2015 års ekonomiska vårproposition

Yttrande 2014/15:AU3yArbetsmarknadsutskottets yttrande

2014/15:AU3y

2015 års ekonomiska vårproposition

Till finansutskottet

Finansutskottet har gett bl.a. arbetsmarknadsutskottet möjlighet att yttra sig över 2015 års ekonomiska vårproposition samt de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som berör utskottets beredningsområde.

I yttrandet behandlar utskottet förslag i propositionen och motionerna som gäller riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken och utgifts­utvecklingen för de kommande åren, samt vissa förändringar på budgetens inkomstsida. Utskottet begränsar sitt yttrande till de delar som berör utskottets beredningsområde.

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag och anser att förslaget i propositionen i berörda delar bör tillstyrkas.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

Beredning: 2015-05-19 Justering: 2015-05-26 Trycklov: 2015-05-28