2014 års ekonomiska vårproposition

Yttrande 2013/14:SkU5y

Sammanfattning

I yttrandet tillstyrker utskottet regeringens riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken på skatteområdet.

Regeringen kommer att fortsätta sitt reformarbete för att föra Sverige mot full sysselsättning. Avsikten är att i budgetpropositionen för 2015 presentera en satsning på ökad kunskap för stärkt arbetskraft och bättre tillgänglighet och kvalitet i vården. Regeringen har för avsikt att finansiera reformerna med ett högre skatteuttag genom en begränsning av avdraget för privat pensionssparande, höjda punktskatter på alkohol och tobak, höjd fordonsskatt för lätta fordon och ett avskaffande av möjligheten till gruppregistrering till mervärdesskatt för företag, främst inom den finansiella sektorn. Regeringen avser även att under 2015 återkomma med ett
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.