Planerade ärenden för kammaren

Det här är de dagar under våren som riksdagen planerar att debattera utskottens ärenden. Dessa ärenden har förberetts i något av riksdagens utskott. Utskottets förslag till riksdagsbeslut finns under respektive ärende. Under en del datum är det fortfarande tomt, det kan tillkomma ärenden senare.

Onsdag 8 februari klockan 09.00

Finansutskottet

  • Extra ändringsbudget för 2023 – Stöd till Ukraina samt åtgärder riktade till företag och hushåll till följd av höga energipriser
    Betänkande 2022/23:FiU31

Försvarsutskottet

Näringsutskottet


Torsdag 16 februari klockan 12.00

Socialförsäkringsutskottet

Socialutskottet


Onsdag 22 februari klockan 09.00

Konstitutionsutskottet

  • Absolut sekretess hos domstol i mål och ärenden enligt konkurrenslagen för uppgifter i vissa handlingar
    Betänkande 2022/23:KU15

Finansutskottet

Skatteutskottet

Justitieutskottet

Försvarsutskottet

Miljö- och jordbruksutskottet

Arbetsmarknadsutskottet

Näringsutskottet


Torsdag 23 februari klockan 12.00

Utbildningsutskottet

Trafikutskottet


Onsdag 8 mars klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 9 mars klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 15 mars klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 16 mars klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 22 mars klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 23 mars klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 29 mars klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 30 mars klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 12 april klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 13 april klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 19 april klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 20 april klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 26 april klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 27 april klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 3 maj klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 4 maj klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Tisdag 9 maj klockan 13.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 10 maj klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 11 maj klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Tisdag 23 maj klockan 13.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 24 maj klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 25 maj klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Tisdag 30 maj klockan 13.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 31 maj klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 1 juni klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 7 juni klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 8 juni klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Tisdag 13 juni klockan 13.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 14 juni klockan 09.01

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Torsdag 15 juni klockan 12.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Måndag 19 juni klockan 11.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Tisdag 20 juni klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.

Onsdag 21 juni klockan 09.00

Det finns nu inga ärenden inplanerade denna dag.


Uppdaterad: 2023-02-07 11:37:23