Uppdrag åt TLV att fortsätta förhandla om läkemedelsföretagens prissättning

Motion 2022/23:1485 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Värnplikts- och civilpliktsutbildningar i Stockholms- och Mälardalsregionen

Motion 2022/23:1484 av Aida Birinxhiku m.fl. (S)
Familje- och jourhem

Motion 2022/23:1483 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Användning av moderna tester för prostatacancer

Motion 2022/23:1482 av Gunilla Svantorp m.fl. (S)
Bemanningsriktlinjer inom förskolan

Motion 2022/23:1481 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)
Reglering av hummerfiske

Motion 2022/23:1480 av Adnan Dibrani (S)
Möjligheten att ta CSN-lån för den som omskolar sig till yrkeschaufför

Motion 2022/23:1479 av Annette Rydell och Heléne Björklund (båda S)
Grundkrav på kollektivavtal

Motion 2022/23:1478 av Petter Löberg (S)
Skapa en utställning

Motion 2022/23:1477 av Petter Löberg (S)
Stärkning av barnkonventionens ställning

Motion 2022/23:1476 av Petter Löberg (S)
Nivågruppering och toppning inom barnidrotten

Motion 2022/23:1475 av Petter Löberg (S)
Konfessionella inslag i skolan

Motion 2022/23:1474 av Amanda Lind m.fl. (MP)
Politik för de nationella minoriteterna

Motion 2022/23:1473 av Amanda Lind m.fl. (MP)
En lagstadgad kulturskola

Motion 2022/23:1472 av Amanda Lind m.fl. (MP)
Höjda ambitioner för svensk parasport

Motion 2022/23:1471 av Amanda Lind m.fl. (MP)
Barns och ungas tillgång till kultur

Motion 2022/23:1470 av Amanda Lind m.fl. (MP)
Civilsamhällets långsiktiga förutsättningar

Motion 2022/23:1469 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)
Rätt till sfi för ukrainska flyktingar

Motion 2022/23:1468 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2022/23:1467 av Annika Hirvonen och Camilla Hansén (båda MP)
Sex- och samtyckeslyft för lärare

Motion 2022/23:1466 av Amanda Lind m.fl. (MP)
Lagstiftning om bemannade skolbibliotek

Motion 2022/23:1465 av Emma Berginger m.fl. (MP)
Förbud mot kärnvapen och krav på Sveriges framtida Natomedlemskap

Motion 2022/23:1464 av Emma Berginger (MP)
Avståndsbaserad skatt på lätt trafik

Motion 2022/23:1463 av Amanda Lind (MP)
Stärkt arbete för fler anläggningar för idrott och rörelse

Motion 2022/23:1462 av Amanda Lind m.fl. (MP)
Fler fristäder och stärkt skydd för demokratins röstbärare

Motion 2022/23:1461 av Annika Hirvonen m.fl. (MP)
Införande av jämlikhetsdata

Motion 2022/23:1460 av Emma Berginger m.fl. (MP)
Värnande av Arktis

Motion 2022/23:1459 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Mindre men bättre kött

Motion 2022/23:1458 av Amanda Lind m.fl. (MP)
Påskynda utbyggnad av dubbelspår längs Nya Ostkustbanan

Motion 2022/23:1457 av Marielle Lahti och Nicklas Attefjord (båda MP)
Krav på solceller, solfångare och aktiva tak/väggar på byggnader

Motion 2022/23:1456 av Ulrika Westerlund och Marielle Lahti (båda MP)
Händelseanalyser vid suicidförsök

Motion 2022/23:1455 av Jacob Risberg och Bassem Nasr (båda MP)
Fred i Palestina

Motion 2022/23:1454 av Katarina Luhr m.fl. (MP)
Cirkulärt byggande

Motion 2022/23:1453 av Ulrika Westerlund och Nicklas Attefjord (båda MP)
Förändrad kommittéförordning med ett funktionsrättsperspektiv

Motion 2022/23:1452 av Ulrika Westerlund och Annika Hirvonen (båda MP)
Nationell strategi för sällsynta diagnoser

Motion 2022/23:1451 av Marielle Lahti (MP)
Nollvision för tågstrul i Sörmland

Motion 2022/23:1450 av Adnan Dibrani (S)
Opinionsundersökning nära val

Motion 2022/23:1449 av Mattias Jonsson och Adnan Dibrani (båda S)
Skolans arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2022/23:1448 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Ny reform av skattesystemet

Motion 2022/23:1447 av Isak From m.fl. (S)
Säkerställande av folkhögskolornas uppdrag

Motion 2022/23:1446 av Aida Birinxhiku (S)
Utökad tillträdesrätt för regionala skyddsombud

Motion 2022/23:1445 av Aida Birinxhiku (S)
Ett starkare integritetsskydd i arbetslivet

Motion 2022/23:1444 av Zara Leghissa m.fl. (S)
Förbättrad statistik om förskola och fritis

Motion 2022/23:1443 av Adnan Dibrani (S)
Informationsplikt vid försäljning av kulturmärkta hus

Motion 2022/23:1442 av Aida Birinxhiku (S)
En skola utan vinstjakt

Motion 2022/23:1441 av Serkan Köse m.fl. (S)
Fastställande av dagsböter

Motion 2022/23:1440 av Serkan Köse m.fl. (S)
Södertörns högskola

Motion 2022/23:1439 av Monica Haider (S)
Förenklade regler för tillfälliga moduler

Motion 2022/23:1438 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Beredskapslager för medicin och medicinsk utrustning

Motion 2022/23:1437 av Monica Haider och Tomas Eneroth (båda S)
Återfallsförebyggande arbete

Motion 2022/23:1436 av Monica Haider (S)
Ändra civilstånd

Motion 2022/23:1435 av Tomas Eneroth (S)
Utökad trålgräns

Motion 2022/23:1434 av Louise Thunström och Paula Holmqvist (båda S)
Höjd ambition på fritidshemmen

Motion 2022/23:1433 av Louise Thunström och Sofia Skönnbrink (båda S)
Slopad övre åldersgräns för cellprovtagning och mammografi

Motion 2022/23:1432 av Denis Begic m.fl. (S)
Kommunernas möjlighet att påverka etablering av friskolor

Motion 2022/23:1431 av Adnan Dibrani (S)
Kosovos medborgarskap

Motion 2022/23:1430 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)
Myndigheter till Halland

Motion 2022/23:1429 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)
Vägarna kring Ullared

Motion 2022/23:1428 av Anna-Caren Sätherberg m.fl. (S)
Besöksnäringen som motor för svenskt välstånd

Motion 2022/23:1427 av Sanna Backeskog m.fl. (S)
Stärkt anhörigstöd för föräldrar till funktionsnedsatta barn

Motion 2022/23:1426 av Adnan Dibrani (S)
Viseringsfrihet för befolkningen i Kosovo

Motion 2022/23:1425 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
EBO

Motion 2022/23:1424 av Adnan Dibrani och Jennie Nilsson (båda S)
Energi

Motion 2022/23:1423 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Sopdumpning

Motion 2022/23:1422 av Adnan Dibrani m.fl. (S)
Problematiken med att palmolja används i Sverige i så stor utsträckning i livsmedel och kemisk-tekniska produkter

Motion 2022/23:1421 av Mats Wiking (S)
Stärkt familjerådgivning

Motion 2022/23:1420 av Jonas Andersson (SD)
Skarven i Roxen

Motion 2022/23:1419 av Michael Rubbestad (SD)
Tillgängliggörande av bortglömda byggnader av historisk betydelse

Motion 2022/23:1418 av Michael Rubbestad (SD)
Avlivning av djur enligt djurskyddslagen (2018:1192)

Motion 2022/23:1417 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD)
Produktionsomställning vid samhällskris

Motion 2022/23:1416 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
En svensk ö-politik

Motion 2022/23:1415 av Josefin Malmqvist (M)
Lika för alla på bostadsmarknaden

Motion 2022/23:1414 av Noria Manouchi m.fl. (M)
Nationell Öresundsagenda

Motion 2022/23:1413 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Gotlandstrafiken

Motion 2022/23:1412 av Peter Ollén (M)
Gemensamt it-system i vården

Motion 2022/23:1411 av Johan Hultberg (M)
Åtgärder för ett mer hållbart och konkurrenskraftigt yrkesfiske

Motion 2022/23:1410 av Josefin Malmqvist (M)
Skärpta insatser mot bidragsfusk

Motion 2022/23:1409 av Josefin Malmqvist (M)
Avskaffande av strandskyddet

Motion 2022/23:1408 av Josefin Malmqvist (M)
Reformering av socialtjänstlagen

Motion 2022/23:1407 av Josefin Malmqvist (M)
Begränsning av rätten till tolk

Motion 2022/23:1406 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Reformer för ökad tillväxt i Stockholmsregionen

Motion 2022/23:1405 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anslutning av Gotland till stamnätet för el

Motion 2022/23:1404 av Malin Höglund och Crister Carlsson (båda M)
Tillsyn inom servicenäringen

Motion 2022/23:1403 av Camilla Brodin och Cecilia Engström (båda KD)
Kulturskola i hela landet

Motion 2022/23:1402 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Tydligare krav på redovisning av innehållet i livsmedel

Motion 2022/23:1401 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Ofrivillig ensamhet och isolering

Motion 2022/23:1400 av Josefin Malmqvist (M)
Stoppat stöd till dem som vistas olagligt i landet

Motion 2022/23:1399 av Marie-Louise Hänel Sandström m.fl. (M)
Att minska den antimikrobiella resistensen nationellt och internationellt

Motion 2022/23:1398 av Mathias Bengtsson (KD)
En samlad socialförsäkringsmyndighet

Motion 2022/23:1397 av Mathias Bengtsson (KD)
En flexibel föräldraförsäkring

Motion 2022/23:1396 av Mathias Bengtsson (KD)
Journalinformation knuten till patienten, inte till regionerna

Motion 2022/23:1395 av Mathias Bengtsson (KD)
Ökad polisnärvaro på landsbygden

Motion 2022/23:1394 av Mathias Bengtsson (KD)
Upprustning av Västerdalsbanan

Motion 2022/23:1393 av Ingemar Kihlström och Magnus Oscarsson (båda KD)
Erkännande av Somaliland som en självständig stat

Motion 2022/23:1392 av Ingemar Kihlström (KD)
Förföljelse av kristna minoriteter

Motion 2022/23:1391 av Ingemar Kihlström (KD)
Flytt av Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem

Motion 2022/23:1390 av Ingemar Kihlström (KD)
Begränsning av myndigheters offentliggörande och försäljning av personuppgifter

Motion 2022/23:1389 av Patrik Jönsson (SD)
Gör E6 genom Skåne sexfilig

Motion 2022/23:1388 av Patrik Jönsson (SD)
Infrastrukturen kring Ystad hamn och E65

Motion 2022/23:1387 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
Ett paket för Skåne – en utbyggd skånsk infrastruktur för framtiden

Motion 2022/23:1386 av Patrik Jönsson (SD)
Ny trafikplats vid Boråstorpet riksväg 40

Motion 2022/23:1385 av Patrik Jönsson (SD)
Räntetak för effektiv ränta gentemot låntagare

Motion 2022/23:1384 av Patrik Jönsson (SD)
Modernisering av regelverket för uppkörning på motorcykel

Motion 2022/23:1383 av Patrik Jönsson (SD)
Slopat fribelopp

Motion 2022/23:1382 av Magnus Jacobsson (KD)
Utvärdering av Migrationsverkets hantering av asylsökande afghaner

Motion 2022/23:1381 av Magnus Jacobsson (KD)
Stopp för hädelselagar och dödsstraff för konvertiter

Motion 2022/23:1380 av Niklas Karlsson och Joakim Sandell (båda S)
Skydd för gemensam egendom

Motion 2022/23:1379 av Joakim Sandell (S)
En offensiv storstadspolitik

Motion 2022/23:1378 av Linnéa Wickman m.fl. (S)
Stärkt kunskap om kvinnors hälsa och kvinnorelaterade sjukdomar

Motion 2022/23:1377 av Linnéa Wickman m.fl. (S)
Högkostnadsskydd inom tandvården

Motion 2022/23:1376 av Linnéa Wickman m.fl. (S)
En nationell hjälpmedelsstrategi

Motion 2022/23:1375 av Linnéa Wickman m.fl. (S)
Den demokratiska kontrollen över bilbesiktningen

Motion 2022/23:1374 av Anna Wallentheim (S)
Färdtjänst till och från idrottsträning

Motion 2022/23:1373 av Anna Wallentheim (S)
Barns rätt till frihet från alkoholreklam på sociala medier

Motion 2022/23:1372 av Anna Wallentheim (S)
Regnbågsblod

Motion 2022/23:1371 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Utbyggnad av järnvägen Skånebanan till dubbelspår Helsingborg–Hässleholm–Kristianstad

Motion 2022/23:1370 av Rose-Marie Carlsson och Jamal El-Haj (båda S)
Krav på kollektivavtal vid offentlig upphandling

Motion 2022/23:1369 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Åtgärder för att bryta segregationen

Motion 2022/23:1368 av Johan Andersson (S)
Överväga ett starkare skydd för Vätterns vatten

Motion 2022/23:1367 av Dan Hovskär (KD)
Begravningsverksamhet

Motion 2022/23:1366 av Mikael Oscarsson och Magnus Oscarsson (båda KD)
En ny svensk Israelpolitik

Motion 2022/23:1365 av Lili André (KD)
Erkännande av e-sport som sport

Motion 2022/23:1364 av Roland Utbult (KD)
Näringslivets sponsring av kultur

Motion 2022/23:1363 av Cecilia Engström (KD)
Effektmål för innovationer

Motion 2022/23:1362 av Mikael Dahlqvist m.fl. (S)
Arbetsmarknadspolitiska insatser i form av utbildningar

Motion 2022/23:1361 av Sanne Lennström och Sofia Skönnbrink (båda S)
Åtgärder för att förhindra utbredning av livmoderhalscancer

Motion 2022/23:1360 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Energipolitik för hela landet

Motion 2022/23:1359 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Avgiftsfritt TBE-vaccin för barn

Motion 2022/23:1358 av Sanne Lennström och Sofia Skönnbrink (båda S)
Stärkt förlossningsvård

Motion 2022/23:1357 av Joakim Sandell (S)
Förtydligande av vallagen

Motion 2022/23:1356 av Kristoffer Lindberg m.fl. (S)
En stark arbetslöshetsförsäkring

Motion 2022/23:1355 av Kristoffer Lindberg m.fl. (S)
Avskaffat karensavdrag

Motion 2022/23:1354 av Kristoffer Lindberg m.fl. (S)
Stärkt skydd för Natura 2000-områden

Motion 2022/23:1353 av Kristoffer Lindberg m.fl. (S)
Jämlik fördelning av högre utbildning över hela landet

Motion 2022/23:1352 av Sofie Eriksson m.fl. (S)
Ödrift

Motion 2022/23:1351 av Sofie Eriksson m.fl. (S)
Älvdalska

Motion 2022/23:1350 av Sofie Eriksson m.fl. (S)
Stärkt kompensation till den lokala bygden vid vindkraftsutbyggnad

Motion 2022/23:1349 av Sofie Eriksson m.fl. (S)
Statlig identifieringstjänst

Motion 2022/23:1348 av Lars Isacsson och Sofie Eriksson (båda S)
Norrland som Sveriges och EU:s tillväxtzon

Motion 2022/23:1347 av Lars Isacsson m.fl. (S)
Infrastrukturmotion Dalarna

Motion 2022/23:1346 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Säkerhet i drift och underhåll av elnät

Motion 2022/23:1345 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
PR-byråer och konsulter i riksdagen

Motion 2022/23:1344 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Likvärdighet i hela landet

Motion 2022/23:1343 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Statliga servicekontor i hela Sverige

Motion 2022/23:1342 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Bredband i hela Sverige

Motion 2022/23:1341 av Peter Hultqvist m.fl. (S)
Riskkapital och bankkontor på landsbygden

Motion 2022/23:1340 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Elpriser

Motion 2022/23:1339 av Amalia Rud Pedersen och Adrian Magnusson (båda S)
Bostadssituationen för studenter

Motion 2022/23:1338 av Linnéa Wickman (S)
Skärpta hållbarhetskrav på AP-fonderna

Motion 2022/23:1337 av Mats Wiking (S)
Trafikljusstyrning för utryckningsfordon

Motion 2022/23:1336 av Mats Wiking (S)
Undernäring bland äldre

Motion 2022/23:1335 av Joakim Sandell m.fl. (S)
En reglerad arbetskraftsinvandring

Motion 2022/23:1334 av Karin Sundin m.fl. (S)
Sjukersättning

Motion 2022/23:1333 av Matilda Ernkrans och Karin Sundin (båda S)
Bostadsbyggande i hela landet

Motion 2022/23:1332 av Ida Ekeroth Clausson och Sanna Backeskog (båda S)
Demokratisk kontroll av skolor

Motion 2022/23:1331 av Jim Svensk Larm m.fl. (S)
Återinförande av avdragsrätten för fackföreningsavgift

Motion 2022/23:1330 av Jim Svensk Larm m.fl. (S)
Förbud mot vinstuttag ur svensk skola

Motion 2022/23:1329 av Anna Wallentheim (S)
Ätstörningsvården

Motion 2022/23:1328 av Linnéa Wickman och Anna Wallentheim (båda S)
Stärkt rätt till en rökfri boendemiljö

Motion 2022/23:1327 av Lars Isacsson och Peter Hultqvist (båda S)
Kraftvärme

Motion 2022/23:1326 av Carita Boulwén (SD)
Teckenspråk

Motion 2022/23:1325 av Carita Boulwén och Johnny Svedin (båda SD)
Ökad säkerhet på tågperrongerna

Motion 2022/23:1324 av Alexandra Völker (S)
Nationella riktlinjer för vård och behandling av barn och unga vid psykisk ohälsa

Motion 2022/23:1323 av Staffan Eklöf (SD)
Översyn av färdtjänsten

Motion 2022/23:1322 av Staffan Eklöf (SD)
Färdigställande av riksväg 40 till dubbelfilig väg

Motion 2022/23:1321 av Staffan Eklöf (SD)
Modernisering av regler för A-traktorer

Motion 2022/23:1320 av Jytte Guteland och Sofia Skönnbrink (båda S)
Plan för att fasa ut djurförsöken inom forskning och utbildning

Motion 2022/23:1319 av Kristoffer Lindberg m.fl. (S)
Jämlik välfärd i hela landet

Motion 2022/23:1318 av Aylin Fazelian (S)
Sveriges klimatpolitik

Motion 2022/23:1317 av Aylin Fazelian (S)
Feministisk utrikespolitik

Motion 2022/23:1316 av Aylin Fazelian (S)
Stärkning av polisens förebyggande arbete

Motion 2022/23:1315 av Aylin Fazelian (S)
Kriminalisering av kontrollerande beteenden och psykisk misshandel

Motion 2022/23:1314 av Mathias Tegnér och Markus Kallifatides (båda S)
En grön investeringsbank

Motion 2022/23:1313 av Mathias Tegnér (S)
Klimatperspektiv i finanspolitiken

Motion 2022/23:1312 av Mathias Tegnér (S)
Rätten till abort

Motion 2022/23:1311 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan (båda S)
Kvinnor som lever under hot

Motion 2022/23:1310 av Alexandra Völker (S)
Samordnad vård för personer med sällsynta hälsotillstånd

Motion 2022/23:1309 av Alexandra Völker (S)
Nationella riktlinjer för förlossningsvården

Motion 2022/23:1308 av Ida Ekeroth Clausson och Marcus Andersson (båda S)
Järnväg genom Skaraborg

Motion 2022/23:1307 av Ida Ekeroth Clausson (S)
Samordning av infrastrukturen i Skaraborg

Motion 2022/23:1306 av Niklas Karlsson m.fl. (S)
Förköpslagen

Motion 2022/23:1305 av Marianne Fundahn (S)
Forskning om och behandling av lipödem

Motion 2022/23:1304 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Inga dödsfall på jobbet

Motion 2022/23:1303 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Regional utveckling

Motion 2022/23:1302 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Den ökande hemlösheten

Motion 2022/23:1301 av Inga-Lill Sjöblom m.fl. (S)
Regelverk kring blodgivning

Motion 2022/23:1300 av Åsa Eriksson m.fl. (S)
Ansvarsfullt producerad palmolja

Motion 2022/23:1299 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
En rättvis väg genom krisen – Vänsterpartiets budgetmotion för 2023

Motion 2022/23:1298 av Kristoffer Lindberg m.fl. (S)
Infrastrukturinvesteringar i hela landet

Motion 2022/23:1297 av Sanna Backeskog och Linnéa Wickman (båda S)
Översyn av skattesystemet för ökad jämlikhet och starkare välfärd

Motion 2022/23:1296 av Leonid Yurkovskiy (SD)
Krav på kontanthantering

Motion 2022/23:1295 av Sanna Backeskog (S)
För jämställda villkor – arbetsskor till omsorgs- och förskolepersonal

Motion 2022/23:1294 av Sanna Backeskog m.fl. (S)
Översyn av äldre lagar med hänsyn till barnkonventionen

Motion 2022/23:1293 av Sanna Backeskog m.fl. (S)
Minkarnas rätt till ett gott liv

Motion 2022/23:1292 av Sanna Backeskog m.fl. (S)
Demokratisk kontroll för jämlik tandvård

Motion 2022/23:1291 av Sanna Backeskog och Jim Svensk Larm (båda S)
Borttagande av den övre åldersgränsen för mammografi

Motion 2022/23:1290 av Sanne Lennström m.fl. (S)
Bekämpning av översvämningsmyggen vid nedre Dalälven

Motion 2022/23:1289 av Sanna Backeskog och Sanne Lennström (båda S)
Riktlinjer om chefsutbildning för bättre äldreomsorg

Motion 2022/23:1288 av Anna Vikström och Mathias Tegnér (båda S)
Lagstiftning om ekocid

Motion 2022/23:1287 av Adrian Magnusson (S)
Certifiering och regelverk för begravningsbranschen

Motion 2022/23:1286 av Adrian Magnusson (S)
Bemanningsföretagens effekter på den svenska sjukvården

Motion 2022/23:1285 av Aylin Fazelian (S)
Kriminalisering av oskuldsoperationer

Motion 2022/23:1284 av Angelica Lundberg (SD)
Barnsäkerhet i bil

Motion 2022/23:1283 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)
Pensionssystemet

Motion 2022/23:1282 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

Motion 2022/23:1281 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Motion 2022/23:1280 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 21 Energi

Motion 2022/23:1279 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Motion 2022/23:1278 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2022/23:1277 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2022/23:1276 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 24 Näringsliv

Motion 2022/23:1275 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 19 Regional utveckling

Motion 2022/23:1274 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Motion 2022/23:1273 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

Motion 2022/23:1272 av Jörgen Grubb (SD)
Förarbevis för övriga motordrivna fordon

Motion 2022/23:1271 av Jörgen Grubb (SD)
Ny landsväg för lastbil, sträckan Malmö–Helsingborg

Motion 2022/23:1270 av Jörgen Grubb (SD)
Kontroll av utgående gods, fordon och transporter

Motion 2022/23:1269 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Utökade handelsförbindelser och utbyte med Taiwan

Motion 2022/23:1268 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
En levande och välmående skärgård

Motion 2022/23:1267 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Ökad transparens i utskott och tydliggörande av handlingar

Motion 2022/23:1266 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förtroendevaldas närvaro och arvodessystemet

Motion 2022/23:1265 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Löpande och transparent redovisning av korruptionsärenden vid svenska utrikesmyndigheter

Motion 2022/23:1264 av Markus Wiechel (SD)
Kunskaps- och säkerhetskrav för framförandet av vissa fritidsbåtar

Motion 2022/23:1263 av Markus Wiechel (SD)
Nationellt register för parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga

Motion 2022/23:1262 av Markus Wiechel och Björn Söder (båda SD)
Ökat stöd för veteraner

Motion 2022/23:1261 av Markus Wiechel och Björn Söder (båda SD)
Granskning av svenskarnas användning av känslig teknik

Motion 2022/23:1260 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Förbud mot hållande av elefanter, stora kattdjur och delfiner på djurparker

Motion 2022/23:1259 av Janine Alm Ericson m.fl. (MP)
Självbestämmande i livets slutskede – utred förutsättningarna för aktiv dödshjälp

Motion 2022/23:1258 av Camilla Hansén m.fl. (MP)
Mer kunskap om miljö, hållbarhet och biologisk mångfald i skolan

Motion 2022/23:1257 av Camilla Hansén m.fl. (MP)
Förbud mot utvinning ur alunskiffer

Motion 2022/23:1256 av Camilla Hansén m.fl. (MP)
Möjlighet för fler att åka tåg i Mälardalen och Värmland

Motion 2022/23:1255 av Camilla Hansén och Amanda Lind (båda MP)
Idéburna skolor och pedagogisk mångfald

Motion 2022/23:1254 av Daniel Helldén (MP)
Matbudens användning av mopeder

Motion 2022/23:1253 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Värna Vättern

Motion 2022/23:1252 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Inkludering av de vilda djuren i djurskyddslagen

Motion 2022/23:1251 av Rebecka Le Moine och Marielle Lahti (båda MP)
Förvildat Sverige

Motion 2022/23:1250 av Jessica Wetterling m.fl. (V)
Riksdagsledamöternas arvoden

Motion 2022/23:1249 av Malcolm Momodou Jallow m.fl. (V)
Hyresrätt och allmännytta

Motion 2022/23:1248 av Kajsa Fredholm m.fl. (V)
Djurskydd

Motion 2022/23:1247 av Kajsa Fredholm m.fl. (V)
Minskad övergödning

Motion 2022/23:1246 av Kajsa Fredholm m.fl. (V)
Hållbart skogsbruk för biologisk mångfald och klimatet

Motion 2022/23:1245 av Ciczie Weidby m.fl. (V)
Ordning och reda på arbetsmarknaden

Motion 2022/23:1244 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Motion 2022/23:1243 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Motion 2022/23:1242 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion 2022/23:1241 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Motion 2022/23:1240 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Motion 2022/23:1239 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Motion 2022/23:1238 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Motion 2022/23:1237 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 8 Migration

Motion 2022/23:1236 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Motion 2022/23:1235 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Omställning till förnybar energiförsörjning

Motion 2022/23:1234 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
En hälso- och sjukvård för jämlikhet och jämställdhet i hela landet

Motion 2022/23:1233 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Transporteffektivt och hållbart samhälle

Motion 2022/23:1232 av Maj Karlsson m.fl. (V)
En funktionsrättspolitik för trygghet och delaktighet

Motion 2022/23:1231 av Lorena Delgado Varas m.fl. (V)
Ett hållbart småföretagande

Motion 2022/23:1230 av Tony Haddou m.fl. (V)
Svensk flyktingpolitik

Motion 2022/23:1229 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En förbättrad och jämlik barnhälsa

Motion 2022/23:1228 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)
En fungerande sjukförsäkring

Motion 2022/23:1227 av Isabell Mixter m.fl. (V)
Ekonomisk familjepolitik

Motion 2022/23:1226 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Vissa kulturpolitiska frågor

Motion 2022/23:1225 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)
Biståndsbudgeten

Motion 2022/23:1224 av Vasiliki Tsouplaki m.fl. (V)
Idrottspolitiska frågor

Motion 2022/23:1223 av Aron Emilsson (SD)
Vindkraft i fjällmiljö

Motion 2022/23:1222 av Aron Emilsson (SD)
Gammelskog för kvalitetsvirke

Motion 2022/23:1221 av Aron Emilsson (SD)
Ökad jakt på skarv

Motion 2022/23:1220 av Aron Emilsson (SD)
Restriktivitet vid exploatering av vindkraft i skärgårdar

Motion 2022/23:1219 av Aron Emilsson (SD)
Förvaltning av fäbodmiljöer

Motion 2022/23:1218 av Aron Emilsson (SD)
Hållbart och livskraftigt fiske i Östersjön

Motion 2022/23:1217 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Åtgärder med syfte att stoppa våldskulturen

Motion 2022/23:1216 av Jessica Wetterling m.fl. (V)
Ett modernt och demokratiskt statsskick

Motion 2022/23:1215 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Bostadspolitik, planering och byggande

Motion 2022/23:1214 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Åtgärder för de nationella minoriteterna och minoritetsspråken

Motion 2022/23:1213 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner

Motion 2022/23:1212 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Motion 2022/23:1211 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution

Motion 2022/23:1210 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Utgiftsområde 15 Studiestöd

Motion 2022/23:1209 av Beatrice Timgren (SD)
Programmering som ett eget obligatoriskt ämne

Motion 2022/23:1208 av Peter Ollén m.fl. (M)
Livskraftig skånsk landsbygd

Motion 2022/23:1207 av Josefin Malmqvist (M)
Redovisning av skattepengar

Motion 2022/23:1206 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Export av snus i Europeiska unionen

Motion 2022/23:1205 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)
Att synliggöra osynliga skatter

Motion 2022/23:1204 av Lena Johansson (S)
Tågstopp Finslätten, Västerås, Västmanland

Motion 2022/23:1203 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Mängdrabatt

Motion 2022/23:1202 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Livsmedelsstrategi

Motion 2022/23:1201 av Anna-Belle Strömberg och Peder Björk (båda S)
Översyn av statsbidraget för habiliteringsersättning

Motion 2022/23:1200 av Malin Larsson och Peder Björk (båda S)
Utvecklingskraft över hela landet – universitetens särskilt avsatta medel för innovationskontor

Motion 2022/23:1199 av Åsa Karlsson och Helén Pettersson (båda S)
Digitala fakturor

Motion 2022/23:1198 av Åsa Karlsson och Helén Pettersson (båda S)
Tillgång till internet i riksnormen för försörjningsstöd

Motion 2022/23:1197 av Peter Hedberg och Peder Björk (båda S)
En aktiv arbetsmarknadspolitik i hela landet

Motion 2022/23:1196 av Mirja Räihä (S)
Initiativ Gryning

Motion 2022/23:1195 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Begränsad arbetskraftsinvandring och arbetsmarknadsprövning

Motion 2022/23:1194 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Ett demokratiskt statsskick

Motion 2022/23:1193 av Teresa Carvalho och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)
Långsiktiga förutsättningar för science parks

Motion 2022/23:1192 av Teresa Carvalho (S)
Fler vägar till jobb och bättre studiefinansiering

Motion 2022/23:1191 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Ungdomsförbund i skolan

Motion 2022/23:1190 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Strategiska Östersjöhamnar

Motion 2022/23:1189 av Teresa Carvalho och Johanna Haraldsson (båda S)
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2022/23:1188 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Internationell solidaritet – en stark röst för hbtq-plus-personers rättigheter

Motion 2022/23:1187 av Hans Ekström (S)
Översyn av parkeringslagstiftningen

Motion 2022/23:1186 av Olle Thorell och Sofie Eriksson (båda S)
Om Strömsholms kanal

Motion 2022/23:1185 av Olle Thorell och Lena Johansson (båda S)
Ett nytt karensavdrag för vanliga löntagare

Motion 2022/23:1184 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
Ordningsvakter

Motion 2022/23:1183 av Malin Larsson och Peder Björk (båda S)
Introduktionsstöd för nya elektrobränslen

Motion 2022/23:1182 av Peder Björk och Peter Hedberg (båda S)
Begränsning av bemanningsföretagen i vården

Motion 2022/23:1181 av Inga-Lill Sjöblom och Ardalan Shekarabi (båda S)
Den kyrkoantikvariska ersättningen

Motion 2022/23:1180 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Enhetlig skatt vid förvärvsinkomst

Motion 2022/23:1179 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Ökad polisiär närvaro

Motion 2022/23:1178 av Eva Lindh och Johanna Haraldsson (båda S)
Rot och rut utomlands

Motion 2022/23:1177 av Olle Thorell och Lena Johansson (båda S)
Inga nya stupstockar i sjukförsäkringen

Motion 2022/23:1176 av Olle Thorell m.fl. (S)
Bergslagspendeln

Motion 2022/23:1175 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Kroppskameror för ökad trygghet

Motion 2022/23:1174 av Marianne Fundahn och Per-Arne Håkansson (båda S)
Nationellt stöd för infrastruktur av riksintresse

Motion 2022/23:1173 av Monica Haider (S)
Utred behörighetskrav för lätt mc

Motion 2022/23:1172 av Monica Haider (S)
En samlad klövviltsförvaltning

Motion 2022/23:1171 av Monica Haider (S)
Progressiva böter vid fortkörning

Motion 2022/23:1170 av Monica Haider (S)
Ett samlat ansvar för vatten

Motion 2022/23:1169 av Per-Arne Håkansson och Rose-Marie Carlsson (båda S)
Skånes Dansteaters potential som nationell institution för dans

Motion 2022/23:1168 av Per-Arne Håkansson (S)
Producentavgift för sockersötade drycker

Motion 2022/23:1167 av Lars Isacsson m.fl. (S)
Hela Sverige ska växa och utvecklas

Motion 2022/23:1166 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)
Tryggare anställningar och en hållbar arbetsmiljö

Motion 2022/23:1165 av Anna-Belle Strömberg och Peder Björk (båda S)
Yrkeshögskoleutbildningar

Motion 2022/23:1164 av Joakim Järrebring (S)
Förstärkt skydd för personuppgifter

Motion 2022/23:1163 av Joakim Järrebring (S)
En skattereform för ökad jämlikhet

Motion 2022/23:1162 av Joakim Järrebring (S)
Nationella mål för jämlikhet

Motion 2022/23:1161 av Joakim Järrebring (S)
Skydd för personliga data

Motion 2022/23:1160 av Per-Arne Håkansson (S)
Ökad satsning på cybersäkerhet

Motion 2022/23:1159 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Muddring av farleden till Fiskebäckshamn

Motion 2022/23:1158 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Kryssningskaj vid Röda Sten

Motion 2022/23:1157 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Göteborg som experimentstad för ny teknik

Motion 2022/23:1156 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Förbifart Göteborg

Motion 2022/23:1155 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Brukaravgifter i stället för trängselskatt

Motion 2022/23:1154 av Dennis Dioukarev och Jimmy Ståhl (båda SD)
Fast förbindelse Göteborg–Öckerö

Motion 2022/23:1153 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
En arbetsskadeförsäkring i behov av förändring

Motion 2022/23:1152 av Mona Olin m.fl. (SD)
En trygg familjepolitik med barnet i centrum

Motion 2022/23:1151 av Clara Aranda m.fl. (SD)
En trygg och human sjukförsäkring med individen i centrum

Motion 2022/23:1150 av Angelika Bengtsson (SD)
Tillståndsplikt för utförande av laserbehandling

Motion 2022/23:1149 av Clara Aranda m.fl. (SD)
En trygg och värdig pension

Motion 2022/23:1148 av Clara Aranda m.fl. (SD)
En tryggare merkostnadsersättning och anhörigstöd

Motion 2022/23:1147 av Clara Aranda m.fl. (SD)
Krafttag mot välfärdsbrottslighet och felaktiga utbetalningar

Motion 2022/23:1146 av Per Söderlund m.fl. (SD)
Flytt av fordon

Motion 2022/23:1145 av Per Söderlund (SD)
Jakt på vildsvin

Motion 2022/23:1144 av Per Söderlund (SD)
Vargfrågor

Motion 2022/23:1143 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Idrottspolitiska frågor

Motion 2022/23:1142 av Jonas Andersson m.fl. (SD)
Spelmarknadspolitik

Motion 2022/23:1141 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
En tillgänglig sjukvård i världsklass

Motion 2022/23:1140 av David Perez (SD)
Konservering av fornminnen för framtida generationer

Motion 2022/23:1139 av David Perez (SD)
Gemensam databas för besiktigade fordon inom EU

Motion 2022/23:1138 av David Perez (SD)
Motion om maxtak för personbilar

Motion 2022/23:1137 av David Perez och Dennis Dioukarev (båda SD)
Aktiemarknaden

Motion 2022/23:1136 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot muslimska friskolor

Motion 2022/23:1134 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot icke-medicinsk omskärelse

Motion 2022/23:1133 av Richard Jomshof (SD)
Förbud mot halal- och koscherslakt

Motion 2022/23:1132 av Richard Jomshof (SD)
Avveckling av svensk minknäring

Motion 2022/23:1131 av Richard Jomshof (SD)
Slöjförbud i den svenska för- och grundskolan

Motion 2022/23:1130 av Richard Jomshof (SD)
Krafttag mot det illegala gatuspelet

Motion 2022/23:1129 av Richard Jomshof (SD)
Nationell djurskyddspolis

Motion 2022/23:1127 av Mats Wiking (S)
Producentavgift på andelen socker i sockersötade drycker

Motion 2022/23:1126 av Mattias Vepsä och Lawen Redar (båda S)
Lobbyistlagstiftning

Motion 2022/23:1125 av Lawen Redar (S)
Politik för Sveriges arbetarkvinnor

Motion 2022/23:1124 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C)
En hållbar besöksnäring

Motion 2022/23:1123 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C)
Den svenska basindustrin

Motion 2022/23:1122 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C)
Regelförenkling för bättre styrning och service och ökat företagande

Motion 2022/23:1121 av Elisabeth Thand Ringqvist m.fl. (C)
Fler företag, fler jobb och stärkt konkurrenskraft i hela landet

Motion 2022/23:1120 av Catarina Deremar m.fl. (C)
Nordiskt samarbete

Motion 2022/23:1119 av Torsten Elofsson (KD)
Det kontantlösa samhället

Motion 2022/23:1118 av Torsten Elofsson (KD)
Digitalisering

Motion 2022/23:1117 av Gudrun Brunegård (KD)
Förstärkning av barns rättsskydd mot olika former av sexuellt utnyttjande

Motion 2022/23:1116 av Gudrun Brunegård (KD)
Swishtjänst för hela Europeiska unionen

Motion 2022/23:1115 av Ingemar Kihlström (KD)
Införande av registrering av testamenten och framtidsfullmakter

Motion 2022/23:1114 av Ingemar Kihlström (KD)
Sista etappen av vägförbättrande ombyggnation av väg 181

Motion 2022/23:1113 av Roland Utbult (KD)
Skadeståndsansvar för kommunerna när barn vanvårdas

Motion 2022/23:1112 av Hans Eklind (KD)
UNRWA

Motion 2022/23:1111 av Hans Eklind (KD)
Eftersupning

Motion 2022/23:1110 av Hans Eklind (KD)
Slopande av de fasta stegen i sjukförsäkringen

Motion 2022/23:1109 av Hans Eklind och Yusuf Aydin (båda KD)
Åtgärder för ett mer transparent skattesystem

Motion 2022/23:1108 av Magnus Jacobsson (KD)
Kriminalvården

Motion 2022/23:1107 av Magnus Berntsson (KD)
Undervattensjakt

Motion 2022/23:1106 av Ann-Sofie Alm (M)
Skärpt sexualbrottslag

Motion 2022/23:1105 av Ann-Sofie Alm (M)
All blåljuspersonal ska ha tjänstemannastatus

Motion 2022/23:1104 av Ann-Sofie Alm (M)
Den svenska vargstammen

Motion 2022/23:1103 av Ann-Sofie Alm (M)
Nedskräpning av haven

Motion 2022/23:1102 av Ann-Sofie Alm (M)
Lex Rebecka

Motion 2022/23:1101 av Ann-Sofie Alm (M)
Svenskt flyg

Motion 2022/23:1100 av Ann-Sofie Alm (M)
Dubbelspårig järnväg mellan Oslo och Göteborg

Motion 2022/23:1099 av Ann-Sofie Alm (M)
Säkrare trafik med A-traktorer

Motion 2022/23:1098 av Ann-Sofie Alm (M)
Säkrare övningskörning

Motion 2022/23:1097 av Alexandra Anstrell (M)
Hårdare tag mot huliganism

Motion 2022/23:1096 av Alexandra Anstrell och Mats Green (båda M)
Rätten att själv bestämma över sin kvarlåtenskap

Motion 2022/23:1095 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Flickors frihet i Sverige

Motion 2022/23:1094 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Polisens karriärmöjligheter

Motion 2022/23:1093 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Idrottssveriges möjligheter att bedriva elitverksamhet för ungdomar

Motion 2022/23:1092 av Alexandra Anstrell (M)
Det kommunala vetot vad gäller vindkraftsetableringar

Motion 2022/23:1091 av Alexandra Anstrell (M)
Frivillig sekretess för skyddsjaktsansökare

Motion 2022/23:1090 av Alexandra Anstrell (M)
Handel med sälprodukter

Motion 2022/23:1089 av Alexandra Anstrell (M)
Sprinklers i Södra länken i Stockholm

Motion 2022/23:1088 av Jan Ericson (M)
Utfasning av djurförsök

Motion 2022/23:1087 av Jan Ericson (M)
Sänkt förseningsavgift vid mindre skattebetalningar

Motion 2022/23:1086 av Ida Drougge (M)
Översyn av förtalslagstiftningen

Motion 2022/23:1085 av Ida Drougge (M)
En effektiv offentlig förvaltning

Motion 2022/23:1084 av Jörgen Berglund (M)
Värdet av vattenkraftsproduktion

Motion 2022/23:1083 av Gustaf Göthberg m.fl. (M)
En moderniserad alkohollag

Motion 2022/23:1082 av Camilla Brunsberg (M)
Fler lärlingsutbildningar som leder till yrkesexamen

Motion 2022/23:1081 av Camilla Brunsberg (M)
Förenklande av bostadsbyggande i attraktiva strandnära lägen

Motion 2022/23:1080 av Camilla Brunsberg (M)
Återinförande av riksdagens öppnande i Rikssalen

Motion 2022/23:1079 av Camilla Brunsberg (M)
Om straffrabatt och villkorlig frigivning för de som återgår till brott

Motion 2022/23:1078 av Camilla Brunsberg (M)
Elpriser

Motion 2022/23:1077 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Rullande väghinder

Motion 2022/23:1076 av Ann-Sofie Alm (M)
Nolltolerans mot hederskulturens brott

Motion 2022/23:1075 av Ann-Sofie Alm (M)
Folkbildningsrådet

Motion 2022/23:1074 av Ann-Sofie Alm (M)
En trygg demokrati

Motion 2022/23:1073 av Ann-Sofie Alm (M)
Likformig bedömning av personröster

Motion 2022/23:1072 av Alexandra Anstrell m.fl. (M)
Internationellt elituniversitet i Stockholm

Motion 2022/23:1071 av Alexandra Anstrell (M)
Privatekonomi i alla skolformer

Motion 2022/23:1070 av Alexandra Anstrell och Maria Stockhaus (båda M)
Den dolda momsen för utbildningsföretag

Motion 2022/23:1069 av Alexandra Anstrell (M)
Hästföretagares betydelse

Motion 2022/23:1068 av Camilla Brunsberg (M)
Stärkt trafiksäkerhet för ungdomar som kör moped

Motion 2022/23:1067 av Camilla Brunsberg (M)
Stärkt infrastruktur i Blekinge

Motion 2022/23:1066 av Camilla Brunsberg (M)
Byggandet av Sydostlänken

Motion 2022/23:1065 av Camilla Brunsberg (M)
Gårdsförsäljning av alkoholdrycker

Motion 2022/23:1064 av Dzenan Cisija och Johan Büser (båda S)
Kontanter

Motion 2022/23:1063 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)
Lärlingsanställningar och APL-platser

Motion 2022/23:1062 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)
Arbetsmiljöverket

Motion 2022/23:1061 av Sanne Lennström och Gustaf Lantz (båda S)
Upphävande av förbudet mot handel med sälprodukter

Motion 2022/23:1060 av Sanne Lennström och Ardalan Shekarabi (båda S)
Ökat barnrättsperspektiv i mål om vårdnad

Motion 2022/23:1059 av Denis Begic (S)
Trygga jobb

Motion 2022/23:1058 av Sofia Skönnbrink m.fl. (S)
Transportkostnader i glesbygd

Motion 2022/23:1057 av Azadeh Rojhan och Alexandra Völker (båda S)
Våldsutövande föräldrars rätt till vårdnad

Motion 2022/23:1056 av Azadeh Rojhan (S)
Avskaffad snabbhetspremie i föräldraförsäkringen

Motion 2022/23:1055 av Azadeh Rojhan (S)
Införande av åldersgräns vid köp av produkter och artiklar som innehåller lustgas

Motion 2022/23:1054 av Alexandra Völker och Azadeh Rojhan (båda S)
Syskonförtur i kommunala skolor

Motion 2022/23:1053 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Främja kunskap och utbildning kring kooperativt företagande

Motion 2022/23:1052 av Sofia Skönnbrink (S)
Långsiktig finansiering av landets kvinnojourer

Motion 2022/23:1051 av Gustaf Lantz (S)
Från daglig verksamhet till arbete

Motion 2022/23:1050 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S)
Motion om småbryggerier

Motion 2022/23:1049 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S)
Digital diskriminering

Motion 2022/23:1048 av Mikael Dahlqvist och Lars Mejern Larsson (båda S)
Landsbygden och banker

Motion 2022/23:1047 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Den svenska självförsörjningsgraden

Motion 2022/23:1046 av Lars Mejern Larsson och Mikael Dahlqvist (båda S)
Tillsammans för klimatet

Motion 2022/23:1045 av Anna-Belle Strömberg och Malin Larsson (båda S)
Enskilda vägar

Motion 2022/23:1044 av Malin Larsson och Anna-Belle Strömberg (båda S)
Förstärkning av samordningsförbunden

Motion 2022/23:1043 av Malin Larsson och Anna-Belle Strömberg (båda S)
Trygg och stabil mobiltäckning i hela landet

Motion 2022/23:1042 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Boplikt för att värna levande samhällen

Motion 2022/23:1041 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Åtgärder för en starkare geografisk representation i riksdagen

Motion 2022/23:1040 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Stärkt lokal banknärvaro

Motion 2022/23:1039 av Johan Büser (S)
Kvalitetssäkring av den kommunala kompetensen gällande medgivandeutredningar vid internationella adoptioner

Motion 2022/23:1038 av Johan Büser (S)
Järnvägen för framtidens resor, tillväxt och jobb

Motion 2022/23:1037 av Gustaf Lantz (S)
Nämndemännens ersättning

Motion 2022/23:1036 av Gustaf Lantz och Sanne Lennström (båda S)
Skottpengar på vildsvin i områden med höga halter av cesium

Motion 2022/23:1035 av Gustaf Lantz (S)
Krafttag mot näthatet

Motion 2022/23:1034 av Helén Pettersson och Åsa Karlsson (båda S)
Reformerad arbetsskadeförsäkring

Motion 2022/23:1033 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Ofrivilligt egenföretagande genom F-skatt

Motion 2022/23:1032 av Lars Mejern Larsson m.fl. (S)
Bostadspolitik

Motion 2022/23:1031 av Lars Mejern Larsson (S)
Stärkt epilepsivård

Motion 2022/23:1030 av Johan Hultberg (M)
Infrastruktur i Fyrbodal

Motion 2022/23:1029 av Johan Hultberg (M)
Bättre villkor för buffert- och pensionssparande och en stärkt arbetslinje för äldre

Motion 2022/23:1028 av Johan Hultberg (M)
Pånyttfödelse för det nordiska samarbetet

Motion 2022/23:1027 av Peter Ollén (M)
Säkrare lådcyklar

Motion 2022/23:1026 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Forskning i världsklass – en satsning för framtiden

Motion 2022/23:1025 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En gymnasieskola och vuxenutbildning i världsklass

Motion 2022/23:1024 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En grundskola i världsklass

Motion 2022/23:1023 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
En förskola i världsklass

Motion 2022/23:1022 av Per Söderlund m.fl. (SD)
Sverigevänlig skatte- och indrivningspolitik för välfärd, trygghet och företagande

Motion 2022/23:1021 av Björn Söder m.fl. (SD)
Uppåkra Arkeologiska Center

Motion 2022/23:1020 av Runar Filper m.fl. (SD)
Trossamfundsfrågor

Motion 2022/23:1019 av Runar Filper m.fl. (SD)
Svenskt kulturarvsår

Motion 2022/23:1018 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
Attraktivare och säkrare cykel- och elsparkcykeltrafik

Motion 2022/23:1017 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk flygindustri

Motion 2022/23:1016 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk järnväg

Motion 2022/23:1015 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
En konkurrenskraftig svensk sjöfart

Motion 2022/23:1014 av Thomas Morell m.fl. (SD)
Ett konkurrenskraftigt svenskt väginfrastruktursystem

Motion 2022/23:1013 av Jimmy Ståhl m.fl. (SD)
Post och it i hela landet

Motion 2022/23:1012 av Rashid Farivar m.fl. (SD)
Rätten till digital post

Motion 2022/23:1011 av Patrik Jönsson m.fl. (SD)
Uppdelning av Trafikverket i ett banverk och ett vägverk

Motion 2022/23:1010 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Ansvarsfull associationsrätt

Motion 2022/23:1009 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Ansvarsfull bostadspolitik

Motion 2022/23:1008 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Ansvarsfull hyres- och bostadsrätt

Motion 2022/23:1007 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Krafttag mot överskuldsättning

Motion 2022/23:1006 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Långsiktigt planerande och byggande

Motion 2022/23:1005 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Sverigedemokratisk fastighetsrätt

Motion 2022/23:1004 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Sverigedemokratisk insolvensrätt

Motion 2022/23:1003 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Sverigevänlig konsumentpolitik

Motion 2022/23:1002 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Granskning

Motion 2022/23:1001 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Grundlag

Motion 2022/23:1000 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Några parlamentariska frågor

Motion 2022/23:999 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Cirkulär ekonomi

Motion 2022/23:998 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
En effektiv och grön politik för framtiden

Motion 2022/23:997 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Ett starkare djurskydd

Motion 2022/23:995 av Runar Filper m.fl. (SD)
Skydd av kulturarv vid händelse av kris och konflikt

Motion 2022/23:994 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Jakt, viltvård och tradition

Motion 2022/23:993 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Scenkonst

Motion 2022/23:992 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Hästnäring

Motion 2022/23:991 av Leonid Yurkovskiy m.fl. (SD)
Public service-frågor

Motion 2022/23:990 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Kulturarv och miljöer i fädernas bygder

Motion 2022/23:989 av Jonas Andersson m.fl. (SD)
Politik för ett starkt och oberoende civilsamhälle

Motion 2022/23:988 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
Nationella minoriteter i Sverige

Motion 2022/23:987 av Runar Filper m.fl. (SD)
Nationell handlingsplan för kyrkor som tas ur bruk

Motion 2022/23:986 av Runar Filper m.fl. (SD)
Museifrågor

Motion 2022/23:985 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Låt det svenska jordbruket prestera

Motion 2022/23:984 av Leonid Yurkovskiy m.fl. (SD)
Mediefrågor

Motion 2022/23:983 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Matchfixning och straffskärpningar

Motion 2022/23:982 av Runar Filper m.fl. (SD)
Kulturmiljöfrågor

Motion 2022/23:981 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Marin miljö och vattenvård

Motion 2022/23:980 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Kultur och natur på recept

Motion 2022/23:979 av Runar Filper m.fl. (SD)
Immateriellt kulturarv

Motion 2022/23:978 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD)
Friluftsliv för folkhälsa

Motion 2022/23:977 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Politik för värnad och stärkt äganderätt

Motion 2022/23:976 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
Framtidens e-sport

Motion 2022/23:975 av Runar Filper m.fl. (SD)
Folkparken som kulturarv

Motion 2022/23:974 av Jonas Andersson m.fl. (SD)
Folkbildningsfrågor

Motion 2022/23:973 av Jonas Andersson m.fl. (SD)
Filmpolitik

Motion 2022/23:972 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Skogspolitik med helhetssyn

Motion 2022/23:971 av Runar Filper m.fl. (SD)
Bibliotek i tradition och förnyelse

Motion 2022/23:970 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Svenska livsmedel

Motion 2022/23:969 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Svenskt fiske och vattenbruk

Motion 2022/23:968 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Återupprätta torvbruket utan avkall på miljö och klimat

Motion 2022/23:967 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)
Ändamålsenlig kemikaliepolitik

Motion 2022/23:966 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Brott mot företagare

Motion 2022/23:965 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Bättre villkor för småföretag

Motion 2022/23:964 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Det svenska stålet

Motion 2022/23:963 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Några kommunala frågor

Motion 2022/23:962 av Matheus Enholm m.fl. (SD)
Några valfrågor

Motion 2022/23:961 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Arbetsmarknad och arbetsmiljö

Motion 2022/23:960 av Ann-Christine From Utterstedt m.fl. (SD)
Ändring av integrationspolitiskt mål

Motion 2022/23:959 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
Krafttag mot hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2022/23:958 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Motion 2022/23:957 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
Jämställdhet

Motion 2022/23:956 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Förstärkta rättigheter för sparande och investeringar

Motion 2022/23:955 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Kriminalvårdsfrågor

Motion 2022/23:954 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Polisfrågor

Motion 2022/23:953 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Processrättsliga frågor

Motion 2022/23:952 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Straffrättsliga frågor

Motion 2022/23:951 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Åtgärder mot unga lagöverträdare

Motion 2022/23:950 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Effektivare tillståndsprocesser

Motion 2022/23:949 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)
Barnvänlig familjerätt

Motion 2022/23:948 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Totalförsvaret

Motion 2022/23:947 av Runar Filper m.fl. (SD)
Ansvar för världsarven

Motion 2022/23:946 av Leonid Yurkovskiy m.fl. (SD)
Politik för arkitektur och offentliga miljöer

Motion 2022/23:945 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
En handelspolitik för tillväxt

Motion 2022/23:944 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
En hållbar energipolitik

Motion 2022/23:943 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
En tillväxtorienterad politik för industrilandet Sverige

Motion 2022/23:942 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Exponentiella teknologier

Motion 2022/23:941 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Export av snus

Motion 2022/23:940 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Hårdare reglering av handel med metallskrot

Motion 2022/23:939 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Immaterialrättsliga frågor i ett digitalt samhälle

Motion 2022/23:938 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Kapitalförsörjning och riskkapital

Motion 2022/23:937 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)
Levande landsbygd

Motion 2022/23:936 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Mineralpolitik för en stark gruvnäring

Motion 2022/23:935 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Näringspolitikens inriktning

Motion 2022/23:934 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Regional tillväxt – För ett levande Sverige

Motion 2022/23:933 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Konkurrensbegränsning av näringslivet

Motion 2022/23:932 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Statligt ägande

Motion 2022/23:931 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Turism och besöksnäring

Motion 2022/23:930 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Uppfinningslandet Sverige

Motion 2022/23:929 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Utredning av carry back inom bolagsskattesystemet

Motion 2022/23:928 av Tobias Andersson m.fl. (SD)
Mindre betungande regler och byråkrati för svenska företag

Motion 2022/23:927 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
God vård och omsorg i fråga om äldre

Motion 2022/23:926 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
Folkhälsan i fokus

Motion 2022/23:924 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
En trygg och rättssäker socialtjänst

Motion 2022/23:923 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
En stark och kvalitativ Sis-vård i hela landet

Motion 2022/23:922 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
En prioriterad kvinnohälsa

Motion 2022/23:921 av Linda Lindberg m.fl. (SD)
ANDTS och missbruks- och beroendevård

Motion 2022/23:920 av Jonas Andersson m.fl. (SD)
Åtgärder mot extremism i civilsamhället

Motion 2022/23:919 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Anhöriginvandring

Motion 2022/23:918 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Arbetskraftsinvandring

Motion 2022/23:917 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Ett stärkt medborgarskap

Motion 2022/23:916 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige

Motion 2022/23:915 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Asylpolitik

Motion 2022/23:914 av Ludvig Aspling och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
En ansvarsfull migrationspolitik

Motion 2022/23:913 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Terrorism

Motion 2022/23:912 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Kvalitet och frihet för en högskola i världsklass

Motion 2022/23:911 av Patrick Reslow m.fl. (SD)
Förutsättningar för en grundskola i världsklass

Motion 2022/23:910 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
En ekonomiskt och socialt hållbar bostadsmarknad

Motion 2022/23:909 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Bostäder och grönt samhällsbyggande

Motion 2022/23:908 av Stina Larsson m.fl. (C)
Biologisk mångfald

Motion 2022/23:907 av Stina Larsson m.fl. (C)
Cirkulär ekonomi och kemikalier

Motion 2022/23:906 av Stina Larsson m.fl. (C)
Va och vatten

Motion 2022/23:905 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
En utvecklad sjukvård i hela landet

Motion 2022/23:904 av Michael Rubbestad (SD)
En ny kostnadsmodell för veterinärvård

Motion 2022/23:903 av Michael Rubbestad (SD)
Kraftigare påföljd vid brott mot djur

Motion 2022/23:902 av Michael Rubbestad (SD)
Obligatoriskt mottagande av importburkar och flaskor

Motion 2022/23:901 av Christofer Bergenblock m.fl. (C)
En äldreomsorg med trygghet och valfrihet i hela landet

Motion 2022/23:900 av Michael Rubbestad (SD)
Olagligt att fota och filma olycksplats

Motion 2022/23:899 av Michael Rubbestad (SD)
Pant på saftflaskor

Motion 2022/23:898 av Michael Rubbestad (SD)
Parkeringsanmärkningar och kontrollavgifter för blåljusfordon

Motion 2022/23:897 av Michael Rubbestad (SD)
Passager vid betalstation för trängselskatt

Motion 2022/23:896 av Michael Rubbestad (SD)
Reklam – nej tack!

Motion 2022/23:895 av Michael Rubbestad (SD)
Skyddsregistrering av företagsnamn för enskild näringsverksamhet i andra län

Motion 2022/23:894 av Christofer Bergenblock m.fl. (C)
En jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst i hela landet

Motion 2022/23:893 av Michael Rubbestad (SD)
Skärmförbud på badanläggningar

Motion 2022/23:892 av Michael Rubbestad och Patrik Jönsson (båda SD)
Sänkt påminnelse- och tilläggsavgift för trängselskatt

Motion 2022/23:891 av Michael Rubbestad (SD)
Sänkta kostnader för att driva företag

Motion 2022/23:890 av Michael Rubbestad (SD)
Talartid i fullmäktige enligt kommunallagen

Motion 2022/23:889 av Michael Rubbestad (SD)
Tillfälligt parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Motion 2022/23:888 av Michael Rubbestad (SD)
Undantag för dricks som skattepliktig ersättning för arbete

Motion 2022/23:887 av Michael Rubbestad (SD)
Ändring av vapenlagen gällande pepparsprej

Motion 2022/23:886 av Victoria Tiblom (SD)
Säkrat tillträde för sällskapsdjur till skyddsrum

Motion 2022/23:885 av Victoria Tiblom (SD)
Obligatorisk reflexväst som säkerhetsutrustning i alla fordon

Motion 2022/23:884 av Muharrem Demirok m.fl. (C)
Utbildning för livslångt lärande

Motion 2022/23:883 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)
Våld i nära relation – ett samhällsproblem

Motion 2022/23:882 av Christofer Bergenblock m.fl. (C)
Ett friare Sverige för människor med funktionsnedsättning

Motion 2022/23:881 av Martina Johansson m.fl. (C)
En rättssäker familjepolitik i tiden

Motion 2022/23:880 av Michael Rubbestad (SD)
Införande av blåljuspersonalens dag

Motion 2022/23:879 av Michael Rubbestad (SD)
Frivillig likvidation av välmående aktiebolag

Motion 2022/23:878 av Michael Rubbestad (SD)
Ansvarsfrihet och anmärkning i kommunallagen

Motion 2022/23:877 av Michael Rubbestad (SD)
Fartkameror som mäter medelhastighet

Motion 2022/23:876 av Michael Rubbestad m.fl. (SD)
Färjeförbindelse mellan Skokloster och Knivsta i Uppsala län

Motion 2022/23:875 av Michael Rubbestad (SD)
Förbud mot försäljning av fjädrar av fågeldun

Motion 2022/23:874 av Michael Rubbestad (SD)
Företag med endast en ägare

Motion 2022/23:873 av Michael Rubbestad (SD)
Fyllnadsval i lagen om proportionellt valsätt

Motion 2022/23:872 av Michael Rubbestad (SD)
Förändrad mervärdesskatt för utövande konstnärer och danstillställningar

Motion 2022/23:871 av Michael Rubbestad (SD)
Hastighetsbegränsning om 30 km/tim vid förskolor

Motion 2022/23:870 av Michael Rubbestad (SD)
Införande av pantsystem för färgpatroner

Motion 2022/23:869 av Michael Rubbestad (SD)
Sex- och kärleksberoende

Motion 2022/23:868 av Michael Rubbestad (SD)
Klädbidrag till personal inom förskola

Motion 2022/23:867 av Michael Rubbestad (SD)
Kommunens skyldigheter enligt lagen om allmänna vattentjänster

Motion 2022/23:866 av Michael Rubbestad (SD)
Kostnadsfri parkering för rörelsehindrad med tillstånd

Motion 2022/23:865 av Alireza Akhondi m.fl. (C)
Hållbar konsumentpolitik

Motion 2022/23:864 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)
När barn blir brottsoffer

Motion 2022/23:863 av Ulrika Liljeberg m.fl. (C)
Rättspolitik

Motion 2022/23:862 av Catarina Deremar m.fl. (C)
Fri journalistik och opinionsbildning som bevakar hela Sverige

Motion 2022/23:861 av Catarina Deremar m.fl. (C)
Ett fritt och brett kulturliv i hela landet

Motion 2022/23:860 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C)
Ett idrottsliv, friluftsliv och civilsamhälle tillgängligt för alla

Motion 2022/23:859 av Martina Johansson m.fl. (C)
Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Motion 2022/23:858 av Martina Johansson m.fl. (C)
Ekonomisk trygghet för sjuka och funktionshindrade

Motion 2022/23:857 av Martina Johansson m.fl. (C)
Ekonomisk trygghet för föräldrar och barn

Motion 2022/23:856 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
En stärkt folkhälsa från barndom till ålderdom

Motion 2022/23:855 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
En hållbar jakt

Motion 2022/23:854 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Skog och bioekonomi

Motion 2022/23:853 av Ulrika Heie m.fl. (C)
Grön omställning av transportsektorn

Motion 2022/23:852 av Jonny Cato m.fl. (C)
Arbetsmarknad

Motion 2022/23:851 av Mikael Larsson m.fl. (C)
En stärkt krisberedskap och ett stärkt civilt försvar

Motion 2022/23:850 av Mikael Larsson m.fl. (C)
Ett mer krigsdugligt militärt försvar i hela landet

Motion 2022/23:849 av Kerstin Lundgren m.fl. (C)
Internationellt samarbete i en ny tid

Motion 2022/23:848 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
En bättre digital säkerhet – stärkt cybersäkerhet för nutid och framtid

Motion 2022/23:847 av Daniel Bäckström (C)
Gränshinder mellan Sverige och Norge

Motion 2022/23:846 av Daniel Bäckström (C)
Avgifter för utbildning av ordningsvakter

Motion 2022/23:845 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Ökat driftsbidrag till kommunala flygplatser med statligt upphandlad flygtrafik

Motion 2022/23:844 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (båda C)
Polisens brottsbekämpande och förebyggande arbete på landsbygden

Motion 2022/23:843 av Daniel Bäckström m.fl. (C)
Hållbara gröna och blå näringar

Motion 2022/23:842 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (båda C)
Krafttag för helhetssyn vid tillståndsprövning

Motion 2022/23:841 av Mikael Larsson och Daniel Bäckström (båda C)
Byggnation på landsbygden

Motion 2022/23:840 av Daniel Bäckström och Mikael Larsson (båda C)
Rotavdrag för renovering av fönsterbågar

Motion 2022/23:839 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (båda C)
CE-märkning av virke

Motion 2022/23:838 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (båda C)
Elnätsbegränsningar för etableringar

Motion 2022/23:837 av Daniel Bäckström och Helena Lindahl (båda C)
Direktavskrivning av polisanmälan

Motion 2022/23:836 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (båda C)
Berörda kommuners och regioners del av vind- och vattenkraftens värden

Motion 2022/23:835 av Helena Lindahl och Daniel Bäckström (båda C)
Snöröjning av enskilda vägar

Motion 2022/23:834 av Ulrika Heie m.fl. (C)
Hållbara transporter med hög tillgänglighet i hela landet

Motion 2022/23:833 av Ulrika Heie m.fl. (C)
It som det femte transportslaget

Motion 2022/23:832 av Ulrika Heie m.fl. (C)
Ökad motståndskraft för transporter

Motion 2022/23:831 av Lars Beckman (M)
Utbyggnad av E4 till fyrfilig motorväg genom Gävleborg

Motion 2022/23:830 av Lars Beckman (M)
Höjd hastighet för A-traktorer

Motion 2022/23:829 av Lars Beckman (M)
Underlättande för svenskar boende i utlandet att rösta

Motion 2022/23:828 av Lars Beckman (M)
Stängning av fordonsregistret för allmänheten

Motion 2022/23:827 av Lars Beckman (M)
Rut- och rotavdrag för att skapa fler jobb i Sverige

Motion 2022/23:826 av Lars Beckman (M)
Överskott från vattenkraften

Motion 2022/23:825 av Lars Beckman (M)
Förenklingar för legitima vapenbärare

Motion 2022/23:824 av Lars Beckman (M)
Försäljning av pepparsprej för personskydd i Sverige

Motion 2022/23:823 av Lars Beckman (M)
Förebyggande av att personer med funktionsnedsättningar förlorar jobbet i onödan

Motion 2022/23:822 av Lars Beckman (M)
Minskning av vargstammen i Gävleborg och i Sverige

Motion 2022/23:821 av Lars Beckman (M)
Utrikes födda företagares betydelse för Sverige

Motion 2022/23:820 av Lars Beckman (M)
Omfördelning av barnbidraget från flerbarnstillägg till förstabarnstillägg

Motion 2022/23:819 av Lars Beckman (M)
En uppdaterad alkohollagstiftning

Motion 2022/23:818 av Lars Beckman (M)
Dubbelspår på järnvägen Gävle–Härnösand

Motion 2022/23:817 av Lars Beckman (M)
Prövning av förbud mot planerad sjukvård till personer som befinner sig illegalt i Sverige

Motion 2022/23:816 av Lars Beckman (M)
Ändrat datum för vinterdäcksbyte

Motion 2022/23:815 av Jimmy Ståhl och Dennis Dioukarev (båda SD)
Pilotprojekt i Göteborgs södra skärgård för att utveckla parkeringsarkar

Motion 2022/23:814 av Ida Karkiainen m.fl. (S)
Åtgärder för att minimera risken för hemmasittande och motverka elevers psykiska ohälsa

Motion 2022/23:813 av Åsa Eriksson och Eva Lindh (båda S)
Utredning av porrens konsekvenser

Motion 2022/23:812 av Ida Karkiainen (S)
Rätten till ledsagarinsatser för personer med svår synnedsättning, blinda och dövblinda

Motion 2022/23:811 av Ida Karkiainen (S)
Järnvägstrafik mellan Sverige och Finland

Motion 2022/23:810 av Åsa Eriksson och Jennie Nilsson (båda S)
En mer effektiv innovationspolitik

Motion 2022/23:809 av Ida Karkiainen (S)
Bättre förutsättningar för jordbrukare

Motion 2022/23:808 av Ida Karkiainen och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)
Stärkt samförvaltningsmodell av fisket i Bottenviken

Motion 2022/23:807 av Fredrik Lundh Sammeli och Johan Büser (båda S)
Kriminalisering av omvändelseförsök

Motion 2022/23:806 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)
Biståndspolitik – en nyckel i fattigdomsbekämpningen

Motion 2022/23:805 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Myndigheters regionalpolitiska ansvar

Motion 2022/23:804 av Helén Pettersson och Fredrik Lundh Sammeli (båda S)
Dawit Isaak måste friges och det fria ordet måste värnas

Motion 2022/23:803 av Anna Wallentheim m.fl. (S)
Utbyggd infrastruktur i Skåne och ordning och reda på våra vägar

Motion 2022/23:802 av Fredrik Lundh Sammeli (S)
Avskaffande av den allmänna motionstiden

Motion 2022/23:801 av Louise Thunström och Paula Holmqvist (båda S)
En jämlik klimakterievård i hela landet

Motion 2022/23:800 av Niklas Sigvardsson m.fl. (S)
Säkrad tillgång till läkemedel – i hela landet

Motion 2022/23:799 av Björn Söder (SD)
Återförande av ansvaret för att föreslå ny statsminister för riksdagen till statschefen

Motion 2022/23:798 av Björn Söder m.fl. (SD)
Bevarandet av ålfiske

Motion 2022/23:797 av Björn Söder (SD)
Rätt att framföra lätt motorcykel med körkortsbehörighet B

Motion 2022/23:796 av Björn Söder (SD)
Upphörande av bidrag till islamistiska Muslimska brödraskapets underorganisationer

Motion 2022/23:795 av Björn Söder (SD)
Uppåkra Arkeologiska Center

Motion 2022/23:794 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Förbud mot plågsamma bedövningsmetoder vid slakt

Motion 2022/23:793 av Peter Ollén (M)
Skattetrappa för företagare

Motion 2022/23:792 av Johan Hultberg (M)
Kommunalskatt för delårsboende

Motion 2022/23:791 av Peter Ollén (M)
Postnords aktier i Strålfors

Motion 2022/23:790 av Johan Hultberg (M)
Syresätt svenskt vattenbruk och stärk svensk livsmedelsförsörjning

Motion 2022/23:789 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Förbud mot statligt finansierad lobbning

Motion 2022/23:788 av Emma Ahlström Köster m.fl. (M)
Stranderosion

Motion 2022/23:787 av Marie-Louise Hänel Sandström och Ulrika Heindorff (båda M)
Om utredning av faderskap vid samboförhållande

Motion 2022/23:786 av Johan Hultberg (M)
Åtgärder för fler poliser i Fyrbodal och Sverige i stort

Motion 2022/23:785 av Johan Hultberg (M)
Utveckla den maritima besöksnäringen

Motion 2022/23:784 av Josefin Malmqvist m.fl. (M)
Skarvens påverkan i Stockholms skärgård och resten av Sverige

Motion 2022/23:783 av Thomas Ragnarsson (M)
Nationell vattenstrategi

Motion 2022/23:782 av Thomas Ragnarsson (M)
Utbyggnad av den civila beredskapen

Motion 2022/23:781 av Noria Manouchi (M)
Att skydda barn från kriminella gäng

Motion 2022/23:780 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Försvaret på Gotland

Motion 2022/23:779 av Johan Hultberg och Ann-Sofie Alm (båda M)
Kriminalvårdsanstalt i Åmål

Motion 2022/23:778 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Naturens rättigheter

Motion 2022/23:777 av Kjell Jansson och Fredrik Ahlstedt (båda M)
Det industriella trålfisket i Östersjön

Motion 2022/23:776 av Mats Green (M)
Äganderätt och miljöundantag

Motion 2022/23:775 av Mats Green (M)
Skarpare direktiv vad gäller myndigheterna och äganderätten

Motion 2022/23:774 av Mats Green (M)
Miljöbalken och äganderätt

Motion 2022/23:773 av Mats Green (M)
Bluffakturor och konsekvenser för företag och enskilda av otillräckliga krav för inkassoverksamhet

Motion 2022/23:772 av Mats Green (M)
Införande av s.k. declaration of interest för offentligt anställda

Motion 2022/23:771 av Anna af Sillén och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M)
Tillåtande av gårdsförsäljning av alkohol

Motion 2022/23:770 av Anna af Sillén (M)
Ökad transparens gällande skatter

Motion 2022/23:769 av Anna af Sillén (M)
Tryggheten på landsbygden

Motion 2022/23:768 av Rebecka Le Moine och Marielle Lahti (båda MP)
Kortare arbetstid

Motion 2022/23:767 av Rebecka Le Moine och Marielle Lahti (båda MP)
Utredning om basinkomst

Motion 2022/23:766 av Daniel Helldén och Annika Hirvonen (båda MP)
Förutsättningar att gå och cykla till Öland

Motion 2022/23:765 av Rebecka Le Moine (MP)
Reformering av penningsystemet

Motion 2022/23:764 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Lidandet inom kycklinguppfödningen

Motion 2022/23:763 av Rebecka Le Moine m.fl. (MP)
Avveckling av minkfarmarna

Motion 2022/23:762 av Katarina Luhr m.fl. (MP)
En bostadspolitik för fler

Motion 2022/23:761 av Katarina Luhr m.fl. (MP)
Minskat matsvinn

Motion 2022/23:760 av Katarina Luhr m.fl. (MP)
Ökat stöd för klimatanpassning i bebyggd miljö

Motion 2022/23:759 av Jan Riise (MP)
Laholmsbukten som marint skyddsområde

Motion 2022/23:758 av Jan Riise och Nicklas Attefjord (båda MP)
Utveckla Viskadals-, Halmstad–Nässjö- och Markarydsbanorna

Motion 2022/23:757 av Jan Riise (MP)
Verksamheter som bedrivs enligt LSS

Motion 2022/23:756 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)
Förbättrad tillgång till könsbekräftande vård

Motion 2022/23:755 av Ulrika Westerlund m.fl. (MP)
Bättre vård vid endometrios

Motion 2022/23:754 av Nicklas Attefjord (MP)
Narkotikastrafflagen

Motion 2022/23:753 av Nicklas Attefjord (MP)
Nationellt kunskapscentrum för matallergi

Motion 2022/23:752 av Nicklas Attefjord och Ulrika Westerlund (båda MP)
Barns medverkan i statens offentliga utredningar

Motion 2022/23:751 av Nicklas Attefjord (MP)
Säkerställa att kontanter kan användas som betalningsmedel

Motion 2022/23:750 av Nicklas Attefjord och Katarina Luhr (båda MP)
Reglering av försäljningen av lustgas i berusningssyfte

Motion 2022/23:749 av Nicklas Attefjord (MP)
Lokal ekonomi för en levande landsbygd

Motion 2022/23:748 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)
Förbättrade förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag

Motion 2022/23:747 av Nicklas Attefjord (MP)
Boplikt för att stärka landsbygden

Motion 2022/23:746 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)
Yttre portar för att skydda Göteborg mot översvämningar och höjda havsnivåer

Motion 2022/23:745 av Nicklas Attefjord (MP)
Reglering av spelmarknaden och ökat skydd för personer med spelberoende

Motion 2022/23:744 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)
Benefit corporations – eller hållbara företag till gagn för samhälle och miljö

Motion 2022/23:743 av Nicklas Attefjord och Amanda Lind (båda MP)
Reglering och skydd av yrkestitlarna terapeut och psykolog

Motion 2022/23:742 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)
Ökad kunskap om sjukdomen EDS

Motion 2022/23:741 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)
Syskon till barn med omfattande funktionsnedsättningar

Motion 2022/23:740 av Nicklas Attefjord (MP)
Rätt för personer med funktionsnedsättning att få delar av studielånen avskrivna

Motion 2022/23:739 av Nicklas Attefjord och Ulrika Westerlund (båda MP)
Forskningen om sjukdomen ALS och patienternas rätt till assistans

Motion 2022/23:738 av Nicklas Attefjord m.fl. (MP)
Västsverige behöver moderna järnvägar

Motion 2022/23:737 av Martin Melin (L)
Fri väg för förare av utryckningsfordon

Motion 2022/23:736 av Martin Melin och Lina Nordquist (båda L)
En översyn av rättegångsbalkens tidsbegränsning för husrannsakan

Motion 2022/23:735 av Cecilia Rönn (L)
En infrastruktur för framtiden i Halland

Motion 2022/23:734 av Cecilia Rönn (L)
Bättre utbildning och säkerhet för A-traktorer och mopedbilar

Motion 2022/23:733 av Anna Starbrink (L)
Stockholm som försöksregion för en modern narkotikapolitik

Motion 2022/23:732 av Anna Starbrink (L)
Individualiserad bröstcancerscreening

Motion 2022/23:731 av Anna Starbrink (L)
Frihet för hbtqi-personer

Motion 2022/23:730 av Mats Nordberg (SD)
Dalarnas län i elprisområde 2

Motion 2022/23:729 av Mats Nordberg (SD)
Förbättrade förutsättningar för storskalig kärnkraft

Motion 2022/23:728 av Mats Nordberg (SD)
Återställning till de tidigare stegen i hastighetsgränserna

Motion 2022/23:727 av Robert Hannah och Helena Gellerman (båda L)
Kemikalieinspektionens placering

Motion 2022/23:726 av Robert Hannah (L)
Namnändring av Göteborg-Landvetter flygplats till Landvetter Torgny Segerstedt flygplats (Airport)

Motion 2022/23:725 av Robert Hannah (L)
Utomrättsliga kvinnoförnedrande eller hedersrelaterade rättegångar och avtal

Motion 2022/23:724 av Robert Hannah (L)
Vitbok om svenska samhällets brott mot hbt-personer

Motion 2022/23:723 av Robert Hannah (L)
Avskaffade spärrar för personval

Motion 2022/23:722 av Malin Danielsson (L)
Ökad tillgänglighet för assistans- och ledarhundsförare

Motion 2022/23:721 av Malin Danielsson (L)
Digitalt bank-id för personer med funktionsnedsättning

Motion 2022/23:720 av Lina Nordquist (L)
Skinn till jägare och samebyar vid skyddsjakt

Motion 2022/23:719 av Lina Nordquist (L)
Statens ansvar för rovdjursskador

Motion 2022/23:718 av Lina Nordquist (L)
Omedelbart omhändertagande av djur i vissa situationer

Motion 2022/23:717 av Lina Nordquist (L)
Delårsskatt vid säsongsboende

Motion 2022/23:716 av Lina Nordquist (L)
Förbättrade villkor för cirkulär ekonomi och återbruk

Motion 2022/23:715 av Lina Nordquist (L)
Fler cykelvägar i anslutning till järnvägsspår

Motion 2022/23:713 av Louise Eklund (L)
Fler Öresundsförbindelser

Motion 2022/23:712 av Louise Eklund (L)
Nationell strategi mot stranderosion

Motion 2022/23:711 av Helena Gellerman (L)
Konkurrenskraftiga villkor för svensk turistnäring

Motion 2022/23:710 av Helena Gellerman (L)
Underlätta steget att starta nytt företag

Motion 2022/23:709 av Helena Gellerman (L)
Effektivare handläggning av bilstödet för anpassning av fordon

Motion 2022/23:708 av Helena Gellerman (L)
Digital plattform för gymnasieskolan

Motion 2022/23:707 av Markus Wiechel (SD)
Skilda valdagar

Motion 2022/23:706 av Markus Wiechel (SD)
Stasiarkiv

Motion 2022/23:705 av Markus Wiechel (SD)
Reformering av utnämningsmakten

Motion 2022/23:704 av Magnus Berntsson (KD)
Namnbyte på särskilda operationsgruppen till drabantkåren

Motion 2022/23:703 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Bättre rehabilitering för långtidssjuka

Motion 2022/23:702 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Utbildning och omställning för fler

Motion 2022/23:701 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Infrastruktur i Jönköpings län

Motion 2022/23:700 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Jönköping University som universitet

Motion 2022/23:699 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Vinstjakten i skolan

Motion 2022/23:698 av Niklas Sigvardsson m.fl. (S)
Byggandet av nya stambanor

Motion 2022/23:697 av Niklas Sigvardsson m.fl. (S)
Förstärkt skydd av Vätterns vatten

Motion 2022/23:696 av Niklas Sigvardsson m.fl. (S)
Äldreomsorgen

Motion 2022/23:695 av Azra Muranovic m.fl. (S)
Förstärkning av kvinnojourerna

Motion 2022/23:694 av Azra Muranovic m.fl. (S)
Omlokalisering av myndigheter

Motion 2022/23:693 av Azra Muranovic m.fl. (S)
Musikskola

Motion 2022/23:692 av Azra Muranovic m.fl. (S)
Arbetsmiljöarbete

Motion 2022/23:691 av Azra Muranovic m.fl. (S)
Jämställt ekonomiskt bistånd

Motion 2022/23:690 av Azra Muranovic m.fl. (S)
Forskning om kvinnors hälsa

Motion 2022/23:689 av Markus Selin (S)
Nationellt inflytanderåd för barn och unga

Motion 2022/23:688 av Markus Selin (S)
Reformering av sjukvårdssystemets finansiering

Motion 2022/23:687 av Markus Selin (S)
Norrtälje en del av Stockholmsregionen

Motion 2022/23:686 av Kadir Kasirga (S)
Statligt helhetsansvar för kompetensförsörjningen inom energibranschen

Motion 2022/23:685 av Mattias Vepsä och Yasmine Bladelius (båda S)
En skola fri från avgifter

Motion 2022/23:684 av Yasmine Bladelius (S)
En jämlik skola för alla

Motion 2022/23:683 av Yasmine Bladelius (S)
Social bostadspolitik

Motion 2022/23:682 av Yasmine Bladelius och Anna Wallentheim (båda S)
Fler än två vårdnadshavare

Motion 2022/23:681 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Styrning av digitala vårdtjänster

Motion 2022/23:680 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
Veterinärutbildningen

Motion 2022/23:679 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
En jämlik tandvård

Motion 2022/23:678 av Carina Ödebrink m.fl. (S)
En ny och modern tandläkarutbildning

Motion 2022/23:677 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Folkhögskolornas framtid

Motion 2022/23:676 av Johanna Haraldsson m.fl. (S)
Offentlighetsprincipen och fristående skolor

Motion 2022/23:675 av Camilla Rinaldo Miller och Magnus Jacobsson (båda KD)
Obligatoriska synkontroller vid körkortsförnyelse

Motion 2022/23:674 av Caroline Högström och Mikael Damsgaard (båda M)
Om avfallsdeponier

Motion 2022/23:673 av Magnus Resare (M)
Förnya strandskyddet

Motion 2022/23:672 av Caroline Högström (M)
Umgängesrätt rörande brottsutsatta

Motion 2022/23:671 av Magnus Resare (M)
Upphandling och produktion av livsmedel

Motion 2022/23:670 av Magnus Resare (M)
Förkortad restid mellan Stockholm och Oslo

Motion 2022/23:669 av Caroline Högström och Mikael Damsgaard (båda M)
Möjliggöra gårdsförsäljning

Motion 2022/23:668 av Ellen Juntti (M)
Automatisk uppräkning av kränkningsersättningen

Motion 2022/23:667 av Ellen Juntti (M)
Införande av ny brottsrubricering: synnerligen grov våldtäkt

Motion 2022/23:666 av David Josefsson (M)
Strategi för autonoma och elektrifierade fordon

Motion 2022/23:665 av David Josefsson m.fl. (M)
Minska regelbördan för företag

Motion 2022/23:664 av David Josefsson (M)
Brottsutsatta företag

Motion 2022/23:663 av David Josefsson och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)
Stärkt försvar av Göteborg

Motion 2022/23:662 av David Josefsson m.fl. (M)
Kommunala ordningsvakter

Motion 2022/23:661 av David Josefsson (M)
Handeldvapen till Ukraina

Motion 2022/23:660 av Markus Wiechel (SD)
Kvotering av föräldraförsäkringen

Motion 2022/23:659 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder mot bidragsfusk

Motion 2022/23:658 av Magnus Berntsson (KD)
Införande av digitala körkort

Motion 2022/23:657 av Magnus Berntsson (KD)
Tåg Göteborg–Oslo

Motion 2022/23:656 av Camilla Rinaldo Miller och Magnus Jacobsson (båda KD)
Ny körkortsform för 16-åringar

Motion 2022/23:655 av Pontus Andersson (SD)
Små systembolag

Motion 2022/23:654 av Pontus Andersson (SD)
Förlängda öppettider på Systembolaget

Motion 2022/23:653 av Mathias Bengtsson (KD)
Minskad vargstam i Dalarna

Motion 2022/23:652 av Mathias Bengtsson (KD)
Dalabanans kapacitet och standard

Motion 2022/23:651 av Mathias Bengtsson (KD)
Vinster från de svenska naturresurserna

Motion 2022/23:650 av Mathias Bengtsson (KD)
Statlig närvaro på landsbygden

Motion 2022/23:649 av Helena Lindahl m.fl. (C)
Statligt utredningsansvar gällande förekomster av arter i skogen

Motion 2022/23:648 av Niels Paarup-Petersen (C)
Det svenska valsystemet

Motion 2022/23:647 av Niels Paarup-Petersen (C)
Receptfria och mer tillgängliga naloxonläkemedel

Motion 2022/23:646 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)
Möjligheter till innovation på finansmarknaden för konsumenter och svensk konkurrenskraft

Motion 2022/23:645 av Anders W Jonsson m.fl. (C)
Inlandsbanan

Motion 2022/23:644 av Elisabeth Thand Ringqvist och Anders W Jonsson (båda C)
Företagskredit

Motion 2022/23:643 av Anders W Jonsson och Elisabeth Thand Ringqvist (båda C)
Bättre förutsättningar för fjällräddarna

Motion 2022/23:642 av Elisabeth Thand Ringqvist och Anders W Jonsson (båda C)
Småskalig alkoholproduktion

Motion 2022/23:641 av Elisabeth Thand Ringqvist och Anders W Jonsson (båda C)
Beskattning av naturvårdsavtal

Motion 2022/23:640 av Rickard Nordin (C)
Översyn av lagstiftningen kring spridningstillstånd

Motion 2022/23:639 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)
En svensk modell för regulatorisk sandlåda

Motion 2022/23:638 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)
Osteopati

Motion 2022/23:637 av Elisabeth Thand Ringqvist (C)
Bistånd för global hälsa

Motion 2022/23:636 av Anders W Jonsson (C)
Småskalig livsmedelsproduktion

Motion 2022/23:635 av Niels Paarup-Petersen (C)
Upphandling av elsparkcyklar

Motion 2022/23:634 av Niels Paarup-Petersen (C)
En fungerande arbetsmarknad i hela Öresundsområdet

Motion 2022/23:633 av Niels Paarup-Petersen (C)
Tillsättning av en utredning om gråzoner i livets slutskede inklusive dödshjälp

Motion 2022/23:632 av Niels Paarup-Petersen (C)
Avskaffande av anonyma partibidrag

Motion 2022/23:631 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Undantagen skatteplikt för dricks

Motion 2022/23:630 av Jesper Skalberg Karlsson (M)
Utvecklad samhällsorientering för nyanlända

Motion 2022/23:629 av Johan Hultberg (M)
Bristen på deltidsbrandmän i Fyrbodal och Sverige i stort

Motion 2022/23:628 av Malin Höglund m.fl. (M)
Förändring av Lantmäteriets handläggningstider

Motion 2022/23:627 av Cecilia Engström och Larry Söder (båda KD)
Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Motion 2022/23:626 av Cecilia Engström och Torsten Elofsson (båda KD)
Utbyggnad av E6 mellan Malmö och Helsingborg

Motion 2022/23:625 av Camilla Rinaldo Miller (KD)
Ökad energieffektivisering med hjälp av rot

Motion 2022/23:624 av Mathias Bengtsson och Gudrun Brunegård (båda KD)
Erkännande av älvdalska som språk

Motion 2022/23:623 av Magnus Berntsson (KD)
Behovsstyrd hinderbelysning av vindkraftverk till havs

Motion 2022/23:622 av Camilla Rinaldo Miller och Magnus Jacobsson (båda KD)
Civilsamhällets fortsatta arbete med Transportstyrelsens olycksdatabas

Motion 2022/23:621 av Camilla Rinaldo Miller och Magnus Jacobsson (båda KD)
Översyn av körkortslagen när det gäller hantering av handledartillstånd vid övningskörning för mc

Motion 2022/23:620 av Gudrun Brunegård (KD)
Analys och prioritering av eftersatta områden för infrastruktursatsningar

Motion 2022/23:619 av Jim Svensk Larm och Kristoffer Lindberg (båda S)
Begränsa beståndet av skarv

Motion 2022/23:618 av Jim Svensk Larm och Kristoffer Lindberg (båda S)
Strandskyddsregler för att bo och verka i hela landet

Motion 2022/23:617 av Kristoffer Lindberg m.fl. (S)
Startpistoler

Motion 2022/23:616 av Jim Svensk Larm (S)
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2022/23:615 av Markus Kallifatides (S)
Modernisering av det finanspolitiska ramverket

Motion 2022/23:614 av Mattias Vepsä och Jytte Guteland (båda S)
100 procent hållbar offentlig upphandling för klimat och rättvisa

Motion 2022/23:613 av Markus Kallifatides (S)
Demokratisk kontroll över den kommunala välfärden

Motion 2022/23:612 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Ryssland

Motion 2022/23:611 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
En arbetsrätt för starka och trygga löntagare

Motion 2022/23:610 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Marknadsskolan

Motion 2022/23:609 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Motverkande av sexuellt utnyttjande av och övergrepp på barn mellan 15 och 17 år

Motion 2022/23:608 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Valfrihet gällande sysselsättningsmodeller för personer med funktionsvariation

Motion 2022/23:607 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Stärk barns skydd gällande brott som rör sexuella övergrepp

Motion 2022/23:606 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Markeringen i belastningsregistret för dömda sexualbrottslingar

Motion 2022/23:605 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Licensansökningar av vapen avsedda för jakt och sportskytte

Motion 2022/23:604 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Förebyggande åtgärder gällande psykisk ohälsa och suicid bland barn och unga

Motion 2022/23:603 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Värnande om Sveriges skjutbanor

Motion 2022/23:602 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Beredskap för att dricksvatten och avloppsförsörjning säkerställs i kristider

Motion 2022/23:601 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Sveriges rullande kulturarv

Motion 2022/23:600 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Behandlingsmetoder för dömda pedofiler

Motion 2022/23:599 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Barns tillgång till pornografiskt och våldsamt innehåll på nätet

Motion 2022/23:598 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Stärkt kunskapsbaserad vård för sexualbrottsutsatta människor

Motion 2022/23:597 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Orsakerna till psykisk ohälsa hos barn

Motion 2022/23:596 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Förebyggande metoder gällande dödsfall som orsakas av narkotikaöverdoser

Motion 2022/23:595 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Tillgång till mobil, Ipad och dator för gängkriminella som har blivit dömda till sluten ungdomsvård

Motion 2022/23:594 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Stöd och hjälp till barn som blivit utsatta i barndomen

Motion 2022/23:593 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Insatser för våldsutsatta barn i hela landet

Motion 2022/23:592 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Bevarande och utveckling av svensk motorsport

Motion 2022/23:591 av Marléne Lund Kopparklint och Sten Bergheden (båda M)
Risken för konflikter mellan oskuldspresumtionen och beslut som fattas i EU

Motion 2022/23:590 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Nationellt centrum för sexualbrottsutsatta

Motion 2022/23:589 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Dömda sexualförbrytare

Motion 2022/23:588 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Effekten av farmakologisk behandling för personer som begått sexualbrott

Motion 2022/23:587 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Vistelseförbud för dömda pedofiler

Motion 2022/23:586 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
Opinionsbildande myndigheter och statliga bolag

Motion 2022/23:585 av Lars Püss och Helena Storckenfeldt (båda M)
Placera den nya myndigheten för att bekämpa välfärdsbrottslighet i Halland

Motion 2022/23:584 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
Angående en sömlös vård

Motion 2022/23:583 av Helena Storckenfeldt (M)
Avskaffa fribeloppet

Motion 2022/23:582 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
Ett legitimt skattesystem

Motion 2022/23:581 av Helena Storckenfeldt (M)
Nya ungdomsstraff

Motion 2022/23:580 av Helena Storckenfeldt (M)
En säkrare myndighetsutövning

Motion 2022/23:579 av Helena Storckenfeldt (M)
Aktiv dödshjälp

Motion 2022/23:578 av Helena Storckenfeldt (M)
Förvaring av vapen i annans vapenskåp

Motion 2022/23:577 av Helena Storckenfeldt och Lars Püss (båda M)
Melatonin som kosttillskott

Motion 2022/23:576 av Helena Storckenfeldt (M)
Organdonationer

Motion 2022/23:575 av Matilda Ernkrans (S)
1 procent av BNI till bistånd

Motion 2022/23:574 av Denis Begic (S)
Förbud för sexsajter på svensk mark

Motion 2022/23:573 av Kadir Kasirga (S)
Nationella riktlinjer gällande elolyckor

Motion 2022/23:572 av Annette Rydell (S)
Förstärkning av sjukförsäkringen

Motion 2022/23:571 av Annette Rydell (S)
Tydligare utbildning i skolan om den svenska modellen på arbetsmarknaden

Motion 2022/23:570 av Heléne Björklund och Annette Rydell (båda S)
Omlokalisera statlig myndighet till Blekinge

Motion 2022/23:569 av Heléne Björklund och Annette Rydell (båda S)
Nationell samling för att säkra kompetensförsörjningen i hälso- och sjukvården

Motion 2022/23:568 av Heléne Björklund och Annette Rydell (båda S)
Utvecklingen för Ronneby flygplats

Motion 2022/23:567 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Gårdsförsäljning och krav på matservering

Motion 2022/23:566 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förlorad vårdnad vid mord

Motion 2022/23:565 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förslag för en sundare fastighetsmarknad

Motion 2022/23:564 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Småhus och egna hem

Motion 2022/23:563 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Uppdaterade regler för överförmyndare och gode män

Motion 2022/23:562 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Åtgärder för en effektivare byggprocess

Motion 2022/23:561 av Markus Wiechel (SD)
Rekrytering av rektorer

Motion 2022/23:560 av Markus Wiechel (SD)
Ändrade regler för studiestöd

Motion 2022/23:559 av Markus Wiechel (SD)
Ett transparent skattesystem och ett ökat skydd för känsliga personuppgifter

Motion 2022/23:558 av Markus Wiechel (SD)
Momslättnader till transportsektorn

Motion 2022/23:557 av Markus Wiechel (SD)
Starkare skydd för fornlämningar

Motion 2022/23:556 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Lindrigare läkemedelsalternativ inom sjukvården

Motion 2022/23:555 av Markus Wiechel och Lars Andersson (båda SD)
Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet

Motion 2022/23:554 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Samlad satsning för den svenska diasporan

Motion 2022/23:553 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Rymningar, samhällstjänst för dömda och betalning av skulder

Motion 2022/23:552 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Rättvis validering av utländska betyg

Motion 2022/23:551 av Markus Wiechel och Mats Nordberg (båda SD)
Kost-, nutritions- och näringslära för sjukvårdspersonal

Motion 2022/23:550 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Översyn av dagens narkotikalagstiftning

Motion 2022/23:549 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Benefit corporation

Motion 2022/23:548 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område

Motion 2022/23:547 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utreda omfattningen av produkter som framkommit genom slavarbete

Motion 2022/23:546 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Försäljning av statliga bolag

Motion 2022/23:545 av Markus Wiechel m.fl. (SD)
Samordnad cancervård och snabbare tillgång till nya behandlingar

Motion 2022/23:544 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Rättvist förfarande vid arbetstvister

Motion 2022/23:543 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Nationell handlingsplan rörande våld mot barn

Motion 2022/23:542 av Alexander Christiansson och Markus Wiechel (båda SD)
Könsdysfori i ung ålder

Motion 2022/23:541 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Åtgärder för att minska rökning

Motion 2022/23:540 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Samverkan mellan scoutrörelsen och Försvarsmakten

Motion 2022/23:539 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Nordisk samverkan i världen

Motion 2022/23:538 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förbättrat arbete med public service

Motion 2022/23:537 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Bättre matchning inför framtida yrkesval

Motion 2022/23:536 av Markus Wiechel (SD)
EU-arbete mot korruption

Motion 2022/23:535 av Markus Wiechel (SD)
Störande av vital infrastruktur

Motion 2022/23:534 av Saila Quicklund (M)
Fjällräddningen

Motion 2022/23:533 av Saila Quicklund (M)
Förstärkt elevhälsa

Motion 2022/23:532 av Saila Quicklund (M)
Idrott och fysisk aktivitet på fritidshem

Motion 2022/23:531 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Friskvårdsbidrag för naprapat/kiroprator

Motion 2022/23:530 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Kompetenshöjande åtgärder via bruttolöneväxling

Motion 2022/23:529 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Rotavdrag för miljövinst i boende

Motion 2022/23:528 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Synliggör skatter, moms och avgifter

Motion 2022/23:527 av Markus Wiechel (SD)
Ökad användning av avfall och restprodukter

Motion 2022/23:526 av Markus Wiechel (SD)
Privatisering av distriktsveterinärverksamheten

Motion 2022/23:525 av Markus Wiechel (SD)
Optimalt näringsintag

Motion 2022/23:524 av Markus Wiechel (SD)
Antibiotikaresistens

Motion 2022/23:523 av Markus Wiechel (SD)
Etisk avel

Motion 2022/23:522 av Markus Wiechel (SD)
Förhindra vanvård av katter

Motion 2022/23:521 av Markus Wiechel (SD)
Förändrad strandskyddslagstiftning

Motion 2022/23:520 av Markus Wiechel (SD)
Gårdsnära slakt och slakttransporter

Motion 2022/23:519 av Markus Wiechel (SD)
Förbud mot vilda djur på cirkus och valar i fångenskap

Motion 2022/23:518 av Markus Wiechel (SD)
Djurbalk och djurskyddsmyndighet

Motion 2022/23:517 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Offentliga försvarare för yrkeskriminella

Motion 2022/23:516 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Organstöld

Motion 2022/23:515 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Reformering av hotellagen

Motion 2022/23:514 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utvisning vid grovt blåljussabotage

Motion 2022/23:512 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Situationen för blåljuspersonal vid potentiellt farliga utryckningar

Motion 2022/23:511 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Ändrat förhållningssätt gentemot poliser i nödvärn

Motion 2022/23:510 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Civilkuragelag

Motion 2022/23:508 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Krigs- och terrorbrott

Motion 2022/23:507 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Nationell djurskyddspolis

Motion 2022/23:506 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Offentlig databas över grova brottslingar

Motion 2022/23:505 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Hot mot och ansvar som förtroendevalda

Motion 2022/23:504 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Småföretagares bokförings- och deklarationsmöjligheter

Motion 2022/23:503 av Markus Wiechel (SD)
Skärpta krav på kycklingindustrin

Motion 2022/23:502 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utökad avdragsrätt och skattefrihet

Motion 2022/23:501 av Mathias Tegnér (S)
Digitalisering inom hälsoområdet

Motion 2022/23:500 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Reformerad plastpåseskatt

Motion 2022/23:499 av Mathias Tegnér (S)
Om klimatkatastrofer

Motion 2022/23:498 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Utökad skattefrihet för bostäder

Motion 2022/23:497 av Mathias Tegnér (S)
Om att öka uppklaringen av de grövsta brotten

Motion 2022/23:496 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förändringar i läroplanen

Motion 2022/23:495 av Mathias Tegnér (S)
TBE-vaccin

Motion 2022/23:494 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Slopat fribelopp

Motion 2022/23:493 av Lawen Redar och Mathias Tegnér (båda S)
Idrottsplatser som en del av samhällsplaneringen

Motion 2022/23:492 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Hälsosam och kvalitetssäkrad skolmat

Motion 2022/23:491 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
En samhällsförberedande skola

Motion 2022/23:490 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)
Förbud mot snabblån, stöd till skuldsatta och åtgärder mot reafusk

Motion 2022/23:489 av Peter Hedberg och Anna-Belle Strömberg (båda S)
Ett förändrat stöd för studier vid folkhögskola

Motion 2022/23:488 av Peter Hedberg och Malin Larsson (båda S)
Registrering av testamente

Motion 2022/23:487 av Anna-Belle Strömberg och Peter Hedberg (båda S)
Utredning av hundaveln i Sverige

Motion 2022/23:486 av Anna-Belle Strömberg och Peter Hedberg (båda S)
Digitaliseringsstöd till bibliotek

Motion 2022/23:485 av Mattias Ottosson m.fl. (S)
F-skatt

Motion 2022/23:484 av Eva Lindh (S)
Tidsgräns för delgivning vid överklagandeprocesser

Motion 2022/23:483 av Eva Lindh och Åsa Eriksson (båda S)
Lag om att retuscherade bilder ska markeras

Motion 2022/23:482 av Lawen Redar (S)
Utveckling av den nationella planeringen av bostadspolitiken

Motion 2022/23:481 av Lawen Redar (S)
Reglering av barnarbete på onlineplattformar

Motion 2022/23:480 av Gunilla Svantorp och Tomas Kronståhl (båda S)
Nationella riktlinjer för lärarledd undervisningstid vid högre utbildning

Motion 2022/23:479 av Gunilla Svantorp och Tomas Kronståhl (båda S)
Partipolitiska föreningars rätt att nyttja lokaler vid lärosäten

Motion 2022/23:478 av Gunilla Svantorp och Tomas Kronståhl (båda S)
Infrastruktur för lärcentrum för att minska utbildningsklyftorna

Motion 2022/23:477 av Gunilla Svantorp (S)
Förutsättningarna för att minska utslagningen från skolan

Motion 2022/23:476 av Niklas Karlsson och Adrian Magnusson (båda S)
Tillträde till universitet och högskolor

Motion 2022/23:475 av Adrian Magnusson och Sofia Skönnbrink (båda S)
Dubbel straffbarhet och köp av sexuella tjänster utomlands

Motion 2022/23:474 av Adrian Magnusson (S)
Kommunal vetorätt vid friskoleetableringar

Motion 2022/23:473 av Linnéa Wickman (S)
Åtgärder för ett hållbart fiske

Motion 2022/23:472 av Mattias Jonsson och Dzenan Cisija (båda S)
Villkor för kulturarbetare

Motion 2022/23:471 av Mattias Jonsson och Dzenan Cisija (båda S)
Förbud mot reklam för fossilbaserade produkter och tjänster

Motion 2022/23:470 av Mattias Jonsson (S)
Förstärk polisen

Motion 2022/23:469 av Mattias Jonsson (S)
Användningen av trä som fasadmaterial

Motion 2022/23:468 av Isak From (S)
Klimatkompensation i bilstödet

Motion 2022/23:467 av Isak From och Monica Haider (båda S)
Säkerställande av den svenska skogsproduktionen

Motion 2022/23:466 av Isak From m.fl. (S)
Reglering av bilprovningen

Motion 2022/23:465 av Mirja Räihä (S)
Modernisering av posthantering

Motion 2022/23:464 av Åsa Karlsson och Björn Wiechel (båda S)
Regler för pensionsålder

Motion 2022/23:463 av Ida Drougge (M)
Ändrad trängselskatt i Ropsten

Motion 2022/23:462 av Åsa Karlsson (S)
Övergången mellan aktivitetsersättning och sjukersättning

Motion 2022/23:461 av Åsa Karlsson och Isak From (båda S)
Orosanmälan vid köp av sexuella tjänster

Motion 2022/23:460 av Isak From och Åsa Karlsson (båda S)
Finansservicen i småkommuner

Motion 2022/23:459 av Lars Johnsson (M)
Kraftigt utökad vargjakt

Motion 2022/23:458 av Anna af Sillén (M)
Tvångsanslutning av enskilda avlopp

Motion 2022/23:457 av Anna af Sillén och Ann-Sofie Lifvenhage (båda M)
Skarvens påverkan i Sörmlands skärgård och i resten av Sverige

Motion 2022/23:456 av Kjell Jansson (M)
Körkortskrav för skotrar

Motion 2022/23:455 av Kjell Jansson (M)
Strandskyddet och äganderätten

Motion 2022/23:454 av Kjell Jansson (M)
Stärkt egendomsskydd för bostadsrätter

Motion 2022/23:453 av Kjell Jansson (M)
Höjd hastighet på motorväg

Motion 2022/23:452 av Mats Green (M)
Ekologisk odling – ett problem för livsmedelsförsörjningen och Sveriges säkerhet

Motion 2022/23:451 av Mats Green (M)
Art- och habitatdirektivet

Motion 2022/23:450 av Mats Green (M)
En mer ändamålsenlig bullerlagstiftning genom bullerservitut

Motion 2022/23:449 av Mats Green (M)
Rätt till delaktighet och överklagan för markägare

Motion 2022/23:448 av Mats Green (M)
Specifika krav för skydd av natur

Motion 2022/23:447 av Mats Green (M)
Viltförvaltningsdelegationernas mandat och sammansättning

Motion 2022/23:446 av Mats Green (M)
Återvinning av glykol

Motion 2022/23:445 av Mats Green (M)
Rättighet till ersättning för enskilds rättegångskostnader vid rätt mot myndighet

Motion 2022/23:444 av John Widegren m.fl. (M)
Östergötlands skogsägare

Motion 2022/23:443 av Susanne Nordström och John E Weinerhall (båda M)
Kinda kanal som riksintresse

Motion 2022/23:442 av Susanne Nordström m.fl. (M)
Räddande av Östersjön

Motion 2022/23:441 av Ulrik Nilsson (M)
Nya mål för biståndspolitiken

Motion 2022/23:440 av Ulrik Nilsson (M)
Återbetalning av studiemedel med bruttolöneavdrag

Motion 2022/23:439 av Erik Ottoson (M)
Motverkande av missbruk av attefallsreglerna

Motion 2022/23:438 av Erik Ottoson (M)
Etablerandet av en ny myndighet för jakt- och viltförvaltningsfrågor

Motion 2022/23:437 av Erik Ottoson (M)
Förvaltningen av den svenska vargstammen

Motion 2022/23:436 av Erik Ottoson (M)
Märkning av åtelkameror och fällor med jägar-id

Motion 2022/23:435 av Erik Ottoson (M)
Tvärförbindelse Södertörn

Motion 2022/23:434 av Erik Ottoson (M)
Trafiksäkerhet för jakthundar

Motion 2022/23:433 av Erik Ottoson (M)
Förseningsavgiften för sent inbetald trängselavgift

Motion 2022/23:432 av Lars Johnsson m.fl. (M)
Bevarande av ålfisket

Motion 2022/23:431 av Lars Johnsson (M)
Tillsyn av landets förskolor

Motion 2022/23:430 av Staffan Eklöf (SD)
Utvidgad kontantplikt för livsmedelsbutiker och apotek

Motion 2022/23:429 av Staffan Eklöf (SD)
Semester på landet en möjlighet för alla

Motion 2022/23:428 av Staffan Eklöf och Mats Nordberg (båda SD)
Precisera proportionalitetsprincipens tillämpning i förvaltningslagen

Motion 2022/23:427 av Staffan Eklöf (SD)
Förenklade delgivningsregler

Motion 2022/23:426 av Staffan Eklöf (SD)
Yttrandefriheten i en föränderlig tid

Motion 2022/23:425 av Staffan Eklöf (SD)
Former för att säkerställa medborgarnas informerade och fria åsikter vid folkomröstning

Motion 2022/23:424 av Staffan Eklöf (SD)
Folklig granskning inför ratificering av internationella avtal

Motion 2022/23:423 av Staffan Eklöf (SD)
En mer demokratisk process vid ingående av avtal för Sveriges räkning

Motion 2022/23:422 av Staffan Eklöf (SD)
Ingen åldersgräns för forskning

Motion 2022/23:421 av Staffan Eklöf (SD)
Flexibilitet för kommunerna i att erbjuda förskola för äldre barn med hemmavarande syskon

Motion 2022/23:420 av Staffan Eklöf (SD)
Förutsättningar för Sveriges fortsatta roll som kunskapsnation

Motion 2022/23:419 av Staffan Eklöf (SD)
Återinträde i akademisk forskning

Motion 2022/23:418 av Staffan Eklöf (SD)
Skydda och bevara älvdalskan

Motion 2022/23:417 av Staffan Eklöf (SD)
Möjlighet att förvara och visa vissa kulturarvsföremål i deras hemort

Motion 2022/23:416 av Staffan Eklöf (SD)
Kartläggning och löpande uppföljning av offentlighetsprincipen och dess tillämpning

Motion 2022/23:415 av Jessica Rodén och Louise Thunström (båda S)
320 säkra förlossningar om dagen

Motion 2022/23:414 av Mattias Jonsson (S)
Ökad säkerhet för A-traktorer samt en harmonisering med mopedbilar

Motion 2022/23:413 av Jörgen Grubb och Patrik Jönsson (båda SD)
Beskattning av snus

Motion 2022/23:412 av Erik Hellsborn (SD)
Utredning och samråd för nyetablering av kärnkraft

Motion 2022/23:411 av Erik Hellsborn (SD)
Skottpengar på vildsvin

Motion 2022/23:410 av Erik Hellsborn och Carita Boulwén (båda SD)
Motorvägsförbindelse till Ullared

Motion 2022/23:409 av Erik Hellsborn (SD)
Stärkt skydd mot sexuell exploatering av unga

Motion 2022/23:408 av Erik Hellsborn (SD)
Förbud mot uppvaktning av barn syftande till att värva dem till kriminalitet

Motion 2022/23:407 av Erik Hellsborn (SD)
Bistånd som medel för att kontra Kinas ekonomiska makt

Motion 2022/23:406 av Erik Hellsborn (SD)
Flytt av Sveriges ambassad i Israel till Jerusalem

Motion 2022/23:405 av Ola Möller (S)
Skälighet i hyresprövningen

Motion 2022/23:404 av Marianne Fundahn (S)
Individualiserad föräldraförsäkring

Motion 2022/23:403 av Ingela Nylund Watz m.fl. (S)
Ny bro eller tunnel över Saltsjö-Mälarsnittet i Södertälje

Motion 2022/23:402 av Niklas Karlsson och Åsa Eriksson (båda S)
Statsbidragsprincip

Motion 2022/23:401 av Serkan Köse (S)
En ny bostadsförsörjningslag

Motion 2022/23:400 av Anna Vikström och Kadir Kasirga (båda S)
Hotellägenheter och blockuthyrning

Motion 2022/23:399 av Helén Pettersson och Isak From (båda S)
Digitalt utanförskap

Motion 2022/23:398 av Isak From (S)
Utveckla skyddsjakten

Motion 2022/23:397 av Isak From (S)
Vi behöver betande djur

Motion 2022/23:396 av Hanna Westerén (S)
Kapitalförsörjning i gles- och landsbygd

Motion 2022/23:395 av Peder Björk och Hanna Westerén (båda S)
Begränsade möjligheter till överklagan för att inte äventyra samhällsutvecklingen

Motion 2022/23:394 av Ida Ekeroth Clausson och Louise Thunström (båda S)
Kvinnohat som grund för hatbrott – femicid

Motion 2022/23:393 av Anna-Belle Strömberg och Peder Björk (båda S)
Stötta idrottsrörelsen

Motion 2022/23:392 av Peder Björk och Anna-Belle Strömberg (båda S)
Tröskeleffekter i flerbarnstillägget

Motion 2022/23:391 av Peder Björk och Anna-Belle Strömberg (båda S)
Nya Ostkustbanan och Förbifart Örnsköldsvik

Motion 2022/23:390 av Hanna Westerén och Peder Björk (båda S)
Stärkt va-beredskap

Motion 2022/23:389 av Jessica Rodén (S)
Nationell strategi för kollektivtrafiken

Motion 2022/23:388 av Jessica Rodén (S)
Jämlik svensk skola

Motion 2022/23:387 av Johan Andersson (S)
Ersättning till vigselförrättare

Motion 2022/23:386 av Joakim Sandell (S)
Tullverkets möjligheter till brottsbekämpning

Motion 2022/23:385 av Joakim Sandell (S)
Ny enhet för utredning av brott mot välfärdssystemen

Motion 2022/23:384 av Joakim Sandell m.fl. (S)
Bredda utredningen om fler fasta förbindelser över Öresund

Motion 2022/23:383 av Joakim Sandell (S)
Anmälningsplikt för fordonsverkstäder

Motion 2022/23:382 av Kristoffer Lindberg (S)
Statliga jobb till Gävleborg

Motion 2022/23:381 av Anna Wallentheim (S)
Nollvision mot mobbning

Motion 2022/23:380 av Anna Wallentheim (S)
Estetiska ämnen för gymnasieelever

Motion 2022/23:379 av Anna Wallentheim (S)
Ett tredje juridiskt kön

Motion 2022/23:378 av Anna Wallentheim (S)
Politiska partier i skolan

Motion 2022/23:377 av Anna Wallentheim (S)
Förbud mot religiösa friskolor

Motion 2022/23:376 av Gudrun Brunegård (KD)
Regler och byråkrati vid offentliga upphandlingar

Motion 2022/23:375 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
Cirkulära livsmedelssystem

Motion 2022/23:374 av Stina Larsson (C)
Utveckla studenthälsan

Motion 2022/23:373 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)
Borttagande av gränskontrollerna mellan Sverige och Danmark

Motion 2022/23:372 av Niels Paarup-Petersen (C)
Bevaka våra grannländers narkotikapolitik

Motion 2022/23:371 av Niels Paarup-Petersen (C)
Sanering av Östersjön

Motion 2022/23:370 av Niels Paarup-Petersen (C)
Finansiering av utgrävningar i Uppåkra

Motion 2022/23:369 av Niels Paarup-Petersen (C)
Inför ett blått avdrag

Motion 2022/23:368 av Niels Paarup-Petersen (C)
Gör avsättningar till en periodiseringsfond sjukpenninggrundande

Motion 2022/23:367 av Niels Paarup-Petersen (C)
Statlig kontrollstyrka mot livsmedelsfusk

Motion 2022/23:366 av Niels Paarup-Petersen (C)
Införande av lex Ahmed för polisen

Motion 2022/23:365 av Niels Paarup-Petersen (C)
En plan för att göra Öresund till biosfärområde

Motion 2022/23:364 av Niels Paarup-Petersen (C)
Stöd till barn på skyddat boende

Motion 2022/23:363 av Niels Paarup-Petersen (C)
Upphandling och offentliga inköp under EU:s tröskelvärden

Motion 2022/23:362 av Niels Paarup-Petersen (C)
Fler broar och färre hinder i Öresundsregionen

Motion 2022/23:361 av Niels Paarup-Petersen (C)
Lika villkor för alla blodgivare

Motion 2022/23:360 av Niels Paarup-Petersen (C)
Ett levande kultur- och klubbliv i Sveriges städer

Motion 2022/23:359 av Niels Paarup-Petersen (C)
För ett tryggare Malmö och Sverige

Motion 2022/23:358 av Niels Paarup-Petersen (C)
Utredning av elområden

Motion 2022/23:357 av Niels Paarup-Petersen (C)
Kinas ökande makt

Motion 2022/23:356 av Jonny Cato (C)
Ett barnbidrag riktat efter behov

Motion 2022/23:355 av Jonny Cato (C)
Slopande av rökförbud på uteserveringar

Motion 2022/23:354 av Jonny Cato (C)
Utökad kontroll vid ansökan om personlig konkurs

Motion 2022/23:353 av Jonny Cato m.fl. (C)
Fast HH-förbindelse

Motion 2022/23:352 av Anne-Li Sjölund m.fl. (C)
Nya Ostkustbanan – dubbelspårsutbyggnad mellan Gävle och Härnösand

Motion 2022/23:351 av Anders W Jonsson (C)
Vattenbrukscentrum Norr

Motion 2022/23:350 av Anders W Jonsson (C)
Värna ett levande fäbodbruk

Motion 2022/23:349 av Rickard Nordin (C)
Förslag för ökad cyklism i Sverige

Motion 2022/23:348 av Rickard Nordin (C)
Ökad jämställdhet inom akademin

Motion 2022/23:347 av Rickard Nordin (C)
Omsättningsgräns för lotterier för allmännyttiga ändamål

Motion 2022/23:346 av Rickard Nordin (C)
Utsatta partners ofrivilliga skuldsättning

Motion 2022/23:345 av Rickard Nordin (C)
Ökad möjlighet att skydda geotermala tillgångar

Motion 2022/23:344 av Rickard Nordin (C)
Möjlighet att delta i Kulturskolans musikundervisning under lektionstid

Motion 2022/23:343 av Rickard Nordin (C)
Förenkla fakturering i samband med årsskifte för det gröna avdraget

Motion 2022/23:342 av Rickard Nordin (C)
Genomförande av utredningen om regler om gode män och förvaltare

Motion 2022/23:341 av Rickard Nordin (C)
Arbetet mot mördarsniglar, kanadagäss och andra främmande och invasiva arter

Motion 2022/23:340 av Rickard Nordin (C)
Införande av en proportionalitetsprincip för avslag i miljötillståndsprocesserna

Motion 2022/23:339 av Rickard Nordin (C)
Att kunna lita på myndigheters besked

Motion 2022/23:338 av Rickard Nordin (C)
18-årsgräns för lustgas och förbud mot försäljning i berusningssyfte

Motion 2022/23:337 av Rickard Nordin (C)
Förbättrade förutsättningar för forskares familjer

Motion 2022/23:336 av Rickard Nordin (C)
Införande av bindande bud i bostads- och fastighetsaffärer

Motion 2022/23:335 av Rickard Nordin (C)
Utveckla e-sporten och spelandet i Sverige

Motion 2022/23:334 av Rickard Nordin (C)
Fler bygglovsbefriade byggnader

Motion 2022/23:333 av Rickard Nordin (C)
Förenklande för privatpersoner att vaska guld och leta mineral

Motion 2022/23:332 av Rickard Nordin (C)
Ljusföroreningar

Motion 2022/23:331 av Rickard Nordin (C)
Olagliga komposter

Motion 2022/23:330 av Rickard Nordin (C)
Servering av mat som inte får produceras i Sverige

Motion 2022/23:329 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Lagar och regler som bör avskaffas

Motion 2022/23:328 av Rickard Nordin och Niels Paarup-Petersen (båda C)
Avskaffandet av danstillstånd och illegal dans

Motion 2022/23:327 av Jonny Cato m.fl. (C)
Färdigställande av Västkustbanan

Motion 2022/23:325 av Markus Wiechel (SD)
Förenklingar för företagare

Motion 2022/23:324 av Markus Wiechel (SD)
Obligatorisk hemförsäkring

Motion 2022/23:323 av Markus Wiechel (SD)
Åtgärder för en ökad möjlighet till en egen bostad

Motion 2022/23:322 av Markus Wiechel (SD)
Lönsamhet vid amortering och sunt sparande samt finansiell stabilitet

Motion 2022/23:321 av Markus Wiechel (SD)
Särskilda bolån till förstagångsköpare och unga samt fördelaktigt bosparande för förstagångsköpare

Motion 2022/23:320 av Markus Wiechel (SD)
Kunskapscentrum om postcovid

Motion 2022/23:319 av Markus Wiechel (SD)
Beredskapslag

Motion 2022/23:318 av Markus Wiechel (SD)
Avveckla Folkhälsomyndigheten

Motion 2022/23:317 av Markus Wiechel (SD)
Integritetsskydd vid Ivo-anmälningar

Motion 2022/23:316 av Markus Wiechel (SD)
Assisterad dödshjälp för svårt sjuka

Motion 2022/23:315 av Markus Wiechel (SD)
Internationellt kris- och hälsosamarbete

Motion 2022/23:314 av Markus Wiechel (SD)
Nationell äldreombudsman

Motion 2022/23:313 av Markus Wiechel (SD)
Värdighet för äldre och en professionalisering av äldreomsorgen

Motion 2022/23:312 av Markus Wiechel (SD)
Vaccinationsfrågor

Motion 2022/23:311 av Markus Wiechel (SD)
Läkemedelsförmånen och kommitté mot bristande läkemedelshantering

Motion 2022/23:310 av Markus Wiechel (SD)
Ökad organdonation och fler blodgivare

Motion 2022/23:309 av Jörgen Berglund (M)
Gifttunnorna i Bottenhavet

Motion 2022/23:308 av Jörgen Berglund m.fl. (M)
En modern järnväg längs hela Norrlandskusten

Motion 2022/23:307 av Jörgen Berglund m.fl. (M)
Höjd vägstandard i norra Sverige

Motion 2022/23:306 av Margareta Cederfelt (M)
Gårdsförsäljning av egenproducerade alkoholhaltiga drycker

Motion 2022/23:305 av Margareta Cederfelt (M)
Förbud mot konverteringsterapi

Motion 2022/23:304 av John E Weinerhall m.fl. (M)
Ostlänken

Motion 2022/23:303 av John E Weinerhall och Viktor Wärnick (båda M)
Uranbrytning i Sverige

Motion 2022/23:302 av Stefan Olsson (M)
Introduktionsutbildning i svensk historia för invandrare

Motion 2022/23:301 av Stefan Olsson (M)
Skilda valdagar för en bättre lokal demokrati

Motion 2022/23:300 av Stefan Olsson (M)
Transparens och rättssäkerhet vid tjänstetillsättningar i kommuner och regioner

Motion 2022/23:299 av Jan Ericson (M)
Småskalig livmedels- och djurproduktiom

Motion 2022/23:298 av Jan Ericson (M)
Minskning av Trafikverkets makt över kommunernas planarbete

Motion 2022/23:297 av Jan Ericson (M)
Samordning av villkor för statsråd och riksdagsledamöter

Motion 2022/23:296 av Jan Ericson (M)
Det rullande kulturarvet

Motion 2022/23:295 av Jan Ericson (M)
Pant på batterier

Motion 2022/23:294 av Jan Ericson (M)
Skydd av yttrandefriheten på sociala medier

Motion 2022/23:293 av Jan Ericson (M)
Skärpta straff för miljö- och klimatrelaterad kriminalitet

Motion 2022/23:292 av Jan Ericson (M)
Nationell folkräkning och biometriska id-handlingar

Motion 2022/23:291 av Jan Ericson (M)
Tillträde för personer med assistanshund

Motion 2022/23:290 av Jan Ericson (M)
Tekniska specifikationer för småhus

Motion 2022/23:289 av Jan Ericson (M)
Avskaffa tvånget att anlita kontrollansvarig vid uppförande av småhus

Motion 2022/23:288 av Jan Ericson (M)
Den svenska krisberedskapen

Motion 2022/23:287 av Gustaf Göthberg och Marie-Louise Hänel Sandström (båda M)
Dolda hyresavgifter

Motion 2022/23:286 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Insyn i barns läkemedelslista

Motion 2022/23:285 av Mirja Räihä (S)
Upphandling av kollektivtrafik

Motion 2022/23:284 av Hanna Westerén (S)
Hållbar energiförsörjning

Motion 2022/23:283 av Kadir Kasirga (S)
Rätten till modersmålsundervisning

Motion 2022/23:282 av Peder Björk och Peter Hedberg (båda S)
Åtgärder för ett långsiktigt hållbart fiske i Östersjön och Bottniska viken

Motion 2022/23:281 av Peter Hedberg och Peder Björk (båda S)
Nämndemännens villkor

Motion 2022/23:280 av Lena Johansson (S)
Hjulstabron

Motion 2022/23:279 av Åsa Eriksson (S)
Renhållningsavgift

Motion 2022/23:278 av Helén Pettersson (S)
Avskaffande av fideikommiss

Motion 2022/23:277 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Ersättning vid jobbpendling

Motion 2022/23:276 av Isak From och Helén Pettersson (båda S)
Klövviltsförvaltning

Motion 2022/23:275 av Björn Wiechel och Helén Pettersson (båda S)
Demokratiutveckling och fattigdomsbekämpning

Motion 2022/23:274 av Lawen Redar (S)
Onlineplattformar och det straffrättsliga regelverket

Motion 2022/23:273 av Lawen Redar (S)
Stoppa vinstuttaget ur svensk skola

Motion 2022/23:272 av Leif Nysmed och Lars Mejern Larsson (båda S)
Avdragsrätt för fackligt medlemskap

Motion 2022/23:271 av Hanna Westerén (S)
Stärkning av folkbildningen

Motion 2022/23:270 av Malin Larsson och Peter Hedberg (båda S)
Utökade möjligheter för polisen att eftersöka personer

Motion 2022/23:269 av Malin Larsson och Peter Hedberg (båda S)
Förbättrat regelverk för att underlätta för barnfamiljer

Motion 2022/23:268 av Malin Larsson och Peter Hedberg (båda S)
Regelverk för epatraktorer

Motion 2022/23:267 av Peder Björk och Malin Larsson (båda S)
Campusförlagda utbildningsplatser på Mittuniversitetet i Sundsvall

Motion 2022/23:266 av Peter Hedberg och Malin Larsson (båda S)
Stärkt försvarsförmåga i Västernorrland

Motion 2022/23:265 av Gunilla Carlsson (S)
Kulturskolan

Motion 2022/23:264 av Mattias Vepsä (S)
Säkerställande av rätten till arbetshjälpmedel

Motion 2022/23:263 av Mattias Vepsä (S)
Organiserad rastverksamhet i skolan

Motion 2022/23:262 av Ingela Nylund Watz och Anna Vikström (båda S)
Ökade möjligheter för kommunerna att bidra i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad välfärdsbrottslighet

Motion 2022/23:261 av Alexandra Völker (S)
Föräldrapenning för tvillingföräldrar

Motion 2022/23:260 av Mattias Ottosson (S)
Politiska vildar

Motion 2022/23:259 av Angelica Lundberg (SD)
Reserverat barnbidrag vid vårdnadstvister

Motion 2022/23:258 av Mikael Eskilandersson och Angelica Lundberg (båda SD)
Järnvägsförbindelse mellan Helsingborg och Linköping via Jönköping

Motion 2022/23:257 av Angelica Lundberg (SD)
Nya bestämmelser gällande däck

Motion 2022/23:256 av Angelica Lundberg (SD)
Järnvägsförbindelse mellan Jönköping och Göteborg

Motion 2022/23:255 av Angelica Lundberg (SD)
Ohälsosamma livsmedels påverkan på folkhälsan

Motion 2022/23:254 av Angelica Lundberg (SD)
Motverkande av ungas tobaksrökning

Motion 2022/23:253 av Angelica Lundberg (SD)
Höjd åldersgräns för könsbyte

Motion 2022/23:252 av Angelica Lundberg (SD)
Utredning av möjligheten att avskaffa plastpåseskatten

Motion 2022/23:251 av Angelica Lundberg (SD)
Ökat antal dubbeldagar i föräldraförsäkringen

Motion 2022/23:250 av Angelica Lundberg och Mikael Eskilandersson (båda SD)
Låsta föräldradagar vid vårdnadstvister

Motion 2022/23:249 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Bättre ekonomi för värnpliktiga

Motion 2022/23:248 av Tony Haddou m.fl. (V)
EU:s migrationspolitik

Motion 2022/23:247 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)
Försvarsmakten, klimat och miljö

Motion 2022/23:246 av Ali Esbati m.fl. (V)
Konsumenternas ställning på de finansiella marknaderna

Motion 2022/23:245 av Nadja Awad m.fl. (V)
Våld och vårdnad

Motion 2022/23:244 av Gudrun Nordborg m.fl. (V)
Polisen

Motion 2022/23:243 av Angelica Lundberg och Markus Wiechel (båda SD)
Möjlighet att avskaffa flerbarnstillägget

Motion 2022/23:242 av Angelica Lundberg (SD)
Översyn av tillsatser i mat

Motion 2022/23:241 av Angelica Lundberg (SD)
Schemalagda skolmåltider

Motion 2022/23:240 av Viktor Wärnick (M)
Återvändandearbetet vid avslagsbeslut

Motion 2022/23:239 av Viktor Wärnick (M)
Skärpta och utökade befogenheter vid förvar av utlänningar

Motion 2022/23:238 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Överföring av skolhälsovården till regionalt ansvar för en sammanhållen vård

Motion 2022/23:237 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Särskild prövning till särskola

Motion 2022/23:236 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Säkrad kompetens i bristyrken

Motion 2022/23:235 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Nationella prov för särskolan

Motion 2022/23:234 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Obligatoriskt PCR-prov vid utvisning

Motion 2022/23:233 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Pausa pensionsutbetalningar

Motion 2022/23:232 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Inverterat flerbarnstillägg till barnbidraget

Motion 2022/23:231 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Hinder för fusk med assistansersättningar

Motion 2022/23:230 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Delad pensionsavsättning under föräldraledighet

Motion 2022/23:229 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Barnbidrag utifrån behov

Motion 2022/23:228 av Fredrik Lindahl (SD)
Tryggheten för väktare och annan bevakningspersonal

Motion 2022/23:227 av Fredrik Lindahl (SD)
Insatser mot missbruk av förkomna pass

Motion 2022/23:226 av Fredrik Lindahl (SD)
Åtgärder mot lootlådor och andra lotteriliknande moment inom dataspel

Motion 2022/23:225 av Fredrik Lindahl (SD)
Arbetsmiljö och arbetsmarknad för nattarbetare

Motion 2022/23:224 av Fredrik Lindahl (SD)
Insatser mot djurrättsextremisters brottslighet

Motion 2022/23:223 av Mikael Larsson (C)
Bedrägerier med personnummer

Motion 2022/23:222 av Mikael Larsson (C)
Beslut inom sex månader för småföretagare

Motion 2022/23:221 av Mikael Larsson (C)
En uppdaterad livsmedelsstrategi

Motion 2022/23:220 av Mikael Larsson (C)
Demokratiutvecklingspengar till föreningsrörelsen

Motion 2022/23:219 av Mikael Larsson (C)
Klassning av miljöfarligt avfall

Motion 2022/23:218 av Mikael Larsson (C)
Sekretess inom djurskydd

Motion 2022/23:217 av Mikael Larsson (C)
Övervakningsorgan för illegala penningflöden

Motion 2022/23:216 av Mikael Larsson (C)
Utveckling av gymnasieskolans program med inriktning ekonomi mot ekonomisk redovisning

Motion 2022/23:215 av Mikael Larsson (C)
Naturbruksskolorna och de gröna näringarna är framtiden

Motion 2022/23:214 av Mikael Larsson (C)
Ersättning för markinlösen

Motion 2022/23:213 av Mikael Larsson (C)
Bildande av naturreservat

Motion 2022/23:212 av Mikael Larsson (C)
Småföretagarlots

Motion 2022/23:211 av Mikael Larsson (C)
Avverkningsanmälan och dess offentlighet

Motion 2022/23:210 av Mikael Larsson (C)
Bekämpning av ogräsen stånds och renkavle

Motion 2022/23:209 av Mikael Larsson (C)
Höjd ålder för a-kassan

Motion 2022/23:208 av Helena Lindahl och Anne-Li Sjölund (båda C)
Omprövning av beslut om viltvårdsförvaltningen

Motion 2022/23:207 av Helena Lindahl och Anne-Li Sjölund (båda C)
Utbyggnation av stamnätet i hela landet

Motion 2022/23:206 av Helena Lindahl (C)
Åretruntfärja till Holmön

Motion 2022/23:205 av Helena Lindahl (C)
Tillägg och förtydligande i fastighetslagen angående hänsyn till landsbygdens lokala behov

Motion 2022/23:204 av Helena Lindahl (C)
Elektrifiering av Västerbottenbanan – Tvärbanan i Västerbotten

Motion 2022/23:203 av Helena Lindahl (C)
Likvärdig stödområdesindelning för det nationella stödet och kompensationsstödet för norra Sverige

Motion 2022/23:202 av Helena Lindahl (C)
Proportionalitet gällande återbetalning av lönebidrag

Motion 2022/23:201 av Anne-Li Sjölund och Helena Lindahl (båda C)
Varumärkesvård och uppförandekod för statliga bolag

Motion 2022/23:200 av Anne-Li Sjölund och Helena Lindahl (båda C)
Begränsad jakt på högdräktiga älgkor

Motion 2022/23:199 av Anne-Li Sjölund och Helena Lindahl (båda C)
Lantmäteriets kostnader på landsbygden

Motion 2022/23:198 av Anne-Li Sjölund (C)
Säkra vägar

Motion 2022/23:197 av Anne-Li Sjölund (C)
Regionalisering fastighetsskatten på vatten- och vindkraft

Motion 2022/23:196 av Anne-Li Sjölund (C)
Översyn av regelverket för AM-körkort

Motion 2022/23:195 av Anne-Li Sjölund (C)
Civilpliktsutbildning

Motion 2022/23:194 av Anne-Li Sjölund (C)
Eftergymnasial utbildning för personer med intellektuell funktionsnedsättning

Motion 2022/23:193 av Anne-Li Sjölund (C)
Ny broförbindelse till Alnö

Motion 2022/23:192 av Anna-Caren Sätherberg och Kalle Olsson (båda S)
Förstärkning av kommuners ekonomi genom turistavgift

Motion 2022/23:191 av Jörgen Grubb (SD)
Cyklar på cykelbanan

Motion 2022/23:190 av Jörgen Grubb (SD)
Möjlighet till lägre reavinstskatt vid försäljning av privatbostad

Motion 2022/23:189 av Magnus Persson (SD)
Snabbspår gällande skyddsjakt på varg

Motion 2022/23:188 av Magnus Persson (SD)
Utökad jakttid på räv

Motion 2022/23:187 av Magnus Persson (SD)
Vårjakt på råbock

Motion 2022/23:186 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Främja demokrati i Iran

Motion 2022/23:185 av Jörgen Grubb och Nima Gholam Ali Pour (båda SD)
Utredningen om fler fasta förbindelser över Öresund

Motion 2022/23:184 av Daniel Helldén och Jacob Risberg (båda MP)
Markåtkomst för cykelvägar på landsbygd och utanför tätort

Motion 2022/23:183 av Daniel Helldén och Rebecka Le Moine (båda MP)
Vägrenarnas potential för den biologiska mångfalden

Motion 2022/23:182 av Daniel Helldén (MP)
Stärkande av cyklingens potential och ställning som transportsätt på landsbygden

Motion 2022/23:181 av Märta Stenevi m.fl. (MP)
Stärk demokratin och de mänskliga rättigheterna

Motion 2022/23:180 av Björn Söder (SD)
Utredning om Allmänna arvsfondens verksamhet och framtid samt hur medel ur fonden ska fördelas

Motion 2022/23:179 av Björn Söder (SD)
Ändrad placering av ledamöter i plenisalen

Motion 2022/23:178 av Björn Söder (SD)
Villa Bonnier som talmansbostad

Motion 2022/23:177 av Björn Söder (SD)
Riksmötets öppnande i Rikssalen

Motion 2022/23:176 av Björn Söder (SD)
Erkännande av Jerusalem som Israels huvudstad

Motion 2022/23:175 av Björn Söder (SD)
Minnesdag tillägnad kommunismens offer

Motion 2022/23:174 av Björn Söder (SD)
Strategi för inlemmande av Taiwan i internationella organisationer

Motion 2022/23:173 av Björn Söder (SD)
Verka för att Taiwan tillåts delta i WHO

Motion 2022/23:172 av Björn Söder (SD)
Upphörande av bistånd till den palestinska myndigheten

Motion 2022/23:171 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)
Värnande av kontanter

Motion 2022/23:170 av Ann-Christine From Utterstedt och Angelica Lundberg (båda SD)
Förbifart Västerås

Motion 2022/23:169 av Ann-Christine From Utterstedt och Angelica Lundberg (båda SD)
Stockholm-Västerås flygplats som beredskapsflygplats

Motion 2022/23:168 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Borttagande av fribeloppet för studiemedel

Motion 2022/23:167 av Mona Olin (SD)
Godkända betyg i kärnämnena

Motion 2022/23:166 av Serkan Köse (S)
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder på väg 225 samt utöka Nynäsbanan med dubbelspår

Motion 2022/23:165 av Tomas Eneroth (S)
Satsningar på blåsmusiken

Motion 2022/23:164 av Serkan Köse (S)
Förbifart vid väg 546, Segersängsvägen

Motion 2022/23:163 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)
Om utvecklingen i Latinamerika

Motion 2022/23:162 av Lawen Redar m.fl. (S)
Frige Selahattin Demirtaş

Motion 2022/23:161 av Kadir Kasirga och Mirja Räihä (båda S)
En tryggare sjukförsäkring

Motion 2022/23:160 av Mirja Räihä (S)
Högre böter och utökad hastighetsövervakning vid vägarbetsplatser

Motion 2022/23:159 av Sofia Skönnbrink och Sanne Lennström (båda S)
Jämlik vård

Motion 2022/23:158 av Hanna Westerén (S)
Reformera Gotlandstillägget

Motion 2022/23:157 av Hanna Westerén (S)
Globalt koldioxidpris

Motion 2022/23:156 av Hanna Westerén (S)
Gränsjusteringsmekanism för koldioxid

Motion 2022/23:155 av Hanna Westerén (S)
Jämlik klimatpolitik

Motion 2022/23:154 av Hanna Westerén (S)
Vindkraftsveto och ersättning/kompensation

Motion 2022/23:153 av Hanna Westerén (S)
Jämlik tandvård

Motion 2022/23:152 av Eva Lindh (S)
Stärkt medarbetarskydd

Motion 2022/23:151 av Hanna Westerén (S)
Hållbart grönt guld

Motion 2022/23:150 av Eva Lindh (S)
Grönt flyg

Motion 2022/23:149 av Lawen Redar (S)
Kriminalisering av sexköp utomlands

Motion 2022/23:148 av Lawen Redar (S)
Acceleration av klimatomställningen

Motion 2022/23:147 av Lawen Redar (S)
Åtgärder för en levande, dynamisk och konkurrenskraftig konstmarknad

Motion 2022/23:146 av Lawen Redar (S)
Kriminalisering av oskuldskontroller och oskuldsoperationer

Motion 2022/23:145 av Lawen Redar (S)
Frigivande av Dawit Isaak

Motion 2022/23:144 av Lawen Redar (S)
Frigivande av Gui Minhai

Motion 2022/23:143 av Niklas Karlsson (S)
Tandvård för alla

Motion 2022/23:142 av Ingela Nylund Watz (S)
Nationellt förbud mot användning och försäljning av fyrverkerier

Motion 2022/23:141 av Ingela Nylund Watz (S)
Utökning av antalet hyresnämnder för att stävja olovlig andrahandsuthyrning

Motion 2022/23:140 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Infrastrukturen i Jämtlands län

Motion 2022/23:139 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
Permanent baserade kärnvapen på svensk mark

Motion 2022/23:138 av Kalle Olsson och Anna-Caren Sätherberg (båda S)
En digital legitimeringstjänst i statlig regi

Motion 2022/23:137 av Niklas Karlsson (S)
Ökad godstågskapacitet över Öresund

Motion 2022/23:136 av Robert Stenkvist och Anders Alftberg (båda SD)
Införande tidsgränser för språktolk

Motion 2022/23:135 av Louise Meijer (M)
Införande av aktiv dödshjälp

Motion 2022/23:134 av Louise Meijer (M)
Anmälan till donationsregistret via deklarationen

Motion 2022/23:133 av Louise Meijer (M)
Omvandling av IB-elevers poäng till meritvärde

Motion 2022/23:132 av Lars Isacsson (S)
Tillgänglig idrott

Motion 2022/23:131 av Anna Wallentheim (S)
Stöd vid missfall

Motion 2022/23:130 av Anna Wallentheim (S)
Idrott för alla

Motion 2022/23:129 av Anna Wallentheim (S)
Stöd till en stark idrottsrörelse

Motion 2022/23:128 av Yasmine Bladelius (S)
Barns säkerhet i bilen är vårt ansvar

Motion 2022/23:127 av Yasmine Bladelius (S)
Cykelhjälmstvång

Motion 2022/23:126 av Yasmine Bladelius (S)
Barnkonventionens roll i migrationspolitiken

Motion 2022/23:125 av Yasmine Bladelius (S)
Nollvision mot barnfattigdom

Motion 2022/23:124 av Ola Möller (S)
En översyn av lagen om hets mot folkgrupp

Motion 2022/23:123 av Anna Vikström (S)
Fler åtgärder för bättre folkbokföring

Motion 2022/23:122 av Aida Birinxhiku (S)
Mäns ekonomiska våld mot kvinnor

Motion 2022/23:121 av Aida Birinxhiku (S)
Tidiga och samordnade insatser för barn och unga som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck

Motion 2022/23:120 av Helén Pettersson (S)
Värna acceptansen för den svenska älgförvaltningen

Motion 2022/23:119 av Helén Pettersson (S)
Vargföryngringar inom renskötselområdet

Motion 2022/23:118 av Viktor Wärnick (M)
Fyrfilig E4 Söderhamn–Gävle

Motion 2022/23:117 av Viktor Wärnick (M)
Dubbelspårig ostkustbana

Motion 2022/23:116 av Viktor Wärnick och John E Weinerhall (båda M)
Allmän jakt på skarv och andra åtgärder

Motion 2022/23:115 av Saila Quicklund (M)
Entreprenörskap i grundskolan

Motion 2022/23:114 av Saila Quicklund (M)
Barnomsorg på obekväm arbetstid

Motion 2022/23:113 av Saila Quicklund (M)
Upprustning av inlandsbanan

Motion 2022/23:112 av Saila Quicklund (M)
Beräkningsgrunder för infrastrukturmedel

Motion 2022/23:111 av Saila Quicklund (M)
Huvudmannaskap för specialistsjukvården

Motion 2022/23:110 av Saila Quicklund (M)
Åtgärder mot hälsofarliga kosttillskott

Motion 2022/23:109 av Saila Quicklund (M)
Samverkan mot osunda kroppsideal

Motion 2022/23:108 av Saila Quicklund (M)
Idrott för nyanlända

Motion 2022/23:107 av Saila Quicklund (M)
Polisnärvaro på landsbygden

Motion 2022/23:106 av Saila Quicklund (M)
Rakel

Motion 2022/23:105 av Saila Quicklund (M)
Kontanthantering och betaltjänster

Motion 2022/23:104 av Saila Quicklund (M)
Lantmäteriets handläggningstider

Motion 2022/23:103 av Oliver Rosengren m.fl. (M)
Regler för alkoholservering

Motion 2022/23:102 av Mikael Damsgaard och Caroline Högström (båda M)
Infrastruktur i Västmanland

Motion 2022/23:101 av Marie Nicholson (M)
Försvarsmaktens möjlighet till övning och utbildning i Kalmar län

Motion 2022/23:100 av Hans Wallmark m.fl. (M)
Sydsvenskt försvar

Motion 2022/23:99 av Fredrik Kärrholm (M)
Översyn av Brottsförebyggande rådets verksamhet

Motion 2022/23:98 av Fredrik Kärrholm (M)
Skärpta straff för hotfulla och kränkande beteenden i rättssalen

Motion 2022/23:97 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ett rättvist bistånd

Motion 2022/23:96 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Studier i privatekonomi på schemat

Motion 2022/23:95 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Tillgång till digitala kontaktytor på Sis ungdomshem och HVB-hem

Motion 2022/23:94 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Utbildningskrav för personal inom psykiatrin

Motion 2022/23:93 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
En trygg vård med kommunala läkare

Motion 2022/23:92 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Språkkörkort för förare i färdtjänst

Motion 2022/23:91 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Samverkan med anhöriga kring psykiatrisk vård

Motion 2022/23:90 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Pilotprojekt – Seniorhälsa

Motion 2022/23:89 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Obligatoriskt ställningstagande till organdonation

Motion 2022/23:88 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Plan för obligatoriska BVC-besök

Motion 2022/23:87 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ledarhund som trygghet för synskadade

Motion 2022/23:86 av Nadja Awad m.fl. (V)
Konsumentfrågor

Motion 2022/23:85 av Karin Rågsjö m.fl. (V)
En äldreomsorg för framtiden

Motion 2022/23:84 av Linda Westerlund Snecker m.fl. (V)
Förbättrade arbetsvillkor i yrkestrafiken

Motion 2022/23:83 av Gudrun Nordborg m.fl. (V)
En brottsofferombudsman

Motion 2022/23:82 av Samuel Gonzalez Westling m.fl. (V)
Högskola och forskning

Motion 2022/23:81 av Robert Stenkvist och Anders Alftberg (båda SD)
Bevara och levandegör språket älvdalska

Motion 2022/23:80 av Robert Stenkvist och Anders Alftberg (båda SD)
Skärpta straff för fornminnesbrott

Motion 2022/23:79 av Robert Stenkvist (SD)
Nationella regler mot missbruk av inskränkningar gällande biltrafik på kommunal nivå

Motion 2022/23:78 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ett digitaliserat Myndighetssverige

Motion 2022/23:77 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Avtjäna fängelsestraff i hemland

Motion 2022/23:76 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Tillåta dold egendomsbevakning

Motion 2022/23:75 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Överväg digitalt valdeltagande

Motion 2022/23:74 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Minskad administration med en uppgift – en gång

Motion 2022/23:73 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Rätten att värdigt få avsluta sitt liv

Motion 2022/23:72 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Barns rätt till personliga gåvor

Motion 2022/23:71 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Tillstånd giltigt i hela landet

Motion 2022/23:70 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Barnets rätt till föräldrar - inte föräldrars rätt till barnet

Motion 2022/23:69 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Fysisk och social aktivitet för att minska psykofarmaka inom psykiatri

Motion 2022/23:68 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Höjd status för arbete med psykiatri

Motion 2022/23:67 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Krav på registerutdrag för arbete i hemtjänst och äldreomsorg

Motion 2022/23:66 av Oliver Rosengren (M)
Utvidgad utbildningsplikt för arbetslösa med försörjningsstöd

Motion 2022/23:65 av Oliver Rosengren (M)
Samhällsnyttiga insatser som del av aktiveringen för försörjningsstödsmottagare

Motion 2022/23:64 av Martin Westmont (SD)
Nationell plan för fler företagsbostäder

Motion 2022/23:63 av Martin Westmont (SD)
Trygghetsbelysning som redskap i den situationella brottspreventionen

Motion 2022/23:62 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Införande av möjlighet till brottsofferutsagor under huvudförhandlingar som gäller barnpornografibrott

Motion 2022/23:61 av Nima Gholam Ali Pour (SD)
Avskaffande av pubertetsutvecklingsrekvisitet i barnpornografibrottet

Motion 2022/23:60 av Robert Stenkvist (SD)
Lex Botkyrka – skarpare lag angående deponering av avfall

Motion 2022/23:59 av Robert Stenkvist (SD)
Staten som garant för verksamheten vid Uppåkra

Motion 2022/23:58 av Robert Stenkvist (SD)
Skärpta regler för passhantering och skärpta straff för otillåten passhantering

Motion 2022/23:57 av Ciczie Weidby m.fl. (V)
Arbetsmiljö och arbetstid

Motion 2022/23:56 av Jessica Wetterling m.fl. (V)
Grundlagsskydd för gemensam egendom

Motion 2022/23:55 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Trygga anställningar i Försvarsmakten

Motion 2022/23:54 av Maj Karlsson m.fl. (V)
Stöd till personer som utsatts för sexuellt våld och exploatering

Motion 2022/23:53 av Lotta Johnsson Fornarve m.fl. (V)
Hbtqi-frågor i världen

Motion 2022/23:52 av Hanna Gunnarsson m.fl. (V)
Jämställdhetsarbetet i Försvarsmakten

Motion 2022/23:51 av Robert Stenkvist (SD)
Godkännande av utländska investeringar av strategisk betydelse

Motion 2022/23:50 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Licensjakt på varg

Motion 2022/23:49 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Ersätta befintlig byggnad inom strandskydd

Motion 2022/23:48 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)
Deponering av återställningskostnader vid nystart av soptipp

Motion 2022/23:47 av Ann-Sofie Lifvenhage och Anna af Sillén (båda M)
Bevilja jakt efter säkrad bevarandestatus

Motion 2022/23:46 av Ann-Sofie Lifvenhage och Anna af Sillén (båda M)
Förbättrade villkor för årsrika på arbetsmarknaden

Motion 2022/23:45 av Hans Wallmark (M)
Stärkande av utlandssvenskarnas ställning

Motion 2022/23:44 av Hans Wallmark (M)
Utlandssvenskarnas möjligheter att delta i val

Motion 2022/23:43 av Saila Quicklund (M)
Precisera och begränsa riksintressens areal

Motion 2022/23:42 av Saila Quicklund (M)
Stöd för svenskt mathantverk

Motion 2022/23:41 av Rasmus Ling m.fl. (MP)
Sanktioner mot kommuner som inte tar emot kvotflyktingar

Motion 2022/23:40 av Rasmus Ling m.fl. (MP)
Ett skärpt regelverk kring anonyma donationer till partierna

Motion 2022/23:37 av Rasmus Ling (MP)
En metro mellan Malmö och Köpenhamn

Motion 2022/23:36 av Per Bolund m.fl. (MP)
Åtgärder för att ge Sverige EU:s billigaste och miljövänligaste energi

Motion 2022/23:35 av Rasmus Ling (MP)
Tid för en ny kommunreform

Motion 2022/23:34 av Linus Lakso (MP)
Återinförande av persontrafik på tågen genom Sörmland

Motion 2022/23:33 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C, S, L, V, MP)
Dags för ett modernt statsskick

Motion 2022/23:32 av Rasmus Ling (MP)
Avskaffande av gränskontrollerna mellan Danmark och SverigeUppdaterad: 2022-12-31 23:51:29