2014 års ekonomiska vårproposition

Yttrande 2013/14:AU5y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2013/14:AU5y

2014 års ekonomiska vårproposition

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 10 april 2014 att ge skatteutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition samt de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Arbetsmarknadsutskottet har beslutat att yttra sig över propositionen och motionerna 2013/14:Fi13 (S), 2013/14:Fi14 (MP), 2013/14:Fi12 (SD) och 2013/14:Fi11 (V), i de delar som berör utskottets beredningsområde.

I yttrandet behandlar utskottet läget på arbetsmarknaden, utgiftsutvecklingen för de kommande åren, regeringens förslag till riktlinjer för den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida