Överklagande av beslut om att utse ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige har avvisats eftersom det kommit in för sent

Valprövningsnämndens beslut 2019:16

Länsstyrelsen Östergötland beslutade den 5 april 2019 att utse AA till ny ersättare för Arbetarepartiet–Socialdemokraterna i kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun.

Redogörelse för överklagandet

AA har i en skrivelse som kom in till Länsstyrelsen Östergötland den 17 april 2019 överklagat länsstyrelsens beslut och uppgett att han inte vill vara ersättare.

Länsstyrelsen Östergötland har överlämnat ärendet till Valprövningsnämnden.

Valprövningsnämndens bedömning av överklagandet

Den som vill avgå från ett uppdrag som förtroendevald ska begära detta hos fullmäktige, som enligt 4 kap. 6 § kommunallagen (2017:725)  är det organ som kan befria en ledamot eller ersättare från uppdraget. Valprövningsnämnden kan endast överpröva länsstyrelsens beslut att utse ersättare.

Enligt 15 kap. 6 § första stycket 5 vallagen (2005:837) ska ett överklagande av ett beslut om att utse nya ersättare ha kommit in till beslutsmyndigheten inom tio dagar efter det att sammanräkningen avslutades. Ett överklagande skulle därför senast ha kommit in den 15 april 2019. AA överklagande kom in till länsstyrelsen den 17 april 2019 och således för sent. Överklagandet ska därför avvisas.

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden avvisar överklagandet.

Beslut: Avvisat Beslutat: 8 maj 2019
Ämnesord
  • Ersättare

Valprövningsnämndens beslut

Valprövningsnämnden, VPN, prövar överklaganden av val till riksdag, landsting och kommun samt val till Sametinget och Europaparlamentet. Även överklaganden av nationella folkomröstningar prövas. Nämndens beslut sedan 1975 finns tillgängliga.