Planerade ärenden för kammaren

Uttag

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Tisdag 9 juni klockan 12.00

Socialutskottet

Näringsutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Onsdag 10 juni klockan 09.00

Konstitutionsutskottet

Justitieutskottet

Trafikutskottet


Torsdag 11 juni klockan 11.00

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Utrikesutskottet

Civilutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsmarknadsutskottet


Måndag 15 juni klockan 11.00

Utrikesutskottet

Justitieutskottet

Kulturutskottet

Trafikutskottet

  • Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om godkännande av och marknadskontroll över motorfordon
    Betänkande 2019/20:TU17

Miljö- och jordbruksutskottet

Skatteutskottet


Tisdag 16 juni klockan 11.00

Finansutskottet

Utbildningsutskottet

  • Riksrevisionens rapport om resurseffektivitet och produktivitet vid Sveriges lärosäten i nordisk jämförelse
    Betänkande 2019/20:UbU21

Civilutskottet


Onsdag 17 juni klockan 09.00

Finansutskottet

Skatteutskottet

Civilutskottet

  • Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering
    Betänkande 2019/20:CU25

Socialutskottet


Tisdag 23 juni klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 9 september klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 16 september klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 23 september klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 30 september klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 14 oktober klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 21 oktober klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 4 november klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 5 november klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 11 november klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 12 november klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 18 november klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 19 november klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 25 november klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 26 november klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 2 december klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 3 december klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.


Uppdaterad: 2020-06-07 05:32:59