2014 års ekonomiska vårproposition

Yttrande 2013/14:AU5y

Arbetsmarknadsutskottets yttrande 2013/14:AU5y

2014 års ekonomiska vårproposition

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 10 april 2014 att ge skatteutskottet, utbildningsutskottet och arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över proposition 2013/14:100 2014 års ekonomiska vårproposition samt de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som berör respektive utskotts beredningsområde.

Arbetsmarknadsutskottet har beslutat att yttra sig över propositionen och motionerna 2013/14:Fi13 (S), 2013/14:Fi14 (MP), 2013/14:Fi12 (SD) och 2013/14:Fi11 (V), i de delar som berör utskottets beredningsområde.

I yttrandet behandlar utskottet läget på arbetsmarknaden, utgiftsutvecklingen för de kommande åren, regeringens förslag till riktlinjer för den
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.