1991 års skattereform

Yttrande 1989/90:KrU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Kulturutskottets
yttrande 1989/90:KrU8y

1991 års skattereform

Till skatteutskottet

Skatteutskottet har den 24 april 1990 beslutat bereda
kulturutskottet tillfålle all yttra sig över propositionerna 1989/90:110 om
reformerad inkomst- och företagsbeskattning samt 1989/90:111 om reformerad
mervärdeskatt m.m. jämte motioner i de delar som rör kulturutskottels
verksamhetsområde. Yttrandet från kulturutskottet bör främst avse följande
delar av propositionerna, nämligen i proposition 110 Avslu­tande synpunkter,
såvitt avser folkrörelserna (s. 641), och i proposition 111 Radio- och
televisionsverksamhet (s. 94—95), Kommunikationer (s. 97—98), Kultur och nöjen
(s. 101 ff) samt lotterier och vadhållning m.m. (s. 120).

Ärendets
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida