2015 års ekonomiska vårproposition

Yttrande 2014/15:MJU5yMiljö- och jordbruksutskottets yttrande

2014/15:MJU5y

2015 års ekonomiska vårproposition

Till finansutskottet

Finansutskottet beslutade den 21 april att ge bl.a. miljö- och jordbruksutskottet tillfälle att senast den 26 maj 2015 yttra sig över proposition 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition samt de motioner som väckts med anledning av propositionen, i de delar som rör respektive utskotts beredningsområde.

Miljö- och jordbruksutskottet har beslutat att yttra sig över propositionen och partimotionerna 2014/15:3087 (FP), 2014/15:3088  (M), 2014/15:3090 (SD), 2014/15:3091 (C) och 2014/15:3092 (KD) i berörda delar.

Miljö- och jordbruksutskottet anser att finansutskottet bör tillstyrka reger-ingens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Yttrandet är publicerat

Händelser

statustext: Yttrandet är publicerat Beredning: 2015-05-19 Justering: 2015-05-26 Trycklov: 2015-05-27

Yttranden

Yttranden innehåller synpunkter från ett utskott på ett förslag till riksdagsbeslut som ett annat utskott har hand om.