Planerade ärenden för kammaren

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Måndag 30 maj klockan 10.00

Socialutskottet

Justitieutskottet

Civilutskottet

Näringsutskottet

Socialförsäkringsutskottet


Tisdag 31 maj klockan 13.01

Finansutskottet

Utrikesutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet


Onsdag 1 juni klockan 09.00

Justitieutskottet

Utbildningsutskottet

Konstitutionsutskottet

Finansutskottet


Torsdag 2 juni klockan 12.00

Utrikesutskottet


Tisdag 7 juni klockan 12.00

Konstitutionsutskottet

Utbildningsutskottet


Onsdag 8 juni klockan 09.00

Arbetsmarknadsutskottet

Utrikesutskottet

Utbildningsutskottet

Trafikutskottet

Justitieutskottet


Torsdag 9 juni klockan 12.00

Finansutskottet

Skatteutskottet

Civilutskottet

Kulturutskottet


Måndag 13 juni klockan 10.00

Socialutskottet

Utrikesutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Socialförsäkringsutskottet

 • Höjt bostadstillägg till pensionärer och höjt minimibelopp vid fastställande av avgifter enligt socialtjänstlagen
  Betänkande 2021/22:SfU26

Tisdag 14 juni klockan 09.00

Konstitutionsutskottet

Utbildningsutskottet

Utrikesutskottet

 • Strategisk exportkontroll 2021 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
  Betänkande 2021/22:UU9

Onsdag 15 juni klockan 09.00

Finansutskottet

Utbildningsutskottet

Justitieutskottet

 • Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten
  Betänkande 2021/22:JuU45
 • Kompletteringar till EU:s nya gräns- och kustbevakningsförordning och förtydliganden i regler om unga lagöverträdare
  Betänkande 2021/22:JuU47

Torsdag 16 juni klockan 09.00

Utbildningsutskottet

Finansutskottet

Skatteutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Socialutskottet

 • Stärkt rätt till personlig assistans – grundläggande behov för personer som har en psykisk funktionsnedsättning och ökad rättssäkerhet för barn
  Betänkande 2021/22:SoU34

Fredag 17 juni klockan 09.00

Utrikesutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Socialutskottet

 • En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022–2025
  Betänkande 2021/22:SoU25

Socialförsäkringsutskottet


Måndag 20 juni klockan 10.00

Arbetsmarknadsutskottet

Socialutskottet

Utbildningsutskottet

Trafikutskottet

Justitieutskottet

 • Registrering av kontantkort – förbättrad tillgång till uppgifter för brottsbekämpande myndigheter
  Betänkande 2021/22:JuU34

Tisdag 21 juni klockan 08.00

Konstitutionsutskottet

Näringsutskottet

Socialutskottet

Civilutskottet

Trafikutskottet


Onsdag 22 juni klockan 09.00

Miljö- och jordbruksutskottet

 • Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog
  Betänkande 2021/22:MJU30

Onsdag 12 oktober klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 19 oktober klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 26 oktober klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.


Uppdaterad: 2022-05-20 15:32:01